NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 30 - 2013

06/09/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Uitnodiging: afsluiting Wereldbank Studietour
2. Enthousiaste trainees willen in de watersector aan de slag!
3. Informatiebijeenkomst Young Expert Programme (YEP) Water
4. Wetskills-boost bij opening PLAMA in Mozambique
5. Budapest Water Summit - Nederlandse deelname
6. Uitnodiging Ethiopië-platformbijeenkomst
7. Economisch missie naar Indonesië met Minister-president Mark Rutte
8. Uitnodiging sectorbijeenkomst Palestijnse Gebieden dinsdag
9. Sectorbijeenkomst Zuid-Soedan
10. Sectorbijeenkomst ‘Opportunities in the Gulf Water Sector’
11. Nederland goed vertegenwoordigd in Stockholm

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
12. Early bird deadline tot 10 september
13. Officiële trailer International Water Week Amsterdam
14. Waterleiders in keynote sessies IWW Conferentie
15. New approaches for managing floods and droughts in deltas and cities
16. De Sarphati Sanitation Award

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
17. Uitnodiging pre-kwalificatie project Bangladesh
18. Nieuwe tender Colombia: managementplan beheer Tillavá rivier stroomgebied
19. Nieuwe IRC-directeur roept op tot hernieuwde gezamenlijke aanpak van watervoorziening en sanitatie voor de allerarmsten
20. Strategic and adaptive management bijeenkomst
21. Bijeenkomst ‘SLIMM monitoren van de drinkwaterkwaliteit’
22. Become part of the Rainwater Harvesting community of RWSN and RAIN Foundation
23. Uitnodiging China bijeenkomst

OVERIG
24. High Level Side Event Mensenrechten en Water in de post 2015 agenda 

NIEUWS

1. Uitnodiging: afsluiting Wereldbank Studietour
U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 12 september vanaf 14.00 uur bij Deltares de afsluiting van de Wereldbank studietour bij te wonen en te participeren in het einddebat. Vanaf 16.00 uur kunt u zich mengen met de stafleden van de Wereldbank en de Afrikaanse delegatieleden tijdens de netwerkreceptie.

Van 9 tot 12 september organiseren het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het NWP in samenwerking met Deltares een studietour voor stafleden van de Wereldbank alsmede voor 4 delegaties uit Mozambique, Benin, Senegal en Tanzania. De studietour richt zich op ‘Integrated Urban Planning in the context of Climate Change and Flood Control Management’. De delegaties bestaan uit lokale bestuurders (incl. burgemeesters), projectmanagers en andere sleutelfiguren die betrokken zijn bij waterprogramma’s van de Wereldbank en/of bij waterprogramma's van Nederland.

Gedurende 4 dagen zal de groep de dialoog aangaan over de relevantie van de Nederlandse aanpak t.a.v. bovengenoemde onderwerpen in de Afrikaanse context. Er zullen bezoeken afgelegd worden aan Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam. Op de 4e dag wordt de studietour afgesloten met een symposium bij Deltares in Delft.

Tijdens dit symposium zal onder andere de Nederlandse benadering in Ho Chi Minh (Vietnam), Jakarta (Indonesië) en Beira (Mozambique) besproken worden. Vervolgens zullen de Afrikaanse delegaties in het bijzijn van enkele Nederlandse experts de bevindingen van de studietour vertalen naar de situatie in hun land. Het doel is om per land toe te werken naar een gezamenlijke Wereldbank-NL agenda die mogelijk door programma’s van de Wereldbank en Nederlandse instrumenten ondersteund zou kunnen worden.

Aan het einde van de dag zullen de werkgroepen de resultaten van hun discussies aan een breder publiek (waaronder hopelijk ook u) presenteren en de dag wordt vervolgens afgesloten met een netwerkreceptie. 

Voor meer informatie en aanmeldingen graag contact opnemen met Sandra Borst, s.borst@nwp.nl 

2. Enthousiaste trainees willen in de watersector aan de slag!
Begin oktober start weer een groep met enthousiaste pas afgestudeerde talenten in de watersector via het Nationaal Watertraineeship! Onder andere Waterschap De Dommel en Croon Elektrotechniek nemen een trainee in dienst. Heeft u ook ruimte voor een gemotiveerde trainee, neem dan contact op met Naomi Timmer (ntimmer@nationaalwatertraineeship.nl). Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship vindt u op www.nationaalwatertraineeship.nl.

