NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 29 - 2013

30/08/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Oproep tot expertise Water OS programma - ondersteuning ambassade Bangladesh
2. Deep Dive mestverwerking Nutrient Platform groot succes
3. Economische missie naar Indonesië met minister-president Mark Rutte
4. Sectorbijeenkomst ‘Opportunities in the Gulf Water Sector’
5. Nederlandse Knappe Waterhoofden naar Stockholm voor Junior Water Prize
6. Overzicht Nederlandse activiteiten tijdens World Water Week Stockolm

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
7. IWW in Stockholm
8. Deadline voor early bird korting verlengd
9. Financiering waterprojecten centraal tijdens sessie 'Appropriate finance'
10. IWW Amsterdam: breed programma voor iedereen

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Voorlichtingsbijeenkomst Europese aanbesteding IWRM Myanmar
12. Opening Waterapplicatiecentrum, nieuwe bewoner WaterCampus Leeuwarden
13. Riviertransport Masterplan Colombia
14. Disaster Risk Reduction bijeenkomst UNESCO en OESO
15. Simavi tijdens World Water Week
16. World Water Week programma UNESCO’s International Hydrological Programme

OVERIG
17. Third BeNeLux YWP Conference

NIEUWS

1. Oproep tot expertise Water OS programma - ondersteuning ambassade Bangladesh
In het kader van het intensiveringsprogramma Water OS wordt gezocht naar een senior adviseur met een brede internationale ervaring in Bangladesh én kennis van de Nederlandse watersector. De adviseur zal de betreffende ambassade ondersteunen bij het proces van de vertaling van het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) naar concrete programma’s en projecten en het duurzaam positioneren van de brede Nederlandse Watersector. Hij/zij wordt geacht een brug te slaan tussen de watersector in het partnerland en Nederland en hierbij de Nederlandse watersector actief te betrekken.
De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw Curriculum Vitae sturen aan wateros@nwp.nl, uiterlijk vrijdag 27 september 2013. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat uw kennis, ervaring en netwerk is in zowel het partnerland als Nederland. Tevens vragen wij u uw dagtarief te vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter van den Horn, p.vandenhorn@nwp.nl, 06-51018744 en/of Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl, 06-14485408.

2. Deep Dive mestverwerking Nutrient Platform groot succes
Het Nutrient Platform organiseerde op dinsdag 27 augustus een eendaagse workshop - Deep Dive - over de financiële haalbaarheid van mestverwerking. Doel van de dag was met een select gezelschap een doorbraak te realiseren in twee mestverwerking business cases. Partijen uit de gehele nutriëntenketen waren hierbij aanwezig waaronder Rabobank, ABN Amro, Ministeries van EZ en I&M, Wageningen Universiteit, Grontmij en SNB.

Gedurende de dag vonden levendige discussies plaats over korte en lange termijn oplossingen voor het Nederlandse mestoverschot. Dit heeft geresulteerd in een concrete lijst met belemmeringen, acties en verantwoordelijkheden waarop een deel van de aanwezige partijen de komende tijd voort zal bouwen. Een uitgebreid verslag is binnenkort beschikbaar via www.nutrientplatform.org.

Contact: Wouter de Buck, w.debuck@nwp.nl , 070 304 3758

3. Economische missie naar Indonesië met minister-president Mark Rutte
Wilt u zakendoen in Indonesië? Ga dan van 18 november  tot en met 22 november 2013 mee met de economische missie naar Indonesië met minister-president Mark Rutte. De missie heeft als thematische insteek duurzaamheid, hierbinnen zijn o.a. de volgende sectoren aangemerkt:
• Agro food / tuinbouw
• Water, havens

Indonesië is een land dat het macro economisch gezien goed doet. Afgelopen jaar is de Indonesische economie de Nederlandse in omvang gepasseerd. Er is al jarenlang sprake van hoge groeicijfers (6,2% in 2012), de financiële sector is op orde en de middenklasse groeit snel. De binnenlandse consumptie en (vnl. buitenlandse) investeringen vormen de belangrijkste pijlers onder de economische groei. Wilt u deze markt beter leren kennen en potentiële zakenpartners ontmoeten, dan nodigen wij u van harte uit voor deze missie.

