NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 40 - 2013

15/11/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. YEP Water zoekt kandidaten!
2. Wetskills Water Award voor kleding verven met bacteriën 
3. Uitnodiging lunchlezing Aqueduct-systeem (WRI)
4. DRR Team: rampen voorkomen en helpen bij wederopbouw
5. Tenderinformatie Roemenië
6. Water OS landenplatformbijeenkomsten tijdens IWW Amsterdam
7. Terugkijken op inspirerend bezoek Mozambikaanse delegatie aan IWW Amsterdam
8. Water & Textiel goed op de agenda gezet tijdens de IWW in Amsterdam
9. Succesvolle Innovatie Estafette voor het Nutrient Platform
10. Lancering Duits Nutrient Platform & ondertekening MoU tussen Nederlands, Vlaams en Duits NP
11. Netwerkbijeenkomst convenant informatieketen water & klimaat (CIWK)
12. Bijeenkomst Waterkwaliteitsmonitoring Yangtze rivier (China)

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
13. Eerste 20 studiebeurzen Topsector Water uitgereikt
14. IJkdijk en Floodcontrol2015 samen voor waterveiligheid
15. Croon wint Femme Tech Bedrijven Award 2013
16. Lancering Holland Colombia Water Platform website
17. Tweede waterconferentie H2o2013 in China

OVERIG
18. Nieuwe serie Water Masterclasses voor ‘jonge waterprofessionals’ 

NIEUWS

1. YEP Water zoekt kandidaten!
Het Young Expert Programme Water (YEP Water) zoekt jonge professionals met internationale ambities om voor 2 jaar uitgezonden te worden naar één van de 44 landen in het kader van Ontwikkelingssamenwerking & Handel! Je kunt solliciteren op een van de volgende functies:
1. Akvo, Burkina Faso, expert in GIS, water management, international development studies with high IT affinity and skills, WASH sector
2. MDF, Ghana, Entrepreneurial young expert in the WASH sector
3. MAX Foundation, Bangladesh, M&E specialist, WASH sector
4. WWF Zambia, Ecohydrologist, hydrologist or landscape ecologist
5. Royal HaskoningDHV (RHDHV), Colombia, Hydrologist/hydraulic engineer
6. Vitens Evides International, Bangladesh, Dhaka 

Je kunt ook solliciteren naar een plek in onze pool van YEP Water kandidaten. Dat betekent dat je niet deze ronde ingezet wordt, maar dat je in een volgende ronde gematcht kunt worden met de beschikbare posities. Lees meer op onze website http://www.yepwater.nl/nl/vacatures.

NWP contactpersoon: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl, tel. 06-46081292.

2. Wetskills Water Award voor kleding verven met bacteriën 
Vol vuur vertelden vijf waterstudenten en Young Professionals uit vijf verschillende landen tijdens het Industrial Leaders Forum op de International Water Week over hun plannen voor duurzaam watergebruik. In plaats van met chemicaliën willen zij in Bangladesh kleding gaan verven met bacteriën. Daardoor zal het oppervlaktewater minder vervuilen terwijl de kledingproductie op peil blijft. Het idee 'Dyeing for a change' werd door de Wetskills-jury gewaardeerd als ‘innovatief’, ‘uniek’ en ‘praktisch toepasbaar binnen twee tot vijf jaar’ en verdiende daarmee de Wetskills Water Award. Lees het complete artikel op Waterforum.net.  

Deze bijdrage van de Young Professionals maakte deel uit van de Wetskills Water Challenge waar vijf internationale teams werden uitgedaagd om oplossingen te bedenken rondom twee thema’s: het recyclen van water in textielfabrieken in Bangladesh en het veiligstellen van water voor voedsel in Noordelijke landen.

Wetskills valt onder de paraplu van het Human Capital programma van NWP in samenwerking met Waternetwerk. Wilt u meer informatie over het Wetskills Water Challenge programma, neem contact op met Johan Oost (H2Oost), programma manager Wetskills, johan.oost@wetskills.com of ga naar www.wetskills.com.

3. Uitnodiging lunchlezing Aqueduct-systeem (WRI)
Het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt u uit voor een lunchlezing over het AQUEDUCT-systeem van het World Resources Institute door mw. Betsy Otto. 

