NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 28 - 2012

24/08/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website www.nwp.nl/nieuws/nieuwsbrief voor de webversie.

NIEUWS
1. Verslag van de Stockholm World Water Week op www.dutchwatersector.com
2. Nederlandse Knappe Waterhoofden naar Stockholm voor Junior Water Prize
3. Ledenvergadering Nutrient Platform tussen slib en pluimveemest
4. Bijeenkomst resultaten Water & Climate Services – missie Colombia
5. Belangstellingsregistratie Mainstreaming Climate Change Transport Sector Colombia
6. CPWC's water- en klimaatproducten nu gearchiveerd via www.cpwc.nl
7. Inventarisatie collectieve deelname Vietwater 2012
8. IWA World Water Congress and Exhibition, 16 t/m 21 september

NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. 43 voorstellen door naar de tweede ronde van Fonds Duurzaam Water
10. Unique opportunity: Water Sector meets Future Water Leaders - UNESCO-IHE Alumni Day
11. Samenwerking Delta Alliance en Global Water Partnership

NIEUWS

1. Verslag van de Stockholm World Water Week op www.dutchwatersector.com
NWP  doet komende week via de internationale website www.dutchwatersector.com regelmatig verslag van de Nederlandse bijdrage tijdens de Stockholm World Water Week. Een eerste artikel met daarin een overzicht van de verschillende Nederlandse sessies en bijdrages is inmiddels op de website gepubliceerd. http://www.dutchwatersector.com/news/news/2012/08/stockholm-world-water-week-2012-dutch-experts-focus-on-global-water-issues/ Uiteraard kunt u de berichtgeving uit Stockholm ook volgen via twitter @HollandWater en via facebook www.facebook.com/dutchwatersector.

De Stockholm World Water Week gaat komende maandag 27 augustus van start met een plenaire sessie en een high level meeting rond het thema van dit jaar ‘Water and Food’. Voor meer informatie zie www.worldwaterweek.org

2. Nederlandse Knappe Waterhoofden naar Stockholm voor Junior Water Prize
Annelisa en Jolet laten van zich horen @Stockholm. Ze zijn er helemaal klaar voor. Annelisa Cornel en Jolet Mimpen willen komende week de eer van Nederland hoog houden in de Stockholm Junior Water Prize. De posters, flyers en visitekaartjes liggen klaar om hun project goed te presenteren aan belangstellend publiek. En uiteraard hebben ze zich goed voorbereid op de vragen die de juryleden zullen hebben. Met bijna 60 scholieren uit 30 landen gaan ze de strijd aan om de titel te winnen en deze uit handen van Kroonprinses Victoria van Zweden te mogen ontvangen.

Met hun project Desalination for a better life won het duo de Nederlandse wedstrijd Knappe Waterhoofden. Bent u ook in Stockholm voor de World Water Week? Zondag en maandag zijn Jolet en Annelisa te vinden bij hun posters in de T-foyer. Op woensdagavond wordt tijdens de Stockholm Junior Water Prize Award Ceremony bekendgemaakt wie gewonnen heeft.

Tijdens de World Water Week houden Annelisa en Jolet ons op de hoogte van hun ervaringen:

via een blog op www.knappewaterhoofden.nl.
via twitter: www.twitter.com/KWH_competition

Contactpersoon: Huiberdien Sweeris (NWP), h.sweeris@nwp.nl, 070-304 3716 of Jos van Dalfsen (Wetsus), jos.vandalfsen@wetsus.nl

3. Ledenvergadering Nutrient Platform tussen slib en pluimveemest
Het Nutrient Platform werkt en de eerste resultaten na het sluiten van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop beginnen zichtbaar te worden. Nu is het zaak door te pakken en de gerealiseerde successen ook naar de buitenwereld toe te communiceren. Dit is één van de conclusies nav de ledenbijeenkomst van het Nutrient Platform die donderdag 23 augustus werd gehouden bij SNB in Moerdijk. Meer dan 35 aanwezigen vulden de zaal waarin door verschillende platformleden werd ingegaan op de vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn en wat nog nodig is om verdere stappen te kunnen zetten om een markt voor gerecycled fosfaat tot stand te brengen.

Er waren presentaties van onder andere SNB, LTO Nederland, Unie van Waterschappen, Twence, GMB, Van Gansewinkel, VION en de Reststoffenunie. Na de lunch werd door SNB een rondleiding verzorgd over het terrein van de slibverwerkingsfabriek. Aansluitend werd de groep ook door buurman van SNB, BMC Moerdijk welkom geheten en volgde na een presentatie ook hier een rondleiding. De Biomassacentrale Moerdijk is de eerste energieproducent met pluimveemest als brandstof op het vasteland van Europa en de grootste ter wereld.

