NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 38 - 2013

01/11/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl. Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. USAID en SIDA lanceren eerste call Water Grand Challenge ‘Securing Water for Food’
2. Laatste tender subsidieprogramma Partners voor Water begin 2014
3. Missies naar de Palestijnse Gebieden en Israel
4. Weer twee nieuwe ambassadeurs voor Waterwonderen
5. Platformbijeenkomst Benin tijdens IWW
6. Netherlands – Kenya water platform meeting during IWW
7. Aanbesteding training en consultancy YWP Development Program Indonesië
8. Aanbesteding HCMC borging klimaatadaptatiestrategie
9. Informatie voor water & klimaat op de Innovatie Estafette
10. Primeur op www.dutchwatersector.com

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
11. International Water Week: het is bijna zover
12. Waar kunt u nog naar toe?
13. Volg ons en ontmoet ons
14. Veel dank aan onze sponsoren en Partners voor Water

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
15. Marktkansen in Servië
16. Tweede Global Water Operators’ Partnerships Congress 27-29 November, Barcelona
17. Zeven nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector
18. Football for Water
19. IRC presenteert nieuwe online en mobiele tools tijdens Aquatech

OVERIG
20. Discuss business, cooperation & investment opportunities
21. WGC releases publication on building blocks for good water governance

NIEUWS

1. USAID en SIDA lanceren eerste call Water Grand Challenge ‘Securing Water for Food’
USAID (Verenigde Staten) en SIDA (Zweden) ontwikkelen in nauwe samenwerking met DGIS het programma Securing Water for Food, www.securingwaterforfood.org. Securing Water for Food wil ondernemerschap en innovatie voor en in ontwikkelingslanden versterken op het raakvlak tussen water en voedsel. Hoofddoelstelling is het stimuleren van innovaties die beschikbaarheid en effectief gebruik van water verbeteren ten behoeve van productie, verwerking en markt van voedsel (Food Value Chain). Thema's zijn: water efficiency, opslag en opvang, zout en zoutintrusie.

Het programma staat open voor zowel 1) validatie van nieuwe technologie in OS landen als 2) opschaling van veelbelovende innovaties. Innovaties kunnen zowel uit de water- als agrosector komen, zolang wordt bijgedragen aan meer productie met minder water gebruik (more crop per drop). Naast grants wordt ook technische assistentie beschikbaar gesteld. USAID en SIDA stellen op 4 november aanstaande een eerste call open. Lees het volledige bericht op de NWP website.

2. Laatste tender subsidieprogramma Partners voor Water begin 2014
Het is nu officieel: de allerlaatste tender van het subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’ vindt begin volgend jaar plaats. De officiële sluitingsdatum is nog niet bekend maar zal naar alle waarschijnlijkheid eind februari 2014 zijn. De voorwaarden voor deze tender zijn identiek aan de vorige tenderrondes van het programma. Gezien de looptijd van Partners voor Water 3 zullen projecten die voor deze tender worden ingediend uiterlijk 31 december 2015 moeten worden afgerond. Zodra de sluitingsdatum voor indienen van de projectvoorstellen bekend is, zal deze op onze site worden gepubliceerd.

Ook voor deze laatste tenderronde geldt dat we graag voorafgaand aan uw definitieve subsidieaanvraag een projectideeformulier met u willen bespreken. Het projectideeformulier dwingt u de essentie van uw project op papier te zetten en uw concrete ambitie te verwoorden. U vindt het projectideeformulier op de website van Partners voor Water.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van der Straaten, tel. 088-6025860

3. Missies naar de Palestijnse Gebieden en Israel
De ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken organiseren samen met AgentschapNL, Global Gas Network Initiative (GGNI), Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), Hak & Partners, het Netherlands Water Partnership (NWP) en Wittenburg Council economische missies naar de Palestijnse Gebieden en naar Israël. Deze missies staan in het teken van de officiële lancering van bilaterale samenwerkingsfora met Israël en met de Palestijnse Gebieden.
De missies staan onder leiding van minister-president Rutte. Hij wordt vergezeld door minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Kamp van Economische Zaken sluit aan in Israël.

