NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 29 - 2012

31/08/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.  

NIEUWS
1. NWP zoekt tijdelijke collega
2. Cursus social media weer van start
3. Nutrient Platform krijgt handen op elkaar voor eerste EU Sustainable Phosphorus Conference
4. Nederlandse berichtgeving vanaf World Water Week Stockholm
5. De Topsector Water nodigt u uit voor het symposium ‘Human Capital in uitvoering’
6. Nederland ‘co-organizer’ van de 1st West African Clean Energy & Environment Exhibition and Conference (WACEE 2012)
7. Vooraankondiging 1st Asia-Netherlands Water Learning Week
8. Sectorbijeenkomst Indonesië

NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. Kennisdag Water: duurzaam watergebruik in glastuinbouw
10. GWP-Delta Alliance Initiative launched at World Water Week 2012

OVERIG NIEUWS
11. Film by the sea legt met The Big Easy verband tussen Katrina en de Waternoodsramp 1953

NIEUWS

1. NWP zoekt tijdelijke collega
In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij voor de periode vanaf half oktober 2012 tot half februari 2013 een tijdelijke collega. Je werkt in het communicatieteam en bent met name verantwoordelijk voor de internationale website dutchwatersector.com, alsmede andere online communicatie en social media. Ook ben je communicatie-adviseur voor verschillende netwerken van NWP, zoals het Nutrient Platform.

Het is geen kwestie van op de winkel passen, wij zouden graag iemand verwelkomen die ook zijn of haar eigen ideeën inbrengt. Het liefst een communicatie-adviseur uit de Watersector met veel ervaring in web en social media, die zowel praktisch als strategisch kan werken. Leden van het NWP kunnen medewerkers tijdelijk detacheren via een zogenoemd netwerkcontract. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christina Boomsma, c.boomsma@nwp.nl.

2. Cursus social media weer van start
Meld je nu aan voor de nieuwe social media cursus, speciaal voor de Nederlandse watersector. Vanachter je eigen computer leer je samen met collega's van andere organisaties in de watersector hoe je social media het best kunt inzetten voor je doelen. De cursus begint half oktober, je krijgt vier weken een uur les per week. Op een speciale Linkedin groep kun je vragen stellen en met elkaar ervaringen delen. De cursus wordt afgesloten met een live bijeenkomst op 6 november, met inspirerende praktijk-cases en sprekers. Op deze video https://vimeo.com/48438651 zie je een samenvatting van de cursus. Aanmelden kan op http://www.misterharder.com/nwp  

Let op! De kosten zijn 299 euro per persoon, NWP leden krijgen 10% korting.

3. Nutrient Platform krijgt handen op elkaar voor eerste EU Sustainable Phosphorus Conference
Nederland heeft de Europese Commissie en de lidstaten België, Duitsland, Denemarken, Zweden en Zwitserland aan boord voor de organisatie van de eerste EU Sustainable Phosphorus Conference. Woensdag 29 augustus organiseerde het Nutrient Platform een Preparation Meeting voor de eerste Europese fosfaat conferentie. Tijdens deze bijeenkomst kwamen frontrunners uit België, Duitsland, Denemarken, Nederland, Zweden en Zwitserland bijeen om de contouren van deze eerste European Sustainable Phosphorus Conference te bespreken. Daarnaast gaf de Europese Commissie - naast haar volledige steun aan de te organiseren conferentie - een voorproefje van de op korte termijn te publiceren Green Paper over fosfaat.

Tijdens de bijeenkomst bespraken de aanwezige stakeholders de doelstellingen, doelgroepen, programma-opzet, etc. De Europese conferentie wordt een belangrijk middel om het bewustzijn binnen de Europese Unie te vergroten over de urgentie om te investeren in duurzaam nutriëntengebruik. Dit met als doel uiteindelijk te komen tot de noodzakelijke veranderingen in Europees beleid en regelgeving, zodat de juiste randvoorwaarden ontstaan voor het creëren van een Europese markt voor gerecycled fosfaat.

Er is een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit stakeholders uit verschillende lidstaten, die gezamenlijk verder invulling gaan geven aan de programmering en organisatie van de conferentie. Het Nederlandse Nutrient Platform heeft aangeboden het secretariaat van deze werkgroep te hosten. Belangrijke opdracht voor de werkgroep in de komende periode is ook stakeholders uit Zuid- en Oost-Europese lidstaten te mobiliseren, zodat een breed draagvlak kan ontstaan binnen de EU voor de noodzakelijke veranderingen.

De conferentie wordt waarschijnlijk gehouden in de tweede helft van februari 2013 in Brussel. In aanloop naar de conferentie, zal eind 2012 een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor Europarlementariërs. 

