NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 3 - 2014

24/01/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Simon Warmerdam naar Indonesië
2. Export watersector stijgt van 7,1 naar 7,4 miljard
3. Aid & Trade in a Day
4. Workshop Waterkwaliteit in de Glastuinbouw
5. Collectieve deelname WISA Biennial Conference Water Innovation, 25-29 May 2014
6. Inventarisatie deelname Ozwater ’14 in Australië
7. EU Fund Water Day Kroatië & Dutch Water Day Slovenië
8. Ghana WASH Window - Tweede Call in Staatscourant rond 27 januari
9. Uitzending Indonesische televisie Nederland en water
10. Interactieve PDF ‘The Phosphorus Challenge’ nu online

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Cultuur = asset management = cultuur
12. Watercampus Business Challenge 2014
13. Event voor (startende) exporteurs: Verover Nieuwe Markten!
14. Aquaver receives Frost & Sullivan 2014 European New Product Innovation Leadership Award
15. Vacature EARS - Afvoerhydroloog / Hydrometeoroloog (M/V)
16. WWF Kenya vacancy - Programme Manager IWRAP

 
NIEUWS

1. Simon Warmerdam naar Indonesië
Op donderdag 23 januari nam Simon Warmerdam (RVO.nl) afscheid als programmamanager van Partners voor Water. NWP en RVO (voormalig AgentschapNL) voeren het programma samen uit. Daarom bestond er jarenlang een nauwe samenwerking tussen Simon, zijn team, en NWP. Simon heeft het programma in acht jaar tot een belangrijke springplank voor internationale ambitie gemaakt. NWP is hem zeer dankbaar voor zijn inzet en ambassadeurschap voor publiek private samenwerking. Simon keert nu weer terug naar Indonesië, waar hij al eerdere woonde en waar zijn hart ook ligt. Hij zal daar werken aan de waterrelatie tussen Nederland en Indonesië.

2. Export watersector stijgt van 7,1 naar 7,4 miljard
De export van de Nederlandse watersector is in 2013 gestegen van 7,1 naar 7,4 miljard. De meeste bedrijven zijn ook positief over 2014. Dat staat in de Water Export Index (WEX), het periodieke onderzoek dat bureau EIM Panteia uitvoert voor de watersector. Afvalwater wordt genoemd als een van de meest kansrijke sectoren, gevolgd door watervoorziening, waterbouw en waterbeheer. Azië is een van de meest kansrijke regio's, aldus de ondervraagde bedrijven. De cijfers zijn een eerste indicatie en moeten nog definitief worden vastgesteld. Maar dat de trend positief is, staat vast. Raadpleeg voor meer informatie de volledige WEX.

3. Aid & Trade in a Day
Op 6 februari a.s. organiseert NWP de bijeenkomst Aid & Trade in a Day. Een schot in de roos, zo is gebleken. De sector heeft enthousiast gereageerd op deze bijeenkomst en we zitten inmiddels vol. Wilt u deze bijeenkomst toch graag bijwonen, neem dan contact op met Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl of tel. 070 3043708. Dan plaatsen we u op de reservelijst.

Aid & Trade in a Day biedt een divers programma waar we praktische handvatten bieden hoe ontwikkelingssamenwerking en handel kunnen samengaan. Maar we gaan ook graag met u in debat over de rol en relevantie van bestaand en nieuw instrumentarium. Download hier het voorlopige programma.

Aid & Trade in a Day wordt georganiseerd in het kader van het Partners voor Water programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Koppen, p.vankoppen@nwp.nl en Joris van Oppenraaij, j.oppenraaij@nwp.nl.