De focus tijdens deze missies ligt op de Nederlandse topsectoren Agrifood, Energie, ICT en Water. De missies bieden een uitstekende gelegenheid aan bedrijven en kennisinstellingen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die deze twee markten bieden en contacten te leggen met potentiële zaken- en samenwerkingspartners. Hiernaast kunt u deelnemen aan verschillende seminars en bedrijfsbezoeken op het gebied van agrifood, energie, ICT en water. Tijdens officiële recepties en diners, in aanwezigheid van de bewindslieden, is er gelegenheid om bestaande en nieuwe zakenpartners te ontmoeten. Voor meer informatie en aanmelden zie de website van AgentschapNL.

4. Weer twee nieuwe ambassadeurs voor Waterwonderen
Deze week zijn weer twee nieuwe ambassadeurs voor Waterwonderen actief: Maaike Schaap en Len Hazeleger. En het is niet toevallig dat zij in dit nieuwsitem in één adem worden genoemd: Maaike is decaan en kerndocent Watermanagement bij Helicon Opleidingen en Len is één van de afgestudeerde studenten van deze opleiding! Na het behalen van zijn diploma is Len als projectmedewerker aan de slag gegaan bij Waterschap Rivierenland. Vanuit die rol denkt Len met Maaike mee over het nog beter aansluiten van de opleiding Watermanagement van Helicon op de praktijk. Daarnaast is hij vaak actief op de open dagen van Helicon om daar te vertellen over zijn ervaringen als projectmedewerker bij het Waterschap.

Maaike geeft les bij Helicon, begeleidt de projecten die de studenten in het kader van deze opleiding doen en coacht studenten. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding en overlegt met mensen uit het werkveld, waaronder dus met Len, over de aansluiting van de opleiding bij de praktijk.

Beiden willen graag jongeren inspireren voor een watergerelateerde opleiding en carrière, wat hard nodig is. Te weinig jongeren kiezen namelijk voor de watersector, waardoor de komende jaren een groot tekort aan goed opgeleide werknemers in de watersector wordt verwacht.

Wilt u ook een Waterwonderen-ambassadeur benoemen en zodoende bijdragen aan voldoende personeel in de watersector? Lees meer op de website van Waterwonderen of neem contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl, tel. 070 304 3714

5. Platformbijeenkomst Benin tijdens IWW
Tijdens de International Water Week organiseren NWP en PNE Benin een uitgebreide platformbijeenkomst waar informatie wordt uitgewisseld over lopende en nieuwe projecten en activiteiten tussen Nederland en Benin. Presentaties van bedrijven en instituten die actief zijn in Bénin en informatie en observaties vanuit de Bénin-delegatie (9 p) met deelname uit verschillende ministeries en onderzoeksinstituten staan op de agenda. Deze bijeenkomst is dé kans voor “doing business” in Benin.

Agenda :
Presentaties van markstudies en andere initiatieven:
1) TWT (omzetting van afval in energie) (Michaël de Boer)
2) ORIO Barrage et Réservoir Okpara (en andere initiatieven van Brabant Water en SONEB) (Jan Spit)
3) Nog te bepalen (industriële afvalwaterzuivering)
4) Ontwikkeling van de haven van Cotonou (NABC Consortium) (Han Ligteringen) en RHDHV/Boskalis
5) Planning en uitvoering van een deltaplan voor de Ouémé en de rol van nationale kennisinstituten (vertegenwoordiging Deltares / Delta Alliance)
6) Decentralisatie en regelgeving (“lessons learned” geschiedenis van de Unie van Waterschappen en hun mogelijke relevantie in Benin).

De platformbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 november, van 9.00 uur tot 12.00 uur in de RAI Amsterdam, zaal G106. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machteld Galema m.galema@nwp.nl en Joop de Schutter j.deschutter@nwp.nl
Om de RAI binnen te komen hoeft u niet perse een International Water Week deelnemer te zijn (al is dat wel zeer aan te bevelen), maar dient u wel geregistreerd te zijn voor de Aquatech. Dat kan via deze link.

