NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 20 - 2013

31/05/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Deelnemersbijeenkomst NWP: Meer impact in het buitenland
2. Lancering YEP Water
3. Dutchwatersector.com totaal vernieuwd
4. Oproep uitvoeren marktstudies Zuid-Afrika
5. Malinese delegatie bezoekt Nederland
6. Water OS Ghana: update PPP window, ex-ante evaluatie en kernadviseur
7. Samenwerkingsfora met Palestina en Israël
8. Nederland-Wereldbank Water Partnership
9. Uitnodiging Finale Knappe Waterhoofden
10. Sectorbijeenkomst ‘Nederlandse kansen integrale kustontwikkeling Jakarta’
11. Lowlands seminar Jakarta: ‘Public private partnerships for Indonesian lowlands: from policy to practice’

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
12. IWW Conference: record aantal paper inzending
13. IWW Conference: sponsormogelijkheden
14. IWW: internationale delegaties bezoeken Nederland
15. Laat uzelf zien in de IWW inspiration gallery!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
16. Bijeenkomst ‘Pompen of verzuipen, de enige manier?’
17. Aankonding aanbesteding: Bewerken satelliet informatie gewasgroei en  business plan Bangladesh
18. Adapting to Climate Change: Blue Energy and Greywater Treatment
19. Vacancy UNESCO-IHE: Secretary of Department
20. Singapore International Water Week 2014: Deadline nominaties voor de LKY Water Prize verlengd
21. Join the challenge: What to do with Poo?
22. Cormagdalena defined prequalified contractors Magdalena River Navigability Recovery tender
23. Wetsus opent WaterWonderLab in Natuurmuseum Fryslân
24. Lancering Centre of Expertise Zuid-Afrika
25. Oplossingen klimaatbestendigheid Deltasteden komen samen in Rotterdam

OVERIG
26. Masterclass Water Governance
27. Nieuwe brochure Wateropleidingen 

NIEUWS

1. Deelnemersbijeenkomst NWP: Meer impact in het buitenland
De deelnemersbijeenkomst van het NWP op 30 mei was gecentreerd rond twee actuele onderwerpen: 'hulp en handel' en 'zaken doen buiten uw grenzen'. Bedrijven, NGO's, Kennisinstellingen en Overheden voerden een geanimeerde discussie die tot eensgezinde conclusies, aanbevelingen en actiepunten leidde. NWP voorzitter Sybe Schaap trapte de bijeenkomst af door helder neer te zetten waar het bij NWP om draait: 'Meer Impact in het Buitenland' door het verbinden, informeren, profileren van de sector en het agenderen van onderwerpen die voor de sector van belang zijn.

Hulp en handel
Raimond Hafkenscheid (adviseur water bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) praatte de aanwezigen bij over de ontwikkelingen. Hij refereerde onder meer aan alle zaken die zijn gerealiseerd sinds de watersector en het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwer zijn gaan samenwerken: onder andere het Fonds Duurzaam Water, het 'Water OS' programma, het nieuwe kennisplatform dat wordt opgezet. Hij gaf ook aan dat we realistisch moeten zijn: de komende jaren zijn de mogelijkheden voor nieuwe ideëen krap. Maar de uitgangspositie door hetgeen de afgelopen twee jaar is ingezet, is dermate goed dat we op basis daarvan veel kunnen realiseren. Vervolgens discussieerde de zaal onder aanvoering van Jacqueline Lampe (AMREF) en Hans Huis in 't Veld (Topsector Water) over het onderwerp. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de woorden 'hulp' en 'handel' te eendimensionaal zijn. Woorden als 'ontwikkelen' en 'waarde toevoegen’, passeerden de revue. Volgens Jacqueline Lampe missen we de boot als we het traditionele hulpdenken niet verlaten en richting 'social ventures' en gelijkwaardige relaties gaan. Lennart Silvis (NWP) concludeerde dat we elkaar dichter genaderd zijn dan ooit, maar dat er tegelijkertijd behoefte is aan een actieplan, voorbeelden en concrete business cases. Het is de uitdaging voor NWP om partijen actief in bijvoorbeeld landenplatforms te committeren, tot deze business cases te komen en deze vervolgens te verzilveren. De watersector zou bovendien beter beslagen ten ijs kunnen komen op het moment dat nieuwe programma's zoals het 'Remote Sensing Programma" worden gelanceerd. Lennart Silvis gaf aan deze handschoen graag op te pakken. 

