NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 36 - 2012

19/10/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. 1st European Sustainable Phosphorus Conference 2013
2. National Water Partnerships steunen MKB aanpak EIP
3. Samenwerking Nederland-Australië: Nederlands seminar tijdens River Symposium Melbourne
4. International Water Summit 2013, Abu Dhabi
5. Inkomende missie Ecuador
6. Wasser Berlin 2013
7. Eén kapitein moet verantwoordelijk zijn voor het beheer van de dijk
8. Update tender kanaliseren Magdalena rivier Colombia
9. 1st Asia-Netherlands Water Learning Week
10. Inventarisatie collectieve deelname beurzen

WATERPROOF NIEUWS
11. Genomineerden Partners voor Water Award
12. Programma Waterproof 2012

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
13. Record aantal inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2012
14. Vacancy Practica Foundation: Project Manager manual well drilling

OVERIG NIEUWS
15. Nederlands bedrijf wint Wall Street Journal Technology Innovation Award

NIEUWS

1. 1st European Sustainable Phosphorus Conference 2013
Voorlopers uit verschillende Europese lidstaten hebben de handen ineen geslagen om ‘ The Phosphorus Challenge’ op de (Europese) politieke agenda te krijgen en meer aandacht te creëren voor duurzaam fosfaat management. Daarom wordt op 6 en 7 maart 2013 de eerste Europese conferentie rond duurzaam fosfaatgebruik georganiseerd in Brussel.

De ambitie is het creëren van een duidelijke en consistente wet- en regelgeving, het opzetten van een markt voor gerecycled fosfaat en een duurzamer en efficiënter gebruik van fosfaat.  Vanuit Nederland spelen de partijen uit het Nutrient P latform en het ministerie van I & M een belangrijke rol bij de totstandkoming van de conferentie. NWP organiseert vanuit haar rol als secretariaat van het Nutrient Platform de conferentie.

Interesse in deelname? Meer informatie over de conferentie en het programma zijn binnenkort beschikbaar via de website www.espc2013.org, of lees de officiële Announcement. Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar info@espc2013.org 

2. National Water Partnerships steunen MKB aanpak EIP
De Nationale Water Partnerships in Europa hebben tijdens een derde gezamenlijke bijeenkomst op 11 oktober 2012 in Berlijn aangegeven de krachten te bundelen onder de paraplu van het European Water Partnership. Doel is het actief betrekken en faciliteren van MKB deelname aan Europese programma’s zoals het European Innovation Partnership (EIP) on Water, een initiatief van de Europese Commissie.

NWP heeft vanuit Nederland deelgenomen aan de bijeenkomst. De beoogde partners voor de samenwerking zijn: British Water, Danish Water Forum (DWF), European Water Partnership (EWP), Finnish Water Forum (FWF), French Water Partnership (FWP), German Water Partnership (GWP), Portuguese Water Partnership (PWP), Spanish Association of Irrigation Manufacturers (AFRE), Swedish Water House (SWH) en het Swiss Water Partnership (SWP).

De gezamenlijke Water Partnerships vertegenwoordigen meer dan 700 Europese MKB bedrijven. Daarnaast brengen de afzonderlijke partnerships nationale netwerken samen bestaande uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Contactpersoon: Roy Neijland, r.neijland@nwp.nl, tel. 070 304 3742

3. Samenwerking Nederland-Australië: Nederlands seminar tijdens River Symposium Melbourne
In het kader van de beoogde watersamenwerking met Queensland, is tijdens het International River Symposium een Nederlandse workshop met als thema 'Designing Flood resilient Cities' gehouden. De workshop, die werd voorgezeten door Frank Heemskerk, de voorzitter van het export- en promotieteam van de Topsector Water en tevens lid van de directie van Royal Haskoning/DHV, werd erg goed bezocht. NWP was betrokken bij de organisatie en verschillende Nederlandse partijen waren vertegenwoordigd.

Aansluitend op de workshop vond tijdens het River Symposium de eerste sessie van de Australia-Netherlands Water Challenge plaats. Vier deelnemende studenten presenteerden hun eerste onderzoeksresultaten. Op basis van de presentaties werd bij de plenaire afsluiting van het symposium een aanmoedigingsprijs (awardticket naar NL gesponsord door KLM) uitgereikt aan Kevin Loh voor de ontwikkeling van een app voor verzekeringsclaims, ‘insure me’ genaamd.

