NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 28 - 2013

23/08/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. YEP water programma komt naar u toe!
2. Economische missie naar Indonesië met minister-president Mark Rutte
3. Laatste tenderronde Partners voor Water 3
4. Kansen voor de Nederlandse watersector in Slovenië – marktscan beschikbaar
5. Economische missie Kenia met minister Ploumen
6. Tender Master planning Ghana-Netherlands WASH programma
7. REMINDER - Informatiebijeenkomst Ghana Wash Window
8. Twee nieuwe deelnemers NWP

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
9. Programma International Water Week Conference compleet
10. Early Bird korting tot 1 september
11. Holland Business Paviljoen bijna vol!
12. International Water Week Conference Sponsors
13. Volg ons....

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
14. Aanbesteding levering baggermaterieel demonstratieproject Bangladesh
15. Economische missie naar Brazilië
16. Bezoek Nederlandse Ambassadeur in Colombia aan de burgemeester van Cartagena
17. Innovaties in de water cyclus

OVERIG
18. Watermanagement kennis exporteren: welke factoren spelen een rol? 

NIEUWS

1. YEP water programma komt naar u toe!
Heeft u projecten in het buitenland waar ruimte is voor talent? Of heeft u talent in huis (in Nederland of bij uw lokale vestiging) die u een vliegende internationale start wilt geven? Dan is het YEP Water programma wellicht iets voor u.  Op de site www.yepwater.nl  kunt u zich vast oriënteren. Daarna komen we graag bij u langs om te bespreken wat de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie zijn. Een presentatie op een werkoverleg of kennisbijeenkomst, een persoonlijk gesprek, zeepkist; alles is mogelijk. 

Op dit moment is men bezig om 20 Young Experts (9 Nederlandse, 11 lokale) te plaatsen, die vanaf september aan de slag gaan, in Pakistan (1), Bangladesh (1), Indonesië (5), Ghana (2), Ethiopië (3), Jemen (1), Kenia (6), Nicaragua (1). De volgende deadline voor projectaanvragen is op 1 november 2013. Neem voor meer informatie contact op met Marjon Reiziger, programmamanager YEP Water  m.reiziger@nwp.nl  of Huiberdien Sweeris, projectmanager Human Capital Water & Delta h.sweeris@nwp.nl  

2. Economische missie naar Indonesië met minister-president Mark Rutte
Wilt u zakendoen in Indonesië? Ga dan van 18 november  tot en met 22 november 2013 mee met de economische missie naar Indonesië met minister-president Mark Rutte. De missie heeft als thematische insteek duurzaamheid, hierbinnen zijn o.a. de volgende sectoren aangemerkt:
• Agro food / tuinbouw
• Water, havens

Indonesië is een land dat het macro economisch gezien goed doet. Afgelopen jaar is de Indonesische economie de Nederlandse in omvang gepasseerd. Er is al jarenlang sprake van hoge groeicijfers (6,2% in 2012), de financiële sector is op orde en de middenklasse groeit snel. De binnenlandse consumptie en (vnl. buitenlandse) investeringen vormen de belangrijkste pijlers onder de economische groei. Wilt u deze markt beter leren kennen en potentiële zakenpartners ontmoeten, dan nodigen wij u van harte uit voor deze missie.

Deze missie wordt georganiseerd door Agentschap NL, divisie NL EVD Internationaal in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse economische netwerk in Indonesië (ambassade Jakarta), FME-CWM, NWP en VNO-NCW.

Voor meer informatie en aanmelden zie de website van Agentschap NL. Sluitingsdatum is 12 september.

Contactpersoon NWP: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl 

3. Laatste tenderronde Partners voor Water 3
De tweede tender van 2013 en tevens laatste tenderronde van het subsidieprogramma Partners voor Water 3 sluit op 10 september 2013 a.s. om 16.30 uur. U heeft dus nog iets minder dan drie weken de tijd om uw voorstel in te dienen!

Het subsidieprogramma Partners voor Water beoogt door het bundelen van krachten de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek. In dat kader ondersteunt het programma ambitieuze partijen uit de Nederlandse watersector met een subsidie om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren.

Bent u zo’n partij met ambitie en heeft u een concreet idee voor een project in één van de 28 Partners voor Water landen? Dan nodigen we u uit om uw subsidieaanvraag  in te dienen. Deze tender is vooralsnog de laatste mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen binnen Partners voor Water 3, het programma loopt af eind 2015.

