NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 21 - 2012

08/06/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Voortgangsbericht Kwartiermaker Watersector nr. 9
2. Uitnodiging presentatie innovatieve waterprojecten 25 juni
3. Speciale sectorbijeenkomst Landenplatform Egypte
4. Finale scholierenwedstrijd Knappe Waterhoofden 2012
5. Presentatie studie ‘Slimme sector met wereldkansen’ gaat niet door
6. Bijeenkomsten landenplatforms Benin, Kenia en Zuid-Soedan
7. Let op! Meld je voor 11 juni aan voor de cursus social media voor de watersector

NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Bijeenkomst Water Partnership Program
9. Watersense Symposium Sensortechnologie, Landbouw en Water
10. Nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Rendac levert energie
11. Vacature International Expert on Water Transport, Ministry of Infrastructure in Rwanda
12. Vacancy Simavi: Insititutional Fundraising Officer
13. Vacature Water Footprint Network: Programme Director
14. Vacature Aqua for All: trainee/onderzoeksstagiair

OVERIG
15. Gratis webinar Wereld Bank over aanbestedingsprocedures
16. Vacancy: Researcher – Water Management and Institutions
17. Steun de Zeemeerminnenparade 

NIEUWS

1. Voortgangsbericht Kwartiermaker Watersector nr. 9
De heer Jan Bout, Kwartiermaker Topsector Water, geeft in het negende voortgangsbericht een overzicht van de vorderingen van zijn werk. Dit is tevens het laatste voortgangsbericht namens Jan Bout, die als boegbeeld voor de Topsector Water inmiddels is opgevolgd door Hans Huis in ’t Veld.
Download hier het negende voortgangsbericht.

2. Uitnodiging presentatie innovatieve waterprojecten 25 juni
Op 25 juni vindt de eerste TedX Binnenhof plaats. Vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse topsectoren presenteren baanbrekende ideeën tijdens de Catwalk for Innovation. Parallel aan dit evenement organiseren Nederland Maritiem Land en het Netherlands Water Partnership een bijeenkomst in het drijvend paviljoen in Rotterdam. Hier zullen innovatieve waterprojecten worden gepresenteerd én kunt u de TedX Binnenhof volgen via een livestream verbinding. 

Wij nodigen u, als waterprofessional, uit om hierbij aanwezig te zijn. Ook studenten zijn van harte welkom. De bijeenkomst in het drijvend paviljoen vindt plaats tussen 14.00 en 15.30 uur. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan voor 21 juni aan bij Christina Boomsma (c.boomsma@nwp.nl).

3. Speciale sectorbijeenkomst Landenplatform Egypte
Op donderdag 14 juni 2012 van 14.30 tot 16.30 uur wordt er een speciale sectorbijeenkomst Landenplatform Egypte georganiseerd in het Novotel Den Haag. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Bij deze bijeenkomst zullen ook de leden van het Dutch-Egyptian Advisory Panel on Water Management aanwezig zijn die gedurende deze periode in Nederland bij elkaar komen. Aansluitend is er gelegenheid tot een borrel. 

U kunt zich nog t/m dinsdag 12 juni aanmelden voor deze bijeenkomst bij Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl,tel: 06 47619814. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma en de locatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl, tel: 06 30601989

4. Finale scholierenwedstrijd Knappe Waterhoofden 2012
Alweer voor de vijfde keer organiseren NWP, Wetsus en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu op 15 juni a.s. de waterwedstrijd Knappe Waterhoofden, waarmee scholieren worden uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor actuele watervraagstukken. De scholieren uit de bovenbouw van Havo/VWO kunnen deelnemen aan deze wedstrijd wanneer zij een (profiel)werkstuk over water maken, bijvoorbeeld via het project ikonderzoekwater.nl. Daarbij krijgen zij begeleiding van waterprofessionals van vele organisaties. De winnaars van Knappe Waterhoofden nemen namens Nederland deel aan de internationale Stockholm Junior Water Prize, die wordt gehouden tijdens de World Water Week in Zweden.