Contactpersoon: Ger Pannekoek, g.pannekoek@nutrientplatform.org, tel: 070 304 3737

4. Bijeenkomst resultaten Water & Climate services -missie Colombia
De Colombiaanse watersector staat voor grote uitdagingen op het gebied van water. Zo wordt de Colombiaanse  agrarische sector geconfronteerd met grote uitdagingen op het vlak van voedselzekerheid, duurzame landbouw en ontbossing. Er is behoefte aan geavanceerde diensten in de landbouw-en watersector inclusief satelliettechnologie en 'state of the art' modelleringen. Dit kan de Colombiaanse overheid  helpen met het beheer van hun waterreserves, het ontwerpen van adequate structuren (waterberging, dammen, infrastructuur) en veiligheid (dijken, keringen etc.). Ook de private (agrarische) sector is geïnteresseerd in geavanceerde agrarische diensten.

Van 9 tot 13 juli 2012 is er om die reden in opdracht van  Agentschap NL een pre-identificatiemissie uitgevoerd om de kansen op het gebied van Water & Climate (informatie) Services (zie ook www.waterandclimateservices.org ) in Colombia te onderzoeken. Hans van Leeuwen (Secretariaat Water & Climate Services) en Marcela Quinones (SarVision) hebben op basis van gesprekken en workshops met potentiële klanten binnen de overheid en in de industriële sectoren van Colombia een goed beeld gekregen van de zakelijke mogelijkheden op dit vlak.
De missie heeft al concreet geleid tot aantal specifieke projectideeën die momenteel worden besproken met het Holland Water House in Colombia en de Nederlandse Ambassade.

De resultaten van de missie worden op 29 augustus gepresenteerd en besproken in een workshop. Naast de mogelijkheden op het gebied van Water & Climate Services zal ook met de deelnemers worden besproken hoe de kansen in Colombia verder zijn te benutten.

Heeft u interesse om  deze bijeenkomst bij te wonen, meldt u zich dan aan via info@partnersvoorwater.nl onder vermelding van bijeenkomst Water and Climate Services. De bijeenkomst wordt gehouden op  woensdag 29 augustus van 16:00-18:00 uur bij Agentschap NL, Croeselaan 15 te Utrecht (A0.02 Domtorenzaal).

5. Belangstellingsregistratie Mainstreaming Climate Change Transport Sector Colombia
Het Climate and Development Knowledge Network (CDKN)  is op zoek naar een partner (consultancy bedrijven of consortium) met relevante lokale en internationale expertise om samen een project te ontwikkelen en uit te voeren. Het project heet “Mainstreaming Climate Change into the Transport Sector in Colombia’ en omvat ook de participatieve ontwikkeling van een "Climate Change Adaptation Plan" voor de  transport sector in Colombia.

Informatie over de aankondiging zelf, verdere informatie over zowel CDKN als het project, alsmede instructies voor de betrokken partijen vind u op de website van CDKN   

De deadline voor het indienen van uw 'expression of interest' voor deze aanbesteding is 7 september 2012.
Deze informatie is ons toegestuurd via het Holland Water House (HWH) in Colombia. De heer Fortunato Carvajal van het HWH en Colombian-Netherlands Water Partnership (CNWP) gaat op zoek naar interessante Colombiaanse projecten voor de Nederlandse watersector. De leads worden gepubliceerd via de NWP en Partners voor Water Nieuwsbrief. Heeft u belangstelling voor Colombia en bent u geïnteresseerd in concrete kansen (projectleads) stuur dan een mailtje met uw gegevens naar claudia.schutte@agentschapnl.nl. Wanneer er meldingen binnen komen vanuit het HWH of CNWP zullen wij u daarover informeren.

6. CPWC's water- en klimaatproducten nu gearchiveerd via www.cpwc.nl
Alle publicaties en films die het Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC) over de afgelopen jaren heeft gemaakt, zijn nu beschikbaar via www.cpwc.nl.

CPWC publications 
CPWC movies
Perspectives on water and climate change adaptation 

7. Inventarisatie collectieve deelname Vietwater 2012
Van 6-8 november 2012 zal in Vietnam de 4e editie van de Vietwater plaatsvinden. Na 3 jaar in HCMC te hebben plaatsgevonden opent de Vietwater deze keer haar deuren in het Vietnam Exhibition and Fair Centre (VEFAC) in het centrum van Hanoi.

