NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 27 - 2013

16/08/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. NL kansen in Jakarta
2. Topsprekers en best practices op H209 Forum
3. Sectorbijeenkomst Palestijnse Gebieden
4. Sectorbijeenkomst Zuid-Soedan
5. Samen investeren in Ghana; Ghana WASH Window open
6. Sectorbijeenkomst ‘Opportunities in the Gulf Water Sector’
7. PPTA voor geïrrigeerde landbouw in Indonesië
8. Nieuwe deelnemer NWP: Max Foundation
9. Nieuwe deelnemer NWP: MDF Training & Consultancy
10. Ondertussen op www.dutchwatersector.com

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
11. Nieuwe voorzitter UNSGAB keynote spreker International Water Week
12. Programma compleet
13. Early bird discount eindigt op 1 september!!
14. Volg ons op twitter
15. Sarphati Sanitation Award
16. Doctor Sarphati op twitter

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
17. Het nieuwe tijdperk in drinkwatervoorziening: van infrastructuur naar dienstverlening
18. Royal HaskoningDHV wint groot waterveiligheidsproject in Colombia
19. Investeren in de Bahía haven in Urabá, Colombia
20. Nieuwe tenders Colombia
21. UNESCO Strategic and High-Level Meeting on Water Security and Cooperation in Kenia
22. Sensors-4-Water
23. Beira masterplan Mozambique
24. World Bank Water project in Uttar Pradesh, India

OVERIG
25. Waterspecial Insights
26. Cursus Wereldwijd Werken scoort goed
27. Poster Competition for Young Professional at World Irrigation Forum

NIEUWS

1. NL kansen in Jakarta
Tijdens de eerste CEO bijeenkomst van het Kernteam Export en Promotie, Topsector Water (13 juni jl.), is afgesproken een Nederlandse propositie voor de ontwikkeling van (een deel van) Jakarta te ontwikkelen, inclusief enkele business cases. Het gaat om gezamenlijk optrekken om meer uit deze markt te halen, naast wat de bedrijven individueel al doen en aan perspectieven hebben. Op dit moment wordt door een brede groep vertegenwoordigers uit het Nederlands bedrijfsleven hard gewerkt aan de  uitwerking van deze propositie. Het NWP coördineert dit proces. Een lijst van deelnemende bedrijven is hier te vinden.  

Op 25 juli vond de eerste werksessie plaats. Hier zijn de contouren van meerwaarde voor gezamenlijk optrekken bepaald. De Nederlandse kracht en het onderscheidend vermogen ligt in Jakarta op het terrein van landaanwinning, kustbescherming/-ontwikkeling en havenontwikkeling, op basis van een integrale aanpak. Vooral de integratie van eco-engineering, stedelijke uitdagingen (drinkwater, sanitatie) en governance/ ‘decision making support tools’, op basis van een DB(F)M aanpak kan dit nog krachtiger maken.

De tweede werksessie staat geplandop 27 augustus. Er is gekozen voor Jakarta, om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de kennis van de markt bij het Nederlandse netwerk. Op basis van deze gezamenlijke marktinformatie zullen keuzes moeten worden gemaakt (niches, geografisch afbakening) en worden een passende strategieën worden verkend. Een (mogelijk) belangrijk politiek moment vormt het bezoek van Minister President Rutte aan Indonesië dat gepland staat voor eind november 2013.

Op 18 september staat de 2de CEO bijeenkomst van het Kernteam Export en Promotie gepland. Naar verwachting wordt hier besloten over de verdere inhoud en strategieën van dit gezamenlijke traject ‘NL kansen in Jakarta’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden, coördinator Indonesië, 070-3043712 of i.vanderlinden@nwp.nl.

2. Topsprekers en best practices op H209 Forum
US secretary Shaun Donovan en minister Melanie Schultz van Haegen geven openingsspeeches tijdens het H209 Forum dat maandag 9 en dinsdag 10 september wordt gehouden in New York. Water Challenges for Coastal Cities, from the Dutch Delta to New York City is het thema van deze Amerikaans-Nederlandse conferentie. De organisatie is in handen van de Stichting Henry Hudson 500, NWP, Regional Plan Association en Metropolitan Waterfront Alliance. Een inspirerende reis langs kansen en bedreigingen voor coastal cities, die u maakt met zo'n 400 Amerikaanse en Nederlandse waterexperts en beslissers. New York State, NY City, US Army Corps of Engineers, HUD en vele andere invloedrijke Amerikaanse en Nederlandse partners zijn vertegenwoordigd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is supporting partner. Arcadis is founding sponsor.

