NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 31 - 2013

12/09/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Collectief Water-Food-Energy Pavilion tijdens IWS Abu Dhabi
2. Dutch Water Sector Reaching out to Indonesia’s Future Water Leaders
3. ‘Rembrandt Water’ Bijeenkomst over versterking internationale export Nederlandse waterkennis
4. Sectorbijeenkomste NWP Indonesië platform
5. Enthousiaste kick-off YEP Water!
6. Nederlandse scholieren via Knappe Waterhoofden in Stockholm
7. Nieuwe enthousiaste ambassadeur Waterwonderen

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
8. Grote belangstelling voor conferentie IWWAmsterdam
9. Workshop TAPES; transnational action program on emerging substances
10. Doe mee aan de China of India Ontbijt  Masterclasses (gratis!)
11. Industrial leaders forum
12. Enterprise Europe Network organiseert AquaMatch tijdens Aquatech in Amsterdam

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
13. Tweede ronde MIT regeling opent 25 september
14. Waardering voor Nederlandse aanpak op congres Sensors4Water
15. Trade Mission Morocco
16. TU Delft Student werkt aan Urban Environment & Climate Change Vietnam
17. Nijhuis Water Technology acquires H2OK Water and Energy
18. Business Event voor Opkomende Markten
19. Eijkelkamp introduceert de Aardvark
20. Project ombouw drie grote gemalen van HHRS van Rijnland feestelijk opgeleverd
21. Vacancy Waste: Project/Process Manager

NIEUWS

1. Collectief Water-Food-Energy Pavilion tijdens IWS Abu Dhabi
Tijdens de International Water Summit (IWS) Abu Dhabi, 22-24 januari 2014, wordt evenals vorig jaar een collectief Water-Food-Energy Pavilion gerealiseerd in samenwerking met Shell en de Nederlandse Ambassade te Abu Dhabi. In het collectieve paviljoen is -evenals tijdens de succesvolle editie in 2013- ruimte gereserveerd voor partijen uit de drie genoemde sectoren. Deelname in het paviljoen is al mogelijk vanaf 3m2. De International Water Summit wordt parallel aan de World Future and Energy Summit georganiseerd, een jaarlijks terugkerend evenement dat zich richt op energie en zuinig energieverbruik. Thema's van de IWS zijn in 2014 voornamelijk gericht op afvalwaterbehandeling, water-energie nexus, water hergebruik, industriewater en watergebruik voor agrarische doeleinden. Voor een compleet overzicht van het programma en de thema's van de summit zie www.iwsabudhabi.com  

Op donderdag 19 september 2013 zal voor de geïnteresseerde partijen een bijeenkomst worden gehouden ter voorbereiding op deze beurs. Na een algemene introductie over de IWS 2014 wordt met potentiële deelnemers en de bedrijven die zich reeds hebben aangemeld doorgepraat over de opzet en invulling van het Water-Food-Energy Pavilion. De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 - 17.00 uur bij het Netherlands Water Partnership, Bezuidenhoutseweg 2 Den Haag. Heeft u interesse in deelname aan de IWS Abu Dhabi of wilt u deelnemen aan de bijeenkomst op donderdag 19 september meldt u dan aan bij s.tietema@nwp.nl, 0703043707. Een impressie van het in 2013 gerealiseerde paviljoen en prijzen voor deelname in 2014 kunt u hier downloaden.

2. Dutch Water Sector Reaching out to Indonesia’s Future Water Leaders
A prominent group of organisations from the Dutch water sector is announcing the first Indonesia-Netherlands Water Challenge. Under the theme Coasts & Ports Indonesia: People, Planet & Profit, the program aims to engage young Indonesian talent with the important challenges of sustainable coast and port development in their country. They will be given the opportunity to contribute their own ideas and develop these together with professional experts from the Dutch partners. Read the complete article on dutchwatersector.com.  

