NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 34 - 2012

08/10/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website voor de webversie.

NIEUWS
1. Concrete kansen voor de Nederlandse Watersector in Senegal
2. International Conference and Exhibition Sustainable Water Supply and Sanitation
3. Aantal bezoekers dutchwatersector.com blijft stijgen: u kunt meedoen!
4. Inspirerende case RAI sluit social media cursus af
5. NWP Zuid Afrika Platform pakt door
6. Update tender kanaliseren Magdalena rivier, Colombia
7. Tenderperikelen Colombia

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. ‘Bezuinigingen op waterveiligheid zijn risicovol’
9. Royal HaskoningDHV ontwerpt drinkwatersysteem in Vietnam
10. Space for Water - 16 Oktober, Het Waterschapshuis, Amersfoort
11. Job openings at SNV

12. 20 jaar Interne Markt: Kansen in een open Europa

OVERIG NIEUWS
13. Dagblad Metro brengt speciale editie Kenniseconomie uit
14. International Conference Africa Works!
15. Bill & Melinda Gates foundation: Reinvent The Toilet Challenge - RTTC (round 3).
16. Special: De Ingenieur over Ruimte voor de Rivier
17. Climate-KIC Business Competition

NIEUWS

1. Concrete kansen voor de Nederlandse Watersector in Senegal
Na jaren van "dweilen met de kraan open" ligt er nu voor het eerst een integraal, meerjarig plan dat de jaarlijks terugkerende overstromingen in Senegal structureel moet oplossen. Recentelijk heeft de Senegalese regering er een top-prioriteit van gemaakt, zie hier. In dit kader is er nu een concrete kans: de WB heeft in samenwerking met de Senegalese overheid een project (twv 55 miljoen dollar) opgezet om te voorkomen dat in de toekomst de buitenwijken van Dakar weer vollopen tijdens de regenperiode. Het project bestaat uit 4 componenten, elk met een aantal sub-componenten: A. Flood risk management in the urban sector B. Drainage investment and management C. Community engagement in urban flood riks reduction and adaption to climate change D. Project Coordination, management, monitoring and evaluation. Meer informatie is beschikbaar bij Miriam Otto van de Nederlandse Ambassade in Dakar(miriam.otto@minbuza.nl / dak@minb uza.nl / dak-ea@minbuza.nl) en Joris van Oppenraaij van het NWP (j.vanoppenraaij@nwp.nl)

2. International Conference and Exhibition Sustainable Water Supply and Sanitation
Cairo - 3 t/m 5 december 2012

Van 3 t/m 5 december 2012 organiseert de Holding Company for Water and Waste Water de tweede International Conference and Exhibition Sustainable Water Supply and Sanitation in Cairo, Egypte. De conferentie en beurs is een belangrijk evenement voor drink- en afvalwater professionals met specifieke interesse in Egypte, als ook Noord-Afrika en het Midden Oosten. De conferentie is gericht op professionals uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid actief in o.a. oppervlaktewaterbeheer, grondwaterbeheer, innovatieve drink- en afvalwatertechnologie, desalination, afvalwatermanagement en -hergebruik, slibverwerking, etc. Het NWP wil graag weten welke par tijen geïnteresseerd zijn in: 1. (Collectieve) beursdeelname via een (klein) Holland Water Pavilion 2. Inhoudelijke inbreng in het conferentie-programma Geïnteresseerde partijen kunnen hun interesse kenbaar maken bij het NWP door een email te sturen aan Koen Overkamp (k.overkamp@nwp.nl) en/of Sandra Borst (s.borst@nwp.nl)

3. Aantal bezoekers dutchwatersector.com blijft stijgen: u kunt meedoen!
Met meer dan 11.000 bezoekers per maand blijft het internationale bereik van www.dutchwatersector.com stijgen. Berichtgeving rond de orkaan Isaac, vanaf de internationale waterconferentie in Busan en de Nederlandse deelname aan het Yellow River Forum in China maken dat steeds meer internationale waterprofessionals de internationale site van de Nederlandse watersector weten te vinden. NWP plant nu een upgrade van de site. De nieuwsvoorziening is goed op orde, maar de achtergrondinformatie en database van projecten worden nog verder ontwikkeld. Dutchwatersector.com is een site van en voor de watersector. Heeft u ideeën, content of wilt u meedenken? Uw input is van harte welkom op info@dutchwatersector.com

