NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 4 - 2014

31/01/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Een droevig bericht: Peter van der Kolk overleden
2. Succesvol fosfaatsymposium ‘Circular economy in the cities’ in Berlijn
3. Adviseur Rijkswaterstaat bezoekt Colombia ter voorbereiding masterplan Colombiaanse kust
4. Vergroot uw marktkansen met inzet jong professionals in 44 landen via YEP Water
5. Workshop Waterkwaliteit in de Glastuinbouw vol
6. Dutch – Slovene Water Day Slovenië & EU Fund Water Day Kroatië, laatste aanmelding!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
7. International Women's Day conference 'Tapping into the unlocked potential of women in emergencies'
8. Karla Peijs nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Deltares
9. Vacancy PhD on Wastewater reuse in peri-urban agriculture
10. Vacancy Simavi: Programme Manager Dodoma
11. Notification of a new World Bank Group project in Maharashtra State, India
12. Lifelong learning on flood risk management in Romania

OVERIG NIEUWS
13. Studiereis en verkenning marktkansen stedelijke ontwikkeling Colombia

NIEUWS

1. Een droevig bericht: Peter van der Kolk overleden
Vorig week kregen wij het droevige bericht dat na een korte periode van ziekte onze collega Peter van der Kolk is overleden. Peter werkte de afgelopen drie jaar vanuit Fugro als netwerker voor NWP en coördineerde met veel energie en enthousiasme de inzet op Australië, Colombia, Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. Het lijkt als de dag van gisteren dat Peter druk bellend bij NWP aan het werk was. Altijd goedlachs en voor iedereen een praatje. Wij hebben bewondering voor de manier waarop hij zijn ziekte droeg; de snelheid waarmee die toesloeg was voor iedereen een schok. Wij putten troost uit de warme herinnering die wij aan Peter hebben en wensen zijn familie, vrienden en collega’s bij Fugro veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

2. Succesvol fosfaatsymposium ‘Circular economy in the cities’ in Berlijn
Op 21 januari heeft het Nutrient Platform in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Berlijn, het Vlaams Nutriëntenplatform en het Deutsch Phosphor-Plattform een succesvol symposium georganiseerd over de kansen voor fosfaat recycling in de stedelijke omgeving. Meer dan 40 deelnemers hebben zich actief gebogen over concrete mogelijkheden in Amsterdam, Gent en Berlijn. Het evenement vond plaats en marge van de de Grüne Woche in Berlijn.

De middag werd geopend door secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken Maarten Camps en directeur generaal van het Duitse Ministerie van Milieu Helge Wendenburg. Beiden benadrukten de cruciale rol van steden in het sluiten van de fosfaatkringloop. De fosfaat strategie van de Gemeente Amsterdam werd gepresenteerd door adviseur duurzaamheid Edgar Zonneveldt en aangevuld met de visie van het Nutrient Platform door Wouter de Buck.

De tweede helft van het symposium werd gebruikt om in kleinere groepen aan de slag te gaan met specifieke thema’s als urine inzameling bij grootschalige evenementen en decentrale sanitatie in gebouwen. Hiermee is het raamwerk gelegd voor concrete projecten in grote steden waarmee de Nederlandse, Vlaamse en Duitse nutriëntenplatforms de komende tijd op zullen voortbouwen.

Contact: Wouter de Buck, w.debuck@nwp.nl

3. Adviseur Rijkswaterstaat bezoekt Colombia ter voorbereiding masterplan Colombiaanse kust
Tom van der Wekken, adviseur van Rijkswaterstaat, is sinds 22 januari in Colombia ter voorbereiding op het masterplan voor de Colombiaanse kust. Dit initiatief van enerzijds het Colombiaanse Ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling (MADS) en anderzijds de Nederlandse ambassade in Bogotá en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wordt.

Tijdens de Building with Nature missie van september vorig jaar, is het idee ontstaan een coastal masterplan te schrijven. Het bezoek van dhr. Van der Wekken heeft tot doel MADS te ondersteunen bij het formuleren van de Terms of Reference voor het masterplan, waarbij de nadruk komt te liggen op kusterosie-beheer. Een belangrijk onderdeel is de toepassing van Building with Nature.

Dhr. Van der Wekken heeft inmiddels Cartagena, Tierrabomba en Galerazámba bezocht en reist nog af naar San Andrés, Providencia, Barranquilla en Santa Marta . Tijdens een door MADS, de Nederlandse ambassade en het Holland Colombia Water Platform georganiseerd seminar in Bogotá hebben zich aan Dhr. Van der Wekken gepresenteerd.

4. Vergroot uw marktkansen met inzet jong professionals in 44 landen via YEP Water
YEP Water bruist! De tweede groep met Young Experts is afgelopen maandag begonnen aan de trainingsweken, die hen voorbereiden op hun uitzending naar het buitenland. Naast Nederlandse, zijn ook de lokale Young Experts in Nederland voor deze training. Na afloop van de training gaan zij aan de slag in Ethiopië, Zambia, Colombia, Bangladesh, Oeganda, de Palestijnse gebieden, Ghana, Kenia, Benin en Burkina Faso. Hiermee nemen op dit moment 40 jonge professionals deel aan YEP Water.