De finale van Knappe Waterhoofden 2012 vindt op 15 juni, van 13:30 – 16:30 uur plaats in het LEF future center van Rijkswaterstaat in Utrecht. U bent van harte welkom om kennis te maken met de finalisten en hun innovatieve oplossingen zelf te beoordelen. De afgelopen weken hebben de scholieren hard gewerkt aan de inhoudelijke kant van hun project. LEF neemt, samen met het NWP en Wetsus, de organisatie van de finale op zich. De ervaren facilitatoren van LEF zullen op 15 juni de finalisten helpen om de kern van hun project te bepalen en deze scherp te presenteren in een krachtige pitch (elevator pitch). Deze ervaring brengen zij tijdens de finale direct in praktijk, wanneer de beste deelnemers het tegen elkaar opnemen. De vakjury, bestaande uit waterprofessionals, bepaalt wie Knappe Waterhoofden 2012 wint en namens Nederland zal deelnemen aan de Stockholm Junior Water Prize. 

Wilt u aanwezig zijn bij de finale, dan kunt u zich aanmelden bij Jenna Kleingeld (Feature Talent): info@knappewaterhoofden.nl 

NWP Contactpersoon: Huiberdien Sweeris, h.sweeris@nwp.nl, tel: 070 304 37 16
Wetsus Contactpersoon: Jos van Dalfsen, jos.vandalfsen@wetsus.nl, tel: 058 284 30 00

5. Presentatie studie ‘Slimme sector met wereldkansen’ gaat niet door
In eerdere NWP Nieuwsbrieven is de presentatie van de studie Economische betekenis Watertechnologie op donderdag 14 juni aangekondigd. Wegens een tegenvallend aantal deelnemers gaat deze bijeenkomst helaas niet door. Omdat wij toch graag met u in gesprek willen over de resultaten en bevindingen van deze studie wordt gekeken of dit onderwerp gegoten kan worden in een online webseminar of forum. Zodra hier meer over bekend is melden wij het in deze nieuwsbrief.

6. Bijeenkomsten landenplatforms Benin, Kenia en Zuid-Soedan
Vanuit het Netherlands Water Partnership (NWP)  worden de Nederlandse ambassades in onder andere Benin, Kenia en Zuid-Soedan ondersteund bij het vormgeven van hun bilaterale Water OS programma’s. Deze ondersteuning loopt inmiddels een klein jaar, er hebben verschillende missies en discussies plaatsgevonden en de formulering van de verschillende Water OS programma’s is bijna afgerond. Hierover bent u het afgelopen jaar regelmatig tussentijds geïnformeerd.

Op donderdag 21 juni a.s. willen wij u informeren over de status en inhoud van deze programma’s en willen wij u een doorkijk geven naar de vervolgfase. Het programma is als volgt ingedeeld: 

09.00 – 11.00 uur Landenplatform Benin
11.00 – 13.00 uur Landenplatform Kenia
14.00 – 16.00 uur Landenplatform Zuid-Soedan  

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via wateros@nwp.nl, ovv. ‘bijeenkomst  21 juni Benin, Kenia en/of Zuid Soedan'. 

Nadere informatie (locatie + agenda) volgt later.

7. Let op! Meld je voor 11 juni aan voor de cursus social media voor de watersector
Sociale media zijn steeds belangrijker als het gaat om  internationale zichtbaarheid van organisaties en voor het contact met internationale waterprofessionals. Hoe positioneer ik mijn organisatie op een goede manier online? Hoe maak ik meer dan nu gebruik van mijn netwerk via social media zoals Twitter en LinkedIn? En welke ontwikkelingen zijn daarin de komende jaren te verwachten? Vragen die steeds vaker op ons pad komen.

Speciaal voor de watersector organiseert NWP in opdracht van het programma Partners voor Water een online trainingstraject. Partners voor Water richt zich onder meer op ‘het versterken van de internationale positie van de Nederlandse watersector.’ Vanwege deze doelstelling biedt de cursus, naast algemene basisvaardigheden op het gebied van social media, inzicht in de internationale social media. Het accent van de cursus ligt op het leggen van contact met waterprofessionals, opiniemakers en potentiële opdrachtgevers, niet op het algemene publiek.

Het online trainingstraject, genaamd de Whisper Academy, wordt verzorgd door het bureau ‘Mr.Harder”. Op de Whisper Academy leer je om online te denken en te handelen. Het is een modulair trainingstraject waarbij deelnemers kennis maken met de mogelijkheden van social media en de kracht ervaren van online samenwerking. Waar mogelijk specifiek gericht op trends en ontwikkelingen binnen de watersector.  Medio juni starten 2 groepen.

