NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 22 - 2013

14/06/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Young Expert Programme Water opent op 15 juni
2. Zuid-Afrika en Nederland bekrachtigen samenwerking in Centre of Expertise voor watertechnologie
3. Collectieve beursdeelname OZ Water 2014
4. Collectieve beursdeelname Watec Israël 2103
5. Inventarisatie Stockholm World Water Week 2013
6. Ghana sectorbijeenkomst: uitkomsten exante evaluatie
7. Oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning ambassade Mali
8. Multiple Use Water Services (MUS) Seminar
9. Netwerk bijeenkomst met deelnemers Asia-Netherlands Water Learning Week

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
10. Verzoek om kandidaten voor de Sarphati Sanitation Award 2013
11. Holland Business Pavilion biedt ook deltatechnologie de ruimte

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. HydroLogic wint Nationale ICT Innovatie Award met HydroNET
13. Topsector Water: Het Groot Niet Te Vermijden Wereld Water College
14. Workshop ‘On-line bewaking van Legionella preventiesystemen’
15. Dijken in Nederland nu nog sneller en nauwkeuriger te analyseren
16. Subsidieregeling DHK nu ook opengesteld voor Singapore, Zuid-Korea, Rusland en Golfregio
17. Andre Kuipers kicks off Sensors4Water Conference
18. Bio-Based Economy missie naar Korea
19. Nijhuis Water Technology acquires Excellent Ozone Solutions
20. DEWFORA op Euronews
21. Vacancy Connect International: WASH Project Manager Mozambique
22. Vacancy Simavi: Programme Officer Water, Sanitation and Hygiene

OVERIG
23. Save the date: bijeenkomst 'Europese kansen voor de regio' op 15 juli
24. 3FM Serious Request vraagt aandacht voor kinderen die sterven door diarree 

NIEUWS

1. Young Expert Programme Water opent op 15 juni
Het Young Expert Programme (Yep Water), een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership,  is opgezet om de professionaliteit en expertise in de watersector ook in de toekomst te waarborgen. Vanaf 15 juni kunnen Young Experts met internationale ambitie en werkgevers met uitdagende internationale projecten zich aanmelden via www.yepwater.nl.

Via Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties werken jonge professionals – de Young Experts – voor maximaal 2 jaar aan OS-projecten in het buitenland. De Young Experts nemen deel aan een speciaal trainings-/ontwikkelingsprogramma en ontvangen gedurende hun uitzending intensieve begeleiding, zowel intern als extern. Het YEP Water verlaagt de drempel om jongeren internationale ervaring op te laten doen omdat watersector en overheid de kosten samen delen. Young Experts komen in dienst van Nederlandse organisaties. Bij uitzending van een Nederlandse Young Expert naar het buitenland kan in financiële ondersteuning worden voorzien, tot maximaal 50% van de totale kosten. 

Jaarlijks is er ruimte voor de inzet van circa 25 Nederlandse en 25 lokale Young Experts, in een selectie van 44 landen. Voorstellen voor posities en Young Expert kandidaten worden door het YEP Water programmabureau in overleg met de uitzendende organisatie gematcht.

Op 25 juni 2013 is er voor de sector een informatiebijeenkomst waarin u een toelichting krijgt op het programma. Ook is er tijd om al uw vragen te beantwoorden. De informatiebijeenkomst vindt plaats bij het NWP in Den Haag. U bent van harte welkom! Meld u svp van te voren per mail aan via info@yepwater.nl

2. Zuid-Afrika en Nederland bekrachtigen samenwerking in Centre of Expertise voor watertechnologie
Op de Maeslantkering is door alle samenwerkende partners aan het Centre of Expertise in Durban, Zuid-Afrika, op 13 juni een Memorandum of Understanding getekend. Vanuit Zuid-Afrika was het lokale waterbedrijf eThekwini Water and Sanitation aanwezig en aan Nederlandse zijde is het MoU ondertekend door Vitens Evides International, Waternet, Wateropleidingen en Your man on site. Het NWP heeft een belangrijke bijdrage geleverd  aan het tot standkomen van deze samenwerking.