Meer informatie over de activiteiten tijdens het River Symposium zijn te vinden op de website Dutchwatersector.com 

Voor meer informatie over de Nederlands-Australische samenwerking kunt u contact opnemen met p.vanderkolk@nwp.nl 
Voor meer informatie over de Australia-Netherlands Water Challenge kunt u contact opnemen met gregor@hollandwaterchallenge.nl

4. International Water Summit 2013, Abu Dhabi
Van 15-17 januari 2013 vindt in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) de International Water Summit plaats. De International Water Summit wordt parallel aan de World Future and Energy Summit georganiseerd, een jaarlijks terugkerend evenement dat zich richt op energie en zuinig energieverbruik. Thema's die bij de International Water Summit centraal staan zijn onder andere duurzaam watergebruik in droge gebieden, waterzuivering, afvalwaterbehandeling en water & landbouw. Bij voldoende interesse vanuit de watersector, ziet NWP mogelijkheden in samenwerking met de Nederlandse Ambassade een collectief paviljoen te realiseren. Mocht u interesse hebben in deelname aan deze beurs neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

Meer informatie http://iwsabudhabi.com/

5. Inkomende missie Ecuador
In de week van 5 tot en met 9 november a.s. bezoekt een aantal Ecuadoraanse burgemeesters en vertegenwoordigers van overheidsinstanties Nederland. Doel is de mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking met Nederlandse gemeenten en bedrijven op o.a. het gebied van duurzame energie en afvalwaterbeheer. De delegatie bezoekt NWP op 5 november om 14.00 uur. Tijdens het bezoek is er voor geïnteresseerde Nederlandse bedrijven gelegenheid kennis te maken met de delegatie en om marktkansen te verkennen in Latijns Amerika, in het bijzonder in Ecuador.

Wilt u kennis maken met de delegatie uit Ecuador? Meld u dan voor 24 oktober aan bij Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl

6. Wasser Berlin 2013
Van 23-26 april 2013 vindt in Berlijn de Wasser Berlin International plaats, de beurs – en het congres voor water en afvalwaterbehandeling in Duitsland. Vanuit de Nederlandse overheid zijn voor deze beurs geen financiële middelen beschikbaar voor het optuigen van een Nederlands paviljoen. Toch ziet NWP mogelijkheid een gezamenlijk Nederlands paviljoen te realiseren mits er voldoende interesse bestaat voor deelname vanuit de sector. Als onderdeel van Wasser Berlin vindt dit jaar de eerste NO DIG Berlin 2013 plaats, met een tweedaagse conferentie en een apart beursgedeelte. Mocht u interesse hebben deel te nemen aan de Wasser Berlin, neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

Meer informatie http://www.wasser-berlin.de/

7. Eén kapitein moet verantwoordelijk zijn voor het beheer van de dijk
Het project over het dijken complex bij Cali in Colombia heeft de laatste weken zowel in Colombia als in Nederland op veel belangstelling van de pers mogen rekenen.
Dijkexpertise staat in Colombia nog in de kinderschoenen en kan daar dus op veel belangstelling rekenen. De recent door Royal HaskoningDHV gehouden workshop in Cali was daarvan een mooi voorbeeld.

Vandaag verscheen bij de WereldOmroep een interessant artikel over belangrijke constateringen in dit project en de achtergronden waarom dergelijke strategische projecten worden gefinancierd vanuit de Transitiefaciliteit. Het artikel is te vinden op de website van de WereldOmroep 

Er zijn momenteel ideeën om met de brede Nederlandse watersector dijkexpertise als niche in Colombia serieus verder te gaan onderzoeken. Daarvoor willen we een breed door de sector gedragen aanpak gaan formuleren. In de nieuwsbrief van volgende week zullen we daar meer over melden.

8. Update tender kanaliseren Magdalena rivier Colombia
De regionale autonome corporatie voor de Magdalena rivier, CorMagdalena, heeft onlangs informatie online geplaatst over de tender voor het kanaliseren van de Magdalena rivier. De technische specificaties voor prekwalificatie van de contractanten worden op 23 oktober officieel gepubliceerd op de website van CorMagdalena. De geactualiseerde doelstelling van CorMagdalena is om een opdracht te kunnen gunnen in mei 2013.

De tender heeft een looptijd van 10 jaar tegen een vaste prijs en wordt vormgegeven conform het model Public Private Association (met publiek initiatief), waarbij CorMagdalena alle beschikbare fondsen verstrekt.