Op 9 september presenteren Amerikaans-Nederlandse teams hun oplossing voor het ‘safe and dry’ houden van downtown Manhattan, Jamaica Bay en Jersey shore. Met key note speakers uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven. 's Middags een verfrissende kijk op de cultuur van water in New York, Louisiana, Vietnam en Nederland. De tweede dag wordt intensief gebruikt voor een aantal workshops die ieder 4-6 uur in beslag nemen. Van elkaar leren, elkaar stimuleren en netwerken, dat kunnen delegates verwachten van deze inspirerende conferentie.

Zie voor het volledige programma en aanmelding: www.h209forum.org.
Voor leden van NWP geldt een speciaal tarief van € 750,- voor deelname aan H2o9 Forum. Normale prijs: € 995,-. Deze actie is geldig tot 26 augustus a.s.

3. Sectorbijeenkomst Palestijnse Gebieden
Het Water-OS programma van het Nederlands Vertegenwoordigings Kantoor in Ramallah, concentreert zich op herstel van het waternetwerk van het  Bethlehem gebied en ‘cross boundary’ projecten.  De projecten hebben vooral betrekking op de opvang, zuivering en mogelijk gebruik van afvalwater in de landbouw op de grens met Israël.

In het kader van (potentiële) samenwerking tussen Nederlandse en Palestijnse bedrijven en instellingen wordt tot het eind van het jaar een reeks van activiteiten georganiseerd in samenwerking met AgentschapNL. Zo staat de International Water Week in Amsterdam op de agenda en is er een  samenwerkingsraad bijeenkomst in de Palestijnse gebieden in december.

Op de sectorbijeenkomst van 24 september gaan we met twee Palestijnse gasten, Abdelrahman Tamimi , general director van de Palestinian Hydrology Group en Adbullah Shawari, business devlopment manager van de Palestijnse investeringsgroep PADICO, de kansen voor de Nederlandese water en landbouw sector toelichten en een blik werpen op de bovengenoemde activiteiten in 2013.

Het Nederlands Vertegenwoordigings Kantoor in Ramallah heeft, i.s.m de kernadviseurs, begin september een lijst klaar met geselecteerde bedrijven die op zoek zijn naar partners in Nederland. Een overzicht van deze bedrijven zal worden gepresenteerd op de bijeenkomst, alsmede de relevante port folio van PADICO en de Palestinian Hydrology Group.

Graag nodigen wij u uit voor deze sectorbijeenkomst op dinsdag 24 september van 09.00 uur tot 14.30 uur. De locatie is nog niet bekend.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail met daarin uw naam en de organisatie waar u voor werkt, te sturen aan wateros@nwp.nl . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert de Bruijne (g.debruijen@nwp.nl) of Machteld Galema (m.galema@nwp.nl)

4. Sectorbijeenkomst Zuid-Soedan
Vanuit het Water OS programma wordt gewerkt aan het opzetten van een duurzame partnerrelatie met de watersector in Zuid-Soedan. Ondersteuning bieden aan de Nederlandse ambassade in Juba is hierbij een belangrijk onderdeel . De afgelopen anderhalf jaar is ondersteuning geboden bij de formulering van een bilateraal waterprogramma en momenteel vindt het aanbestedingstraject plaats van (een deel van) dit programma. Naar verwachting neemt de ambassade hier medio september een beslissing over.

Naast het bilaterale ODA programma wordt ook breder gekeken naar kansen voor samenwerking. In dit kader stelt Wim Klaassen, kernadviseur voor Zuid-Soedan, een scan op die inzicht zal geven in de ontwikkelingen in de Zuid-Soedanese watersector.    

Graag nodigen wij u uit voor een sectorbijeenkomst Zuid-Soedan op vrijdag 4 oktober van 09.00 uur tot 12.00 uur op een nog nader te bepalen locatie. Durk Adema, waterdeskundige op de Nederlands ambassade in Juba, is bij de sectorbijeenkomst aanwezig.

