NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 32 - 2013

20/09/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Uitnodiging voor Design Competitie Lower Mississippi River Delta
2. Programma ‘Securing Water for Food’ gelanceerd
3. Agentschap NL Workshop: How to write a PPP proposal with Ghana partners
4. Europese aanbesteding IWRM Myanmar gepubliceerd
5. Projectindieningsronde YEP Water open tot 1 november
6. Waterwonderen-ambassadeur neemt deel aan Wetskills Challenge Mozambique
7. Weer een nieuwe Waterwonderen ambassadeur actief!
8. MoU between NL and Bangladesh signed to fight food, water & climate related problems
9. NWP verwelkomt SDV Nederland als nieuwe deelnemer

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
10. IWW Conference: neem deel aan het debat
11. De Sarphati Sanitation Award
12. Young Water Professionals slaan de brug: the Generation Gap
13. Uw bedrijf op het Industrial Leaders Forum

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
14. Delft Software Days
15. Simavi overhandigt ministerie gouden wc-rol
16. Britse Environment Agency schrijft €457 miljoen contract uit voor flood management
17. Milieubeurs Pollutec Maroc - de Nederlandse ambassade nodigt u uit
18. TU Delft, Royal HaskoningDHV en Iv-Infra verkennen ontwerp voor stormvloedkering Houston
19. Vacature LG Sound: International Key Account manager - water treatment

OVERIG
20. Vice Versa brengt Waterspecial uit
21. Webinar "Salt land Agronomy and Future Agriculture" 

NIEUWS

1. Uitnodiging voor Design Competitie Lower Mississippi River Delta
In Louisiana (VS) heeft een groot aantal partijen onder de naam ‘Changing Course’ een gezamenlijk en onafhankelijk initiatief opgezet voor de toekomstige ontwikkeling van de Lower Mississippi Delta. Het Leadership Team van ‘Changing Course’, bestaande uit locale en nationale leiders en gesteund door de Staat Louisiana en het US Army Corps of Engineers (USACE), heeft een ambitieuze Design Competition uitgeschreven voor multidisciplinaire designteams.

Het initiatief is gericht op het ontwikkelen van voorstellen voor het beheer en de toekomstige inrichting van de Lower Mississippi River Delta. Met name gaat het om het gebruik van water en sedimentatie voor het herstel van het deltasysteem, voor navigatie en waterveiligheid en voor de belangen van de communities en bedrijvigheid langs de kust en oevers. Doel is zodanige oplossingen te bedenken en uit te werken dat deze betrokken worden in de komende herziening van het Louisiana Comprehensive Master Plan for a Sustainable Coast (2017).

De Ambassade in Washington is nauw betrokken bij dit initiatief en heeft goede verwachting dat Nederlandse bedrijven kansen hebben op een succesvolle deelname aan deze competitie. Dankzij de succesvolle Nederlandse inbreng in New Orleans na de orkaan Katrina staan Nederlandse bedrijven goed gepositioneerd voor het leveren van een bijdrage aan de water issues in Louisiana.
Er is een Request for Qualifications beschikbaar. 

Voor meer informatie: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl  

2. Programma ‘Securing Water for Food’ gelanceerd
Op 2 september jl. hebben USAID en het Zweedse SIDA tijdens de Stockholm water Week de Water Grand Challenge for Development gelanceerd met de naam 'Securing Water for Food'. Het programma richt zich op het stimuleren van entrepreneurship en opschaling van waterinnovaties. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is door USAID en SIDA benaderd om inhoudelijk mee te denken over de ontwikkeling van het programma en is als zodanig in staat de Nederlandse sector in een vroeg stadium over dit programma te informeren.'Securing Water for Food' kan een uitstekende kans zijn voor bedrijven en organisaties in de Nederlandse watersector om innovaties in het buitenland toe te passen en het buitenlandse profiel te versterken. 

