NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 2 - 2013

18/01/2013

vrijdag 18 januari 2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS

1. NWP zoekt versterking: vacature Bureaumanager
2. Collectieve beursdeelname Aquatech India
3. Collectieve beursdeelname Wasser Berlin, 23-26 april 2013
4. Tendersluiting eerstvolgende tenderronde subsidieprogramma Partners voor Water op 12 februari 2013
5. Update tender kanaliseren Magdalena rivier, Colombia
6. Inkomende missie uit Colombia: Drijvend Bouwen 28 januari - 1 februari 2013
7. Project NICHE - Capaciteitsopbouw en opzetten Waterinstituut in Benin
8. Wegzakkend Jakarta beschermen tegen overstromingen

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Pre-registratie ESPC 2013 geopend
10. Internationale mediacampagne van start op www.phosphorusplatform.eu
11. Strategische samenwerking Royal HaskoningDHV en VanDijkConsulting
12. Grontmij-er nieuwe voorzitter jongNLingenieurs
13. Lunch lezing over het European Innovation Partnership on Water
14. Symposium Water Governance & Veiligheid - 31 januari 2013

OVERIG NIEUWS

15. Inschrijving Lee Kuan Yew Waterprize geopend

NIEUWS

1. NWP zoekt versterking: vacature Bureaumanager
Het NWP is op zoek naar een bureaumanager voor 40 uur per week.

De bureau manager is verantwoordelijk voor het HRM- en arbobeleid en -uitvoering hiervan voor interne medewerkers en ingehuurd personeel, aansturing van het Secretariaat en ICT, Facilitaire zaken en Huisvesting. Is eerste aanspreekpunt voor (externe) medewerkers en partijen voor alle niet-inhoudelijke zaken.

De bureaumanager rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Business Development. Naast de direct leidinggevende en het secretariaat, werkt de bureaumanager samen met andere NWP collega's en externe dienstverleners.
Klik hier voor de volledige vacature. Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk vrijdag 8 februari 2013.

2. Collectieve beursdeelname Aquatech India
Van 8 t/m 10 april 2013 vind de Aquatech India plaats in New Delhi. De Aquatech India is de grootste en meest internationale Watertechnologie beurs in India. Verspreid over 10.000 vierkante meter staan rond de 200 (inter)nationale exposanten. Op de beurs worden de laatste innovaties op het gebied van proces-, drink- en afvalwater getoond. Parallel aan de Aquatech India vinden de Conference on Innovative Technologies in Water Sustainability en de tweede editie van het Utility Leaders Forum plaats. Deze events worden georganiseerd door de International Water Association (IWA) en de Indian Water Works Association (IWWA).

Het NWP zal in samenwerking met VLM, Water Alliance en AquaNL een Netherlands Water Pavillion realiseren. Afhankelijk van het aantal deelnemende partijen liggen de kosten (bij minimale afname van 6m2) rond de € 3500. Voor dit bedrag krijgt u een paviljoen met de uniforme uitstraling van Holland branding, koffie/thee faciliteiten, netwerkmomenten, zes vierkante meter presentatieruimte, een tafel en twee stoelen, een brochurerek en twee posterplekken. Meer vierkante meters afnemen is in overleg ook mogelijk (per 3m2).
Aanmelden kan via deze link of neem contact op met Annemieke van Zuylen (NWP).

3. Collectieve beursdeelname Wasser Berlin, 23-26 april 2013
Van 23 tot 26 april 2013 vindt in Berlijn de Wasser Berlin International plaats, de beurs en het congres voor water en afvalwaterbehandeling in Duitsland. Het NWP zal in samenwerking met VLM, Water Alliance en AquaNL een gezamenlijk Nederlands paviljoen realiseren.

Afhankelijk van het aantal deelnemende partijen liggen de kosten (bij minimale afname van 6m2) rond de € 3500. Voor dit bedrag krijgt u een paviljoen met de uniforme uitstraling van Holland branding, koffie/thee faciliteiten, netwerkmomenten, zes vierkant meter presentatieruimte, een tafel en twee stoelen, een brochurerek en twee posterplekken. Meer vierkante meters afnemen is uiteraard ook mogelijk (per 3m). Aanmelden kan via de volgende link of door een bericht te sturen naar Sandra Borst

4. Tendersluiting eerstvolgende tenderronde subsidieprogramma Partners voor Water op 12 februari 2013
De eerste tenderronde van 2013 van het subsidieprogramma Partners voor Water sluit op 12 februari om 16.30 uur. Het subsidieprogramma Partners voor Water beoogt door het bundelen van krachten de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek. In dat kader ondersteunt het programma ambitieuze partijen uit de Nederlandse watersector met een subsidie om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren. Bent u zo'n partij met ambitie en heeft u een concreet idee voor een project in van de 28 Partners voor Water landen? Dan nodigen we u uit om uw subsidieaanvraag in te dienen.

