NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 37 - 2013

25/10/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.  

NIEUWS
1. Netwerk receptie met Colombiaanse delegatie tijdens IWW
2. Aankondiging bijeenkomst Landenplatform Zuid Afrika
3. Water OS landenplatformbijeenkomsten tijdens IWW
4. 2e projectindieningsronde YEP Water sluit 1 november
5. Demonstratieproject online kwaliteitsbewaking Yangtze rivier
6. Aanbesteding HCMC borging klimaatadaptatiestrategie
7. Aanbesteding training en consultancy YWP Development Program Indonesië
8. Trade mission Burundi and Rwanda - NABC
9. Presentation ‘Water technology opportunities in the US’ at Aquatech
10. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week
11. The Phosphorus Challenge iPad app

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
12. Industrial Leaders Forum met oa Coca-Cola, Rabobank, PWC, Akzo Nobel, Heineken
13. International Water Week conferentie
14. Het Holland Business Pavilion
15. Sprekers en delegaties
16. Super Thursday: Young Professionals pakken uit
17. De Sarphati Award
18. Een baan vinden in moeilijke tijden: Career Day
19. Crossing the Currents: social media congres

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
20. Nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector
21. Strijdt u mee voor de Water Alliance Innovation Stimulation Award – WIS 2013?
22. Vacature Simavi: Programme Manager Tanzania

OVERIG
23. Trainingsdag ‘WASH tijdens noodhulp’
24. Dutch Water Design en Studio Makkink Bey op zoek naar Nederlandse expertise
25. EIP Water Annual Conference 2013
26. Vacancies International Water Management Institute 

NIEUWS

1. Netwerk receptie met Colombiaanse delegatie tijdens IWW
In het kader van de International Water Week in Amsterdam van 4 tot 8 november a.s., brengt een Colombiaanse delegatie een bezoek aan Nederland. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de Colombiaanse Vereniging van Sanitatie en Milieu Engineering (ACODAL) en een aantal Colombiaanse leveranciers van water pijpleidingen.

ACODAL is een belangrijke vereniging in Colombia die een groot deel van de leden van de Colombiaanse watersector samenbrengt: bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Tijdens hun deelname aan de IWW, organiseert NWP samen met de Colombiaanse ambassade en Agentschap NL een netwerk receptie met als doel Nederlandse bedrijven in contact te brengen met de delegatie en mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. ACODAL is een geschikte partij om lokale partners in Colombia te identificeren, daarnaast kan ACODAL informeren over de huidige uitdagingen van de Colombiaanse watersector als ook over de geplande investeringsplannen van de Colombiaanse overheid.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 november van 16.30 tot 18.00 uur bij het Holland Business Pavilion in de RAI (Aquatech, stand 07.422L).

Voor deelname kunt u contact opnemen met Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl 

2. Aankondiging bijeenkomst Landenplatform Zuid Afrika
Op donderdag 7 november, van 09.30 - 12.30 uur, wordt de bijeenkomst van het landenplatform Zuid Afrika gehouden in de RAI, Amsterdam. De deelnemers aan deze bijeenkomst worden geïnformeerd over lopende activiteiten (waaronder het Centre of Expertise in Durban), maken kennis met de Zuid Afrikaanse delegatie (vertegenwoordigers van o.a. Rand Water en WISA) en discussiëren over nieuwe kansen en gezamenlijke plannen voor 2014, waar onder de WISA2014 conferentie. Jorn van der Meer van de ambassade in Pretoria zal hierbij aanwezig zijn. 

Na deze bijeenkomst wordt een netwerklunch georganiseerd, als overgang naar de middagbijeenkomst waarin de presentatie van de 3 marktstudies plaatsvindt.  

Voor deelname moet u zich via deze link https://evite-sendmail.nl/agent_nl/markt_za/web/markt_za_aanmelden_zndr_uit.php  aanmelden. De agenda voor de bijeenkomst vindt u op de website van AgentschapNL.   

Contact: Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl, 070-3043744

3. Water OS landenplatformbijeenkomsten  tijdens IWW
In het kader van het Water OS programma dat NWP samen met Agentschap NL uitvoert in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken zullen er landenplatformbijeenkomsten georganiseerd worden in de RAI en marge van de International Water Week (IWW). Met deze bijeenkomsten wordt gestreefd naar het versterken van de samenwerking tussen de Nederlandse watersector en de desbetreffende partnerlanden. De IWW is daar de uitgelezen kans voor aangezien verschillende delegaties uit de landen aanwezig zullen zijn. 