4. Inspirerende case RAI sluit social media cursus af
Altijd al willen weten hoe je met social media meer uit je beursdeelname kunt halen? Aanstaande week gaat de social media cursus voor de watersector weer van start. Werknemers van verschillende organisaties in de watersector volgen samen online een cursus vanachter hun eigen computer. In vier ‘Webinars’ (online seminars) leert de instructrice de deelnemers de fijne kneepjes van social media, met name gericht op de watersector. Deelnemers leren ook van elkaar, men ziet elkaars’ vragen en doet mee in de Linkedin-groep. Zo breid je en passant je netwerk uit in de watersector. De cursus wordt afgesloten met een live bijeenkomst waarin de RAI uitleg geeft over haar social media inzet. De RAI heeft een schat aan ervaring met internationale beurzen en kan veel vertellen over hoe je met social media het maximum daaruit kunt halen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan op www.misterharder.com/nwp, daar vind je ook een voorbeeldfilm.

5. NWP Zuid Afrika Platform pakt door
De komende anderhalf jaar wordt een periode van oogst en voor het NWP Zuid Afrika platform. Tijdens de platformbijeenkomst van 27 juni hebben de verschillende partijen uit het platform een gezamenlijke strategie ontwikkeld om door te pakken op de resultaten van de succesvolle 'Orange Delegation' tijdens WISA2102. Afgesproken is om in te blijven zetten op de 4 belangrijkste thema's van het platform:Innovative solutions for water and sanitation issues, Pro-poor sanitation, More crop and job per drop, Capacity Building & Training. Ondanks het feit dat de activiteiten onder bovenstaande thema's her en der overlappen, is besloten om in de komende periode separate strategieën te ontwikkelen voor de verschillende thema's. M.b.t. het eerste thema zal in eerste instantie aangesloten worden bij de ontwikkelingen rond het Centre of Expertise bij eThekwini Water & Sanitation, waarin Vitens-Evides International, WereldWaternet en SWO een sleutelrol vervullen. Op het gebied van Pro-poor sanitatie zal aangesloten worden op de aanbeve lingen uit de studie die is uitgevoerd door Hemels Advies. Voor de laatste 2 thema's is begin september een tweetal platformbijeenkomsten georganiseerd, waarin partijen verder gewerkt hebben aan een gezamenlijke strategie. Informatie hierover is te vinden in de verslagen van deze bijeenkomsten.
Voor meer informatie en de verslagen: Paul van Koppen, p.vankoppen@nwp.nl

6. Update tender kanaliseren Magdalena rivier, Colombia
De regionale autonome corporatie voor de Magdalena rivier, CorMagdalena, heeft onlangs informatie online (www.cormagdalena.com.co) geplaatst over de tender voor het kanaliseren van de Magdalena rivier. Uit deze inform atie blijkt dat CorMagdalena binnen enkele weken de tender in gang zal zetten. De technische specificaties worden momenteel voorbereid en zijn naar verwachting eind oktober afgerond waarna gestart kan worden met het tenderproces.. Geïnteresseerde bedrijven hebben daarna zes maanden om de review voor te bereiden en in te schrijven op de tender. CorMagdalena verwacht eind april 2013 de tender te kunnen gunnen.

De tender heeft een looptijd van 10 jaar tegen een vaste prijs en wordt vormgegeven conform het model Public Private Association (met publiek initiatief), waarbij CorMagdalena alle beschikbare fondsen verstrekt.

Hoewel CorMagdalena nu geen expliciete oproep doet om te reageren op de tender, kan het geen kwaad om als geïnteresseerd Nederlands bedrijf alvast informatie op te vragen. NWP kan u daarbij indien nodig assisteren. Neem dan contact op met Edilberto Baquero via e.baquero@nwp.nl

7. Tender perikelen Colombia
Onlangs bereikte het programma Partners voor Water vanuit de sector een aantal signalen dat in de door de Colombiaanse overheid uitgezette aanbestedingen eisen worden gesteld die het meedingen in dergelijke aanbestedingsprocessen onmogelijk maakt. Specifiek ging het daarbij om een tweetal tenders vanuit het Fondo Adaptacion waarbij hoge eisen ten aanzien van Colombiaanse participatie (minder van 95% Colombiaanse participatie leverde geen punten op) en onredelijke aansprakelijkheidseisen' werden gesteld.

