NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 2 - 2014

16/01/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS

1. Collectieve beursdeelname WETEX Dubai
2. Update en follow up appropriate finance
3. Nieuwsbrief landenplatform Indonesië
4. Herziene oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning Mozambique
5. Deelname IWA Lissabon 2014
6. Missie Nederlandse Panelleden Egypte

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. V International Forum "Ecology", Rusland
8. Onderzoekers Wetsus verbeteren productie energie uit zoet en zout water
9. Water trainees aan de slag bij Eijkelkamp
10. General Assembly op de WaterCampus: Samen op zoek naar de succesformule
11. Seminar ondernemen in Colombia
12. Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Ziye Hu

OVERIG

13. Nederland waterland op televisie in Indonesië
14. Asian Development Bank 5th Business Opportunities Fair

NIEUWS

1. Collectieve beursdeelname WETEX Dubai
Bij voldoende interesse vanuit de watersector wil NWP een collectief Holland Pavilion organiseren tijdens de WETEX Dubai. De WETEX wordt gehouden van 14-16 april 2014 en wordt voor de 16e keer georganiseerd. WETEX focust zich op water, energie en milieutechnologie en is met ruim 1300 exposanten uit 32 landen één van de grootste beurzen in de regio. Het paviljoen wordt georganiseerd door NWP in samenwerking met de Water Alliance, VLM en Aqua Nederland. Parallel aan de beurs worden verschillende bedrijfsbezoeken en field trips gepland, al naar gelang de wensen van de deelnemende bedrijven. Heeft u interesse in deelname, neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl, tel. 070 304 3707. Meer informatie over de WETEX is te vinden op www.wetex.ae

2. Update en follow up appropriate finance
Binnen NWP wordt momenteel een vervolgproces vormgegeven op het goed bezochte ‘appropriate finance for water seminar’ op 5 november 2013 tijdens de International Water Week (klik hier voor rapport en presentaties) https://www.dropbox.com/sh/8abmj0xg1ywipwy/knr9OZXGQa. Daarom zijn afgelopen week de volgende vragen uitgegaan richting de ‘appropriate finance community’ die op de IWW bij elkaar gebracht is:

• kunt u 3 onderwerpen, vragen, issues aangeven in de context van appropriate finance (oftewel: slimme combinaties van private, publieke en filantropische financiering op het gebied van water) die u graag terug ziet komen in het vervolgproces?
• Heeft u suggesties voor de manier waarop de follow up plaats zal vinden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen variëren van een online leeromgeving en/of matchmaking voor concrete programma’s die hybride financieringsvormen nodig hebben?

Heeft u ideeën of suggesties voor bovenstaande vragen. Stuur deze dan voor 1 februari naar financeforwater@nwp.nl. Wij nemen uw input graag mee bij het vaststellen van de vervolgactiviteiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij (j.vanoppenraaij@nwp.nl) and/or Koen Overkamp (k.overkamp@nwp.nl).

3. Nieuwsbrief landenplatform Indonesië
Het landenplatform Indonesië is het grootste landenplatform binnen het NWP, kent inmiddels ruim 400 geïnteresseerden en blijft groeien. Niet verwonderlijk omdat Indonesië een sterke en stabiele sociaaleconomische groei doormaakt en daarmee veel kansen biedt voor de Nederlandse Watersector. Meest kansrijke gebieden zijn oplossingen voor waterveiligheid, landaanwinning, havenontwikkeling en (industriële) afvalwaterzuivering.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Indonesië, dan kan u zich ook aanmelden bij het landenplatform. Graag dan uw naam en gegevens toe sturen aan de coördinator van het landenplatform Indonesië, Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl)

Enkele keren per jaar worden de deelnemers aan het landenplatform Indonesië op de hoogte gesteld met een nieuwsbrief. De meeste recente nieuwsbrief vindt u hier.

4. Herziene oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning Mozambique
In het kader van het intensiveringsprogramma Water OS wordt gezocht naar een senior adviseur met een brede internationale ervaring op het gebied van financieringsvraagstukken in relatie tot ontwikkelingssamenwerking én kennis van de Nederlandse watersector. De adviseur zal de Nederlandse ambassade in Maputo, Mozambique, ondersteunen bij het proces van de vertaling van het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) naar concrete programma’s en projecten en het duurzaam positioneren van de brede Nederlandse Watersector. Hierbij wordt het verband tussen ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel sterker in de komende jaren. Hij/zij wordt geacht een brug te slaan tussen de watersector in het partnerland en Nederland en hierbij de Nederlandse watersector actief te betrekken. De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw Curriculum Vitae sturen aan wateros@nwp.nl, uiterlijk op vrijdag 31 januari 2014. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat uw kennis, ervaring en netwerk is in zowel het partnerland als Nederland. Tevens vragen wij u uw dagtarief te vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter van den Horn p.vandenhorn@nwp.nl, tel. 06-51018744 en/of Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl, 06-14485408.