Aanmelden kan door een e-mail met daarin uw naam en de organisatie waar u voor werkt, te sturen naar wateros@nwp.nl . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Klaassen (w.klaassen@nwp.nl) of Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl)

5. Samen investeren in Ghana; Ghana WASH Window open
Op maandag 5 augustus is de subsidieregeling het Ghana WASH Window van start gegaan. Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en NGO's of kennisinstellingen kunnen voor deze nieuwe regeling in aanmerking komen. Projectvoorstellen moeten een bijdrage leveren aan verbeterde sanitatie en hygiëne, verbeterd afval management, toegang tot en gebruik van veilig drinkwater en urbaan watermanagement in Ghana. Het Ghana WASH Window draagt maximaal 60% bij aan de financiering van een project.

Het Ghana WASH Window richt zich op het benutten van kansen waar publiekprivate samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft. Bij veel WASH en integraal waterbeheer gerelateerde problemen in Ghana zijn er gedeelde belangen. Een partnerschap tussen overheid, bedrijfsleven en non gouvernementele organisaties (NGO’s) of kennisinstellingen kan door bundeling van kennis en expertise van grote waarde zijn bij het zoeken naar compromissen, innovatieve oplossingen of het ontwikkelen van verdienmodellen. Het Ghana WASH Window is van het Fonds Duurzaam Water (FDW) en wordt uitgevoerd door Agentschap NL in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Accra. Op 27 augustus is er 13.00 uur tot 17.30 uur een informatiebijeenkomst bij Agentschap NL. Download hier de uitnodiging

Wilt u meer informatie over het Ghana WASH Window en/of naar de informatiebijeenkomst op 27 augustus bij Agentschap NL in Den Haag? Kijk op www.agentschapnl.nl/gww  of neem contact op met Annette Weijman via gww@agentschapnl.nl. Voor matchmaking ter voorbereiding van voorstellen kunt u contact opnemen met kernadviseur Gert de Bruijne (g.debruijne@nwp.nl), die ook aanwezig zal zijn op de lokale voorlichtingsbijeenkomsten op 19 en 20 augustus in Accra en Elmina.

6. Sectorbijeenkomst ‘Opportunities in the Gulf Water Sector’
De vorig jaar zeer geslaagde deelname aan de International Water Summit (IWS) Abu Dhabi met een Holland Water & Energy pavilion, mede mogelijk gemaakt door Shell, krijgt een vervolg in 2014. Naast duurzame energie staat water tijdens dit evenement steeds prominenter op de agenda. Om de kansen voor de Nederlandse sectorpartijen beter te verkennen, nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst op donderdag 19 september 2013 van 16.00 -17.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal Andrew Walker, Director of International Business Development van de IWS, u bijpraten over de mogelijkheden in de Golf regio. Graag gaan we met u in gesprek over uw wensen ten aanzien van deelname aan dit evenement en de mogelijkheden van presentatie middels een collectief Holland Pavilion.

De International Water Summit vindt plaats van 20 tot 22 januari 2014 in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Meer informatie www.iwsabudhabi.com

De bijeenkomst wordt gehouden bij NWP, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag. Aanvang: 16.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding: Suzanne Tietema, 0703043707, s.tietema@nwp.nl

7. PPTA voor geïrrigeerde landbouw in Indonesië
In het bilaterale programma van de Nederlandse ambassade in Indonesië zijn voedselzekerheid en waterbeheer  twee belangrijke aandachtsgebieden. Na de goede ervaringen en resultaten van eerdere samenwerking op verbetering van irrigatie (Project PISP: ‘Participatory Irrigatie Sector Project’ 2005 - 2012) is besloten de samenwerking op het gebied van de geïrrigeerde landbouw te continueren. Als eerste stap wordt daarom een ‘Preparatory Technical Assistance project’ (PPTA) gefinancierd. Dit consultancy project moet het bredere investeringsprogramma voor de geïrrigeerde landbouw in Indonesië voorbereiden.  Het budget voor dit project bedraagt ca. 1,1 miljoen euro en zal eind 2013 van start gaan.

De Asian Development Bank (AsDB)  is door de Nederlandse ambassade gevraagd dit proces te begeleiden en hebben het project op hun website gepubliceerd. Tot 1 september bestaat de mogelijkheid uw interesse hiervoor kenbaar te maken bij de AsDB. Gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website van de AsDB (projectnummer TA 43220-012 INO).

