NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 23 - 2013

21/06/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. NWP website vernieuwd
2. YEP Water volop in de belangstelling
3. ‘Sound and Safe’ wint de eerste editie van Wetskills Water Challenge in Roemenië
4. Knappe Waterhoofden gewonnen door Kimberly Schoenmaker en Lotte Hoes
5. Informatie publicaties aanbestedingen in Mozambique
6. SG Siebe Riedstra brengt bezoek aan Indonesië

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
7. International Water Week Conference: outline programma bekend
8. Registratie volgende week live

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. Interview Minister Schultz van Haegen in WaterForum Magazine
10. Update: aanbesteding Masterplan Upper Cauca (Colombia) begin juli
11. Watervoorzieningsproject voor 550.000 mensen in Mozambique toegekend aan Royal HaskoningDHV en Vitens Evides International
12. MKB Innovatie Top 100 laat veel water zien
13. Deelname Holland Paviljoen Pollutec Maroc
14. First Russian-language booklet on Dutch water expertise
15. Water Institute, Deltares USA form research partnership
16. Vacature: Lecturer / Researcher in Irrigation Management – UNESCO-IHE

OVERIG
17. Nieuwe voorzitter UNSGAB
18. Vacature:  Policy Officer Political Initiatives – World Water Council  

NIEUWS

1. NWP website vernieuwd
Sinds woensdag 19 juni is de nieuwe NWP website live. Na drie jaar was het tijd voor een nieuw fris uiterlijk die aan de moderne verwachtingen voldoet. Op de homepage is veel ruimte gegeven aan de dagelijkse dynamiek van NWP: nieuwsberichten, twitter, agendaitems, interessante links, etc. Wanneer u dieper de website ingaat, vindt u meer informatie over onze internationale activiteiten en de activiteiten in Nederland.

Daarnaast op de website aandacht voor internationale profilering, achtergronden, missies & beurzen en publicaties. Bij het onderdeel 'over NWP' vindt u alle praktische informatie over ons bureau, bestuur en onze deelnemers. We nodigen u van harte uit om de nieuwe website eens te bekijken. Natuurlijk nog via ons vertrouwde webadres: www.nwp.nl.

Contactpersoon: Anita de Wit, a.dewit@nwp.nl 

2. YEP Water volop in de belangstelling
Het programma YEP Water, waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken en NWP samenwerken om toekomstig watertalent een internationale start te geven, staat volop in de belangstelling. Veel partijen hebben zich al aangemeld voor de sectorbijeenkomst op 25 juni. Daarnaast wijdde het blad 'Waterforum' afgelopen week een artikel aan het programma. Kijk voor meer informatie op www.yepwater.nl  of neem contact op met Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl 

3. ‘Sound and Safe’ wint de eerste editie van Wetskills Water Challenge in Roemenië
Woensdag 12 juni jl. won een team met vier Young Water Professionals en studenten de finale van de Wetskills Water Challenge in Roemenië. De vier deelnemers van het team AquaSonic: Elena Presura (Politechnica Universiteit in Boekarest), Andreea Guguian (Waterbedrijf Groningen), Razvan Draghici (Universiteit voor Civiele Techniek in Boekarest) en Harold Hoiting (Wageningen Universiteit) overtuigden de jury met hun concept ‘Sound and Safe- Algae-free beach without chemicals’. De jury voorzitter William Allis (Gannett Fleming, Inc. uit de Verenigde Staten) prees het winnende team om zijn innovatieve concept, de presentatie en het uitgewerkte business model. Het team bedacht een plan om de algenproblematiek aan de Zwarte Zee tijdens twee zomermaanden aan te pakken door het plaatsen van geluidsbronnen op de bodem van de zee nabij de kust van Mamaia. De groei van de algen kan niet plaatsvinden vanwege het ultrasonische geluid. Deze case werd aangedragen door het Hoogheemraadschap Rijnland, die hier met Roemeense en Nederlandse partners aan werkt.
Lees verder op de NWP website.

