NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 21 - 2013

07/06/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Problemen met NWP Nieuwsbrief van 31 mei
2. Informatiebijeenkomst Young Expert Programme Water
3. H209 Water Forum in New York – korting NWP leden
4. Holland Info-stand op WEFTEC Chicago
5. 3rd IWA Development Congress & Exhibition, Nairobi, Kenya
6. Nederlandse aanwezigheid tijdens de SILUSBA conferentie in Maputo
7. Tweede ‘Asia - Netherlands Water Learning Week’
8. Wetskills programma in Boekarest

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
9. IWW Conference: groot aantal internationale papers en cases. Registratie medio juni open
10. IWW 2013: OOK de juiste plek voor Deltatechnologie. Het Holland Business Pavilion biedt u de ruimte.
11. AquaMatch: Ontmoet uw toekomstige zakenpartner in Amsterdam

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. Informatiebijeenkomst ‘Space for Food Security’
13. Nederlands filter verbetert drinkwatervoorziening in sloppenwijken Delhi
14. Oproep congres- en missie deelname Building with Nature Colombia
15. Expression of Interest operational and promotional components River Transportation Master Plan Colombia
16. INNOWATER Conference: Europe’s Next Super Model for Innovation
17. Economische missie naar India met Lilianne Ploumen
18. Netwerk bijeenkomst tijdens watermanagement training voor deelnemers uit Egypte, Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië
19. Opening tweede PSI-tender 2013
20. Vacature: PME manager voor de WASH Alliantie

OVERIG
21. Rode Kruis zoekt experts met kennis van WASH 

NIEUWS

1. Problemen met NWP Nieuwsbrief van 31 mei
Zoals u wellicht al had gemerkt, is de verzending van de NWP Nieuwsbrief vorige week vrijdag niet goed verlopen. Dit was het gevolg van een probleem in ons verzendsysteem. Inmiddels zijn de problemen opgelost en kunnen wij u weer voorzien van het laatste waternieuws.

Graag vragen wij nog uw aandacht voor de NWP Nieuwsbrief van vrijdag 31 mei, want deze bevatte wel 27 berichten, met onder andere aandacht voor:

 • terugkoppeling deelnemersbijeenkomst NWP
 • lancering YEP Water
 • website www.dutchwatersector.com totaal vernieuwd
 • lancering linkedin groep Nederland-Wereldbank Water Partnership
 • landenactiviteiten: Mali, Indonesië (Jakarta), Zuid-Afrika en Ghana
 • en meer!

U kunt de complete NWP Nieuwsbrief van 31 mei jl. bekijken op de NWP website.

2. Informatiebijeenkomst Young Expert Programme Water
Afgelopen week werd het langverwachte YEP Water gelanceerd. Via Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties werken jonge professionals – de Young Experts – voor maximaal 2 jaar aan OS-projecten in het buitenland. Jaarlijks is er ruimte voor de inzet van circa 25 Nederlandse en 25 lokale Young Experts.
Op 15 juni 2013 opent de eerste indieningsronde en zullen alle criteria en voorwaarden voor deelname bekend worden gemaakt op www.yepwater.nl. De deadline voor projectaanvragen is 15 juli, de deadline voor aanmelden van kandidaten 11 juli.

Op 25 juni 2013 vindt een informatiebijeenkomst plaats, waarin u een toelichting krijgt op het programma en de gestelde criteria en voorwaarden. Ook is er tijd om uw vragen te beantwoorden. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 25 juni, van 15:00 -16:30 uur bij het NWP in Den Haag.
Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, meld u dan aan via info@yepwater.nl

Het YEP Water is een gezamenlijk programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership (NWP). Meer informatie: www.yepwater.nl

NWP contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl, tel. 06-46081292

3. H209 Water Forum in New York – korting NWP leden
Op maandag 9 en dinsdag 10 september a.s. vindt in New York de tweede editie plaats van het succesvolle H209 Forum. ‘Water Challenges for Coastal Cities, from the Dutch Delta to New York City’ is het thema van deze Amerikaans-Nederlandse conferentie, die wordt ontwikkeld door Stichting Henry Hudson 500, NWP, Regional Plan Association en Metropolitan Waterfront Alliance. Een inspirerende reis langs kansen en bedreigingen voor coastal cities, die u maakt met 300-400 Amerikaanse en Nederlandse waterexperts en beslissers. New York State, NY City, US Army Corps of Engineers, HUDt en vele andere invloedrijke US en NL partners zijn vertegenwoordigd. Arcadis is founding sponsor.

