NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 24 - 2013

28/06/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Jaarverslag NWP beschikbaar
2. NWP's website vernieuwd: prominente plek voor deelnemers
3. Laatste tenderronde Partners voor Water 3
4. Veel enthousiasme bij informatiebijeenkomst YEP Water
5. Gezocht: werkgevers voor studiebeurzen water
6. Ghana sectorbijeenkomst: uitkomsten exante evaluatie en baseline study en korte update over PPP window
7. Collectieve beursdeelname Fimai Brazil, 5-7 november 2013, Sao Paolo, Brazil
8. Egyptisch-Nederlands Water Panel
9. Pilot Waterbestendig / Duurzaam bouwen in Bangkok

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
10. Registratie nu open
11. Programma in grote lijnen bekend

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. Uitstel aanbesteding Satellietinformatie voor gewassen in Bangladesh
13. Aanbesteding Masterplan Upper Cauca (Colombia) vandaag gepubliceerd
14. Missie Building with Nature -ICZM Colombia 16-20 september 2013
15. Nieuwe community rond Rainwater Harvesting binnen RWSN
16. Uitnodiging Zaken doen in het Zuiden:  Samenwerking bedrijfsleven & kennisinstellingen in opkomende markten in Afrika, Latijns Amerika en Azië

OVERIG
17. Stuur nog voor u op vakantie gaat uw Abstract in voor de SIWW 2014!
18. Waternetwerk Scriptieprijs 2013
19. Verenigde Arabische Emiraten: inschrijving Zayed Future Energy Prize geopend 

NIEUWS

1. Jaarverslag NWP beschikbaar
Het NWP jaarverslag over 2012 is beschikbaar. Aan de hand van verschillende, internationale cases laten we zien wat de rol van NWP in 2012 is geweest en wat er voor de sector is bereikt. U kunt het verslag hier downloaden. Een papieren versie bestellen kan ook via: c.boomsma@nwp.nl. NWP deelnemers en relaties krijgen de komende week een exemplaar toegestuurd.

2. NWP's website vernieuwd: prominente plek voor deelnemers
Zoals we vorige week al meldden, is de NWP website geheel vernieuwd, met onder meer een prominente plek voor deelnemers op de homepage. Daarnaast kunnen deelnemers nieuws plaatsen in de NWP nieuwsbrief. NWP deelnemers worden ook geprofileerd in de internationale publicatie Dutch Water Sector, op internationale beurzen en in andere internationale websites, nieuwsbrieven en de internationale twitterstream @hollandwater.

Zichtbaarheid, zowel nationaal als internationaal, is een van de voordelen van het deelnemerschap van NWP. Netwerk, kennis, informatie, en invloed/aansluiting op actuele issues zijn andere voordelen van het netwerk. Bovendien biedt het NWP bureau praktische ondersteuning bij internationale positionering, alsmede enkele interessante kortingen. 

Ook deelnemer worden? Neem contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

3. Laatste tenderronde Partners voor Water 3
De tweede tender van 2013 en tevens laatste tenderronde van het subsidieprogramma Partners voor Water 3 sluit op 10 september 2013 a.s. om 16.30 uur. Het subsidieprogramma Partners voor Water beoogt door het bundelen van krachten de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek. In dat kader ondersteunt het programma ambitieuze partijen uit de Nederlandse watersector met een subsidie om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren.

Bent u zo’n partij met ambitie en heeft u een concreet idee voor een project in één van de 28 Partners voor Water landen? Dan nodigen we u uit om uw subsidieaanvraag in te dienen. Deze tender is vooralsnog de laatste mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen binnen Partners voor Water 3, het programma loopt eind 2015 af.

4. Veel enthousiasme bij informatiebijeenkomst YEP Water
Maar liefst 50 enthousiaste potentiële kandidaten en organisaties waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst op 25 juni over het Young Expert Programma (YEP) Water. Na een korte introductie van het programma door Marjon Reiziger, programmamanager YEP Water, en Raimond Hafkenscheid, strategisch adviseur Water en Adaptatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en tevens lid Stuurgroep YEP Water, werden 2 voorbeelden voor de inzet van een Young Expert gepresenteerd door Witteveen+Bos en Vitens Evides International. Tijdens de bijeenkomst werden door Witteveen+Bos, Vitens Evides International, Royal HaskoningDHV, de Unie van Waterschappen en AKVO al toezeggingen gedaan voor het indienen van projectvoorstellen voor de inzet van Nederlandse en lokale Young Experts! Lees ook de blog van Marjon Reiziger op de NWP website.   