5. Update tender kanaliseren Magdalena rivier, Colombia
Recent is er nieuwe informatie gepubliceerd door de regionale autonome corporatie voor de Colombiaanse Magdalena rivier, CorMagdalena. Het gaat hierbij om nieuws over het prekwalificatie proces rondom de tender voor het kanaliseren van de Magdalena rivier. De nieuwe (Spaanstalige) informatie kunt u vinden via deze link.
Alle relevante informatie over het project, zal (eveneens in het Spaans) op zowel de website van het project als op de CorMagdalena website gepubliceerd worden.

6. Inkomende missie uit Colombia: Drijvend Bouwen 28 januari - 1 februari 2013
Van 28 januari tot en met 1 februari bezoekt, op uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken, een delegatie van Colombiaanse decision-makers Nederland. Een van de onderwerpen die hierbij aan bod komt is een te ontwikkelen project op het gebied van drijvend bouwen.
De delegatie vindt het van groot belang de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van drijvend bouwen uit de eerste hand te leren kennen, zodat er met deze informatie gedegen keuzes kunnen worden gemaakt bij de realisatie van aanstaande sociaal economische projecten. De focus ligt met name op Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn in de volgende sectoren: Drijvend bouwen, Duurzaam bouwen, Afvalwater, Energievoorziening, Drinkwater, Governance.
Tijdens het bezoekprogramma zijn een aantal dagdelen vrijgehouden waarin ondernemers met de delegatie in contact kunnen komen om nader kennis te maken, of om te spreken over samenwerking.
Klik hier voor meer informatie.

7. Project NICHE - Capaciteitsopbouw en opzetten Waterinstituut in Benin
Afgelopen week is de aftrap gegeven van een door Nederland gefinancierd NICHE project met als doel: het opzetten van een waterinstituut in Benin en capaciteitsopbouw van wateropleidingen aan de Universiteit d'Abomey Calavi en Lycées Techniques. Het op te richten water instituut gaat antwoord geven op watervragen vanuit de samenleving in Benin op het niveau van overheidsondersteuning en samenwerking met de publieke sector en het overige werkveld.
Nederland heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het conceptueel uitwerken en concretiseren van dergelijke instituten. Vandaar dat een Nederlands consortium zich heeft gevormd met Wageningen Universiteit, UNESCO-IHE, Deltares en TU Delft, onder leiding van Hogeschool Van Hall Larenstein, om samen met de universiteit in Benin aan bovengenoemde ambities in projectvorm invulling te geven. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan aspecten van gender en enterpreneurship.
Klik hier voor meer informatie.

8. Wegzakkend Jakarta beschermen tegen overstromingen
Moessonregens veroorzaken momenteel zware overstromingen in Jakarta. Op 17 januari bleven door het hoge water veel overheidsgebouwen en bedrijven dicht in de Indonesische hoofdstad. Volgende de autoriteiten zijn er vier mensen omgekomen en 20.000 mensen geëvacueerd. Hoewel de huidige moesson de zwaarste is in vijf jaar zijn overstromingen in Jakarta geen uitzondering.
De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven spelen een belangrijke rol in het, samen met de Indonesische overheid, vormgeven van een masterplan om overstromingen tegen te gaan.

Zo ontwikkeld een consortium onder leiding van Witteveen+Bos (hoofdaannemer) en Grontmij een masterplan voor de bescherming van Jakarta tegen grootschalige overstromingen vanuit zee. Over twee jaar moet dit masterplan gereed zijn en oplossingen bieden voor de korte-, middellange- en langetermijnproblematiek. Het consortium bestaat verder uit KuiperCompagnons, Deltares, Ecorys en Triple-A (onderaannemers).

Klik hier voor achtergronden en hier voor het gehele artikel.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Pre-registratie ESPC 2013 geopend
Op woensdag 16 januari is de pre-registratie geopend voor de eerste European Sustainable Phosphorus Conference. Deze vindt plaats op 6 en 7 maart 2013 in Brussel. In de eerste twee dagen leverde dit al ruim 100 aanmeldingen uit 20 verschillende landen op. In totaal is er plaats voor 250 deelnemers in Square Brussels. Om in aanmerking te komen voor deze gratis conferentie, dient u zich uiterlijk 1 februari 2013 aan te melden via deze link.
Bekijk hier het voorlopige programma van de conferentie. Neem voor meer informatie contact op met Wouter de Buck.