5. Deelname IWA Lissabon 2014
Na een geslaagde 2012 editie in Zuid-Korea, strijkt de IWA Exhibition & Conference dit jaar neer in Lissabon. De IWA wordt gehouden van 21 t/m 26 september 2014.
De IWA Conference behandelt 9 verschillende thema’s, waaronder “cities and basins of the future”, “innovative water supply and wastewater treatment technologies and processes” en “information and communication technology for water”. Meer informatie is te vinden op www.iwa2014lisbon.org.

De IWA World Water Exhibition is een goede mogelijkheid om de Nederlandse watersector als collectief te presenteren, vandaar dat NWP in samenwerking met Water Alliance, VLM en Aqua Nederland een Netherlands Water Pavilion zal realiseren. U kunt bij deze collectieve beursdeelname aansluiten door vierkante meters af te nemen in het paviljoen. Kosten voor deelname bedragen 425 euro per m2 (excl. BTW), minimale afname is 6m2. De prijs is inclusief standbouw, elektra, catering tijdens de beurs en organisatiekosten. Eventuele extra’s voor uw deel van de stand kunnen in overleg tegen meerkosten worden besteld. Deelname is exclusief reis- en verblijfkosten en deelname aan het IWA World Water Congress. Voordelen van collectieve deelname aan de IWA Lissabon zijn:

•De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
•Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
•Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en uw bezoekers wordt verzorgd;
•De organisatie wordt u uit handen genomen;
•Extra profilering via de website van de IWA;
•Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
•Een scherpe m2 prijs voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra.

Aanmelden voor deelname aan het paviljoen kan hier

NWP contactpersoon: Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, tel. 070-3043711.

6. Missie Nederlandse Panelleden Egypte
Graag willen wij u nog informeren over de missie van Pex Langenberg (programmadirecteur Topsector Water en Water Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Sybe Schaap (voorzitter NWP) aan Egypte dat 22 en 23 december 2013 plaatsvond. Beide zijn lid van het Egyptisch-Nederlands Waterpanel. Hoofddoel van het bezoek was de banden aan te halen tav de watersamenwerking tussen beiden landen, nadat deze voor een aantal maanden vanwege politieke redenen waren bevroren. Met de Egyptische Minister van Water Resources and Irrigation is afgesproken dat Nederland en Egypte zo spoedig mogelijk, in bijzijn van Minister Schultz een MoU zullen afsluiten om de toekomstige samenwerking op gebied van water te bezegelen. Verder is er informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen rondom het Suez kanaal en heeft Nederland Egypte geadviseerd tav van een Integrated Coastal Zone Management (ICZM) proces voor de Noordkust van Egypte. De EU heeft aangegeven om dit ICZM-proces (deels) te willen gaan financieren en zal naar verwachting binnenkort aanbesteed worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl en/of Bas Boterman b.boterman@nwp.nl

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. V International Forum "Ecology", Rusland
27 februari en 28 februari 2014 vindt voor de vijfde keer in het Russische Sint-Petersburg het International Forum Ecology plaats. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Russische equivalenten van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur & Milieu en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het forum richt zich onder andere op de bescherming van water resources, milieuvervuiling, gebruik van nieuwe technologieën, en modernisering van watervoorzieningen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Naast een forum kent Ecology ook een beurs.

Meer dan 500 internationale delegates nemen deel in het programma van Ecology. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evgeny Shamanov.

Voor meer informatie zie http://ecology.lenexpo.ru/en/

8. Onderzoekers Wetsus verbeteren productie energie uit zoet en zout water
Waar rivier- en zeewater bij elkaar komen, kun je duurzame energie opwekken, ook wel Blue Energy genoemd. Met slim ontworpen membranen kun je namelijk elektriciteit halen uit het verschil in zoutgehalte. Komende maand wordt op de Afsluitdijk de eerste centrale ter wereld met dit principe opgestart. Onderzoekers van Wetsus leverden kennis voor de verbetering van de technologie in deze centrale. Deze maand promoveren er twee onderzoekers van Wetsus aan de Universiteit Twente: David Vermaas en Enver Güler.

Vermaas promoveert op 17 januari op dit onderzoek naar energie uit zoet en zout water bij de vakgroep Membrane Science & Technology (onderdeel van onderzoeksinstituut MESA+) van prof. dr. ir. Kitty Nijmeijer. Güler promoveert twee weken later in de groep van Nijmeijer. Lees hier het volledige bericht en een samenvatting van het proefschrift van David Vermaas.

9. Water trainees aan de slag bij Eijkelkamp
In 2012 heeft Royal Eijkelkamp zich aangesloten bij het Nationaal Watertraineeship. Het Nationaal Watertraineeship geeft jonge waterprofessionals de kans in de watersector een spetterende start te maken. In groepsverband werken trainees in opdracht van de deelnemende opdrachtgevers aan uitdagende projecten. Hierdoor leren zij niet alleen hun eigen, maar ook diverse andere organisaties en hun specifieke uitdagingen binnen de watersector kennen.