4. Knappe Waterhoofden gewonnen door Kimberly Schoenmaker en Lotte Hoes
Kimberly Schoenmaker en Lotte Hoes zijn dit jaar uitgeroepen tot de Knapste Waterhoofden. In een zinderende finale versloegen zij vrijdag 14 juni jl. acht andere teams van havo- en vwo-scholieren. Kimberly en Lotte, scholieren van het Christelijk Lyceum Zeist, wonnen met een idee voor groene daken die regenwater opvangen en wateroverlast moeten voorkomen. Ze ontvingen uit handen van de juryvoorzitter Rob van Veen de Knappe Waterhoofden cheque. De scholieren winnen een reis naar Stockholm, waar zij ´Neerlands eer´ verdedigen bij de Stockholm Junior Water Prize, die in september tijdens de World Water Week wordt georganiseerd.

In het LEF future center van Rijkswaterstaat pitchten alle teams hun waterinnovaties en ideeën onder het toeziend oog van een vakjury. De ideeën van deze scholieren waren indrukwekkend, zo vonden ook juryleden Bart Parmet (staf Deltacommissaris), Helle van der Roest (RoyalHaskoningDHV), Colette O’Prinsen (Rijkswaterstaat) en Rob van Veen (3 Brabantse waterschappen).

Knappe Waterhoofden is dé nationale voorronde van de Stockholm Junior Water Prize: de wereldwaterprijs voor jongeren. Via Knappe Waterhoofden worden scholieren uit de bovenbouw van havo en vwo uitgedaagd innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele watervraagstukken. Knappe Waterhoofden wordt op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Netherlands Water Partnership (NWP) georganiseerd in samenwerking met Wetsus, Rijkswaterstaat en Feature Talent, met financiering van Partners voor Water.

5. Informatie publicaties aanbestedingen in Mozambique
Recentelijk zijn drie aanbestedingsprocedures (tenders)  gepubliceerd in Mozambique; ten eerste voor een trainingsprogramma voor dijkmanagement in het zuiden van Mozambique, ten tweede voor technische assistentie voor een water drainagesysteem in de stad Beira en ten derde voor herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de overstromingen in de Limpopo vallei.

Voor meer informatie over de tenders:
• Dijkmanagement   
• Beira drainagesysteem  
• Herstelwerkzaamheden Limpopo   

Contactpersoon: Peter van den Horn, p.vandenhorn@nwp.nl 

6. SG Siebe Riedstra brengt bezoek aan Indonesië
Van 25 tot en met 28 juni 2013 bezoekt Secretaris-Generaal Siebe Riedstra, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Indonesië en specifiek Jakarta.  Het bezoek staat in het teken van de bilaterale samenwerking op water tussen Indonesië en Nederland, die al sinds 2001 is ondergebracht in een ‘4PMoU’. Tijdens het bezoek vindt de ‘Joint Steering Committee’ plaats, waarin de beide landen elkaar, als onderdeel van het 4PMoU, op hoogambtelijk niveau zullen ontmoeten. In deze bijeenkomst wordt onder meer  een gezamenlijke strategie voor de toekomst besproken. Andere elementen in het programma zijn: bilaterale gesprekken met counterparts, veldbezoeken naar de kust en haven van Jakarta, een seminar over de duurzame ontwikkeling van laaglandgebieden en informele gesprekken met de lokaal aanwezige Nederlandse watersector.

Een belangrijk thema tijdens het bezoek vormt de samenwerking in het ‘National Capital Integrated Coastal Development’ (NCICD) proces. Hierin ondersteunt Nederland Indonesië  bij de planvorming en institutionele vormgeving van de kustontwikkeling van Jakarta. De komende jaren worden grootschalige investeringen verwacht om Jakarta duurzaam veilig  en leefbaar te maken. Vanuit de ambities van de Topsector Water is hierbij een belangrijke vraag hoe de Nederlandse private sector betrokken kan blijven en/of raken bij verdere planvorming en uitvoering.

Het 4PMoU (Memorandum of Understanding) is in juli 2012 opnieuw bekrachtigd voor de periode tot 2015, waarin nadrukkelijk meerdere overheidspartijen worden betrokken die een belangrijke rol spelen bij het oplossen van integrale watervraagstukken. Water heeft de potentie om een belangrijk thema te zijn in de verdere bilaterale samenwerking tussen beide landen. Het is dan ook de ambitie om na 2015 de samenwerking voor water naar nationaal niveau te trekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Michiel de Lijster, Deltacoördinator Indonesië, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ivo van der Linden, Coördinator Indonesië, NWP, e-mail: i.vanderlinden@nwp.nl 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

7. International Water Week Conference: outline programma bekend
De International Water Week Conference begint wereldwijd te leven: er zijn meer dan 200 papers binnen, meerdere delegaties hebben zich al aangemeld en de eerste keynote sprekers zijn bekend. Daarnaast krijgt het programma steeds meer vorm; de eerste outline is nu bekend. Uit de vele papers,  het merendeel van hoge kwaliteit , selecteerde de programme committee de beste inzendingen. Dat resulteert in een inspirerend programma.