3. Informatiebijeenkomst Young Expert Programme (YEP) Water
De eerste indienronde van het YEP Water leverde mooie projecten en vele sollicitaties op. In de afgelopen maanden zijn sollicitatiegesprekken en assessments gevoerd, zijn alle projecten beoordeeld en zijn matches gemaakt. Volgende week start de 3 weken durende training voor de uit te zenden Nederlandse Young Experts; vanaf oktober vertrekken deze 8 Nederlandse Young Experts naar het buitenland en gaan 10 lokale Young Experts via YEP Water aan de slag! 

De tweede indieningsronde voor projecten is inmiddels geopend. Op uiterlijk 1 november moeten alle projectaanvragen zijn ontvangen. In aanloop hiernaar organiseren wij wederom een informatiebijeenkomst, waarin u een toelichting krijgt op het programma en de gestelde criteria en voorwaarden. Ook is er tijd om uw vragen te beantwoorden. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 17 september om 15:00 uur in Den Haag. Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, meld u dan aan via info@yepwater.nl

Het YEP Water is een gezamenlijk programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership (NWP). Via Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties werken jonge professionals – de Young Experts – voor maximaal 2 jaar aan OS-projecten in het buitenland. Jaarlijks is er ruimte voor de inzet van circa 25 Nederlandse en 25 lokale Young Experts.  Meer informatie: www.yepwater.nl 

NWP contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl, tel. 06-46081292

4. Wetskills-boost bij opening PLAMA in Mozambique
Op 6 september is alweer de negende editie van het Wetskills evenement tot een goed einde gekomen in Maputo, Mozambique. Tijdens de lancering van het PLAMA, het nieuwe Mozambicaanse netwerk voor de watersector, hebben de vier teams van elk vier tot vijf deelnemers hun resultaten gepresenteerd. Elk team vaardigde een teamgenoot af die met een zogenaamde ‘elevator pitch’ de jury en de aanwezigen van het innovatieve concept moest overtuigen. Bij het versturen van het bericht was helaas de uitslag nog niet bekend. De prijs voor het winnende team, dat wordt uitgereikt door de Nederlandse ambassadrice, is wel bekend: deelname aan de Wetskills Water Challenge tijdens de International Water Week in Amsterdam!

Wetskills Mozambique 2013
Na Zuid-Afrika, Marokko en Egypte is Mozambique het vierde land op het Afrikaanse continent dat Wetskills aandoet. Net als bij de vorige Wetskills evenementen hebben Nederlandse waterstudenten en Young Professionals samen met lokale deelnemers in gemixte teams samengewerkt aan concrete watervraagstukken. Deze ‘challenges’ zijn aangedragen door Nederlandse organisaties binnen de watersector en spelen in het gastland.

Johan Oost (World Water Academy / Wateropleidingen en tevens coördinator van het Wetskills programma) en Lindsey Schwidder (NWP) kijken met een goed gevoel terug op de negende editie van het Wetskills evenement. ‘Elke Wetskills groep, elk Wetskills evenement heeft een eigen programma en dynamiek, maar de resultaten zijn zeer vergelijkbaar: enthousiaste deelnemers die trots zijn op de twee weken en hun resultaat!’

Deze Wetskills editie is mede mogelijk gemaakt door Water Mondiaal, in samenwerking met het NWP, Nederlandse Ambassade, World Water Academy en SNV. De study cases zijn aangedragen door: ProWater (sanitatie), Wageningen Universiteit (irrigatie), SNV (drinkwater) en Royal HaskoningDHV (meervoudige gebruik van dammen).

Volg Wetskills op Facebook en www.wetskills.com. Voor meer informatie over Wetskills Mozambique 2013 lees onze dagelijkse blog. of neem contact op met Lindsey Schwidder (l.schwidder@nwp.nl) of voor het gehele Wetskills programma met Johan Oost (johan.oost@wateropleidingen.nl).  