NWP kan geïnteresseerde Nederlandse bedrijven indien nodig assisteren bij de tender. Neem dan contact op met Edilberto Baquero via e.baquero@nwp.nl

Meer informatie over Colombia zie de website van Partners voor Water of neem contact op met Claudia Schutte ( voor Deltatechnologie) via claudia.schutte@agentschapnl.nl of Edilberto Baquero (Watertechnologie) via e.baquero@nwp.nl

9. 1st Asia-Netherlands Water Learning Week
In het kader van de 1st Asia-Netherlands Water Learning Week brengt een groep van ca. 30 waterleiders uit Azië van 22-26 oktober a.s. een bezoek aan Nederland. Tijdens dit evenement gaan Aziatische en Nederlandse high-level beleidsmakers en vertegenwoordigers van de ADB met elkaar in dialoog over watervraagstukken. Het NWP zorgt tijdens deze week o.a. voor aansluiting van de sector.     

De organisatoren (UNESCO-IHE, ADB, Agentschap NL en het NWP) streven ernaar om de Nederlandse watersector zoveel mogelijk gericht op de thema's te laten deelnemen. Dit gebeurt op uitnodiging. Daarnaast zijn er gedurende de week twee sessies voorzien waarvoor een bredere deelname vanuit het bedrijfsleven mogelijk is (maximaal ca 30 personen) en waarvoor u zich kunt aanmelden:

1. Een sessie op dinsdagmorgen (09.00 - 12.30) bij UNESCO-IHE in Delft. Het thema is: "Water,  Energy and Food Security Nexus".
2. Een interactieve sessie tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse watersector,  delegatieleden en ADB op donderdagmiddag (14.30 - 17.30) bij UNESCO-IHE in Delft. Het thema  is: “Securing our water future through innovation, “The Dutch approach”. Tijdens deze      bijeenkomst zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen de ADB,  partnerlanden en Nederland, en zullen cases behandeld worden uit Indonesië, Vietnam en  Bangladesh.

Meer informatie over de sessies en een online aanmeldformulier vindt u via www.nwp.nl/learningweek.php.
Voor vragen kunt u terecht bij Lies Janssen/Bas Boterman (NWP), via 070-3043765 of l.janssen@nwp.nl  / b.boterman@nwp.nl of Jan Luijendijk (UNESCO-IHE) via 015-2151810 of j.luijendijk@unesco-ihe.org.

10. Inventarisatie collectieve deelname beurzen
Nederland heeft de ambitie om een wereldleider op het gebied van water te zijn en te blijven. Die positie komt ons niet vanzelf toe, we zullen daarvoor continu inspanning moeten leveren. In de huidige, zich snel ontwikkelende wereld moeten we slim kiezen, samenwerken, marketing bedrijven, zichtbaarheid creëren en zowel nationaal als internationaal excelleren op het gebied van water.

Wil Nederland de ambitie waarmaken om internationaal een vooraanstaande rol te spelen dan zal de sector meer werk moeten maken van marketing & branding van de sector in internationaal perspectief. Collectieve deelname aan en de organisatie van nationale en internationale evenementen voor de sector dragen hier voor een belangrijk deel aan bij.

Met het oog op bovenstaande ontwikkeling heeft NWP in samenwerking met VLM en de Water Alliance de belangrijkste waterevenementen voor 2013 en verder in kaart gebracht. Bij voldoende belangstelling vanuit de sector en voldoende financiële middelen zullen we een collectieve deelname organiseren (gezamenlijk paviljoen, netwerkbijeenkomsten, matchmaking, etc.) aan de evenementen van uw keuze en zo een sterke Nederlandse inbreng realiseren. Nederland BV wordt goed op de kaart gezet en u kunt daar als individuele partij van profiteren.

Graag horen wij van u aan welke activiteiten u denkt deel te nemen. U kunt uw interesse bekendmaken via onderstaande link. Invullen van de lijst kost slechts 2 minuten van uw tijd.
www.wateralliance.nl/beurzen

Contactpersoon NWP: Suzanne Tietema, Tel. 070-3043707, s.tietema@nwp.nl

NIEUWS WATERPROOF 2012

11. Genomineerden Partners voor Water Award
Drie bijzondere projecten strijden op het evenement Waterproof om de Partners voor Water Award. Het is de tweede keer dat deze award wordt uitgereikt, in 2010 werd de award gewonnen door het bedrijf Dacom.

