NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 19 - 2014

16/05/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. Breaking Boundaries evenement verlegt grenzen
2. Webinar terugkoppeling DRR-Team missie Mexico
3. Save the date: Mexico platform bijeenkomst
4. Bijeenkomst Ghana WASH Window/ Ghana-Netherlands WASH Programme
5. Palestijnse Waterforum in Birzeit (Palestina)
6. Speeddate sollicitatiesessies met Young Experts
7. NWP inventariseert interesse ‘Mining Water Management & Treatment Summit’ Australië
8. Ontwikkelingen Nicaragua-kanaal: NWP peilt interesse
9. Netherlands-Italian Workshop & Matchmaking Water and Environmental Technologies
10. NWP verwelkomt Corporation Blue BV als nieuwe deelnemer
11. Nog een nieuwe deelnemer: NWP verwelkomt Strukton International

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. Symposium 'Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof'
13. Eau Expo & Forum 2015 Casablanca
14. Economische missie naar Angola met minister Lilianne Ploumen
15. Debat 'Houdbaarheidsdatum van Deltasteden'
16. Voetbalwedstrijd Nederland – Ghana vormt aftrap van 'Football for Water'

OVERIG NIEUWS
17. Handelsmissie Colombia Afval en Waterzuivering

NIEUWS

1. Breaking Boundaries evenement verlegt grenzen
Op 9 mei vond het eerste ‘Breaking Boundaries’ evenement plaats in het Pakhuis de Zwijger te Amsterdam aan de IJ-haven en met zware regenval. Aan water geen gebrek.
Maar tijdens ‘Breaking Bounderies’ ging het niet alleen om water, het ging om grenzen verleggen en over grenzen heen kijken. Dat was het uiteindelijke resultaat van de opdracht die door Jong KNW aan een groep trainees uit het Nationaal Water Traineeship mee was gegeven; namelijk een evenement organiseren dat triggert en inspireert. Hoe dat moest? Dat mochten ze zelf weten.

Dus stonden er vrijdag 9 mei ruim 90 aanwezigen aandachtig te luisteren naar de aftrap door dagvoorzitter, trainee en NWP-er Lindsey Schwidder. De watersector in een ander daglicht zetten en focussen op innovatieve en verfrissende ideeën die ook bij water horen, dat is wat zij in de 1,5 jaar in de watersector heeft geleerd en dat is wat ze wil meegeven aan de deelnemers. Het doel van de middag was om de aanwezigen mee te nemen buiten de traditionele watersector. Lees hier hoe daar vorm aan werd gegeven.  

2. Webinar terugkoppeling DRR-Team missie Mexico 
Eind maart inventariseerde het DRR-Team, onder leiding van Klaas de Groot (Arcadis) en met experts van Deltares, Boskalis en Rijkswaterstaat, de waterissues in de staat Tabasco en sprak men samen met de overheid over wensen, oplossingen en mogelijkheden. Middels een webinar op donderdag 22 mei van 13:00 tot 14:00 uur zal dhr. Klaas de Groot een toelichting geven op de bevindingen van deze eerste DRR-Team missie naar Mexico en kunnen mogelijke vervolgstappen besproken worden.

Als u actief bent in Mexico of geïnteresseerd bent om in Mexico zakelijke activiteiten te ontwikkelen bent u van harte uitgenodigd om aan dit webinar deel te nemen. U kunt zich voor dit webinar aanmelden per email op info@drrteam.nl. U ontvangt dan in de loop van de week instructies over hoe u kan nemen aan het webinar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl.  

Meer DRR nieuws
Afgelopen maandag kwamen alle DRR-Teamleiders voor het eerst bij elkaar. Op dezelfde dag vertelde minister Schultz in het programma Nieuwsuur over de inzet van DRR-teams. Lees meer hierover en over de resultaten van de missie op www.drrteam.nl 

3. Save the date: Mexico platform bijeenkomst 
Op 18 juni a.s. organiseert NWP een bijeenkomst over Mexico. Deze bijeenkomst is een opmaat naar het formeren van een NWP Mexico Platform voor het ondersteunen en faciliteren van de Nederlandse watersector bij het betreden van de Mexicaanse markt. Het doel van de bijeenkomst is om de sector te informeren over kansen in Mexico en om te kijken op wat voor manier de kansen verzilverd kunnen worden. 