Het Water OS programma richt zich op meer landen en er zullen dan ook meer bijeenkomsten gepland worden, maar die zijn niet allen openbaar. Wanneer u  voor de overige landen specifieke vragen hebt over de delegaties (er zal uit alle Water OS landen een delegatie aanwezig zijn) dan kunt u contact opnemen met de betreffende kernadviseurs: Bangladesh (b.lamoree@nwp.nl ), Ghana (g.debruijne@nwp.nl ), Indonesië (i.vanderlinden@nwp.nl), Mali (p.dehaan@nwp.nl), Mozambique (p.vandenhorn@nwp.nl), Palestijnse Gebieden (g.debruijne@nwp.nl), Rwanda (d.offermans@nwp.nl) en Zuid Soedan (w.klaassen@nwp.nl).

Om de RAI binnen te komen hoeft u geen International Water Week Conference deelnemer te zijn (al is dat wel zeer aan te bevelen), maar dient u wel geregistreerd te zijn voor de Aquatech. Dat kan hier (gratis). Wanneer u al bij ons bekend bent als landengeïnteresseerde van de bovengenoemde landen dan ontvangt u nog een email over de bijeenkomsten als u die niet al ontvangen heeft.

Contact: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl  

4. 2e projectindieningsronde YEP Water sluit 1 november
Tot 1 november kunt u nog projectposities voor Nederlandse en/of lokale Young Experts bij het YEP Water programmabureau indienen. Vanaf 15 november zullen de goedgekeurde projectposities op de website yepwater.nl worden gepubliceerd, zodat nieuwe kandidaten hierop kunnen solliciteren. Open sollicitaties zijn dan ook mogelijk.
Mocht u wat meer tijd nodig hebben, de 3e projectindieningsronde heeft als deadline 31 maart 2014!

Meer informatie over YEP Water vindt u op www.yepwater.nl.
Contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl, tel. 06-4608 1292.

5. Demonstratieproject online kwaliteitsbewaking Yangtze rivier
Onlangs is een delegatie van RWS, UNESCO-IHE  en Nederlandse sensor- en technologieleveranciers op bezoek geweest in Wuhan, China. De besprekingen met de Changjiang Water Resources Commission (CWRC) en de Yangtze Valley Water Environmental Monitoring Center hadden als doel hen te interesseren voor Nederlandse technologie en aanpak op het gebied van waterkwaliteitsmonitoring. Een en ander bouwt voort op eerdere projecten van RWS met deze Chinese partijen.

De missie heeft geresulteerd in een voorstel voor online kwaliteitsbewaking met daaraan gekoppeld modellen en instrumentarium op een deel van de Yangtze rivier dat rechtstreeks toelevert aan een reservoir voor grootschalig watertransport naar Beijing (Middle Route,  South to North Water Diversion). De opzet van het systeem is enigszins vergelijkbaar met de waarschuwing- en alarmsystemen voor Rijn en Maas. Het is de bedoeling dat CWRC de investering draagt door aanschaf van apparatuur en benodigdheden en dat het project in het operationeel management wordt opgenomen en gedurende 2 jaar begeleid wordt. 

Doel is nieuwe Nederlandse technologie in dit demonstratieproject in te zetten en uitwisseling van innovaties op het gebied van water kwaliteitsmanagement te creëren. De Nederlandse inbreng wordt ondersteunt door RWS, Unesco-IHE voor modellering, supervision en capacity building en microLAN en Grontmij voor (een deel van) de technologie. 

Heeft u interesse in deelname aan dit project dan kunt u zich richten tot Lies Janssen, NWP (l.janssen@nwp.nl).

6. Aanbesteding HCMC borging klimaatadaptatiestrategie
Op 29 oktober wordt de Europese aanbesteding voor de uitvoering van diensten t.b.v. van de borging van de klimaatadaptatiestrategie in Ho Chi Minh City (HCMC) gepubliceerd op de website van Tendernet.
Deze aanbesteding vindt plaats in het kader van het interdepartementale Water Mondiaal beleidsprogramma en wordt gefinancierd met middelen uit het programma Partners voor Water. Het project is een vervolg op de klimaatadaptatiestrategie die met HCMC is ontwikkeld in het kader van het Water Mondiaal programma, de Strategic Partnership Agreement tussen Nederland en Vietnam en de samenwerking tussen HCMC en Rotterdam. Het project heeft tot doel om deze klimaatadaptatiestrategie te borgen door kennis over te dragen aan verschillende publieke en private belanghebbenden over de nut en noodzaak van klimaatadaptatie in een stedelijke omgeving en de klimaatadaptatiestrategie te verankeren in plannen, projecten en procedures. 