Landbouw, industrie, consumenten; waterschaarste raakt ons uiteindelijk allemaal. Bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en klimaatverandering zullen in de toekomst leiden tot steeds meer overlappende claims op het beschikbare zoetwater. Door de toenemende waterschaarste is het voor zowel beleidsmakers als het bedrijfsleven belangrijk om duidelijk in kaart te krijgen hoe zij met waterschaarste zullen worden geconfronteerd. AQUEDUCT is ontwikkeld door het World Resources Institute en levert nauwgezette informatie over waterstress per stroomgebied en per sector. Hiervoor is een interactieve en zeer toegankelijke tool ontwikkeld. Lees hier meer over AQUEDUCT
 
Betsy Otto is Water Initiative Director bij het Water Resources Institute in Washington D.C. Zij werkt al meer dan 20 jaar samen met overheden, het bedrijfsleven en de non-profitsector op watervraagstukken. Eerder werkte ze onder andere voor American Rivers in Washington D.C., waar ze een bijdrage leverde aan de implementatie van smart water-innovaties. 

De lunchlezing zal plaatsvinden op woensdag 20 november a.s.
Tijd: 12.30 - 13.30 uur (12.00 uur start lunch)
Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg 67), Multi-Purpose Room
Voor het bijwonen van de lunchlezing dient u zich aan te melden bij: kees.oudelenferink@minbuza.nl.  

Bij voldoende belangstelling organiseert NWP na afloop van de lezing nog een nagesprek bij het NWP met mw. Betsy Otto waarin specifiek kan worden ingegaan op betrokkenheid vanuit de Nederlandse watersector. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl.

4. DRR-Team: rampen voorkomen en helpen bij wederopbouw
Het DRR-Team (Dutch Risk Reduction Team) staat voor de beste Nederlandse waterexpertise die snel ingezet kan worden op verzoek van buitenlandse overheden bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen in het buitenland. Het betreft geen noodhulp, maar kennis en expertise op gebied van waterbeheer, waterveiligheid en watervoorziening ter ondersteuning van wederopbouw en preventie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu roepen samen met de brede Nederlandse Watersector dit Dutch Risk Reduction Team in het leven.

Er wordt een database van experts ontwikkeld zodat we op korte termijn Nederlandse experts ter plekke kunnen hebben. Ook komt er een speciale pool van senior experts die beschikken over brede expertise en die Nederland goed kunnen vertegenwoordigen op het hoogste niveau. Zij kunnen ministers en leiders adviseren die geconfronteerd worden met een naderende waterramp of die zich zo snel mogelijk hiervan willen herstellen. De senior experts worden eventueel aangevuld met andere experts die praktisch aan de slag gaan en specifieke landenkennis hebben. Door waterissues adequaat aan te pakken creëren we ook kansen voor de Nederlandse watersector. Het DRR-Team is nog in opbouw, meer informatie volgt de komende weken. Het DRR-Team wordt opgezet door Agentschap NL in samen werking met het NWP.

Contactpersonen: Sandra Cats sandra.cats@agentschapnl.nl  en Koen Overkamp k.overkamp@nwp.nl 

5. Tenderinformatie Roemenië
Op 12 november is er een nieuwe tender voor advieswerk en capacity development op de markt gekomen, die interessant is voor de brede Nederlandse watersector met interesse in Roemenië/Oost-Europa. De tender 'Benchmarking Extension for Regional Operating Companies (ROCs) and support to the Intercommunity Development Associations (IDAs)' wordt gefinancierd via de European Bank for Reconstruction and Development en sluit op 4 december 2013. Het heeft als doel om de Roemeense overheid te adviseren hoe men beter en meer EU fondsen kunnen aanwenden voor verbetering van de watersector en Roemenen daarvoor te trainen in beleidsbepaling, strategieformulering, project planning en uitvoering.

Mocht u meer over de tender willen weten of zoekt u geschikte partners om een mogelijk consortium te vormen, mail dan naar Ioana Dobrescu (Platform Roemenië): i.drobescu@nwp.nl 

6. Water OS landenplatformbijeenkomsten tijdens IWW Amsterdam
Tijdens de International Water Week zijn van verscheidene Water OS landen de ideeën en initiatieven voor samenwerking op het gebied van water uitgebreid besproken. De landenplatformbijeenkomsten voor de Nederlandse watersector vonden in de RAI plaats voor de landen Benin, Ethiopië, Jemen en Kenia. NWP dankt alle aanwezigen, met name de organisaties die hun initiatieven en ideeën gepresenteerd hebben. Graag wijzen wij u op de beschikbare verslagen en PowerPointpresentaties.

Benin
De presentaties (en volgende week het verslag) zijn hier te vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Joop de Schutter (kernadviseur Benin) j.deschutter@nwp.nl en Machteld Galema m.galema@nwp.nl.