4. Workshop Waterkwaliteit in de Glastuinbouw
Een emissieloze kas in 2027 is het streven. Om dit te bereiken in de glastuinbouw is innovatief ondernemen het sleutelwoord. Daarom organiseren verschillende partijen uit de water- en tuinbouwsector gezamenlijk een workshop voor het MKB, die de kansen om innovatief te ondernemen verder toelicht. Voorafgaand aan de workshop kunt u een bezoek brengen aan een tuinbouwbedrijf gelegen in het innovatieve kassencomplex in Bleiswijk.
Datum:        dinsdag 4 februari 2014
Locatie:        Wageningen UR Glastuinbouw Bleiswijk
Tijd:        11.00 – 17.00 uur

Doel van de workshop is het actief betrekken van MKB bij de uitdagingen in de (glas)tuinbouw. Voorop staat dat MKB'ers hun innovatiebehoefte en kansrijke oplossingen kenbaar kunnen maken, waardoor mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

U kunt zich aanmelden voor de workshop door een e-mail te sturen naar Joost Aloserij, j.aloserij@nwp.nl. Aanmelden is mogelijk tot woensdag 29 januari 2014, maar wees er snel bij, er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Download hier het volledige programma en uitnodiging. 

5. Collectieve deelname WISA Biennial Conference Water Innovation, 25-29 May 2014
Het NWP zal, bij voldoende belangstelling, een collectieve deelname organiseren aan de WISA 2014 Biennial Conference, die plaatsvindt van 25-29 mei 2014 in Mpumalanga, Zuid Afrika.
Klik hier voor meer informatie.

Deelnemen aan de Nederlandse delegatie, waarbij partijen gezamenlijk de Nederlandse watersector vertegenwoordigen, levert u het volgende op:
•    Zichtbaarheid in het Netherlands Water Pavilion, op een strategische locatie op de beursvloer.
Er zal een collectieve stand worden gerealiseerd (36m2), waar middels een centrale boodschap de Nederlandse watersector wordt gepromoot. Als deelnemer heeft u in deze stand recht op naam/logovermelding, 1 poster (op gezamenlijke posterwand), kunt u brochure-materiaal neerleggen en kunt u uw relaties ontvangen.
•    Link naar Netherlands Water Pavilion, bij afname eigen standruimte.
U kunt er natuurlijk voor kiezen om eigen standruimte af te nemen op de beursvloer. Als u deelneemt aan de Nederlandse delegatie zullen wij uw standruimte zoveel mogelijk proberen te linken aan het collectieve paviljoen. U heeft recht op 1 verwijzing naar uw eigen stand (bv. een poster), u kunt brochure-materiaal neerleggen, relaties ontvangen en indien u dit wilt kunnen we uw eigen stand voorzien van een herkenbare link naar het paviljoen.
•    Uitnodiging voor receptie/netwerkborrel, waarvoor u tevens uw eigen netwerk kunt uitnodigen
•    Het programma Wetskills als integraal onderdeel van de Nederlandse inbreng binnen WISA Nederlandse young professionals (high potentials) zullen onderdeel uitmaken van de Nederlandse delegatie en extra aandacht genereren voor de Nederlandse deelname.
•    Branding van uw organisatie en uw individuele activiteiten in de conferentie/op de beursvloer door opname hiervan in het ‘smoelenboek’
•    In overleg met de organisatie proberen we om de individuele activiteiten van de Nederlandse watersector in de conferentie te combineren tot een zogenoemde Orange Day
•    Bij voldoende deelname groepskorting op de toegangsprijs voor de conferentie

Deelname aan de Nederlandse delegatie bedraagt € 995,- excl. per organisatie. Reis- en verblijfkosten en registratiekosten voor de conferentie zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan via deze link

Contactpersoon: Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, 070-3043708

6. Inventarisatie deelname Ozwater ’14 in Australië
De Ozwater is de grootste watertechnologie beurs en conferentie in Australië. Dit jaar wordt de Ozwater ‘14 gehouden van 29 april t/m 1 mei in Brisbane. De Ozwater focust dit jaar vooral op de volgende thema’s;  Asset management, Water treatment, Technical Innovations & Breakthroughs, Desalination, Water reuse en Water, Energy, Climate and Food. Meer informatie over de Ozwater’14 vindt u op www.ozwater.org

Het NWP inventariseert wie deelneemt, of deel wil nemen aan dit event. Het is niet meer mogelijk om op de beurs stand oppervlak in te kopen, maar het NWP bekijkt samen met de Nederlandse ambassade in Australië welke side events en/of netwerkmomenten georganiseerd kunnen worden.
Wilt u deelnemen aan de Ozwater ’14 en/of bent u geïnteresseerd in de Australische watertechnologie markt, neem dan contact op met het NWP.