Op vrijdag 10 januari is een groep watertrainees gestart aan een opdracht van Royal Eijkelkamp. De groep trainees gaat onderzoeken op welke manier(en) de Eijkelkamp grondwater validatietool in de toekomst uitgebreid en geoptimaliseerd kan worden.
Meer info - www.nationaalwatertraineeship.nl

10. General Assembly op de WaterCampus: Samen op zoek naar de succesformule
De eerste halfjaarlijkse General Assembly van 2014 belooft een veelzijdige en interessante bijeenkomst te worden. Op de WaterCampus in Leeuwarden kunt u zien hoe CIV Water en Centre of Expertise Water Technology (CEW) werken en wat de resultaten zijn van die aanpak. De best practices van de WaterCampus komen aan bod, waarbij ook de lessons learned niet zullen ontbreken. Wij leggen uit wat wij hebben gedaan om ons centrum positieve impulsen te geven en vertellen welke uitdagingen we daarbij tegenkwamen. Alles in het teken van onze missie om de kenniseconomie te versterken.

Deze dag met boeiende sprekers, interessante presentaties en inhoudelijke sessies zal u zeker inspireren. Bekijk het programma. U kunt zich hier aanmelden. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 26 januari 2014.Wij kijken ernaar uit u te ontvangen op onze WaterCampus in Leeuwarden.

11. Seminar ondernemen in Colombia
Op 21 januari a.s. organiseert het International Research Project in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO; voorheen Agentschap NL) een seminar over ondernemen en zaken doen in het kansrijke Colombia.

Colombia is één van de meest opkomende markten van Latijns-Amerika. Naast dat de veiligheid sterk is verbeterd en de markt toegankelijker is geworden, scoort het land ook steeds hoger op internationale ranglijsten voor ‘Doing Business’ en investeringsbescherming. Met haar ideale locatie in het noorden van Zuid-Amerika is Colombia een internationale toegangsweg tot het gehele continent. Vanwege de stabiele groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is Colombia benoemd tot een van de CIVETS-landen. Hierdoor zijn er de komende jaren veel kansen voor Nederlandse ondernemers om mee te liften op deze groeiende economie. Voor meer informatie en aanmelden zie http://irp.ma-amsterdam.nl/seminar

12. Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Ziye Hu
Op 10 januari 2014 is tijdens de 66e Vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater in Delft de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker, die in het voorgaande jaar het beste Engelstalige artikel over de behandeling van afvalwater heeft geschreven. Het winnende artikel van Ziye Hu e.a. is gepubliceerd in Applied Environmental Microbiology 2013, 79(8):2807 en is getiteld Nitrogen Removal by a Nitritation-Anammox Bioreactor at Low Temperature.

Tijdens de Vakantiecursus werden de drie genomineerden en de winnaar bekendgemaakt. De jury heeft bij de beoordeling vooral gelet op praktische toepasbaarheid en innovatiekracht. De jury heeft dit jaar strenger geselecteerd op de Nederlandse beroepspraktijk. Er zijn 32 artikelen beoordeeld, waarvan het niveau dichtbij elkaar lag. Het winnende artikel is volgens de jury helder geschreven en heeft een duidelijke wetenschappelijke aanpak. Lees het volledige bericht op de website van Witteveen+Bos.

OVERIG

13. Nederland waterland op televisie in Indonesië
Naar aanleiding van de missie naar Indonesië onder leiding van premier Rutte in november van het vorig jaar heeft de Indonesische televisiezender Metro TV een special over Nederland gemaakt. Journalisten van de zender waren een week in Nederland waar ze een lang interview met Rutte opnamen, de Afsluitdijk bezochten en diverse mensen uit de watersector spraken.

Het interview, genaamd 'Face to Face' wordt op zaterdag 18 januari om 21.05 uur lokale tijd uitgezonden, in Nederland is het dan 15.05. Kijk hier vast naar een preview. Het interview zal na uitzending ook te zien zijn op de website van metro tv.

14. Asian Development Bank 5th Business Opportunities Fair
Op 12-13 maart 2014 organiseert de Asian Development Bank (ADB) voor de 5e keer een ‘Business Opportunity Fair’ in Manilla. Hiermee bieden zij bedrijven en organisatie de kans om in contact te komen met technische experts en procurement specialisten van de ADB. Hiermee kan u uw inzicht op de werking van de bank, de focusgebieden en specifieke tenders/leads vergroten. Daarnaast is dit natuurlijk ook een goede netwerkgelegenheid. Meer informatie vindt u in onderstaande link. Inschrijven kan tot uiterlijk 31 januari 2014

For further information, see link to documents.