5. Budapest Water Summit - Nederlandse deelname
Van 8-11 oktober 2013 vindt in Hongarije de Budapest Water Summit plaats. Georganiseerd door de Hongaarse overheid in samenwerking met de Verenigde Naties en de World Water Council maakt het deel uit van het VN Internationale Jaar van de Sanitatie. De Budapest Water Summit kent verschillende programmaonderdelen, waar o.a. een Water Expo, Water Leaders Forum & Civil Society Forum onderdeel van uitmaken.  Zie voor meer informatie over de thema's die centraal staan tijdens de summit  www.budapestwatersummit.hu  of download de achtergrondinformatie.

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Boedapest inventariseert het NWP welke partijen uit de Nederlandse watersector deelnemen aan het evenement. Heeft u zich al aangemeld of bent u van plan aan de summit deel te nemen, neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl, tel. 070 304 3707.

6. Uitnodiging Ethiopië-platformbijeenkomst
Het is al lange tijd stil geweest rondom het Ethiopië-platform; daarom is het de hoogste tijd om elkaar op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen tijdens een platformbijeenkomst op donderdagmiddag 26 september aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst bieden we u de mogelijkheid om te discussiëren over nieuwe en bestaande initiatieven/projecten en om (on)bekenden uit het netwerk te ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit om op 26 september aanwezig te zijn. De bijeenkomst start om 13.30 uur en het definitieve programma en de locatie volgen gauw. U kunt zich nu alvast aanmelden via deze link. Mede op basis van uw antwoorden op de inventarisatievragen wordt het programma samengesteld.

Voor vragen, wensen of ideeën over de invulling van deze middag kunt u contact opnemen met Arjen de Vries (a.devries@nwp.nl) of Joris van Oppenraaij (j.vanoppenraaij@nwp.nl).

7. Economisch missie naar Indonesië met Minister-president Mark Rutte
Wilt u zakendoen in Indonesië? Ga dan van 18 november  tot en met 22 november 2013 mee met de economische missie naar Indonesië met minister-president Mark Rutte. De missie heeft als thematische insteek duurzaamheid, hierbinnen zijn o.a. de volgende sectoren aangemerkt:
• Agro food / tuinbouw
• Water, havens 

Indonesië is een land dat het macro economisch gezien goed doet. Afgelopen jaar is de Indonesische economie de Nederlandse in omvang gepasseerd. Er is al jarenlang sprake van hoge groeicijfers (6,2% in 2012), de financiële sector is op orde en de middenklasse groeit snel. De binnenlandse consumptie en (vnl. buitenlandse) investeringen vormen de belangrijkste pijlers onder de economische groei. Wilt u deze markt beter leren kennen en potentiële zakenpartners ontmoeten, dan nodigen wij u van harte uit voor deze missie.

Deze missie wordt georganiseerd door Agentschap NL, divisie NL EVD Internationaal in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse economische netwerk in Indonesië (ambassade Jakarta), FME-CWM, NWP en VNO-NCW. Voor meer informatie en aanmelden zie de website van Agentschap NL. Sluitingsdatum is 12 september!

Het waterprogramma zal in samenwerking tussen de Nederlandse ambassade, het Ministerie van I&M en het NWP worden vormgegeven en uitgevoerd. Ideeën voor het programma vernemen wij graag!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl.

8. Uitnodiging sectorbijeenkomst Palestijnse Gebieden
Het Water OS programma van het Nederlands Vertegenwoordigingskantoor (NRO) in Ramallah, concentreert zich vooralsnog op het herstel van het waternetwerk van het gebied rondom Bethlehem en grensoverschrijdende projecten die vooral betrekking hebben op de opvang, zuivering en de mogelijkheid voor het gebruik van afvalwater in de landbouw op de grens met Israël.
Daarnaast  zullen in het kader van (potentiële) samenwerking tussen Nederlandse en Palestijnse bedrijven en instellingen tot het eind van het jaar een reeks van activiteiten worden georganiseerd in Nederland i.s.m. Agentschap NL in het kader van de International Water Week (begin november 2013 in Amsterdam) en de samenwerkingsraad bijeenkomst in de Palestijnse gebieden in december dit jaar.

Op de sectorbijeenkomst zullen we samen met twee Palestijnse gasten, Abdelrahman Tamimi, general director van de Palestinian Hydrology Group en Adbullah Shawari, business development manager van de Palestijnse investeringsgroep PADICO de kansen voor de Nederlandse water- en landbouwsectoren toelichten en een blik werpen op bovengenoemde activiteiten.