8. Registratie volgende week live
Vanaf volgende week kunnen bezoekers zich registreren voor de International Water Week Conference. Wie zich voor 1 september registreert, krijgt een 'early bird' korting van 10%. Zegt het voort en wijs uw internationale relaties op deze mogelijkheid. Registreren kan via www.internationalwaterweek.com

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Interview Minister Schultz van Haegen in WaterForum Magazine
Minister Schultz van Haegen laat er geen misverstand over bestaan. Zij vindt samenwerking met private partijen cruciaal, maar wil de bezuinigingen daarmee niet compenseren. In een interview in het juni-nummer van WaterForum Magazine stelt zij dat innovatieve contracten helpen om de beschikbare middelen doelmatiger in te zetten.
Meer informatie over het juni nummer >> 

10. Update: aanbesteding Masterplan Upper Cauca (Colombia) begin juli
In tegenstelling tot eerder bericht zal nu de eerste week van juli 2013 de Europese aanbesteding voor het masterplan Upper Cauca worden aanbesteed. De aanbesteding wordt gepubliceerd via Tenderned (www.tenderned.nl). Heeft u interesse in deze aanbesteding zorg dan dat u bij Tenderned geregistreerd staat. U krijgt dan automatisch een alert van de nieuwe aanbestedingen. Na publicatie zal de aanbesteding 40 dagen open staan voor inschrijving.

Watermanagementproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied maar veroorzaken ook veel economische schade.  In 2011 startte de CVC (Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca) met het project 'Proyecto piloto en la zona hidrografica del alto Cauca'. Het project heeft tot doel een Masterplan te ontwikkelen waarbij (overstromings-)risicomanagement en het creëren van ruimte voor de rivier bijdragen aan het herstel van het natuurlijke evenwicht in het Cauca stroomgebied. In maart is hiervoor een identificatiemissie verricht. Belangrijkste conclusie uit die missie was dat CVC een dringende behoefte heeft aan managementondersteuning bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de Upper Cauca.
In de aanbesteding staat het gezamenlijk met CVC opleveren van een Masterplan eind 2014 centraal. Een senior expert met ervaring in het aansturen van multidisciplinaire studieteam en het opstellen van masterplannen zal daarbij een belangrijke rol dienen te vervullen. Hij / zij zal binnen het project gaan fungeren als Adjunct director. Daarnaast is de verwachting dat andere aanvullende expertise nodig zal zijn. Een en ander wordt getenderd via dezelfde aanbesteding.

De inzet van de Nederlandse experts in het project wordt gefinancierd vanuit de Transitiefacilliteit Colombia, een programma dat namens de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Via dergelijke projecten probeert Nederland met kennis en expertise Colombia te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Tegelijkertijd bieden deze projecten kansen voor de Nederlandse sector om zich in Colombia te positioneren. 

11. Watervoorzieningsproject voor 550.000 mensen in Mozambique toegekend aan Royal HaskoningDHV en Vitens Evides International
Internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau Royal HaskoningDHV ontwerpt samen met het internationale waterbedrijf Vitens Evides International (VEI) een nieuw waterdistributiesysteem voor het noorden van de Mozambikaanse hoofdstad Maputo. Dit distributiesysteem zal uiteindelijk veilig drinkwater leveren aan 550.000 inwoners en 20.000 huishoudens. Het consortium onder leiding van Royal HaskoningDHV heeft van Fundo de Investimento e Patrimonio do Asbestecimento de Agua (FIPAG) uit Mozambique de opdracht gekregen alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de ontwikkelingsfase van dit project, dat door middel van een ORIO-schenking wordt ondersteund door de Nederlandse regering. De contractwaarde voor de dienstverlening van Royal HaskoningDHV en VEI bedraagt 2,2 miljoen euro.