4. Kansen voor de Nederlandse watersector in Slovenië – marktscan beschikbaar
Slovenië heeft rijke maar ongelijk verdeelde watervoorraden en een goed ontwikkeld openbaar watervoorzieningssysteem conform de standaard voor EU-lidstaten. Desalniettemin heeft het land grote behoefte aan kennis en technologie op het gebied van hergebruik van afvalwater en liggen er grote kansen voor de Nederlandse watersector. De bestaande afvalwaterzuiveringen moeten worden aangevuld met nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen. Ook is uitbreiding van de huidige installaties noodzakelijk. Er is grote vraag naar geïntegreerde oplossingen alsmede vraag naar ecologische modellering en design. Naar aanleiding van de toenemende kansen voor de watersector heeft de Nederlandse Ambassade in Ljubljana een marktscan laten uitvoeren.

Bent geïnteresseerd in Slovenië en wilt u een kopie van deze marktscan ontvangen neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl , tel. 070 304 3707

5. Economische missie Kenia met minister Ploumen
Wilt u zakendoen in Kenia? Ga dan van 28 oktober t/m 1 november 2013 mee met de economische missie naar Kenia onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle sectoren. Water, (maritieme) infrastructuur en tuinbouw zijn voor deze missie, onder andere, als kansrijke sectoren gedefinieerd. Meer informatie en programma Economische missie Kenia minister Ploumen

Inschrijving sluit maandag 2 september 2013. Aanmelden via Jos Hermsen - Agentschap NL: Tel: 088 602 10 78; E-mail: jos.hermsen@agentschapnl.nl

Kernadviseur Kenia: Don Offermans, d.offermans@nwp.nl

6. Tender Master planning Ghana-Netherlands WASH programma
De Nederlandse ambassade en de overheid van Ghana werken aan een meerjaren programma, het Ghana-Netherlands WASH programma (GNWP). Op 5 augustus heeft Agentschap NL in dit kader een uitnodiging gepubliceerd voor PP projecten onder het Ghana WASH Window. De focus van het programma ligt op sanitatie en hygiëne in vijf urbane centra aan de kust van Ghana.

Onder het zelfde GNWP is op 19 augustus een inschrijving gepubliceerd voor het verlenen van assistentie bij het 'GNWP Master planning and phase 1 Implementation'.
"The Netherlands and the Ghanaian government jointly developed the programme in broad terms and the programme is ready for funding. However, before engaging in major investments there is a need to further define the programme. As a next step there is a need for consultancy services to assist in developing master plans, detailed programme documents & implementation manuals, feasibility studies & preliminary designs for infrastructure works and tender documents for the next phase. At the same time, a start can be made for some components, such as behaviour change communication, capacity building and WASH in Schools interventions, which also requires technical assistance." 

Meer informatie is te vinden op de website van Tenderned

De ambassade kan geen informatie geven over deze inschrijving. Voor vragen kunt u terecht bij:
Haagse Inkoop Samenwerking (HIS), Kim van Zundert:
Tel. 06 52809217
E-mail kim.zundert@his.wmrijk.nl  

Kernadviseur Ghana: Gert de Bruijne, g.debruijne@nwp.nl 

7. REMINDER - Informatiebijeenkomst Ghana Wash Window
Het Ghana WASH Window ondersteunt publiek-private projecten op het gebied van Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) en integraal watermanagement in Ghana. Op 27 augustus a.s. vindt van 13.00 tot 17.30 uur een informatiebijeenkomst plaats bij Agentschap NL. Download hier de uitnodiging.  Sluitingsdatum voor aanmelden is vrijdag 23 augustus!

Wilt u meer informatie over het Ghana WASH Window en/of naar de informatiebijeenkomst op 27 augustus bij Agentschap NL in Den Haag? Kijk op www.agentschapnl.nl/gww of neem contact op met Annette Weijman via gww@agentschapnl.nl

8. Twee nieuwe deelnemers NWP
Het NWP verwelkomt de volgende twee nieuwe deelnemers:

Waterschapsbedrijf Limburg
Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) produceert gezuiverd water en doet dit door afvalwater van huishoudens en bedrijven te transporteren en te zuiveren, alsmede ontwaterd slib te drogen. Het WBL is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de waterschappen Peel en Maasvallei en  Roer en Overmaas. Het bedrijf streeft ernaar een High Performance Organization te worden en wil daarbij het best mogelijke product  bieden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit alles in combinatie met een optimale arbeidsbeleving. De focus ligt op een verdere optimalisatie binnen de afvalwaterketen, waarbij innovatieve ontwikkelingen alle ruimte krijgen. Daarbij is het WBL blijvend op zoek naar waardecreërende samenwerking binnen de Gouden Driehoek van Overheid, Ondernemingen en Onderwijs. www.wbl.nl 