Vanuit de gedachte van het (nieuwe) beleid voor ontwikkelingssamenwerking wordt bij het opstellen van het PPTA project aansluiting gezocht bij de toegevoegde waarde van de Nederlandse kennis en kunde op dit gebied. Om dit concreet invulling te geven is vanuit Nederland Jetze Heun (Unesco-IHE) toegevoegd aan het AsDB team. Deze aanstelling wordt gefinancierd vanuit het Water OS programma.

Indien u van plan bent voor dit PPTA project uw interesse kenbaar te maken of indien u over de inhoud  bijgepraat wil, neem dan contact op met Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl (070-304 3712).

8. Nieuwe deelnemer NWP: Max Foundation
Max Foundation is een goed doel dat zich inzet om kindersterfte op de meest efficiënte en effectieve manier te bestrijden. Door WASH projecten van lokale partnerorganisaties in ruraal Bangladesh te financieren en te begeleiden, draagt Max Foundation bij aan het terugdringen van water-gerelateerde ziekten als diarree, waar jaarlijks wereldwijd 800.000 kinderen onder de 5 jaar overlijden. De zakelijke aanpak waarmee Max Foundation projecten en processen optimaliseert om maximaal rendement te bereiken, maakt deze stichting een innoverende en onderscheidende specialist in de sector. www.maxfoundation.nl

9. Nieuwe deelnemer NWP: MDF Training & Consultancy
MDF Training & Consultancy is een internationaal adviesbureau met ruim 29 jaar ervaring in de internationale samenwerking. Door middel van o.a. advies, coaching, facilitatie en training helpt MDF haar klanten steeds betere en duurzamere resultaten te realiseren. Met 10 kantoren wereldwijd bedient MDF klanten van alle sectoren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. http://www.mdf.nl/

10. Ondertussen op www.dutchwatersector.com
De bezoekersaantallen stijgen rustig door en steeds meer internationale bezoekers weten de internationale webiste van de Nederlandse watersector te vinden. De vormgeving en indeling van de homepage is licht aangepast, er is volop gewerkt aan het toevoegen van nieuwe projecten (de teller staat inmiddels op 241) en ook op nieuwsgebied heeft de sector niet stil gezeten deze zomer periode.
Een greep uit de belangrijkste berichten van de afgelopen periode:

Large Dutch participation in 10 selected teams for post-Sandy’s rebuild by design competition
Netherlands in top 3 of EU members that fully comply with treatment of urban waste water
Water Footprint Network and C&A join efforts to improve water sustainability of textile supply chain 
Boskalis contracted for dredging and reclamation of new land in Songdo city, South Korea

Voor al het internationale nieuws over de Nederlanse watersector zie www.dutchwatersector.com/. Persberichten en verzoeken voor het plaatsen van projecten/producten/partners kunnen gestuurd worden naar info@dutchwatersector.com.

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website voor meer informatie.

11. Nieuwe voorzitter UNSGAB keynote spreker International Water Week
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins El Hassan Bin Talal van Jordanië is onze koning opgevolgd als voorzitter van de UNSGAB, de high level advisory board voor water en sanitatie van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Tijdens de opening van de International Water Week (IWW) Amsterdam op 4 november 2013 zet hij zijn visie uiteen in een keynote speech.  Zie een uitgebreid artikel over zijn inzet op de www.dutchwatersector.com

12. Programma compleet
Het programma van de IWW conference is inmiddels compleet, we zijn druk bezig om het op de site te zetten. Naar verwachting staat het dinsdag online. Omdat we 200 papers van hoge kwaliteit ontvingen, kunnen we nu een inspirerend programma samenstellen met vele workshops en sessies. Onderwerpen variëren van finance tot waterzuivering, van landbouw tot flood control. Aanstaande dinsdag staat het volledige programma op www.internationalwaterweek.com

13. Early bird discount eindigt op 1 september!!
Wilt u deelnemen aan de International Water Week Conference of wilt u uw internationale relaties uitnodigen, wacht dan niet te lang. Tot 1 september kunt u profiteren van de early bird korting van 10%. Registreren kan op www.internationalwaterweek.com

14. Volg ons op twitter
Volg het laatste nieuws over de international water week op twitter @iwwamsterdam.

15. Sarphati Sanitation Award
De Sarphati Sanitation Award 2013 is een internationale, twee-jaarlijkse prijs die tijdens de International Water Week Amsterdam wordt uitgereikt. De Award richt zich op bijzondere bijdragen (van ondernemerschap) en initiatieven van individuen of organisaties op het gebied van sanitatie en publieke gezondheid. Wereld Waternet en Aqua for All, ondersteund door het Netherlands Water Partnership (NWP) en het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), zijn op zoek naar kandidaten voor de Sarphati Sanitation Award 2013.