De eerste indieningsronde voor projectvoorstellen en kandidaten is geopend. Sollicitaties kunnen tot 11 juli worden ingediend; de deadline voor het indienen van projectvoorstellen voor posities voor Young Experts is 15 juli. Op 9 september start het trainingsprogramma voor de uit te zenden Young Experts en in oktober vertrekken de eerste Young Experts naar het buitenland. In het najaar van 2013 volgt een 2e indieningsronde. Op onze website www.yepwater.nl is alle informatie over meedoen aan YEP Water opgenomen. 

YEP Water biedt jonge Nederlandse professionals de kans om maximaal 2 jaar internationale werkervaring op te doen en laat lokale professionals via Nederlandse organisaties hun eerste stappen zetten in een internationale werkomgeving. Hierdoor ontstaat een dynamisch internationaal waternetwerk, dat hard nodig is, nu het aantal waterprofessionals met echte internationale ervaring terugloopt. 

Contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl of telefoon 06-4608 1292

5. Gezocht: werkgevers voor studiebeurzen water
De watersector zit te springen om ambitieuze en talentvolle technici. Zelfs in de huidige markt is het vaak lastig om technische vacatures te vervullen. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden.
Topsector Water wil een bijdrage leveren aan een oplossing. Op terreinen zoals imago en onderwijs vergroten we de impact en het bereik door in projecten de krachten van werkgevers uit water-, delta- en maritieme technologie, de onderwijsinstellingen en de overheid te bundelen. Een van de projecten is de uitreiking van Studiebeurzen Water. 

Met Studiebeurzen Water bieden we 3e en 4e jaars MBO en HBO studenten, en WO masterstudenten op een aantal geselecteerde opleidingen de kans hun school- of collegegeld terug te winnen. We starten daarmee in schooljaar 2013/2014. Dit biedt jonge talentvolle studenten, naast de kans op een beurs, de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium intensief contact te maken met u als werkgever. Verder versterkt het initiatief de samenwerking tussen studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in het kader van arbeidsmarktrelevantie. Dit vergroot de aantrekkingskracht van deze opleidingen en specialisaties voor toekomstige studenten.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat deelname aan Studiebeurzen Water voor u kan betekenen? Meer informatie is te vinden in de flyer, of neem contact op met Huiberdien Sweeris, h.sweeris@nwp.nl, 070 304 3716. 

6. Ghana sectorbijeenkomst: uitkomsten exante evaluatie en baseline study en korte update over PPP window
Een team van Ecorys presenteert vrijdag  5 juli van 13.00 - 16.00 uur bij NWP in Den Haag de uitkomsten van de exante evaluatie van het bilaterale waterprogramma van de Nederlandse ambassade in Accra.  Ook worden er toelichtingen gegeven op de belangrijkste bevindingen van de baseline survey van het Ghana Netherlands WASH Programme (GNWP) en de status van het in oprichting zijnde PPP window binnen het GNWP.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar wateros@nwp.nl.
Contact: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl  

7. Collectieve beursdeelname Fimai Brazil, 5-7 november 2013, Sao Paolo, Brazil
De International Industrial Environment and Sustainability Fair (FIMAI) is een van de belangrijkste water en milieubeurzen in Latijns Amerika en biedt tal van mogelijkheden om in contact te komen met Braziliaanse en Internationale experts en zakenlieden. De beurs toont de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van water- en milieutechnologie. De Fimai werd voor het eerst gehouden in 1999 en heeft een goede reputatie opgebouwd in de industriële sector. Voor Nederland liggen er goede kansen om zich in deze nieuwe markt te laten zien. 

Het NWP zal, bij voldoende belangstelling, in samenwerking met VLM, Water Alliance en AquaNL, een collectieve beursdeelname organiseren naar de Fimai 2013. Deelname aan het collectief biedt u o.a. presentatieruimte, netwerkmomenten en zichtbaarheid in een paviljoen met Holland uitstraling. Daarnaast wordt de organisatie u geheel uit handen genomen, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen beursdoelen. De FIMAI vindt plaats van 5 t/m 7 november 2013 in São Paulo.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, tel: 070-304 3708.