Contactpersoon: Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

7. EU Fund Water Day Kroatië & Dutch Water Day Slovenië
NWP nodigt u uit om deel te nemen aan de volgende evenementen.

Slovenië - Dutch Slovene Water Day
Op dinsdag 11 februari 2014 organiseren de Nederlandse ambassade in Ljubljana en het NWP voor de geïnteresseerden bedrijven een bezoek aan Slovenië. Samenwerkende partners zijn het Sloveense Ministerie van Landbouw en Milieu, de Sloveense Kamer van Koophandel, brancheorganisatie Waste & Water Utilities of Slovenia, het Institute of Public Utilities en de Slovene Association for Water Protection. Tijdens deze 'Dutch Slovene Water Day' maakt u kennis met de belangrijkste spelers binnen de Sloveense overheid. Daarnaast staat er matchmaking op het programma met Sloveense bedrijven, met focus op (afval) waterbehandeling, water supply, irrigatie en flood protection.

Onderdeel van het programma zal zijn:
•    Presentatie van infrastructurele projecten die de aankomende EU fondsenperiode (2014-2020) uitgevoerd moeten worden
•    Meet & Match: B2B machtmaking event
•    Site visit & networking event
•    Field visit, gecombineerd met de busreis van Ljubljana naar Zagreb
 
Kroatië - EU Fund Water Day
De Nederlandse ambassade in Zagreb en NWP organiseren op woensdag 12 februari 2014 een netwerkevenement “Watermanagement en EU fondsen”, in samenwerking met o.a. het Kroatische Ministerie voor Regionale Ontwikkeling en EU fondsen, Ministerie van Landbouw, de Kroatische Kamer van Koophandel en “Croatian Waters”. Dit evenement biedt Nederlandse spelers een uitgelezen kans om:
•    Inzicht te krijgen in de Kroatische prioriteiten en plannen voor de watersector voor de komende EUfondsenperiode (2014 – 2020). Accent zal liggen op grote infrastructurele afvalwaterprojecten, irrigatie en “flood protection".
•    De Nederlandse expertise op deze gebieden in Kroatië op de kaart te zetten
•    Potentiële Kroatische samenwerkingspartners te ontmoeten: in totaal worden circa 250 spelers verwacht, o.a. nationale en lokale overheden, nutsbedrijven en commerciële bedrijven

Het ochtendprogramma op 12 februari richt zich op de uit te voeren projecten voor de komende EUfondsenperiode. 's Middags staat een Business Event op het programma met de belangrijkste Kroatische aannemers en consultants.

Voor dit programma in Slovenië en Kroatië worden geen kosten berekend, met uitzondering van de kosten voor uw eigen reis- en verblijf. Wel wordt een fee voor "no-show" in rekening gebracht wanneer u na officiële aanmelding uw deelname moet cancellen.

Neem voor meer informatie contact op met David Nieuwenhuis of Suzanne Tietema tel. 070 304 3707. U kunt zich hier aanmelden voor deelname. 

8. Ghana WASH Window - Tweede Call in Staatscourant rond 27 januari
Op 25 november 2013 sloot de eerste call van het Ghana WASH Window Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW) en hier zijn 7 proposals op ontvangen, die momenteel beoordeeld worden. De tweede call van het Ghana WASH Window zal rond 27 januari 2014 in de Staatcourant verschijnen.