Deze missie wordt georganiseerd door Agentschap NL, divisie NL EVD Internationaal in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse economische netwerk in Indonesië (ambassade Jakarta), FME-CWM, NWP en VNO-NCW.

Voor meer informatie en aanmelden zie de website van Agentschap NL. Sluitingsdatum is 12 september.

Contactpersoon NWP: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl

4. Sectorbijeenkomst ‘Opportunities in the Gulf Water Sector’
De vorig jaar zeer geslaagde deelname aan de International Water Summit (IWS) Abu Dhabi met een Holland Water & Energy pavilion, mede mogelijk gemaakt door Shell, krijgt een vervolg in 2014. Naast duurzame energie staat water tijdens dit evenement steeds prominenter op de agenda. Om de kansen voor de Nederlandse sectorpartijen beter te verkennen, nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst op donderdag 19 september 2013 van 15.30 -17.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal Andrew Walker, Director of International Business Development van de IWS, u bijpraten over de mogelijkheden in de Golf regio. Graag gaan we met u in gesprek over uw wensen ten aanzien van deelname aan dit evenement en de mogelijkheden van presentatie middels een collectief Holland Pavilion.

De International Water Summit vindt plaats van 20 tot 22 januari 2014 in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Meer informatie www.iwsabudhabi.com 

De bijeenkomst wordt gehouden bij NWP, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag. Aanvang: 16.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding: Suzanne Tietema, 070 304 3707, s.tietema@nwp.nl

5. Nederlandse Knappe Waterhoofden naar Stockholm voor Junior Water Prize
Kimberly en Lotte laten van zich horen @Stockholm. Kimberly Schoenmaker en Lotte Hoes houden komende week de eer van Nederland hoog tijdens de Stockholm Junior Water Prize. Ze zijn er helemaal klaar voor. De posters, flyers en visitekaartjes liggen klaar om hun project goed te presenteren aan belangstellend publiek. En uiteraard hebben ze zich goed voorbereid op de vragen die de juryleden zullen hebben. Met bijna 60 scholieren uit 30 landen gaan ze de strijd aan om de titel te winnen en deze uit handen van Kroonprinses Victoria van Zweden te mogen ontvangen.

Met hun idee voor Green cities voorzien zij huizen van groene daken. Op weg naar een klimaatbestendige stad met groene daken met tuinen die het regenwater opvangen. Voordeel: minder wateroverlast, minder hittestress én een mooie tuin met groente, fruit of bloemen, met maar heel beperkte meerkosten. Hiermee wonnen zij de Nederlandse voorronde Knappe Waterhoofden.

Bent u ook in Stockholm voor de World Water Week? Kimberly en Lotte vertellen u graag over hun project, en zijn te vinden bij hun posters in de T-foyer. Op woensdagavond wordt tijdens de Stockholm Junior Water Prize Award Ceremony bekend gemaakt wie gewonnen heeft.

Tijdens de World Water Week houden Kimberly en Lotte ons op de hoogte van hun ervaringen via een blog op www.knappewaterhoofden.nl, via twitter @KWH_Competition of via de Facebook pagina van Knappe Waterhoofden.  

Contactpersoon: Huiberdien Sweeris (NWP), h.sweeris@nwp.nl, 070-304 3716 of Jos van Dalfsen (Wetsus), jos.vandalfsen@wetsus.nl

6. Overzicht Nederlandse activiteiten tijdens World Water Week Stockolm
Op www.dutchwatersector.com staat een overzicht van alle activiteiten die door Nederlandse partijen worden georganiseerd tijdens de World Water Week in Stockholm.

Busy agenda for Dutch water experts at Stockholm Water Week 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website voor meer informatie.

7. IWW in Stockholm
De International Water Week (IWW) Amsterdam is volgende week in Stockholm te vinden. Met de slogan 'your next stop is Amsterdam' maken we bezoekers warm voor een bezoekje aan Nederland. Een ludieke actie met gratis tulpen onderstreept de inhoudelijke boodschap: 'Integrated water solutions for a green economy'. NWP's Annemieke van Zuylen vertegenwoordigt de IWW op International Water Week. Volg haar belevenissen op twitter via @iwwamsterdam of bezoek de stand B03:63.