3. ‘Rembrandt Water’ bijeenkomst over versterking internationale export Nederlandse waterkennis
Op donderdag 3 oktober vindt de bijeenkomst 'Rembrandt Water' plaats in Apeldoorn. De bijeenkomst gaat over de versterking van internationale export van kostbare Nederlandse waterkennis in publiek-private samenwerkingsverbanden.

Er is geen onderwerp in Nederland waar deskundigen zich al jaren meer het hoofd over breken dan het feit dat, hoewel Nederland goed is op vrijwel alle gebieden van water, dit niet tot uitdrukking komt in de export. In maart 2013 is het rapport “Rembrandt Water: Expanderen op de internationale markt van geïntegreerde contracten” verschenen. Dit rapport belicht een belangrijk deel van de problematiek. Hoe komt het toch dat het zo lastig is de Nederlandse kracht op het gebied van water te bundelen? Hoe is het mogelijk dat een land dat naar buiten toe volhoudt dat polderen een tweede natuur is, samenwerken op zijn kracht zo lastig is? Het Rembrandt Water-rapport houdt het op onvoldoende samenwerking tussen de publieke en private actoren. Een intensieve samenwerking tussen waterschappen, drinkwaterbedrijven en Nederlands bedrijfsleven is (deel van) de oplossing.

Maar is dat wel zo?
Tijdens de bijeenkomst op 3 oktober wordt over bovenstaande van gedachten gewisseld. Voor een deel gaat het over feit of fictie. Wat is de stand van zaken in Nederland en wat vraagt het buitenland? Hebben alle actoren wel dezelfde drive? Aleid Diepeveen, directeur business development bij NWP is dagvoorzitter. Voor meer informatie en aanmelden zie de website van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk

4. Sectorbijeenkomst NWP Indonesië platform
Op woensdag 9 oktober 2013 wordt de sectorbijeenkomst van het NWP landenplatform Indonesië georganiseerd. Sinds de laatste bijeenkomst (januari 2013, Unesco-IHE) is er veel gebeurd in de bilaterale samenwerking met Indonesië en de komende tijd staat er ook veel op de agenda. Het is daarom het een ideale moment om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren, nieuwe initiatieven te ontplooien en bekenden uit het Indonesië netwerk weer eens te ontmoeten.

De sectorbijeenkomst wordt gehouden bij Twynstra Gudde, Stationsplein 1 in Amersfoort, van 12.30 tot 17.00 uur. We starten met een plenair gedeelte (incl. lunch) waarin we de actuele ontwikkelingen met u willen bespreken en we sluiten de middag af met een netwerkborrel.

De volgende punten komen aan de orde:
• Economische missie naar Indonesië minister-president Mark Rutte en Minister Ploumen (18-22 november)
• International Water Week (4-8 november): inkomende Indonesische delegatie
• Toelichting op traject ‘NL kansen in Jakarta’
• Uitkomsten ‘water governance scan’
• Etc.

Wij nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via email m.vanderlubbe@nwp.nl.  Als u zelf nog punten aan de orde wilt stellen kunt u dit tevens in uw email aangeven.

Contactpersoon: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl, tel. 070 304 3712.

5. Enthousiaste kick-off YEP Water!
Onder de enthousiaste leiding van social change agent Kirsten van der Hul vond maandag 9 september de kick-off plaats van de 1e trainingsweek van de uit te zenden Young Experts. Bij deze bijeenkomst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken waren uiteraard de acht Nederlandse Young Experts aanwezig die voor twee jaar in het buitenland gaan werken en zelfs een lokale expert uit Ethiopië. Maar ook hun coaches en mentoren waren aanwezig; de kick-off stond namelijk in het teken van kennismaking. De meer ervaren buitenland-gangers, zoals één van de initiatoren Raimond Hafkenscheid, coach Linda Reijkerkerk en de mentoren Guus Paardenkooper en Marco Schouten gaven tips, met als gouden tip ‘blijf je authentieke zelf’! Later werkten de aanwezigen aan een case waarin oplossingen werden aangedragen voor het Topsector Water masterplan Indonesië.

