NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 4 - 2013

01/02/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. Nederland gastland voor internationale viering Wereldwaterdag
2. Best practices en innovaties voor Wereldwaterdag
3. Waterprojecten in Volkskrant en journaal
4. NWP zoekt versterking: vacature Bureaumanager
5. Holland Business Pavilion op de Aquatech tijdens de International Water Week 2013 in Amsterdam
6. Aanbesteding Canal del Dique, Colombia (update)
7. 5th IWA International Conference on Benchmarking and Performance Assessment in Medellin, Colombia
8. In aantocht: nieuwe tenders uit Colombia
9. Kenia: twee water evenementen in één klap!
10. The 9th WEPower, 12- 14 Mei 2013
11. De agri-sector in Bangladesh is geïnteresseerd in Nederlandse watertechnologie
12. Coca-cola vestigingen ontvangen eerste 'Gold level' certificering EWS

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
13. Laatste kans: pre-registratie ESPC 2013 sluit vandaag
14. Witteveen+Bos krijgt nieuwe algemeen directeur
15. Grontmij krijgt opdracht voor belangrijk waterproject in Turkije
16. STOWA organiseert de Deltaproof week 

OVERIG NIEUWS
17. Benchmark rioleringszorg 2013 van start 

NIEUWS

1. Nederland gastland voor internationale viering Wereldwaterdag
Nederland is gastland voor de internationale viering van Wereldwaterdag (WWD) op 22 maart 2013. Dit jaar staat WWD in het teken van Water Samenwerking. Er is voor dit thema gekozen omdat 2013 door de VN is uitgeroepen tot het internationale jaar van samenwerking op het gebied van water.

Kopstukken van de Verenigde Naties (VN), maatschappelijke organisaties (waaronder jongeren), regeringen en de private sector komen naar Den Haag om het belang van samenwerking op het gebied van water als fundament voor vrede en duurzame ontwikkeling te onderstrepen en bespreken. WWD wordt georganiseerd door de VN organisatie UNESCO (namens alle VN organisaties samengebracht onder “UN Water”), de Nederlandse overheid en een aantal Nederlandse organisaties. 

Deelname aan de internationale viering van WWD op 22 maart en aan de voorafgaande brede maatschappelijke discussie op 21 maart is op uitnodiging.

Op het programma van WWD staan toespraken van leiders uit de internationale waterwereld en vier themasessies waarin samen met de watersector en maatschappelijk organisaties, innovatieve oplossingen voor internationale watersamenwerking worden bedacht. De uitkomsten van de thematische sessies worden ‘s middags ingebracht in een ‘High Level Forum’, waaraan internationale en nationale kopstukken deelnemen. Daarnaast is Wereldwaterdag aanleiding om de ontwikkelingsagenda na 2015 – wanneer de huidige ‘millennium ontwikkelingsdoelen’(MDGs) aflopen - onder de aandacht te brengen: zowel om te vieren wat er bereikt is, als om de vervolgstappen te bespreken. Voor dat doel heeft de VN de afgelopen periode wereldwijd consultaties georganiseerd onder de noemer ‘The World We Want’. De resultaten van de VN-consultaties worden op 21 en 22 maart gepresenteerd en besproken. 

Lees meer over het programma op 22 maart, de brede maatschappelijke discussie op 21 maart, de livestream en de actie ‘Wandelen voor Water’ op de website www.wereld-water-dag.nl. Voor Engelstalige informatie raadpleeg www.wwd2013.org.

2. Best practices en innovaties voor Wereldwaterdag
NWP is voor het VN evenement mede-organisator van de vier thematische workshops. Daarnaast zet NWP in op het zoveel mogelijk inbrengen van- en profileren van Nederlandse waterexpertise. Voor dat doel stelt NWP een publicatie samen met best practices op het gebied van water cooperation en innovaties die oplossingen brengen voor waterproblemen. Deze wordt in de media onder de aandacht gebracht, op internationale websites en uitgereikt op Wereldwaterdag zelf. Kent u projecten die een voorbeeld zijn van goede samenwerking, of innovaties die het verschil kunnen maken? Mail ze dan naar c.boomsma@nwp.nl

