NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP NIeuwsbrief 30 - 2012

07/09/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website www.nwp.nl/nieuws/nieuwsbrief voor de webversie.

NIEUWS
1. Internship at Nutrient Platform and Dutch government
2. Interesse voor NL inzending Stockholm Junior Water Prize
3. Roadshow water door Transilvanië in Roemenië
4. NWP en Mr. Harder ontwikkelen social media trainingstraject voor watersector

NIEUWS VAN DEELNEMERS
5. Zonder waterkeringen had New Orleans weer blank gestaan
6. Royal HaskoningDHV onderzoekt hoogwaterveiligheid in Cali, Colombia
7. Handelsmissie Milieutechnologie Argentinië
8. Toegang tot water in Afrika: op zoek naar fluïde oplossingen
9. Gevraagd: International Groundwater and Water Supply Specialists voor ADB project Nepal
10. Kennisdag bedrijven Kennis Netwerk Delta
11. Water & Sanitatiedag 2012: Investeringen & local ownership: de sleutel tot duurzaamheid!
12. Eijkelkamp zoekt trainer consultant
13. Nieuwe publicatie: ecosysteemdiensten voor waterplanning

OVERIG NIEUWS
14. Sneller innoveren: kennisplatform over innovatiebelemmeringen

NIEUWS

1. Internship at Nutrient Platform and Dutch government
Just finished your studies? Eager to gain some serious experience in working with private sector parties, knowledge institutes, NGO's and governments? Especially interested in a dynamic environment in which sustainability, entrepreneurship, politics and international cooperation go hand in hand?
Than we are looking for you! The Nutrient Platform and the Dutch Government are looking for an intern (student or recently graduated) that is interested to work on a 6 month internship (1 Sept - Feb 2012) in a dynamic environment that the Dutch Phosphate Value Chain Agreement offers. Read more on the Nutrient Platform website

Contact: Ger Pannekoek, g.pannekoek@nutrientplatform.org

2. Interesse voor NL inzending Stockholm Junior Water Prize
Annelisa Cornel en Jolet Mimpen vertegenwoordigden Nederland vorige week in Stockholm tijdens de Stockholm Junior Water Prize (SJWP), onderdeel van de World Water Week. In juni werden zij in Nederland uitgeroepen tot Knapste Waterhoofden 2012, dat hun toegang vormde tot Stockholm.
Het team uit Singapore won de SJWP. Maar Annelisa en Jolet hebben ook hoge ogen gegooid! Zij hadden de mooiste poster en hun project –onderzoek naar ontzouting van water in Mozambique– krijgt een mogelijk vervolg door interesse van een jurylid uit Mozambique.

Op de website http://www.knappewaterhoofden.nl/ staan onder andere de blogs van Annelisa en Jolet.
NWP contactpersoon: Huiberdien Sweeris, h.sweeris@nwp.nl, telefoon 070 – 304 37 16.

3. Roadshow water door Transilvanië in Roemenië
Voor bedrijven uit de Nederlandse watersector organiseer de Roemeense consultant Business Development Group van 22 - 26 oktober 2012 een roadshow langs drie Roemeense provincies in de streek Transilvanië. Tijdens de roadshow kunnen Nederlandse bedrijven kennismaken met gemeentes, provinciale autoriteiten, projectontwikkelaars en bedrijven om zo hun (water)technologie onder de aandacht te brengen. Ook worden er regionale waterprojecten bezocht.

De roadshow wordt georganiseerd onder auspiciën van het Roemenië Platform van NWP en met cofinanciering van het programma Partners voor Water.
Op 24 september van 15.00 tot 17.00 uur wordt er in de Holland Gateway in het WTC Schiphol een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Voor aanmeldingen en meer informatie: Ciprian Nanu, Business Development Group, ciprian.nanu@bdgind.ro, tel. +40-744 298803

4. NWP en Mr. Harder ontwikkelen social media trainingstraject voor watersector
In samenwerking met het Netherlands Water Partnership heeft Mr. Harder speciaal voor de watersector een social media trainingstraject ontwikkeld: Whisper Academy Water. Ruim twintig professionals uit de watersector hebben inmiddels thuis of op hun werkplek tijdens een webinar vier online trainingen gevolgd. Begin november komen de deelnemers bij elkaar tijdens een live bijeenkomst met een inspirerende spreker en een leuke business case. “Online valt er in de watersector nog een heleboel te winnen. De mogelijkheden om jezelf en je organisatie te profileren zijn legio”, stelt trainster Nelleke Poorthuis van Mr. Harder. Lees het complete artikel op de website van WaterForum