10 Internationale mediacampagne van start op www.phosphorusplatform.eu
Op initiatief van het Nutriënt Platform is er een internationale campagne ontwikkeld over de wereldwijde Phosphorus Challenge. Deze campagne draait om de vier zogenaamde P-facts: voedselzekerheid, geopolitieke afhankelijkheid, de impact op het milieu en andere (neven)effecten van dreigende fosforschaarste. Uiteraard is er op het online platform ook ruim aandacht voor de oplossingen: P-solutions.
De campagne is ontwikkeld in samenwerking met communicatiebureau LaVerbe. De campagne wordt langzaam uitgebreid met filmpjes over de P-facts en P-solutions. Organisaties zijn van harte welkom om een bijdrage te leveren aan het online platform in de vorm van blogs, nieuwsberichten en business cases.
Klik hier voor het online platform of volg de Phosphorus Challenge op Twitter, LinkedIn of Facebook.

11. Strategische samenwerking Royal HaskoningDHV en VanDijkConsulting
De drinkwatersector in Nederland is een strategische toppartner rijker. Professor Hans van Dijk (emeritus hoogleraar drinkwatervoorziening van de TU Delft) die de drinkwatersector adviseert vanuit VanDijkConsulting, gaat een samenwerking aan met Royal HaskoningDHV. De twee partijen bekrachtigden hun samenwerking op 8 januari 2013 met het ondertekenen van een overeenkomst.
Door hun technologische expertise te combineren verwachten beide partners de drinkwatersector te kunnen voorzien van hoogwaardig strategisch advies. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe technologische producten en diensten staat hoog op de agenda. Dit betekent een boost voor innovatie in de drinkwatersector.
Klik hier voor het gehele artikel.

12. Grontmij-er nieuwe voorzitter jongNLingenieurs
Per 1 januari 2013 is A.O. (Arjen) van den Ouden Msc, projectleider Kust & Rivieren bij Grontmij, voorzitter geworden van de landelijke organisatie jongNLingenieurs. Op 17 januari vond de officiële overdracht van de voorzittershamer plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van NLingenieurs op de Infratech in Ahoy.
Arjen van den Ouden, die bij Grontmij werkt als projectleider Kust & Rivieren, neemt de voorzittershamer over van Joost Hulsbos.
Klik hier voor het gehele artikel.

13. Lunch lezing over het European Innovation Partnership on Water
Op 29 januari aanstaande vind er een lunchlezing plaats bij Unseco-IHE, te Delft. Te gast is Robert Schröder. Dhr. Schroder is werkzaam als National Expert binnen de afdeling protection of waterresources binnen het Directoraat Generaal Milieu van de Europese commisie.
Tijdens de presentatie staat de ontwikkeling van het European Innovation Partnership on Water centraal.
Klik hier voor meer informatie.

14. Symposium Water Governance & Veiligheid - 31 januari 2013
Ter gelegenheid van de herdenking van De Watersnood Ramp in 1953, nu 60 jaar geleden, organiseren KIVI NIRIA, het Water Governance Centrum, de Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting en de waterkring van de Vereniging van Bestuurskunde het symposium ‘Water Governance & Veiligheid'. Doel van het symposium is het bepalen van een beeld hoe om te gaan met governance om Nederland toekomstbestendig waterveilig te houden.
Onder leiding van dagvoorzitter dr. Ir. Ing. Govert Geldof zal gedebatteerd worden over de ontwikkelingen in water governance om Nederland bestendig waterveilig te houden. Verder wordt middels een tweetal voorbeelden de huidige praktijk van water governance toegelicht.
Meer informatie over het programma en registratie kunt u hier vinden.

OVERIG NIEUWS

15. Inschrijving Lee Kuan Yew Waterprize geopend
Afgelopen week heeft de organisatie van de Singapore Water Week aangekondigd dat nominaties kunnen worden ingediend voor de Lee Kuan Yew Water prijs, 2013. Deze prestigieuze prijs werd vorig jaar gewonnen door Marc van Loosdrecht, professor aan de TU Delft, met name voor zijn idee voor het ontwikkelen van een innovatief biologisch proces om afvalwater op een robuuste, relatief goedkope en duurzame wijze te zuiveren.

© NWP 2013