Voor partijen die geïnteresseerd zijn in de aanbesteding wordt op vrijdag 8 november van 11.00-12.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij Agentschap NL. Tijdens deze bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van AgNL en de gemeente Rotterdam (partnergemeente van HCMC en inhoudelijk begeleider van het project) een toelichting geven op de status van de samenwerking met HCMC op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie en de aanbesteding. 

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Aanbesteding HCMC borging klimaatadaptatiestrategie’
Locatie: AgentschapNL, prinses Beatrixlaan 2, Den Haag, zaal 5.154 Clingendaelzaal
Datum/tijd: vrijdag 8 november 11.00-12.00 uur
Vergeet uw legitimatiebewijs niet!

Aanmelden kan via: info@partnersvoorwater.nl (graag aangeven of u met de auto komt i.v.m. reserveren van parkeerplaatsen).

7. Aanbesteding training en consultancy YWP Development Program Indonesië
De aanbesteding voor Training en consultancy t.b.v. Young Water Professionals Development Program in Indonesië is opengesteld. U vindt de relevante informatie op de website van Tenderned

Voor partijen die geïnteresseerd zijn in deze aanbesteding wordt op dinsdag 12 november van 11.00-12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij het Netherlands Water Partnership (Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag). 

Aanmelden kan via: info@partnersvoorwater.nl (graag aangeven wie er komt en of u met het openbaar vervoer komt of met de auto ivm te reserveren parkeerplaatsen, evt ook bij AgNL op loopafstand).

8. Trade mission Burundi and Rwanda - NABC
From 17 to 22 November the Netherlands African Business Council - NABC organizes a trade mission to Burundi (17-20) and Rwanda (20-22), focusing on multiple sectors such as agribusiness, infrastructure and water. During this trade mission there will be individual matchmaking, company visits and networking reception. NABC works closely with local partners to find the right business partners for you in Rwanda and Burundi. Cost for both countries EUR 750,- and for one country EUR 500,- (in both cases, excl. ticket and hotel prices).

Contact info: d.offermans@nwp.nl 

9. Presentation ‘Water technology opportunities in the US’ at Aquatech
On November 7th there will be a more in dept presentation on the water technology opportunities in the United States. The presentation will start with a lunch at 12:30 pm in the Holland Business Pavilion Lounge at the Aquatech exhibition in the RAI. The CEO of Nijhuis Water Technology, a Dutch water technology company that is successful in the US, and a delegation from the City of Akron, Ohio will be present. The delegation consists of the mayor and the deputy-mayor of the city of Akron, two representative of the wastewater treatment plant and the water treatment plant in the city of Akron. The Akron Water Initiative (Aquatech booth #07.111) is looking for partnerships with foreign parties, especially Dutch water technology companies, municipalities, R&D and startups. They want to develop and commercialize new and innovative technologies and attract business and universities to the city of Akron. 

In the US several water technology clusters and initiatives have been identified that offer potential opportunities for collaboration to commercialize products for the American market. Most of them are in the Midwest and Northeast region of the US. The water technology clusters and initiatives are established to become international water hubs, developing and commercializing new and innovative technologies, and attracting business and universities. The clusters and initiatives are looking for international collaboration. Some water clusters and initiatives offer programs to support companies, with facilities like pilot test sites, accelerators, professional teams, aid by finding funding, validating technologies (e.g., The City of Akron’s Accelerator).

For more information about the Water technology opportunities in the US download the report ‘The Water Technology Sector in the United States’.

Contact: Aleid Diepeveen, a.diepeveen@nwp.nl en Jantienne van der Meij-Kranendonk, Nederlandse ambassade Washington DC, jantienne@nost.org 

10. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week
Evenals voorgaande jaren realiseert het NWP, in opdracht van Agentschap NL – Programma Partners voor Water, een Netherlands Water Pavilion tijdens de Singapore International Water Week 2014. Tijdens deze editie ligt de focus op Municipal Water, Industrial Water, Integrated City-Environment-Water, and Future of Water. 

Het programma van de SIWW omvat onder andere een Water Convention, Water Expo, Water Leaders Summit en verschillende business fora. Meer informatie hierover is te vinden op www.siww.com.sg. Het collectieve Nederlandse paviljoen is een initiatief van NWP, VLM, Water Alliance en Aqua Nederland. Naast de collectieve Holland Lounge kunnen individuele bedrijven deelnemen in het paviljoen d.m.v. het afnemen van standruimte of posterplekken. Heeft u interesse in deelname? Neem dan voor meer informatie contact op met s.tietema@nwp.nl.