Meld je nu aan voor de tweede serie van deze social media cursus. De cursus begint half oktober, je krijgt vier weken een uur les per week. Op een speciale Linkedin groep kun je vragen stellen en met elkaar ervaringen delen. De cursus wordt afgesloten met een live bijeenkomst op 6 november, met inspirerende praktijk-cases en sprekers. Op deze video zie je een samenvatting van de cursus. Aanmelden kan op http://www.misterharder.com/nwp 

Let op! De kosten zijn 299 euro per persoon, NWP leden krijgen 10% korting.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

5. Zonder waterkeringen had New Orleans weer blank gestaan
Maandag 27 augustus 2012 sloot New Orleans haar stormvloedkeringen om de stad te beschermen tegen overstromingen. Sinds de bouw, na de overstromingen die ontstonden door orkaan Katrina in 2005, waren de stormvloedkeringen nog niet dicht geweest. Royal HaskoningDHV adviseerde het US Army Corps of Engineers bij de aanleg en verhoging van de dijken om New Orleans. Het bedrijf ontwierp tevens de orkaanatlas waarmee in enkele minuten een inschatting gemaakt kan worden van de impact van een storm.

‘Ze hebben zich goed gehouden’, vertelt dr. ir. Mathijs van Ledden, van Royal HaskoningDHV, die aan de ontwikkeling van de keringen meewerkte, aan De Ingenieur. ‘Zonder de nieuwe keringen en versterking van bestaande waterwerken was het aan de oostkant van de stad gewoon weer misgegaan’.
Mathijs van Ledden en zijn team zijn vorige week veel in het nieuws geweest m.b.t. de hoogwaterveiligheid van New Orleans. Lees, kijk en luister het hier na.  

6. Royal HaskoningDHV onderzoekt hoogwaterveiligheid in Cali, Colombia
Royal HaskoningDHV start 10 september met de diagnose van en aanbevelingen voor de Aguablanca-dijk langs de rivier Cauca in de  gemeente Santiago de Cali in Colombia.

Na de grote overstromingen in 2010 gaf President Santos in februari 2011 de hoogste prioriteit aan de diagnose van de Aguablanca-dijk, vanwege de gevolgen die een doorbraak van de dijk kan veroorzaken voor de hele stad Cali en het land. De Aguablanca dijk is eind jaren 50 en begin jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd om het omringende land geschikt te maken voor landbouw. Inmiddels is het gebied verstedelijkt en wonen vlak achter de dijk in het Agua Blanca district 700.000 mensen. In het gebied staat ook een waterzuiveringsinstallatie die 60 procent van de stad van drinkwater voorziet.

In november 2011 vroeg de regering van Colombia (Fondo Adaptación) de Nederlandse regering om technische hulp om de hoogste kwaliteit te garanderen in de diagnose van de structurele toestand van de dijk. Op deze manier wilde men het risico op fouten beperken en structurele en niet-structurele maatregelen op de korte en lange termijn aanbevelen om zodoende, vanuit een integratief perspectief, het risico op overstromingen in het Aguablanca-district te reduceren.

Dit project dat in juli door Agentschap NL is aanbesteed en betaald wordt vanuit de Transitie Faciliteit Colombia is één van de strategische samenwerkingsprojecten binnen het Colombian Netherlands Water  Partnership (CNWP). Via deze projecten probeert Nederland met kennis en expertise Colombia te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Tegelijkertijd bieden deze projecten kansen voor de Nederlandse sector om zich in Colombia te positioneren.
Royal HaskoningDHV heeft deze opdracht gegund gekregen en gaat de komende maanden aan de slag in Cali.

7. Handelsmissie Milieutechnologie Argentinië
Argentinië heeft grote behoefte aan verbeteringen in de waterzuivering en afvalverwerking en is daarmee een interessante markt voor milieutechnische bedrijven en investeerders. Naast o.a. de ernstige vervuiling van de Riochuelo rivier door lokale industrie, staan de Argentijnen ook voor grote uitdagingen op het gebied van afvalverwerking. In Buenos Aires is de zeer strikte wet "Basura 0" van toepassing. Deze wet houdt in dat afval moet worden verwerkt en hergebruikt in plaats van te storten op vuilnisbelten. Men is dan ook naarstig op zoek naar goede oplossingen.

