NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 33 - 2013

27/09/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Europese aanbesteding FEWS Bangladesh gepubliceerd
2. Aankondiging bijeenkomst landenplatform Zuid Afrika
3. Save the Date: Presentatie 3 marktstudies in Zuid Afrika
4. Rembrandt Water
5. Project Studiebeurzen Water gestart
6. YEP Water: Ervaringen 1e trainingsweken
7. Volop internationaal nieuws Nederlandse watersector

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
8. IWW Newsletter II – September 2013

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. FIMAI Brazilië
10. Nieuwe tenders watersector Colombia
11. Eijkelkamp lanceert de Global Data Transmitter Multiple
12. Wetsus Congress 2013: Value of Knowledge

OVERIG
13. International Business Research Zuid Afrika 2014 zoekt opdrachtgevers 

NIEUWS

1. Europese aanbesteding FEWS Bangladesh gepubliceerd
Afgelopen woensdag is de Europese aanbesteding voor het verbeteren van de Flood Early Warning Systemen van Bangladesh gepubliceerd op de website van Tenderned

Het Water Mondiaal programma in Bangladesh richt zich op een langdurige samenwerkingsrelatie tussen beide watersectoren. Deze samenwerking richt zich op een duurzame sociale en economische ontwikkeling van het partnerland en het verminderen van de kwetsbaarheid van de bevolking voor veranderende klimatologische omstandigheden.  In mei 2012 is een Memorandum of Understanding (mei 2012) ondertekend, waarin beide landen hun strategische samenwerking benadrukken.

In het kader van het bovenstaande hebben het Water Mondiaal Bangladesh programma en het Bangladesh Flood Forecasting en Warning Center (FFWC) onder de Bangladesh Water Development Board overeenstemming bereikt over de uitvoering van een proefproject. Dit project biedt kansen voor de toepassing van moderne technologieën en hulpmiddelen om bij overstroming voor vroegtijdige waarschuwing te zorgen, gebruikmakend van Nederlandse expertise en producten.

De opdracht betreft het demonstreren van een effectiever, nauwkeuriger, specifiek geografisch en gebruiksvriendelijk waarschuwingssysteem voor overstromingsinformatie in Bangladesh in samenwerking met het FFWC. Tevens wordt in de opdracht gevraagd om mogelijkheden te identificeren voor een zelfvoorzienend business model voor de exploitatie en het onderhoud van het systeem.

Voor geïnteresseerde partijen in de aanbesteding wordt op donderdag 3 oktober van 15.00 tot 16.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij AgentschapNL in Den Haag, 17.A01 Archipelzaal.

Aanmelden kan via: info@partnersvoorwater.nl (graag aangeven of u met de auto komt i.v.m. reserveren van parkeerplaatsen). Vergeet uw legitimatiebewijs niet!

Deze aanbesteding wordt gefinancierd vanuit het Water Mondiaal programma. Dit programma, waarvan de ministeries van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (I&M) en Buitenlandse Zaken de opdrachtgevers zijn, wordt door Partners voor Water (Agentschap NL in samenwerking met Netherlands Water Partnership) uitgevoerd. Het voorziet in actieve samenwerking op het gebied van watermanagement tussen Nederland en andere landen in laaggelegen deltagebieden.

2. Aankondiging bijeenkomst landenplatform Zuid Afrika
Op donderdag 7 november, van 09.30 - 12.30 uur wordt de bijeenkomst van het landenplatform Zuid Afrika gehouden in de RAI, Amsterdam.

De deelnemers aan deze bijeenkomst worden geïnformeerd over lopende activiteiten (waaronder het Centre of Expertise in Durban), maken kennis met de Zuid Afrikaanse delegatie (waarin vertegenwoordigers van o.a. Rand Water en WISA) en discussiëren over nieuwe kansen en gezamenlijke plannen voor 2014, w.o. de WISA2014 conferentie. Jorn van der Meer van de ambassade in Pretoria zal hierbij aanwezig zijn.

Na deze bijeenkomst wordt een netwerklunch georganiseerd, als overgang naar de middagbijeenkomst waarin de presentatie van de 3 marktstudies plaatsvindt. Informatie over aanmelding en de agenda zal spoedig gedeeld worden.

