NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 35 - 2012

12/10/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Internationaal kansen verzilveren: WATERPROOF 2012!
2. Grote Aziatische delegatie van waterleiders bezoekt Nederland
3. Nieuwsbrief Topsector Water nr. 11
4. Informatiebijeenkomsten Waterwonderen: heeft u al een ambassadeur?
5. Mexicaanse delegatie bezoekt NWP
6. Partij Sri Lanka zoekt Nederlandse expertise en investeerders
7. Deze week op www.dutchwatersector.com
8. Wetskills Egypte

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. Delft Software Days 2012
10. Innovatieprijs voor reinigende wegberm
11. Bedrijfslevenbezoek Mozambique
12. 40 Years Sino-Dutch Diplomatic Relationships Seminar: 'Doing business in greening economies'
13. 13th European Forum on Eco-Innovation focuses on water

OVERIG NIEUWS
14. Two vacancies at the Robert B. Daugherty Water for Food Institute University of Nebraska
15. Na glas,papier en batterijen nu vet aan de beurt
16. Design of a new toilet shelter for rural Cambodia: Team Anticipate

NIEUWS

1. Internationaal kansen verzilveren: WATERPROOF 2012!
Dinsdag 27 november 2012 - De Fabrique, Maarssen

De Nederlandse watersector staat voor een grote uitdaging: het verdubbelen van de toegevoegde waarde in de periode tot 2020. Dat is een ambitie waar we in ‘Topsector’ verband breed op inzetten, van innovatie en arbeidsmarktbeleid tot export. Om onze ambities te realiseren zetten we nu internationaal een volgende stap: we willen meer doen dan kennis uitwisselen alleen (stap 1)  en verder gaan dan Nederlandse betrokkenheid bij internationale projecten met Nederlandse middelen (stap 2). Er is een vernieuwende aanpak nodig - de 3e stap - die aansluit bij de internationale trend om projecten steeds meer integraal -van ontwerp tot uitvoering- te benaderen. Deze “3e stap” gaat om het verwerven van een substantieel marktaandeel van grote projecten die worden gefinancierd met buitenlandse en internationale publieke en private middelen.

WATERPROOF 2012 pakt deze ambitie op door te werken aan:
 - Nieuwe business modellen die aansluiten bij internationale trends;
 - Samenwerking in de keten, want één organisatie kan het niet alleen
 - Internationale samenwerking,want als Nederland kunnen we het niet alleen

De conferentie WATERPROOF 2012 is hét podium waar de 3e stap  wordt besproken en uitgewerkt. Dit alles met als doel om vanuit samenwerking tussen de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s grote projecten internationaal te verzilveren en zo bij te dragen aan het oplossen van wereldwaterproblemen.

Meld u nu aan via www.waterproof-evenement.nl/aanmelden

De capaciteit is beperkt en deelname wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. Deelname is gratis. Aanmelding voor specifieke programma onderdelen kunt u in een later stadium doen. Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u hierover persoonlijk een e-mail.

Voor meer informatie en het programma zie de website www.waterproof-evenement.nl

2. Grote Aziatische delegatie van waterleiders bezoekt Nederland
In het kader van de 1st Asia-Netherlands Water Learning Week brengt een groep van ca 30 leidende personen uit de Aziatische waterwereld van 22 - 26 oktober a.s een bezoek aan Nederland. De deelnemers komen uit ARMENIE, AZERBAIJAN, BANGLADESH, INDIA, INDONESIE, MYANMAR, NEPAL, PAKISTAN, PILIPPIJNEN, SRI LANKA, VIETNAM, SOUTH KOREA, CHINA, JAPAN aangevuld met een aantal vertegenwoordigers van de ADB en Nederlandse ambassades. De delegatie is high-level op het niveau van DG's en directeuren. Ook maken een Minister uit Indonesië en een Vice-minister uit Vietnam deel uit van de groep.

Het programma wordt verzorgd door UNESCO-IHE samen met de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) en het NWP. Als leidend thema voor deze eerste Azië-Nederland ontmoeting is gekozen voor "Making Smart Choices for Water Security and Green Growth".

De delegatie zal naast sessies bij UNESCO-IHE over verschillende sub-thema's discussiëren met belangrijke spelers uit de Nederlandse waterwereld, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Leveraging Green Infrastructure for Security en Financing Water Security), Gemeente Rotterdam (Adapting Delta Cities for Climate Change), Deltares (Disaster Risk Management), Van Oord  (Extending Delta Cities in Maasvlakte 2) en Rijkswaterstaat Zeeland (Sustainable Delta Development), provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen (Governing for Results).