Maandag 1 oktober besprak de ambassade de kwestie met Jorge Londoňo, voorzitter van de Board van het Adaptatie Fonds. Volgens het Adaptatie Fonds is er een voordeel voor nationale bedrijven in de puntentelling maar dit houdt niet in dat internationale bedrijven niet mee kunnen doen, aldus Londoňo. De vraag is natuurlijk wat het effect in de praktijk is. De 95% regel is echter inmiddels aangepast (de ambassade krijgt hierover nog offic ieel bericht). Het Adaptatie Fonds heeft verder toegezegd een technische meeting te organiseren om alle tenders te reviseren. Het erkende dat NL private participatie van groot belang is. In den brede bevestigde Londoňo dat de ondersteuning van Nederland ervoor zorgt dat de discussie t.a.v. watervraagstukken met meer kwaliteit gevoerd kan worden. Tot slot werd gemeld dat de tender voor het monitoringsproject (netwerk van hydrometeorologische meetstations) ongeldig is verklaard vanwege te weinig belangstelling (Agentschap NL en de Nederlandse ambassade in Bogota vermoeden dat dit te maken heeft met de gestelde aansprakelijkheidseisen).

Bent u reeds werkzaam in Colombia en heeft ook minder goede ervaringen met Colombiaanse (overheids)aanbestedingen geef dit dan door aan Claudia Schutte (claudia.schutte@agentschapnl.nl). Deze signalen worden gebundeld en gemeld bij de ambassade zodat zij deze via economische dipl omatie kan adresseren bij de Colombiaanse autoriteiten.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. De Vereniging van Waterbouwers is geschrokken van de voorgenomen bezuinigingen van 600 miljoen van 2014 tot 2028 op het Deltafonds. De bezuinigingen zijn niet te rijmen met de grote waterveiligheidsopgave die de overheid zichzelf heeft opgelegd en het gegeven dat het Kabinet eerder dit jaar het waterveiligheidsbudget ongemoeid heeft gelaten. De waterbouwers zijn van mening dat er niet bezuinigd mag worden op waterveiligheid. Niet in de laatste plaats omdat deze bezuinigingen onverantwoord grote risico’s tot gevolg kunnen hebben. Dat staat in een brief die de Vereniging van Waterbouwers aan de formateurs stuurde . Zie hier voor de gehele brief.

9. Royal HaskoningDHV ontwerpt drinkwatersysteem in Vietnam
Projectmanagement-, advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ontwerpt in opdracht van Agentschap NL een drinkwaterbereidinginstallatie en -distributiesysteem voor twee districten in de Mekongdelta in Vietnam. Het gebied kent nog geen centraal drinkwatersysteem met als gevolg gezondheidsproblemen bij de lokale bevolking. Het systeem zal 168.000 inwoners en 500 bedrijven in de districten Chau Thanh en Chau Thanh A van schoon drinkwater voorzien. De districten liggen in de Vietnamese provincie Hau Giang, een landelijk gebied in de Mekongdelta. Het gebied is belangrijk voor de productie en export van fruit, vis, rijst en varkensvlees. Royal HaskoningDHV ontwerpt het waterzuiveringssysteem voor oppervlaktewater uit de Mekongrivier en het bijbehorende distributienetwerk tot en met de aansluitingen aan woonhuizen en bedrijven.
Het project wordt medegefinancierd vanuit de Ontwikkelings Relevante Infrastructuur Ontwikkeling (ORIO), een schenkingsfaciliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is het zesde ORIO-project van Royal HaskoningDHV in Vietnam.