11. The Phosphorus Challenge iPad app
Download nu de eerste Phosphorus Challenge app voor de iPad in de iTunes store.
De app is een initiatief van het Nutrient Platform en maakt deel uit van een internationale media campagne om de bewustwording rond de fosfaatproblematiek te vergroten. 

Naast de app heeft het Nutrient Platform het afgelopen jaar vijf films gelanceerd (ook in de app te bekijken) waarin de Phosphorus Challenge wordt uitgelegd, is het European Sustainable Phosphorus Platform gelanceerd (www.phosphorusplatform.eu) en is de eerste European Sustainable Phosphorus Conference in Brussel een groot succes geworden.

Het Nutrient Platform is een cross-sectoraal netwerk van Nederlandse organisaties die de internationale fosfaatproblematiek omzetten in een kans door gezamenlijk een markt te creëren voor gerecycled fosfaat. www.nutrientplatform.org 

Contact: Wouter de Buck, w.debuck@nutrientplatform.org  

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com  voor meer informatie. 

12. Industrial Leaders Forum met oa Coca-Cola, Rabobank, PwC, Akzo Nobel, Heineken
De huidige vraagstukken op het gebied van water dringen steeds meer door tot aan directie niveau van menig bedrijf. Mondiaal is water een beduidend bedrijfsrisico geworden. Het sluiten van de waterkringloop voor de hele productcyclus, van grondstof tot gebruik, is een voor de hand liggende optie maar is lastig te operationaliseren. Hierover discussiëren ’Captains of Industry’ waaronder Coca-cola, Akzo Nobel en Heineken samen met gerenommeerde watertechnologiebedrijven tijdens het tweede Industrial Leaders Forum op 7 november in Amsterdam RAI. Lees hier het volledige persbericht. Na het forum is er ruim gelegenheid om te netwerken. Als NWP lid krijgt u maar liefst 50% korting op de entree van het Industrial Leaders Forum. Mis het evenement niet! Registeren kan hier: http://www.aquatechtrade.com/amsterdamen/visitors/pages/industrial-water-solutions.aspx  

13. International Water Week conferentie
Wie wil weten wat de ontwikkelingen op watergebied in de komende decennia zijn, moet naar de International Water Week Conference komen. Vernieuwende ideeën op het gebied van financiering, hergebruik van voedingsstoffen uit water, flood management, stedelijk watergebruik, data en water; ze komen allemaal langs in de sessies en workshops van de conferentie. Het doet ons plezier om te melden dat er al veel meer deelnemers zijn dan we van tevoren gehoopt hadden. Wilt u er ook bij zijn, registreer u dan op www.internationalwaterweek.com 

14. Het Holland Business Pavilion
Het Holland Business Pavilion is een centraal punt op de Aquatech Amsterdam. Met een interessant programma, en vol met bedrijven die mooie showcases laten zien. Op www.dutchwatersector.com kunt u nalezen wie u in het paviljoen kunt ontmoeten. U kunt ons vinden in stand 07.422L. 

15. Sprekers en delegaties
Minister Schultz van Haegen, Prins El Hassan Bin Talal van Jordanië, voorzitter van de UNSGAB, regeringsvertegenwoordigers uit Vietnam, Thailand, Indonesië, autoriteiten uit de VS, Duitsland, CEO's van grote ingenieursbureaus en internationale waterbedrijven plus veertig internationale delegaties; de International Water Week biedt u de gelegenheid om de smaakmakers van de waterwereld te ontmoeten. Als u in het online programma op 'keynotes' klikt, ziet u wie er allemaal spreken tijdens de International Water Week.

16. Super Thursday: Young Professionals pakken uit
De jongeren pakken flink uit op donderdag 7 november, die ze voor de gelegenheid maar meteen 'Super Thursday' hebben genoemd. Tijdens het uitgebreide Young Professionals Programme zijn ook de wat ouderen onder ons welkom, bijvoorbeeld tijdens de sessie 'Bridging the Generation Gap' onder leiding van Lars Sorensen van BNR nieuwsradio. Klik hier voor het complete Young Water Professionals Programme. 