Wilt u ook een enthousiaste Young Expert aan uw projectteam in het buitenland toevoegen? Tot en met 31 maart kunt u projectvoorstellen indienen voor de inzet van een Young Expert, lees hierover meer op de website van YEP Water.

Maar ook tijdens Aid&Trade in a Day op 6 februari verzorgt NWP twee workshops over deelname aan YEP Water. Mocht u niet in de gelegenheid zijn hierbij aanwezig te zijn, dan nodigen wij u van harte uit voor onze informatiebijeenkomst op 20 februari in Den Haag, waar wij u graag meer vertellen over deelname aan YEP Water. Aanmelden kan via info@yepwater.com.

NWP contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl, tel. 06-4608 1292

5. Workshop Waterkwaliteit in de Glastuinbouw vol
Een emissieloze kas in 2027. Dit idee sprak waarschijnlijk velen van u aan, want de reacties op de workshop waterkwaliteit in de glastuinbouw van dinsdag 4 februari in Bleiswijk zijn boven verwachting en het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt.

Doel van de workshop is het actief betrekken van MKB bij de uitdagingen in de (glas)tuinbouw. Voorop staat dat MKB'ers hun innovatiebehoefte en kansrijke oplossingen kenbaar kunnen maken, waardoor mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Mocht u zich aangemeld hebben en onverhoopt toch niet kunnen, stuur dan een e-mail naar Joost Aloserij, j.aloserij@nwp.nl. Er staan nog mensen op de reservelijst.

6. Dutch – Slovene Water Day Slovenië & EU Fund Water Day Kroatië, laatste aanmelding!
NWP nodigt u uit om deel te nemen aan de volgende evenementen.

Slovenië - Dutch Slovene Water Day
Op dinsdag 11 februari 2014 organiseren de Nederlandse ambassade in Ljubljana en het NWP voor de geïnteresseerden bedrijven een bezoek aan Slovenië. Samenwerkende partners zijn het Sloveense Ministerie van Landbouw en Milieu, de Sloveense Kamer van Koophandel, brancheorganisatie Waste & Water Utilities of Slovenia, het Institute of Public Utilities en de Slovene Association for Water Protection. Tijdens deze 'Dutch Slovene Water Day' maakt u kennis met de belangrijkste spelers binnen de Sloveense overheid. Daarnaast staat er matchmaking op het programma met Sloveense bedrijven, met focus op (afval) waterbehandeling, water supply, irrigatie en flood protection.

Onderdeel van het programma zal zijn:
•    Presentatie van infrastructurele projecten die de aankomende EU fondsenperiode (2014-2020) uitgevoerd moeten worden
•    Meet & Match: B2B machtmaking event
•    Site visit & networking event
•    Field visit, gecombineerd met de busreis van Ljubljana naar Zagreb

Kroatië - EU Fund Water Day
De Nederlandse ambassade in Zagreb en NWP organiseren op woensdag 12 februari 2014 een netwerkevenement “Watermanagement en EU fondsen”, in samenwerking met o.a. het Kroatische Ministerie voor Regionale Ontwikkeling en EU fondsen, Ministerie van Landbouw, de Kroatische Kamer van Koophandel en “Croatian Waters”. Dit evenement biedt Nederlandse spelers een uitgelezen kans om:

•    Inzicht te krijgen in de Kroatische prioriteiten en plannen voor de watersector voor de komende EUfondsenperiode (2014 – 2020). Accent zal liggen op grote infrastructurele afvalwaterprojecten, irrigatie en “flood protection".
•    De Nederlandse expertise op deze gebieden in Kroatië op de kaart te zetten
•    Potentiële Kroatische samenwerkingspartners te ontmoeten: in totaal worden circa 250 spelers verwacht, o.a. nationale en lokale overheden, nutsbedrijven en commerciële bedrijven

Het ochtendprogramma op 12 februari richt zich op de uit te voeren projecten voor de komende EUfondsenperiode. 's Middags staat een Business Event op het programma met de belangrijkste Kroatische aannemers en consultants.

Voor dit programma in Slovenië en Kroatië worden geen kosten berekend, met uitzondering van de kosten voor uw eigen reis- en verblijf. Wel wordt een fee voor "no-show" in rekening gebracht wanneer u na officiële aanmelding uw deelname moet cancellen.