De drie genomineerde projecten werden gekozen uit tientallen projecten die in de afgelopen twee jaar met steun van Partners voor Water de stap naar het buitenland zetten. Het definitieve oordeel zal worden geveld door een vakjury. Die bestaat uit Danielle Hirsch (directeur BothEnds), Jan Oomen (zelfstandig adviseur), William van Niekerk (director corporate social responsibility, Royal BAM Group) en Saskia Jongma (lid managementteam EVD Internationaal, Agentschap NL). De jury, die ook de nominaties selecteerde, prees het niveau van de inzendingen. Voor de Partners voor Water Award 2012 zijn de volgende drie projecten genomineerd:

1. The Bangladesh Project, Sujol in Bangladesh: Hoofduitvoerder is de Ecological Management Foundation (EMF). Partners in het project zijn Stichting AKVO, ProPortion, Voltea, Micro Water Facility en Dhaka Ahsania Mission.,
2. Wateraanbod en behoefte in balans in Polen: Hoofduitvoerder is Nelen en Schuurmans. Partners in het project zijn Meteo Consult, Dacom en het Poolse Institute of Technology and Life Sciences .
3. Optical water quality measurements in Estland: Hoofduitvoerder is Water Insight. Partners zijn het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam en BZ Innovatiemanagement.

Voor meer informatie over de genomineerde projecten zie http://www.waterproof-evenement.nl/

12. Programma Waterproof 2012
De voorbereidingen voor Waterproof 2012 zijn in volle gang en inmiddels is ook meer bekend over het programma. Net als tijdens de vorige editie is ook voor Waterproof 2012 Harm Edens weer uw gastheer. Hij zal tijdens de aftrap in de ochtend in een interactieve setting verschillende tafelgasten uit de watersector interviewen over ontwikkelingen en trends en hoe deze passen bij de aanpak die Nederland voor ogen heeft.  Tijdens de eerste en tweede helft worden in drie parallelle sessies en daarna in diverse ronde tafels nieuwe potentiële business concepten en generieke business aspecten bediscussieerd.

Na uitreiking van de Partners voor Water Award wordt tijdens de derde helft ruim de tijd geboden om na te praten en te netwerken. Meer informatie over het complete programma vindt u op www.waterproof-evenement.nl/programma

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

13. Record aantal inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2012
Water keren met water, golfbestendige surfplanken en baggerbuffers, dat zijn enkele van de ingezonden projecten voor de Waterinnovatieprijs 2012. De Unie van Waterschappen reikt dit jaar voor het eerst een landelijke prijs uit voor innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Het motto: ’’Zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water’’.

De Waterinnovatieprijs is bedoeld als een podium voor innovatieve waterprojecten. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Wij wisten al dat we een innovatieve sector zijn, maar het overweldigende aantal inzendingen maakt dit nog eens extra duidelijk.” Er zijn 156 waterinnovaties ingezonden in verschillende categorieën: Bedrijven (60), Belangenorganisaties & particuliere initiatieven (13), Overheid (62) en Waternet (21).

Op woensdag 28 november aanstaande vindt de prijsuitreiking plaats in de Rode Hoed te Amsterdam. De landelijke Waterinnovatieprijs komt voort uit de AGV Waterinnovatieprijs, die al vele prachtige innovatieve ideeën heeft opgeleverd. Voor alle inzendingen, zie: http://www.waterinnovatieprijs.nl/

14. Vacancy Practica Foundation: Project Manager manual well drilling
The PRACTICA Foundation develops, promotes and disseminates low cost technology in the field of water and energy in developing countries. PRACTICA achieves this by working with established implementing partners, engaging the local private sector and following principles of ‘poverty alleviation as a business’. PRACTICA works in the technical areas of manual drilling, water storage, pumps, household water treatment, combustion engines, solar and wind energy, small scale irrigation and sanitation. Services provided include assessments and feasibility studies, research and development, project design, training and capacity building and technical support. PRACTICA is now looking for a Project Manager manual well drilling. Read the complete vacancy announcement on the website of PRACTICA 

OVERIG NIEUWS

15. Nederlands bedrijf wint Wall Street Journal Technology Innovation Award
Van den Noort Innovations BV uit Kampen is winnaar geworden van de “Wall Street Journal Technology Innovation Award” 2012 in de catogorie “Environment” met het ontwerp van de Twing Wing Tusnami Barrier. Voor meer informatie zie www.noort-innovations.nl