17. De Sarphati Award
We hebben doctor Sarphati al zo vaak genoemd in de nieuwsbrief dat hij al een oude bekende lijkt. Een award van 50.000 euro is tenslotte ook niet niks, zeker niet als burgemeester Van der Laan en Sarphati himself van de partij zijn. Daarom verwijzen we hier nog een keer door naar alle ins and outs over de award en de workshop: www.worldwaternet.com  

18. Een baan vinden in moeilijke tijden: Career Day
Op dinsdag 5 november is het career day tijdens de International Water Week. Hoe ziet de arbeidsmarkt voor Young Water Professionals eruit? Wat zijn de trends? Jaap Feil (directeur H2O job) en Huiberdien Sweeris (Human Capital Water en Delta) leggen het uit. Je kunt deelnemen aan een workshop personal branding, er zijn pitches van werkgevers en young professionals, er is een carrièreroute en een cv check. Meer informatie is te vinden op: www.internationalwaterweek.com/young  

19. Crossing the Currents: social media congres
Ook tijdens International Water Week; het social media congres crossing the currents. De relatie tussen waterbedrijven en consument, en welke rol social media daarbij kan spelen, staat daarbij centraal. Met deelname van (drink)waterbedrijven uit diverse landen.  

Volg het laatste nieuws over IWW op twitter #IWWAmsterdam

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

20. Nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector
Het Holland Colombia Water Platform wil graag Nederlandse bedrijven uitnodigen om hun interesse te tonen voor de volgende projecten:

  • In de gemeente Tona, in de buurt van de stad Bucaramanga, staat een terrein te koop van 1.923 hectare, waarin zich 216 waterbronnen bevinden met een totale water productie van ca. 35 m3 per minuut. Er zijn verscheidene studies over de waterkwaliteit beschikbaar.
  • Haalbaarheids- en design studies ter rehabilitatie van de landbouwfunctie (irrigatie en drainage) van stukken land in verschillende Colombiaanse departementen. Dit consultancyproject heeft een waarde van ca. 200.000 euro en wordt vanaf 29 oktober getenderd door Incoder.
  • Design studies ter versterking van een stuk dijk nabij Cali, in opdracht van CVC. Het betreft een consultancyproject van ca. 300.000 euro; het tenderproces start op 5 november. 
  • Bagger- en bouwwerkzaamheden ter bescherming van het ecosysteem rond het El Guajaro stroomgebied, tussen Cartagena en Barranquilla. Dit project heeft een waarde van ca. 7 miljoen euro en wordt vanaf 7 november getenderd door CRA.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Rick Dellemann: r.dellemann@hcwp.nl.

21. Strijdt u mee voor de Water Alliance Innovation Stimulation Award – WIS 2013?
Water Alliance is op zoek naar de beste innovatie van watertechnologie ondernemend Nederland. De  beste  inzendingen worden genomineerd voor de WIS Award en worden uitgenodigd om deel te nemen aan de WIS Battle op donderdag 7 november as tijdens de International Water Week op de Aquatech in de RAI in Amsterdam.  De WIS Battle wordt na de Aquatech digitaal voortgezet. Op 16 januari wordt tijdens WaterLink de winnaar van de Award bekend gemaakt. De winnaar wordt o.a. een jaar lang actief meegenomen in de promotie en PR van Water Alliance.
Zo zorgt Water Alliance ervoor dat het innovatieve MKB verder komt: op de markt, in Nederland, in Europa en in de wereld.  

Pak uw kans en dien uw innovatie nu snel in
Meedoen aan de WIS Battle is de moeite waard. De Battle, bestaande uit pitches van 5 minuten, zal ondernemers vanuit heel de wereld trekken en veel belangstelling voor uw innovatie en bedrijf genereren. Tevens zullen de genomineerde innovaties daarna tot aan 16 januari 2014 worden gepresenteerd op de website van de Water Alliance, in digitale nieuwsbrieven en publiciteitscampagnes van de Water Alliance.   De eerste kansrijke innovaties komen op dit moment al binnen. Zorg dat u er ook bij bent! 

Ga voor inschrijving en de voorwaarden naar: www.wateralliance.nl/wis.  

Deadline voor inschrijving is 31 oktober 2013. De genomineerden voor de WIS Battle worden op 1 november bekend gemaakt.

22. Vacature Simavi: Programme Manager Tanzania
Simavi is op zoek naar een Programme Manager voor 36 u/pw met als standplaats Dodoma, Tanzania.
'The Programme Manager will be responsible to manage the MKAJI programme. The general objective of this programme is to improve access to water and hygiene promotion in selected primary health facilities in Dodoma Region.'