Het Nederlands Vertegenwoordigingskantoor in Ramallah heeft, i.s.m. de kernadviseurs, een selectie van bedrijven die aan hebben gegeven op zoek te zijn naar een partners in Nederland. Een overzicht van deze bedrijven zal worden gepresenteerd op de bijeenkomst, alsmede de activiteiten van PADICO en de Palestinian Hydrology Group.

Graag nodigen wij u uit voor deze sectorbijeenkomst, om u te informeren over de uitdagingen en kansen die er zijn en worden gecreëerd voor samenwerking met de water- en landbouwsectoren in de Palestijnse Gebieden. Hebt u wensen of suggesties voor het programma, neem dan contact op met Gert de Bruijne of Machteld Galema.

Datum: dinsdag 24 september  2013
Tijd:  10.00 – 14.00 uur (incl. lunch)
Locatie: Glazen Zaal, begane grond, NWP, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag

Ga naar de NWP website om u aan te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert de Bruijne (g.debruijne@nwp.nl) of Machteld Galema (m.galema@nwp.nl).

9. Sectorbijeenkomst Zuid-Soedan
Vanuit het Water OS programma wordt gewerkt aan het opzetten van een duurzame partnerrelatie met de watersector in Zuid-Soedan. Ondersteuning bieden aan de Nederlandse ambassade in Juba is hierbij een belangrijk onderdeel. De afgelopen anderhalf jaar is ondersteuning geboden bij de formulering van een bilateraal waterprogramma en momenteel vindt het aanbestedingstraject plaats van (een deel van) dit programma. Naar verwachting neemt de ambassade hier medio september een beslissing over.

Naast het bilaterale ODA programma wordt ook breder gekeken naar kansen voor samenwerking. In dit kader stelt Wim Klaassen, kernadviseur voor Zuid-Soedan, een scan op die inzicht zal geven in de ontwikkelingen in de Zuid-Soedanese watersector.

Graag nodigen wij u uit voor een sectorbijeenkomst Zuid-Soedan op vrijdag 4 oktober van 09.00 uur tot 12.00 uur op een nog nader te bepalen locatie. Durk Adema, waterdeskundige op de Nederlands ambassade in Juba, is bij de sectorbijeenkomst aanwezig.

Aanmelden kan door een e-mail met daarin uw naam en de organisatie waar u voor werkt, te sturen naar wateros@nwp.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Klaassen (w.klaassen@nwp.nl) of Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl).

10. Sectorbijeenkomst ‘Opportunities in the Gulf Water Sector’
De vorig jaar zeer geslaagde deelname aan de International Water Summit (IWS) Abu Dhabi met een Holland Water & Energy pavilion, mede mogelijk gemaakt door Shell, krijgt een vervolg in 2014. Naast duurzame energie staat water tijdens dit evenement steeds prominenter op de agenda. Om de kansen voor de Nederlandse sectorpartijen beter te verkennen, nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst op donderdag 19 september 2013 van 15.30 -17.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal Andrew Walker, Director of International Business Development van de IWS, u bijpraten over de mogelijkheden in de Golf regio. Graag gaan we met u in gesprek over uw wensen ten aanzien van deelname aan dit evenement en de mogelijkheden van presentatie middels een collectief Holland Pavilion. 

De International Water Summit vindt plaats van 20 tot 22 januari 2014 in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Meer informatie www.iwsabudhabi.com  

De bijeenkomst wordt gehouden bij NWP, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag. Aanvang: 16.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding: Suzanne Tietema, 070 304 3707, s.tietema@nwp.nl 

11. Nederland goed vertegenwoordigd in Stockholm
De World Water Week in Stockholm loopt vandaag op zijn einde. De afgelopen week bood een vol programma en ook vanuit Nederland was een grote vertegenwoordiging afgereisd naar Stockholm. De Nederlandse sector verzorgde verschillende sessies en workshops, nam deel aan de beursvloer en uiteraard deden onze Knappe Waterhoofden mee aan de finale  van de Stockholm Junior Water Prize.

Op www.dutchwatersector.com staat een uitgebreid overzicht van de Nederlandse deelname:

Ook uw projecten en nieuws op www.dutchwatersector.com? Stuur een e-mail naar info@dutchwatersector.com

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website voor meer informatie.