Op 9 september presenteren Amerikaans-Nederlandse teams hun oplossing voor het ‘safe and dry’ houden van South Street Seaport/ downtown Manhattan en Jamaica Bay. Daarnaast key note speakers uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven. 's Middags een verfrissende kijk op de cultuur van water in New York, Louisiana, Vietnam en Nederland. 
De tweede dag wordt intensief gebruikt voor een aantal workshops die ieder 4-6 uur in beslag nemen. Van elkaar leren, elkaar stimuleren en netwerken, dat kunnen delegates verwachten op deze inspirerende conferentie.  Zie voor het volledige programma en aanmelding: www.h209forum.org.

Voor u als lid van het NWP geldt een speciaal tarief van € 750,- voor deelname aan H2o9 Forum. Normale prijs: € 995,-. Deze actie geldt tot 1 juli a.s. Voor meer informatie gerard.jongerius@gmail.com 

4. Holland Info-stand op WEFTEC Chicago
Het Nederlandse Consulaat Generaal in Chicago is bereid, bij voldoende belangstelling, een Holland Info-stand op de WEFTEC voor Nederlandse waterbedrijven te organiseren. De WEFTEC wordt gehouden van 5 t/m 9 oktober in Chicago. Met ca. 1000 exposerende bedrijven, waaronder enkele uit Nederland, en 18.000 bezoekers is de WEFTEC dé beurs op watergebied in Amerika (www.weftec.org).

Een Holland Info-stand is een ideale manier om, geheel kosteloos, deel te nemen aan deze beurs. De stand is 9m2 (3x3) en wordt mede bemand door een medewerker van het consulaat. Het is dus wel de bedoeling dat u in persoon aanwezig bent. Vanzelfsprekend kunt u uw brochures in de stand neerleggen. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. 

Het aanbod van CG Chicago is des te meer aantrekkelijk omdat de Amerikaanse economie in de lift zit en daarmee ook de vraag naar watergerelateerde producten. De organisatie van dit event ligt bij CG Chicago en VLM, in samenwerking met NWP, Water Alliance en AquaNL. Dit is een unieke kans uw producten in Amerika onder de aandacht te brengen.

Doet u mee? Schrijf u dan in vóór 14 juni a.s. bij:
Trudi van Spankeren (VLM ), trudivanspankeren@globalmatching.nl , of bij
Herbert Wennink (Nederlands Consulaat Generaal in Chicago), Herbert.wennink@minbuza.nl 

5. 3rd IWA Development Congress & Exhibition, Nairobi, Kenia
Na Mexico en Kuala Lumpur zal van 14 t/m 17 oktober 2013 in Nairobi, Kenia het 3rd IWA Development Congress & Exhibition georganiseerd worden met als thema: Catalysing Urban Water Transitions. Het evenement staat in de wereld van water bekend als het meest toonaangevend voor de Low-and-Middle Income landen. Er worden zo’n 800 deelnemers en bezoekers verwacht, o.a. academici, uitvoerders, beleidsmakers, consultants, NGO’s, Internationale organisaties en financiers. Aansluitend aan de conferentieruimte zal een beurs worden ingericht. De beursvloer biedt een unieke gelegenheid om uw organisatie in de spotlights te zetten en in contact te komen met waterprofessionals vanuit de low-and-middle-income landen.

