NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 40 - 2012

12/11/2012

16 november 2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Het NWP zoekt versterking: Project Officer (40 uur per week)
2. Wetskills op weg naar Egypte
3. Oproep tot expertise: drie kernadviseurs in het kader van Water OS programma
4. Meld u nu aan voor OS in a Day 2012 op 11 december 2012
5. Fonds Duurzaam Water (FDW) ontvangt 26 voorstellen
6. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieregeling 2013 op 4, 6 en 10 december 2012
7. Netwerkbijeenkomst tijdens de Matra Zuid Watermanagement training op 4 december 2012
8. Aanbesteding Colombia voor Canal del Dique: update
9. Tender kanaliseren Magdalena rivier Colombia: update
10. Sectorbijeenkomst Vervolgaanpak La Mojana

WATERPROOF NIEUWS
11. Waterproof 2012: dynamisch pro gramma over het verzilveren van internationale kansen!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. De Nationale Denktank versterkt het Nutrient Platform
13. Nominaties Waterinnovatieprijs 2012 bekend
14. Mijnbouwvakbeurs 'Exponor 2013' in Chili
15. Meld u nu aan voor de lunchlezing ‘Water en Brood', 22 november 2012
16. Partners gezocht voor samenwerkingsprojecten met India
17. Grontmij verkoopt veldwerkactiviteiten

OVERIG NIEUWS
18. Ingenieur van het Jaar 2013 gezocht
19. Maritieme sector kiest voor Rio de Janeiro, Istanbul en St Petersburg
20. Ecoshape laat zien dat het kan

NIEUWS

1. Het NWP zoekt versterking: Project Officer (40 uur per week)
Eén van de doelen van het NWP is het organiseren en faciliteren van de inzet van de sector op landenniveau. Landenplatforms zijn een belangrijk instrument van interactie tussen sectorpartijen enerzijds en programma's of andere initiatieven anderzijds. In toenemende mate zijn landenplatforms een basis voor actief business development vanuit de sector t.a.v. het betreffende land. Het NWP is op zoek naar een ervaren Project Officer voor de coördinatie en ondersteuning op transitielanden, met name Colombia en Zuid Afrika. De Project Officer levert een bijdrage aan de versterking van de internationale positie van de Nederlandse watersector. We doen dit door het actief ondersteunen van samenwerkings- en business development activiteiten met betrekking tot match-making tussen partijen in de watersector.

De volledige vacature staat op de website van het NWP. U kunt tot vrijdag 30 november 2012 solliciteren op deze functie. Neem voor meer informatie contact op met Olga de Rooy, 070 - 304 37 00.

2. Wetskills op weg naar Egypte
Op zaterdag 17 november vertrekken tien Nederlandse studenten en young professionals voor twee weken naar Cairo, Egypte, waar ze tien studie- en vakgenoten uit Egypte ontmoeten in het kader van het Wetskills programma. Twee weken lang werken ze samen aan watervraagstukken binnen de thema's More crop per drop, ICZM (Integrated Coastal Zone Management) en Wastewater management and reuse. Tijdens excuries en presentaties van waterdeskundigen werken ze aan innovatieve oplossingen voor watervraagstukken in Egypte. Bij het Ministry Water and Irrigation nemen ze deel aan een water simulatie game. Op 28 november presenteren ze de gezamenlijke resultaten tijdens een diner, op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Egypte.

Wilt u de excursie op de voet volgen? Volg dan de blog op http://wetskillsegypt2012.blogspot.nl.

3. Oproep tot expertise: drie kernadviseurs in het kader van het Water OS programma
Ondersteuning ambassades Rwanda, Jemen, Zuid-Soedan en Netherlands Representative Office in de Palestijnse Gebieden In het kader van het intensiveringprogramma Water OS wordt gezocht naar senior adviseurs met een brede internationale ervaring in Rwanda, Jemen, Zuid-Soedan en/of de Palestijnse Gebieden en kennis van de Nederlandse watersector. De adviseur zal de betreffende ambassade(s) ondersteunen bij het proces van de vertaling van het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) naar concrete programma's en projecten en het duurzaam positioneren van de brede Nederlandse watersector. Hij/zij wordt geacht een brug te slaan tussen de watersector in het partnerland en Nederland en hierbij de Nederlandse watersector actief te betrekken. De intentie is om drie adviseurs aan te stellen voor de vier landen.