8. Deadline voor early bird korting verlengd
Speciaal voor de World Water Week Stockholm is de early bird deadline voor de conferentie verlengd tot 10 september. Maak snel gebruik van dit aanbod (10% korting) en registreer op www.internationalwaterweek.com. Zelf in Stockholm? Kom dan (samen met uw internationale relaties) naar onze booth B01:63.

9. Financiering waterprojecten centraal tijdens sessie 'Appropriate finance'
Wie meer wil weten over de financiering van complexe waterprojecten kan tijdens de IWW Conference terecht bij de sessie 'Appropriate finance for water and sanitation; mixing public and private financial streams'. Verschillende mogelijkheden en scenario's voor financiering komen aan bod: publiek private partnerschappen, fondsen, financiële programma's en meer. Lees meer op de website van de International Water Week Amsterdam.

10. IWW Amsterdam: breed programma voor iedereen
De IWW Amsterdam is het enige evenement in de wereld dat beleid, wetenschap en praktijk uit alle waterdisciplines bij elkaar brengt. Naast de IWW Conference en de Aquatech biedt de IWW het Industry Leaders Forum, waar kopstukken uit het bedrijfsleven bijeenkomen om waterissues van de toekomst te bespreken. Daarnaast zijn er vele excursies en een uitgebreid Young Professionals Programme

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Voorlichtingsbijeenkomst Europese aanbesteding IWRM Myanmar
AgentschapNL/ Partners voor Water publiceert begin september een Europese aanbesteding voor het ontwikkelen van een nationale strategie voor integrated water resources management in Birma/Myanmar. Deze aanbesteding wordt gefinancierd vanuit de Disaster Risk Reduction faciliteit met middelen van de ministeries van BZ, IenM en EZ (AgentschapNL/Partners voor water).

De aanbesteding wordt gepubliceerd via www.tenderned.nl 

Voor geïnteresseerde partijen  wordt maandag 23 september van 14.30-16.30u een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij AgentschapNL (legitimatiebewijs verplicht). De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel spreekt de Nederlandse ambassadeur, dhr. (Joan) Boer, die verantwoordelijk is voor Birma/Myanmar. Het tweede deel zal meer specifiek over de aanbesteding gaan en zal door AgentschapNL, die de aanbesteding uitvoert, gepresenteerd worden.

Aanmelden kan via: info@partnersvoorwater.nl (graag aangeven of u met de auto komt ivm reserveren van parkeerplaatsen).

12. Opening Waterapplicatiecentrum, nieuwe bewoner WaterCampus Leeuwarden
Op de WaterCampus in Leeuwarden wordt op vrijdag 13 september 2013 om 14.00 uur het Waterapplicatiecentrum (WAC) geopend.  Het Waterapplicatiecentrum is een volledig ingericht centrum waarin bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties experimenten op watertechnologiegebied kunnen (laten) uitvoeren.

In het WAC kunnen bedrijven, organisaties en instellingen terecht die zelf niet over faciliteiten beschikken om (grootschalig) onderzoek te verrichten. Voor het uitvoeren van het onderzoek kan er gebruik gemaakt worden van de technische infrastructuur en services van het WAC. Naast de infrastructuur biedt het WAC technische ondersteuning voor het bouwen en onderhouden van proefopstellingen, analyse-ondersteuning, inkoop, service en veiligheid. Het WAC beschikt tevens over de aanvoer van verschillende afvalwateren t.b.v. het onderzoek.

Voor meer informatie over het WAC of om u aan te melden voor de opening zie www.waterapplicatiecentrum.nl

13. Riviertransport Masterplan Colombia
Ambassadeur Robert van Embden had maandag 12 augustus een ontmoeting met Minister Cecilia Alvarez-Correa, om een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse regering en het Colombiaanse Ministerie van Transport te ondertekenen.

Het eerste resultaat van de overeenkomst is de realisatie van een Riviertransport Masterplan studie, die Colombia en Nederland ieder voor de helft financieren. Doel van deze studie is het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van de Colombiaanse binnenvaart, in overeenstemming met de daarvoor geldende internationale normen.

De volgende componenten maken onderdeel uit van het structureringsproces ten behoeve van dit masterplan: 1) Institutionele Planning; 2) Riviertransport Infrastructuur; 3) Operationeel Kader; 4) Promotiestrategie en 5) Financiering.

