NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 34 - 2013

04/10/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. NWP, Aqua Nederland, VLM en de Water Alliance kondigen samenwerking aan
2. Workshop Appropriate finance
3. Palestijnse sectorbijeenkomst NWP
4. Wijziging datum sectorbijeenkomst NWP Indonesië Platform
5. Artikel over ‘First floating city’ breekt record op www.dutchwatersector.com

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
6. International Water Week: aftellen is begonnen
7. De IWW conferentie
8. Internationale delegaties

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. RWZI haalt fosfaat uit Amsterdams rioolwater
10. Water and Sanitation Systems Upgrade project Barbados
11. Lancering 'International Levee Handbook’
12. Handelsmissie Shandong (China)
13. Wetsus urineproject toegepast om Ministerie van Infrastructuur en Milieu
14. Meer studenten kiezen voor watertechnologie

OVERIG
15. Run4Water
16. Nederland in 7 overstromingen – De Zuiderzee

NIEUWS

1. NWP, Aqua Nederland, VLM en de Water Alliance kondigen samenwerking aan
Onder de werknaam ‘WaterCoalitieNL’ hebben de brancheverenigingen en netwerkorganisaties Aqua Nederland, NWP, VLM en de Water Alliance tijdens de eerste dag van het Wetsus Congres in Leeuwarden hun samenwerking officieel aangekondigd. De afgelopen jaren werden diverse activiteiten al gezamenlijk opgepakt en afgestemd, maar door de samenwerking nu officieel te maken kan nog beter doorgepakt worden in de ondersteuning van het watertechnologisch bedrijfsleven in Nederland.

Ondersteunen van MKB bij innovatie en export, collectieve activiteiten en het vormen van één spreekbuis voor overheden en sectorpartijen zijn de belangrijkste thema’s waarop samengewerkt gaat worden. Een concrete activiteit is de organisatie van het Holland Business paviljoen tijdens de Aquatech vakbeurs in november 2013, als onderdeel van de IWW Amsterdam. Voor 2014 wordt gekeken naar de gezamenlijke invulling van de Internationale Evenementenkalender, met o.a. de IFAT in München en de Singapore International Water Week. In Nederland zullen in het kader van Topsector Water onder andere een aantal MKB workshops worden georganiseerd. Verder werken we samen aan een water seminar tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem in maart 2014.

2. Workshop Appropriate finance
Nieuwe inzichten en benaderingen met betrekking tot de onderlinge afhankelijkheid tussen water, energie en voedsel zijn nodig om de watermanagement uitdagingen te adresseren waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd. Niet alleen technische innovaties zijn nodig om dit aan te pakken, maar ook - en dit is waarschijnlijk de belangrijkste uitdaging - innovaties op het gebied van beheer en financiering.

Tijdens de International Water Week Conference in Amsterdam wordt een workshop met aansluitend een matchmaking lunch georganiseerd om het volgende thema te bespreken: 'Appropriate finance for water; mixing public and private financial streams'. Organisatoren zijn Agentschap NL, Ecorys, NWP en Rebel Group, het ministerie van Buitenlandse zaken is sponsor van deze workshop.  Klik hier voor meer informatie.

Wilt u deelnemen aan deze workshop, meldt u dan aan voor de International Water Week Conference.  

Contact: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl

3. Palestijnse sectorbijeenkomst NWP
Dinsdag 24 september 2013 vond de sectorbijeenkomst Palestina bij het NWP plaats. De lopende initiatieven en de manier waarop de Nederlandse watersector daar op in kan spelen zijn uitgebreid geanalyseerd. Voor de ppt presentaties, het verslag en de deelnemerslijst, zie de Dropbox

Voor meer informatie, ideeën en initiatieven kunt u contact opnemen met Gert de Bruijne (g.debruijne@nwp.nl)of Machteld Galema (m.galema@nwp.nl).

4. Wijziging datum sectorbijeenkomst NWP Indonesië Platform
Op woensdag 16 oktober 2013 (ipv woensdag 9 oktober) wordt de sectorbijeenkomst van het NWP landenplatform Indonesië georganiseerd. Sinds de laatste bijeenkomst (januari 2013, Unesco-IHE) is er veel gebeurd in de bilaterale samenwerking met Indonesië en de komende tijd staat er ook veel op de agenda. Het is daarom het een ideale moment om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren, nieuwe initiatieven te ontplooien en bekenden uit het Indonesië netwerk weer eens te ontmoeten.