3. Waterprojecten in Volkskrant en journaal
60 jaar watersnoodramp was voor zowel het journaal als de Volkskrant aanleiding om Nederlandse waterexpertise centraal te stellen. Een deel daarvan met medewerking van NWP. Zo stond er op vrijdag 1 februari in de Volkskrant een groot artikel met een aantal internationale cases, onder meer projecten die met steun van Partners voor Water zijn opgestart. Het gaat bijvoorbeeld om projecten in Vietnam, Jakarta en Colombia. De artikelen zijn alleen online te raadplegen voor online abonnees van de Volkskrant.

4. NWP zoekt versterking: vacature Bureaumanager
Het NWP is op zoek naar een bureaumanager voor 40 uur per week.
De bureaumanager is verantwoordelijk voor het HRM- en arbobeleid en -uitvoering hiervan voor interne medewerkers en ingehuurd personeel, aansturing van het Secretariaat en ICT, Facilitaire zaken en Huisvesting. Is eerste aanspreekpunt voor (externe) medewerkers en partijen voor alle niet-inhoudelijke zaken.

De bureaumanager rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Business Development. Naast de direct leidinggevende en het secretariaat, werkt de bureaumanager samen met andere NWP collega's en externe dienstverleners.

Klik hier voor de volledige vacature. Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk vrijdag 8 februari 2013. 

5. Holland Business Pavilion op de Aquatech tijdens de International Water Week 2013 in Amsterdam
In nauwe samenwerking zullen het NWP, de Vereniging van Leveranciers van Milieuapparatuur en -technieken (VLM), de Water Alliance en Aqua Nederland een collectief paviljoen realiseren tijdens de International Water Week/Aquatech Amsterdam 2013. Aquatech is het meest toonaangevende vakevenement ter wereld op het gebied van proces-, drink- en afvalwatertechnologie. Het beursprogramma biedt een compleet overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van waterbehandeling transport & opslag, procescontrole & -automatisering en point of use. De beurs vindt plaats van 5 t/m 8 november 2013 in de Amsterdam Rai.

Het Holland Business Pavilion is onderdeel van de International Water Week en is puur gericht op business to business. Partijen uit de Nederlandse watersector kunnen deelnemen in het paviljoen door vierkante meters af te nemen. Kosten voor deelname bedragen 400 euro per m2 exclusief BTW + 495 euro registratiekosten die door de Rai aan alle exposanten wordt berekend. De prijs is inclusief standbouw, catering tijdens de beurs en organisatiekosten. Verbruik van elektra wordt op basis van nacalculatie aan de deelnemers doorberekend. Eventuele extra's voor uw deel van de stand kunnen in overleg tegen meerkosten worden besteld. Het Holland Business Pavilion is evenals in 2011 gesitueerd in Hal 7.

U kunt zich aanmelden via deze link, graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 maart 2013. Op 15 mei 2013 van 10.00 -13.00 uur staat een informatie bijeenkomst gepland bij de Rai in Amsterdam voor alle deelnemers in het Holland Business Pavilion. Zet deze datum dus alvast in uw agenda!
Zie voor de deelnemersvoorwaarden de website van VLM. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl /0703043707, Juliette Douglas via j.douglas@wateralliance.nl  /0582849044 of Ilona Hofmeester via ilona.hofmeester@fme.nl  /0884008545.

6. Aanbesteding Canal del Dique, Colombia (update)
De inschrijving voor de aanbesteding Canal del Dique is verlengd. Het Adaptatie Fonds organiseert daarom een hoorzitting om de observaties en beoordelingen van geïnteresseerden te beluisteren met betrekking tot de relevante aspecten van de aanbesteding van het project. Deze hoorzitting  zal op 11 februari om 15.00 uur plaatsvinden bij het Adaptatie Fonds gebouw te Bogotá.