Het nieuwe waterdistributiesysteem zal deel uitmaken van het zogeheten Corumana-watervoorzieningssysteem, een project dat door de Wereldbank wordt ondersteund met 130 miljoen US$ in de vorm van een lening aan de Mozambikaanse regering. Het Corumana-systeem zal aanvankelijk 60.000 m3 gezuiverd drinkwater per dag van de Corumana-dam aan Maputo leveren. Dit zal in een tweede fase worden uitgebreid naar 120.000 m3 per dag. Het nieuwe distributiesysteem gaat een gebied van circa 900 km2 beslaan waar een snelle verstedelijking plaatsvindt.
Alhoewel het erop lijkt dat Mozambique als geheel de millenniumdoelen op het gebied van water in 2015 zal bereiken, is de dekking van de drinkwatervoorziening in de hoofdstad Maputo op dit moment nog minder dan 50%. Het Corumana-watervoorzieningssysteem zal FIPAG in staat stellen alle inwoners van Maputo van schoon drinkwater te voorzien. Meer informatie.

12. MKB Innovatie Top 100 laat veel water zien
Vorige week vond de bekendmaking van de MKB Innovatie Top 100 plaats. De 100 meest innovatieve bedrijven zijn door een vakjury verkozen en kunnen zich de meest innovatieve ondernemer van Nederland noemen. Dit jaar is er in de Top 100 veel 'water' te zien. De waterinnovaties strekken zich uit van 'milieuvriendelijk alternatief voor traditioneel mosselvissen' tot een 'doe-het-zelf-boortoren voor ontwikkelingslanden'. Ook de maritieme sector laat zich zien. Hieronder een selectie van de innovaties op het gebied van water.

Watergangen vrijhouden van bagger  - Van den Heuvel Werkendam, nr. 29
Duurzame ziekenhuisprocessen  - Pharmafilter, nr. 30
Bekleding van dijken en oevers  - Hill Innovations, nr. 51
Zeedijken bezwijken niet meer  - Altena infra-materialen, nr. 52
Zeer krachtig desinfectiemiddel  - Watter, nr. 54
Doe-het-zelf-boortoren voor ontwikkelingslanden  - Holland Water Goes Africa, nr. 66
Schoon drinkwater voor iedereen  - Villagepump, nr. 70
Stedelijke ontwikkeling gevat in game  - Tygron Serious Gaming, nr. 78

Reeds acht keer presenteerden Syntens Innovatiecentrum, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad de ranglijst met 100 concrete innovaties die het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft gerealiseerd. Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het MKB in staat is. Zij maken het verschil in de crisis en kunnen de economie aanjagen met vernieuwingen.

13. Deelname Holland Paviljoen Pollutec Maroc
Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) is, gezien de marktkansen in Marokko, voornemens om een Holland Paviljoen te organiseren tijdens de Pollutec Maroc 2013 in Casablanca (23 t/m 26 oktober 2013). “Pollutec Maroc 2013 is het belangrijkste internationale evenement voor kennis, technologie, business en beleid op het gebied van milieu en duurzame ontwikkelingen in Marokko”. De Pollutec Maroc staat onder bescherming van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en viert haar 1e jubileum.

In het kader van de 50e verjaardag van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI wordt de ‘Arouaches’ georganiseerd, een showcase van grote projecten en investeringen in het koninkrijk. Tegelijkertijd worden nieuwe projecten en kansen in Marokko tijdens seminars en op de stands van de verschillende overheden toegelicht. Daarmee heeft de beurs dit jaar een bijzonder karakter met een sterke aanwezigheid van Marokkaanse overheidvertegenwoordigers uit alle sectoren.

Voor Nederlandse bedrijven zal er exclusief door het NCH een Holland Paviljoen georganiseerd worden. Dit is de ideale mogelijkheid om van dichtbij de ontwikkelingen te volgen en en de juiste personen en beslissers te ontmoeten. De Pollutec brengt meer dan 450 Marokkaanse en internationale bedrijven en instellingen uit de milieu-industrie bij elkaar, waaronder leveranciers en dienstverleners in de sectoren waterbeheersing, afvalverwerking, recycling, risicopreventie en duurzame ontwikkeling.
Jaarlijks trekt de beurs bijna 8.000 professionele bezoekers met een grote vertegenwoordiging van CEO’s, beslissers en beleidsmakers uit de nationale en lokale overheden, industrie, milieu, bouw en civiele techniek en de dienstensector.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het Holland Paviljoen, wilt u dan vóór 27 juni a.s. een e-mail zenden aan miaallala@nchnl.nl.