Het NWP zal, in samenwerking met de NL Ambassade, een (kleine) collectieve beursdeelname organiseren. Het paviljoen (36m2) zal een Holland uitstraling krijgen vanuit een centrale boodschap/centraal thema.
Wij nodigen u graag uit om aan dit initiatief deel te nemen. Deelname aan het Nederlands collectief biedt u de mogelijkheid om uw organisatie te presenteren in het paviljoen, dmv logo/naamsvermelding, brochures, aanwezigheid. Daarnaast zal er een workshop worden georganiseerd, zullen er veldbezoeken/matchmaking worden geregeld wanneer daar vraag naar is en zijn er tal van netwerkmomenten waar je in contact kunt komen met (potentiële) lokale partners.

Deelname bedraagt € 1.000,- excl. BTW per deelnemende partij. Aanmelden is mogelijk tot 21 juni 2013, via deze link

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met het NWP, Annemieke van Zuylen: a.vanzuylen@nwp.nl, tel: 070-3043708 of met Arjen de Vries (kernadviseur voor Kenia), a.devries@nwp.nl.

Meer informatie: www.iwa2013nairobi.org

6. Nederlandse aanwezigheid tijdens de SILUSBA conferentie in Maputo
Vorige week heeft de SILUSBA conferentie plaatsgevonden in Maputo, Mozambique. Dit is een conferentie voor Portugeessprekende landen waarbij de thema’s water- en kustbeheer centraal staan. Het Water Mondiaal programma heeft dit evenement ondersteund gezien de vele samenwerkingsverbanden die momenteel lopen tussen Nederland en Mozambique. Tevens was er op de beurs, in samenwerking met de Nederlandse ambassade en de Nederlandse watersector, een klein Holland paviljoen ingericht. In deze stand hebben een aantal Nederlandse partijen die actief zijn in Mozambique zichzelf gepresenteerd, waaronder SNV, WE Consult, Vitens Evides International, UNICEF en Blue Pump.

Tijdens de conferentie is eveneens aandacht besteed aan de oprichting van het Mozambican Water Platform (PLAMA), een centraal waterplatform voor de Mozambikaanse watersector waar Nederland het initiatief voor heeft genomen. Het NWP zal de komende jaren ondersteunen bij de oprichting hiervan. Een van de eerste concrete initiatieven vanuit PLAMA is de Wetskills challenge. Voor deze challenge gaan Nederlandse studenten in samenwerking met Mozambikaanse studenten innovatieve concepten ontwikkelen voor het oplossen van een aantal watervraagstukken. Door middel van een videoconference hebben de studenten/young professionals elkaar voor de eerste keer ontmoet en hebben zij gediscussieerd over de verschillende watervraagstukken.  Het was een enthousiaste en inspirerende kick-off meeting! Eind augustus 2013 zullen de Nederlandse studenten twee weken in Mozambique verblijven om te werken aan de verschillende cases, welke ze zullen presenteren tijdens de officiële lancering van PLAMA.

Contact: Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl.

7. Tweede ‘Asia - Netherlands Water Learning Week’
Van 17 tot 21 juni 2013 zal de tweede ‘Asia - Netherlands Water Learning Week’ plaatsvinden. Deze learning week wordt georganiseerd door UNESCO-IHE in samenwerking met de Asian Development Bank (ADB). Het thema van de learning week is deze keer “Building Cooperation for Green Cities in Secure River Basins". Er hebben zich vanuit Azië 6 delegaties aangemeld uit: Afghanistan, Bangladesh, China, India, Indonesië en Vietnam. Deze teams zijn breed samengesteld met vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de private sector, civil society en een financieringsorganisatie die gezamenlijk werken aan een lopend ADB waterproject. Naast plenaire sessies zullen de verschillende Aziatische teams gekoppeld worden aan geselecteerde Nederlandse expert teams die zich gezamenlijk buigen over specifieke kennisvragen uit het betreffende land. Nederlandse waterpartijen die betrokken zijn bij de organisatie van de learning week zijn: NWP, Ministerie van I&M, Waterschap Delfland, Gemeente Delft, gemeente Dordrecht, gemeente Rotterdam, Vitens-Evides International, Deltares, Haarlem Hydraulics en UNESCO-IHE.