Zaken doen buiten uw grenzen
Bertrand van Ee (voorzitter Kernteam Export en Promotie Topsector Water en CEO Royal HaskoningDHV) liet de aanwezigen zien wat de strategie en plannen zijn van het Kernteam Export en Promotie. Vervolgens discussieerde de zaal over het onderwerp 'Zaken doen buiten uw grenzen', onder aanvoering van William van Niekerk (bestuurslid NWP, Koninklijke BAM groep). 'Staat het MKB er alleen voor?' was een van de prikkelende stellingen. William van Niekerk gaf daarop aan dat maar liefst 73% van de waarde die BAM in projecten toevoegt van MKB partners komt. De aanwezige MKB'ers waaronder Paul Buis van Bersson, gaven aan dat een ondernemer natuurlijk het liefst zelf aan het roer zit en dat het ook wel lastig kan zijn om aansluiting te vinden bij grote bedrijven.Toch werden ook veel succesvolle voorbeelden van samenwerking benoemd. AMREFs' Jacqueline Lampe daagde bedrijven uit om eens te gaan investeren in Afrika. "Maar dat doen we allang", was het antwoord uit het bedrijvenvak, onder meer Hatenboer, ELeaf en HKV mengden zich in deze discussie. Het bedrijfsleven investeert graag zelf was de algemene teneur, maar in sommige gevallen is wat hulp bij het afdekken van risico's gewenst. Exportkredietfaciliteiten bijvoorbeeld. Hans Huis in 't Veld gaf aan dat de lobby rond dit onderwerp goed op stoom was. Andere aanbevelingen vanuit het publiek: de Topsector driehoek moet een ruit worden, met NGO’s erbij (Deltares). En: we laten miljarden liggen op het terrein van poep en pies! (Sjef Ernes, Aqua for All). Op die laatste opmerking haakte NWP's Aleid Diepeveen in dat het Nutrient Platform zich ook vol op deze kansen richt, en dat hier bovendien partijen op zijn aangehaakt die zich hebben gecommiteerd om een bijdrage te leveren. En uit het commitment van kleinere groepen die samen een kans oppakken, komen de concrete business cases. Het is zaak deze partijen bij elkaar te brengen. "De waarde van een netwerk is dat de beste kansen naar boven komen", stelde William van Niekerk.
In deze nieuwsbrief kunnen we niet alle zaken meenemen die in de discussie gepasseerd zijn. We danken de deelnemers voor hun inbreng en zullen binnenkort aan alle NWP leden een terugkoppeling sturen, alsmede de vervolgacties die NWP oppakt. 

2. Lancering YEP Water
De deelnemersbijeenkomst werd afgesloten met een informatiemarkt  waar NWP een selectie van interessante activiteiten voor de watersector presenteerde. Daaronder was ook een primeur: het Young Expert Programme Water (YEP). Het is een wens die al in de toekomstvisie 'Water 2020" stond: 'stel veelbelovende young experts in staat internationale ervaring op te doen'. Dankzij een partnerschap tussen Buitenlandse Zaken en NWP wordt deze wens nu werkelijkheid.

Raimond Hafkenscheid (Buza) en Sybe Schaap (NWP) onthulden samen de tafel waar alle informatie over het YEP te vinden was. Programmamanager Marjon Reiziger vertelde over de inhoud van YEP. Young Experts met maximaal 4 jaar werkervaring kunnen op ontwikkelingsprojecten internationale ervaring opdoen, met financiele steun en begeleiding van YEP Water. Partijen uit de watersector (kennisinstellingen, NGO's, bedrijven) kunnen zowel posities op projecten aanmelden als young experts, uit Nederland en uit de landen waar men actief is. Young Experts kunnen zich ook zelf aanmelden. Zo ontstaat een community van Young Experts die we hard nodig hebben voor de Topsector Water in Nederland, en om een bijdrage te leven aan duurzame oplossingen voor wereldwijde waterproblematiek. Lees hier meer over YEP Water.  