Het programma kent een technische, business georiënteerde aanpak, maar neemt uiteraard wel de lokale, institutionele en economische context in ogenschouw. Securing Water for Food gaat zich richten op het valideren en opschalen van innovaties op het gebied van water en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden door bestaande obstakels  (technisch, financieel en ondernemerschap, markttoegang) voor ontwikkeling weg te ruimen. Hiervoor zullen marktgedreven innovaties ondersteund worden. Naast financiële ondersteuning via een breed pallet van financiële instrumenten geeft WGC-SWF ook toegang tot inhoudelijke ondersteuning rond innovatie en ondernemen in de OS context.  

Het programma richt zich op drie thema's: efficiënt watergebruik en hergebruik, regenwateropvang en -opslag, en omgaan met zout. Deze thema’s sluiten uitstekend aan op Nederlandse kennisvelden. Het programmabudget is $30 miljoen (€22,5 mln) en de looptijd van het programma is 5 jaar. USAID en SIDA stellen op 4 november de call open. Tot oktober stelt USAID het conceptprogramma open voor algemene input en verbeterpunten. We nodigen u uit daarvan gebruik te maken. 

Mocht u belangstellingen hebben voor dit programma meld dat dan via de NWP contact persoon. Nadere toelichting kan worden georganiseerd. 
Voor meer informatie zie www.securingwaterforfood.org. De programma outline en mogelijkheid tot het leveren van input kunt u direct vinden via www.securingwaterforfood.org/final.pdf  

Contactpersoon NWP: Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl

3. Agentschap NL Workshop: How to write a PPP proposal with Ghana partners
Van 30 september tot 4 oktober is een 25 man/vrouw sterke watermissie uit Ghana in Nederland te gast van Agentschap NL, NWP en Rijkswaterstaat. De delegatie bestaat uit bedrijven en lokale overheden die samen met Nederlandse partners werken aan PPP voorstellen voor het Ghana WASH Window onder het Ghana Netherlands WASH Programma.

Op 30 september en 1 oktober organiseren NWP en Rijkswaterstaat een introductie programma. Op woensdag 2 oktober vindt een workshop plaats: How to write a PPP project proposal. Deze workshop staat ook open voor andere geïnteresseerden. Hierdoor krijgt iedereen dezelfde kansen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat Nederlandse partijen kunnen aanschuiven.

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.

Contact: Gert de Bruijne, g.debruijne@nwp.nl 

4. Europese aanbesteding IWRM Myanmar gepubliceerd
Afgelopen vrijdag is de Europese aanbesteding voor het ontwikkelen van een nationale strategie voor Integrated Water Resources Management in Birma/Myanmar gepubliceerd op de website van Tenderned

Deze aanbesteding wordt gefinancierd vanuit de Disaster Risk Reduction faciliteit met middelen van de ministeries van BZ, IenM en EZ (AgentschapNL/Partners voor water). De Disaster Risk Reduction faciliteit heeft als één van de doelstellingen het voorkomen/verminderen van waterschade en dreigende waterrampen en het starten van wederopbouw en preventie. Birma/Myanmar heeft aan de Nederlandse overheid het verzoek gedaan voor ondersteuning bij het bestrijden van watergerelateerde risico’s. Op 29 mei heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, tijdens haar werkbezoek aan Birma/Myanmar een Memorandum of Understanding (MoU) op het gebied van integraal waterbeheer getekend met de Birmese Minister van Transport. Onderdeel van het MoU is het gezamenlijk opstellen van een nationale strategie voor integraal waterbeheer. De ontwikkeling van deze strategie heeft de vorm gekregen van een studie via een openbare aanbesteding.

Voor geïnteresseerde partijen in de aanbesteding wordt op maandag 23 september van 14.30-16.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij AgentschapNL. De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel spreekt de Nederlandse ambassadeur, dhr. (Joan) Boer, die verantwoordelijk is voor Birma/Myanmar. Het tweede deel zal meer specifiek over de aanbesteding gaan en zal door AgentschapNL, die de aanbesteding uitvoert, gepresenteerd worden.

Locatie van de bijeenkomst is AgentschapNL, prinses Beatrixlaan 2, Den Haag, zaal 01. Vergeet uw legitimatiebewijs niet!

Aanmelden kan via: info@partnersvoorwater.nl (graag aangeven of u met de auto komt i.v.m. reserveren van parkeerplaatsen).