Ethiopië
De presentaties en het verslag zijn hier te vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arjen de Vries (kernadviseur Ethiopië) a.devries@nwp.nl en Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl

Jemen
De presentaties en het verslag zijn hier te vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Klaassen (kernadviseur Jemen) w.klaassen@nwp.nl en Ivo van der Linden i.vanderlinden@nwp.nl.

Kenia
De presentaties zijn hier te vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Don Offermans (kernadviseur Kenia) d.offermans@nwp.nl en Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl

7. Terugkijken op inspirerend bezoek Mozambikaanse delegatie aan IWW Amsterdam
Verleden week vond de International Water Week weer plaats in Amsterdam, een evenement waar meer dan 40 buitenlandse delegaties op af kwamen. In het kader van de langdurige bilaterale samenwerking tussen Nederland en Mozambique was er ook een Mozambikaanse delegatie aanwezig.
De delegatie bestond uit het recent gevormde bestuur van het Mozambican Water Partnership/PLAMA (Plataforma Moçambicana de Água) en een vertegenwoordiging van de nationale waterautoriteit van Mozambique, DNA (Direcção Nacional de Águas). Tijdens hun bezoek was er speciale aandacht voor het recent gelanceerde PLAMA, de overstromingsproblematiek en de ontwikkelingen in de havenstad Beira.
Voor een uitgebreider artikel over het bezoek, kijk op de NWP website

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl

8. Water & Textiel goed op de agenda gezet tijdens de IWW in Amsterdam
Een delegatie uit Bangladesh, bestaande uit 4 fabrieksmanagers en 2 vertegenwoordigers van de BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), heeft afgelopen week de International Water Week in Amsterdam bezocht. Gedurende de week hebben zij een interessant programma gevolgd dat hen goed inzicht heeft gegeven in de mogelijkheden vanuit Nederland op het gebied van industriële afvalwaterzuivering, waterhergebruik en waterbesparing. 

Het speciale side-event "Water for Textiles" op dinsdag 5 november trok meer dan 40 geïnteresseerde watertechnologiebedrijven als Nijhuis Water en Redox, overheden, Nederlandse modemerken als G-Star en Tommy Hilfiger, de Nederlandse brancheorganisaties Modint en VGT en de partners in het PaCT (Partnership for Cleaner Textiles) programma dat is opgezet door IFC (International Finance Corporation). Tijdens de sessie werden verschillende toelichtingen en presentaties gegeven door o.a. Marieke Weerdesteijn van Solidaridad, Bastiaan Mohrmann van IFC en Carel de Groot van de ambassade in Dhaka. Hierna vond een paneldiscussie plaats waarin de Bengaalse aanwezigen de lokale problematiek en prioriteiten duidelijk schetsten en aangaven hoe men de uitdagingen in Bangladesh zou kunnen aanpakken. Al met al, een zeer inspirerende bijeenkomst die aanknopingspunten biedt voor de toekomstige betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij investeringen in de duurzaamheid van de textielsector van Bangladesh. 

Voor een uitgebreider verslag van deze sessie, klik hier
Verder voor een uitgebreider artikel over de missie en het delegatieprogramma, zie website NWP

Voor verdere informatie, neem contact op met Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl  

9. Succesvolle Innovatie Estafette voor het Nutrient Platform
Het Nutrient Platform was prominent aanwezig tijdens de vijfde succesvolle editie van de Innovatie Estafette. Meer dan 5000 bezoekers liepen langs de meer dan 250 stands en konden getuige zijn van het sluiten van meer dan 30 akkoorden.

Twee jaar geleden werd tijdens deze dag het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend door 20 partijen, dit jaar stonden de daaruit voortgevloeide successen centraal met het vizier op de toekomst gericht. Een krachtig cross-sectoraal netwerk bestaande uit 32 partijen was aanwezig, er waren verschillende producten met teruggewonnen fosfaat te verkrijgen en met Kees Langeveld op het podium tijdens de plenaire opening was het momentum groot. 

De Innovatie-estafette heeft een fantastisch podium geboden voor het ketenakkoord Fosfaatkringloop. Klik hier voor de inspiratiefilm: http://youtu.be/oc7dOUFhN8E  
Ook was er veel aandacht voor de internationale mediacampagne ‘The Phosphorus Challenge’. Heeft u  de app al? Download de app voor uw iPad nu in AppStore.

10. Lancering Duits Nutrient Platform & ondertekening MoU tussen Nederlands, Vlaams en Duits NP
Op vrijdag 15 november wordt het Deutsche Phosphor Platform gelanceerd in Berlijn. Dit platform zal geheel naar voorbeeld van het Nederlandse Nutrient Platform werken aan het sluiten van de fosfaatkringloop. Bedrijven en kennisinstellingen uit de watersector, de landbouw en de afvalindustrie bundelen samen met de Duitse overheid hun krachten om een markt te creëren voor gerecycled fosfaat.