12. Early bird deadline tot 10 september
Dankzij een actie voor de Stockholm Water Week is de deadline voor de early bird korting (10%)  verlengd van 1 naar 10 september. Profiteer er nog snel van en koop uw conferentietickets voor 10 september!

13. Officiële trailer International Water Week Amsterdam
Bekijk hier de officiële filmtrailer van de IWW Amsterdam en krijg vast een voorproefje van alles wat er te beleven valt! Stuur vooral de link door. Mocht u de film op uw website willen zetten of deze in een ander format nodig hebben, neem dan contact op met c.boomsma@nwp.nl 

14. Waterleiders in keynote sessies IWW Conferentie
Naast de presentatie van zijne hoogheid Prince El Hassan bin Talal of Jordan, chair of UNSGAB, zijn veel andere interessante keynote sprekers geprogrammeerd, waaronder:

  • Mr. Trinh Dinh Dung, Minister of Construction, Vietnam
  • Mr. Joko Widodo, Governor DKI Jakarta
  • Mr. S. Donovan, Secretary, US Department of Housing and Urban Development, USA
  • Mr. Jose Luis Irigoyen, World Bank, Director, Department of Transport, Water and Information & Communications, USA
  • Ms. C. Gehrels, Vice Mayor of Amsterdam
  • Mr. K. Falkenberg, DG Environment, European Commission
  • Mr. M. van Loosdrecht, TU Delft and Lee Kuan Yew Water Prize Winner, The Netherlands

Kijk hier voor het complete programma van de conferentie

15. New approaches for managing floods and droughts in deltas and cities
Een van de sessies in het IWW Conferentie programma is the sessie New approaches for managing floods and droughts in deltas and cities. Deze sessie telt vele innovatieve cases; Bangladesh ( the Bangladesh Delta Plan 2100), California (Climate Change and the Future of the California Delta) alsmede presenties rond Resilient Flood Risk Management en Integrated Coastal Zone management.

16. De Sarphati Sanitation Award
Tijdens de International Water Week wordt voor de eerste keer de Sarphati Sanitation Award van 50.000 euro uitgereikt. De deadline voor nominaties is 15 september! Kijk hier voor meer informatie. Rond de award is ook een interessante water en sanitatie workshop georganiseerd.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

17. Uitnodiging pre-kwalificatie project Bangladesh
Vitens-Evides Internationaal (VEI) gaat het “Urban Dredging Demonstration Project” in Dhaka Bangladesh voor de DWASA (Dhaka Water Supply and Sewerage Authority) en DCC (Dhaka City Corporation) uitvoeren.
In Dhaka, Bangladesh zijn de riolen en drains zwaar dichtgeslibt met als gevolg overstromingen en vervuilingen van de aangrenzende wijken. Nederland heeft aangeboden te demonstreren hoe met methodes ontwikkeld in Nederland deze problematiek aangepakt kan worden.

VEI nodigt adviesbureaus/consultancy bedrijven uit om te pre-kwalificeren voor dit project door documenten in te dienen voor het leveren van expertise op de volgende gebieden:
Senior Dredging Expert / Trainer, 27 mm (manmaanden), Dredging Operators / Trainers (30mm), Institutionele Expert, 2,5 mm, GIS Expert 6 mm, Communicatie / Gemeenschap ontwikkeling Expert 5mm, Economist 2,5 mm, Environmental Expert 3 mm, Diverse Experts 2 mm.

Klik hier voor het complete bericht. Deadline is 23 september, vóór 12.00 uur (Nederlandse tijd).

18. Nieuwe tender Colombia: managementplan beheer Tillavá rivier stroomgebied
De gemeente Puerto Gaitán in het Colombiaanse departement Meta is eind vorige maand het tenderproces gestart met betrekking tot de formulering van de voorbereidende, diagnostische en prospectieve fase van het management plan voor het beheer van het Tillavá rivier stroomgebied.  
Het betreft een consultancy contract van 1,3 miljoen euro; klik hier voor meer informatie. Voor direct contact over deze tender met de betrokken Colombiaanse overheid, stuur een mail naar contratacion@cormacarena.gov.co.