Voor de geïnteresseerden die niet bij de hoorzitting aanwezig kunnen zijn, is er ook de gelegenheid voor individuele gespreken met het Adaptie Fonds. U kunt een afspraak maken via +57 (1) 5082054, ext.161 of een e-mail sturen naar secretariageneral@fondoadaptacion.gov.co
Via deze link kunt u meer informatie over het project en het laatste addendum die door het Adaptie Fonds gepubliceerd is vinden. 

7. 5th IWA International Conference on Benchmarking and Performance Assessment in Medellin, Colombia
Deze IWA conferentie zal van 9 tot 12 april 2013 plaatsvinden in de stad Medellín, Colombia. De conferentie heeft onder andere als doel om de deelnemers te informeren over activiteiten die gericht zijn op de versterking van het beheer van drink-en afvalwater diensten. Dit wordt gedaan via het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van Benchmarking schema’s en operationele business management indicatoren.

Dit jaar gaan de experts op dit gebied elkaar voor het eerst in Latijns Amerika ontmoeten om de nieuwe benaderingen op het gebied van Benchmarking en performance assessment te bespreken.
Als u interesse heeft om zich aan te melden, kunt u meer informatie op de website vinden:
http://www.iwabenchmarking.com/2013/index.php/en/ 

8. In aantocht: nieuwe tenders uit Colombia
Via het Holland Water House ontvangen wij regelmatig informatie over tenders die in voorbereiding zijn bij diverse Colombiaanse organisaties. Recentelijk is duidelijk geworden dat het Colombiaanse drinkwaterbedrijf EMCALI (Empresas Municipales de Cali) bezig is met de voorbereiding van een aantal nieuwe tenders. Hoewel het momenteel nog niet mogelijk is om hierop in te schrijven, geven we u al wel vast enige informatie over deze ontwikkelingen.

EMCALI  is een bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met drinkwatervoorziening en afvalwater verwerking (rioleringen) in de steden Cali en Yumbo in Colombia. Onderstaande projecten kunnen binnenkort in de vorm van een tender op de markt worden gebracht. 

  • EMCALI heeft een onderzoek laten uitvoeren naar lekkage in de waterleidingsystemen in Cali. Het onderzoek geeft inzage in de hoeveelheid lekkages en de oorzaken daarvan. EMCALI zal naar alle waarschijnlijkheid een tender op de markt zetten voor het herstellen van deze lekkages. Emcali denkt dit te tenderen in twee tenders, zowel voor het noordelijke als zuidelijke deel van de stad.
  • Met betrekking tot afvalwaterbehandeling wordt gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit en een upgrade van de behandeling naar secundaire behandeling met als doel in 2016 een nieuwe secundaire zuiveringsinstallatie in werking te stellen. Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de Amerikaanse firma Hazen & Sawyer. EMCALI zoekt naar een BOFT contract (Build Operate Finance Transfer) en  staat open voor Nederlandse voorstellen. De tender procedure voor het gedetailleerde ontwerp zal waarschijnlijk in november 2013 opgestart worden. Via het Holland Water House is duidelijk geworden dat de Amerikanen reeds een sterke positie hebben op deze deelmarkt. De Amerikanen lijken open te staan voor een samenwerking met Nederlandse partijen. Meer informatie hierover via Fortunato Carvajal; f.carvajal@hwhcolombia.com.
  • Tot slot zal er een studie worden verricht naar alternatieve bronnen voor watervoorzieningen. De River Cauca is vervuild en kampt met sedimentatieproblematiek. In de studie zal specifiek worden gezocht naar mogelijkheden voor de rivieren Timba, Claro en Jamundi. De studie (geotechnische en hydraulische aspecten plus haalbaarheid) heeft tot doel de waterkwaliteit te verbeteren. De studie zou moeten starten in maart 2013 en kent een looptijd van 18 maanden, met een budget van tussen de USD 5 en 6 mln.

Zo gauw er meer concrete informatie beschikbaar is over bovenstaande ontwikkelingen, zullen we u via deze nieuwsbrief informeren.  Voor meer informatie over Colombia kunt u contact opnemen met Edilberto Baquero voor watertechnologie (e.baquero@nwp.nl) of Claudia Schutte voor deltatechnologie (claudia.schutte@agentschapnl.nl).