De organisatoren streven ernaar om de Nederlandse watersector zoveel mogelijk gericht op de thema's te laten deelnemen. Dit gebeurt op uitnodiging. Er zijn twee sessies voorzien waarvoor een bredere deelname vanuit het bedrijfsleven mogelijk is (maximaal ca 30 personen) en waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden.

1. Een sessie op dinsdagmorgen bij UNESCO-IHE (09.00 - 12.30) in Delft. Het thema is:  "Water, Energy and Food Security Nexus".
2. Een interactieve sessie tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse watersector en de delegatieleden op donderdagmiddag (14.30 - 17.30) bij UNESCO-IHE in Delft.

Meer informatie over de sessies en een aanmeldformulier vindt u via www.nwp.nl/learningweek.php 

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Lies Janssen/Bas Boterman (NWP), via 070-3043765 of l.janssen@nwp.nl / b.boterman@nwp.nl  of Jan Luijendijk (UNESCO-IHE) via 015-2151810 of j.luijendijk@unesco-ihe.org

3. Nieuwsbrief Topsector Water nr. 11
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, houdt u met deze Nieuwsbrief op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen binnen de Topsector Water. In deze elfde editie aandacht voor:

Voorwoord Waterregisseur
TKI’s Water opgericht, TKI-toeslagregeling bekend
Topteam Water bijeen met Kernteamvoorzitters
Agenda Topsector Water
Topsector Water slaat handen ineen voor nieuwe professionals
Waterinnovaties in de praktijk: Digitale Delta en Ecoshape

Download hier de Nieuwsbrief. Vorige edities kunt u vinden op de website van de Topsector Water of op de NWP website

4. Informatiebijeenkomsten Waterwonderen: heeft u al een ambassadeur?
Als gevolg van vergrijzing vindt de komende jaren een grote uitstroom plaats van personeel in de watersector. Daarnaast kiezen te weinig jongeren voor een water-gerelateerde opleiding door onbekendheid met de sector. Waterwonderen wil jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar laten kennismaken met de watersector en hen enthousiasmeren voor een opleiding (mbo-hbo-wo) en carrière in de watersector. Dit doen we door waterprofessionals in te zetten als ambassadeurs. Deze ambassadeurs inspireren jongeren door hun passie voor water over te brengen via enthousiaste verhalen over hun werk in de watersector. Dunea, Witteveen+Bos, TU Delft, Waterschap Hollandse Delta en het NWP hebben reeds een ambassadeur benoemd! Doet u ook mee?

Voor een nadere toelichting op het concept Waterwonderen en de mogelijkheden en voorwaarden voor het benoemen van een Waterwonderen-ambassadeur organiseren wij informatiebijeenkomsten op dinsdag 6 november van 10.00-11.30 uur bij het NWP in Den Haag en op donderdag 22 november van 10.00-11.30 uur bij Witteveen+Bos in Deventer. U bent van harte welkom! Meld u zich van te voren aan bij Liesbeth Vranken (l.vranken@nwp.nl).

Meer informatie vindt u ook op de website van Waterwonderen.

5. Mexicaanse delegatie bezoekt NWP
Afgelopen week heeft een Mexicaanse delegatie van de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco een bezoek gebracht aan Nederland. Tabasco, waar in 2007 grote overstromingen waren, is bezig met het opzetten van een nieuw Waterplan. Het bezoek richtte zich dan ook op de wijze waarop Nederland samenwerkt binnen de Gouden Driekhoek, onze expertise op het gebied van flood management en verdere innovatieve concepten die voor de Mexicanen nog nieuw zijn zoals map tabeling en Ruimte voor de Rivier. De delegatie heeft verschillende bedrijven, universiteiten en Nederlandse projecten bezocht.

Voor meer informatie over de samenwerking met Mexico kunt u contact opnemen met Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

6. Partij Sri Lanka zoekt Nederlandse expertise en investeerders
Via een relatie bereikte ons een verzoek uit Sri Lanka. Men vraagt of er vanuit de Nederlandse watersector interesse is om kennis en geld te investeren in een aantal waterprojecten.