14. First Russian-language booklet on Dutch water expertise
The Netherlands Embassy in Kazakhstan announces publication of its first Russian-language booklet on Dutch companies active in the water sector. As previous experiences has shown, a lot of Kazakh companies dealing with water-related issues lack access to information on products and services offered by Dutch companies-suppliers to the water sector. In order to increase public awareness of the Dutch water expertise and to assist Dutch businesses in establishing contacts with potential Kazakh customers, the Netherlands Embassy in Kazakhstan plans to publish a brochure, which will contain product and contact information of Dutch companies-suppliers to the water sector. 

The water sector brochure will be printed in Russian language and will be distributed among Kazakh water-related companies and organizations as well as regional and government authorities. Considering the fact that the Netherlands Embassy in Kazakhstan is also accredited to Kyrgyzstan and Tajikistan, the brochure will be disseminated among interested parties in these two countries as well. 

The brochure on the water sector will be similar to an agricultural booklet, which was published by the Embassy beginning of January 2013. The agricultural booklet was well received and was distributed among various companies and organizations in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. As a result, some international organizations such as the World Bank approached the Netherlands Embassy with a request to have similar Russian-language publications on the Dutch water sector, which could be distributed among the key stakeholders in Central Asia. 

Participation in the booklet is free of charge. Each company will only have to bear its own translation costs since all profiles are accepted in Russian language only. If your company is active in the water sector and is interested in appearing in the brochure, please contact the Dutch Economic Office Almaty for more information at ALM-EA@minbuza.nl
Applications for participation in the brochure are accepted no later than Thursday, 1 August 2013.

5. Water Institute, Deltares USA form research partnership
The Water Institute of the Gulf and Deltares USA Inc. have signed a memorandum of agreement to partner on research related to water management projects, coastal modeling applications and international projects. The agreement does not create a financial relationship. Rather, it specifies both organizations’ commitment to collaborate on opportunities that are mutually beneficial and that provide value to communities in Louisiana and around the world.

Leaders of both organizations say the partnership will contribute to the improvement of coastal and river water resource management efforts around the country and worldwide. The agreement creates a research partnership between The Water Institute and Deltares USA Inc., which operates in close collaboration with Deltares Netherlands. Read more >>

16. Vacature: Lecturer / Researcher in Irrigation Management – UNESCO-IHE
De afdeling Water Science and Engineering van UNESCO-IHE is op zoek naar een full-time ‘Lecturer/Researcher in Irrigation Managment’. Bekijk de volledige vacatureomschrijving voor meer informatie. Reageren kan tot uiterlijk 15 juli 2013.

OVERIG

17. Nieuwe voorzitter UNSGAB
De Secretary-General van de Verenigde Naties heeft Prins El Hassan Bin Talal aangesteld als nieuwe voorzitter van de 'Advisory Board on Water and Sanitation (UNSGAB). Hij volgt hiermee Koning Willem-Alexander op, die op 30 april 2013 zijn voorzitterschap heeft neergelegd.

Een greep uit het persbericht van de Verenigde Naties:
"The Secretary-General appointed His Royal Highness Prince El Hassan Bin Talal of Jordan as the new Chairman of his Advisory Board on Water and Sanitation (UNSGAB). The Secretary-General commended Prince El Hassan on his leadership in championing global causes and in supporting intercultural dialogue. He has served as Chairman of the Policy Advisory Commission for the World Intellectual Property Organisation (WIPO) and as a Member of the Board of the South Centre. The Secretary-General is confident that the new Chairman and the Board members will continue vigorously to address the water and sanitation challenge and mobilize action, resources and political will to improve the lives of billions of people around the world.

In welcoming the new Chairman, he expressed his deep gratitude and appreciation for the skilled and untiring efforts of the former Chairman, His Majesty Willem-Alexander, hailing his commitment as a driving force in setting the water and sanitation challenges on the global agenda." 

18. Vacature:  Policy Officer Political Initiatives – World Water Council
De World Water Council Marseille is op zoek naar een Policy Officer – Political Initiatives. Voor meer informatie zie de vacatureomschrijving. Reageren kan tot uiterlijk 20 juli 2013.

(c) 2013 NWP