Het Centre of Expertise wil de Zuid-Afrikaanse waterbedrijven helpen met Nederlandse kennis en kunde. Dit wordt gedaan door zogenaamde showcase (pilot) projecten uit te voeren met Nederlandse, innovatieve bedrijven uit de watersector. Het afgelopen jaar is al proefgedraaid met innovaties zoals software voor optimalisatie van drinkwaterdistributie, sleufloos graven en opleidingen van Zuid-Afrikaanse klaarmeesters. 

De samenwerkende partijen riepen bij gelegenheid de Nederlandse watersector op van het nieuwe centrum gebruik te maken. Het is een ideaal platform om op de Zuid-Afrikaanse watermarkt binnen te komen. Het waterbedrijf eThekwini van Durban speelt een belangrijke rol  om voor  succesvolle pilots, andere Zuid-Afrikaanse waterbedrijven actief te benaderen en de nieuwe watertechnologie aan te prijzen.

Het Centre of Expertise wordt mede gefinancierd door de  Nederlandse overheid vanuit de subsidiebeschikking van de Transitie Faciliteit. Verder wordt het consortium ondersteund door de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika.

Contact: Peter van den Horn, p.vandenhorn@nwp.nl 

3. Collectieve beursdeelname OZ Water 2014
In vervolg op eerdere succesvolle deelnames aan de Ozwater in Australië, onderzoekt NWP de mogelijkheid een collectieve stand neer te zetten tijdens de Ozwater'14 die zal plaatsvinden in Brisbane. De Ozwater is het grootste en belangrijkste waterevenement in Australië. Deelname aan de Ozwater'14 sluit goed aan bij de recente ontwikkelingen betreffende de Nederlandse samenwerking met Queensland, die sinds de eerste deelname aan de Ozwater in 2011 is opgebouwd. Omdat de beursvloer van de Ozwater doorgaans zeer snel uitverkocht is, is het zaak tijdig standruimte te reserveren. De beurs vindt plaats van 29 april t/m 1 mei 2014 in Brisbane, Queensland. Is Australië interessant voor u en heeft u interesse in de Ozwater'14, neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

Voor meer informatie over de Ozwater'14 zie www.ozwater.org  

4. Collectieve beursdeelname Watec Israël 2103
Israël heeft op het gebied van watertechnologie veel te bieden en neemt in de wereld een uitstekende positie in. Voor Nederland liggen er goede kansen om met Israël samen te werken. Het NWP zal, bij voldoende belangstelling, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade, een collectieve beursdeelname organiseren naar de WATEC 2013 in Israël. WATEC is een internationale beurs en conferentie op het gebied van water- en milieutechnologie. 

Deelname aan het collectief biedt u o.a. presentatieruimte, netwerkmomenten, zichtbaarheid in een paviljoen met Holland uitstraling en de organisatie wordt u uit handen genomen, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen beursdoelen. De Watec 2013, Water Technology and Environmental Control Conference & Exhibition wordt gehouden van 22 – 24 oktober in Tel Aviv, Israël.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, tel: 070-3043708.

5. Inventarisatie Stockholm World Water Week 2013
Het NWP inventariseert, net als voorgaande jaren, de Nederlandse activiteiten tijdens de Stockholm World Water Week. Om het overzicht aan initiatieven zo compleet mogelijk te maken en daarmee de Nederlandse bijdrage zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen vragen wij u uw bijdrage door te geven aan Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl.  De World Water Week in Stockholm wordt dit jaar gehouden van 1 t/m 6 september 2013 en heeft als thema: ‘Water Cooperation – Building Partnerships’. Meer informatie is te vinden op www.worldwaterweek.org.