10. Space for Water - 16 Oktober, Het Waterschapshuis, Amersfoort
Het Waterschapshuis houdt op 16 oktober zijn inaugurele workshop als ESA IAP Ambassador Platform voor water management. Het Waterschapshuis fungeert hiermee als schakel tussen de watersector en de valorisatie-afdeling (Integrated Application Promotion, IAP) van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). ESA IAP helpt gebruikers (m.n. waterschappen en gemeenten) en industrie (m.n. het MKB) om de laatste stap te maken v an al gedemonstreerde technologieen naar commerciele diensten. Het gaat erom dat die diensten ook echt duurzaam geintegreerd worden in de huidige gang van zaken bij de gebruikers. Vanzelfsprekend dienen er bovendien satellietelementen in de mix te zitten (ESA!).

Tijdens de workshop brengen we gebruikerswensen in kaart en hopen we hiermee nieuwe IAP aktiviteiten te kunnen definieren. Dit doen we aan de hand van drie thema's (kwantiteit, veiligheid, kwaliteit) en drie beoogde soorten diensten:
- geavanceerde toepassingen voor Nederlandse gebruikers (waterschappen, gemeenten, constructie en infrastructuur),
- commerciele web-based diensten en apps,
- commerciele implementatie van Nederlandse/Europese oplossingen in het buitenland.
Een geplande tender op het gebied van waterbeschikbaarheid (voor drinkwater, irrigatie, industrie) zal ook ter discussie staan.

Wij verwelkomen u graag. Er zullen ongeveer 60 deelnemers zijn u it de Nederlandse (en Europese) waterwereld: gebruikers, industrie en onderzoek. Deelname is gratis. U kunt zich tot 12 oktober inschrijven middels een email aan apwater@hetwaterschapshuis.nl. Meer info hier 

11. Job openings at SNV
As a leading non-for-profit international development organisation, SNV works in Agriculture, Renewable Energy, and Water, Sanitation & Hygiene to help confront some of the leading problems facing the word today. Our team of over 1,000 professionals works in more than 30 countries to improve livelihoods, increase access to basic services and create vital opportunities for people living in poverty. SNV is looking for a Managing Director Water, Sanitation & Hygiene (WASH) Duty station Asia, location to be determined, and a Managing Director Agriculture, Duty station Nairobi, Kenya.

12. Twintig jaar Interne Markt: Kansen in een open Europa
De Europese interne markt bestaat 20 jaar. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en h et Informatiebureau van het Europees Parlement in Nederland organiseren op vrijdag 19 oktober van 10.30 uur tot 16.00 uur een bijeenkomst ter ere van 20 jaar interne markt, met aandacht voor de successen en uitdagingen. Sprekers zijn onder andere Viceminister-president Maxime Verhagen en Eurocommissaris Michel Barnier, op het programma staan onder meer workshops over Europese aanbestedingen, grensoverschrijdende dienstverlening in Europa en Subsidiering van duurzaamheid.

De workshops gaan over concrete thema's waar u als ondernemer direct in uw werk iets aan hebt. Meer informatie over de workshops, vindt u op www.huisvaneuropa.eu onder het kopje ‘activiteiten’. Deelname aan het programma is gratis. Indien u aanwezig wilt zijn, is het van belang om u snel aan te melden per email via nynke.hofstra@ext.ec.europa.eu
Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6 in Den Haag

OVERIG NIEUWS

13. Dagblad Metro brengt speciale editie Kenniseconomie uit
Dagblad Metro brengt op 22 november een speciale editie die in het teken staat van de Nederlandse Kenniseconomie. Kennis is onlosmakelijk verbonden met innovatie. Het innovatiebeleid van het nieuwe kabinet gaat over de toekomst van Nederland. Daar ligt de opdracht voor Nederland om te laten zien hoe deze eruit komt te zien. De goudmijn ligt bij onderzoek doen, dus bij de universiteiten. Daar ontstaan innovatieve ideeën. Start-ups zijn de broedplaatsen voor deze ideeën. Hoe gaan deze kleine bedrijfjes vervolgens groeien? Welke rol nemen de grote bedrijven in? Hoe staan we er op topsectorniveau en internationaal gezien voor? Gastredacteur is Frans Nauta, expert op het gebied van innovatie. De editie wordt in het hart van Metro meegeniet. Dit betekent 524.000 exemplaren en 1.6 miljoen unieke lezers. Onderwerpen die u mogelijk kunt verwachten, zijn: Onderzoek, Start-ups, Innovatie en groei, Grote bedrijven aan het woord, Topsectoren, Internationale positiePartijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze special kunnen contact opnemen met Miroesja Peeperkorn, Project Manager Custom Publising, miroesja.peeperkoorn@metronieuws.nl, telefoon 020 511 4018.|

