NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 20 - 2014

23/05/2014

NIEUWS

 1. 15 jaar NWP: kom naar de feestelijke deelnemersbijeenkomst!
 2. Gouden Gids Nederlandse watersector 'Dutch Water Sector' komt er weer aan
 3. Kom naar finale Knappe Waterhoofden 2014
 4. Meld u nu aan voor ‘Urban Design in Times of Climate Change’
 5. Workshop ‘Marktkansen Energie & Water’
 6. Wetskills South Africa 2014
 7. Denk mee over de toekomst van water in Horizon 2020
 8. Live stream Palestijns Waterforum
 9. YEP Water: deelnemende organisaties delen kennis en ervaring

 

NIEUWS VAN NWP DEELNEMERS

10. Ondersteuning Colombia bij nieuw watermanagement programma
11. Nieuwe klimaatscenario's - de gevolgen voor het waterbeheer
12. Can we avoid rehabilitation programmes?
13. Delft Urban Water Media Contest: Ready, Set, Socialize water!
14. Brede groene dijk goed alternatief voor traditionele stenen dijk
15. Saniwijzer: dé website over alternatieve vormen van afvalwaterinzameling en -behandeling
16. ADB-UNESCO-IHE call: international expert Public-Private Funding China
17. ADB-UNESCO-IHE call: three international experts Irrigation and Software Indonesia
18. Two vacancies at UNESCO-IHE

 

OVERIG NIEUWS

19. M2M communicatie doet zijn intrede in de landbouw

NIEUWS

1. 15 jaar NWP: kom naar de feestelijke deelnemersbijeenkomst!
Het NWP bestaat 15 jaar. Dat gaan we op 27 juni vieren met een feestelijke bijeenkomst voor al onze deelnemers. Het Netherlands Water Partnership is een uniek publiek privaat samenwerkingsverband van Bedrijfsleven, Overheid, Kennisinstellingen en NGO's, opgericht om samen meer impact te hebben in het buitenland. Natuurlijk kijken we terug op 15 jaar samenwerking in de watersector. Hoe het lukte om het Wereld Water Forum naar Den Haag te halen, welke lessen we hebben geleerd van de inzet in New Orleans, welke ontwikkelingen we zagen in watertechnologie en deltatechnologie en thema's als hulp en handel en water en voedsel. Met de lessen van het verleden kijken we vooral ook naar het heden en de toekomst: waar staat het partnership in de realisatie van haar ambities, welke kansen ziet de sector. We verrassen u met inspirerende sprekers, film en beeld uit verleden, heden en toekomst, inzicht in internationale trends, ontwikkelingen en mogelijkheden. Leer u mede-deelnemers beter kennen en hoor hoe u het maximale uit uw deelnemerschap kunt halen. Houd 27 juni alvast vrij in uw agenda!

Alle NWP deelnemers ontvangen volgende week een uitnodiging. Voor meer informatie: c.boomsma@nwp.nl

2. Gouden Gids Nederlandse watersector 'Dutch Water Sector' komt er weer aan
De Engelstalige uitgave Dutch Water Sector is al bijna 15 jaar de informatiebron waarin internationale opdrachtgevers van projecten in de watersector kennis maken met de expertise van het Nederlandse bedrijfsleven. De nieuwe printuitgave van deze cross mediale titel komt deze zomer weer uit. De jarenlange succesvolle samenwerking tussen de uitgever Nijgh Periodieken BV en het Netherlands Water Partnership rondom deze titel is een belangrijke schakel bij de bevordering en exportpromotie van Nederlandse waterexpertise.

De totale oplage voor de gedrukte uitgave 2014/2015 is 10.000 exemplaren en wordt breed internationaal verspreid. Via Nederlandse ambassades, beurzen en evenementen vindt de Dutch Water Sector haar weg naar alle landen die relevant zijn voor de sector. Overwoog u al om deelnemer te worden van het NWP? Nu is de tijd om dat te doen. NWP deelnemers krijgen ruim 40% korting op de reguliere advertentietarieven.