9. Kenia: twee water evenementen in één klap!

‘Annual Water Sector Conference’ (AWSC), 20-21 februari 2013
De jaarlijkse ‘Annual Water Sector Conference’ (AWSC) zal plaatsvinden op 20 en 21 februari, in het Safaripark Hotel in Nairobi. Het is de 6e keer dat de conferentie wordt gehouden.
Deze jaarlijkse bijeenkomst brengt vertegenwoordigers van het Ministerie van Water en Irrigatie, andere ministeries, de Water Service Providers (de drinkwaterbedrijven), Water Service Boards (regionale assetholders van drinkwater infrastructuur), de Water Resources Management Authority (WRMA), de Water Sector Regulatory Board (WASREB), Private Sector, NGO’s , kennisinstellingen en donoren uit de Keniaanse watersector bij elkaar. 

Een programma voor de conferentie is nog niet bekend, maar er zal zeker aandacht zijn voor de resultaten van het afgelopen jaar (het fiscale jaar , dus van juli 2011 – juni 2012) en de decentralisatie die na de verkiezingen van 4 maart 2013 in werking treden. Vooral voor drinkwater en sanitatie zullen de veranderingen aanzienlijk zijn. De conferentie is een goede gelegenheid om in korte tijd veel actoren in de Keniaanse watersector te ontmoeten in een relatief informele setting.

Parallel aan de conferentie zal er waarschijnlijk een kleine exhibitie zijn, maar waar tijdens eerdere edities vooral Keniaanse en Indiase bedrijven zich presenteerden.

Bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan contact op met het NWP, Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl en/of Arjen de Vries, a.devries@nwp.nl

3rd IWA Development Congress & Exhibition, 14 t/m 17 oktober 2013
Na Mexico en Kuala Lumpur zal van 14 t/m 17 oktober 2013 in Nairobi, Kenya het 3rd IWA Development Congress & Exhibition georganiseerd worden met als thema: Catalysing Urban Water Transitions. Het evenement staat in de wereld van water bekend als het meest toonaangevend voor de low-and-middle income landen. Er worden zo’n 800 deelnemers en bezoekers verwacht, o.a. academici, uitvoerders, beleidsmakers, consultants, NGO’s, Internationale organisaties en financiers. Aansluitend aan de conferentieruimte zal een beurs worden ingericht. De beursvloer biedt een unieke gelegenheid om uw organisatie in de spotlights te zetten en in contact te komen met waterprofessionals vanuit de low-and-middel income landen. Meer informatie: www.iwa2013nairobi.org

Nederland zal bij voldoende belangstelling aan dit evenement deelnemen met o.a. een collectieve stand op de beurs, bijdragen aan de conferentie, workshops en netwerkmomenten. Het NWP zal deze deelname coordineren, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade. 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het 3rd IWA Development Congress & Exhibition neem dan contact op met het NWP, Annemieke van Zuylen: a.vanzuylen@nwp.nl, tel: 070-3043708.

10. The 9th WEPower, 12- 14 Mei 2013
De WEPower, the Saudi International Water, Electricity & Power Generation Forum wordt voor de 9e keer georganiseerd, en is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk jaarlijks terugkerend evenement in Saoedi-Arabië.

The WEPower Conference bespreekt de toekomst van water en energiebronnen in Saoedi-Arabië, met daarnaast een focus op duurzame energie. Door deze twee thema’s te koppelen wil men de verbinding tussen de thema’s zoeken en zo tot meer energie efficiente oplossingen komen.
Naast de conferentie vindt ook een beurs plaats, waar de publieke en private sector elkaar ontmoeten. In 2012 namen rond de 100 exhibitors deel aan de beurs.

Het NWP, in samenwerking met de VLM, Water Alliance en Aqua Nederland, onderzoekt of er dit jaar animo is om een collectief paviljoen neer te zetten. Voor meer informatie kunt u terecht op de site: www.wepower-sa.com. Wij vragen u om uw interesse kenbaar te maken bij Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl.