8. Egyptisch-Nederlands Water Panel
Op 13 en 14 juni jl. vond in Rotterdam de 48e bijeenkomst plaats van het Egyptisch-Nederlands water panel. Het panel bestaat dit jaar 37 jaar en heeft een belangrijke adviserende rol binnen het Water Mondiaal Programma Egypte. De samenwerkingsthema's binnen Water Mondiaal Egypte richten zich op integraal kustbeheer, brakwater landbouw/visteelt en afvalwater management. 

En marge van deze panelbijeenkomst vond ook een ontmoeting plaats tussen Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Z.E. Abdel Kawy Khalifa, Minister van Water en Sanitatie. Minister Khalifa heeft Minister Schultz van Haegen uitgenodigd voor de volgende panelbijeenkomst later dit jaar in Egypte. Tevens heeft het panel een bezoek gebracht aan de tweede maasvlakte en afvalwaterzuivering Harnaschpolder. Tijdens dit laatste bezoek is uitgebreid gesproken over publiek-private samenwerking in de watersector. Op vrijdag was er ter afsluiting van de panelbijeenkomst een netwerkmoment waar ongeveer 20 deelnemers uit de Nederlandse watersector bij aanwezig waren.
Zie ook het bericht op Dutchwatersector.com.  

Voor meer informatie over dit bezoek, of over het Water Mondiaal Programma Egypte, kunt u contact opnemen met Koen Overkamp (k.overkamp@nwp.nl, +31 630601989).

9. Pilot Waterbestendig / Duurzaam bouwen in Bangkok
Op uitnodiging van de National Housing Authority (NHA), verantwoordelijk voor met name de sociale huisvesting in Thailand, zijn het NWP en Clean Tech Delta (CTD) gevraagd om het Nederlandse bedrijfsleven te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een pilot Waterbestendig en Duurzaam bouwen. Deze pilot moet een echte showcase worden waar Nederlandse bedrijven kunnen tonen wat ze in huis hebben. De pilot behelst een kleine straat van ongeveer 10 (drijvende en amfibische) huizen langs een van de Klongs (kanalen) in Bangkok.

In de komende jaren zal Thailand hard aan de slag gaan om het risico van overstromingen te beperken. Het gaat hierbij niet alleen om grote infrastructurele maatregelen, maar ook om ingrepen in de bebouwde omgeving die de gevolgen van hoogwater beperken. De National Housing Authority (NHA) heeft hier ook een rol in te vervullen. In de komende decennia zullen nog vele tienduizenden woningen rondom Bangkok gebouwd worden. Zie ook artikel Waterforum.

De NHA zal zorgdragen voor de locatie en de ruwe opbouw van de woningen voor dit low-cost housing project. Voor de techniek is de NHA op zoek naar Nederlandse bedrijven. Het gaat hierbij om slimme, innovatieve technologie die low-cost toegepast kan worden op het terrein van waterbestendige bouwmaterialen, drijftechnologie, decentrale drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering en sanitatie, energieopwekking, etc.

Het project zal uitgevoerd worden door de NHA in Thailand en het Nederlandse bedrijfsleven, vanuit Nederland coördineren het NWP en CTD het proces. Het project dient op korte termijn (in 2013) gerealiseerd te worden. Het is de verwachting dat de pilot niet alleen interessant is voor de Thaise markt, maar ook voor diverse andere Aziatische landen. NHA ambieert om met Thaise en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheid een kenniscentrum op het gebied van waterbestendig en duurzaam bouwen op te richten ter plaatse van de pilot locatie.

Informatiebijeenkomst
Op maandag 8 juli aanstaande zal van 14.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst worden georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven.  Locatie:  Unesco-IHE, Westvest 7, 2611 AX  DELFT
Voor meer informatie en aanmelden voor de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met  Clean Tech Delta: Mathilde Hakkers, m.hakkers@baxwillems.eu of Rodolfo Groenewoud, r.groenewoud@baxwillems.eu.