Contact: Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl, 070-3043744

3. Save the Date: Presentatie 3 marktstudies in Zuid Afrika
In de afgelopen maanden zijn drie marktstudies uitgevoerd door een externe consultant, in opdracht van de Nederlandse ambassade in Pretoria, Zuid Afrika. Deze marktstudies richten zich op de volgende thema’s:

• Watertechnologie in de mijnbouwsector;
• Watertechnologie en watergebruik voor de landbouw en voedselketen;
• Behandeling van industrieel afvalwater.

Donderdag 7 november 2013 worden deze studies gepresenteerd. Met name Nederlandse (MKB) bedrijven worden opgeroepen hierbij aanwezig te zijn om een indruk te krijgen van de marktkansen in Zuid Afrika. Tijdstip en locatie: RAI, Amsterdam, 14.00 – 17.00 uur. Na afloop van de marktstudie presentaties zal een netwerkborrel aangeboden worden.

Voorafgaand aan deze presentatie vindt een netwerklunch plaats (vanaf 12.30 uur), die aansluit op de bijeenkomst van het Zuid Afrika landenplatform (09.30 – 12.30 uur). Organisatie: Agentschap NL en NWP, met ondersteuning vanuit programma Partners voor Water.

Voor meer informatie: Edilberto Baquero, NWP (e.baquero@nwp.nl, 070-3043744)
Informatie over aanmelding en de agenda worden over enkele weken verstuurd.

4. Rembrandt Water
Op 3 oktober vindt de bijeenkomst 'Rembrandt Water' plaats in Apeldoorn. De bijeenkomst gaat over de versterking van internationale export van kostbare Nederlandse waterkennis in publiek-private samenwerkingsverbanden.

In maart 2013 is het rapport “Rembrandt Water: Expanderen op de internationale markt van geïntegreerde contracten” verschenen. Hoe komt het toch dat het zo lastig is de Nederlandse kracht op het gebied van water te bundelen? Hoe is het mogelijk dat een land dat naar buiten toe volhoudt dat polderen onze tweede natuur is, samenwerken op onze kracht zo lastig is? Het Rembrandt Water-rapport houdt het op onvoldoende samenwerking tussen de publieke en private actoren. Een intensieve samenwerking tussen waterschappen, drinkwaterbedrijven en Nederlands bedrijfsleven is (deel van) de oplossing.

Op 3 oktober 2013 gaan we over bovenstaande van gedachten wisselen. Voor een deel gaat het over feit of fictie. Waar staan we, en waar zit het buitenland op te wachten? En, hebben alle actoren wel dezelfde drive? We horen hoe de samenstellers van Rembrandt Water tot hun bevindingen zijn gekomen. Vervolgens komen de partijen aan het woord die een rol moeten spelen bij het expanderen op de internationale markt, te weten NWP/Topsector Water, de waterschappen/drinkwaterbedrijven en het bedrijfsleven.

Aanmelden kan via de website van Waternetwerk

5. Project Studiebeurzen Water gestart
De Topsector Water rolt in samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen vanaf 25 september 2013 de pilot Studiebeurzen Topsector Water studiejaar 2013/2014 uit. Met de Studiebeurzen Water bieden werkgevers uit de watersector (maritiem, delta- en watertechnologie)  3e en 4e jaars MBO en HBO studenten en WO masterstudenten op een aantal geselecteerde opleidingen de kans hun school-/collegegeld te winnen. Naast de beurs biedt dit talentvolle studenten de mogelijkheid in een vroegtijdig stadium kennis te maken met werkgevers en vice versa. Verder versterkt het initiatief de samenwerking tussen studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers.

Tot 13 oktober 2013 kunnen studenten van de geselecteerde opleidingen zich aanmelden. Op basis van de inzendingen zal een eerste selectie plaatsvinden, waarna in de periode medio oktober tot 12 november  gesprekken plaatsvinden met de geselecteerde studenten. De winnaars krijgen de studiebeurzen Topsector Water op 12 november 2013 feestelijk overhandigd, tijdens de Innovatie-estafette in Amsterdam.