Zwarts & Jansma Architecten
ZJA Zwarts & Jansma Architecten is een internationaal opererend kantoor, gevestigd in Amsterdam en gespecialiseerd in infrastructuur, openbaar vervoer en sport & leisure. ZJA hecht veel waarde aan haar reputatie als ontwerpers van grootschalige projecten, zoals snelwegen, bruggen, viaducten, tunnels, light-rail -, metro - en treinstations, vervoersknooppunten en voetbalstadions, hoogspanningsmasten en oplossingen voor uitdagingen op watergebied. Dit alles op basis van state-of-the-art technische expertise en dankzij onder meer haar onafhankelijke R&D afdeling. Daarnaast beschikt ZJA over een inspirerend, multi- en internationaal netwerk van complementaire expertises, variërend van constructeurs, stedenbouwkundigen en akoestische ingenieurs tot interieurarchitecten, experts op het gebied van duurzaamheid en softwareontwikkelaars. In de afgelopen jaren heeft ZJA haar activiteiten uitgebreid naar andere landen, zoals België, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Oman en Scandinavië. www.zwarts.jansma.nl 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website voor meer informatie.

9. Programma International Water Week Conference compleet
Uit meer dan 200 ingezonden papers is een inspirerend programma samengesteld met workshops en sessies die variëren van finance voor complexe waterprojecten tot floodmanagement, van waterzuivering tot industrieel water. Burgemeesters uit het C40 netwerk komen naar Amsterdam voor een high level panel, onder de keynote sprekers zijn ministers uit Azië, bestuurders uit de VS, Royalty uit het Midden-Oosten en vertegenwoordigers van de EU. Kijk hier voor het complete programma. 

10. Early Bird korting tot 1 september
Tot 1 september kunt u zich registreren voor de conferentie met 10% korting. Registreren kan op www.internationalwaterweek.com/registration/  

11. Holland Business Paviljoen bijna vol!
Het Holland Business Paviljoen op de Aquatech beurs is al bijna vol. 35 Bedrijven hebben de mogelijkheid aangegrepen om zich te profileren bij 20.000 bezoekers van de beurs, plus de internationale delegaties en congresbezoekers. Een deel van het programma voor hen vindt plaats in het Holland Business Paviljoen, dus is exposure bij deze high level beslissers gegarandeerd. Er is nog beperkt plaats, dus als u deel wilt nemen, doe dat dan snel!
Contact: Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl  

12. International Water Week Conference Sponsors
De organisatie van de International Water Week Conference vermeldt met trots dat deze sponsors het evenement ondersteunen: Evides waterbedrijf, Hoogheemraadschap Delfland, Oasen drinkwater en Vitens Waterbedrijf. 

13. Volg ons....
Lees het laatste nieuws over de International Water Week op twitter: @iwwamsterdam.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

14. Aanbesteding levering baggermaterieel demonstratieproject Bangladesh
Vitens Evides International (VEI) gaat samen met het waterketen bedrijf Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (DWASA) in Dhaka, Bangladesh, een demonstratieproject uitvoeren voor het schoon baggeren van kanalen in de stad. DWASA is in Dhaka verantwoordelijk voor drinkwatervoorziening, afvalwater inzameling en behandeling, en stadsdrainage. De stadsdrainage (kanalen) heeft een groot achterstallig onderhoud waardoor er jaarlijks grote overstromingen plaatsvinden.

In het demonstratieproject, gesubsidieerd door de Nederlandse ambassade in Dhaka, wordt in Nederland toegepaste stedelijke baggertechnologie ingezet om in Dhaka 10 km aan kanalen schoon te baggeren en deze bagger lokaal te verwerken. Tijdens het 3 jaar durende project worden de lokale DWASA medewerkers getraind en begeleid.

Een belangrijk doel van het demonstratieproject is om specifiek Nederlands stedelijk baggermaterieel te demonstreren en door samenwerking met Nederlandse en Bengaalse baggerbedrijven de kwaliteit van de baggerwerken structureel te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd als onderdeel van het al bestaande ‘Water Operators Partnership’ tussen DWASA en VEI.
In Nederland zal een consortium worden samengesteld, bestaande uit een baggerbedrijf, ingenieursbureau en de geselecteerde leverancier van het stedelijk baggermaterieel. Leveranciers van baggermaterieel zijn uitgenodigd om een aanbieding in te dienen.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Ad Doppenberg, Ad.Doppenberg@vitens.nl  of 06 10 92 56 51.