Voor meer informatie download hier:
Preliminary programme Dutch – Slovene Water Day 
Programme EU Fund Water Day Kroatia 
Kansendossier Kroatie
Marktscan water management Slovenia

Neem voor meer informatie contact op met David Nieuwenhuis, djnieuwenhuis@cs.com of Suzanne Tietema s.tietema@nwp.nl tel. 070 304 3707. U kunt zich hier aanmelden voor deelname.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. International Women's Day conference 'Tapping into the unlocked potential of women in emergencies'
On the occasion of International Women's Day 2014, UNESCO-IHE Institute for Water Education is organizing a conference on 'Tapping into the unlocked potential of women in emergencies' on 7 March 2014. The programme, from 12.00 - 19.00 hrs, includes high level representatives dealing with disaster risk reduction and emergency sector from the UN, EC, and the Bill & Melinda Gates Foundation.

For more information visit the UNESCO IHE website.

8. Karla Peijs nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Deltares
Mevrouw drs. K.H.M. (Karla) Peijs, oud-minister van Verkeer en Waterstaat en oud-commissaris van de Koningin in Zeeland, is per 1 januari 2014 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het kennisinstituut Deltares. Drs. L.H.M. (Luc) Kohsiek, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wordt lid van de Raad van Toezicht.

Prof. dr. C.P. (Cees) Veerman en drs. A.L.M.(Ton) Nelissen hebben eind 2013 hebben afscheid genomen als voorzitter, respectievelijk lid van de Raad van Toezicht van Deltares.

9. Vacancy PhD on Wastewater reuse in peri-urban agriculture
The Chair Group Water Resources Management of Wageningen University is interested in extending their current work on wastewater reuse in peri-urban agriculture. The Chair Group encourage applicants (potential PhD candidates) to come up with their own research ideas (see download). These ideas should touch base with the work of the WRM group. For more information contact: Prof. Petra Hellegers, email: petra.hellegers@wur.nl

10. Vacancy Simavi: Programme Manager Dodoma
Simavi has been granted funds from the Swiss Development Cooperation (SDC) to implement the MKAJI Programme. The general objective of the project is to improve access to water and hygiene promotion in selected primary health facilities in Dodoma Region. To implement the project effectively, Simavi will establish a field office in Dodoma town. For this office Simavi is currently looking for a Project Manager. Read the complete vacancy text on Simavi’s website

11. Notification of a new World Bank Group project in Maharashtra State, India
The project, Maharashtra Rural Water Supply and Sanitation Project, involves a total of $1500 million ($1.5 billion). The World Bank contribution to this project is $225 million, while the borrower (Government of Maharashtra) contributes $700 million, and local governments contribute the remaining $575 million.

The objective of this project is to ‘to improve the access of rural communities in Maharashtra to sustainable drinking water and sanitation services and to strengthen the capacity of Water Supply and Sanitation institutions for improved sector management.’

More information on this specific project can be found on the World Bank website.

The negotiations with the various Indian parties have now been finalized and the project will be sent to the Board of Directors of the WB for approval.

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u contact opnemen met NWP, Hans Maas, h.maas@nwp.nl

12. Lifelong learning on flood risk management in Romania
On 29th of January 2014, the National Institute for Hydrology and Water Management in Romania and the World Water Academy in The Netherlands signed a Letter of Intent to cooperate on capacity development and training of professionals in the water sector. The Dutch Ambassador, Mr. Van Bonzel, and the General Manager of Apele Romane, Mr. Dr. Eng. Pintilie, attended the signing ceremony. They were pleased with this agreement as a step in the cooperation between both countries on water. Lees het volledige bericht op de website van de World Water Academy.

OVERIG NIEUWS

13. Studiereis en verkenning marktkansen stedelijke ontwikkeling Colombia
Het stedenbouwkundig bureau URBANOS en het architectenbureau Nezu Aymo organiseren van 9 t/m 16 april een studiereis en verkenning marktkansen naar Bogotá en Medellín. De reis is bedoeld om kennis uit te wisselen over stedelijke ontwikkeling en om te verkennen welke kansen Colombia biedt voor Nederlandse bedrijven in de ruimtelijke ontwikkeling. Dat Bogotá en Medellín de afgelopen jaren veel prijzen hebben gewonnen voor hun stedelijke ontwikkeling is niet vanzelfsprekend. Met beperkte middelen hebben deze steden zich opgewerkt door in te zetten op de kracht van hun inwoners, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met private partijen en door stedelijke planning te verbinden aan de organische groei van de stad.

In deze studiereis verkennen wij de Colombiaanse aanpak. Door deze transformatie zijn Bogotá en Medellín nu magneten geworden voor nieuwe inwoners en bedrijven en groeien rap. Deze groei biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om aan de slag te gaan. Via deze reis leert u hoe Colombianen werken en wat onze Nederlandse aanpak kan toevoegen. De reis is daarom ook bedoeld om de kansen voor Nederlandse bedrijven in de ruimtelijke ontwikkeling te verkennen. De reis wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, het Holland House, de ambassade en vele anderen. De reis wordt gecombineerd met een bezoek aan het UN Habitat World Urban Forum in Medellin.

Kijk voor meer informatie op de website www.colombia2014.nl