5. Projectindieningsronde YEP Water open tot 1 november
Terwijl de Nederlandse Young Experts de 2e week met trainingen achter de rug hebben, is een nieuwe indieningsronde voor YEP Water-projecten geopend! Tot 1 november kunnen projectposities voor Nederlandse en/of lokale Young Experts bij het programmabureau worden ingediend. Vanaf 15 november zullen de goedgekeurde projectposities op de website yepwater.nl worden gepubliceerd, zodat nieuwe kandidaten hierop kunnen solliciteren. Open sollicitaties zijn dan ook mogelijk.

Meer informatie over YEP Water vindt u op www.yepwater.nl.
NWP-contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl. tel. 06-4608 1292.

6. Waterwonderen-ambassadeur neemt deel aan Wetskills Challenge Mozambique
Waterwonderen-ambassadeur en trainee van het Nationaal Watertraineeship Iris van Erp heeft van 23 augustus t/m 6 september jl. deelgenomen aan de Wetskills Water Challenge in Mozambique. Wetskills is een programma waarin Nederlandse en internationale studenten en young professionals samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve en creatieve concepten voor het oplossen van watervraagstukken. 

Na een teambuildingsweekend hebben 20 studenten en young professionals uit Nederland en Mozambique 2 weken lang in gemixte teams gewerkt aan lokale watervraagstukken op het gebied van drinkwater, sanitatie, irrigatie en de bouw van een nieuwe dam. Door middel van een pitch en een poster zijn de uitkomsten van deze cases gepresenteerd tijdens de officiële lancering van het Mozambican Water Partnership (PLAMA), waar een winnend team is gekozen door de jury. Dit team mag deelnemen aan de Wetskills Water Challenge tijdens de International Water Week in Amsterdam. 

Benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers van deze Wetskills Challenge? Neem dan een kijkje op hun blog http://wetskillsmozambique2013.blogspot.nl/  of volg Wetskills via Facebook www.wetskills.com.

7. Weer een nieuwe Waterwonderen ambassadeur actief!
Deze week is de persoonlijk pagina gelanceerd van weer een nieuwe Waterwonderen ambassadeur: Lotte Schuitema. Lotte is ambassadeur namens de Klankbordgroep Ocean Technology. Lotte heeft de opleiding Ocean Technology gevolgd en is -na internationale werkzaamheden- nu docent aan deze opleiding. Door Waterwonderen ambassadeur te worden, zet Lotte zich actief in om jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar te enthousiasmeren voor een opleiding en later carrière in de watersector. Naast Lotte zijn er 11 andere ambassadeurs actief met ditzelfde doel. Zie www.waterwonderen.nl

Wilt u ook een ambassadeur leveren? Neem contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl.

8. MoU between NL and Bangladesh signed to fight food, water & climate related problems
Recently, at 5 September 2013, a memorandum of understanding between the CEGIS institute from Bangladesh and the NLR (The National Aerospace Laboratory of the Netherlands) has been signed. This with the intention to pursue scientific and technical cooperation related to space technology and derived applications, spatial information applications and data management strategies, as well as to explore business opportunities in areas such as projects and studies on climate change, climate adaptation, disaster risk mitigation and reduction, integrated environmental analysis in Bangladesh.

Director Mr Waji Ullah of CEGIS and director Mr Leo Esselman of NLR officially signed the MoU in Amsterdam after discussing & presenting joint opportunities in the Water, Food & Climate Services market of Bangladesh to support future and recently initiated bilateral programmes like the Bangladesh Delta Plan, Blue Gold Project, Satellite for crops, Flood Early warning systems, etc. The NLR can offer amongst others satellite based alert systems and (open) satellite data portals systems to provide and enhance improved information & communication infrastructure together with Bangladesh (like IWM) and Dutch partners (like Deltares). 

With this infrastructure a basis for future sustainable services can be created for Bangladesh and Dutch companies & NGO’s (see also www.waterandclimateservices.org  and for example BRAC) in their joint quest to fight food, water & climate related problems in the Bangladesh delta.