Andere Nederlandse bedrijven en personen die geïnteresseerd zijn om te participeren in (onderdelen van) deze learning week kunnen het volledige programma vinden via de UNESCO-IHE - ADB Knowledge Partnership website.  Op vrijdagmiddag 21 juni zullen de teams de uitkomsten van de consultaties presenteren. De presentaties zullen plaatsvinden bij UNESCO-IHE van 14.00 tot 17.00 uur. Aansluitend zal een borrel en netwerkbuffet plaatsvinden, van 17.00 tot 19.00 uur.

U, als Nederlandse watersector, bent voor de presentaties en het buffet van harte uitgenodigd. U kunt zich voor deze bijeenkomst tot 20 juni aanmelden bij Rozemarijn ter Horst (r.horst@unesco-ihe.org).

8. Wetskills programma in Boekarest
Van 10 tot 12 juni 2013 vindt de ExpoApa plaats in Boekarest. Voor en tijdens de ExpoApa wordt het achtste Wetskills programma georganiseerd en nu voor het eerst in Oost-Europa. Acht studenten en net-afgestudeerde jonge waterprofessionals van Nederlandse water-gerelateerde opleidingen gaan met twaalf Roemeense studenten en promovendi in gemixte groepen werken aan watervraagstukken. De studenten komen van water-gerelateerde opleidingen aan de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en VU Amsterdam. De Roemeense deelnemers komen van twee universiteiten uit Boekarest: Technische universiteit en Politechnica. De watervraagstukken worden aangedragen door Nederlandse partijen uit de watersector: Berson UV, twee consortia met daarin Technische Universiteit Delft, Waterbedrijf Limburg en Hoogheemraadschap Rijnland.

De uitvraag is gericht om conceptuele, creatieve en multidisciplinaire oplossingen te vinden. De groepen moeten uiteindelijk gedurende twee weken het watervraagstuk doorgronden en oplossingen aandragen. De watervraagstukken gaan onder andere over: opslag van water in de grond voor drinkwater en warmte/koude uitwisseling, algenproblematiek in de Zwarte Zee en kleinschalige sludge verwerking. Alle watervraagstukken spelen zich af in Roemenië. De groepen moeten uiteindelijk een poster maken en een elevator pitch (twee minuten durende presentatie zonder hulpmiddelen) geven tijdens de Expo Apa.

Voor het complete bericht, zie de website van Stichting Wateropleidingen.  

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

9. IWW Conference: groot aantal internationale papers en cases. Registratie medio juni open
In de vorige Nieuwsbrief gaven we aan dat bij de IWW Conference ruim 150 papers ingediend zijn. In de laatste uren voor de sluiting van de deadline is dit echter opgelopen tot 217 ingediende papers! Dit overtreft alle verwachtingen en geeft een indicatie van de grote internationale interesse voor de IWW Conference.

Naast de verschillende internationale papers zal de IWW Conference in workshops vele cases behandelen uit o.a. internationale steden. Een eerste programma hoofdlijn wordt midden juni verwacht. Rond die datum zal ook de registratie voor de IWW Conference open gaan: let op dat u daarbij gebruik maakt van de early bird deadline. Leden van het NWP krijgen daarop nog eens extra korting.
Meer informatie: a.vanzuylen@nwp.nl 

10. IWW 2013: OOK de juiste plek voor Deltatechnologie. Het Holland Business Pavilion biedt u de ruimte.
Als we als Nederland aan de wereld willen laten zien waar we goed in zijn, dan mag een Deltatech eiland in het Holland Business Paviljoen niet ontbreken. Het NWP biedt u de mogelijkheid om ten tijde van de International Water Week / Aquatech in Amsterdam deel te nemen in het Holland Business Paviljoen. Onder het thema ‘enabling delta life’ zullen we de Deltatech initiatieven clusteren. Individuele Deltatech partijen, maar ook projecten en initiatieven zoals Ruimte voor de Rivier, Flood Control 2015, de Deltaviewer zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Anders dan in 2011, toen de Delta initiatieven apart in de Europafoyer waren geclusterd, bevindt het Holland Business Paviljoen zich in het hart van de beursvloer. Het paviljoen is tevens de thuisbasis voor de internationale delegaties en conferentiegasten die de IWW bezoeken. 