14. International Conference Africa Works!
On 29 and 30 October the African Studies Centre (ASC) and the Netherlands-African Business Council (NABC) are organizing the international conference “Africa Works! 21st Century Trends”, in cooperation with the Dutch Ministry of Foreign Affairs and Agentschap NL. The aim of the conference is to shed some light on the positive trends that are unfolding on the continent, showing that Africa provides endless opportunities. By bringing together Dutch and African companies, government officials, policy makers, academics and others interested in Africa we aim at understanding Africa’s 21st century trends. www.africaworks.nl

15. Bill & Melinda Gates foundation: Reinvent The Toilet Challenge - RTTC (round 3).
The Water, Sanitation, & Hygiene Program at the Bill & Melinda Gates Foundation is inviting innovators to send letters of inquiry for the following opportunity: Reinvent The Toilet Challenge - RTTC (round 3). We are calling for a new set of innovative ideas to support our effort to reinvent the toilet. Grants will be awarded to exceptional research groups interested in contributing to major advances in human sanitation in the developing world. Successful applicants will participate in the next phase of the Reinvent the Toilet Challenge by designing, prototyping and testing entirely stand-alone, self-contained, practical sanitation modules which intake bodily wastes or fecal sludge collected from pit latrines and septic tanks and swiftly dispose of them without any incoming water piping, outgoing sewer piping or electric or gas utility services. For details on how to apply, please visit this website. Letters of inquiry are being accepted online until Thursday, November 8, 2012 11:00 PM Pacific Standard Time. If you have questions regarding this grant opportunity, please email us at RTTC@gatesfoundation.org.

16. Special: De Ingenieur over Ruimte voor de Rivier
Op 18 november verschijnt het technologietijdschrift De Ingenieur met een special over Ruimte voor de Rivier. Een van de centrale onderwerpen is governance rond riviermaatregelen: hoe is het gelukt om binnen de gestelde tijd en budget de gewenste doelen te halen. Verder is er aandacht voor innovaties bij de uitvoering van het werk, en de internationale uitstraling en samenwerking rond rivierprojecten. De special verschijnt aan de vooravond van het internationale congres over het Ruimte voor de Rivier programma. De Ingenieur heeft een oplage van 25.000 exemplaren. De special biedt gelegenheid voor bedrijven om zich middels advertenties rond het Ruimte voor de Rivier programma in de etalage te zetten. Geïnteresseerden kunnen daarover contact opnemen met Alex Sieval, tel. 088 – 7002679, e-mail alex.sieval@veenmedia.nl.

17. Climate-KIC Business Competition
Doe mee en maak kans op een voucher ter waarde van max. € 50.000,-.
Werkt jouw bedrijf aan de ontwikkeling van een nieuw product en ontbreekt nog net dat laatste onderdeel om het op de markt te kunnen brengen? Wil je klant bewijzen zien voordat ze met jouw bedrijf in zee durven gaan? Moet jouw product getest zijn voor het gecertifi ceerd kan worden? De ‘SME-vouchers’ van Climate-KIC kunnen je helpen om deze vragen te beantwoorden en je een stap verder te brengen in de ontwikkeling van je product of het succes van je bedrijf. Door middel van van vouchers wil Climate-KIC de kennis van deelnemende partners (universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven) overbrengen naar kleine en middelgrote bedrijven. Met een voucher kun jij als ondernemer een gerichte technisch inhoudelijke vraag uitzetten, een test laten uitvoeren of op een andere manier gebruik maken van de k ennis van onze partners. Climate-KIC stelt 4 vouchers van maximaal 50.000 euro beschikbaar. Voor meer informatie over de competitie klik hier.