3. Dutchwatersector.com totaal vernieuwd
Op de deelnemersbijeenkomst werd ook de totaal vernieuwde site www.dutchwatersecor.com  gepresenteerd, de internationale site van en voor de watersector. De site is effectiever en aantrekkelijker geworden. Naast uw projecten en nieuws kunt u nu ook uw producten aan een internationaal publiek laten zien. Dankzij de actuele journalistieke artikelen trekt de site inmiddels 15.000 internationale bezoekers per maand. Met de steun van het programma Partners voor Water als aanjager konden we dit niveau bereiken, op termijn kan dutchwatersector daardoor als zelfstandige business case verder.

Stuur uw nieuws, productinformatie en projecten naar: info@dutchwatersector.com 

4. Oproep uitvoeren marktstudies Zuid-Afrika
Via de Nederlandse ambassade in Pretoria, Zuid-Afrika, heeft NWP het verzoek gekregen de aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van een drietal marktstudies onder de aandacht te brengen bij het netwerk van NWP. Deze marktstudies richten zich op de volgende thema’s:

  • Watertechnologie in de mijnbouwsector;
  • Watertechnologie en watergebruik voor de landbouw en voedselketen;
  • Behandeling van industrieel afvalwater.

Voor meer informatie over deze procedure klik hier.  

De sluitingsdatum voor het indienen voor een voorstel is verplaatst naar 7 juni a.s. om 12.00 uur.
Voor informatie kunt u ook contact opnemen met Peter van den Horn, p.vandenhorn@nwp.nl  of tel. 06 51 01 87 44

5. Malinese delegatie bezoekt Nederland
Met een bezoek aan Nederland half mei heeft een Malinese delegatie zich verdiept in het Nederlandse waterbeheer en is de basis gelegd voor het bilaterale waterprogramma in Mali. De Malinese delegatie bestond uit verschillende geledingen van de Malinese water- en voedselzekerheidssector.

De Nederlandse ambassade in Bamako en het Netherlands Water Partnership hebben de missie georganiseerd. Met medewerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Unie van Waterschappen, het Water Governance Centre, UNESCO-IHE, Hoogheemraadschap Rijnland, WUR, IICD, Netherlands Space Office, Altenburg&Wymenga ecologisch onderzoek, AKVO, Tygron, Waterschap Aa en Maas, RAIN en Acacia Water hebben de Malinese delegatieleden ervaringen kunnen uitwisselen,  de Malinese watersituatie geanalyseerd aan de hand van de Nederlandse situatie en opties verkend voor invulling van het Nederlandse waterprogramma. De Nederlandse ambassade in Bamako geeft hier, met ondersteuning van NWP, verder invulling aan. Als u interesse hebt in het verdere verloop van het Water OS programma in Mali kunt u contact opnemen met Machteld Galema, m.galema@nwp.nl

6. Water OS Ghana: update PPP window, ex-ante evaluatie en kernadviseur
Zoals eerder aangekondigd krijgt het Ghana-Netherlands WASH Programma een speciaal PPP loket, het “Ghana WASH Window (GWW)” onder het Fonds Duurzaam Water. In afwachting van de besluitvorming n.a.v. de nieuwe beleidsnota voor ontwikkelingssamenwerking, is de publicatie van het GWW echter uitgesteld.

Ex-ante Evaluatie
De ex-ante evaluatie van het Ghana Netherlands WASH Programma is bijna afgerond; begin juli zijn de resultaten bekend. Een onderdeel van de evaluatie was het presenteren van business cases die relevant kunnen zijn voor het bedrijfsleven. Om deze business cases zo realistisch mogelijk te maken is er contact gezocht met verschillende bedrijven. Om misverstanden te voorkomen, bijvoorbeeld over een mogelijke voorkeur status van deze projecten bij indiening bij het Ghana WASH Window, is de focus van dit onderdeel wat veranderd. Het zal zich richten op de mogelijkheden voor PPPs in de WASH sector in meer algemene zin en zal met name voor de Municipal Assemblies en andere public sector partijen in Ghana een interessante informatiebron zijn over zowel de mogelijkheden als de verantwoordelijkheden en risico’s.