Na de kick-off gingen de Young Experts dinsdag van start met hun eerste training, persoonlijke effectiviteit. De rest van de week en volgende week volgen zij nog veel meer trainingen, zodat zij vanaf oktober klaar zijn om naar het buitenland te vertrekken. Zij gaan onder andere aan de slag in Bangladesh, Ethiopië, Ghana, Indonesië en Kenia voor MAX Foundation, MetaMeta Research, Vitens-Evides International, Witteveen+Bos en SNV. Daarnaast gaan elf lokale Young Experts in het buitenland aan het werk via YEP Water.

De 2e indieningsronde voor projectposities is inmiddels geopend en heeft 1 november als deadline voor in te dienen voorstellen. Op 17 september organiseert het programmabureau om 15.00 uur een informatiebijeenkomst in Den Haag. U bent van harte welkom! Aanmelden kan via info@yepwater.nl.

NWP-contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl, tel. 06-46081292.

6. Nederlandse scholieren via Knappe Waterhoofden in Stockholm
Scholiere Lotte Hoes was vorige week in Stockholm tijdens de World Water Week, waar zij Nederland vertegenwoordigde tijdens de Stockholm Junior Water Prize! Dit is een internationale scholierenwedstrijd om het beste idee op het gebied van water te belonen. Samen met haar klasgenote Kimberly Schoenmaker van het Christelijk Lyceum Zeist won Lotte afgelopen juni de nationale scholierenwedstrijd Knappe Waterhoofden. Het project van Lotte en Kimberly ging over Green Cities, waarin zij huizen voorzien van groene daken met tuinen die regenwater opvangen. Hierdoor ontstaat minder wateroverlast, minder hittestress en een mooie tuin met groenten, fruit of bloemen. Dit alles tegen heel beperkte meerkosten. Helaas won dit idee niet, maar gingen Chileense scholieren er met de prijs vandoor. Hun project richtte zich op het reinigen van olie door de inzet van micro-organismen onder extreem koude temperaturen, waarvoor de scholieren zelfs een reis naar Antarctica maakten.

Scholieren kunnen hun profielwerkstuk over water inmiddels alweer indienen via info@knappewaterhoofden.nl en maken daarmee ook kans op een geweldige ervaring in Stockholm!
Meer weten? www.knappewaterhoofden.nl of neem contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl of met Jos van Dalfsen, jos.vandalfsen@wetsus.nl.

7. Nieuwe enthousiaste ambassadeur Waterwonderen
Vincent Hovinga is de 11e ambassadeur van Waterwonderen! Hij werkt bij Waterschap Velt&Vecht en houdt zich als Adviseur Informatisering onder andere veel bezig met informatiemanagement rondom Waterschap Vechtstromen, een samensmelting van de huidige Waterschappen Velt&Vecht en Regge&Dinkel. Niet direct een technisch-inhoudelijke ‘waterman’ dus, maar toch heeft Vincent een passie voor de watersector die hij graag wil overbrengen aan jongeren, om hen te enthousiasmeren voor een watergerelateerde opleiding/carrière. Lees meer over Vincent op zijn eigen pagina http://www.waterwonderen.nl/Waterprofessionals/vincent-hovinga.

Ook Evides, Helicon Opleidingen, Waterschap Rivierenland en de Klankbordgroep Ocean Technology leveren ambassadeurs, die binnenkort op onze website te zien zijn.
Wilt u ook een Waterwonderen-ambassadeur aanstellen en daarmee werken aan voldoende instroom in wateropleidingen, waarvan u straks de vruchten plukt? Neem dan contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl, tel. 070-304 3714.

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website voor meer informatie.