Voor meer informatie over NWP lidmaatschap: neem contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl, Wilt u adverteren in Dutch Water Sector? Neem dan contact op met Roelien Voshol, r.voshol@nijgh.nl

3. Uitnodiging finale Knappe Waterhoofden 2014
De finale van Knappe Waterhoofden, dè waterwedstrijd voor havo- en vwo-scholieren met een innovatief wateridee, vindt plaats op vrijdag 6 juni. Tijdens de finale presenteren de finalisten hun eigen innovatieve oplossing voor een watervraagstuk. De winnaar van Knappe Waterhoofden mag in september Nederland vertegenwoordigen tijdens de Stockholm Junior Water Prize in Zweden. Hij/zij ontmoet dan kroonprinses Victoria, beschermvrouwe van de Junior Water Prize en maakt kans op de hoofdprijs van 15.000 USD.

Maar eerst strijden de Nederlandse finalisten tegen elkaar in een spannende finale op de mooie productielocatie van Vitens in Soest. U bent hierbij van harte welkom. Tijdens de finale kunt u kennis maken met de docenten en scholieren van de middelbare scholen. Ook is een aantal ambassadeurs van Waterwonderen, www.waterwonderen.nl - jongeren interesseren voor een watergerelateerde opleiding/carrière– aanwezig!

Na de inloop vanaf 13.00 uur start het finaleprogramma om 13.30 uur. Naast de vakkundige jury, mag ook u meestemmen in de publieksprijs. Rond 15.45 u worden beide prijzen uitgereikt en is er ruimte voor netwerken en borrelen.

Bent u erbij? Meld u dan svp uiterlijk 2 juni aan via info@knappewaterhoofden.nl.

Knappe Waterhoofden wordt op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Netherlands Water Partnership (NWP) georganiseerd in samenwerking met Wetsus en Feature Talent, met financiering van Partners voor Water.

4. Meld u nu aan voor ‘Urban Design in Times of Climate Change’
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei a.s., opent de zesde editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, IABR–2014–URBAN BY NATURE–, haar deuren voor het publiek. Het openingsprogramma op 29 mei start met het symposium ‘Urban Design in Times of Climate Change’ dat de Topsector Water en de Topsector Creatieve Industrie bij elkaar brengt.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van over de hele wereld bespreken Nederlandse en Amerikaanse ontwerpers en waterexperts in verschillende sessies hoe we concrete stappen kunnen zetten in de richting van een verdere integratie tussen de watersector en de creatieve industrie, en waarom dit essentieel is in tijden van klimaatverandering. Moderator van dit symposium is Henk Ovink, die vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangesteld om de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce te versterken.

Organisatie is in handen van Rebuild by Design, IABR, NWP, Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Om u aan te melden voor dit symposium, dient u een e-mail te sturen aan r.melaard@nwp.nl o.v.v. symposium Urban Design. Graag in uw mail uw naam, organisatie en functie vermelden. Deelname aan het symposium is gratis, voertaal is Engels. Voor actuele informatie zie www.iabr.nl 

Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

5. Workshop ‘Marktkansen Energie & Water’

Datum:                 Dinsdag 3 juni 2014
Tijd:                       13.30 - 17.00
Locatie:                Juliana van Stolberglaan 148 (Zaal Auditorium), Den Haag

Dinsdag 3 juni organiseert Ecofys in samenwerking met Blueconomy en NWP een kick-off workshop in het kader van de studie 'Marktkansen van innovatieve technologie voor Energie met Water'. Met deze strategische studie worden de kansen voor sector-overstijgende innovaties op het gebied van energie en water in kaart gebracht om het handelingsperspectief van de overheid te bepalen. De studie vindt plaats in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en Bureau Innovation Quarter.

Doel van de workshop is input verzamelen over de potentie van innovatieve oplossingen op het grensvlak van energie en water, voor de korte en voor de lange(re) termijn. Gezamenlijk zal worden gezocht naar kansen in specifieke deelmarkten waarbij zowel internationaal marktpotentieel als de rol die de technologieën kunnen spelen in de duurzame transitie in Nederland beschouwd worden. Met uw bijdrage kan een basis worden gelegd voor het verder tot ontwikkeling komen van een nationaal cluster Energie & Water.