De afgelopen twee jaar (2010, 2011) heeft het NWP een collectief paviljoen gerealiseerd tijdens de Vietwater. Aanvankelijk stond de 2012 editie van de Vietwater niet op onze agenda, maar gezien de snelle ontwikkelingen in Azië en de focus op Vietnam nemen we deelname toch in overweging. Omdat er weinig aanvullende financiering is, kunnen wij alleen een Netherlands Water Pavilion – zoals u dat gewend bent – realiseren bij zekerheid van voldoende deelname. Momenteel inventariseren wij de interesse, dus indien u geïnteresseerd bent om als collectief op de Vietwater te staan, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Eventueel kan er voor of na de beurs een field trip georganiseerd worden (bv naar industrial zone) als hier behoefte aan is.

Vietwater is het evenement waar de water- en afvalwatersector uit Vietnam en de regio bij elkaar komen. Sinds de eerste editie van deze beurs in 2008 is de Vietwater uitgegroeid tot een show van hoog niveau in de regio, waar nieuwe producten en innovaties worden gepresenteerd en waar decision makers naar toe komen om zich te oriënteren op praktische oplossingen voor de water- en afvalwaterproblemen in Vietnam. Met meer dan 250 exposanten, waaronder een groot aantal landenpaviljoens, biedt de Vietwater u de kans direct in contact te komen met de Vietnamese markt. In 2011 trok de beurs ruim 8500 bezoekers, waaronder een groot aantal decision makers en government officials. Dit jaar besteedt de Vietwater extra aandacht aan de dringende behoefte die er in Vietnam bestaat aan drinkwater en sanitatie. Daarnaast is er grote behoefte aan industriële afvalwaterzuiveringen ter bescherming van de -kostbare- watervoorraden in het land.

U kunt contact opnemen met Lies Janssen (l.janssen@nwp.nl) voor meer informatie, of kijken op www.vietwater.com.  Indien u zeker geïnteresseerd bent in deelname, dan kunt u dit doorgeven aan Sandra Borst (s.borst@nwp.nl)

8. IWA World Water Congress and Exhibition, 16 t/m 21 september
Van 16 t/m 21 september 2012 vindt het IWA World Water Congress and Exhibition plaats in Busan, Zuid-Korea. Zuid-Korea is voor Nederlandse bedrijven en instellingen een bijzonder interessante partner voor handel, investeringen en kennis uitwisseling. De IWA World Water Exhibition geldt als een uitgelezen mogelijkheid om de Nederlandse watersector als collectief te presenteren. Naast de Exhibition is er ook het IWA Congress. Dit jaar worden tijdens het congres zeven onderwerpen onder de aandacht gebracht, waaronder “Water, climate, food and energy” en “Cities of the future”. Voor meer informatie over de thema’s zie: www.iwa2012busan.org.

Het NWP zal dan ook, in samenwerking met de VEWIN en met financiële ondersteuning vanuit de overheid, een Netherlands Water Pavilion realiseren op de beursvloer. U kunt bij deze collectieve beursdeelname aansluiten door vierkante meters af te nemen in het paviljoen. Kosten voor deelname bedragen 450 euro per m2 (excl. BTW), minimale afname is 6m2.
Deelname is exclusief reis - en verblijfkosten, als ook deelname aan het IWA World Water Congress. Hiervoor dient u zich apart te registreren via de website.

De inschrijving voor deelname aan het collectieve paviljoen kan via de NWP website.   

Contactpersoon: Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, 070 304 3711

NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. 43 voorstellen door naar de tweede ronde van Fonds Duurzaam Water
De adviescommissie heeft zich uitgesproken over de voorstellen die zijn ingediend bij het Fonds Duurzaam Water. Van de oorspronkelijk 81 voorstellen zijn er uiteindelijk 43 positief beoordeeld. De indieners hiervan zijn uitgenodigd een uitgebreid projectplan op te stellen. De 43 voorstellen vertegenwoordigen EUR 150 miljoen aan aangevraagde subsidie. Het beschikbare budget voor deze eerste call for proposals is EUR 50 miljoen. Alle indieners zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslagen.