Deelname kan voor slechts 400 euro per m2 en bovendien krijgen deelnemers van NWP, VLM, Water Alliance en Aqua NL een extra korting aangeboden: de registratiekosten van 495 euro worden niet doorberekend en de kosten voor het verbruik van elektra zijn bij de m2 prijs inbegrepen. Ook is het mogelijk om een posterplek te reserveren, voor slechts 1.200 euro.

Uw voordelen zijn:

 • De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
 • Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
 • Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en
  uw bezoekers wordt verzorgd en waar tevens de internationale delegaties en conferentiedeelnemers komen;
 • De organisatie wordt u uit handen genomen;
 • Extra profilering via de website van de Aquatech;
 • Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
 • Een scherpe m2 prijs van 400 Euro per m2 voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra;
 • Registratie fee van 495 euro komt te vervallen voor leden van NWP, VLM, Water Alliance en Aqua Nederland

U kunt zich aanmelden via deze link, graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 30 juni 2013.

Zie voor de deelnemersvoorwaarden de website van VLM. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl / tel. 070 304 3707.

11. AquaMatch: Ontmoet uw toekomstige zakenpartner in Amsterdam
Enterprise Europe Network Nederland organiseert op 7 november 2013 de AquaMatch. Op dit internationale matchmaking evenement tijdens de Aquatech in de RAI in Amsterdam kunt u internationale contacten leggen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven actief in de watertechnologiesector. Op basis van vooraf gepubliceerde samenwerkingsprofielen maakt u afspraken met voor u interessante organisaties. Tijdens de AquaMatch verkent u de samenwerking. Interessante gesprekken zet u later voort op onze locatie, op uw stand of binnen uw eigen organisatie.

De thema’s op AquaMatch zijn: Waterbehandeling, Water recycling, Monitoren & Sensoren, Waterbeheer, Water & Energie. Waarom deelnemen? 1) Kies vooraf uw gesprekspartner, 2) Ontmoet in een korte tijd veel potentiële partners uit de watertechnologiesector, 3) Breid uw internationale waternetwerk uit en 4) Mogelijkheid tot uitwisselen van kennis en technologie of vinden van distributeur of producent.

U kunt zich tot 11 oktober 2013 aanmelden voor AquaMatch. Deelname is gratis. Zie voor meer informatie de website

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. Informatiebijeenkomst ‘Space for Food Security’
Op 3 juli aanstaande zal bij het Netherlands Space Office in Den Haag de informatiebijeenkomst ‘Space for Food Security’ georganiseerd worden. Tijdens deze dag wordt tevens het nieuwe programma ‘Geodata for Agriculture and Water’ gelanceerd door Lilianne Ploumen en Mr. Christiaan Rebergen in het bijzijn van astronaut André Kuipers.
Meer informatie over deze dag vindt u onder de volgende link. Tevens kunt u zich op deze webpagina aanmelden voor deze bijeenkomst.

13. Nederlands filter verbetert drinkwatervoorziening in sloppenwijken New Delhi
Bijna de helft van de inwoners van New Delhi woont in sloppenwijken. Ongeveer 90% van de families in de sloppen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Met steun van Partners voor Water loopt sinds kort een project dat wordt uitgevoerd door Plan Nederland en Basic water Needs (BWN), een Nederlandse producent van waterfilters. Dit project draagt bij aan de verbetering van sanitatie en drinkwatervoorziening in sloppenwijken van New Delhi.

Het project heeft een awareness component, waarmee de inwoners bewust worden gemaakt van het belang gefilterd drinkwater te gebruiken. Tegelijkertijd wordt geprobeerd de markt voor waterfilters en de verkoop door lokale entrepreneurs te vergroten. De filters worden geleverd door BWN en Plan zorgt voor training, en voor het opzetten van distributie en verkooppunten.
Plan India heeft 30 entrepreneurs geselecteerd (voornamelijk vrouwen) die de filters gaan verkopen. Eind juni geven Plan India en BWN een training aan de personen die deze entrepreneurs gaan opleiden (business skills en technische skills met betrekking tot werking en gebruik van de filters). Op dit moment geeft Plan India de gemeenschappen al voorlichting over het belang van veilig water en water conservatie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Monique van der Straaten, projectadviseur Partners voor Water, tel. 070 304 3726.