Contactpersoon: Hans van Leeuwen, h.vanleeuwen@nwp.nl  

9. NWP verwelkomt SDV Nederland als nieuwe deelnemer
SDV Nederland is een onderdeel van de Bollore Group, een onafhankelijke groep die behoort tot de top 10 van de grootste spelers van de wereld in transport en logistiek. Wij zijn aanwezig in 99 landen, met meer dan 560 kantoren en hebben wereldwijd zo’n 36.000 medewerkers. Door onze ervaring en betrokkenheid in de markt en ons wereldwijde netwerk kunnen wij een totaalpakket bieden voor transport en logistiek. De Bollore-groep is vertegenwoordigd in Afrika door onze dochteronderneming: Bollore Africa Logistics. We zijn beheerder en operator van het grootste geïntegreerde logistieke netwerk, inclusief meerdere containerterminals en dry ports in Afrika. Bollore Africa Logistics ontstond bijna een eeuw geleden, en investeert jaarlijks 300 miljoen euro in de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur onder haar verantwoordelijkheid.

Heel belangrijk in onze strategie is duurzaamheid. In al onze investeringen en acties houden wij rekening met de economische, ecologische en sociale impact. Bolloré is lid van Global Impact, een initiatief van de Verenigde Naties. Voor meer informatie www.sdv.com 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website voor meer informatie.

10. IWW Conference: neem deel aan het debat
De conferentie op de International Water Week trekt vele internationale professionals naar Amsterdam. We waren blij verrast met de 200 papers die uit de hele wereld zijn toegestuurd. Hieruit zijn de besten geselecteerd, wat een kwalitatief, internationaal programma garandeert. Ook het aantal aanmeldingen loopt goed. Deze week vindt de nieuwe update van het conferentieprogramma plaats, waarmee het programma nagenoeg definitief is. Kijk op www.internationalwaterweek.com voor de sprekers, sessies en workshops en schrijf u snel in.

11. De Sarphati Sanitation Award
Deze prijs is hard op weg om zijn plek te veroveren tussen bekende internationale waterprijzen. Er zijn 24 internationale nominaties binnengekomen van partijen die een bijzondere ondernemer op het gebied van water en sanitatie de roem en de prijs van 50.000 euro gunnen. De jury kiest hieruit uiteindelijk de winnaar, de prijs wordt op de International Water Week uitgereikt. Kijk voor meer informatie op de site van international water week

12. Young Water Professionals slaan de brug: the Generation Gap
De International Water Week biedt voor ieder wat wils, zoals een uitgebreid Internationaal Young Water Professionals Programme. Tijdens een van de workshops zoeken zij nadrukkelijk contact met de oudere garde. De Nederlandse watersector vergrijst. Maar dat is in ieder land anders. Hoe gaan jong en oud internationaal met elkaar om? Hoe kunnen we de brug slaan naar de jongere generatie, en hoe kunnen jongeren en ouderen elkaar vinden op de werkvloer? Doe mee aan deze aansprekende, interactieve workshop waarin jong en oud elkaar op een onverwachte manier ontmoeten.
Op de pagina www.internationalwaterweek.com/registration/ vindt u meer informatie over deze workshop.

13. Uw bedrijf op het Industrial Leaders Forum
Op 7 november komen captains of industry uit de energie, voedsel, retail en financiële sector bij elkaar om hun wateruitdagingen en oplossingen te bespreken. Er is ook een interactieve sessie tussen het panel en het publiek (meer dan 300 industriële eindgebruikers). Wilt u als 'water solution company' deelnemen aan het panel en uw bedrijf laten zien tijdens de 'Industrial Water Drink'? Neem contact op met Annelies Schenk via a.schenk@rai.nl of tel. 020 549 1943. Voor meer informatie over ILF, zie website.  

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

14. Delft Software Days
On 28 October-8 November Deltares is organising in cooperation with TU Delft and UNESCO-IHE the Delft Software Days 2013. The Delft Software Days provides a venue for users and developers of even more Delft Software products, tools and data & knowledge management systems to present new scientific insights in modelling, recent advances in data & knowledge management and latest open software developments. It offers an extensive twelve-day courses, workshops and users meetings programme from 28 October - 8 November 2013 at Deltares (Rotterdamseweg 185, Delft), The Netherlands.