8. Grote belangstelling voor conferentie IWWAmsterdam
Het aantal aanmeldingen voor de IWW Conferentie stijgt gestaag. Wist u dat NWP leden een flinke korting krijgen? Het complete programma staat nu online, met interessante keynote sprekers en veel verschillende workshops en sessies. Wees er snel bij en registreer hier uw conferentieticket

www.internationalwaterweek.com

9. Workshop TAPES; transnational action program on emerging substances
Aan de oppervlakte drijvende stoffen uit diffuse bronnen vervuilen het milieu meer en meer. Door hun lage moleculaire gewicht kunnen de meeste huidige systemen deze stoffen niet goed uit het water zuiveren. In het project Tapes (transnational action program on emerging substances) (www.tapes-interreg.eu) werken Europese partners samen om hier iets aan te doen. Wat zijn de beste methodes? Wat is de beste strategie? Hoe sla je de brug tussen R&D en implementatie? Tijdens de workshop van Tapes worden resultaten en inzichten van het project gepresenteerd en besproken met partners en stakeholders. Klik hier voor de volledige beschrijving van de workshop

10. Doe mee aan de China of India Ontbijt  Masterclasses (gratis!)
Wilt u zaken doen op de snelgroeiende Indiase of Chinese markt? Kom dan naar de ontbijtmasterclasses op de Aquatech. Price Water House Coopers presenteert de laatste rapporten en trends over marktontwikkelingen in deze landen, alsmede de do’s and don’t’s. Bedrijven die al actief zijn in China of India delen hun ervaringen en tips.

India Breakfast Masterclass:
6 November – 08.30 – 10.00 hours
China Breakfast Masterclass:
7 November – 08.30 – 10.00 hours

Stuur een mail aan Annelies Schenk (a.schenk@rai.nl)  om u aan te melden
Klik hier voor de volledige beschrijving van de ontbijtmasterclasses

11. Industrial leaders forum
Op 7 november komen captains of industry uit de energie, voedsel, retail en financiële sector bij elkaar om hun visie over waterissues te delen. Waterschaarste wordt steeds belangrijker als economische factor. Huidige en toekomstige leiders moeten een bijdrage leveren om oplossingen te vinden voor deze problematiek. Hoe ga je om met water(her)gebruik, hoe zorg je dat cruciale technologie goedkoper wordt, hoe zorg je wereldwijd voor een goede distributie van water, wat zijn nieuwe manieren om te zorgen dat we zeker zijn van voldoende voedsel, water en energie. Het interactieve Industrial Leaders Forum levert een belangrijke bijdrage aan de discussie. Wees erbij, hoor de visie van de kopstukken en laat uw eigen mening horen. Lees meer.

12. Enterprise Europe Network organiseert AquaMatch tijdens Aquatech in Amsterdam
Op dit internationale matchmaking evenement tijdens de Aquatech in de RAI in Amsterdam kunt u internationale contacten leggen met bedrijven,universiteiten en onderzoeksinstellingen actief in de watertechnologie sector. Op basis van vooraf gepubliceerde samenwerkingsprofielen maakt u afspraken met voor u interessante organisaties. Tijdens de AquaMatch verkent u de samenwerking. Interessante gesprekken zet u later voort op onze locatie, op uw stand of binnen uw eigen organisatie. De thema’s op AquaMatch zijn: Waterbehandeling, Water recycling, Monitoren & Sensoren, Waterbeheer, Water & Energie. 

Meer dan 30 deelnemers uit België, Duitsland, Frankrijk, Turkije, Israël, Australië en Nederland hebben zich al aangemeld en samenwerkingsverzoeken op de website geplaatst. Wilt u hen spreken of zelf op zoek naar buitenlandse partners? Meld u dan aan via de website www.b2match.eu/aquamatch2013.