Voor deze call is een totaal budget van 10 miljoen euro beschikbaar. De geografische scope wordt verbreed naar alle grote stedelijke gebieden in Ghana (Greater Accra Region en alle Metropolitan Assemblies en Municipal Assemblies met een bevolking van meer dan 100 000 mensen kwalificeren). Op aanvraag kan een lijst van alle deelnemende gemeenten worden toegestuurd. Overige criteria en richtlijnen zullen hetzelfde zijn als in de eerste call.

Gezamenlijke initiatieven door overheidspartijen, private partijen en NGO’s of kennisinstituten kunnen meedingen. Voorstellen dienen bij te dragen aan verbeterde sanitatie en hygiëne, verbeterd afvalmanagement, verbeterde toegang tot veilig drinkwater en stedelijk waterbeheer in Ghana. Het Ghana WASH Window draagt maximaal 60% bij aan de projectfinanciering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij gww@rvo.nl. NWP zal in 2014 wederom ondersteuning bieden via informatie- en matchmaking bijeenkomsten in Ghana en Nederland:
11 februari - Accra
12 februari – Kumasi
13 of 14 februari – Tamale
18 februari – Den Haag (bij RVO.nl)

Klik hier voor de nieuwe website van het GWW.  Voor specifieke matchmaking kan ook in 2014 een beroep worden gedaan op Ghana kernadviseur Gert de Bruijne g.debruijne@nwp.nl.

9. Uitzending Indonesische televisie Nederland en water
Vorige week berichtten we al over de uitzending die de Indonesische televisiezender Metro TV maakte naar aanleiding van de missie naar Indonesië onder leiding van premier Rutte. Water maakte een groot deel uit van deze missie, dat is te zien in deze uitzending. Jakarta is een van de speerpunten van het Kernteam Export en Promotie van de Topsector Water, bovendien is er vanuit Partners voor Water en NWP al jarenlang inzet in Jakarta. De uitzending staat nu online.
Voor meer informatie over de inzet in Indonesië: Ivo van der Linden i.vanderlinden@nwp.nl.

10. Interactieve PDF ‘The Phosphorus Challenge’ nu online
De Phosphorus Challenge iPad app is nu ook verkrijgbaar als interactieve PDF, zodat op alle smart phones, tablets, laptops en computers gebruik gemaakt kan worden van deze waardevolle tool. In het kader van de internationale media campagne zijn alle Nederlandse projecten/business cases hierin verzameld, alsmede alle ontwikkelde korte films. De tool is hoofdzakelijk gemaakt voor gespreks- en/of presentatie doeleinden. Dus wie geen iPad in zijn/haar bezit heeft of een computer wil gebruiken, kan nu gebruik maken van de interactieve PDF.

Om de interactieve PDF te downloaden, klik hier
Let op: de PDF dient geopend te worden in een ADOBE programma om de films te kunnen afspelen.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Cultuur = asset management = cultuur
Op 29 januari houdt KNW de bijeenkomst Cultuur = asset management = cultuur in Cruquius. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de rol van de organisatiecultuur bij het implementeren en bedrijven van asset management.

Het onderwerp wordt op drie manieren bekeken: asset management en de heersende organisatiecultuur, cultuur en management, en de eigen rol bij de organisatiecultuur: cultuur (b)en je zelf. Doel is meer helderheid verschaffen over het onderwerp en het bewustzijn te vergroten over de eigen rol binnen de organisatiecultuur en de uitwerking hiervan op het al dan niet geslaagd implementeren en bedrijven van asset management binnen een organisatie. De bijeenkomst is gericht op medewerkers van midden- en hoger management. Voorafgaand aan de bijeenkomst is een rondleiding bij het Cruquius Gemaal.

Locatie: Museum De Cruquius, Cruquiusdijk 1 in Cruquius.
Meer informatie en aanmelden zie de website van Waternetwerk.