Voor meer informatie over de 1st EU Sustainable Phosphorus Conference kunt u contact opnemen met Ger Pannekoek, secretaris van het Nutrient Platform, g.pannekoek@nutrientplatform.org

4. Nederlandse berichtgeving vanaf World Water Week Stockholm
Via de internationale website www.dutchwatersector.com is de afgelopen week volop verslag gedaan van de Nederlandse bijdragen aan de Stockholm World Water Week. Hieronder een overzicht van de gepubliceerde artikelen:

- Keep in touch with the Dutch, team up with Delta Alliance  

- Satellite farming, fancy smart phones and green water credits 

- UNESCO and Dutch government take up World Water Day 2013

- Dutch experts focus on global water issues

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwsberichten op dutchwatersector.com, abonneer u dan op de Dutch Water Sector Newsletter

5. De Topsector Water nodigt u uit voor het symposium ‘Human Capital in uitvoering’
Op 13 september a.s. geven diverse sprekers uit de Topsector Water hun visie op de kansen en bedreigingen voor de watersector. Hebben de werkgevers in de watersector een tekort aan (technisch)personeel? En zo ja, neemt dat tekort toe? Worden er voldoende mensen opgeleid om de gevolgen van vergrijzing en ontgroening tegen te gaan? Werken werkgevers onderling en gezamenlijk met het onderwijs voldoende samen om de instroom te verhogen en kwaliteit te verbeteren? Heeft de watersector een aantrekkelijk carrière perspectief en durven werkgevers garanties te geven? Liggen er internationaal kansen?

U wordt door diverse sprekers uit de watersector uitgedaagd om gezamenlijk op te trekken in de aanpak van human capital vraagstukken. U kunt ervaringen uitwisselen en oplossingsrichtingen aandragen voor de samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en kennisinstellingen. Alleen met elkaar krijgen we voldoende instroom van jongeren richting de sector, bieden we opleidingen die goed aansluiten op praktijk en heeft de sector mooie carrièrepaden voor werknemers en zij-instromers. Doet u mee?

Programma:
10.30 – 11.00 uur Inloop
11.00 – 11.05 uur Opening
11.05 – 11.15 uur Hans Huis in ‘t Veld – boegbeeld Topsector Water: topsectorenbeleid
11.15 – 11.30 uur Thecla Bodewes – voorzitter stuurgroep HC: human capital als speerpunt
11.30 – 12:30 uur Pitches:
Arnout Damen – COO Damen
Ton van Schaik – HR directeur Van Oord
Sven Asijee – manager business unit water TAUW
Cees Buisman – wetenschappelijk directeur Wetsus
12.30 – 12.45 uur Conclusies en vervolg
12.45 – 13.00 uur Lunch

U kunt zich aanmelden door een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar leonmaas@live.nl.

Let op! Locatie gewijzigd: Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8 3981 AJ Bunnik

6. Nederland ‘co-organizer’ van de 1st West African Clean Energy & Environment Exhibition and Conference (WACEE 2012)
In Accra, Ghana vindt van 6-8 november 2012 de WACEE 2012 plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door het Ministry of Energy, Environment Science and Technology en het Ministry of Water Resources and Housing. Een drie-daagse conferentie over ‘Sustainable Development of West Africa’s Energy and Environmental Ecosystem’ biedt investeerders, technologiebedrijven, experts, wetenschappers, politiek en economische besluitvormers de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen.

De eerste dag van de conferentie gaat over Water Treatment and Recycling in West Africa. Deze dag wordt georganiseerd door GHANECC (Ghana Netherlands Chamber of Commerce), in samenwerking met Waste NL en het NWP. 

Op de beursvloer zal een ‘Dutch Pavilion’ worden gerealiseerd, waarvoor Nederlandse partijen die zich bezig houden met Water Treatment and Recycling worden uitgenodigd deel te nemen. Kosten voor deelname zijn € 1.850, -. Hiervoor krijgt u 9m2 beursvloer, inclusief wanden, vloerbedekking, tafel, 2 stoelen, elektriciteit en vermelding in de gids. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de conferentie, neemt u dan contact op met WASTE, Kim Visser: T: +31 (0)182 522625, email: kvisser@waste.nl.
Voor informatie over deelname in het Dutch Pavilion kunt u contact opnemen met GHANECC, Nico van Staalduinen: T: +233 (0)302 767825, email: nico@ghanecc.com

Contactpersoon: Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, 070 304 3708

7. Vooraankondiging 1st Asia-Netherlands Water Learning Week
Van 22 tot 26 oktober a.s. organiseert UNESCO-IHE in samenwerking met de Asian Development Bank (ADB) de eerste Asia-Netherlands Water Learning Week. Tijdens dit evenement gaan circa 25 Aziatische en Nederlandse high-level beleidsmakers en vertegenwoordigers van de ADB met elkaar in dialoog over watervraagstukken.

De Nederlandse watersector komt deze week in twee programmaonderdelen aan bod. In een nog nader te bepalen format zal de sector de kans krijgen om zichzelf te presenteren. Verder zal de ADB zijn Asian Water Development Outlook 2012 en nieuwste strategy paper "Securing our water future in 2050" aan de Nederlandse watersector presenteren. Tijdens deze bijeenkomst is er tevens de gelegenheid voor dialoog met de delegatieleden.

Op dit moment wordt het programma verder uitgewerkt, wij houden u op de hoogte.
Voor meer informatie over deze week kunt u contact opnemen met Jan Luijendijk (j.luijendijk@unesco-ihe.org) of Bas Boterman (b.boterman@nwp.nl).