Meer informatie: Janine Kaya | Michelle Lemmers , 088 602 52 87, aquamatch@agentschapnl.nl

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

13. Tweede ronde MIT regeling opent 25 september
Op 25 september opent de tweede ronde van de MIT regeling (MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren). Voor de Topsector Water is in deze tweede ronde een budget beschikbaar voor haalbaarheidsstudies. Met deze regeling beoogt het ministerie van Economische Zaken de betrokkenheid van het MKB bij het Topsectorenbeleid op een laagdrempelige manier te verhogen.

Een haalbaarheidsstudie bestaat vooral uit desk research, en is gericht op de vraag OF uw voorgenomen R&D traject technisch en economisch haalbaar is. Dit kan zijn literatuuronderzoek, patentsearch, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Dit kunt u aanvullen met enkele quick & dirty experimenten. Dit geldt alleen als dat nodig is om een besluit te nemen over het vervolgtraject. Dit vervolgtraject moet een technisch risicovol R&D traject zijn dat door de MKB ondernemer zelf uitgevoerd wordt.

Aanvragen voor haalbaarheidsstudies voor de drie deelsectoren van de Topsector Water, Deltatechnologie, Watertechnologie en Maritiem kunnen ingediend worden voor alle onderwerpen die in de Innovatiecontracten van deze deelsectoren genoemd worden.

Voorstellen worden gehonoreerd op volgorde van indiening. Wij adviseren u bij voorkeur op de dag van openstelling uw aanvraag in te dienen. Voor meer informatie zie www.agentschapnl.nl/mit of neem contact op met Aleid Diepeveen, a.diepeveen@nwp.nl, MKB loket Topsector Water, MKBloket@tswater.nl of Maurice Luijten van Agentschap NL maurice.luijten@agentschapnl.nl

14. Waardering voor Nederlandse aanpak op congres Sensors4Water
De internationale sensorgemeenschap is vol waardering over de rol die Nederland neemt in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve sensortechnologie in de watersector. Die conclusie mag getrokken worden op grond van de vele discussies en reacties die loskwamen tijdens het congres Sensors4Water, dat op 9 en 10 september in de Nieuwe Kolk in Assen zijn eerste editie beleefde. Knelpunten werden er ook gesignaleerd. Het gebruik van sensoren in de watersector staat nog in de kinderschoenen en er moeten manieren worden gevonden om met grote hoeveelheden data om te kunnen gaan. Lees het volledige bericht op de website van de Water Alliance

15. Trade Mission Morocco
From the 1st – 6th of September the Netherlands-African Business Council organizes a trade mission to Casablanca. During the trade mission the Royal Netherlands Navy ship HNLMS Rotterdam will be visiting the Harbor of Casablanca. During the trade mission seminars, workshops and business meetings will take place on this ship.

This trade mission is part of the West Africa Business Tour. The Royal Netherlands Navy will visit the harbor of Casablanca as part of a military exercise “African Winds 2013”. During this exercise the Royal Netherlands Navy will contribute to improving the maritime safety in West-Africa by sharing knowledge and expertise with regional military and civilian organizations. Additionally, more knowledge, experience and insight will be obtained on working with African (military) partners. Besides that, this exercise will help improve the operational capability of the Royal Netherlands Navy in general and in West-Africa in particular.

The trade mission to Morocco will focus on transport and logistics sector. Next to seminars en workshops on the ship, there will be field visits and company meetings.

Click here for the preliminary programme

For more information please contact Nouria Ouibrahim ( nouria.ouibrahim@nabc.nl ) or Lars Kramer (lars.kramer@nabc.nl ).

16. TU Delft Student werkt aan Urban Environment & Climate Change Vietnam
Linda Rijkenberg, een studente in de MSc fase bij de Technische Universiteit Delft is begin Juli vertrokken naar Vietnam voor een bijdrage aan het ADB project “Urban Environment and Climate Change”. Ze doet dit met een beurs/stipendium van Haarlem Hydraulics, dat onderdeel is van het zzp collectief “de Daalse Lente” (in Bloemendaal), en met ondersteuning van de TU Delft.