De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference. Geïnteresseerden kunnen tot donderdag 6 december 2012 een curriculum vitae sturen aan wateros@nwp.nl. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat uw kennis, ervaring en netwerk is in zowel het partnerland als Nederland. Tevens vragen wij u uw dagtarief te vermelden. Wij streven ernaar om rond half januari 2013 een beslissing te kunnen nemen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij, 06-14485408 of Ivo van der Linden, 070-304 3712.

4. Meld u nu aan voor OS in a Day 2012 op 11 december 2012
Bent u benieuwd naar recente ontwikkelingen op het gebied van water en ontwikkelingssamenwerking? Meld u dan nu aan voor ‘OS in a Day' op 11 december a.s. ‘OS in a Day' bestaat uit een middagprogramma met een plenair deel en verschillende workshops. Het biedt informatie over water & finance (PPP-regeling Fonds Duurzaam Water & USA filantropen initiatief), water & ontwikkelingssamenwerking (het Water OS-II programma), water & duurzaamheid en noodhulp. Het programma vindt plaats in het Novotel City Centre hotel te Den Haag. Na afloop van OS in a Day kunt u voor een drankje aansluiten bij de NWP Waterpoort. "OS in a Day" wordt georganiseerd door NWP in samenwerking met DGIS/DME en Akvo.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van het programma Partners voor Water.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frodo van Oostveen of Paul van Koppen.

5. Fonds Duurzaam Water (FDW) ontvangt 26 voorstellen
Op 15 oktober jl. is de indientermijn voor Fonds Duurzaam Water gesloten. Na de eerste beoordelingsronde zijn 43 partnerschappen uitgenodigd om een voorstel in te dienen. 26 van de 43 partnerschappen hebben dit daadwerkelijk gedaan. Een voorlopige inventarisatie geeft een gevarieerd beeld van de redenen achter het relatief grote aantal afvallers in deze fase. Met vijf voorstellen per land blijven Kenya en Ghana koploper. Ruim 60% betreft voorstellen voor water, sanitatie en hygiëne, 30% is gericht op efficiënt watergebruik en een kleine 10% betreft waterbeheer projecten. Met de 26 overgebleven voorstellen is een subsidiebedrag gemoeid van ruim 85 miljoen euro. Daarmee is het fonds nog met 35 miljoen euro overtekend. De beoordeling van de 26 voorstellen is inmiddels begonnen. Naast beoordeling door Agentschap NL zullen ook Nederlandse ambassades een oordeel geven en zal de onafhankelijke commissie advies geven. Daarnaast zullen er nog veldbezoeken worden afgelegd. Het beoordelingsproces zal in het eerste kwartaal van 2013 zijn afgerond.

Op 11 december aanstaande zal tijdens de OS- in-a-day en Waterpoort bijeenkomst gelegenheid zijn om met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Agentschap NL verder te praten over het Fonds Duurzaam Water.

6. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieregeling 2013 op 4, 6 en 10 december 2012
In oktober 2012 is de nieuwe subsidieregeling Partners voor Water gepubliceerd. Ook voor deze nieuwe regeling nodigen we samenwerkende partijen uit de Nederlandse watersector uit om hun internationale ambitie op één of meer van de 28 Partners voor Water landen te realiseren. De eerste tender 2013 opent op 1 januari 2013 en sluit op 12 februari 2013.

De nieuwe subsidieregeling wijkt licht af van de vorige regeling. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren, bieden we u graag de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende regionale voorlichtingsbijeenkomsten:

4 december in Den Haag, aanvang 09.00 uur
6 december in Boxtel, aanvang 13.30 uur
10 december in Zwolle, aanvang 13.30 uur

U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan info@partnersvoorwater.nl. Klik hier voor meer informatie en het programma van de bijeenkomsten.