6. Ghana sectorbijeenkomst: uitkomsten exante evaluatie
Een team van Ecorys presenteert  vrijdag  5 van 13.00 tot 16.00 uur bij NWP in Den Haag de uitkomsten van de exante evaluatie van het bilaterale water programma van de Nederlandse ambassade in Accra.  Ook worden er toelichtingen gegeven op de belangrijkste bevindingen van de baseline survey van het Ghana Netherlands WASH Programme (GNWP) en de status van het in oprichting zijnde PPP window binnen het GNWP.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar wateros@nwp.nl.
Contact: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl 

7. Oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning ambassade Mali
In het kader van het intensiveringsprogramma Water OS wordt gezocht naar een senior adviseur met een brede internationale ervaring in Mali én kennis van de Nederlandse watersector. De adviseur zal de betreffende ambassade ondersteunen bij het proces van de vertaling van het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) naar concrete programma’s en projecten en het duurzaam positioneren van de brede Nederlandse Watersector. Hij/zij wordt geacht een brug te slaan tussen de watersector in het partnerland en Nederland en hierbij de Nederlandse watersector actief te betrekken.
De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference (lees hier de complete Terms of Reference).  

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw Curriculum Vitae sturen aan wateros@nwp.nl, uiterlijk op vrijdag 21 juni 2013. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat uw kennis, ervaring en netwerk is in zowel het partnerland als Nederland. Tevens vragen wij u uw dagtarief te vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij (j.vanoppenraaij@nwp.nl, 06-14485408) en/of Machteld Galema (m.galema@nwp.nl, 070-304 3734).

8. Multiple Use Water Services (MUS) Seminar
IRC International Water and Sanitation Centre organiseert in samenwerking met NWP en met support van het MUStRAIN Project, woensdag 26 juni een seminar over Multiple Use water Services (MUS) in het International Water House in Den Haag. 

Bij een MUS-benadering, ligt de nadruk niet alleen op toegang tot drinkwater, maar ook op water voor (kleinschalig) productief gebruik. Verschillende Nederlandse organisaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van MUS en de Nederlandse overheid heeft het belang van de MUS-aanpak erkend als een aanpak die bijdraagt aan economische zelfstandigheid en groei.
Doelstellingen van dit seminar:

 • Uitwisseling  van werkwijzen, methodes en ervaringen op het gebied van MUS
 • Versterking van de samenwerking tussen Nederlandse organisaties betrokken bij het stimuleren en implementeren van MUS
 • Komen tot gemeenschappelijke beleidsaanbevelingen

Voor meer informatie en het programma zie de website van IRC. Deelname op aanmelding, onder voorbehoud van capaciteit. Aanmelden kan via Petra Brussee (brussee@irc.nl) vóór 19 juni a.s.

9. Netwerk bijeenkomst met deelnemers Asia-Netherlands Water Learning Week
Van 17 tot 21 juni vindt de 2e Asia - Netherlands Water Learning Week plaats, georganiseerd door UNESCO-IHE in samenwerking met de Asian Development Bank (ADB). Het thema van de learning week is deze keer “Building Cooperation for Green Cities in Secure River Basins". Vanuit Azië nemen 5 delegaties Bangladesh, China, India, Indonesië en Vietnam deel aan de week. Deze teams zijn breed samengesteld met vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de private sector, civil society en een financieringsorganisatie die gezamenlijk werken aan een lopend ADB water project. Naast plenaire sessies zullen de verschillende Aziatische teams gekoppeld worden aan geselecteerde Nederlandse expert teams die zich gezamenlijk buigen over specifieke kennisvragen uit het betreffende land.

Nederlandse bedrijven en personen die geïnteresseerd zijn om te participeren in (onderdelen van) deze learning week kunnen het volledige programma vinden via de UNESCO-IHE - ADB Knowledge Partnership website. Vrijdagmiddag 21 juni van 17.00 tot 19.00 uur presenteren de teams de uitkomsten van de consultaties bij UNESCO-IHE . Aansluitend is er een borrel en netwerk-buffet. U, als Nederlandse watersector, bent voor de presentaties en het buffet van harte uitgenodigd. U kunt zich  voor deze bijeenkomst tot 19 juni aanmelden bij Rozemarijn ter Horst (r.horst@unesco-ihe.org).

Nederlandse water partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de learning week zijn o.a.: NWP, Ministerie van I&M, Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Dordrecht, gemeente Rotterdam, Vitens-Evides International, Deltares, Haarlem Hydraulics en UNESCO-IHE. 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie. 