Check out the programme on the Delft Software Days website

15. Simavi overhandigt ministerie gouden wc-rol
Ontwikkelingsorganisatie Simavi heeft op 18 september jl. op het Plein in Den Haag een gouden wc-rol overhandigd aan Kitty van der Heijden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee wordt de Nederlandse overheid opgeroepen om zich tijdens een komende VN-top in te zetten voor water, sanitatie en hygiëne voor iedereen. 

‘Het is van het grootste belang dat Nederland tijdens deze VN-top aandacht én inzet vraagt voor universele toegang tot water en wc’s. Vooral de toegang tot wc’s behoeft aandacht. Dus niet alleen wc’s op het werk en op school, maar ook in ziekenhuizen en gezondheidsklinieken. Alleen door universele toegang tot veilig drinkwater, wc’s en hygiëne kun je komen tot goede gezondheid en daarmee tot uitbanning van extreme armoede’, aldus directeur Ariette Brouwer van Simavi.

Te midden van 1.000 wc-rollen kreeg Kitty van der Heijden de gouden wc-rol overhandigd van Simavi-directeur Ariette Brouwer. Elk wc-rol staat voor 2,5 miljoen mensen zonder toegang tot een wc. Wereldwijd zijn dit 2,5 miljard mensen. Hierdoor kunnen besmettelijke ziektes als cholera en diarree zich razendsnel verspreiden. Per dag overlijden meer dan 4.000 jonge kinderen aan de gevolgen van watergerelateerde ziektes.

Lees het volledige bericht op de website van Simavi en bekijk de foto's op facebook

16. Britse Environment Agency schrijft €457 miljoen contract uit voor flood management
De Britse Environment Agency heeft het grootste Britse flood management contract ooit uitgeschreven. De Environment Agency zoekt een partner voor de komende tien jaar voor het voorkomen van overstromingen in de gebieden van de delta van de Thames. Het gehele contract is zo’n £384 miljoen (€457 miljoen) waard. Het plan omvat onder andere grote opknapbeurten van de huidige waterkering en het bouwen van nieuwe pompstations. Geïnteresseerde bedrijven moeten voor 18 oktober hun interesse uitspreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: the Environment Agency FCRM & Major Projects, Kingfisher House, Goldhay Way, Orton Goldhay PE2 5ZR Peterborough UNITED KINGDOM +44 1733464223 te_phase1@environment-agency.gov.uk 

Voor meer informatie zie de website van Holland UK Trade.  

17. Milieubeurs Pollutec Maroc - de Nederlandse ambassade nodigt u uit
Nederland en Marokko hebben meer dan 400 jaar handelsrelaties. In 2012 was de Nederlandse ambassade succesvol aanwezig op de milieu-beurs ‘Pollutec Maroc’ met twee handelsmissie van meer dan 20 Nederlandse bedrijven (thema’s water, afval en energie). In 2013 presenteert Nederland zich opnieuw op Pollutec Maroc van 23 tot en met 26 oktober in Casablanca - 5de editie in Marokko en de 4de keer dat de Nederlandse ambassade aanwezig is. Een perfecte opvolging van onze seminar ‘Dutch Green Business’, in maart dit jaar, waarvoor groot animo onder de Nederlandse bedrijven was (o.a. Philips, ECN, CULD, AEB-Waternet, Akzonobel en Bio Base Europe) met aanwezigheid van meer dan 100 Marokkaanse partners. 

De ambassade wil Marokko nog meer bekend maken met wat Nederlandse bedrijven kunnen bieden op het gebied van duurzame oplossingen voor een opkomende economie. De Pollutec beurs is een uitstekende gelegenheid om uw kansen op deze markt te benutten. De Economische afdeling van de Ambassade beschikt over een breed netwerk van publieke als private partijen: MEEE (Rijkswaterstaat), ONEE branche Eau (drinkwater en waterzuivering), AMEPA (vereniging van water bedrijven), CMPP (Marokkaans Centrum voor schonere productie), ADEREE (Nationaal Agentschap voor ontwikkeling van hernieuwbare energie), CAMANE (Conseil d’Affaires Maroco-Néerlandais). Door aanwezig te zijn bij Pollutec in Marokko kunt u hiervan profiteren voor uw introducties en matchmaking. De ambassade organiseert daarvoor met partners een netwerkbijeenkomst voor u. Verder zal de ambassade ook media-aandacht creëren voor NL bedrijven die meedoen. 