7. Netwerkbijeenkomst tijdens de Matra Zuid Watermanagement training op 4 december 2012
Ecorys, Deltares en Grontmij geven van 3 tot en met 7 december training aan ambtenaren (nationaal en regionaal) uit Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië op het ge bied van integraal waterbeheer.

Op dinsdag 4 december vanaf 16.00 uur wordt in Rotterdam een netwerkmiddag georganiseerd waarvoor het Nederlandse bedrijfsleven uitgenodigd wordt om een korte presentatie te geven over hun organisatie of producten/diensten die zij leveren. Bent u geïnteresseerd in zaken doen in deze vier landen en wilt u kennismaken van de deelnemers aan de training, neem dan contact op met Ilse van de Velde, 010-4538767

8. Aanbesteding Colombia voor Canal del Dique: update
Op 15 augustus 2012 is door het Adaptatie Fonds in Colombia (Fondo Adaptacion) een tender gepubliceerd voor Canal del Dique. Zowel voor Nederlandse bedrijven die al met de aanvraagprocedures begonnen zijn, als voor nieuwe bedrijven die belangstelling hebben, heeft het Fondo Adaptacion aanvullende informatie gepubliceerd.

Deze documenten bevatten belangrijke veranderingen op de tenderprocedures en geven antwoord op de verzoeken van verschillende bedrijven met betrekking tot de Terms of References. De tender staat open voor nationale en internationale bedrijven. Nederlandse bedrijven kunnen dus samenwerken met Colombiaanse consultatiebureaus. De deadline om een voorstel te kunnen sturen is 30 november 2012.

Klik hier voor meer informatie.

9. Tender kanaliseren Magdal ena rivier Colombia: update
De regionale autonome corporatie voor de Magdalena rivier, CorMagdalena, heeft onlangs aanvullende informatie gepubliceerd over het pre-kwalificatie proces voor de tender van het kanaliseren van de Magdalena-rivier. Klik hier voor meer informatie over het tenderproces. U kunt ook contact opnemen via het Holland Water House in Bogota met de heer Fortunato Carvajal. 10. Sectorbijeenkomst Vervolgaanpak La Mojana In nieuwsbrief 37 heeft u kunnen lezen over de ontwikkelingen rondom La Mojana, Colombia. Inmiddels hebben de Colombiaanse autoriteiten en het Fondo Adaptacion een Plan van aanpak voor het gebied gepresenteerd. De ontwikkelingen in het gebied en de aangekondigde activiteiten bieden kansen voor de Nederlandse watersector. Daarom is besloten op 11 december 2012 van 15.00 tot 17.00 uur (voorafgaand aan Waterpoort) een sectorbijeenkomst te organiseren, waarbij ingegaan wordt op de kansen, de waterproblematiek in het betreffende gebied en de Colombiaanse plannen om de problemen op te lossen.

De bijeenkomst is specifiek gericht op bedrijven en kennisinstellingen uit de Nederlandse watersector die de ambitie hebben om actief op de Colombiaanse markt te (gaan) opereren en kennis en expertise hebben die toegepast kan worden in La Mojana. Het programma volgt op korte termijn. Bij te veel aanmeldingen kan hierop een selectie worden gemaakt. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail met uw gegevens te sturen naar Edilberto Baquero.

WATERPROOF NIEUWS

11.Waterproof 2012: dynamisch programma over het verzilveren van internationale kansen!
Met grote medewerking uit de Nederlandse watersector is het programma voor Waterproof 2012 zo goed als rond. Tijdens het inspirerende programma staat de 3e Stap als nieuwe beleidsstap en aanpak voor de Nederlandse watersector centraal.