Achtergrond 
De samenwerking tussen Nederland en Mexico op het gebied van watermanagement is de afgelopen jaren geïntensiveerd. In 2013 heeft de federale overheid besloten om te komen tot een integrale aanpak, waarbij zowel wordt ingezet op het voorkomen van overstromingen als op oplossingen voor waterschaarste en voedselzekerheid. De investeringsagenda loopt in beginsel zes jaar. De Mexicaanse overheid heeft hierbij ondersteuning gevraagd van de Nederlandse watersector. Deze samenwerking is nader uiteengezet in de MoU die op 14 april jl. werd getekend tussen beide landen.

Het programma, de locatie en het tijdstip worden binnenkort gecommuniceerd. Als u belangstelling heeft om in deze bijeenkomst te participeren, stuur dan een e-mail naar Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl  of Corinne van Voorden, c.vanvoorden@nwp.nl

4. Bijeenkomst Ghana WASH Window/ Ghana-Netherlands WASH Programme 
Op 10 juni van 15:00 tot 18:00 uur wordt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op de Juliana Van Stolberglaan 148 te Den Haag, een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Accra, RVO.nl en NWP. Het hoofddoel van deze bijeenkomst is een review van het Ghana WASH Window (GWW), waarvan inmiddels twee calls hebben plaatsgevonden. De uitkomsten zullen gebruikt worden voor het verbeteren van de volgende GWW ronde. Daarnaast zal er ook een update gegeven worden over het Ghana-Netherlands WASH Programme, waar het GWW een onderdeel van is.

Wanneer u hierbij wilt zijn kunt u zich aanmelden bij RVO.nl door een email te sturen aan gww@rvo.nl

5. Palestijnse Waterforum in Birzeit (Palestina) 
Birzeit University, Institute for Environment and Water Studies, organiseert het Palestijnse Waterforum op 28 mei 2014 in Birzeit, Palestina. Tijdens dit forum worden de snijvlakken van water en energie en de cross-sectorale publiek-private samenwerkingsmogelijkheden uitgediept. Meer informatie over het programma vindt u hier. Geïnteresseerde partijen kunnen zich hier opgeven. De workshops zullen ook live gestreamd worden. De virtuele locatie van de streaming wordt binnenkort bekend gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kernadviseur Palestina Gert de Bruijne, g.debruijne@nwp.nl of Machteld Galema, m.galema@nwp.nl

6. Speeddate sollicitatiesessies met Young Experts 
Deze zomer worden weer 26 nieuwe Young Experts klaargestoomd voor hun inzet in het buitenland. Voor 3 posities -of een plek in de kandidatenpool van het Young Expert Programme Water (YEP Water)- was het tot 1 mei mogelijk te solliciteren. Naar aanleiding daarvan kwamen vorige week 14 potentiële enthousiaste kandidaten naar Den Haag.

In 4 rondes van 10 minuten werden zij door verschillende personen geïnterviewd over hun kennis op gebied van water en over hun kennis van ontwikkelingssamenwerking, over communicatie/motivatie en over kerncompetenties. Deze manier van kennismaken wordt door zowel de kandidaten als de interviewers zeer gewaardeerd. Naast deze speeddatesessies zijn ook kandidaten geïnterviewd via o.a. Skype. Dit heeft ertoe geleid dat het YEP Water-programmabureau voor elke vacature 3 kandidaten heeft voorgesteld bij de betreffende uitzendende organisatie. De overige geschikte kandidaten zijn opgenomen in de YEP-kandidatenpool.