10. Verzoek om kandidaten voor de Sarphati Sanitation Award 2013
Wereld Waternet en Aqua for All, ondersteund door het Netherlands Water Partnership (NWP) en het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), zijn op zoek naar kandidaten voor de Sarphati Sanitation Award 2013. Deze internationale, twee jaarlijkse prijs richt zich op bijzondere bijdragen (van ondernemerschap) en initiatieven van individuen of organisaties op het gebied van sanitatie en publieke gezondheid.

Halverwege de 19e eeuw werkte Dr. Samuel Sarphati als arts in Amsterdam. Hij zag de slechte omstandigheden waarin de mensen in arme wijken van Amsterdam leefden. Voor het verbeteren van de volksgezondheid en de levensstandaard in het algemeen, was volgens hem goede sanitatie cruciaal. Hiertoe nam hij als ondernemer het initiatief een service op te richten om menselijke uitwerpselen uit de stad te verzamelen en deze te composteren tot bruikbare mest voor de landbouw. Groenten en fruit werden daarna in de stad aan de patiënten van Sarphati verstrekt. Mede door zijn inspanningen is cholera sinds 1870 uit de stad verdwenen.

De “Call for Nominations” gaat verder in op criteria en de richtlijnen van de award.
Tijdens de International Water Week in Amsterdam zal op 5 november 2013 de prijs, een sculptuur ontworpen door Marte Röling en een geldprijs van 50.000 euro, worden uitgereikt.
Neem voor meer informatie contact op met het Sarphati Sanitation Award Secretariaat: sarphatisanitationaward@waternet.nl.

11. Holland Business Pavilion biedt ook deltatechnologie de ruimte
Als we als Nederland aan de wereld willen laten zien waar we goed in zijn, dan mag een Deltatech eiland in het Holland Business Paviljoen niet ontbreken. Het NWP biedt u de mogelijkheid tijdens de International Water Week / Aquatech in Amsterdam deel te nemen in het Holland Business Paviljoen. Onder het thema ‘Enabling Delta Life’ zullen we de Deltatech initiatieven clusteren. Individuele Deltatech partijen, maar ook projecten en initiatieven zoals Ruimte voor de Rivier, Flood Control 2015 en de Deltaviewer zijn uitgenodigd aan te sluiten. Anders dan in 2011, toen de Delta initiatieven apart in de Europa foyer waren geclusterd, bevindt het Holland Business Paviljoen zich in het hart van de beursvloer. Het paviljoen is tevens de thuisbasis voor de internationale delegaties en conferentiegasten die de IWW bezoeken.

Deelname kan voor slechts 400 euro per m2 en bovendien krijgen deelnemers van NWP, VLM, Water Alliance en Aqua NL een extra korting aangeboden: de registratiekosten van 495 euro worden niet doorberekend en de kosten voor het verbruik van elektra zijn bij de m2 prijs inbegrepen. Ook is het mogelijk een posterplek te reserveren voor slechts 1.200 euro.

Uw voordelen zijn:

 • De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
 • Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
 • Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en
  uw bezoekers wordt verzorgd en waar tevens de internationale delegaties en conferentiedeelnemers komen;
 • De organisatie wordt u uit handen genomen;
 • Extra profilering via de website van de Aquatech;
 • Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
 • Een scherpe m2 prijs van 400 Euro per m2 voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra;
 • Registratie fee van 495 euro komt te vervallen voor leden van NWP, VLM, Water Alliance en Aqua Nederland

U kunt zich aanmelden via deze link, graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 30 juni 2013.

Zie voor de deelnemersvoorwaarden de website van VLM. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl  / tel. 070 304 3707.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. HydroLogic wint Nationale ICT Innovatie Award met HydroNET
Ten overstaan van de gehele Nederlandse ICT branche heeft de directeur van HydroLogic, Arnold Lobbrecht, donderdag 13 juni de Nationale ICT Innovatie Award voor HydroNET in ontvangst genomen. HydroLogic won deze prijs vanwege de slimme inzet van ICT om waterproblemen klimaatbestendig aan te pakken. Hierbij was een belangrijk argument het laagdrempelig beschikbaar maken van hoogwaardige informatie.