16. Doctor Sarphati op twitter
In 1813 geboren maar Dr. Sarphati laat nu op twitter van zich horen. Naast wijze lessen over sanitatie en ondernemerschap wil hij de Sarphati Sanitation Award 2013 onder de aandacht brengen. Dr. Samuel Sarphati (1813-1866) moest tweehonderd jaar wachten om zijn eerste tweet te kunnen versturen. Op twitter en facebook geeft hij nu zijn wijze mening over sanitatie en de volksgezondheid anno 2013. Uiteraard vanuit zijn kennis over de problemen met sanitatie in de 19e eeuw. Hij probeert ook de Sarphati Sanitation Award onder de aandacht van een groot publiek te brengen.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

17. Het nieuwe tijdperk in drinkwatervoorziening: van infrastructuur naar dienstverlening
Van 25 tot 29 november organiseert het IRC een internationale training in Amsterdam voor deskundigen in de watersector. De training kijkt naar de toekomst van drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden en presenteert concepten en modellen die de omslag naar een duurzamere drinkwatervoorziening mogelijk moeten maken: professionalisering van community management, monitoring op systeem niveau, budgetteren op basis van life cycle costs, regulering en versterkte coördinatie tussen overheid en donoren.

De tijd van snelle infrastructuur oplossingen is voorbij. Het gaat om duurzaamheid. Niet voor een paar projecten en dorpen, maar voor hele districten en een heel land. Dat vergt meer dan alleen maar infrastructuur. De voorbeelden van bestuurs- en management modellen, van monitoring, van financiering en van regulering voor een duurzame watervoorziening zijn er en worden in de training gepresenteerd.

De training wordt geleid door Ton Schouten en Julia Boulenouar; vakdeskundigen van het IRC verzorgen delen van het programma. De training is in het Engels en deelnemers komen uit de hele wereld. Er zijn nog plaatsen vrij. De kosten bedragen € 1,850. Wilt u meer weten over het programma, financiering of deelnemers, ga dan naar de website Water services that last of neem contact op met Ton Schouten schouten@irc.nl of Ghislaine Heylen heylen@irc.nl van het IRC.

18. Royal HaskoningDHV wint groot waterveiligheidsproject in Colombia
Een consortium onder leiding van Royal HaskoningDHV heeft van het Fondo Adaptación opdracht gekregen om Colombia te adviseren bij het herstel en de versterking van het bijna 400 jaar oude en 120 km lange Canal del Dique, een scheepvaartroute van groot sociaal-economisch belang.

Doelgerichte maatregelen gaan de 1,5 miljoen bewoners van de departementen Atlántico en Bolivar beschermen tegen ernstige overstromingen van het kanaal.

Het project met een contractwaarde van 22 miljoen euro zal vier jaar in beslag nemen. Fondo Adaptacion is door de president van Colombia ingesteld voor de wederopbouw van de infrastructuur na La Niña 2010-2011. Canal del Dique is een kanaal met een lengte van 120 km dat de Baai van Cartagena verbindt met de rivier de Magdalena bij de stad Calamar in het noorden van Colombia. Deze scheepvaartroute door moerasland en watergebieden is van vitaal belang voor de regionale economie. Het project omvat onder meer onderzoek en ontwerpen voor herstel van het oude kanaal en de bevaarbaarheid ervan, nieuwe sluizen en verbeteringen aan de dijken.

Royal HaskoningDHV werkt in het consortium samen met het Colombiaanse ingenieursbureau Gómez Cajiao en werkt in dit project ook samen met het Nederlandse kennisinstituut Deltares op het gebied van waarschuwingssystemen en modellering.