Download hier een lijst van projecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl

7. Deze week op www.dutchwatersector.com 

High level Dutch-Vietnamese visit to climate adaptation sites in Ho Chi Minh City 
Test location Ijkdijk: vertical geotextile stops piping in dike
 
InsureMe App wins first Australia-Netherlands Water Challenge 
International River Symposium debated flood risk reductions by giving rivers more room 
Severn Trent Water selects Imtech as strategic technology partner
 

Ook in dit rijtje? Stuur uw internationale nieuws naar info@dutchwatersector.com.
Like ons op facebook (facebook.com/dutchwatersector) en volg ons via twitter (@HollandWater) en zorg er zo voor dat de Nederlandse watersector zich internationaal stevig positioneert!

8. Wetskills Egypte
De Wetskills organisatie nodigt Nederlandse studenten uit deel te nemen aan de Wetskills Water Challenge die eind november 2012 wordt gehouden in Egypte. Tijdens dit tweeweekse evenement werken Nederlandse en Egyptische studenten samen aan innovatieve oplossingen voor uitdagende watervraagstukken. De studenten presenteren hun resultaten tijdens een bijeenkomst van het Egyptisch-Nederlands high level water panel die eind november in Egypte bij elkaar komt.  De Egyptische minister van Water Resources en Irrigatie en voorzitter van het EG/NL waterpanel zal hierbij aanwezig zijn.

Studenten van alle wateropleidingen, of studenten met een aantoonbare interesse in water zijn welkom voor dit evenement. De studenten moeten zelf hun retourvlucht naar Egypte bekostigen. Studenten kunnen zich nog tot woensdag 17 oktober aanmelden voor dit evenement door een korte motivatiebrief en CV te sturen aan Bas Boterman (b.boterman@nwp.nl) of Rick Heijkoop (t.h.heikoop@hr.nl)

Voor meer informatie download de Wetskills flyer of neem contact op met Bas Boterman, b.boterman@npw.nl  

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Delft Software Days 2012
Voor wereldwijde gebruikers en ontwikkelaars van software op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur worden van 19 tot en met 30 november de Delft Software Days georganiseerd bij Deltares (Rotterdamseweg, Delft). Voor meer informatie zie de website van Delft Software Days

Deze dagen vallen samen met de FLOODrisk2012 conferentie die van 20 tot 22 november wordt gehouden in Rotterdam. De Delft Software Days worden mogelijk gemaakt door Deltares, TU Delft en UNESCO-IHE.

10. Innovatieprijs voor reinigende wegberm
Ingenieurs- en adviesbureau Tauw bv heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de reinigende wegberm waarvoor Aqua Aurora op 9 oktober de Innovatieprijs heeft gewonnen op de vakbeurs Milieu 2012. Dit concept wordt in de markt gezet door Altena Inframaterialen bv met medewerking van Aqua Aurora, Drainproducts, T&F, de Provincie Gelderland en Tauw.

De reinigende wegberm  is een constructie die naast de rijweg als bermverharding wordt aangelegd.  Van boven naar onder is de constructie opgebouwd uit waterdoorlatende betonblokken, een adsorberende minerale laag en een olie-absorberend geotextiel. Deze constructie buffert en zuivert het afstromende regenwater van de rijweg, zodat het probleemloos in de bodem kan en mag infiltreren. De zuiverende werking is door Tauw onderzocht en daaruit is een optimale samenstelling van het toegepaste mineraal filtermateriaal bepaald. De constructie kan ondermeer worden toegepast in kwetsbare gebieden, bijvoorbeeld waterwingebieden, zodat de aanleg van een (duur) rioleringssysteem achterwege kan blijven. Voor meer informatie zie de folder.
De constructie is inmiddels op een aantal locaties toegepast waarbij ook een monitoring van de waterkwaliteit plaatsvindt.

11. Bedrijfslevenbezoek Mozambique
NL EVD Internationaal is samen met de Nederlandse ambassade te Maputo voornemens een bedrijfslevenbezoek aan Mozambique te organiseren voor de sectoren water, maritieme infrastructuur en gezondheidszorg. Dit in het kader van het Implementatie Platform Internationale Organisaties (IPI) Mozambique. Doel van dit bezoek is het beter positioneren van deze sectoren bij de Internationale Organisaties actief in Mozambique (o.m. WB, EU, AfDB en UNDP) door introducties bij deze organisaties, de Mozambikaanse overheid en het lokale bedrijfsleven.

Bij interesse is het mogelijk om naast Maputo ook de steden Beira (klimaatverandering, water, maritieme infrastructuur) en Tete (gezondheidszorg en water) te bezoeken.