8. Sectorbijeenkomst Indonesië
Op woensdag 12 september a.s. wordt de tweede sectorbijeenkomst in 2012 van het landenplatform Indonesië georganiseerd. Een ideaal moment om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren, nieuwe initiatieven te ontplooien en bekenden (en onbekenden) uit het Indonesië netwerk weer eens te ontmoeten. 

Wij nodigen u van harte uit bij deze sectorbijeenkomst aanwezig te zijn. De nieuwe fusie organisatie Royal HaskoningDHV zal optreden als gastheer van deze middag. De locatie is Amersfoort (Laan 1914, nr. 35). 

SECTORBIJEENKOMST INDONESIË PLATFORM
Woensdag 12 september 2012, 12.30 uur – 17.00 uur
Royal HaskoningDHV, Amersfoort 

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de NWP website

Contactpersoon: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl, tel. 070 304 3712

NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Kennisdag Water: duurzaam watergebruik in glastuinbouw
LTO Groeiservice, Wageningen UR Glastuinbouw en Productschap Tuinbouw organiseren op donderdag 27 september van 14.00 tot 19.30 uur de Kennisdag Water. Op deze dag worden glastuinders, adviseurs, toeleveranciers, beleidmakers, waterschappen en andere geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam watergebruik in de glastuinbouw. Daarnaast bieden wij een platform om met elkaar de uitdagingen en mogelijke oplossingen te bediscussiëren.

In de KRW projecten Glastuinbouw Waterproof substraat en Glastuinbouw Waterproof grondgebonden, gericht op duurzaam watergebruik in de glastuinbouw, zijn nieuwe inzichten naar voren gekomen. Deze willen we graag met u delen. In een aantal plenaire presentaties wordt helder gemaakt welke keuzes glastuinbouwondernemers kunnen maken en wat derden daarin kunnen faciliteren. U krijgt daarna de kans om persoonlijk met de onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen UR Alterra, Groen Agro Control, Fytagoras, TNO en andere betrokkenen hierover verder te spreken.

Tijdens de kennisdag kunt u deelnemen aan workshops en een excursie (facultatief). Afsluitend aan deze Kennisdag is er gelegenheid tot netwerken tijdens een broodmaaltijd.

U krijgt de Kennisdag Water aangeboden door de financiers van de KRW projecten. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht. Meld u aan via het aanmeldformulier.  

Kijk voor meer informatie over deze kennisdag op de website van tuinbouw.nl .

10. GWP-Delta Alliance Initiative launched at World Water Week 2012
Enabling Delta Life, a collaborative initiative on water management and governance in deltas between the Global Water Partnership and the Delta Alliance, was officially launched on 29 August 2012 at the seminar “Managing the World's Deltas: Unique Systems, Unique Challenges” at the World Water Week in Stockholm.

The objectives of the initiative are to:
• stimulate increased cooperation worldwide between those involved in the governance of deltas
• strengthen the science-policy interface objective
• develop a framework for analysis and action which will feed into the next GWP and Delta Alliance strategy
• develop a joint GWP – Delta Alliance delta agenda for the next phase.

The world’s deltas are under unprecedented pressure due to human induced change and natural forces. Rapid population growth, land use change, climate change, sea level rise and land subsidence do not only result in significant and irreversible damage to infrastructure, ecosystems and livelihoods but also retard development gains. These complex problems call for concerted action – an integrated framework for decision making incorporating spatial planning, disaster management and risk reduction strategies. The resilience of deltas can only be enhanced through adaptive governance, sound economic instruments and innovative financing.

Join the discussion at our LinkedIn Group and participate in our activities towards producing a Framework for Analysis and Action

More information: www.gwp.org, www.delta-alliance.org 

OVERIG NIEUWS

11. Film by the sea legt met The Big Easy verband tussen Katrina en de Waternoodsramp 1953
In het programmaonderdeel The Big Easy worden tijdens Film by the Sea films vertoond die het verband leggen tussen de Katrina orkaan die in 2005 New Orleans, Louisiana, trof en de Watersnoodramp van 1953 in zuidwest Nederland. Met dit programma wil Film by the Sea een brug slaan naar dit getroffen gebied in het Zeeuws Jaar van het Water.

De openingsfilm van het festival op vrijdag 14 september, Beasts of the Southern Wild,  is onderdeel van the Big Easy. Andere filmtitels zijn: 'De dijk is dicht', 'Flood streets', 'The sound after the storm' en 'When the levees broke: a requiem in four facts'.
Naast de vertoning van films over dit thema is er ook een fototentoonstelling getiteld 'Before, During, After'. De fototentoonstelling vertelt het verhaal over hoe Orkaan Katrina het werk van twaalf fotografen heeft beïnvloed. Tentoongesteld worden drie foto’s per fotograaf: een foto genomen vóór Katrina, een foto genomen in de periode tijdens Katrina, en een foto genomen een geruime periode na Katrina. 

Voor meer informatie zie de website www.filmbythesea.nl  

(c) 2012 NWP