In juni gaat het 3-weekse voorbereidende trainingsprogramma voor de nieuwe Young Experts van start. Wilt u ook een Young Expert inzetten? Tot 8 september kunt u nieuwe voorstellen voor posities voor Young Experts indienen! Meer informatie: www.yepwater.com

7. NWP inventariseert interesse ‘Mining Water Management & Treatment Summit’ Australië 
Van 6 tot 8 augustus 2014 vindt de eerste Australische editie van Mining Water Management & Treatment Summit plaats in Brisbane. Deze summit toont de laatste strategieën en de best practices van Australië op het gebied van mijnbouw & water. Wat kan de mijnbouw veranderen in hun watermanagement zodat ze klaar zijn voor de toekomst? Voor meer informatie: www.informationforecastnet.com/events/aus-mining 

Achtergrond 
Met de steeds strengere milieueisen, zwaardere overstromingen en ook veel periodes met droogte, is de mijnbouw in Australië noodgedwongen om hun watermanagement aan te passen, als ze economisch gezond wil blijven. Voor mijnbouw is veel water nodig, maar het waterbeheer wordt door klimaatverandering moeilijker en duurder. De watervoorziening dient zo effectief mogelijk georganiseerd te worden: hergebruik, duurzame installaties en voorbereid zijn op nog strengere milieueisen is noodzakelijk.

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Canberra inventariseert NWP voor welke Nederlandse bedrijven deze summit mogelijk interessant is. Heeft u interesse in deelname aan dit event? Neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

8. Ontwikkelingen Nicaragua-kanaal: NWP peilt interesse 
De nationale overheid van Nicaragua is in voorbereiding van een Nicaragua-kanaal. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn rond de haalbaarheid van het kanaal, zou het project interessante zakelijke kansen voor de Nederlandse watersector kunnen opleveren. Daarom heeft de Nederlande Ambassade in San Jose, Costa Rica, een nieuwsbrief ontwikkeld. Doel hiervan is om u te voorzien van up-to-date informatie over de laatste ontwikkelingen omtrent het Interoceanic Canal project in Nicaragua.

NWP verneemt graag of u interesse heeft in dit project en/of de ontwikkelingen volgt. Op dit moment zijn we samen met de Ambassade bezig om meer informatie rond dit project te verzamelen ten behoeve van de Nederlandse watersector.

Contactpersoon: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl  

9. Netherlands-Italian Workshop & Matchmaking Water and Environmental Technologies 
Van 5 t/m 6 november 2014 zal een Netherlands-Italian Workshop & Matchmaking Water and Environmental Technologies in Vicenza (5/11) en Rimini (6/11) plaatsvinden. Het evenement wordt georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Rome en het Consulaat-Generaal in Milaan in samenwerking met de Italiaanse werkgeversorganisatie Confindustria, Unioncamere/Eurosportello Veneto, VLM - Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie, Netherlands Water Partnership, NLingenieurs en Link2Italy.

Het doel van dit tweedaagse evenement is om Nederlandse ondernemers in contact te brengen met potentiële Italiaanse zakenpartners in Noord-Italië en de kennisuitwisseling tussen Nederland en Italië op water en milieutechnologie gebied te bevorderen. Met behulp van een matchmakingsessie in Vicenza wordt voor elke deelnemer een aantal potentiële zakenpartners geselecteerd, waarmee individuele gesprekken kunnen worden gevoerd. Naast individuele matchmaking is er voldoende ruimte voor collectieve activiteiten, waaronder een Nederlands-Italiaanse workshop over thema’s als de governance op het gebied van watermanagement, crisismanagement bij watersnood en Public Private Partnership. Het programma van de tweede dag bestaat uit een werkbezoek aan Ecomondo (www.ecomondo.com) te Rimini, de belangrijkste milieutechnologiebeurs van Zuid-Europa.  

De kosten voor deelname aan de matchmaking kunnen mede dankzij de ondersteuning van de Nederlandse vertegenwoordigingen in Italië laag worden gehouden en bedragen per bedrijf euro 995,00 excl. BTW. Deze bijdrage is inclusief collectief vervoer van Vicenza naar Rimini en toegang tot de beurs. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Graag voor 20 mei aanmelden via Trudy van Spankeren, VLM: T +31.06.57577008, E trudivanspankeren@globalmatching.nl

10. NWP verwelkomt Corporation Blue BV als nieuwe deelnemer 
Corporation Blue focuses its advisory services on the interrelated fields of water innovation and development. Founded in 2010, Corporation Blue is currently operating from The Netherlands, and Belgium. All activities are based on an EU-wide network http://www.corporationblue.com/?page_id=363 of associated senior water experts. With access to the latest European water knowledge and water innovations, we offer our services primarily in EU-countries, Africa and China. Corporation Blue provides support to a wide range of development issues in the water, sanitation and environmental health sector. www.corporationblue.com  

11. Nog een nieuwe deelnemer: NWP verwelkomt Strukton International 
Strukton helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en gebouwen verder door de toepassing van specialistische technieken. Strukton bestaat uit vier werkmaatschappijen die onderling samenwerken: Strukton Integrale Projecten, Strukton Rail, Strukton Civiel en Strukton Worksphere. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt.