De dag trapt af met een talkshow onder leiding van Harm Edens. In een dynamische show interviewt hij belangrijke speler s uit de Nederlandse water sector over de uitgangspunten van de 3e Stap en de ideeën en suggesties over de invulling daarvan. Ook komen personen van buiten de sector aan het woord: hoe zien zij dit ‘van buiten naar binnen'?
Het ochtendblok wordt afgesloten met een inspirerende presentatie van de gerenommeerde duurzaamheidsdeskundige Lester R. Brown. De dag vervolgt met 3 parallelsessies die - vanuit de centrale problematiek van de dag - inzoomen op 3 verschillende thema's:
- Dutch Delta Approach
- PPP Constructies en verdienmodellen
- Water-voedsel-energie

Na de lunch gaat het programma verder met ruim dertig ronde tafel gesprekken. In kleine groepen wordt gediscussieerd over concrete cases, business suggesties en generieke vraagstukken, die centraal staan bij de groei van de Nederlandse watersector in het buitenland. We sluiten de dag af met de uitreiking van de Partners voor Water Award 2012. Welke van de drie genomineerde projecten gaat met deze eervolle prijs naar huis? Meer informatie over de achtergronden van Waterproof 2012, het programma en informatie over aanmelding: www.waterproof-evenement.nl.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. De Nationale Denktank versterkt het Nutrient Platform
Het Nutrient Platform is zeer verheugd dat ze tijdelijk versterkt wordt door de Nationale Denktank. De Nationale Denktank is een stichting die talentvolle en gemotiveerde jonge mensen faciliteert om gedurende drie maanden met een maatschappelijk probleem aan de gang gaan. Dit jaar is het thema 'Duurzaamheid in de Voedselketen'. Hierbinnen houden drie studentes zich specifiek bezig met het thema fosfaatschaarste. Om ervoor te zorgen dat er geen fosfor verloren gaat, adviseert de DenkTank 2012 om de fosforkringloop te sluiten.

Op 10 december organiseert De Nationale Denktank een seminar om dit onderwerp in Nederland verder op de agenda te zetten. Ter voorbereiding hiervoor maakten ze een korte animatiefilm, die in 4 minuten het belang van fosfor in beeld brengt. Klik hier om de animatiefilm te bekijken.

Voor het Nutrient Platform denkt de Nationale Denktank mee over een internationale media-campagne die in ontwikkeling is en nemen ze een rol in het betrekken van de financiële sector bij het Nutrient Platform.

13. Nominaties Waterinnovatieprijs 2012 bekend
De Unie van Waterschappen reikt dit jaar voor het eerst een landelijke prijs uit voor innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Het motto: Zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water.

De nominaties voor de vier categorieën overheden, bedijrven, belangenorganisaties en waternet zijn bekend. Ze lopen uiteen van geavanceerde systemen voor dijkmonitoring tot een kikkerstrip in putklep en van een woonwijk met afvalwaterzuivering tot een terpenplan tegen rivieroverstromingen.

Juryvoorzitter Jacqueline Cramer, Hoogleraar Duurzaam Innoveren Universiteit Utrecht en directeur Utrechts Sustainability Institute zegt over de deelnemers: Eén ding is duidelijk bij alle 156 inzendingen: binnen het waterbeheer werken vele partijen constructief samen aan i nnovatie. Van waterschappen en bedrijven tot kennisinstituten en belangenorganisaties. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 28 november in Amsterdam. Klik hier voor een omschrijving van de genomineerde projecten.

14. Mijnbouwvakbeurs 'Exponor 2013' in Chili
Van 17 tot en met 21 juni 2013 vindt in het Chileense Antofagasta de internationale vakbeurs 'Exponor 2013' plaats. Het is een van de grootste mijnbouwvakbeurzen in Latijns-Amerika. Het evenement is interessant voor leveran ciers van technologie, apparatuur en diensten aan de mijnbouwsector, waaronder watertechnologie. Er is nog plek voor enkele bedrijven.
Klik hier voor meer informatie.