HydroNET brengt alle data, informatie en kennis van de hydrologische kringloop samen, zodat de waterbeheerder in staat is dagelijkse en toekomstige opgaven op te lossen: waterbeheer met voorkennis.

Adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en overheden leveren met HydroNET hun unieke kennis in de vorm van WaterApps. Via een AppStore worden gratis en betaalde WaterApps aangeboden.
HydroNET wordt op het moment ook in het buitenland toegepast en biedt grote kansen voor internationale samenwerking van Nederlandse organisaties. www.hydronet.com
Volg ons ook op Twitter: @HydroNET2

13. Topsector Water: Het Groot Niet Te Vermijden Wereld Water College
Op de eerste dag van de Wereld Haven Dagen in het Nieuwe Luxor Theater zal Topsector Water voor 1000 leerlingen een WaterXperience organiseren en voor 1000 studenten een Engelstalig TEDx/ College Tour evenement in de theaterzaal hosten. Mocht ruimtevaarder Dr. André Kuipers niet weggeroepen worden voor zijn werk bij het Wereld Natuur Fonds dan zal onder andere hij de studenten meevoeren naar grotere hoogte door een verhaal over water in de ruimte. Maar er zijn nog meer hele andere mooie, fascinerende sprekers opgesteld.

Om te zorgen dat de watersector in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken, organiseert Topsector Water het Wereld Water College. We horen graag input vanuit uw kant. Er zijn zoveel verschillende facetten in de watersector dat wij uw hulp hard nodig hebben. De foyer van het Nieuwe Luxor biedt veel ruimte voor allerlei experiences 'op het droge' en de steiger aan de achterzijde geeft ruimte voor het 'natte gedeelte'. 

We hopen snel contact met u te hebben voor een samenwerking over input en eventuele deelname Contact: Marcelien Bos- de koning, Marcelien@tsWater.nl of 06-19230530 

14. Workshop ‘On-line bewaking van Legionella preventiesystemen’
In het kader van het Fryslân Fernijt III programma (Regionaal Innovatie Programma van de provincie Fryslân) hebben Holland Water Technology BV, Bright Spark BV, Geoconnect, Xigna BV en het Centre of Expertise Water Technology samengewerkt aan de ontwikkeling van een totaalconcept voor de bewaking van Legionella preventie met behulp van koper en zilver ionisatie. Het testen van sensoren gekoppeld aan een koper zilver ionisatie installatie vormde de belangrijkste activiteit in dit project.

Uiteindelijk is het doel van de partners om met behulp van dit totaalconcept enerzijds een effectieve Legionella bestrijding te realiseren en anderzijds het mogelijk te maken het thermisch beheersconcept op een verantwoorde manier af te bouwen wanneer een koper/zilver installatie is geïnstalleerd. Toepassing richt zich met name op prioritaire zorginstellingen.

De resultaten van het onderzoek worden tijdens een workshop op donderdag 20 juni in het auditorium van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden gepresenteerd.
Voor meer informatie over de workshop en aanmelden zie de website van CEW

15. Dijken in Nederland nu nog sneller en nauwkeuriger te analyseren
Binnenkort verandert het complexe werkproces van dijkbeheerders voorgoed, doordat alle waterschappen in Nederland vanaf deze maand gebruik kunnen maken van nieuwe software. Kennisinstituut Deltares en Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA) lanceerden op dinsdag 11 juni DAM (Dijksterkte Analyse Modules). Met DAM kan een dijk tot in detail worden beheerd en bestudeerd.
De software berekent of een waterkering in alle situaties voldoende sterkte heeft en waar het eventueel verbeterd moet worden. Toepassing van de module levert tevens besparingen op, omdat dit proces volledig is geautomatiseerd waar het voorheen mensenwerk was.

Deltares ontwikkelde DAM samen met STOWA. Een aantal waterschappen participeerde al in een vroeg stadium in de ontwikkeling van DAM en inmiddels is het op 3000 km dijk toegepast. Vanaf deze maand kan ook de rest van de waterschappen beschikken over DAM en kunnen de resterende dijken in Nederland (20.000 km in totaal) worden geanalyseerd. Voor meer informatie www.deltares.nl 

16. Subsidieregeling DHK nu ook opengesteld voor Singapore, Zuid-Korea, Rusland en Golfregio
Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling steeds vaker kansen voor Nederlandse export en investeringen. Verzilver nu uw kansen met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK).