De sectorbijeenkomst wordt gehouden bij Twynstra Gudde, Stationsplein 1 in Amersfoort, van 12.30 tot 17.00 uur. We starten met een lunch en eindigen met een netwerkborrel. Daartussen willen we o.m. aandacht geven aan de volgende onderwerpen:

• Stand van zaken van de ‘government to government’ samenwerking en de lopende en  voorgenomen initiatieven;
• Economische missie naar Indonesië olv. minister-president Mark Rutte, Minister Ploumen en  Staatsecretaris Dijksma (18-22 november)
• International Water Week (4-8 november): inkomende Indonesische delegatie
• Toelichting op traject ‘NL kansen in Jakarta’ en het NCICD proces
• Uitkomsten ‘water governance scan’;
• Nieuwe (business) perspectieven voor de Indonesische laaglanden;
• Etc.

Wij nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via email m.vanderlubbe@nwp.nl. Als u zelf nog punten aan de orde wilt stellen kunt u dit tevens in uw email aangeven.
Een definitieve agenda zal u later worden toegezonden

Contactpersoon: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl tel. 070 304 3712

5. Artikel over ‘First floating City’ breekt record op www.dutchwatersector.com
 Sinds de publicatie van het nieuwsartikel ‘World’s first floating city moves closer to realisation with succesful crowd funding’ op 18 september op dutchwatersector.com is de pagina meer dan 1500 keer bekeken. Een nieuw record. Vooral de belangstelling vanuit Amerika (met 1200 page views) is groot. Ook via facebook en twitter is het bericht veel gedeeld.

Andere berichten deze week zijn:
- Arcadis to study feasibility multi purpose levee for protection lower Manhattan New York
- Europe’s largest phosphate recovery installation under construction at wwtp Amsterdam, the Netherlands
- Wetsus is ideal place to develop truly innovative water technology

Uw projecten, producten en persberichten ook op dutchwatersector.com? Stuur een e-mail naar info@dutchwatersector.com 

De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com  voor meer informatie.

6. International Water Week: aftellen is begonnen
Precies een maand voor de International Water Week Amsterdam is het aftellen begonnen. Het programma van de conferentie is rond, de Aquatech ligt op stoom, de uitreiking van Sarphati Sanitation Award belooft een bijzonder feest te worden, het Young Water Professionals programme trekt vele jongeren naar Nederland, het Industrial Leaders Forum krijgt vorm en de delegaties uit vele landen zijn bekend. 

7. De IWW conferentie
Enkele highlights uit de conferentie: water en steden vormt het thema van meerdere workshops en sessies. De inhoud varieert van flood management tot water- en voedselvoorziening en de integratie daarvan. Vele specialisten, waaronder ook bestuurders van grote steden, komen naar Amsterdam. Door deze combinatie komen nieuwe inzichten voor een transitie naar een groene economie in steden dichterbij.

Een tweede highlight is het hergebruik van afvalwater, het winnen van voedingsstoffen en energie uit water en het verwijderen van schadelijke stoffen uit water.  Afvalwater is een goudmijn die we steeds meer zullen inzetten. Nieuwe manieren om waterprojecten te financieren en hoe data in te zetten voor watermanagement zijn andere highlights. Het aantal aanmeldingen voor de conferentie nadert het maximum: als u zich wilt registreren, wees er dan snel bij. Alle informatie staat op www.internationalwaterweek.com 

8. Internationale delegaties
Veel internationale delegaties komen naar de IWWAmsterdam. Delegaties die nu bekend zijn:
Canada, Israël, Rusland, Mexico, Colombia, Hongarije, Portugal, Turkije, USA, Roemenië, Zuid-Afrika, Polen, verschillende European Water Partnerships, Algerije/Marokko, Thailand, Japan, Viëtnam, Indonesië, Bangladesh, Egypte, Benin, Ehtiopië, Ghana, Jemen, Kenia, Mali, Palestina en Zuid-Soedan.