Tevens zal tijdens de lancering een MoU worden ondertekend door de coördinatoren van het Nederlandse, Vlaamse en Duitse Nutrient Platform waarin de nauwe samenwerking tussen de drie platforms zal worden bekrachtigd. Het komende jaar zoeken de drie landen verder de verbinding om de juiste omstandigheden te creëren voor cross-nationale fosfaat recycling business cases. 

11. Netwerkbijeenkomst convenant informatieketen water & klimaat (CIWK)
Op vrijdag 29 november organiseert het CIWK in samenwerking Royal HaskoningDHV een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst vind plaats bij het hoofdkantoor van RHDHV in Amersfoort vanaf 14:00 uur. Deze middag worden nieuwe en potentiële deelnemers aan u voorgesteld, een update gegeven van de stand van zaken van het CIWK en ingegaan op de specifieke kansen in Colombia gerelateerd aan informatie voor water en klimaat. Om 16:30 uur wordt de middag afgesloten met een borrel.

Graag vragen wij u om deze datum vrij te houden in uw agenda. Via de volgende link kunt u de concept agenda downloaden. Als u hierover vragen of suggesties heeft kunt u dit aan ons sturen via onderstaand e-mailadres.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan info@waterandclimateservices.org.

12. Bijeenkomst Waterkwaliteitsmonitoring Yangtze rivier (China)
Datum: dinsdag 3 december
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Netherlands Water Partnership, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag

Onlangs is een delegatie van RWS, Unesco-IHE,  en Nederlandse sensor en technologie leveranciers op bezoek geweest in Wuhan. De besprekingen met de Changjiang Water Resources Commission en de Yangtze Valley Water Environmental Monitoring Center hadden het doel hen te interesseren voor NL technologie en aanpak op het gebied van waterkwaliteitsmonitoring. Een en ander bouwt voort op eerdere projecten van RWS met deze Chinese partijen. 

De missie heeft geresulteerd in een voorstel voor on line kwaliteitsbewaking met daaraan gekoppeld modellen en instrumentarium op een deel van de Yangtze rivier dat rechtstreeks toelevert aan een reservoir voor grootschalig water transport naar Beijing (Middle Route,  South to North Water Diversion). De opzet van het systeem is enigszins vergelijkbaar met de waarschuwing- en alarmsystemen voor Rijn en Maas.
Het is de bedoeling dat CWRC de investering draagt door aanschaf van apparatuur en benodigdheden en dat het project in het operationeel management wordt opgenomen en gedurende 2 jaar begeleid wordt. 

Doel is nieuwe Nederlandse technologie in dit demonstratie project in te zetten en uitwisseling van innovaties op het gebied van water kwaliteitsmanagement te creëren. De Nederlandse inbreng wordt ondersteunt door RWS, Unesco-IHE voor modellering, supervision en capacity building en microLAN en Grontmij voor (een deel van) de technologie. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst: l.janssen@nwp.nl met cc. aan b.boterman@nwp.nl 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

13. Eerste 20 studiebeurzen Topsector Water uitgereikt
De Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft gisteren de eerste twintig studiebeurzen Topsector Water uitgereikt. De winnaars ontvingen na een selectieproces een 2-jarige beurs die beschikbaar is gesteld door werkgevers uit de watersector.  De watersector die de domeinen maritieme techniek, delta- en watertechnologie omvat, heeft er nadrukkelijk voor gekozen om beurzen op MBO, HBO en WO master niveau aan te bieden. De filosofie van de sector is namelijk dat er vroegtijdig geïnvesteerd moet worden in zowel gouden handjes als in knappe koppen voor de toekomst van de watersector.

Enthousiasme over brede belangstelling
Werkgevers uit de watersector zijn enthousiast over de studiebeurzen Topsector Water. Er zijn al toezeggingen voor ruim 70 beurzen.  Uit de hele watersector hebben bedrijven en instellingen zich gemeld om mee te doen. Van scheepsbouwers als Damen en IHC tot tal van waterschappen zoals Wetterskip Fryslan en het Hoogheemraadschap van Delfland. En van baggeraar Van Oord, Croon Elektrotechniek en Berson UV tot aan het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat. Lees verder op de website van Topsector Water.  