6. Netherlands – Kenya water platform meeting during IWW
You are invited to join the Netherlands-Kenya water platform meeting on Wed. 6 Nov., 10h30 – 12h30 at RAI - Amsterdam, during the International Water Week 2013 and Aquatech (meeting room D507; erroneously 5 Nov. has been mentioned earlier for this meeting, which is incorrect). Goal is to inform the Dutch water sector about developments and opportunities in Kenya. Confirmed speakers include, among others:

1. Kenya Water Services Regulatory Board - Mr Gakubia (Chief Executive Officer): Effects of decentralised Kenyan government on water services and water management; Kenyan water sector regulatory perspective and opportunities;
2. Kenya Ministry of Environment, Water and Natural Resources - Mr Keyengo (Deputy Director), Water services pipeline of PPP projects and collaboration opportunities;
3. Lake Victoria Water Services Board - Mr Agumba (Chief Executive Officer): Lessons from the ongoing PPP initiative in Lake Victoria region and emerging opportunities;
4. Bill and Melinda Gates Foundation - Mr Ban: Streaming grant and commercial funding for scalable sanitation solutions – investment opportunities?
5. Netherlands Embassy - Mr Mebius: Revision of the NL multi-annual plan 2014-2017 for water in Kenya.

Also represented will be Kenya Markets Trust; Sanergy (Sanitation in urban slums); WWF and SNV.

Registration for this meeting by email to wateros@nwp.nl with contact details and indicating ‘Kenya platform meeting’; one representative per organisation. To enter RAI you only need to register additionally at Aquatech here https://registration.n200.com/survey/09fetdyo2ia4o (free of charge). Contact: Don Offermans, d.offermans@nwp.nl

7. Aanbesteding training en consultancy YWP Development Program Indonesië
De aanbesteding voor Training en consultancy t.b.v. Young Water Professionals Development Program in Indonesië is opengesteld. U vindt de relevante informatie op de website van Tenderned.

Het project vindt plaats in het kader van de meerjarige samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het gebied van water, en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de professionalisering van toekomstige midden- en hoger kader van het Ministerie van Publieke Werken in Indonesië.

Voor partijen die geïnteresseerd zijn in deze aanbesteding wordt op dinsdag 12 november van 11.00-12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij het NWP (Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag).
Aanmelden kan via info@partnersvoorwater.nl (graag aangeven wie er komt en of u met het openbaar vervoer komt of met de auto ivm te reserveren parkeerplaatsen, evt ook bij AgNL op loopafstand).

8. Aanbesteding HCMC borging klimaatadaptatiestrategie
Op 29 oktober werd de Europese aanbesteding voor de uitvoering van diensten t.b.v. van de borging van de klimaatadaptatiestrategie in Ho Chi Minh City (HCMC) gepubliceerd op de website van Tenderned. Klik hier voor de link.
Voor geïnteresseerde partijen in deze aanbesteding wordt op vrijdag 8 november van 11.00-12.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij Agentschap NL.
Zie voor meer informatie een eerder nieuwsbericht.

9. Informatie voor water & klimaat op de Innovatie Estafette
Het Innovatieprestatiecontract (IPC)- project 'Convenant Informatieketen Water & Klimaat' is sinds april 2012 aan de slag. De vijf collectieven binnen dit project zullen hun eindresultaten op dinsdag 12 november presenteren tijdens de Innovatie Estafette http://www.innovatie-estafette.nl middels het aanbieden van een brochure aan Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld Topsector Water. Daarnaast zijn de vertegenwoordigers van de collectieven de hele dag te vinden bij een speciale IPC stand in de Topsector Water stand. Meer informatie is te verkrijgen bij de projectleider namens het NWP, Freek Hasselaar, freek.hasselaar@gmail.com of bij Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl.

10. Primeur op www.dutchwatersector.com
Afgelopen week had de internationale site van de Nederlandse watersector een primeur: we waren de eerste die meldden dat de Nederlander Koos Wieriks toetreedt tot de UNSGAB, de speciale adviesraad voor water en sanitatie van de VN. Lees hier het hele artikel.