Kernadviseur Ghana
Gert de Bruijne is aangesteld als kernadviseur Ghana. Gert was al kernadviseur Palestina en is mede door zijn uitgebreide ervaring in Ghana met vooral sanitatie, ook als meest geschikte kandidaat uit de selectieprocedure voor kernadviseur Ghana naar voren gekomen. Gedurende zijn aanstelling als kernadviseur Ghana zal Gert tijdelijk uit dienst treden bij Waste. Behalve het Ghana-Netherlands WASH Programma bestaat het bilaterale waterprogramma van de Ambassade in Accra ook uit een IWRM component. Ook daarvoor zal Gert de Nederlandse ambassade en de Nederlandse watersector bijstaan.

Contact: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl 

7. Samenwerkingsfora met Palestina en Israël
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de oprichting van twee separate bilaterale samenwerkingsfora met Israël en de Palestijnen. Het overkoepelende thema voor beide fora is innovatie, steeds met een wisselende invalshoek. De eerste editie van het forum met de Palestijnen heeft als thema waterbeheer en voedselzekerheid. De eerste editie van het forum met Israël richt zich op waterbeheer en energie. Naast regeringsconsultaties is het forum vooral gericht op het tot stand brengen of verdiepen van samenwerking tussen Nederlandse en lokale bedrijven en kennisinstellingen. De eerste bijeenkomsten van de fora vinden komend najaar plaats (precieze data worden op korte termijn vastgesteld). Partijen die in de regio reeds actief zijn of willen worden en aan de fora willen deelnemen, kunnen zich via een aanmeldformulier op de NWP website opgeven. U kunt zicht tot uiterlijk 7 juni 2013 opgeven.

Contact: Machteld Galema: m.galema@nwp.nl 

8. Nederland-Wereldbank Water Partnership
Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership nodigen u van harte uit  deel te nemen aan de Linkedin groep ‘Nederland-Wereldbank Water Partnership’. Centraal in deze groep staat het Water Partnership Program (WPP) van de Wereldbank, een multi-donor trust fund waarmee de Bank bijna de helft van haar strategische analytische werk financiert in de watersector. Fase 2 van het WPP is op 21 mei officieel van start gegaan met een initiële begroting van US$40mln.

Via deze link kunt u deelnemen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl 

9. Uitnodiging Finale Knappe Waterhoofden
Knappe Waterhoofden is weer gestart en in volle gang! De eerste finalisten zijn al bekend en wij nodigen u hierbij van harte uit om op 14 juni de geweldige prestaties van deze scholieren te komen aanschouwen. Op deze dag presenteren de tien beste teams hun innovatieve oplossingen en ideeën op het gebied van water. Het winnende team vertegenwoordigt Nederland in september tijdens de Stockholm Junior Water Prize in Zweden.

U bent op vrijdag 14 juni vanaf 12.30 uur van harte welkom in het LEF future center van Rijkswaterstaat in Utrecht. U kunt zich tot en met 7 juni aanmelden via info@knappewaterhoofden.nl.
Knappe Waterhoofden is dé wedstrijd voor havo- en vwo-scholieren met een innovatief wateridee. Knappe Waterhoofden wordt georganiseerd door NWP, Wetsus en Rijkswaterstaat, en mogelijk gemaakt door Partners voor Water.

Meer informatie is te vinden via website www.knappewaterhoofden.nl, of volg Knappe Waterhoofden nu ook op twitter @KWH_competition of #kwh2013 en op facebook!

10. Sectorbijeenkomst ‘Nederlandse kansen integrale kustontwikkeling Jakarta’
Voor Nederlandse organisaties die betrokken willen zijn en/of belang hebben bij de integrale kustontwikkeling van Jakarta organiseert NWP  vrijdag 14 juni van 10.00 tot 12.00 uur een sectorbijeenkomst. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar Lonneke van Klei, l.vanklei@nwp. Vermeld in de mail uw naam, organisatie, informatiebehoefte en de gewenste betrokkenheid bij Jakarta.

De stad Jakarta heeft te maken met een steeds grotere overstromingsdreiging, vooral als gevolg van de sterke bodemdaling. Gecombineerd met een grote ruimtedruk worden er tot de periode 2025 grootschalige investeringen (30-50 miljard US dollar) in een integrale kustontwikkeling voorzien. De Nederlandse watersector heeft een goede naam op dit gebied opgebouwd en is met twee projecten (PMU en Masterplan) momenteel direct betrokken bij de organisatie en planvorming.