De IWW Amsterdam biedt verschillende gelegenheden om met de delegaties te netwerken, bijvoorbeeld tijdens de netwerkborrel in het Holland Business Pavillion op de Aquatech. De borrel vindt plaats op dinsdag 5 november vanaf 17.00 uur in het Holland Business Pavillion, standnummer 07.422L.

Contact Holland Business Pavillion: Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl
Contact delegaties: Sandra Borst, s.borst@nwp.nl

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. RWZI haalt fosfaat uit Amsterdams rioolwater
Rioolwater bevat fosfaat, een kostbare en schaarse meststof. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet grootschalig fosfaat terugwinnen uit het rioolwater van Amsterdam. Dit levert een jaarlijkse kostenbesparing van 400.000 euro op.

Met het fosfaat uit het Amsterdamse afvalwater kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest. Met een speciaal innamepunt kan er ook pure urine worden ingezameld van poppodia en evenementen met waterloze urinoirs. Op maandag 30 september zijn drie grote reactoren van de nieuwe fabriek op het terrein van de rioolzuivering in het Westelijk Havengebied van Amsterdam gehesen. Voor het einde van dit jaar zal de nieuwe fabriek draaien. Het wordt daarmee de grootste fosfaatfabriek in Nederland en één van de grootste fabrieken in Europa. Lees het volledige bericht op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

10. Water and Sanitation Systems Upgrade project Barbados
Voor bedrijven die ervaring hebben op het gebied van water en sanitatiesystemen biedt het project  'Water and Sanitation Systems Upgrade' project in Barbados van de Inter-American Development Bank (IADB) veel kansen.

Hoewel het project al in 2009 is goedgekeurd door de Inter-American Development Bank loopt het tot maart 2016. In de periode december 2013 - oktober 2014  wordt er nog voor meer dan 4,8 miljoen US dollar aanbesteed. Er is vraag naar goederen (productiemeters) en consultancy diensten: management and operations audit - implementation; het uitvoeren van een tarievenstudie; het voorbereiden van een business plan; assessment van nitraat problemen; een masterplan voor het hergebruiken van afvalwater en het ontwerpen van een emergency by-pass voor het afvalwatersysteem van de zuidelijke kust van Barbados.

Download hier de marktscan Water and Sanitation Systems Upgrade in Barbados

Team Internationale Organisaties van Agentschap NL wil u graag van dienst zijn om u bijvoorbeeld in contact te brengen bij de desbetreffende uitvoerende autoriteiten.
Meer informatie: Team Internationale Organisaties, T 088 602 90 00, referentie TIO, intake@agentschapnl.nl   

11. Lancering 'International Levee Handbook'
De overstromingen in New Orleans en langs de Franse kust waren aanleiding voor zes landen om hun ervaringen met het beheer van waterkeringen te delen. Woensdag 2 oktober is tijdens een internationaal symposium in Frankrijk het resultaat, het 'International Levee Handbook' (ILH) gelanceerd. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en advies- en ingenieursbureau Grontmij leverden Nederlandse kennis en inzichten voor dit internationale handboek. Het handboek kan een bijdrage leveren aan het toekomstig beheer van waterkeringen in Nederland. Lees het volledige bericht op de website van Grontmij

12. Handelsmissie Shandong (China)
De provincie Noord-Holland organiseert van 21 t/m 26 april 2014 onder leiding van gedeputeerde Jan van Run een multi-sectorale MKB-georiënteerde handelsmissie naar haar zusterprovincie Shandong (China). Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze reis.

Noord-Holland onderhoudt sinds 1995 economische banden met Shandong. Sindsdien heeft de provincie bedrijven op weg geholpen bij hun entree op de Chinese markt. Met een economische groei van 9,8% in 2012 behoort Shandong tot een van de meest succesvolle provincies van China. In het beoogde groeiscenario voor de komende jaren verwelkomt Shandong kennis, vakkundigheid en producten uit Nederland, vooral op het gebied van:

• Agri-business, horticultuur en voedsel (-veiligheid)
• Logistiek en infrastructuur
• Duurzame energie, water en milieu
• Maritiem en offshore.