Royal HaskoningDHV heeft in 2012 twee projecten uitgevoerd in opdracht van de Transitiefaciliteit Colombia (Jarillon Aguablanca en La Mojana (als onderaannemer van Deltares). Via deze projecten verwierf ze contacten en een goed zicht op de kansen in de Colombiaanse markt. Vanuit de Transitiefaciliteit Colombia hebben Agentschap NL en de ambassade in Bogotá deze projecten intensief begeleid, onder andere met de ondersteuning van het administratieve proces en de inzet van economische diplomatie.

19. Investeren in de Bahía haven in Urabá, Colombia
Het Gouvernement van Antioquia, de Cooperatie- en Investeringsmaatschappij Medellín, het consultancybedrijf Araujo Ibarra en het havenbedrijf Puerto Bahía zijn op zoek naar investeerders voor het Bahía havenontwikkelingsproject met een totale waarde van 162 miljoen USD. Men heeft nog 32% van de investering nodig, oftewel 52 miljoen USD.

Het Holland Colombia Water Platform kan u de presentatie doorsturen. Contactpersoon: Rick Dellemann, via r.dellemann@hcwp.nl. Voor direct contact met de betrokken partijen kunt u een mail sturen naar dhr. Alejandro Arbálaez Ramírez van de Cooperatie- en Investeringsmaatschappij Medellín (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana), in het Engels of Spaans: aarbelaez@acimedellin.org

20. Nieuwe tenders Colombia
Diverse overheidsorganisaties in Colombia hebben onlangs nieuwe tenders aangekondigd. Download hier het overzicht van deze tenders.

Contact: Rick Delleman, Holland Colombia Water Platform, r.delleman@hcwp.nl

21. UNESCO Strategic and High-Level Meeting on Water Security and Cooperation in Kenia
In het kader van het Internationale VN jaar over ‘Water Samenwerking’ en in navolging van de internationale Wereld Waterdag viering in Den Haag, vindt er van 11 tot 13 september een vervolgevenement plaats in Kenia, ‘The UNESCO Strategic and High-Level Meeting on Water Security and Cooperation’. Naast het high level gedeelte over Water Cooperation and Water Security in Africa wordt ook de implementatie van de strategie van het UNESCO International Hydrological Programme besproken aan de hand van een 6-tal thema’s, waaronder ‘water-related disasters and hydrological change’. Het draft-programma van dit evenement kunt u vinden via deze link.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over dit evenement of om (onderdelen van) deze bijeenkomst bij te wonen of eventueel in contact zou willen komen met aanwezige (high level) participanten, kunt u contact opnemen met Stein van Oosteren (Attaché bij de Nederlandse permanente Vertegenwoordiging bij UNESCO) tel.: +33.1 40 62 33 36, E-mail: stein-van.oosteren@minbuza.nl

22. Sensors-4-Water
Waterkwaliteit speelt een belangrijke rol in bijna alle mondiale watervraagstukken over voldoende en veilig water. Maar ook in het zeker stellen van voldoende voedsel speelt water en waterkwaliteit een belangrijke rol. In die hoedanigheid is het vol continue meten van de waterkwaliteit een essentieel onderdeel .

Keynote sprekers uit Israël, Australië, Singapore, Canada, Ierland en Nederland delen hun visie over hoe de sensortechnologie een actieve rol speelt bij het vinden van oplossingen voor mondiale water-problemen.

Het congres biedt u de mogelijkheid uw kennis te verrijken en uw netwerk met belangrijke spelers van over de hele wereld te verbreden. U kunt dit doen door deelname aan de workshops, een bezoek aan de beursvloer, en tijdens de informele netwerkmomenten.

Ook uniek is onze special guest André Kuipers, hij zal in een key note presentatie o.a. zijn visie geven m.b.t. Sensortechnologie en Water. Het volledige programma met 20 internationale gast sprekers vindt u op www.s4w-conference.com 

23. Beira masterplan Mozambique
Al enige tijd is een Nederlands consortium onder leiding van Deltares actief met het ontwikkelen van een Masterplan gericht op waterbeheer/klimaatverandering voor de stad Beira in Mozambique. Om het proces te ondersteunen is behoefte aan de inzet van software dat fungeert als een visualisatie-instrument voor besluitvormings-ondersteuning voor het uitwerken en implementeren van het stedelijk masterplan voor Beira. Het masterplan consortium heeft al veel informatie verzameld dat als input kan dienen voor het visualisatie en besluitvormingsondersteuningsinstrument. Het masterplanproces is in  februari gestart en eind december wordt het definitieve masterplan worden opgeleverd. Om nog van toegevoegde waarde te zijn voor het proces is het dus van belang om tijdig het instrument beschikbaar te maken.