Aanvragen uit 21 landen
De als positief beoordeelde projecten zijn afkomstig uit 21 landen. Van alle voorstellen komt ruim 65% uit Afrika. Uit Ghana (6), Kenia (5) en Zuid-Afrika (4) komen de meeste voorstellen. Verder komen er per land drie projecten uit Bangladesh, Ethiopië, Mozambique en Tanzania en twee projecten uit Oeganda en Colombia. Landen met één project zijn: Benin, Bolivia, Kosovo, Macedonië, Malawi, Palestijnse Autoriteiten, Indonesië, Rwanda, Zuid-Soedan, Sri Lanka, Thailand en Vietnam. De verdeling per sub-thema is als volgt: 25% efficiënt watergebruik, 60%  schoon drinkwater en 15% keer verbeterd waterbeheer en veilige delta’s.

Met behulp van de input van de ambassades heeft AgentschapNL een beoordeling gemaakt. De adviescommissie heeft de concept notes en de beoordeling van AgentschapNL voorzien van advies dat heeft geleid tot de uiteindelijke goedkeuring van 43 voorstellen.  Waar nodig hebben indieners verbeterpunten meegekregen voor het schrijven van het uitgebreide projectplan. De indieners zijn ook uitgenodigd voor een workshop waar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en duurzaamheid op de agenda staan. Met de adviezen en de workshops wordt bijgedragen aan een kwaliteitsslag in de  uiteindelijke projectvoorstellen.

15 oktober 2012
De indieningstermijn voor de projectvoorstellen sluit op maandag 15 oktober 2012 om 15.00 uur CET. Hierna volgt een uitgebreid beoordelingsproces waarbij verschillende instanties zullen worden betrokken. De adviescommissie zal in februari 2013 weer bijeenkomen om te bepalen welke voorstellen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen. De goedgekeurde projecten kunnen dan in maart 2013 van start gaan. 

Voor meer informatie zie www.agentschapnl.nl/fdw

10. Unique opportunity: Water Sector meets Future Water Leaders - UNESCO-IHE Alumni Day
UNESCO-IHE, the largest international postgraduate Institute for Water Education, based in Delft, invites you to participate in the first ‘Water Sector meets Future Water Leaders - UNESCO-IHE Alumni Day’ on Thursday 20 September 2012. We are looking for companies and organizations to do an elevator pitch, which will be webcast, and present themselves at the Meet & Greet market.

This special afternoon will provide the unique opportunity to get acquainted and build long-term relations with the international student population at the Institute, and our 14,500 alumni worldwide via webcast. UNESCO-IHE’s students and alumni at are all mid-career professionals, some hold prominent positions, in the field of water. They originate from developing countries and countries in transition in Africa, Asia and Latin America. This is the ideal opportunity to proactively generate future business opportunities in these countries.

Do you think your organization has value to UNESCO-IHE’s future alumni? Would you like to pitch your organization, and share information at a designated stand, please send an email to alumni@unesco-ihe.org with the subject ‘UNESCO-IHE Alumni Day’. We will then contact you with more information.

Provisional Programme
Plenary session (live & webcast) | 17.30 hrs
Opening and launch Alumni Day | Prof. Stefan Uhlenbook, Director Academic Affairs
‘What it means to be a UNESCO-IHE alumnus’ | Alumni speaker
‘Working with UNESCO-IHE as a public organization’| Invited Ministry speaker
‘Working with UNESCO-IHE as a private company’ | Invited company speaker
Concluding remarks | Ms. Maria Laura Sorrentino, Alumni Officer

Meet & Greet market  (live & webcast) | 18.00 hrs
Elevator pitches water sector companies (webcast) | moderated by Greet Vink, Business Director
Dutch water sector companies Meet & Greet market Future Water Leaders at the market

Reception | 19.00 hrs

11. Samenwerking Delta Alliance en Global Water Partnership
In het kader van een voorgenomen samenwerking tussen Delta Alliance en Global Water Partnership worden er tijdens de Stockholm World Water Week twee workshops georganiseerd over Watermanagement in Delta’s:

1. ‘Building climate resilience in the World’s Deltas: Managing for effective water solutions’ tijdens  de GWP Consulting Partners Meeting op 26 Augustus
2. ‘Managing the World’s Deltas: Unique Systems, Unique Challenges’ tijdens de World Water  Week op 29 Augustus, 9.00 – 12.30 uur.

De organisatie van deze workshops wordt ondersteund vanuit DGIS, die graag ziet dat het Global Water Partnership meer specifieke aandacht besteedt aan watermanagement in delta’s.
Meer informatie over de workshops en de voorgenomen samenwerking is te vinden op de websites van GWP en Delta Alliance:

• GWP
• Delta Alliance 

Contactpersonen: Wim van Driel (wim.vandriel@wur.nl) en Cees van de Guchte (Cees.vandeGuchte@deltares.nl)