Sluitingsdatum is 28 november 2013. Voor meer informatie zie de website van Simavi

OVERIG

23. Trainingsdag ‘WASH tijdens noodhulp’
In het kader van het 3FM Serious Request thema Kinderen die sterven door diarree, overwegen een aantal ervaren Water, Sanitatie en Hygiene (WASH) specialisten bij voldoende belangstelling een trainingsdag te organiseren over Water, Sanitatie en Hygiene (WASH) tijdens noodhulp.

De facilitatoren met elk meer dan 15 jaar veld ervaring in WASH noodhulp zullen u uitleg geven over de werkwijze, kwaliteit- en service standaarden, en veel gebruikte materialen in de noodhulp. In het kader van het 3FM thema zullen ze ook dieper ingaan op WASH-gerelateerde ziektes zoals cholera en uitleg geven over hoe dit soort noodsituaties worden aangepakt. Het geheel wordt verduidelijkt door cases uit de praktijk.

Bij voldoende belangstelling zal de training plaats vinden op vrijdag 13 of zaterdag 14 december 2013. Plaatsen zijn zeer beperkt en tickets worden per veiling aangeboden. De opbrengst van de training zal in zijn geheel ten goede komen aan 3FM Serious Request.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Jan Heeger (jheeger@redcross.nl) onder vermelding van naam contact gegevens en het door u overwogen bod voor 3FM Serious Request. Graag ook uw voorkeur aangeven voor een datum.

24. Dutch Water Design en Studio Makkink Bey op zoek naar Nederlandse expertise
Dutch Water Design en Studio Makkink Bey zijn op zoek naar Nederlandse expertise op het gebied van waterschaarste in stedelijke omgevingen. In het kader van het project Delhi 2050 wordt samen met Indiase partners, waaronder de Delhi Development Authority, gestudeerd op een nieuwe wijk in Delhi, genaamd Dwarka. In Dwarka wonen 460.000 mensen (2011 Census), maar is gebouwd voor uiteindelijk 1 miljoen inwoners. Dwarka komt vooral niet tot ontwikkeling door een groot watertekort.

In het onderzoeksproject wordt een ontwerp ingezet om het watervraagstuk inzichtelijk te maken, om oplossingen te bedenken die soms institutioneel zullen zijn en soms samen met de bewoners georganiseerd kunnen worden, en wordt het watervraagstuk gekoppeld aan de bredere vragen voor ontwikkeling.
Doel van het project, dat inmiddels grotendeels gefinancierd is, is het verzamelen van bouwstenen voor een doorontwikkeling van Dwarka. Deze bouwstenen zouden ook als voorbeeld van een slim ontwerp met water kunnen dienen voor andere steden in India (en mondiaal). 

Denkt u expertise te kunnen leveren voor dit project of bent u geïnteresseerd, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Froukje van de Klundert (One Architecture), te bereiken via klundert@onearchitecture.nl   of tel. 020 4700040.

25. EIP Water Annual Conference 2013
The first conference of the European Innovation Partnership on Water themed “Networking & interacting – Innovating water” will be held in the EU Parliament in Brussels on 21 November 2013. Bringing together EIP Water stakeholders, it will take stock of where we stand and help shape the future of EIP Water to further increase the opportunities for collaborating on water innovation in Europe and globally.

The one-day conference will showcase innovations from both within and outside the water sector through keynote addresses, panel discussions and moderated plenary sessions. The nine initial EIP Water Action Groups established in May 2013 will showcase their nascent work; interactive sessions will assist new ideas to be taken forward, and the next steps of the EIP Water will be presented and discussed. The conference also aims to help establish new links and partnerships as well as facilitate networking between participants from water innovation supply and demand.

For more information, visit the website http://www.eip-water.eu/eip-water-annual-conference-2013 

26. Vacancies International Water Management Institute
Het International Water Management Institute (IWMI) heeft de volgende Postdoctoral Fellow posities open staan:

Water and Landscapes - Addis Ababa, Ethiopia
Basin-scale Modeling and Salinity Management - Tashkent, Uzbekistan
Economics/Hydro-economics - Colombo, Sri Lanka
Hydrogeology and Water Resources - Pretoria, South Africa
Irrigation - Lahore, Pakistan
Policy and Institutions - Vientiane, Lao PDR
Gender and Poverty - Colombo, Sri Lanka
Resource Economist - Hyderabad, India (Please note that this is a re-advertisement and previous applicants need not apply again)

Sluitingsdatum is 24 november 2013. Voor meer informatie, bekijk de website van IWMI .