15. Meld u nu aan voor de lunchlezing ‘Water en Brood', 22 november 2012
Kwetsbare delta's, economische diplomatie en Nederlandse kennis

De altijd al aanzienlijke vraag naar Nederlandse expertise ten aanzien van waterbescherming neemt toe. Delta's en kusten ontwikkelen zich mondiaal in hoog tempo. Ook de kwetsbaarheid van deze gebieden neemt toe en in geval van calamiteiten is de financiële schade vaak enorm. New Orleans (2005 en 2012), Bangkok (2011) en New York (2012) geven de kwetsbaarheid van miljoenen steden duidelijk aan. Hoe gaat Nederland met deze situatie om?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (directie DME) organiseert in samenwerking met de ministeries van ELI en I&M een lunchlezing over toenemende kwetsbaarheid, de kansen voor Nederlandse waterexpertise en de rol van economische diplomatie. Prof. Jeroen Aerts deelt zijn ervaringen over Nederlandse kennis in het voorkomen van overstromingsproblematiek, aan de hand van de situatie in New York en de recente effecten van hurricane Sandy. Joan Boer, ambassadeur in Bangkok, geeft lessen voor de toekomst op basis van de Thaise overstroming van 2011. Met speciale aandacht voor de rol van de ambassade en toekomstig businessmodellen voor Nederlandse betrokkenheid.

Programma
Inloop vanaf 11:45 uur
12:00 - 12:05 Welkom door Raimond Hafkenscheid (DME)
12:05 - 12:30 "Kwetsbare deltasteden" - Jeroen Aerts (Vrije Universiteit Amsterdam)
12:30 - 13:15 "Breaking the waves" - Joan Boer (Nederlandse Ambasseur in Thailand)
13:30 - 14:00 Discussie en afronding

De lunchlezing vindt plaats op donderdag 22 november 2012 bij Agentschap NL aan de Juliana Van Stolberglaan 148. U kunt zich tot uiterlijk 19 november aanmelden bij Esther.Barendse@Minbuza.nl.

16. Partners gezocht voor samenwerkingsprojecten met India
Het Ministerie van Economische Zaken heeft met het Indiase Department for Science & Technology een samenwerkingsprogramma genaamd DIWALI. Doel hiervan is om gezamenlijke innovatie te promoten op het gebied van watertechnologie. AgentschapNL zorgt voor de concrete invulling van deze samenwerking. Eén van de eerste acties onder DIWALI is het ontwikkelen van twee innovatieve samenwerkingsprojecten. Adviesbureau WaterIQ heeft twee innovatieve technische concepten uitgewerkt, die zeer goed aansluiten op de behoefte in India naar specifieke nieuwe technologie. Uitstekende businesscases dus. Consultant Freddy Dekkers van WaterIQ gaat de twee concepten verder ontwikkelen tot volwaardige projecten, met daarbij twee consortia van Nederlandse en Indiase partijen. WaterIQ was eerder succesvol met deze aanpak in het IRIS project in Spanje. Bent u als technologieleverancier geïnteresseerd om gezamenlijk met N ederlandse en Indiase partijen deze concepten verder te ontwikkelen tot pilots, meldt u dan aan! Het gaat uiteindelijk om de business die uit de projecten kan voortkomen. Er is in ieder geval behoefte aan onderstaande technologieconcepten in India en daarbuiten. Hier ligt een goede kans om met een goed doordacht concept duurzaam actief te worden op de Indiase markt en andere markten in Azië.

Concept 1: New urban sanitation
Het op een slimme manier behandelen van communaal of industrieel afvalwater, waarbij het effluent ingezet kan worden als irrigatiewater en via de opgewekte energie grondwater gezuiverd kan worden voor andere toepassingen. We zoeken bedrijven die actief zijn op het gebied van electro flocculatie, anaerobe vergisting, ultra- en nanofiltratie en infiltratietechniek.