Om tot een zo compleet mogelijk beeld van beide sectoren te komen nodigen we een brede groep betrokkenen uit. De doelgroep van de workshop zijn partijen met innovatieve technologieën, kennisinstellingen, eindgebruikers, intermediairs en andere publieke/private partijen uit de energie- en watersector.

U kunt zich aanmelden voor de workshop door een e-mail te sturen naar Wouter de Buck w.debuck@nwp.nl en/of Paul Noothout p.noothout@ecofys.com. Het volledige programma van de workshop wordt zo spoedig mogelijk verspreid. Aanmelden is mogelijk tot 30 mei. Wees er snel bij, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis.

6. Wetskills South Africa 2014
The total group for this Wetskills Water Challenge consists of ten South African, two Mozambican and six Dutch young professionals with a passion for water. There are four teams and each team addresses one specific water case. The cases are formulated by South African and
Dutch organizations in the water sector. The participants work on their concept in collaboration within their team during an extensive two-week program in Nelspruit from 16 May to 29 May 2014.

Final presentation at WISA
On 27 May from 10.30 to 12.00 the teams will present their ideas at WISA by means of a Pitch and Poster session. The Wetskills programme is part of the Dutch delegation that is also attending WISA and has its own pavilion in Mbombela Stadium. A jury of water experts from the Netherlands, Mozambique and South Africa will judge their ideas and decide on the final winner of Wetskills Water Challenge South Africa 2014. www.wetskills.com

7. Denk mee over de toekomst van water in Horizon 2020
Horizon 2020 is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie en brengt de opvolgers van bestaande onderzoek- en innovatiefinancieringen samen in één programma. Het programma heeft een budget van meer dan 80 miljard euro.

Om de ontwikkeling van baanbrekende technologieën te stimuleren heeft de Europese Commissie twee openbare consultaties gestart. Deze consultaties hebben tot doel onderzoekers, ondernemers en andere stakeholders de kans te geven ideeën en kansrijke technologieën onder de aandacht te brengen en daarmee de focus van toekomstige financieringsprogramma’s mede te bepalen.

Wilt u met Europa meedenken over water en uw ideeën ten aanzien van watergerelateerde technologieën onder de aandacht brengen? Dan kunt u deelnemen aan de consultaties:

Water is een onderdeel in beide programma’s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selma Hilgersom, s.hilgersom@nwp.nl.

8. Live stream Palestijns Waterforum
Birzeit University, Institute for Environment and Water Studies, organiseert het Palestijns Waterforum a.s. 28 mei 2014 in Birzeit, Palestina. Tijdens dit forum worden de snijvlakken van water en energie en de cross-sectorale publiek-private samenwerkingsmogelijkheden uitgediept. Meer informatie over het programma vindt u hier. Geïnteresseerde partijen kunnen zich hier opgeven. Om het forum op afstand te volgen kunt u deze link gebruiken waar de workshops live gestreamd wordt: http://www.ustream.tv/channel/birzeit-university. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kernadviseur Palestina Gert de Bruijne, g.debruijne@nwp.nl of Machteld Galema, m.galema@nwp.nl.

9. YEP Water: deelnemende organisaties delen kennis en ervaring
Meer dan 25 verschillende organisaties binnen de watersector nemen op dit moment deel aan het Young Expert Programme Water. Zij hebben één of meerdere Nederlandse en/of lokale Young Experts in dienst, die in het buitenland werken aan water gerelateerde projecten. Maar daar blijft het niet bij: deze organisaties gaan hun eigen kennis en ervaring inzetten door het ontwikkelen van online masterclasses en nieuwe e-learning modules. Deze modules worden aan de Young Experts aangeboden via het YEP Water Development Center. MDF Training & Consultancy en Witteveen+Bos geven de aftrap voor de eerste e-learning modules, die stakeholders analyse en projectmatig werken als onderwerp zullen hebben. Vitens Evides International en AKVO hebben aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling van masterclasses.