NWP Contactpersoon: Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

10. Registratie nu open
Het is nu mogelijk voor bezoekers om zich te registreren voor de IWW Conferentie 'Integrated Water Solutions for a green Economy' van 4-6 november in Amsterdam. Tot 1 september geldt de 'early bird' discount van 10%. Hoort zegt het voort en laat uw internationale relaties weten dat ze deze conferentie niet moeten missen! Bijvoorbeeld omdat er veel internationale delegaties komen, waardoor IWW Amsterdam de gelegenheid biedt voor vele high level netwerkmomenten.
Registreren kan via: www.internationalwaterweek.com

11. Programma in grote lijnen bekend
Het programma van de conferentie 'Integrated Water Solutions for a green Economy' is in grote lijnen bekend. Het reviewen van de 200 ingediende papers is nog steeds in volle gang, maar de sessies en workshops zijn op hoofdlijnen benoemd. Klik hier voor het programmaoverzicht.

Highlight: Cities of the future
De sessie 'Cities of the Future', georganiseerd door IWA en IUCN, is een van de highlights in het programma. De Water-Voedsel-en-Energie Nexus staat hierin centraal. In de toekomst woont de meerderheid van de bevolking in dichtbevolkte deltasteden. In deze sessie wordt onderzocht wat de beste mix van investeringen in technologie en oplossingen is om voor alle behoeftes voldoende water te garanderen. Aan de hand van best practices uit verschillende steden worden de beste scenario's uitgewerkt.

Highlight: De rol van water in groene oplossingen voor steden, high level panel
Steden zijn een belangrijke motor voor welvaart en welzijn, maar ze spelen ook een grote rol in de uitputting van natuurlijke bronnen. Daarover discussieert een high level panel van steden in de sessie 'Role of Water in Integrated Green Metropolitan Solutions'. 
Amsterdam en partnersteden uit het samenwerkingsverband C40 (een samenwerkingsverband van 40 steden op het gebied van klimaatverandering) gaan om de tafel om gezamenlijk uitdagingen en ideeën te bespreken en deze samen met de watersector om te zetten in oplossingen. Namens burgemeester Van der Laan zijn uitnodigingen uitgegaan naar onder meer Mumbai, Sao Paulo en Hanoi.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. Uitstel aanbesteding Satellietinformatie voor gewassen in Bangladesh
Aangezien momenteel de moesson in Bangladesh al is begonnen, geeft dit voor de aanbestedende dienst (Ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL) de mogelijkheid de uiterste inschrijfdatum voor de aanbesteding 'Satelliet informatie t.b.v. gewasgroei en maken van een business plan in Bangladesh' te verlengen. De oorspronkelijke uiterste inschrijfdatum was dinsdag 2 juli a.s. De nieuwe uiterste inschrijfdatum wordt dinsdag 16 juli a.s. De voorlopige gunning naar de winnende partij wordt 5 augustus a.s. De definitieve gunning vindt plaats vanaf 26 augustus a.s.

13. Aanbesteding Masterplan Upper Cauca (Colombia) vandaag gepubliceerd
De Europese aanbesteding voor het masterplan Upper Cauca wordt vandaag, vrijdag 28 juni aanbesteed. De aanbesteding wordt gepubliceerd via Tenderned (www.tenderned.nl). Na publicatie zal de aanbesteding ruim 40 dagen open staan voor inschrijving. De inschrijvingstermijn sluit op 15 augustus 2013.

Watermanagementproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied maar veroorzaken ook veel economische schade.  In 2011 startte de CVC (Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca) met het project 'Proyecto piloto en la zona hidrografica del alto Cauca'. Het project heeft tot doel een Masterplan te ontwikkelen waarbij (overstromings-)risicomanagement en het creëren van ruimte voor de rivier bijdragen aan het herstel van het natuurlijke evenwicht in het Cauca stroomgebied. In maart is hiervoor een identificatiemissie verricht. Belangrijkste conclusie uit die missie was dat CVC een dringende behoefte heeft aan managementondersteuning bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de Upper Cauca.
In de aanbesteding staat het gezamenlijk met CVC opleveren van een Masterplan eind 2014 centraal. Een senior expert met ervaring in het aansturen van multidisciplinaire studieteam en het opstellen van masterplannen zal daarbij een belangrijke rol dienen te vervullen. Hij / zij zal binnen het project gaan fungeren als adjunct-directeur. Daarnaast is de verwachting dat andere aanvullende expertise nodig zal zijn. Een en ander wordt getenderd via dezelfde aanbesteding.