15. Economische missie naar Brazilië
Wilt u zaken doen in Brazilië? Ga dan van 6 tot en met 11 oktober 2013 mee met de economische missie naar Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Brasilia en Sāo Paulo met minister Lilianne Ploumen.
Nederland beschouwt Brazilië als een belangrijke economische partner. Brazilië behoort tot de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), de grote opkomende niet-westerse economieën met aanhoudende economische groei. Hoewel de wereldwijde economische crisis niet geheel aan Brazilië voorbij gaat, is Brazilië inmiddels de zesde grootste economie ter wereld.

De missie staat open voor bedrijven uit alle sectoren. Interessante thema's zijn o.a.:
- Logistiek: haven- en luchthavenontwikkeling, achterlandverbindingen, binnenvaart, havenlogistiek en stedelijke distributie, - Energie (Biobased) en - Water: waterbeheer en maritieme sector (scheepsbouw, off shore). Deze missie biedt een uitstekende gelegenheid aan bedrijven om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die de Braziliaanse markt biedt en contacten te leggen met Braziliaanse ondernemers. Tijdens deze missie is uitgebreid gelegenheid voor matchmaking en individuele gesprekken met Braziliaanse counterparts.

Voor meer informatie zie de website van Agentschap NL. De sluitingsdatum voor aanmelden is 28 augustus 2013.

16. Bezoek Nederlandse Ambassadeur in Colombia aan de burgemeester van Cartagena
Ambassadeur Robert van Embden was de eerste diplomaat die aan de nieuw gekozen burgemeester van Cartagena, dhr. Dionisio Velez Trujillo, een bezoek heeft gebracht. Tijdens de ontmoeting werden verschillende watergerelateerde onderwerpen besproken waarin Nederland de gemeente Cartagena zou kunnen ondersteunen, zoals het voorkomen van overstromingen in het toeristische district als gevolg van tropische regenbuien. Daarbij werden de mogelijkheden verkend om dergelijke gezamenlijke activiteiten te stroomlijnen, door middel van een overeenkomst (Memorandum of Understanding) tussen de gemeente Cartagena en de Nederlandse ambassade. 

Dit bezoek vond mede plaats ter voorbereiding op de Building with Nature / ICZM watermissie, die van 16 tot en met 20 september 2013 plaatsvindt met dhr. Ingwer de Boer als missieleider. Meer informatie over de missie vindt u door hier te klikken; aanmelden kan via deze link

17. Innovaties in de water cyclus
Per 1 augustus 2013 is de heer Hans Vrouwenvelder aangesteld als deeltijdhoogleraar Microbiële aspecten van de waterproductie en waterdistributie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de Technische Universiteit Delft. De aanstelling van Hans Vrouwenvelder komt voort uit een gemeenschappelijk onderzoek op het terrein van microbiële aspecten van de waterproductie en watertransport, tussen Evides Waterbedrijf en TU Delft.

In 2011 hebben Evides en TU Delft een overeenkomst gesloten om de komende 5 jaar gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van microbiologische aspecten van de productie en distributie van water. Dit onderzoek richt zich vooral op de verstorende rol die bacteriën kunnen spelen bij de productie van schoon water door verstopping van membranen en op de groei van bacteriën in leidingnetwerken voor het transport van het geproduceerde (drink)water of hergebruikt water.

Meer informatie
Over Evides Waterbedrijf: www.evides.nl
Over Delft Urban Water: http://delfturbanwater.nl  
Contactpersoon: dr.ir. Hans Vrouwenvelder J.S.Vrouwenvelder@tudelft.nl, (015) 27 84169

OVERIG 

18. Watermanagement kennis exporteren: welke factoren spelen een rol?
Nederland profileert zich als hét waterland, maar is onze kennis eigenlijk wel bruikbaar in het buitenland? In het onlangs verschenen boek “Water governance, policy and knowledge transfer: International studies on contextual water management” onderzoeken de auteurs de overdraagbaarheid van onze moderne waterkennis. Ze stellen kritische vragen over het proces, contextuele factoren en de toegevoegde waarde van internationale kennisoverdracht in de watersector. Ze baseren zich hierbij op een breed spectrum van internationale case studies.

Meer informatie:
“Water governance, policy and knowledge transfer: International studies on contextual water management”, redactie Cheryl de Boer, Joanne Vinke-de Kruijf, Gül Özerol en Hans Bressers, uitgever: Earthscan (Routledge groep), 2013. Het boek is hardcover of als ebook te bestellen via www.bol.com.  

(c) 2013 NWP