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

11. International Water Week: het is bijna zover
De International Water Week barst volgende week los. Vanaf 4 tot 8 november komen internationale professionals uit heel de wereld naar Amsterdam voor de IWW conferentie, de Aquatech, de Sarphati Sanitation Award, het Industrial Leaders forum, het Young Water Professionals Programma en de social media conferentie 'Crossing the Currents'.

12. Waar kunt u nog naar toe?
De IWW conferentie op 5 en 6 november is inmiddels meer dan vol. U kunt nog wel terecht op donderdag 7 november, de dag van het Industrial Leaders Forum en 'Super Thursday' ofwel het Young Water Professionals programma. Het Industrial Leaders Forum biedt een zeer bijzonder programma. Het is wat later op stoom gekomen, waardoor hier nog een paar plekken zijn. Water - schaarste en overstromingsrisico's - zijn steeds vaker onderwerp van gesprek in de boardrooms. Coca Cola, Heineken, Campina Friesland, Akzo Nobel, Rabobank, PwC en andere grote bedrijven nemen plaats in het panel dat daar tijdens het Industrial Leaders Forum over in discussie gaat. Ook future leaders uit het Young Water Professionals Programma laten hun visie horen. Na het forum is er ruime gelegenheid tot netwerken.

13. Volg ons en ontmoet ons
Meer informatie vindt u in de speciale editie van de NWP nieuwsbrief van afgelopen woensdag en op www.internationalwaterweek.com. Het laatste nieuws kunt u volgen via twitter: @IWWAmsterdam
Van 5 tot en met 8 november bent u van harte welkom in het Holland Business Pavilion, op de Aquatech, stand 07.422L. Lees meer over alle deelnemers aan het paviljoen op Dutchwatersector.com.
NWP deelnemers die exposeren op de Aquatech kunt u vinden met de speciale plattegrond die verkrijgbaar is in het Holland Pavilion.

14. Veel dank aan onze sponsoren en Partners voor Water
International Water Week zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze sponsoren: AGT International, Hoogheemraadschap Delfland, Evides, Oasen, Vitens en Vewin. De Nederlandse overheid ondersteunt de week via het programma Partners voor Water, dat een deel van de NWP inzet mogelijk maakt. Bijvoorbeeld bij het organiseren van de komst van veertig internationale delegaties uit landen waar Nederland nauw mee samenwerkt.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

15. Marktkansen in Servië
Servië, een EU kandidaat-lidstaat die begin 2014 hoopt te starten met de toetredingsonderhandelingen, is voornemens op grote schaal irrigatiewerkzaamheden uit laten voeren in de vruchtbare Vojvodina regio in Noord Servië. De Nederlandse ambassade in Belgrado verwacht dat Nederlandse bedrijven kunnen worden betrokken bij deze plannen, die worden gefinancierd dankzij een lening van $400 miljoen verstrekt door de Verenigde Arabische Emiraten. Het Servische Ministerie van Landbouw wil bestaande irrigatiesystemen upgraden, maar ook geld vrijmaken om te investeren in nieuwe systemen en materiaal, zoals nieuwe pompen, pijplijnen en zelf aangestuurde ‘center-pivot irrigation’ systemen en ‘linear irrigation pivot’ systemen. De Servische autoriteiten staan open voor samenwerking met partners uit Nederland. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij BEL@minbuza.nl.

16. Tweede Global Water Operators’ Partnerships Congress 27-29 November, Barcelona
Het tweede Global Water Operator’s Partnerships Congress, georganiseerd door UN Habitat, staat in het teken van de viering van United Nations International Year for Water Cooperation. Het onderwerp is dan ook ‘Fostering Cooperation between Water Operators’. Vier thema’s zullen behandeld worden: de financiering van Water Operator Partnerships (WOP’s), WOP’s kennis ontwikkeling en leer strategieën, Resultaten van WOP’s en WOP innovaties. En marge het congres zal de Algemene Vergadering van de Global Water Operator’s Partnerships Alliance (GWOPA) plaatsvinden. Voor meer informatie klik hier. Voor meer vragen: emma.lesterhuis@minbuza.nl.