12. Watercampus Business Challenge 2014
De vijfde editie van de succesvolle internationale Watercampus Business Challenge, georganiseerd door Wetsus, Watercampus, Water Alliance, CEW, Deloitte, Rabobank, Icos Capital en O2 Milieu vindt plaats van 17-21 maart 2014 in Leeuwarden. De Watercampus Business Challenge is speciaal ontwikkeld voor personen of organisaties met een idee over een product of dienst dat men in de watersector wil lanceren. Het product of de dienst moet bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen om de huidige toenemende waterschaarste en waterkwaliteit problemen in de wereld het hoofd te kunnen bieden.

Deze Challenge is een zeer geschikte training voor startende ondernemers in water(technologie). De bedoeling is dat enthousiaste deelnemers hun plan met behulp van experts verder ontwikkelen. De organisatoren zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor deelname aan deze Challenge.

Zie voor meer informatie de website van Wetsus.

13. Event voor (startende) exporteurs: Verover Nieuwe Markten!
Gaat u voor het eerst exporteren of exporteert u al maar wilt u een nieuwe markt verkennen? Dan is dit event wat voor u. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap NL), MKB-Nederland en TNT Express nodigen u van harte uit voor het event voor (startende) exporteurs op donderdag 6 maart in het NBC in Nieuwegein. Het programma bestaat uit diverse workshops op gebied van (starten met) internationaal ondernemen. Thema’s als o.a. zakencultuur, exportcontroles, leveringsvoorwaarden en financiering komen hier aan bod. Laat u inspireren, informeren of overtuigen om over de grens te gaan of om een nieuwe markt te verkennen. Reserveert u vast de datum in uw agenda!

Wat:        Verover Nieuwe Markten!
Wanneer:    donderdag 6 maart 2014, ontvangst vanaf 12.30 uur
Waar:        NBC Congrescentrum – Nieuwegein Utrecht, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Deelname:    Gratis
Organisatie:    Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, MKB-Nederland, TNT Express
Contact:    Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling KlantContact, intake@rvo.nl of telefoon 088- 042 4242

14. Aquaver receives Frost & Sullivan 2014 European New Product Innovation Leadership Award
Frost & Sullivan has awarded the 2014 European Award for New Product Innovation Leadership in Membrane Distillation to Aquaver. This renowned award recognises how best-in-class companies worldwide manage growth, innovation and leadership. Aquaver, based in the Netherlands, has developed a wide range of commercial systems based on Membrane Distillation (MD), a novel breakthrough water treatment technology.

Enrique Mendez, Marketing Director of Aquaver, declared "We are proud that Aquaver has been selected to receive this prestigious award. We received the Water Innovator of the Year 2013 last month and now the Frost & Sullivan European Award for New Product Innovation Leadership. This is another recognition for bringing to the market a breakthrough technology which enables companies to achieve environmental water regulations at much lower cost than with traditional technologies”.
Read more 

15. Vacature EARS - Afvoerhydroloog / Hydrometeoroloog (M/V)
EARS werkt in samenwerking met UNESCO-IHE aan de implementatie van een op Meteosat gebaseerd systeem voor droogtemonitoring en afvoervoorspelling in het stroomgebied van de Niger. Wij zoeken per 1 maart 2014 een: Afvoerhydroloog / Hydrometeoroloog (M/V).
De betreffende collega werkt in een klein team aan het genoemde en vergelijkbare projecten. U kunt uw sollicitatie voor 15 februari 2014 insturen. Zie voor meer informatie www.ears.nl/vacancies.php

16. WWF Kenya vacancy - Programme Manager IWRAP
WWF is looking for a Programme Manager IWRAP reporting to the Africa Rift Lakes Programme Manager - Kenya, the incumbent will manage the IWRAP (Integrated Water Resources Action Plan) Programme and associated partnerships, providing leadership, coordination, strategic vision and external exposure to the Programme.
Please note the vacancy is open to Kenyan and non-Kenyan nationals. The position will be in Naivasha.
For more information see http://wwf.panda.org/who_we_are/jobs/?214051/Programme-Manager-IWRAP-WWF-Kenya