19. Nieuwe IRC-directeur roept op tot hernieuwde gezamenlijke aanpak van watervoorziening en sanitatie voor de allerarmsten
De mondiale think and do tank  IRC heeft tijdens  Stockholm World Water Week bekendgemaakt dat dr. Patrick Moriarty is benoemd als nieuwe directeur van de organisatie. Dr. Patrick Moriarty heeft een pionierende rol gespeeld bij IRC's onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame voorzieningen die een geloofwaardig alternatief moeten vormen voor versnipperde hulpprojecten. Dr. Patrick Moriarty heeft leiding gegeven aan Triple-S, een programma ter waarde van US$ 22 miljoen, waar samen met partners in Ghana en Oeganda wordt bekeken hoe blijvende en duurzame verandering van de water sector  kan worden gerealiseerd.

Met de benoeming van de nieuwe directeur geeft IRC een duidelijk signaal af – de organisatie maakt zich hard voor duurzame voorzieningen en laakt op zichzelf staande, niet-duurzame projecten die zo typerend zijn voor veel hulp- en ontwikkelingsinitiatieven. In zijn werk maakt dr. Moriarty zich sterk voor een totaalaanpak en samenwerking met de overheid – er wordt gekeken naar álle aspecten van de hulp, niet alleen de kapitaalinvestering die nodig is voor het plaatsen van pompen of toiletten is belangrijk, maar er wordt ook gekeken naar de investeringen die nodig zijn om de infrastructuur te kunnen repareren en onderhouden.

Lees verder op de website van IRC.

20. Strategic and adaptive management bijeenkomst
Op dinsdag 10 september a.s. organiseren waterschap Groot Salland, waterschap Velt en Vecht en de provincie Overijssel een bijeenkomst over Strategic Adaptive Management. Strategic Adaptive Planning en Strategic Adaptive Management is een management concept dat is ontwikkeld in Kruger Nationaal Park en ook is toegepast in de Catchment Management Strategy (beheersplan) van de Inkomati Catchment Management Agency (waterschap) in Zuid Afrika.

Als key note speakers zijn uitgenodigd Professor Kevin Rogers van de Universiteit van Witwatersrand en Dr. Gigi van Rhee van Stratelligence, het bureau dat in het Deltaprogramma geadviseerd heeft over Adaptive Management. De dagvoorzitter is Govert Geldof.
De bijeenkomst wordt bijgewoond door vertegenwoordigers uit Zuid Afrika, Mozambique, Swaziland en Suriname. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen provincie Overijssel Waterschap Groot Salland en Waterschap Velt en Vecht binnen twee Internationale stroomgebieden: Incomati (Zuid Afrika, Mozambique en Swaziland) en Vecht (Nederland en Duitsland). Deze samenwerking is genoemd River and Environment Management Cooperation (REMCO).

Aanmelden kan via het secretariaat: k.mook@overijssel.nl, 038-4998753. Meer informatie leest u op de website.

21. Bijeenkomst ‘SLIMM monitoren van de drinkwaterkwaliteit’
Op 26 september 2013 worden de resultaten van het innowator-project SLIMM niet alleen gepresenteerd, maar ook live gedemonstreerd. In het SLIMM-project zijn op grond van modellen soft-sensoren ontwikkeld voor  drinkwaterkwaliteitsmetingen. De soft-sensoren zijn vergeleken met online metingen en laboratoriummetingen. Dit levert veelbelovende resultaten op. Door de modellen real-time te laten meedraaien met het besturingssysteem van de productielocatie Oldeholtpade is met de soft-sensoren een real-time dashboard van de drinkwaterkwaliteit gerealiseerd.

Het project heeft door de online metingen en modellen een zeer gedetailleerd inzicht gegeven in de performance van de zuivering. Hierdoor zijn we in staat geweest om de zuivering te optimaliseren en de operationele kosten te verlagen (energie, water, chemicaliën maar ook de personele kosten). SLIMM kan waterbedrijven helpen om de performance van de zuivering sterk te verbeteren en daarmee de operationele kosten te minimaliseren. 

SLIMM staat voor Self Learning Integrated Model-Based Management en beoogt real time kwaliteitsgestuurde drinkwaterbereiding uit grondwater. SLIMM is een innovatief project op grond van de innowator regeling van Agentschap.nl in samenwerking met: Vitens NV, Royal HaskoningDHV, Perceptive Engineering Ltd., Logisticon Water Treatment BV, Technische Universiteit Delft enYorkshire Water.