Bent u ook geïnteresseerd om een beurs ter beschikking te stellen, of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met Huiberdien Sweeris via h.sweeris@nwp.nl, of kijk op de website van de Topsector Water

6. YEP Water: Ervaringen 1e trainingsweken
Eind september zwaait de eerste lichting van 9 Nederlandse Young Experts in de watersector af. De YEPpers, zoals ze zich noemen, hebben ter voorbereiding op hun uitzending, een intensieve 3 weekse-training gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, beleid, netwerk, programma management, sociale media en werken in het buitenland. Lees hun ervaringen op de website van YEP Water.   

7. Volop internationaal nieuws Nederlandse watersector
Aan internationaal nieuws over de Nederlandse watersector op het moment geen gebrek. Op www.dutchwatersector.com worden bijna dagelijks meerdere berichten geplaatst. Een greep uit de meest recente artikelen:

- Minister Ploumen advocates ambitious post-2015 water goal at annual UN General Assembly, New York 
- Mapping solution for twitter data on flooding wins 2nd Australia-Netherlands Water Challenge 
- Religious leaders launched Global Interfaith WASH Alliance to promote safe water, sanitation and hygiene 
- Deltares starts preliminary study for Myanmar’s brand new integrated water management plan 
- Boskalis contracted for dredging harbour access channel to new port facility St Petersburg, Russia
- UN selects Royal HaskoningDHV water expert Mathijs van Ledden for Disaster Assessment and Coordination Team 

Voor een overzicht van al het internationale Nederlandse waternieuws zie www.dutchwatersector.com en volg ons via twitter @HollandWater

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website voor meer informatie.

8. IWW Newsletter II – September 2013
Lees hier de IWW Newsletter II – September 2013 die deze week is verstuurd
 

NIEUWS VAN NWP DEELNEMERS

9. FIMAI Brazilië
VLM organiseert van 5 tot en met 7 november deelname aan de FIMAI-beurs in São Paulo, Brazilië. Dit is de grootste milieubrede beurs van Brazilië. Waterzuivering, afvalverwerking, bodemsanering, luchtzuivering en duurzame energie zijn thema's op deze beurs. Meer informatie over de beurs kunt u vinden op: www.fimai.com.br.

Voorlopig programma:
- Zondag 3 november: aanreis
- Maandag 4 november: individuele matchmaking (als u zich daarvoor aanmeldt)
- Dinsdag 5 november: deelname aan FIMAI-beurs en matchmaking
- Woensdag 6 november: idem
- Donderdag 7 november: idem
- Vrijdag 8 november: individuele matchmaking en terugreis.

De matchmaking omvat ca. 6 kwalitatief goede gesprekken op locatie of op de beurs. De beurstijden zijn van 13.00 tot 20.00 uur.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door VLM,  Global Matching en Access Latin America in samenwerking met het Consulaat Generaal te São Paulo. Voor meer informatie, incl. informatie over het PIB-programma, kunt u terecht bij mij via trudivanspankeren@globalmatching.nl of op tel.  06 57577008.

U kunt zich tot 30 september aanmelden bij Trudi van Spankeren, trudivanspankeren@globalmatching.nl

10. Nieuwe tenders watersector Colombia
Diverse overheidsorganisaties in Colombia hebben onlangs nieuwe tenders aangekondigd:

IDM, het instituut ter ontwikkeling van het departement Meta, is op 18 september gestart met het tenderproces aangaande de constructie van waterwerken in de gemeente Villavicencio, om overstromingen, erosie en sedimentatie in het stroomgebied van de Guatiquía rivier tegen te gaan. Het project heeft een waarde van 8,7 miljoen euro. Klik hier voor meer informatie of stuur een e-mail: contratacionidm@gmail.com.   

INVIAS, het Colombiaanse Nationale Wegeninstituut, heeft gisterochtend (26 september) een tender geopend met betrekking tot het toezicht op de baggerwerkzaamheden in het toegangskanaal tot de haven van San Andrés. Het  gaat hier om een consultancyproject van 467.000 euro. Vind hier meer informatie of mail naar pliego@invias.gov.co

Cormagdalena is gistermiddag (26 september) gestart met de tendervoorbereidingen ten behoeve van het ontwerp en constructie van de insluiting van rivierterminal Yuma in Barrancabermeja. Het  betreft een project van 1,5 miljoen euro. Vind hier meer informatie of mail naar lp0022013@cormagdalena.gov.co