11. De agri-sector in Bangladesh is geïnteresseerd in Nederlandse watertechnologie
Met een grote en snel groeiende bevolking van momenteel 160 miljoen mensen, is de beschikbaarheid en toegang tot gezond voedsel in Bangladesh een uitdaging. Tegelijkertijd biedt dit veel mogelijkheden op het gebied van de productie en verwerking van voedsel. Water is in deze essentieel om voedselproductie en –kwaliteit in Bangladesh te vergroten.

Er zijn kansen op het gebied van het ontzilten van grondwater voor irrigatie, betaalbare irrigatiesystemen, kennis over duurzaam land- & watermanagement en het monitoren en managen van waterkwaliteit voor duurzame vis- & garnalenkweek.

Bedrijven met onderscheidende oplossingen voor bovenstaande kansen zijn van harte welkom om mee te gaan met de Sustainable Match handelsmissie naar Bangladesh, geleid door Minister Ploumen in maart. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden voor het Pre-Event dat 7 februari a.s. van 14.00 tot 17.00 uur plaatsvindt in de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Tijdens deze bijeenkomst worden de business mogelijkheden op bovenstaand gebied in Bangladesh gedeeld en wordt het Sustainable Match programma nader toegelicht.

Voor meer informatie en registratie: www.sustainablematch.com

12. Coca-cola vestigingen ontvangen eerste 'Gold level' certificering EWS
De allereerste European Water Stewardship Standard certificering werd op maandag 28/01 toegekend aan twee bottelarijen van Coca-Cola. Het European Water Stewardship (EWS), een initiatief van het European Water Partnership, gericht op praktische begeleiding van industrie en landbouw naar een meer duurzaam waterbeheer, heeft officieel de eerste twee 'Gold level' certificeringen overhandigd aan Coca-Cola Enterprises, Inc. in Dongen, Nederland (stroomgebied Maas) en aan Coca-Cola Hellenic in Ploiesti, Roemenië (stroomgebied Danube).

Het EWS-systeem ondersteunt industrie en landbouw bij het naleven van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn en richt zich daarbij op het beoordelen, verbeteren, onderhouden en communiceren van duurzaam water- en ecosystemen beheer. De standaard levert technisch advies en praktische begeleiding om de fysieke, wettelijke en reputatierisico's verbonden aan het gebruik van water te identificeren.

Lees het complete bericht op de website van het European Water Partnership

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

13. Laatste kans: pre-registratie ESPC 2013 sluit vandaag
Op 1 februari sluit de pre-registratie voor de eerste European Sustainable Phosphorus Conference. Deze vindt plaats op 6 en 7 maart 2013 bij Square Brussel. Inmiddels hebben zich meer dan 250 deelnemers uit 21 verschillende landen aangemeld. Om nog in aanmerking te komen voor deze gratis conferentie kunt u zich per ommegaande aanmelden via deze link: www.espc2013.org . 

Bekijk hier het voorlopige programma van de conferentie. Neem voor meer informatie contact op met Wouter de Buck.

14. Witteveen+Bos krijgt nieuwe algemeen directeur
De directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft op 30 januari 2013 bekendgemaakt dat zij ir. C.M. (Karin) Sluis (1965) voordraagt als nieuwe algemeen directeur van Witteveen+Bos. Karin Sluis volgt op 10 april 2013 Harry Webers op, die sinds 9 april 2003 algemeen directeur is. 

Karin Sluis is de dochter van een Delfts ingenieur en heeft civiele techniek en vloeistofmechanica aan de TU Delft gestudeerd. Zij begon haar loopbaan bij Witteveen+Bos in 1989 als adviseur rioleringen en stedelijk waterbeheer. In de periode 1999-2004 was ze hoofd van de vestiging Breda om daarna leiding te geven aan de product-marktcombinatie (PMC) Verkeer en wegen en de PMC Planstudies en procesmanagement. Sinds 2010 is ze tevens hoofd van de sector Ruimte en mobiliteit.