De ontwikkelingen volgen zich snel op en de internationale concurrentie is groot; betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de uitvoering- en beheerfase is dus geen vanzelfsprekendheid. Nederlandse bedrijven zullen daarom, daar waar dat toegevoegde waarde heeft, de handen ineen moeten slaan om mogelijk tot een gezamenlijke propositie te komen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor die organisaties die daadwerkelijk betrokken willen raken bij de verdere ontwikkeling en uitvoering in Jakarta. De lopende projecten worden (door de projectleiders) nader toegelicht, er is ruimte voor vraag en antwoord en er zal een eerste verkenning plaatsvinden van interessante business cases.

Voor inhoudelijke vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden i.vanderlinden@nwp.nl

11. Lowlands seminar Jakarta: ‘Public private partnerships for Indonesian lowlands: from policy to practice’
Indonesië en Nederland werken al decennia lang samen aan de duurzame ontwikkeling van de laaglandgebieden in Sumatra, Kalimantan en Papua.  Dit heeft onder meer geresulteerd in verschillende ‘atlassen’ en ‘strategiedocumenten’.  Ook private Indonesische partijen zien steeds meer het belang in van duurzame ontwikkeling en activiteiten vanuit deze laaglanden. Met de afsluiting van de door Nederland gefinancierde projecten WACLIMAD en QANS breekt een nieuwe fase aan, waarin publieke en private partijen samen invulling moeten gaan geven aan duurzaam gebruik en inrichting van deze laaglanden.

Om kennis over de laaglanden te delen maar vooral om publiek-private samenwerking te stimuleren wordt op donderdag 27 juni 2013 een laagland seminar gehouden in Jakarta met de titel ‘Public private partnerships for Indonesian lowlands: from policy to practice’. Het seminar wordt georganiseerd door zowel Nederlandse als Indonesische publieke en private partijen. Er wordt ingezet op een publiek van ca. 150-200 personen, zowel uit de (Indonesische) publieke als private sector.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit seminar en/of wilt u een actieve rol hebben binnen één van de sessies, meldt u dan aan bij Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl (070-304 3712).
Download hier een nadere beschrijving van het seminar. Uitnodigingen zullen in de loop van volgende week worden verstuurd.

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

12. IWW Conference: record aantal paper inzending
De inzending voor papers voor de IWW Conference – Integrated Solutions for a Green Economy – is vandaag gesloten. Met ruim 150 ingezonden papers vanuit de gehele wereld is een belangrijke basis gelegd voor een sterke inhoudelijke IWW Conference. In de komende weken worden alle papers door een internationaal “reviewteam” beoordeeld en ingedeeld. Gelijktijdig wordt het workshop programma vormgegeven en worden key note presentaties ingevuld. Bij de key notes wordt met name ingestoken op een aantal tot de verbeelding sprekende stedelijke watercases uit de gehele wereld die door high level sprekers gepresenteerd zullen worden. Medio juni wordt een eerste voorlopig programma gelanceerd.

13. IWW Conference: sponsormogelijkheden
De IWW Conference biedt een beperkt aantal sponsors de mogelijkheid hun naam aan de IWW Conference te verbinden. Exclusiviteit staat hierbij voorop, hetgeen resulteert in een aantal opties voor het IWW Conference Partner sponsorpakket en het IWW Conference Gold sponsorpakket. Als sponsor krijgt u exclusieve “benefits” waaronder profilering in alle internationale uitingen, specifieke contacten met sprekers en cases, toegang tot de conferentie en andere mogelijkheden. Meer informatie kunt u verkrijgen bij NWP, Roy Agterbos, r.agterbos@nwp.nl 

14. IWW: internationale delegaties bezoeken Nederland
Volgend op de succesvolle lancering van het delegatieprogramma tijdens IWW 2011, wordt voor de editie van 2013 ook gewerkt aan een sterk delegatieprogramma. Delegaties uit diverse partnerlanden van Nederland alsmede delegaties vanuit Nederlandse waterprogramma’s (o.a. WaterOS en Water Mondiaal) worden uitgenodigd naar Nederland te komen. Daarnaast worden ook delegaties uitgenodigd van landen waarmee Nederland een relatie ambieert.
Meer informatie over delegaties kunt u verkrijgen bij Roy Agterbos, r.agterbos@nwp.nl