Hebt u interesse om van 19 t/m 23 november 2012 (week 47) deel te nemen aan dit bezoek, meldt u zich dan z.s.m. bij Isabelle Kamphuis, tio@info.agentschapnl.nl, tel.: 088-602 8060.

12. 40 Years Sino-Dutch Diplomatic Relationships Seminar: 'Doing business in greening economies'
On the occasion of the 40th anniversary of Sino-Dutch diplomatic relations our European Investment Council and Dutch Chinese Young Entrepreneurs in cooperation with the Chinese Embassy and the Ministry of Infrastructure and the Environment of the Netherlands are organizing a seminar on Dutch and Chinese economic and trade relations and doing business in greening economies on 26 October 2012 in The Hague.

The audience we aim to assemble will be around 200 guests: representatives of multinational and big companies who are involved with business in China, including a number of CEO’s or members of the board; representatives of large and multinational Chinese companies in the Netherlands, government representatives and Chinese embassy staff and other guests.

For more information and to register for the seminar please visit de Dutch Chinese Young Entrepreneurs website 

13. 13th European Forum on Eco-Innovation focuses on water
Developing new markets for eco-innovation - with a special focus on water. Dit is de titel van het Forum dat het Eco-Innovation Action Plan op 26 en 27 november organiseert in Lissabon, Portugal.  

Tijdens het forum wordt de hele innovatieketen van onderzoek en ontwikkeling en op de markt brengen tot en met het openen  van nieuwe export markten besproken aan de hand van voorbeelden uit de watersector. Succesvolle innovaties die hun weg vonden naar de wereldmarkt worden in parallelle rondetafelgesprekken gepresenteerd, waaronder diverse Nederlandse voorbeelden. Het doel is gezamenlijk het proces van onderzoek tot wereldmarkt te onderzoeken, en daar lering uit te trekken voor andere onderzoekers en bedrijven of aanbevelingen voor beleid op te stellen.

Er worden ca 250 deelnemers verwacht uit heel Europa maar ook uit landen daarbuiten met name Brazilië als opkomende markt. Er is veel gelegenheid om eigen innovaties onder de aandacht te brengen, en het doel van een speciaal Brokerage-Event is te helpen geschikte partners voor innovatie en nieuwe markten te vinden. Voor meer informatie zie de website van de Europese Commissie

OVERIG NIEUWS

14. Two vacancies at the Robert B. Daugherty Water for Food Institute University of Nebraska
The University of Nebraska (NU) is seeking two dynamic and creative leaders with vision to be the Director of Research and the Director of Policy in the Robert B. Daugherty Water for Food Institute (DWFI) at the University of Nebraska. The Director of Research will be responsible for leading and coordinating the research programs of the DWFI and for fostering the development of strong partnerships and an extensive knowledge base to develop innovative, effective solutions to the global challenge of securing more food with less water. The Director of Policy will be responsible for leading and coordinating the Institute’s policy development and analysis activities and programs.

Additional information on the positions and the University of Nebraska can be found at: http://waterforfood.nebraska.edu/

15. Na glas,papier en batterijen nu vet aan de beurt
Stichting RIONED en het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën starten de campagne ‘Vet, recycle het!’ Dit initiatief moet mensen ervan bewust maken dat we in Nederland gebruikte oliën en vetten apart inzamelen. Ook moet de campagne ervoor zorgen dat er meer inzamelpunten komen. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de respondenten vindt dat de supermarkt hiervoor de meest logische plek is. TV-kok Jeremy Vermolen is het boegbeeld van de campagne.

Voor meer informatie over de campagne zie www.vetrecyclehet.nl

16. Design of a new toilet shelter for rural Cambodia: Team Anticipate
How to improve the affordability and acceptance of latrines in rural Cambodia? That is the key question for Team Anticipate, consisting of four Industrial Design students from the TU Delft. The situation in Cambodia is striking: only 20% of the rural population has access to proper sanitation. Recently, latrines have become more easily available for the rural consumers, but many poor households lack the ability to buy a durable shelter, to provide privacy and protection to the user. As a result, many people postpone their latrine purchase and stick to the practice of open defecation.

Team Anticipate will try to tackle this problem, by designing a new toilet shelter, that can be locally produced and is affordable for the consumers. During the coming months, the students will do field research in Cambodia, where they will also build and test a prototype. The project is in collaboration with SaniShop, a small micro-franchise company that produces and sells low-cost latrines to rural households. If you would like to know more about the project or make a small contribution, please visit www.teamanticipate.nl.