Bij de uitvoering van projecten houden we altijd ons uiteindelijke doel voor ogen: ervoor zorgen dat mensen prettig kunnen reizen, wonen, werken, leren en recreëren. In ons werk weegt economisch rendement even zwaar mee als het leveren van duurzame oplossingen. Strukton telt circa 6.000 medewerkers en heeft een omzet van 1,35 miljard euro. www.strukton.nl

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS 

12. Symposium 'Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof'
Op 19 juni 2014 organiseren STOWA, de werkgroep Cellulose, Attero en BWA een symposium over de mogelijkheden voor het terugwinnen en hergebruiken van toiletpapier (cellulose) uit afvalwater.  

Via speciale fijnzeefinstallaties kan op afvalwaterzuiveringen een groot deel van het aanwezige en tot vezels uiteengevallen toiletpapier uit het aangevoerde afvalwater worden verwijderd. Het verkregen zeefgoed bestaat voor een belangrijk deel uit cellulose dat een potentieel interessante grondstof is voor hergebruik; direct als vezel, of als grondstof voor opwerking tot hoogwaardiger producten als bioplastics.

Dit symposium heeft, naast kennisdeling over de productie en verwaarding van cellulose uit afvalwater, een doelstelling om alle betrokkenen uit de verwaardingsketen te betrekken bij het onderwerp. Inhoud ontmoet beleid; producent ontmoet verwerker en afnemer; de afvalwaterwereld ontmoet de Biobased Economy.

Zie voor meer informatie, het programma en aanmelden de website van de STOWA.  Kosten voor het symposium bedragen € 75,-. De zaal heeft ruimte voor 120 personen, houd daar rekening mee, vol is vol. 

13. Eau Expo & Forum 2015 Casablanca 
Van 20 – 23 mei 2015 organiseert de Moroccan Association of Drinking Water and Cleaning up AMEPA de 4e editie van L'Eau Expo & Forum de l'Eau in Casablanca. Deze vierdaags beurs (6.000m2 - 6.000 bezoekers - meer dan 88 standhouders) richt zich op de volgende sectoren: Water en Milieu, Water en Technologie, Water en Irrigatie, Water en Gezondheid.

De beurs wordt uitgevoerd met medewerking van de volgende Marokkaanse ministeries: The Ministry of Interior, The Ministry of Energy, Mines, Water and Environment,The ministry of Agriculture and Maritime Fishing, The Ministry of Health, Maroc Export en ONEE.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via RAB-EA@minbuza.nl  

14. Economische missie naar Angola met minister Lilianne Ploumen 
Wilt u zakendoen in Angola? Ga dan van 9 tot en met 11 juli mee met de economische missie onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Angola heeft zich de afgelopen jaren tot een belangrijke economische macht in Afrika ontwikkeld. Dankzij zijn natuurlijke rijkdommen, vooral olie en gas, maakte Angola de afgelopen tien jaar een snelle groei door. Het land ontwikkelde zich tot de derde economie van Afrika en werd de tweede olie-exporteur van het continent. Op basis van de verwachte stijging van de olieproductie wordt voor de periode 2013-2017 een jaarlijkse groei van 6,6% voorzien. Om de afhankelijkheid van olie te beperken tracht de Angolese overheid de economie te diversifiëren met investeringen in bouw, infrastructuur, landbouw en handel. Deze ontwikkelingen bieden interessante kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op de Angolese markt.