Linda werkt met name aan het reviewen van ontwerpen voor Flood Management, River Bank Protection en kust bescherming in de twee steden waar het project wordt uitgevoerd, in casu Hoi An en Dong Hoi. Tevens werkt Linda aan een wiskundig hydraulisch model voor het Nhat Le river system (in Dong Hoi) om maatgevende waterstanden te bepalen. Linda zal tot eind september in Vietnam zijn, en wordt begeleid door twee Nederlandse experts die aan het project werken (Theo Sturm en Peter JM Kerssens), alsmede door specialisten van de Hanoi Water Resources University die ook bij het project betrokken zijn.

Begeleiding vanuit Nederland (TU Delft) wordt gegeven door prof. Marcel Stive en de hr. Henk-Jan Verhagen. Zowel het project als de betrokken personen hopen op deze manier voordeel te halen uit deze samenwerking, door de nieuwste kennis en technologie van de TU Delft toe te kunnen passen op een actueel project in een ‘klimaat gevoelig’ land. Voor Linda zelf is het onderdeel van haar afstudeerwerk.

17. Nijhuis Water Technology acquires H2OK Water and Energy
Nijhuis Water Technology has reached an agreement with the shareholders of H2OK Water and Energy (H2OK) to acquire the company effective Tuesday September 10th. Lees het volledige bericht op dutchwatersector.com 

18. Business Event voor Opkomende Markten
Het Plaform for International Education (PIE), organiseert een Event "Zaken doen in het Zuiden; Samenwerking bedrijfsleven & kennisinstellingen in opkomende markten in Afrika, Latijns Amerika en Azië" op 25 september 2013 van 13.30 -17.30 uur in Den Haag bij VNO-NCW.

Een event met interessante sprekers, ontmoetingen met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en het Nederlandse bedrijfsleven, actief in opkomende markten. Verder de mogelijkheid om uw bedrijf op de markt te presenteren. De kosten bedragen €100,- per deelnemer en dit is inclusief de mogelijkheid tot een presentatie op de markt. Mis deze kans niet en check de PIE website voor meer informatie en on-line registratie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Secretaris van PIE, Marleen van der Kooij, m.vanderkooij@pieonline.nl, 015-2151733 of 06-53932359.

19. Eijkelkamp introduceert de Aardvark
Eijkelkamp Agrisearch Equipment heeft de Aardvark automatische permeameter opgenomen in het assortiment. De Aardvark stelt de gebruiker in staat de benodigde gegevens automatisch te laten berekenen. BOOT ingenieursburo heeft een Aardvark automatische permeameter aangeschaft en inmiddels ingezet bij diverse projecten. Lees het volledige bericht op de website van Eijkelkamp

20. Project ombouw drie grote gemalen van HHRS van Rijnland feestelijk opgeleverd
Datawatt heeft samen met het Hoogheemraadschap Van Rijnland de ombouw van de automatisering van de gemalen Lijnden, Leeghwater en Koning Willem I opgeleverd. Alle drie zijn historische gemalen die vroeger op stoom draaiden en die onder andere hebben gezorgd voor het droogmalen van de Haarlemmermeer in de negentiende eeuw. De gemalen hebben sindsdien altijd dienst gedaan en zijn regelmatig gemoderni¬seerd met oog voor de oude karakteristieke eigenschappen.  Voor meer informatie zie www.datawatt.nl 

21. Vacancy Waste: Project/Process Manager
WASTE is an organisation located in Gouda promoting the improvement of the living condition of the poor in cities in developing countries. One of our focus points is sanitation. WASTE believes in business solutions (as opposed to donor driven solutions). Together with municipalities, banks and business communities in Asian, African, Latin-American and European (low and middle income) countries we support local businesses active in sanitation and solid waste management. In this way WASTE works towards local systems change and up scaling. WASTE is looking for a colleague:

Project/ Process Manager
Willing to contribute to support millions of people having access to improved sanitation

For more information visit the WASTE website.