VLM en Access Latin America, onder auspiciën van de Nederlands-Argentijnse Kamer van Koophandel in Buenos Aires, organiseren een handelsmissie Milieutechnologie naar Argentinië van 23 tot 27 april 2013.

Tijdens de missie vindt er een bezoek plaats aan de beurs Expo Agua y Medio Ambiente in Buenos Aires( http://www.expoagua.com.ar/). Individuele matchmaking maakt een belangrijk deel uit van het programma. Daarnaast zullen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade, een speciaal seminar en een netwerkreceptie georganiseerd worden waar u door ‘speeddating’ snel uw lokale netwerk en kennis kunt uitbreiden.

Indien gewenst kan aansluitend tegen extra kosten een matchmaking programma in Chili worden aangeboden. De handelsmissie wordt uitgevoerd zonder overheidssubsidie. We willen de missie echter voor iedereen toegankelijk maken, zonder in te leveren op de kwaliteit. Daarom vragen we van u een lage deelnemersprijs in combinatie met een success fee, welke betaald wordt na het tekenen van een overeenkomst met een lokale partner.

Voor deelname betalen VLM-leden Euro 1.695,- per persoon. Niet VLM-leden betalen Euro 1.950,-. Prijzen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten. De success fee komen we graag met u overeen in een persoonlijk gesprek. Aanmelden kan tot 15 oktober 2012 via het aanmeldformulier op de website van VLM

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trudi van Spankeren, Exportmanager VLM: 06 57577008, e-mail: trudivanspankeren@globalmatching.nl.

8. Toegang tot water in Afrika: op zoek naar fluïde oplossingen
Op vrijdag 14 september 2012 vindt de jaarlijkse internationale SID-conferentie plaats. In de Glazen Zaal in Den Haag zullen prominente sprekers zoals Ebrima Sall (Council for the Development of Social Science Research in Africa) en Olinda Sousa (Agency of Water and Sanitation Infrastructures, Mozambique) aan de hand van voorbeelden uit de praktijk met elkaar in discussie gaan over de rol van de staat, de private sector en andere actoren bij het verzorgen van drinkwatervoorziening in Afrika. Staatssecretaris Ben Knapen gaat in op het belang van publiek-private partnerschappen in het Nederlands buitenlandbeleid.

Zonder water geen leven. Toegang tot gezond drinkwater voor iedereen is cruciaal voor ontwikkeling. Vaak kan de staat alléén dit niet garanderen en werkt zij samen met het bedrijfsleven. De rol van de staat verschuift van dienstverlener naar facilitator. Wat is het hefboom effect van de staat in deze context? Wat heeft deze veranderende rol voor invloed op de verantwoordelijkheid van de staat in het leveren van publieke goederen aan burgers, in het bijzonder in sub –Sahara Afrika? Wat zijn de uitdagingen bij publiek-private samenwerking in drinkwatervoorziening?  Is hierbij nog een rol weggelegd voor andere actoren?
Dit zijn slechts enkele vragen die aan de orde komen in de afsluitende conferentie van de SID-lezingenserie ‘The State in a globalizing World: problematic yet indispensable’. Voor meer informatie en aanmelden zie de website van SID

9. Gevraagd: International Groundwater and Water Supply Specialists voor ADB project Nepal
In het kader van de samenwerking tussen de Asian Development Bank en UNESCO-IHE worden twee internationale experts gezocht voor een ADB project getiteld: 'Study of the Chandragiri Buried Valley ground water aquifer sustainable yield and Water Supply Development feasibility, Nepal (Katmandu)".
Gezocht wordt naar een International Hydro-geology Specialist en een International Water Supply Specialist.

Op de website van UNESCO-IHE vindt u een beschrijving van het project en de TOR voor beide specialisten. Reacties kunnen tot 14 september 2012 gestuurd worden naar Mevr. Mishka Stuip, m.stuip@unesco-ihe.org.     

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NWP, Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl, tel. 06-51185350 of UNESCO-IHE, Jan Luijendijk, tel. 015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org  of Mishka Stuip, tel. 015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org.

10. Kennisdag bedrijven Kennis Netwerk Delta
Kennis Netwerk Delta Water organiseert op donderdagmiddag 20 september in Vlissingen twee workshops, gevolgd door de film ‘Beasts of the Southern Wild’ en een netwerk-diner.
De workshops gaan over Energie uit water en over (Zoet) water voor landbouw. De inhoudelijke ontwikkelingen komen aan bod. Er gebeurt veel op deze gebieden in Nederland en in Zeeland. De Topsector Water spreekt over een Water Energy Valley en over Leven met Zout. Hoe breng je de ontwikkeling verder van onderzoek in de richting van concrete producten? De nadruk ligt op het creëren van nieuwe bedrijvigheid in Zeeland.