15. Laat uzelf zien in de IWW inspiration gallery!
Binnenkort openen we op facebook de IWW inspiration gallery. Inspiration, daarmee bedoelen we ideeen die laten zien hoe we in de toekomst leven en werken met water. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Gaan we drijvend bouwen, heeft zilte landbouw de toekomst? We zoeken beelden, artists' impressions, visies. Haalbare business cases spelen even geen rol; het gaat om de ideeen en inspiratie. De beste ideeen uit de facebook gallery laten we zien op de International Water Week en op www.dutchwatersector.com, waar maandelijks 15.000 bezoekers uw idee kunnen zien. Criteria: het is een inspirerend beeld, het zou in de toekomst werkelijkheid kunnen worden en water speelt een rol. De redactie van dutchwatersector doet de selectie, indien bijdragen hier niet aan voldoen kunnen ze worden geweigerd. Stuur uw beelden aan: info@dutchwatersector.com

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

16. Bijeenkomst ‘Pompen of verzuipen, de enige manier?’
Op 14 juni organiseert Koninklijk Nederlands Waternetwerk weer de introductiedag voor nieuwe medewerkers in de watersector, met als titel ‘Pompen of verzuipen, de enige manier?’ Thema is waterbeheer (open watersysteem) en de link tussen natuur en water. Op het programma staat onder andere een excursie naar het Woudagemaal.

De introductiedag is bedoeld om mensen die nieuw zijn in de watersector wegwijs te maken. Door deel te nemen aan de introductiedag bieden we nieuwe medewerkers inzicht in de sector en alle mogelijkheden en helpen we ze op weg met het opbouwen van een relevant netwerk. Met de introductiedag willen we meer (jonge) medewerkers enthousiast maken voor de watersector. De dag wordt georganiseerd i.s.m. Wateropleidingen en NWP.

Voor meer informatie en aanmelden, zie www.waternetwerk.nl

17. Aankonding aanbesteding: Bewerken satelliet informatie gewasgroei en  business plan Bangladesh
Er is behoefte aan aanvullende optische en radar satellietgegevens voor variërende weersomstandigheden ten einde betrouwbare informatie aan te leveren voor de landbouw en water sectoren. Hiervoor wordt gevraagd om met satellietdata een verbeterde informatievoorziening te creëren ten behoeve van de landbouw in Bangladesh. En de ontwikkeling van een open data portal infrastructuur waar basis- en verwerkte informatie beschikbaar komt voor verder gebruik na dit project en breder dan de huidige doelstelling van dit project. Tevens omvat het project dat gekeken wordt naar business kansen met het inzetten van de beschikbare data voor het Bengaalse BRAC maar ook met andere potentiële gebruikers.

Voor meer informatie zie de website TenderNed

In het kader van deze tender organiseert Agentschap NL 10 juni een informatiebijeenkomst in het International Water House in Den Haag. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Het project wordt gefinancierd met middelen uit het programma Partners voor Water in het kader van het interdepartementale programma Water Mondiaal.

Voor meer informatie over de aanbesteding kunt u contact opnemen met Sandra Cats van Partners voor Water, sandra.cats@agentschapnl.nl. Om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst kunt u een e-mail sturen naar info@partnersvoorwater.nl

18. Adapting to Climate Change: Blue Energy and Greywater Treatment
After six months of competition, two winners have been announced of the 2nd Singapore-Netherlands Water Challenge: Mr. Yorick Broekema, Masters student at TU Delft and a team from Hong Kong consisting of Leng Ling, Fan Jingyu, Wu Junhao and Lu Ka Kit.

In his proposal on The Use of Blue Energy in a Delta Environment, Yorick Broekema explores the potential of generating blue energy by using excess flood water. He evaluates the applicability and value of his ideas for Singapore and the Netherlands, considering the specific circumstances in both countries. Yorick is currently enrolled in the NUS/TU Delft double degree program in Water Resources Management en Hydraulic Engineering.

Leng Ling and his team are doing their Masters in Environmental Engineering at Hong Kong Polytechnic University. They looked at the growing freshwater shortages and the disadvantages associated with the current use of seawater for toilet flushing in Hong Kong. They propose a compact and environmentally friendly greywater treatment and reuse system based on a parallel operation of two processes to deal with flow variations. 

Read the full article on the Holland Water Challenge website or the news item on dutchwatersector.com.  