Waarom nodigen wij juist u uit hierbij aanwezig te zijn?
Uw organisatie biedt bij uitstek expertise en kennis waar Marokko behoefte aan heeft. Steeds meer geven onze Marokkaanse contacten aan graag met Nederland als mondiale waterexpert te willen samenwerken. Dit geld ook voor afval verwerking en duurzaam ontwikkelen. We willen Nederlandse experts voor de beurs, symposium, workshops inzetten. Wij horen graag wat u voor Marokko kan betekenen. 

Graag vernemen wij z.s.m. of u interesse heeft en onder welke vorm u aan Pollutec Marokko wilt deelnemen. Wij hopen op een positieve reactie! rab-ea@minbuza.nl 

18. TU Delft, Royal HaskoningDHV en Iv-Infra verkennen ontwerp voor stormvloedkering Houston
Het is deze maand precies vijf jaar geleden dat orkaan Ike enorme schade aanrichtte in en rond Houston en Galveston in de Amerikaanse staat Texas. Met ruim 38 miljard dollar aan schade en meer dan honderd doden, staat orkaan Ike op de derde plek in de lijst van meest kostbare orkanen in de geschiedenis van de Verenigde Staten (VS). De haven van Houston vervult een cruciale economische rol en is verantwoordelijk voor zo’n $178 miljoen aan inkomsten per jaar. Gezien de kwetsbaarheid van het gebied is de vraag niet óf het weer wordt getroffen door een grote orkaan, maar wanneer. Een goede kustbescherming is dan ook noodzakelijk. De TU Delft, Royal HaskoningDHV en Iv-Infra verkennen mogelijke ontwerpen van een stormvloedkering voor de kust van Houston.

Lees het volledige bericht op de website van Royal Haskoning DHV

19. Vacature LG Sound: International Key Account manager - water treatment
LG Sound is a young, innovative company in the water treatment segment currently has a vacancy for an International Account Manager. Your job will be to build up relations with distributors world-wide and work on several water treatment projects.  

OVERIG

20. Vice Versa brengt Waterspecial uit
Vice Versa, vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, bracht deze zomer een speciaal themanummer uit over Water en Ontwikkeling. Van de Topsector Water tot de nieuwste water-apps en van dorpsruzies over water in Afghanistan tot Nederland als waterdiplomatie-land; de special bevat een divers aantal artikelen waarin water en ontwikkeling centraal staan. De samenwerking in de watersector wordt onder de loep genomen: waar manifesteert zich die samenwerking in en wat zijn voorbeelden die ook voor andere OS werkterreinen bruikbaar zijn? Nederlandse waterexperts werpen een blik in de toekomst en een kunstenaar vertelt over zijn bijdrage aan het oplossen van waterproblemen. Ook worden in beeldende reportages in o.a. Nepal en Jakarta de activiteiten van de Nederlandse watersector in het veld nader bekeken. De pdf versie van de special is bijgevoegd, een papieren versie is te bestellen via selma@viceversaonline.nl.

De Waterspecial is opgezet en ontwikkeld door Sarah Haaij (journaliste) en Andrea van der Kerk (water governance consultant). Voor meer informatie over de special kunt u contact opnemen met andrea.vanderkerk@gmail.com.

21. Webinar "Salt land Agronomy and Future Agriculture"
Zoutminnende planten zijn geen recente ontdekking. Deze planten worden al geruime tijd geteeld, met name in kustgebieden. Toch horen we er steeds meer over. Het vernieuwende aspect rondom deze planten zit hem in de ontwikkeling van voedzaamheid, het groeien onder verschillende omstandigheden, en het gebruik van de plant voor andere toepassingen dan voedsel. 

Op 24 september a.s. om 15:00 uur geeft agronomist Shoaib Ismail (ICBA, Dubai) een webinar op TheWaterChannel waarin hij zijn visie, onderzoek en ideeën deelt. De webinar is open voor iedereen! Zie hier voor meer informatie.

(c) 2013 NWP