Locatie van de bijeenkomst: Productiebedrijf Engelse Werk van Vitens, Ruiterlaan 46, 8019 BP Zwolle. Voor meer informatie en aanmelden, zie www.waternetwerk.nl 

22. Become part of the Rainwater Harvesting community of RWSN and RAIN Foundation
RAIN Foundation and the Rural Water Supply Network  have created a new sub-community on Rainwater Harvesting (RWH). This community is one of the activities within a program on Rainwater for Food Security funded by IFAD. The program’s main objectives are knowledge sharing and networking concerning Rainwater Harvesting; this includes the mobilisation and strengthening of a range of existing networks and organisations towards undertaking collective action on the further promotion and uptake of rainwater harvesting. The ultimate goal of this program and the community is to boost the uptake of RWH. The Rainwater Harvesting community already has over 80 members from 22 countries.

Rainwater for food security website has been launched!
To actively promote and support sharing of knowledge, experiences and tools on the multiple use purposes of RWH will be shared within the community. RAIN will support the community members and facilitate expert meetings through webinars, supporting successful methods and our new Rainwater for Food Security website that just has been launched. Please visit our website and find out what it has to offer you!

Become a member and participate in our 1st webinar
On Wednesday the 2nd of October we will organise a webinar as a kick off for the community. We warmly welcome your membership, so please join our 1st webinar by joining our Rainwater Harvesting community. During this webinar the new platform and its functionalities will be presented.

Together we can contribute to each other's success towards increased access to water for vulnerable people in developing countries. For more information, please send an email to info@rainfoundation.org, visit our new website and/or join our community of practice to find out what it has to offer you.

23. Uitnodiging China‐bijeenkomst
Ondernemen in China is lastig zonder de juiste contacten. Wilt u zaken met China doen, maar heeft u geen ingang bij de regionale Chinese overheid of het lokale bedrijfsleven? Dan is het zeker interessant voor u te weten dat de Provincie Zuid-Holland sinds 20 jaar een nauwe relatie onderhoudt met de Chinese provincie Hebei, in directe nabijheid van de metropolen Beijing en Tianjin, en met Shanghai Pudong. Hebei en Zuid-Holland werken inmiddels op vele terreinen samen: water- en milieutechnologie, land- en tuinbouw, stedelijke ontwikkeling, gezondheid, haven- en kustontwikkeling, en onderwijs.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 8 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur bij de Kamer van Koophandel in Den Haag aan de Koningskade 30 in aanwezigheid van Gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de Provincie Zuid-Holland. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over de activiteiten in het kader van de provinciale China-relaties en om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Om een beeld te krijgen van de activiteiten en mogelijkheden die wij faciliteren, verwijzen wij u naar de China nieuwsbrief (pdf) op de KvK-website

Samen met Dutch Sino Business Promotions (DSBP) ondersteunt de Kamer van Koophandel de Provincie Zuid-Holland bij onderhouden van haar 'government to government' relaties met China. Wij doen dit om ondernemers en organisaties te helpen bij hun activiteiten in China en hen te informeren over de mogelijkheden die deze relaties kunnen bieden.

Wilt u aan de bijeenkomst deelnemen, dan ontvangen wij graag uw inschrijving vóór maandag 30 september via dsbp@dutchsino.com. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

OVERIG

24. High Level Side Event Mensenrechten en Water in de post 2015 agenda
WaterLex International organiseert in samenwerking met de Hongaarse Ombudsman voor toekomstige generaties op 13 September a.s. een High Level Side Event van de Mensenrechtenraad in Genève gewijd aan Mensenrechten en Water in de Post 2015 Agenda. Deze vergadering wordt voorgezeten door Michel Jarraud, hoofd van UN Water, met interventies van Catarina de Albuquerque, Nederland, Zwitserland, Uruguay (namens de Blue Group in de VN) en Colombia (initiatiefnemer van het SDG concept). Last but not least wordt een NGO verklaring voorgelezen door Maggie White, voorzitter van de Butterfly Effect. Download onze flyer en steun onze tekst op www.waterlex.org.

(c) 2013 NWP