19. Vacancy UNESCO-IHE: Secretary of Department
The overall thrust of the Environmental Engineering and Water Technology Department is urbanization as one of the dominant global processes. Although urbanization offers enormous opportunities for socio-economic development, it also presents major challenges for the equitable and sustainable development of drinking water and sanitation infrastructure and services. Within this context the Environmental Engineering and Water Technology Department helps to build the necessary human resources and higher education and research capacities through postgraduate education, training, research and other capacity building activities in the fields of water supply, sanitation and resource recovery. The department consists of three chair groups, namely, Water Supply Engineering, Sanitary Engineering and Pollution Prevention and Resource Recovery, each headed by a professor. The department intends to recruit a Secretary of Department (m/f) - 0.53 FTE (20 hours per week).
Read the complete vacancy announcement on the UNESCO-IHE website

20. Singapore International Water Week 2014: Deadline nominaties voor de LKY Water Prize verlengd
De zesde editie van de Singapore International Water Week (SIWW) vindt plaats van 1 tot 5 juni 2014. De SIWW is een van de belangrijkste evenementen op watergebied in de regio. Voorgaande edities kenden een sterke Nederlandse vertegenwoordiging.

Hoogtepunt van de SIWW 2014 is ook deze editie de uitreiking van de Lee Kuan Yew Water Prize. Deze prestigieuze prijs wordt uitgereikt aan degene die een uitzonderlijke bijdrage levert aan het oplossen van de wereldwijde waterproblematiek door het toepassen van nieuwe technologieën en het implementeren van innovatief beleid. De organisatie van de SIWW heeft recentelijk aangekondigd de deadline voor het indienen van nominaties voor de Lee Kuan Yew Water Prize te verlengen tot 21 juni 2013.

Informatie over het indienen van een nominatie vindt u op: www.siww.com.sg

21. Join the challenge: What to do with Poo?
We want to introduce you to our latest challenge: What to do with Poo? In this challenge we’re looking for ideas/concepts for products or services that could proof viable business opportunities using human waste. The What to Do With Poo challenge is part of the Sanitation Program in Nakuru County, Kenya managed by Vitens Evides International, SNV, WSUP and Nakuru Water and Sanitation Services Company Limited (NAWASSCO). These partners are working together from 2013 until 2017 to improve the sanitation value chain for the (peri) urban low-income areas in Nakuru County, Kenya.

We are inviting you to join the challenge, inspire, generate ideas and concepts that go beyond the marketing, distribution and sales of compost and ‘urine’ from human waste for agricultural purposes. What is your idea for a promising and scalable business for a product or service using human waste?

From the 1st of  May you can sign up for the challenge as well on our online platform: www.whattodowithpoo.com.

22. Cormagdalena defined prequalified contractors Magdalena River Navigability Recovery tender
During a meeting at the Colombian Ministry of Transport in Bogotá on May 23rd, Cormagdalena presented its final evaluation report of the expressions of interest in the Magdalena River Navigability Recovery tender. The following consortia were selected:
- MAGDALENA NAVEGA, comprised of: Jan de Nul branch Colombia, Acciona Concessions SL, Development Consultants SA and Castro Tcherassi SA
- CODERMA Magdalena River Development Consortium, formed by: Iridium Development Colombia Infrastructure SAS, Van Oord Colombia SAS, RM Holding SAS and Juneau Business Inc.
- SAS NAVELENA PSF, comprised of: Odebrecht & Securities and Valorcon Contracts.

As part of the preparations for this tender, Cormagdalena will start the competitive dialogue with the above prequalified groups. The tender will be open the second half of 2013.
Click here to read the official announcement on Cormagdalena´s website

23. Wetsus opent WaterWonderLab in Natuurmuseum Fryslân 
In het Natuurmuseum Fryslan in Leeuwarden is vanaf 24 mei een permanent waterlab ingericht waar van alles te doen en te beleven valt. Wetsus nam hiervoor het initiatief, omdat in Leeuwarden, de capital of water technology, iets dergelijks nog ontbrak. Op vrijdag 24 mei opende burgemeester Ferd Crone het WaterWonderLab in bijzijn van een schoolklas en de waterprofessor.

Het Natuurmuseum Fryslân en Wetsus bieden met deze expositie de bewoners en bezoekers van Leeuwarden en Friesland de mogelijkheid te zien en vooral ervaren wat watertechnologie is en hoe dit toegepast wordt.