Meer weten over de mogelijkheden die YEP Water u biedt? Lees meer op onze website www.yepwater.nl of neem contact op met Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl, tel. 06 46081292

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

10. Ondersteuning Colombia bij nieuw watermanagement programma
Het ministerie van Volkshuisvesting in Colombia is bezig met de formulering van een nieuw politiek document over watermanagement. In dit document gaat het om de politiek ten aanzien van drinkwatervoorziening, waterdistributie, (zowel schoon als afvalwater) en afvalwaterzuivering. Dankzij de goede relatie tussen de Nederlandse ambassade, het Holland Colombia Water Platform en de regering van Colombia, is Nederland gevraagd dit proces te ondersteunen.

Op 22 mei en 23 mei brengen de Professoren Jules van Lier en Luuk Rietveld van de TU Delft een bezoek aan Bogotá. Zij zullen daar als experts helpen bij het opstellen van het nieuwe document dat specificeert aan welke normen moet worden voldaan om te kunnen opereren in Colombia. Daarbij ligt de nadruk op het mogelijk maken van innovatie voor Colombia.

Daarnaast zullen de professoren overleg hebben met de Universiteit van Los Andes over het opzetten van een nieuw doctoraal programma dat ondersteund zal worden de TU Delft.

11. Nieuwe klimaatscenario's - de gevolgen voor het waterbeheer
Komende week presenteert het KNMI zijn nieuwe klimaatscenario's aan de pers. Nieuwe data, en vooral meer data, computers met meer rekenkracht en verbeterde klimaatmodellen hebben tot nieuwe inzichten geleid, met een wetenschappelijke vertaling en detaillering voor Nederland. Dit heeft ook gevolgen voor het waterbeheer.

Tijdens de voorjaarbijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) en STOWA - 4 en 5 juni 2014 in Wageningen - licht het KNMI de nieuwe scenario's toe en vertellen waterbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers hoe zij met klimaatscenario's omgaan. De vertaling naar hydrologische modellen, de doorwerking naar beleid en beheer, en omgang met onzekerheden komen ook aan de orde.

Voor meer informatie en registratie zie de website van de NHV.

12. Can we avoid rehabilitation programmes?
IRC runs a series of events in The Hague, open to all interested parties. These series bring together professionals to network and discuss hot topics in the water, sanitation and hygiene sector. They are forward looking and multidisciplinary in nature presenting the latest thinking from governments, NGOs, private sector and academia.

The second of four of the IRC Event series is titled, “Can we avoid rehabilitation programmes? Managing rural water assets in low income countries”. This second series will be held on 3rd June, from 16:30 – 19:00 hours at 7AM a location in The Hague.

Good intentions are not enough and premature failure of water infrastructure is a well-known problem. What can be done in practice to avoid waste of investment in infrastructure? Dutch and international organisations will present lessons learnt from low income countries.

For more information and registration please visit the IRC website.

13. Delft Urban Water Media Contest: Ready, Set, Socialize water!
Do you have what it takes to socialize water? How does water affect your daily life and the life of others? How can you help raise awareness, or inform people about what’s happening inside and outside urban areas? Delft Urban Water challenges you to be social about urban water in the Delft Urban Water Media Contest:

 • How do you use (social) media to raise awareness about urban water?
 • How would you use social media to create a campaign about urban water?
 • How can you share knowledge using visuals? 

Share your idea to socialize water with us in the Delft Urban Water Media Contest 2014! You can visualize your idea using pictures, videos, make an animation, real-life movie, mini-documentary, music video.

Or you can put your idea into reality, and share your message, catchphrase, cartoon with your network, get likes, and show us your results! The best entry is rewarded with an iPad Air, so be creative and be social on water!

Deadline: June 30th 2014. More information: www.delfturbanwatercontest.org 

14. Brede groene dijk goed alternatief voor traditionele stenen dijk
Brede groene dijken zijn goedkoper in aanleg en bieden vaak meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien passen ze doorgaans beter in het landschap. Daarom zou er bij dijkversterkingen meer aandacht moeten komen voor dit alternatief.