Deze studie wordt gefinancierd in het kader van de Transitiefaciliteit Colombia. Via de Transitiefaciliteit worden Colombiaanse waterprojecten ondersteund met Nederlandse waterexpertise, om een bijdrage te leveren aan het geïntegreerde waterbeheer van Colombia en Nederlandse bedrijven de mogelijkheid te geven zich in Colombia te positioneren. 

14. Disaster Risk Reduction bijeenkomst UNESCO en OESO
De Permanente Vertegenwoordigingen bij UNESCO en OESO organiseren 8 november 2013 een bijeenkomst over Disaster Risk Reduction (DRR), waarvoor ook Nederlandse bedrijven worden uitgenodigd.

Voorafgaand aan de bijeekomst biedt de Ambassadeur bij UNESCO aan een lunch te organiseren voor een beperkt aantal Nederlandse bedrijven met o.m. ambassadeurs van landen met specifieke behoeften op het gebied van DRR. Mocht u interesse hebben in deze lunch en of de DRR bijeenkomst, neem dan contact op met drs. Stein van Oosteren, Attaché bij de PV UNESCO in Parijs (tel.: 0033140623388, stein-van.oosteren@minbuza.nl).

15. Simavi tijdens World Water Week
Simavi praat mee in de Roundtable Policy Dialogue ‘From Infrastructure to sustainable impact: Policy review of the Dutch contribution to drinking water and sanitation (1990 – 2011)’, georganiseerd door IRC en DGIS.

Als penvoerder van de WASH Alliantie is Simavi uitgenodigd haar duurzaamheidstrategie FIETS te presenteren. FIETS is ondermeer door de Tweede Kamer erkend als duurzaamheidsinstrument voor Fonds Duurzaam Water waar het als toetsmodel wordt ingezet.

Wilt u deze paneldiscussie bijwonen? Meldt u dan aan via ven@irc.nl. De sessie wordt gehouden om woensdag 4 september van 16.00 – 18.30 uur in het Sheraton Hotel in Stockholm.

16. World Water Week programma UNESCO’s International Hydrological Programme
UNESCO's International Hydrological Programme (IHP) heeft ook dit jaar weer veel activiteiten tijdens de World Water Week in Stockholme ( 1-6 september)

Zie de website van de World Water Week voor alle details. 
Enkele hoogtepunten:
- DG UNESCO Irina Bokova neemt deel aan de opening
- de pre-lancering van het nieuwe Zweedse UNESCO categorie-II-centrum voor Water Cooperation 
- Groundwater Information Reliability and International Cooperation, door IGRAC i.s.m. UNESCO en WMO 
- Africa Focus: Shared Waters, Shared Benefits 
- Stakeholders' Contribution to Drought and Flood Management (WMO samen met UNESCO)
- Strengthening the Basis for Water Cooperation across Borders, zie ook het speciale programma
- Water and Peace Diplomacy: From Conflicts to Cooperation, samen met het THIGJ
- Science and Art of Water Cooperation 
- Eflows : Bridging Climate, Political and Institution Borders 
- Climate Uncertainty in Water Resources Planning and Management 
- Climate Change Adaptation and Mitigation - Promoting Coherence 
- New Knowledge, New Practice for Resilient Water Security 

OVERIG

17. Third BeNeLux YWP Conference
In order to meet the current and future needs of the water sector a continuous development of skills and leadership of the Young Water Professionals is required. Four years ago it was therefore decided to start up the Young Water Professionals movement in the BeNeLux. This movement is supported by the International Water Association (IWA). The main objective of this movement is to support the BeNeLux Young Water Professionals (up to 35 years) in their growth towards future leadership.

One of the activities of the YWP BeNeLux is the organization of a biennial conference. The first conference was held in 2009 in Eindhoven, the second in 2011 in Leuven. The next conference will be held in Belval from 2 to 4 October 2013. This event will provide an international forum for students, young researchers and professionals working in the water sector to present their work and meet their peers from Belgium, the Netherlands and Luxembourg. Next to formal congress activities such as lectures, also different side events (career building, cultural visit) will be organized.

We hope to welcome you all in Luxembourg for the third BeNeLux YWP Conference.