Dit complete trainingstraject kost € 299,- per persoon. De eerste 100 medewerkers van bedrijven die lid zijn van NWP die deelnemen aan de Whisper Academy krijgen een korting van 10%. Kijk voor de data, aanmeldmogelijkheid, meer informatie en een demo op www.misterharder.com/nwp. U kunt zich nog tot maandagochtend 11 juni, uiterlijk 10.00 uur, aanmelden.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Bijeenkomst Water Partnership Program
Op dinsdag 19 juni 2012 organiseert NL EVD Internationaal in het kader van het IPI actieprogramma de bijeenkomst "Het Water Partnership Program".  Het Water Partnership Program (WPP) is een trustfund van de Wereldbank. Dit trustfund ondersteunt activiteiten van de Wereldbank op het gebied van water, door analyse werk, capaciteitsopbouw, innovatie en kennisdissimilatie. Afgelopen tijd heeft het WPP ruim een derde van al het analytische werk van de Wereldbank in de watersector ondersteund en de impact van $8 miljard aan leningen in 55 landen vergroot. 

Binnenkort start fase 2 van het WPP, met een beoogd budget van $50 miljoen. De prioritaire thema’s komen overeen met de Nederlandse beleidsprioriteiten in de watersector. Nederland is een van de drie donorlanden en zet zich er voor in dat de beschikbare gelden zoveel mogelijk besteed worden aan voor Nederland prioritaire landen en stroomgebieden. Maarten Gischler, waterdeskundige van het ministerie van Buitenlandse Zaken en betrokken bij WPP-2, zal een toelichting geven op WPP-2 en de kansen die dit het Nederlands bedrijfsleven biedt.

Doel van deze bijeenkomst is het informeren van Nederlands bedrijfsleven over WPP-2 en identificeren welke kansen dit het NL-bedrijfsleven biedt. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur bij NL EVD Internationaal, Prinsesbeatrixlaan 2 te Den Haag, Clingendaelzaal 5.154. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. U kunt zich aanmelden via mila.bahadoer@agentschapnl.nl, deelname is gratis. 

Meer informatie inzake de Water Partnership Program zie de website van de Wereldbank of neem contact op met Bas Schilperoort, bas.schilperoort@agentschapnl.nl.

9. Watersense Symposium Sensortechnologie, Landbouw en Water
Kunnen sensortechnologie, slimme stuwen en beslissingsondersteunende systemen waterbeheerders en landbouwers helpen het beschikbare water zorgvuldig te gebruiken? Donderdag 28 juni organiseert Watersense in samenwerking met onder andere de Provincie Drenthe, Water Alliance en Agro Cluster Noord ter afsluiting van de projecten Watersense en Aquarius het symposium Sensortechnologie voor waterbeheer: is dit de toekomst?

WaterSense had als doel de mogelijkheden van sensortechnologie in beeld te brengen. Binnen Aquarius stond de rol van de boer als waterbeheerder centraal. Naast informatie over genoemde projecten, wordt aandacht besteed aan toekomstig waterbeheer in relatie tot de landbouw en het nut van nieuwe technologieën. Dagvoorzitter Henk Post is hoofd van de sector watersysteem waterschap Reest en Wieden. Voor meer informatie en aanmelden zie bijgevoegde pdf

10. Nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Rendac levert energie
Rendac Son (onderdeel van VION Ingredients) gaat samen met het Friese PAQUES een innovatieve nieuwe waterzuivering bouwen waarmee groene energie wordt geproduceerd.

Rendac Son verzamelt en verwerkt alle dierlijke restmaterialen van Nederland (zoals kadavers en slachtafval). In de fabriek in het Brabantse Son wordt het grootste deel van het dierlijke afval verwerkt tot biobrandstof voor bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Hierbij komt een grote hoeveelheid afvalwater vrij die in een traditionele waterzuivering wordt gezuiverd waarbij relatief veel energie wordt verbruikt.

De nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie levert energie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de slimme combinatie van anaërobe zuiveringstechnologie, waarmee organische afvalstoffen worden omgezet naar biogas, en het ANAMMOX proces waarmee daarna stikstof op efficiënte wijze wordt verwijderd. Het biogas wordt omgezet naar elektriciteit en warmte in een warmte-krachtkoppeling (WKK). De geproduceerde hoeveelheid elektriciteit en de besparing ten opzichte van de huidige AWZI komt overeen met het verbruik van ca. 3.000 huishoudens. Lees het volledige bericht op de website van Paques.