Dit blijkt uit de studie die door Deltares en Alterra Wageningen UR is uitgevoerd voor de dijkverzwaringen in het Eems-Dollardgebied. Hierbij zijn de mogelijkheden van een Brede groene dijk langs de Dollard beoordeeld en zijn de aanlegkosten en veiligheidsniveau van een Brede groene dijk met een traditionele dijk vergeleken.

Download hier het rapport ‘Nadere Verkenning Groene Dollard Dijk’

15. Saniwijzer: dé website over alternatieve vormen van afvalwaterinzameling en -behandeling
De komende jaren zijn flinke investeringen nodig in de riolering en afvalwaterzuivering. Naast conventionele, centrale systemen zijn daarvoor steeds meer alternatieve systemen beschikbaar. Daarmee kan afvalwaterinzameling en -behandeling in een aantal gevallen goedkoper, duurzamer en effectiever worden uitgevoerd. De nieuwe, interactieve website Saniwijzer laat zien welke mogelijkheden er zijn. De Saniwijzer is een initiatief van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA en de stichting RIONED. www.saniwijzer.nl

16. ADB-UNESCO-IHE call: international expert Public-Private Funding China
Within the context of the ADB-UNESCO-IHE Partnership input is sought from an international expert to support the Implementation and Development of a Public-Private Funding Mechanism for Chishui Watershed Protection Capacity Development TA in the People's Republic of China (PRC). The specific request is for an expert to focus on innovations in developing public-private financing mechanisms for watershed management, best-practices on establishment and working mechanics of water funds, and designing recommendations for raising capital from diverse avenues.

Duration of the contribution is for 1 month in the period from June/July till December 2014, with a 1-week mission to the field.

Fore more details of the full request, the Terms of Reference and specific tasks of the expert, please click here

Interested experts with the required skills and experience are invited to submit their application letter and CV to Ms. Mishka Stuip m.stuip@unesco-ihe.org, before 1 June 2014.

For more information you may contact Jan Luijendijk 015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org or Mishka Stuip, 015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org at UNESCO-IHE.

17. ADB-UNESCO-IHE call: three international experts Irrigation and Software Indonesia
Within the context of the ADB-UNESCO-IHE Partnership input is sought from three international experts to contribute to the Upgrade of Irrigation Planning and Software tools in support of an Integrated Participatory Development and Management of Irrigation projects in Indonesia.

The specific request for experts is as folows:

 • Senior Irrigation Specialist (2 person-months)
 • Senior Spatial Planner (2 person-months)
 • Systems Analyst (3 person-months)

Duration of the project is 5 months and the proposed period is from June/July till November/December 2014

Fore more details of the full request, the Terms of Reference and specific tasks per expert, please click here 

Interested experts with the required skills and experience are invited to submit their application letter and CV to Ms. Mishka Stuip, m.stuip@unesco-ihe.org before 1 June 2014.

For more information you may contact Jan Luijendijk, tel. 015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org or Mishka Stuip, 015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org at UNESCO-IHE.

18. Two vacancies UNESCO-IHE

UNESCO-IHE has two job openings:

Lecturer Researcher in Urban Drainage and Sewerage

Rector UNESCO IHE

OVERIG NIEUWS

19. M2M communicatie doet zijn intrede in de landbouw
Orange Business Services levert Machine-to-Machine connectiviteitsdiensten aan Dacom, een innovatief hightech bedrijf dat gespecialiseerde hardware en online adviesdiensten ontwikkelt en levert aan akkerbouwbedrijven en de agribusiness over de hele wereld. De M2M oplossing van Orange Business Services zorgt ervoor dat Dacom in staat is om vele duizenden aangesloten apparaten van akkerbouwers in meer dan 30 landen wereldwijd mobiel te verbinden met simkaarten van slechts één provider. Hiermee ontstaat een schaalbare oplossing voor meetapparatuur in het veld van de teler. Lees meer over M2M en de nieuwste innovatie van Dacom, de Sensetion, op de website van Dacom. www.dacom.nl