In het lab staan een zevental watertafels centraal waar verschillende proefjes gedaan kunnen worden over de eigenschappen van water. Het water dat voor de proefjes en opstellingen nodig is wordt via een waterzuiveringssysteem hergebruikt. Deze zuiveringsinstallatie is speciaal ontworpen en gemaakt door de Stichting Water for Everyone. 

Ter introductie is er een kort filmpje ontwikkeld om de kinderen en bezoekers te informeren over de ontwikkelingen op de Water Campus in Leeuwarden.

24. Lancering Centre of Expertise Zuid-Afrika
Het ‘Centre of Expertise’ is een project waarin eThekwini Water and Sanitation (waterbedrijf van Durban in Zuid-Afrika), Stichting Water Opleidingen, Wereld Waternet, Your Man on Site, Netherlands Water Partnership en Vitens Evides International samen optrekken.  Het ‘Centre of Expertise’ wil de Zuid-Afrikaanse waterbedrijven helpen met Nederlandse kennis en kunde. Dit wordt gedaan door zogenaamde showcase (pilot) projecten uit te voeren met Nederlandse, innovatieve bedrijven uit de watersector. Deze bedrijven krijgen de mogelijkheid hun nieuwe technologie te demonstreren in Zuid-Afrika. De waterbedrijven in Zuid-Afrika kunnen hiermee nieuwe technologie verkennen die tot op heden, voor hen, onbekend is. Voor meer informatie en contactgegevens klik hier.

De feestelijke lancering in Nederland vindt plaats op 13 juni 2013 vanaf 14.30 uur bij de Maeslantkering in Hoek van Holland (Maeslantkering 139, 3151 ZZ Hoek van Holland). U kunt zich aanmelden bij Kirsten Beenhacker, kirsten.beenhacker@vitens.nl 

25. Oplossingen klimaatbestendigheid Deltasteden komen samen in Rotterdam
Van 3 tot en met 6 juni zijn deltasteden uit de hele wereld in Rotterdam bijeen om hun ervaringen met en oplossingen voor klimaatverandering en extreme weersituaties te delen tijdens het Connecting Delta Cities seminar. New York City presenteert zijn herstelplan ‘Sandy Initiative for Resilience and Recovery’ na superstorm Sandy. New Orleans deelt de lessen die zij succesvol hebben kunnen toepassen na de orkaan Katrina en Melbourne presenteert zijn strategie over droogte en hitte. Daarnaast zijn ook Buenos Aires, Tokio, Dhaka Zuid, Los Angeles, Hong Kong, Kopenhagen, Londen, Vancouver, Changwon, Seattle, Shanghai, Johannesburg, Rio de Janeiro, Mumbai, Ho Chi Minh City en Jarkarta aanwezig. Rotterdam organiseert dit unieke seminar in samenwerking met de C40. Voor meer informatie zie http://www.deltacities.com/ 

OVERIG

26. Masterclass Water Governance
Erasmus Academie organiseert voor het eerst de Masterclass Water Governance, een opleiding rond waterthema’s die momenteel zeer in de belangstelling staan. Of ze nu te maken hebben met veilig-heid, overlast, kwaliteit of beschikbaarheid, watervraagstukken lijken steeds complexer van aard te worden en raken meer en meer vervlochten met andere ruimtelijke, maatschappelijke, bestuurlijke
en economische vraagstukken. De eisen die gesteld worden aan het waterbeheer nemen toe terwijl
er minder geld is. De kernvraag is: hoe kan water governance zowel legitiem, efficiënt als effectief
georganiseerd worden? Voor meer informatie zie www.erasmusacademie.nl/watergovernance 

27. Nieuwe brochure Wateropleidingen
Hij is weer uit!……. onze brochure 2013/2014. Het is een compleet en overzichtelijk naslagwerk, boordevol met interessante en nieuwe titels. Alle opleidingen, cursussen en trainingen kunnen ook in-company en als maatwerk voor u uitgevoerd worden. Deze cursusbrochure mag eigenlijk niet op uw bureau ontbreken. Vraag hem nu vrijblijvend via de website van Wateropleidingen aan. 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op (030) 60 69 400 of info@wateropleidingen.nl.

(c) 2013 NWP