Deze subsidieregeling staat al open voor een flink aantal landen, maar per 1 mei zijn Singapore, Zuid-Korea, Rusland en een aantal landen uit de Golfregio aan dit lijstje toegevoegd. De regeling is bedoeld voor het opstarten van demonstratieprojecten, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het inhuren van externe expertise. Meer informatie over de DHK regeling is te vinden op de website van Agentschap NL

Contact: Agentschap NL, T 088 602 80 60 

17. Andre Kuipers kicks off Sensors4Water Conference
The Sensors4Water conference is kicked off by Dutch astronaut Andre Kuipers, who has just recently seen the world as a globe. He will share his view on Sensor Technology and Water Technology with the expected hundreds of participants of Sensors4Water from this original perspective. At the conference recent developments on sensor technology in the water cycle are presented from several water hotspots around the globe. Keynote speakers from Israel, Australia, Singapore, Canada, Ireland and The Netherlands will share their view on how sensor technology play an active role in global water issues such as Water safety, Water scarcity, Data management and Asset management. You will get the opportunity to get involved in the discussion by joining the interactive theme sessions or during the many network moments. Sensors4Water is thé global conference you wouldn’t want to miss for the world! So register now and join us in September in the beautiful historic Dutch capital city of Drenthe, Assen. We will be proud to welcome you!

For more information and registration www.s4w-conference.com 

18. Bio-Based Economy missie naar Korea
Zuid-Korea is een groeimarkt als het gaat om investeringen in groene technologie en energieprojecten. Benieuwd naar uw kansen om samen te werken met Zuid-Korea? Neem dan deel aan de fact finding & technology matchmaking missie van 1 tot 6 september 2013. 

Koreaanse universiteiten en bedrijven zijn op zoek naar uw kennis en technologie die de implementatie van een Bio Based Economy mogelijk maakt. Agentschap NL organiseert de missie voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten. 

De focus van deze missie ligt op Bio-energie en  Green-chemistry. Voor meer informatie en aanmelden zie de website van Agentschap NL

19. Nijhuis Water Technology acquires Excellent Ozone Solutions
The acquisition of Excellent Ozone Solutions (EOS) by Nijhuis Water Technology has enabled the company to expand its products and services with innovative ozone disinfection technology. Over the last 20 years, Excellent Ozone Solutions BV – which is located in Eerbeek – has developed into the undisputed market leader in the Netherlands when it comes to the use of ozone in the treatment of cooling and processing water. Besides Legionella prevention in cooling towers at almost all major data centres, academic hospitals and airports in the Netherlands, it offers state-of-the-art solutions for odour prevention, the reuse of industrial processing water and the removal of medicinal residues from waste water. Read the article on dutchwatersector.com.

20. DEWFORA op Euronews
In de week van 17 juni (UN world day to combat desertification) zal op de zender Euronews regelmatig een filmpje van vier minuten worden uitgezonden over DEWFORA. Dit groot opgezette Europese onderzoeksproject wordt door Deltares gecoördineerd. Het heeft als doel een betere droogtevoorspelling voor Afrika te ontwikkelen. In de uitzending worden de werkwijze en voortgang van het project voor een breed publiek toegankelijk weergegeven.

In DEWFORA werken 19 Afrikaanse en Europese (kennis)instellingen samen. Het is een van de onderzoeksprojecten, gefinancierd door de Europese Commissie, waarin kennisuitwisseling tussen het Afrikaanse en Europese continent en kennisontwikkeling belangrijke doelen zijn. Het draagt bij aan het beleidsdoel van de Europese Unie om het Afrikaanse kennisnetwerk te versterken en uit te bouwen.