Voor meer informatie over het programma en aanmelen http://www.kndw.nl/

11. Water & Sanitatiedag 2012: Investeringen & local ownership: de sleutel tot duurzaamheid!
Op vrijdag 5 oktober 2012 organiseren Akvo, Aqua for All, Impulsis en Simavi een themadag rond Water & Sanitatie (WatSan) voor particuliere initiatieven die betrokken zijn bij projecten in ontwikkelingslanden.

De rode draad van de themadag is het bereiken van duurzaamheid door te investeren in samenwerking met het bedrijfsleven en door te investeren in local ownership en zelfredzaamheid in de uitvoering van projecten.  De Water & Sanitatiedag vindt plaats in NDC Den Hommel in Utrecht, van 10:00 uur tot 17:30 uur. Routebeschrijving en definitief programma volgen bij bevestiging eind september. Graag nodigen we onze partners en relaties uit, maar ook andere organisaties die belangstelling hebben om deze dag bij te wonen, zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 27 september via het inschrijfformulier op www.impulsis.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de onderstaande medewerkers.
Laura Roverts (Laura@akvo.org), Maaike de Vette (m.de.vette@aquaforall.nl), Gert Kuiper (gert.kuiper@impulsis.nl) , Martin Teunissen (martin.teunissen@impulsis.nl), Harma Smit (harma.smit@simavi.nl)

12. Eijkelkamp zoekt trainer consultant
Eijkelkamp Training & Consultancy is hét kenniscentrum van Royal Eijkelkamp. Wij trainen veldmedewerkers, projectleiders, toezichthouders en overheden op het gebied van Milieukundig onderzoek, Waterbeheer, Bodemkwaliteit bepaling en Begaanbaarheid. Ook bij specifieke bodem- en watergerelateerde vragen of technisch advies en toepassingen van producten helpen de trainers van Eijkelkamp Training & Consultancy met het vinden van antwoorden en oplossingen.

Ter uitbreiding van het team zoekt Eijkelkamp Training & Consultancy een Trainer-Consultant m/v Milieukundig bodem- en wateronderzoek. Lees de volledige vacature op de website van Eijkelkamp.

13. Nieuwe publicatie: ecosysteemdiensten voor waterplanning
De Australische National Water Commission (NWC) heeft vorige week een nieuw rapport gepubliceerd met als titel: "Recognising the broader benefits of aquatic systems in water planning: an ecosystem services approach". Dit rapport beoogt het stimuleren van een brede, systematische en transparante inachtneming van de meervoudige publieke baten van watersystemen bij het opstellen van waterplannen. Het rapport biedt waterplanners en -beheerders een gedetailleerde, op de praktijk gerichte methodiek die is gebaseerd op het ecosysteemdienstenconcept. Startpunt is een brede inventarisatie van actoren die baat hebben bij adequaat beheer van betreffende watersystemen. Economische waardering van baten en prioritering van technisch-wetenschappelijke studies van processen die de baten ondersteunen komen eveneens ruim aan bod in het rapport. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van Deltares.

Het rapport kan worden gedownload van: http://nwc.gov.au/publications/waterlines/87

OVERIG NIEUWS

14. Sneller innoveren: kennisplatform over innovatiebelemmeringen
De werkgroep Innovatieversnelling werkt sinds 2008 aan een platform om ervaringen te delen met belemmeringen in innovatieprocessen, die zich in de Gouden Driehoek overheid - kennisinstellingen - markt voordoen. De website Snellerinnoveren.nl is sinds mei 2012 live en laat zes hoofdbelemmeringen met bijbehorende innovatiehobbels zien, die het vaakst voorkomen. Zij laat zien hoe Nederland werkt aan innovaties in de GWW sector en wat de lesson learned tot nu toe zijn.

Laat u inspireren door innovaties in de sector. En draag zelf praktijkervaringen aan om collectief te leren over innovaties. Deze leeromgeving en dit platform wordt u aangeboden door Rijkswaterstaat, MIAWater, de Werkgroep Innovatieversnelling en haar partners.

Lees een uitgebreid artikel over snellerinnoveren.nl in de nieuwsbrief van de Club van Maarssen of bezoek de website http://www.snellerinnoveren.nl/