14. Oproep congres en missie deelname Building with Nature Colombia
Met een voortdurende economische groei in de afgelopen tien jaar focust Colombia in sterke mate op de ontwikkeling van havens en de binnenvaart. Op deze terreinen zullen de komende jaren forse investeringen worden gedaan. Tegelijkertijd staat Colombia voor grote uitdagingen op het gebied van integraal kustbeheer, het tegengaan van kusterosie en het verbeteren van de kustbescherming om o.a. landbouwgronden en vitale infrastructuur te beschermen. Het zoeken naar integrale oplossingen die zowel beantwoorden aan waterveiligheid, de economische ontwikkelingen en natuurbehoud staat steeds prominenter op de Colombiaanse agenda.

In het kader van deze ontwikkelingen organiseert de 'Comisión Colombiano del Océano' (CCO) van 16 september tot 20 september 2013 hun 15e SENALMAR seminar over Ocean Science & Technologies in Cartagena. Er worden meer dan 500 deelnemers verwacht, waaronder beslissers van diverse Colombiaanse overheidsorganisaties. Belangrijkste onderwerpen van SENALMAR zijn 'Economic ecology, Coastal erosion, Financial sustainability for protected areas, Mathematical modeling of water dynamics and Biodiversity'.  Daarnaast is CCO zeer geïnteresseerd in bijdragen aan het seminar op het gebied van Integrated Coastal Zone Management (ICZM) waaronder ook de ontwikkeling van havens en infrastructuurprojecten.

Tijdens het seminar zullen meerdere internationale bijdragen worden gepresenteerd. Vanwege de Nederlandse ervaring met Building with Nature heeft CCO de Nederlandse ambassade expliciet gevraagd om een Nederlandse bijdrage voor dit seminar.
Het Holland Water House, de Nederlandse ambassade en Agentschap NL onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een Nederlandse deelname aan dit seminar, mogelijk in combinatie met een missie om de kansen op het gebied van ICZM / BwN te verkennen.

Heeft u kennis en expertise op de genoemde thema's, ambities om op de Colombiaanse markt te opereren en interesse in deelname aan dit seminar c.q. missie, neem dan contact op met Rick Dellemann (r.dellemann@hwhcolombia.com) en/of Claudia Schutte (claudia.schutte@agentschapnl.nl).

15. Expression of Interest operational and promotional components River Transportation Master Plan Colombia
The National Planning Department of Colombia is formulating a strategic vision of the Nation´s waterways development in the short, middle and long term, to establish the Operational and Promotional components of a River Transportation Master Plan for Colombia.
Expressions of Interest on the River Transportation Master Plan Colombia - Operational and Promotional components, can be sent to The National Planning Department of Colombia. The official deadline is already today (Friday, June 7th), but please note that next Monday is a Public Holiday in Colombia. Therefore, it will be possible to submit your EOI until next Tuesday June 11th, 3 pm Dutch time via e-mail, while the National Planning Department will not review the received EOIs before.
More information

16. INNOWATER Conference: Europe’s Next Super Model for Innovation
On June 19th, the INNOWATER conference ‘Europe’s Next Super Model - Innovation systems, internationalization and tools for the European Water Sector’ will take place in Copenhagen, Denmark.
The European Water Sector faces challenging circumstances. Public funding is cut across Europe, but innovation is ever more seen as a priority. In an interactive setting, the conference will address current support systems in Europe as well as opportunities for solid and sustainable innovation support models. Innovation experts together with European governments will present case studies, share best practices and discuss lessons learned within the INNOWATER partnership.

For more information check the invitation.