De filmclip over DEWFORA wordt op Euronews uitgezonden op:
17 juni: 18:45, 01:45 uur
18 juni: 13:15, 18:15, 01:45 uur
19 juni: 10:15, 16:45, 02:45 uur
20 juni: 14:15, 17:15, 01:45 uur
21 juni: 11:45, 15:45 uur
22 juni: 06:45, 12:15, 17:45, 22:15 uur
23 juni: 10:45, 14:15, 20:45 uur 

Voor meer informatie zie www.dewfora.net.
Meer informatie over overige Europese onderzoeksprojecten van de Africa Cluster: 
www.africa-cluster.eu 

21. Vacancy Connect International: WASH Project Manager Mozambique
Connect International has developed an integral concept – the SMART Concept - to facilitate the alleviation of poverty in developing countries, with a main focus on rural areas, self help and innovative low cost water, sanitation and hygiene (WASH) solutions (called SMART WASH Solutions, or SWS) that are mostly produced locally. Connect International works with local partner organisations, being the SMART Centres, in Tanzania, Malawi and Mozambique. A SMART Centre is a centre where innovative low cost technologies are demonstrated and with the capacity to train NGOs and local private sector. In this way SMART Centres serve the Base of the Pyramid (BoP), mainly poor rural households, to achieve the Millennium Development Goals (MDG’s).

For the SMART Centre in the city of Meconta, Nampula Province, Mozambique, Connect International is looking for a WASH Project Manager. Read the complete vacancy text on the Connect International website. 

22. Vacancy Simavi: Programme Officer Water, Sanitation and Hygiene
For their Programme Department Simavi si looking for an experienced Programme Officer, starting as soon as possible:  Programme Officer Water, Sanitation and Hygiene (32 hrs) temporary for 6 month with a possibility for extension.

The candidate will work in a team of Programme Officers who are responsible for developing and managing projects and programmes of Simavi in Africa. You will also actively contribute to developing policies and funding proposals. The Programme Officer will report to the Team Coordinator Africa.
Read the complete vancancy text on the website of Simavi.

OVERIG

23. Save the date: bijeenkomst 'Europese kansen voor de regio' op 15 juli
Werk jij aan een oplossing voor veilige en klimaatbestendige steden? Ben je gevestigd in de regio Zuid-Holland? En wil je meer kansen en een groter netwerk in Europa?

Doe dan mee met de gezamenlijke EU promotiestrategie voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de regio Zuid-Holland. Door samen onze kwaliteiten te tonen in Brussel vergroten we onze zichtbaarheid en ons netwerk. Europese beleidsmakers en toekomstige samenwerkingspartners verwelkomen we bij de icoonprojecten, innovaties en proeftuinen die Zuid-Holland rijk is. 

Op maandag 15 juli 2013 om 15.00 uur starten we dit initiatief met de bijeenkomst ‘Europese kansen voor de regio’. Tijdens diverse workshops onderzoeken we wat de EU ons in deze crisistijd kan bieden op het gebied van subsidies, financiering, marktkansen en matchmaking. Welke kansen willen we benutten? En hoe kan een gezamenlijke promotiecampagne dit ondersteunen? 

De bijeenkomst vindt plaats in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam en duurt van 15.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst is een initiatief van de Kennisalliantie in samenwerking met het European Enterprise Network, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Delft en de regio Dordrecht. 

Rond 24 juni versturen wij de uitnodiging met het definitieve programma. Wilt u deze ontvangen, stuur uw gegevens dan alvast naar Marloes Treffers: treffers@kennisalliantie.nl 

24. 3FM Serious Request vraagt aandacht voor kinderen die sterven door diarree
3FM vraagt met Serious Request 2013 aandacht voor honderdduizenden kinderen die jaarlijks sterven door diarree. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar ruim 800.000 slachtoffers maakt en het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. 

De drie dj’s in het Glazen Huis in Leeuwarden gaan van 18 december t/m 24 december alles doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp.  Het Rode Kruis helpt met schoon drinkwater en zeep, met de bouw van sanitaire voorzieningen, en met training en informatie over het belang van goede hygiëne. Voor meer informatie over 3FM Serious Request 2013 én voorgaande edities van 3FM Serious Request: www.3fm.nl en www.rodekruis.nl 

 

(c) 2013 NWP