15. Grontmij krijgt opdracht voor belangrijk waterproject in Turkije
Een internationaal Grontmij-team heeft opdracht gekregen voor een belangrijk waterproject in Turkije. Het team zal integrale investeringsprojecten voor water- en afvalwaterbeheer van het Turkse Ministerie van Milieu en Stedelijke Ontwikkeling voorbereiden. Deze opdracht maakt deel uit van een uitgebreid programma gericht op de cruciale behoefte aan waterbeheer voor circa 3,5 miljoen inwoners en wordt gefinancierd via het Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA) van de Europese Unie. Het project start in januari 2013 en wordt over ongeveer 30 maanden afgerond. De opdrachtsom voor Grontmij bedraagt circa € 5,5 miljoen. 

Momenteel wordt in Turkije met steun van het IPA een uitgebreid programma ontwikkeld voor diensten op het gebied van waterbeheer. Het programma voorziet in de levering van drinkwater, regenwaternetwerken, rioolfaciliteiten en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Grontmij heeft opdracht gekregen voor de ontwikkeling van masterplannen plus het doen van haalbaarheidsonderzoeken en milieueffectrapportages (m.e.r.) voor de levering van waterdiensten aan diverse gemeenten in 14 provincies in Turkije. Grontmij zal aanbestedingsdossiers, inclusief de ontwerpen voor de faciliteiten, verzorgen. 

16. STOWA organiseert de Deltaproof week
STOWA organiseert van 5 t/m 15 maart, in samenwerking met de Unie van Waterschappen, Kennis voor Klimaat en een aantal waterbeheerders, de Deltaproof week. In deze week staat de opbrengst van het kennisprogramma Deltaproof van STOWA centraal. Op de agenda staan de behaalde resultaten tot nu toe en de betekenis daarvan voor de regionale waterbeheerders.

Het kennisprogramma sluit aan bij de kennisontwikkeling door universiteiten en onderzoeksinstituten ten behoeve van wonen in een veilige delta met voldoende zoet water. Deltaproof vertaalt kennis in praktische handreikingen en zet eigen onderzoek uit wanneer dat specifiek in het belang van de waterbeheerders is. Op deze wijze voedt Deltaproof mede het Deltaprogramma. In de Deltaproofweek verkennen we samen met kennispartners ook de weg die nog voor ons ligt.

Het programma ziet er als volgt uit:
5 maart: Klimaatadaptieve stad 
12 maart: Rijk met je dijk, kansen voor innovatieve dijken   
13 maart: Meerlaagse Veiligheid, de kaarten op tafel  
14 maart: Zoetwater: van hoog naar laag  
15 maart: De opbrengst, bestuurlijke bijeenkomst waarin de resultaten van bovenstaande dagen worden besproken.  

De inhoudelijke dagen zijn gericht op iedereen die in de watersector te maken heeft met waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de ontwikkeling van klimaatadaptieve steden. De bestuurlijke dag, op 15 maart, is bedoeld voor waterschapsbestuurders.

Voor meer informatie over de week, de verschillende programma-onderdelen en aanmeldingsmogelijkheden, kijk op de website van STOWA

OVERIG NIEUWS

17. Benchmark rioleringszorg 2013 van start
Transparantie en betere prestaties, dat zijn de doelen van de benchmark rioleringszorg, die komende maand van start gaat. De benchmark rioleringszorg 2013 levert inzicht op in de toestand en het functioneren van de riolering, het beheer ervan door de gemeenten en welke maatschappelijke kosten en baten daarmee gemoeid zijn. Dit unieke leer- en verbeterproces wordt in 2013 doorlopen met 400 van de 408 gemeenten.

De gemeenten gebruiken de benchmark rioleringszorg om transparant verantwoording af te leggen naar de samenleving, om de kwaliteit van hun dienstverlening te verhogen en om de kosten te verlagen. Dat sluit naadloos aan bij de afspraken die gemeenten met het Rijk, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben gemaakt in het Bestuursakkoord Water. Centraal staat daarbij het verhogen van de doelmatigheid, wat in de praktijk zal leiden tot een aanzienlijke kostenreductie met behoud van kwaliteit.

De perspresentatie van de uitkomsten van de benchmark rioleringszorg 2013 vindt plaats op 28 november 2013 in Nieuwspoort te Den Haag. Lees hier het complete bericht.

(c) 2013 NWP