17. Economische missie naar India met Lilianne Ploumen
Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 2 tot en met 5 september mee met de economische missie naar India onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze missie biedt een uitstekende gelegenheid aan bedrijven om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die de Indiase markt biedt en contacten te leggen met Indiase ondernemers. Tijdens deze missie is uitgebreid gelegenheid voor matchmaking en individuele gesprekken met Indiase counterparts. De missie omvat de steden New Delhi en Mumbai (en eventueel een derde stad indien er nog tijd beschikbaar is).

Tijdens deze missie ligt de focus op de sectoren:
• Voedselzekerheid
• Verstedelijking

Binnen deze thema's vallen diverse topsectoren zoals:
• Creatieve industrie (Urban Development)
• Water
• Logistiek & Infrastructuur
• Agro-food

Aanmelden kan vóór 21 juni bij AgentschapNL. De kosten voor deelname zijn 950 euro per bedrijf.

18. Netwerk bijeenkomst tijdens watermanagement training voor deelnemers uit Egypte, Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië
Ecorys, Deltares en Grontmij geven van 24 t/m 28 juni training op het gebied van integraal water beheer aan 25 ambtenaren (op nationaal en regionaal niveau) uit Egypte, Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië. Op dinsdag 25 juni van 17.00 tot 18.30 uur wordt in Brasserie Staal te Rotterdam een netwerkborrel georganiseerd waarvoor het Nederlandse bedrijfsleven uitgenodigd wordt om kennis te maken met de deelnemers. Bent u geïnteresseerd in deze vijf landen en wilt u kennismaken met de deelnemers aan de training, neem dan contact op met Ilse van de Velde voor meer informatie en om u aan te melden.
Ilse.vandevelde@ecorys.com / tel. 010 453 8767

19. Opening tweede PSI-tender 2013
Op 18 juni gaat de tweede tenderronde van PSI 2013 van start. Wilt u samen met een lokale partner investeren in ontwikkelingslanden en opkomende markten? Dien dan uw projectvoorstel in vóór 26 augustus 2013 om 15.00 uur. De tenderdocumenten vindt u op 18 juni op de site van Agentschap NL. De beleidsregels worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor meer informatie, zie de website van AgentschapNL.

20. Vacature: PME manager voor de WASH alliantie
De WASH alliantie ondersteunt maatschappelijke organisaties in acht ontwikkelingslanden in Afrika en Azië bij de uitvoering van programma’s die de duurzame toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne verhogen. Het programma wordt medegefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFSII). De leden van de WASH alliantie zijn Akvo, AMREF Flying Doctors, ICCO, RAIN, Simavi en WASTE.

Voor het PME (Planning, Monitoring, Evaluatie) binnen de alliantie, is de WASH alliantie op zoek naar een PME manager (32- 36 uur per week). De PME manager rapporteert aan de Programma Manager van de WASH Alliantie.
Voor meer informatie, zie de vacature op de website

OVERIG

21. Rode Kruis zoekt experts met kennis van WASH
Het Rode Kruis is op zoek naar WASH experts die willen worden uitgezonden ten tijde van noodhulp alsmede rampenvoorbereiding en wederopbouw en hiervoor willen worden opgenomen in de database.
De database voorziet inzet bij twee scenario’s:
1. Complexe rampsituaties. Dit type opdrachten omvat veelal een zeer gerichte, specifieke taakomschrijving. Omdat wij een toename van complexe rampen in stedelijke gebieden zien nodigen wij graag specialisten met ervaring in urbane context uit om te reageren
2. Ondersteuning van onze reguliere programmering. Tot de mogelijke opdrachten behoort het ontwikkelen van project voorstellen, evaluaties, look-back studies of het oplossen van specifieke technische vraagstukken zoals hydrologische studies, inrichten van een hygiëne communicatie systeem, opstellen van een WASH Monitoring & Evaluation systeem, e.d.

Veelal is de inzet van korte duur, vaak tot enkele weken en de voorbereidingstijd tot uitzending beperkt. Voor meer informatie zie de website van het Rode Kruis.

(c) 2013 NWP