CRA, de milieuauthoriteit van het departement Bolívar, start vandaag (27 september) het tenderproces met betrekking tot het herstellen van de straatgoten op verschillende plekken in het district Barranquilla. Dit project heeft een waarde van 14,4 miljoen euro. Klik hier voor meer informatie of stuur een e-mail naar juridica@crautonoma.gov.co

Op 2 oktober zal het nutsbedrijf EDAT (departement Tolima) het tenderproces starten met betrekking tot de optimalisatie van de watervoorziening voor de gemeente Villarica. Dit project heeft een waarde van 717.000 euro. Voor meer informatie, klik hier of mail naar gerencia@edat.gov.co

Op 3 oktober vangt het nutsbedrijf Vallecaucana de Aguas (departement Valle del Cauca) het tenderproces aan ten behoeve van de bouw en het beheer van een waterzuiveringsinstallatie in de gemeente Dagua (corregiment Borrero Ayerbe). Dit project heeft een waarde van 926.000 euro. Vind hier meer informatie; mailen kan naar juridica@vallecaucanadeaguas.com

11. Eijkelkamp lanceert de Global Data Transmitter Multiple
Eijkelkamp Agrisearch Equipment heeft de Global Data Transmitter Multiple gelanceerd. Een modem dat de eindgebruiker wereldwijd op een veilige en betrouwbare manier altijd van een aaneengesloten datareeks voorziet. Op de Global Data Transmitter Multiple zitten 6 aansluitingen voor Eijkelkamp e-SENSE sensoren en Diver water level loggers. De Global Data Transmitter Multiple is ontwikkeld voor gebruikers van een telemetriesysteem zoals waterschappen, overheden (gemeentes) en ingenieursbureaus. Lees verder op de website van Eijkelkamp 

12. Wetsus Congress 2013: Value of Knowledge
Minister Schultz van Haegen is één van de sprekers tijdens de openingssessie van het Wetsus jubileumcongres. Op dit tiende internationale congres staat op maandag 30 september de waarde van kennis centraal, met sprekers afkomstig van de (Europese) overheid en uit het bedrijfsleven.

Op de tweede dag, 1 oktober, draait het vooral om de wetenschappelijke thema’s van Wetsus. Topsprekers uit de hele wereld belichten de nieuwste ontwikkelingen in de watertechnologie aan de hand van thema’s van Wetsus. Voor de niet-wetenschappers zijn er sessies over financiering en talent in de watertechnologiesector.

Beide dagen is er een demovloer, waarop veel nieuwe technologieën en andere informatie gepresenteerd worden. Alle informatie over programma en sprekers staat op www.wetsus.nl.

OVERIG

13. International Business Research Zuid Afrika 2014 zoekt opdrachtgevers
International Business Research (IBR) is een project van de Rijksuniversiteit Groningen. Elk jaar voeren ouderejaars studenten op maat gemaakt onderzoek uit voor Nederlandse bedrijven in opkomende economieën. Dit jaar is dat Zuid Afrika. In april 2014 vertrekt een groep van 25 studenten naar Zuid Afrika om hier 5 weken lang intensief veldonderzoek te verrichten voor diverse Nederlandse opdrachtgevers.

Als bedrijf krijgt u de beschikking over twee studenten die in Nederland 3 maanden voorbereidend werk zullen verrichten voordat zij daadwerkelijk naar Zuid Afrika vertrekken. De studenten werken samen met lokale studenten van een Zuid-Afrikaanse universiteit, die onder andere als tolk zullen fungeren en inhoudelijk betrokken zijn bij de realisatie van de onderzoeken. De onderzoeken kunnen variëren van sector- en consumentenanalyse tot de import en export mogelijkheden van het land. Tevens zullen alle onderzoeken tegen kostprijs worden uitgevoerd en word de kwaliteit van het project gewaarborgd door een Raad van Advies uit het bedrijfsleven en twee universitaire docenten.

Wilt meer informatie over ons project dan verwijzen wij u graag door naar de website van IBR. Op verzoek sturen wij u graag referenties van bedrijven waar wij in het verleden onderzoek voor hebben gedaan. Mocht u interesse of vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via southafrica@ibr-groningen.nl of +31 (0) 50 363 7395.