17. Zeven nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector
Het Holland Colombia Water Platform wil graag Nederlandse bedrijven uitnodigen om hun interesse te tonen voor de volgende projecten:
-    Toezicht op concessiecontracten mbt verschillende havens en havenbedrijven; ANI is op 29/10 gestart met de tendervoorbereidingen voor dit project met een waarde van ca. 480.000 euro.
-    Onderhoudsbaggerwerkzaamheden toegangskanaal haven Tumaco en update Environmental Management Plan; het tenderproces voor dit project van ca. 1,6 miljoen euro is 30/10 gestart.
-    Update water- en rioleringsmasterplan voorstad Bogotá; consultancyproject van ca. 590.000 euro, vanaf 5/11 getenderd door nutsbedrijf EPC.
-    Onderhoudsbaggerwerk aan het Magdalena rivier kanaal in de haven van Barranquilla; project van ca. 8 miljoen euro, waarvan Cormagdalena de tendervoorbereidingen op 11/11 start.
-    Herstelwerkzaamheden stroomgebied Ariguaní rivier, nabij Santa Marta; Corpamag start de tendervoorbereidingen op 18/11 voor dit project met een waarde van ca. 3,5 miljoen euro.
-    Creatie cartografie, DTM/DMS en radarbeelden stroomgebieden Cauca provincies, in opdracht van CVC; het tenderproces van dit consultancyproject van ca. 1,3 miljoen euro start op 25/11.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Rick Dellemann: r.dellemann@hcwp.nl

18. Football for Water
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Football for Water, schrijf je dan in via de website voor de nieuwsbrief die we maandelijks verspreiden.

Football for Water is een publiek private samenwerking gericht op de aanleg van WASH voorzieningen op meer dan 1000 basisscholen in Kenia, Ghana en Mozambique. Door middel van voetbal trainingen door coaches op scholen en inzet van rolmodellen worden educatieve WASH boodschappen (lifeSkills) bij kinderen overgebracht om hun gedrag te veranderen. Hierbij de link naar de 3e nieuwsbrief.  

19. IRC presenteert nieuwe online en mobiele tools tijdens Aquatech
Veel Nederlandse en internationale organisaties dragen bij aan water en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Maar welke technologieën en systemen werken? Hoeveel gaat het kosten, en wie onderhoudt ze? IRC International Water and Sanitation Centre in Den Haag presenteert op de Aquatech Trade Exhibition in Amsterdam (5-8 November)  vier nieuwe online and mobile tools om deze vragen te beantwoorden. Landen waar deze al worden gebruikt, zoals Ghana en Bangladesh, zien een snellere toename in het gebruik van mobiele telefoons dan veilige toiletten. Dus waarom die telefoons niet gebruiken om water en sanitaire voorzieningen te verbeteren en te onderhouden? Lees er meer over op de website: IRC presents four innovations for WASH services that last at Aquatech Amsterdam.

OVERIG

20. Discuss business, cooperation & investment opportunities
From the 25th till the 29th of November 2013, SANEC will welcome an incoming Port & Corridor delegation from Southern Africa, with the purpose to conduct business, discuss investment and cooperation between Southern African initiatives and the Netherlands.

An important part of the programme is scheduled for Tuesday 26th November 2013: individual matchmaking sessions at the South African Embassy in The Hague, the Netherlands. These sessions are free of charge.

Dutch transport & logistics, port management, construction & infrastructure, safety & security and training parties are cordially invited to meet the Southern African Port & Corridor delegation and participate in individual matchmaking sessions. Please click here for the full invitation.

21. WGC releases publication on building blocks for good water governance
The importance of an enhanced understanding of water governance systems is increasingly being acknowledgded by water sector stakeholders across the world. Not only technical expertise (´hardware´) is needed to solve waterrelated problems, but also knowledge on the organization of water management and its embeddedness in political, social, financial arrangements (´software´) is essential. After all, the water crisis is often called a governance crisis. The techniques for providing safe drinking water and flood prevention are mostly available and bottlenecks often result to be governance problems such as institutional fragmentation, lack of systematic planning and solid financial systems.

With this booklet the WGC aims to contribute to a better understanding of the concept of water governance and to share knowledge and experiences from The Netherlands and abroad.   
Download the booklet now from the WGC website.