Voor informatie hierover: klik op programma en aanmelding  

Voor meer informatie: Joost van Dalen, dalenj@noord-holland.nl /+ 31653414337 of Marcelline Norman-van Zijl, zijlm@noord-holland.nl / +31631688083).

13. Wetsus urineproject toegepast om Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Minister Schultz van Haegen heeft vandaag op het Wetsus Congress 2013 bekend gemaakt dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruik gaat maken van een spectaculaire nieuwe zuiveringstechnologie. Het systeem wordt sinds april getest in Leeuwarden bij het kantoor van Wetterskip Fryslân, met 30 personen. In Den Haag gaat het om 450 medewerkers.

In het kantoorgebouw aan de Rijnstraat in Den Haag (4400 medewerkers) wordt urine opgevangen in watervrije urinoirs. Een deel van deze pure urine wordt gezuiverd door bacteriën die stroom maken en tegelijkertijd de vervuiling en de ammonia verwijderen. Ook het fosfaat wordt teruggewonnen. Dit systeem is momenteel de meest milieuvriendelijke methode voor behandeling van urine in de wereld. Lees het volledige bericht op de website van Wetsus

14. Meer studenten kiezen voor watertechnologie
De instroom in de watergerelateerde hbo-opleidingen in Leeuwarden is het studiejaar 2013-2014 met meer dan 50% toegenomen. Hogeschool Van Hall Larenstein en de NHL Hogeschool verwelkomen dus aanzienlijk meer eerstejaars studenten in hun watertechnologie-gerelateerde opleidingen.
Dit is een goed teken voor de watertechnologie-sector waar de komende jaren veel technisch opgeleid personeel nodig is. Door de toenemende vergrijzing moet personeel worden vervangen en door groei van de sector ontstaat er steeds meer werkgelegenheid. Tot 2020 heeft de Nederlandse watersector dan ook 40.000 vacatures in te vullen.

De toegenomen instroom laat zien dat technische opleidingen in een toenemende belangstelling staan bij jongeren. Studenten hebben de keuze uit verschillende opleidingen als ze terecht willen komen in de watertechnologie-sector. Op de WaterCampus in Leeuwarden leiden onder andere de opleidingen biotechnologie, chemische technologie en milieukunde studenten op voor de watertechnologie-sector. www.cew-leeuwarden.nl

OVERIG

15. Run4Water
Op 10 november 2013 vindt op de voormalige vliegbasis Soesterberg een schitterend loopevenement plaats voor een heel goed doel: kleinschalige watervoorziening voor een aantal scholen in Nepal. Met de financiële steun van Run4Water worden waterleidingen naar scholen en reservoirs voor spoelwater aangelegd. Zodat er voldoende drinkwater is tijdens de lange lesdag en ook water om de wc mee door te spoelen. Ook wordt de aanschaf van lokale filterpotten financieel ondersteund waarmee het water tot drinkwater wordt gezuiverd. Een Nederlandse vrijwilligersgroep gaat dit samen met lokale organisaties realiseren. Er is geen overhead; alle opbrengsten gaan naar Nepal.

Wie meedoet aan de Run4Water maakt dus niet alleen een prachtige run mee, maar steunt tegelijkertijd dit belangrijke doel! Er zijn verschillende parcoursen, w.o. een speciale kids-run en twee prestatielopen (5 en 10 km). Daarnaast is er een zgn business-loop, over hetzelfde parcours, voor (bedrijfs)teams. Diverse waterorganisaties hebben zich al aangemeld en gaan strijden om de Run4Water business trofee om dit goede doel nog eens extra te steunen. Wees er snel bij: er is slechts plaats voor 2000 deelnemers.

Meer informatie en inschrijving via de website: www.run4water.nl 

16. Nederland in 7 overstromingen – De Zuiderzee
Het Zuiderzeemuseum toont vanaf zaterdag 23 november 2013 de presentatie Nederland in 7 overstromingen – De Zuiderzee. De tentoonstelling is een samenwerking met de NTR die in de gelijknamige televisieserie het verhaal van Nederland en de strijd tegen het water vertoont. Vroeger nu en in de toekomst. Lees het volledige bericht op de website van het Zuiderzeemuseum.