11. Vacature International Expert on Water Transport, Ministry of Infrastructure in Rwanda
De Nederlandse ambassade in Kigali, Rwanda, heeft van de minister van Infrastructuur in Rwanda, het verzoek gekregen de volgende vacature kenbaar te maken binnen de Nederlandse watersector. Dit omdat het tot op heden nog niet is gelukt een geschikte kandidaat te vinden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Nederlandse ambassade, Fred Smiet, fred.smiet@minbuza.nl. Voor meer informatie, download de Terms of Reference

12. Vacancy Simavi: Insititutional Fundraising Officer
Simavi is looking for an experienced, creative and effective Institutional Fundraising Officer. As an Institutional Fundraising Officer for our Programme Department your main responsibility is to create access to a variety of institutional donors and mobilise funding for our activities and those of our partners in Africa and Asia. You will maintain networks and partnerships and facilitate appropriate communications with (potential) donors. To write and submit proposals, meet donor requirements and follow up effectively will be part of your job. You will have to develop and implement a new institutional fundraising strategy well aligned with Simavi’s strategy 2012-2015. The fundraising strategy also has to strengthen and support the capacity of Simavi and its partners to effectively report on a variety of institutional funds in North and South.

You will work in a vibrant team of (senior) Programme Officers and in close collaboration with our Head of Programmes, the Corporate Fundraiser and the Management Team. For more information please visite Simavis website.

13. Vacature Water Footprint Network: Programme Director
Het Water Footprint Network is op zoek naar een Programme Director. Standplaats bij de Universiteit Twente in Enschede.  Lees hier de volledige functieomschrijving
Sollicitaties kunnen voor 30 augustus gestuurd worden naar info@waterfootprint.org. Voor meer informatie over het Water Footprint Network zie www.waterfootprint.org

14. Vacature Aqua for All: trainee/onderzoeksstagiair
Er komt steeds meer belangstelling van internationale CO2-handelsbedrijven om bepaalde water- en sanitatieprojecten te financieren met de zogenaamde carbon credits. Binnen de water- en sanitatiesector spelen vele ontwikkelingen, die leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het potentieel van verschillende type waterfilters springt daarbij in het oog, want filters kunnen de functie van water koken op brandhout overnemen. Aqua for All biedt, samen met het internationale partnernetwerk 300in6, een werkervaringsplek aan voor een slimme trainee die ervaring en (internationaal) netwerk wil opdoen. Lees de volledige vacaturetekst op de website van Aqua for All.

OVERIG

15. Gratis webinar Wereld Bank over aanbestedingsprocedures
De Corporate Procurement van de World Bank Group organiseert een gratis webinar voor bedrijven over deelname aan de aanbestedingsprocedure voor consultingmogelijkheden met gebruik van de online applicatie, eConsultant2. Deelnemers krijgen inzicht in het aanbestedingsproces en worden geïnformeerd over het indienen van voorstellen en offertes. Daarnaast krijgen ze een toelichting over het systeem.

Tijdens de sessie kunnen de deelnemers ook vragen stellen over het systeem, het toe te passen beleid en  procedures, leverancier registratieproces, enz.

Deelname is beperkt tot 100 deelnemers. Om een plek te reserveren klikt u op onderstaande link:
 https://www3.gotomeeting.com/register/185688374

16. Vacancy: Researcher – Water Management and Institutions
The International Water Management Institute (IWMI) seeks a scientist who is practiced in the analysis of social and physical interaction of water processes. If you have at least 3 years’ post-PhD experience conducting systemic analyses of irrigated agriculture and/or river basin management and
can use approaches that combine the technical understanding of water management and farming systems with consideration of institutional or policy dimensions), then you fit our profile perfectly. Your research portfolio will be to conduct original research on water management and institutions,
mostly in the Nile Delta in Egypt. You will be based at the IWMI office located at the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) in Cairo, Egypt. You will report to the Principal Researcher based in the Cairo office. For more information please visit the IWMI website

17. Steun de Zeemeerminnenparade
Op donderdag 21 juni 2012 vindt alweer voor de derde keer in de geschiedenis de Zeemeerminnenparade plaats. Wij zijn nog hard opzoek naar sponsoren van 750 euro voor het Zeemeerminnenpaspoort, zie: www.zeemeerminnenparade.nl/zeemeerminnenpaspoort  

De Zeemeerminnenparade is een jaarlijks terugkerend evenement dat aandacht vraagt voor schoon zeewater. Het is de grootste Zeemeerminnenparade van Europa en vindt voor de derde keer in de geschiedenis plaats. Met dit evenement steunen we elk jaar verschillende goede doelen. Dit jaar steunen wij de nijlpaarden en in voorgaande jaren hebben wij het Japanse Rode Kruis en de Wildlife Foundation gesteund. 

(c) 2012 NWP