Concept 2: Recycling Greenhouse
Een innovatieve kas, waarin condens wordt opgevangen voor drinkwater of teelt, waarin communaal afvalwater wordt ingezet voor irrigatiewater, CO2 de plantengroei bevorderd en energie gebruikt kan worden voor verschillende toepassingen. We zoeken bedrijven die actief zijn op het gebied van innovatieve kassenbouw (condensatie), electro flocculatie, anaerobe vergisting, ultra- en nanofiltratie.

Partijen worden geselecteerd op basis van geschiktheid. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Bart Jeroen Bierens of Freddy Dekkers, 06- 13970006.

17. Grontmij verkoopt veldwerkactiviteiten
Grontmij NV heeft bekendgemaakt haar veldwerkactiviteiten in Nederland te verkopen aan Het Veldwerkbureau B.V. De verkoop van de veldwerkactiviteiten is onderdeel van de geselecteerde desinvesteringen. De veldwerkactiviteiten bestaan uit werkzaamheden, zoals het handmatig en mechanisch boren, sonderen en het nemen van water- en bodemmonsters en zijn momenteel onderdeel van de Divisie Planning & Design. De veldwerkactiviteiten worden gezien als non-core activiteit, daar waar de focus van Grontmij ligt op het leveren van ingenieurs- en adviesdiensten. Klik hier voor meer informatie.

OVERIG NIEUWS

18. Ingenieur van het Jaar 2013 gezocht
Voor de Ingenieur van het Jaar verkiezing is KIVI NIRIA op zoek naar een mid-career ingenieur, die zich in zijn of haar werk onderscheidt door een sterke persoonlijkheid, ondernemerschap en innoverend vermogen en die daarnaast bewust bezig is met de maatschappelijke impact van zijn of haar werk. Ken jij iemand die aan deze eigenschappen voldoet? Of ben je het zelf? Meld jezelf of iemand anders dan aan vóór 1 december 2012.

19. Maritieme sector kiest voor Rio de Janeiro, Istanbul en St Petersburg
De Nederlandse maritieme sector wil intensieve samenwerking met andere Maritime Hotspots. Bedrijven, overheid en kennisinstituten hebben op 7 november de richting bepaald voor internationale samenwerking met andere, sterk ontwikkelde, maritieme regio's in de wereld. De focus ligt hierbij niet alleen op versterken van de handelsrelaties, maar ook op het creëren van synergie binnen de gebieden innovatie en human capital. Frank Heemskerk, voorzitter kernteam Export en Promotie van Topsector Water, Renske Peters, programmadirecteur Topsector Water & Water Internationaal - Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Arjen Uytendaal, directeur Nederland Maritiem Land (NML) gaven het officiële startsein voor Maritime Hotspots. Deze kick-off werd georganiseerd als onderdeel van de Maritime Week van 7 tot en met 17 november 2012. Klik hier voor meer informatie.

20. Ecoshape laat zien dat het kan
Bouwen met de Natuur is een duurzame en effectieve strategie om waterveiligheid te vergroten en tegelijk kansen te creëren voor economie, maatschappij en natuur. Dat bleek uit de presentatie van de uitkomsten van het innova tieprogramma Building with Nature. Het concept van Bouwen met de Natuur neemt het natuurlijk systeem als uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie van waterbouwkundige werken.

Voorbeelden van dergelijke oplossingen zijn het gebruik van Oesterriffen in de Oosterschelde om afkalving van getijdeplaten tegen te gaan en de bescherming van tropische kusten door baggerwerken in combinatie met mangrove aanplant. Een ander voorbeeld is de Zandmotor, een grootschalige zandsuppletie ten behoeve van kustveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie.

De strategie van Bouwen met de Natuur is beeldend beschreven in een nieuw boekje. Het boekje heeft ten doel om de kansen van het concept breeduit te verspreiden en zo te komen tot grootschalige toepassing in de praktijk. Gezien de succesvolle uitkomsten van de eerste fase van het programma hebben betrokken partijen zich gecommitteerd aan een vervolg van het Building with Nature programma in de jaren 2013 en verder. Klik hier voor meer informatie over Ecoshape en Building with Nature.

(c) 2012 NWP