De inzet van de Nederlandse experts in het project wordt gefinancierd vanuit de Transitiefacilliteit Colombia, een programma dat namens de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Via dergelijke projecten probeert Nederland met kennis en expertise Colombia te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Tegelijkertijd bieden deze projecten kansen voor de Nederlandse sector om zich in Colombia te positioneren.

14. Missie Building with Nature -ICZM Colombia 16-20 september 2013
In opdracht van de Transitiefaciliteit Colombia zal er van 16 tot 20 september 2013 een uitgaande missie plaatsvinden op het gebied van Building with Nature / Integrated Coastal Zone Management. Heeft u ambities om u zich op de Colombiaanse markt te positioneren en beschikt uw organisatie over kennis en expertise op bovenstaande thema's, overweeg dan te participeren in deze missie.

Met een voortdurende economische groei in de afgelopen tien jaar focust Colombia in sterke mate op de ontwikkeling van havens en de binnenvaart. Op deze terreinen zullen de komende jaren forse investeringen worden gedaan. Tegelijkertijd staat Colombia voor grote uitdagingen op het gebied van integraal kustbeheer, het tegengaan van kusterosie en het verbeteren van de kustbescherming om o.a. landbouwgronden en vitale infrastructuur te beschermen. Het zoeken naar integrale oplossingen die zowel beantwoorden aan waterveiligheid, de economische ontwikkelingen en natuurbehoud staat steeds prominenter op de Colombiaanse agenda.

Aanleiding voor deze missie is het "SENALMAR" seminar over Ocean Science & Technologies in Cartagena dat van 16 september tot 20 september 2013 door de 'Comisión Colombiano del Océano' (CCO) georganiseerd wordt. Belangrijkste onderwerpen van SENALMAR zijn 'Economic ecology, Coastal erosion, Financial sustainability for protected areas, Mathematical modeling of water dynamics and Biodiversity'. Tijdens dit seminar zal de Nederlandse delegatie een (nog te ontwikkelen) parallel programma verzorgen van een halve dag. Daarnaast wordt een missie (inclusief matchmaking) georganiseerd, afgestemd op de behoeften en interesses van de deelnemende partijen.

Op 11 juli a.s. vindt reeds een missiedeelnemersbijeenkomst plaats ter voorbereiding van de missie. Wilt u participeren in de missie, stuur dan een mail naar Claudia Schutte, claudia.schutte@agentschapnl.nl.

15. Nieuwe community rond Rainwater Harvesting binnen RWSN
In samenwerking met het Rural Water Supply Network (RWSN) is door RAIN Foundation (www.rainfoundation.org) een nieuwe sub-community opgezet rond Rainwater Harvesting (RWH) binnen RWSN. Het inrichten van de RWH-community is één van de activiteiten binnen een mondiaal programma gericht op “ RWH for Food Security”, gefinancierd door IFAD.
Het programma focust op het versterken van de institutionele en beleidsmatige kaders voor de inzet van RWH in het kader van voedselveiligheid. Het mobiliseren en versterken van het mondiale netwerk van internationale, regionale, nationale partijen en netwerken met professionals actief of geïnteresseerd in RWH, is dan ook één van de hoofddoelstellingen van het programma.

Iedereen werkzaam binnen organisaties als NGO’s, overheden of private partijen en actief in de WASH sector, voedselveiligheid, -productie is welkom binnen de RWH community. Meld je aan op http://dgroups.org/rwsn/rainwater !

Hoewel regenwater meestal alleen maar gezien wordt als geschikt voor gebruik als drinkwater, heeft regenwater ook veel potentieel voor toepassingen als voedselproductie, aanvulling van grondwatervoorraden, het vasthouden van water op stroomgebiedsniveau en biogasproductie. RAIN ondersteunt de communityleden bij het delen van best practices, instrumenten, het organiseren van webinars, delen van trainingsmaterialen, rapporten etc. o.a. via de website rain4food.net die binnenkort live gaat.