Voor meer informatie over het instrument dat Agentschap NL wenst in te kopen zie de website van Tenderned.

24. World Bank Water project in Uttar Pradesh, India
The project objective is to a) strengthen the institutional and policy framework for integrated water resources management for the entire State; and (b) increase agricultural productivity and water productivity by supporting farmers in targeted irrigation areas. This will include the rehabilitation and modernization of several major irrigation systems covering approximately 1,200,000 ha of cultivable command area. The empowerment of farmers to manage irrigation systems and adopt improved agricultural practices (through farmer water schools) and the modernization of the various line departments will be central to these efforts. The commitment amount is $360 million.

More information can be found here on the Worldbank websiteThe Project Appraisal Document (PAD) can be downloaded here.  

Interested companies can contact Bouk-Thomas Berns (BT.Berns@minbuza.nl), Advisor and World Bank Group / IDB Liaison at the Royal Netherlands Embassy in Washington.

OVERIG

25. Waterspecial Insights
Vanaf november 2013 brengt uitgeverij Goo Media een speciale editie uit van Insights. Deze uitgave zal geheel gewijd zijn aan ontwikkelingen binnen de watersector. Ook NWP zal, naast andere externe deskundigen uit de branche, hierin haar eigen visie belichten. De uitgave wordt in een oplage vanaf 4.000 exemplaren verspreid onder belanghebbende organisaties in de branche. Gezien de inhoud en de doelgroep van verspreiding biedt deze uitgave een interessante mogelijkheid om uw organisatie te presenteren. Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze special kan contact opnemen met Peter Molenaar: tel. 071 7070187, 06 51224217, p.molenaar@goomedia.com

26. Cursus Wereldwijd Werken scoort goed
Aan het begin van deze zomer werd de cursus Wereldwijd Werken georganiseerd. De cursisten bleken erg tevreden. De totale cursus werd beoordeeld met 4,38 op een schaal van 1 (onvoldoende) tot 5 (uitstekend). De inhoud werd zelfs met een 4,50 gewaardeerd.
Vlak voor de International Water Week in Amsterdam wordt er op  8 en 29 oktober 2013 wederom een cursus Wereldwijd Werken georganiseerd.  De locatie is het Waterschapshuis in Amersfoort.

Tijdens de cursus staat de rol van Nederlandse wateradviseur in de internationale watersector centraal. Doelgroep van de cursus zijn de beleidsmakers en het management uit de watersector (HBO/WO) die voor een korte tijd naar het buitenland gaan voor projecten. Ingegaan wordt op de bewustwording van de eigen cultuur en het  overdragen van kennis. Er wordt stil gestaan bij de culturele verschillen en de invloed daarvan op het opzetten en uitvoeren van projecten in andere landen. Met oefeningen en een huiswerkopgave wordt ingegaan op uw individuele culturele voorkeuren.

Bent u enthousiast geworden? Dan kunt u zich aanmelden via onze website. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Johan Oost, johan.oost@wateropleidingen.nl of Daniëlle Langendijk, danielle.langendijk@wateropleidingen.nl.

27. Poster Competition for Young Professional at World Irrigation Forum
NETHCID invites young professional to submit a poster about their innovative ideas on the theme ‘Irrigation and Drainage in a Changing World - Challenges and Opportunities for Global Food Security.’  How could you contribute to the mutual exchange of knowledge and ideas? Are knowledge institutes, governmental organizations and the commercial sector in the Netherlands alert enough to play a role in this global challenge? How do we grab the opportunities? How can others benefit of the Dutch knowledge and expertise that has been built up and used worldwide for decennia? How do we place the top sector Water and Food in the spotlight? Also the opposite is true: how the Netherlands benefit from knowledge and experiences from elsewhere? How can NETHCID contribute to this mutual exchange of knowledge and ideas? The winner of the best proposal wins free attendance of the 1st World Irrigation Forum.