Deelname staat open voor bedrijven en kennisinstellingen in de volgende sectoren: Water/Energie (kansen in offshore olie- en gaswinning;maritieme logistiek en - technologie, deltatechnologie) en Agribusiness (kansen in zaadveredeling, tuinbouw, pluimvee- en rundveehouderij). Het programma voorziet o.a. in collectieve en individuele matchmaking, seminars en netwerkbijeenkomsten. De kosten van deelname bedragen euro 950,- per bedrijf, reis en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. U kunt zich aanmelden tot 6 juni 2014. 

15. Debat 'Houdbaarheidsdatum van Deltasteden' 
Deltares nodigt u uit voor het debat ‘Houdbaarheidsdatum van Deltasteden’ van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, 4 juni a.s. in de Kunsthal Rotterdam. Deltasteden kampen met lange termijnproblemen zoals bodemdaling, klimaatverandering en een snel groeiende bevolking. Jakarta, New Orleans of Gouda: allemaal staan ze voor grote uitdagingen.

Het debat gaat in op het beter benutten van kennis over bodemdaling in stedelijk gebied. De sprekers gaan in op de relaties tussen plannen, ontwerpen en bouwen in deltasteden met voorbeelden als Jakarta, New Orleans en het Groene Hart. Het debat richt zich na een schets van de problematiek op praktische oplossingen. Voor de implementatie van maatregelen worden vanuit een governance invalshoek handelingsperspectieven aangegeven.

Voor dit gratis debat kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: iabr@deltares.nl 

16. Voetbalwedstrijd Nederland – Ghana vormt aftrap van 'Football for Water' 
Aqua for All, KNVB, Ministerie van Buitenlandse Zaken, UNICEF, Simavi, Vitens Evides International, en Akvo werken samen in het programma Football For Water. De officiële aftrap van de campagne van deze unieke samenwerking vindt plaats tijdens de voetbalwedstrijd Nederland – Ghana op 31 mei 2014 om 20:30 uur in De Kuip te Rotterdam. U kunt deze wedstrijd bijwonen. Door kaarten te kopen voor deze interland helpt u als een van de eerste mee om de doelstellingen van het Football For Water programma te realiseren. 

Reageer snel! 
Reageer uiterlijk 16 mei, want het aantal plaatsen is beperkt en er geldt vol=vol. In de Kuip is voor Football for Water een speciaal Blauw Vak beschikbaar en de kaarten hiervoor bieden we aan voor het speciale tarief van 35 euro. U ontvangt hiervoor een ticket voor de wedstrijd Nederland – Ghana van 31 mei en bent daarbij onderdeel van de campagnestart van Football For Water. Alle aanwezigen in dit vak ontvangen een goodie bag met een aantal gesponsorde producten. 20 euro van het bedrag komt direct ten goede aan het Football For Water programma. Kaarten bestellen kan via deze link. U ontvangt de kaart(en) vervolgens per post.

OVERIG NIEUWS 

17. Handelsmissie Colombia Afval en Waterzuivering 
De Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) en het bedrijf MetaSus organiseren een handelsmissie naar de toonaangevende afvalbeurs en het congres "ExpoResiduos" van 8 t/m 11 juli 2014 in Bogotá, Colombia. Tijdens dit evenement worden 3.000 deelnemers en bezoekers verwacht van bedrijven en publieke instellingen. Nederland staat als "Speciaal Genodigd Land" in de schijnwerpers met een Holland Stand, vijf presentaties tijdens het congres en een tweedaags matchmaking evenement met minimaal 40 Colombiaanse bedrijven en organisaties. Voorafgaand aan ExpoResiduos is er een Nederlands-Colombiaans Business Evenement in de provincie Cundinamarca.

Voor Nederlandse bedrijven in afvalmanagement en waterzuivering is dit dé kans om de vleugels uit te slaan naar Colombia/Latijns Amerika. De investering is EUR 450,- plus reis- en verblijfkosten. Deze missie vindt plaats onder de vlag van de transitiefaciliteit Nederland-Colombia, met ondersteuning van RVO, Rijkswaterstaat Leefomgeving en de Nederlandse Ambassade in Bogotá. Zie voor meer informatie en inschrijving de website of bel/mail Bert Keesman van MetaSus, 06 12699014, keesman@metasus.nl.