In september organiseert RAIN een kick off–webinar voor de RWH-community dus we nodigen je van harte uit om nu lid te worden. Samen kunnen we de inzet van RWH versterken en daadwerkelijk impact creëren. Voor meer informatie, stuur een email naar info@rainfoundation.org 

16. Uitnodiging Zaken doen in het Zuiden:  Samenwerking bedrijfsleven & kennisinstellingen in opkomende markten in Afrika, Latijns Amerika en Azië
Doet u zaken in het Zuiden en bent u geïnteresseerd in samenwerking tussen bedrijfsleven en kenniscentra? Meldt u zich dan nu aan voor ‘Zaken doen in het Zuiden’ en ontmoet uw toekomstige zakenpartner. Op woensdag 25 september 2013 staat zaken doen in het Zuiden centraal. Tijdens verschillende interactieve sessies gaan bedrijven en kenniscentra nader in op de succesfactoren voor ondernemen in opkomende markten in Afrika, Latijns Amerika en Azië. Als ondernemer ontmoet u ondermeer Nederlandse kennisinstellingen met wereldwijde alumni netwerken van in Nederland opgeleide professionals uit het Zuiden en collega ondernemers die al actief zijn in de opkomende markten. En welke van uw onderwijs- en onderzoeksvragen ziet u graag beantwoord door de Nederlandse kennisinstellingen?

Naast netwerken, maakt u op de markt ook concrete vervolgafspraken of formuleert u ideeën voor Publiek Private Partnerships of projecten die mogelijk gefinancierd kunnen worden uit een van de programma's en regelingen van Agentschap NL. Op de markt is voor een beperkt aantal bedrijven en instellingen ruimte om zich te presenteren.

Deelname bedraagt €100,- (inclusief de mogelijkheid voor een presentatie op de markt).
De bijeenkomst vindt plaats bij VNO-NCW in Den Haag. Deze middag wordt georganiseerd door Platform for International Education (PIE) in samenwerking met MDF en CINOP en gesponsord door VNO-NCW.
PIE verenigt Nederlandse kennisinstellingen die het belangrijk vinden om vanuit hun kerndoelen bij te dragen aan duurzame maatschappelijke ontwikkeling in de minst ontwikkelde landen. 

Meldt u nu aan op www.pieonline.nl/Activities/Zaken-doen-in-het-Zuiden 

Meer informatie: Drs Marleen van der Kooij, Platform for International Education (PIE) T : +31-15-2151733, M: +31-653932359

OVERIG

17. Stuur nog voor u op vakantie gaat uw Abstract in voor de SIWW 2014!
De Call for Papers voor de Singapore International Water Week conferentie 2014 is nog open tot 5 juli 2013. SIWW nodigt u van harte uit om een bijdrage in te leveren voor een van onderstaande 5 thema’s:
1. Delivering Water from Source to Tap
2. Effective and Efficient Wastewater Management
3. Water for Liveability and Resilience
4. Water Quality and Health
5. Water for Industries

Meer informatie over het indienen van een paper en de thema’s vindt u op: http://www.siww.com.sg/water-convention 

18. Waternetwerk Scriptieprijs 2013
De inzendtermijn voor de Waternetwerk Scriptieprijs 2013 is geopend. De Waternetwerk Scriptieprijs voor jongeren is ingesteld ter aanmoediging van studenten voor de beste HBO en WO scriptie op het gebied van water. Winnaars krijgen een geldprijs, oorkonde, publicatie in maandblad H2O en een unieke kans om zich te profileren in de sector. Genomineerden worden uitgenodigd om het jaarlijkse KNW najaarscongres bij te wonen, alwaar de winnaars bekend worden gemaakt. Tijdens dit congres zijn honderden waterprofessionals uit alle takken van de sector aanwezig, waardoor dit een unieke kans is voor studenten en Young Professionals om hun professionele netwerk uit te breiden. Ben of ken jij iemand die in 2013 afstudeert op een wateronderwerp? Kijk op www.waternetwerk.nl voor meer informatie en het reglement en doe mee! 

Let op: Inzenden kan tot 1 augustus 2013 en geldt alleen voor scripties die al goedgekeurd zijn door de faculteit!

19. Verenigde Arabische Emiraten: inschrijving Zayed Future Energy Prize geopend
De inschrijving voor de Zayed Future Energy Prize is geopend. Het doel van de prijs is nieuwe innovatieve energieoplossingen ontwikkelen. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor Abu Dhabi. Innovatie energieoplossingen zijn de sleutel om hierop in te spelen.

U kunt tot 5 augustus 2013 inschrijven. Zowel Nederlandse bedrijven als Nederlandse instituten en kennisinstellingen kunnen voorstellen indienen. De prijsuitreiking zal in 2014 plaatsvinden. Voor meer informatie: www.zayedfutureenergyprize.com 

(c) 2013 NWP