14. IJkdijk en Floodcontrol2015 samen voor waterveiligheid
Vertegenwoordigers van de gouden driehoek: overheid, bedrijfsleven en kennispartners, ondertekenden dinsdag 12 november jl. een intentieverklaring om gezamenlijk te werken aan waterveiligheid.
Denk hierbij aan Siemens, Fugro, Deltares, vertegenwoordigers van het MKB, Rijkswaterstaat en STOWA. Al deze partijen zijn partner van Stichting IJkdijk en Flood Control2015. Met de intentieverklaring geven al deze partijen aan dat ‘ze van mening zijn dat op het gebied van waterveiligheid nog veel is te bereiken en te ontwikkelen, onder andere op het gebied van dijkmonitoring, omgaan met onzekerheden, besluitvorming, ontwerp, belastingen op waterkeringen, crisisbeheersing en meerlaagse veiligheid’. Lees verder

15. Croon wint Femme Tech Bedrijven Award 2013
Slimme bedrijven investeren in technische vakvrouwen. Juist deze bedrijven maken kans op de Femme Tech Bedrijven Award, dé prijs voor bedrijven die vooruitstrevend zijn in het werven, binden en boeien van technische vakvrouwen. De Femme Tech Bedrijven Awards zijn tijdens de Femme Tech Dag op 12 november 2013 uitgereikt in vier technische branches: metaalbewerking, metalelektro, procesindustrie en installatietechniek. In de branche installatietechniek mocht Croon Elektrotechniek de eerste prijs in ontvangst nemen.

Croon ontwikkelt zich voortdurend. De technische sector wordt vaak nog gezien als een mannenbolwerk, maar de sector biedt juist uitstekende kansen voor vrouwen. Hun natuurlijke competenties sluiten goed aan bij de ontwikkelingen in de technische sector. Daarom streeft Croon naar groei van het aandeel vrouwen onder de werknemers. Om die boodschap uit te dragen deed Croon mee aan de Femme Tech Bedrijven Awards. Vrouwelijk talent hoort ook thuis in de top en subtop van het bedrijf. Lees verder

16. Lancering Holland Colombia Water Platform website
Vanaf vandaag kunt u via www.hcwp.nl direct en tijdig informatie over nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector ontvangen. Na inschrijving voor de mailing list nieuwe kansen, houden we u dagelijks per mail op de hoogte van nieuwe kansen die uw interesse hebben. Lees daarbij meer over de missie & visie van het Holland Colombia Water Platform, en de diensten die wij vanuit Bogotá aanbieden. 

Een overzicht van de Nederlands-Colombiaanse watersamenwerking is nog in de maak en meer informatie over zaken doen in Colombia volgt eveneens spoedig. Het Nederlandse waternieuws in Colombia van de laatste maanden hebben we echter wel reeds op een rijtje voor u gezet.
Bij vragen, opmerkingen en/of suggesties, mail naar info@hcwp.nl. De volledige contactgegevens van het Holland Colombia Water Platform vindt u ook op onze website, door hier te klikken.

17. Tweede waterconferentie H2o2013 in China
Op 20 november 2013 vindt in Guangzhou, China alweer de tweede waterconferentie plaats. De eerste, H2o12, werd in 2012 georganiseerd met als doel de Nederlandse watersector in Zuid-China bekendheid te geven. Dit jaar zal de Nederlandse Watersector, onder leiding van het Nederlandse Consulaat Generaal en Royal Eijkelkamp, het platform van H2o13 gebruiken om de kansen in Zuid-China op het gebied van water en bodem aan te grijpen. 

De H2o13 Soil & Water Conferentie (www.h2o13.net) richt zich niet alleen op watermanagement, maar ook op (grond)water/bodemsanering. H2o13 brengt de overheid, bedrijven en kennisinstituten bij elkaar om kennis uit te wisselen en om Sino-Nederlandse samenwerkingsmogelijkheden te bespreken en opdrachten te creëren. Gerenommeerde kennisinstanties zullen de meest recente expertise delen op het gebied van bodem en water.

OVERIG

18. Nieuwe serie Water Masterclasses voor ‘jonge waterprofessionals’
De inschrijving voor de nieuwe serie water masterclasses 2014 is geopend. De masterclasses zijn inspirerende, interactieve sessies van 4 uur waarbij masters ongewone maar uiterst relevante onderwerpen uit de waterwereld met ‘jonge waterprofessionals' bespreken om daarmee inzicht en ervaring over te brengen. De Masterclasses zijn in het verleden steeds goed ontvangen en inmiddels zijn wij alweer aanbeland bij de derde serie.

De vorm is prikkelend met aandacht voor dialoog en persoonlijke verdieping. De masterclasses richten zich op het stimuleren van samenwerking en verandering in de sector, het beter begrijpen van het speelveld en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De masterclasses zijn met name bedoeld voor (jonge) medewerkers die zich actief met buitenland-activiteiten in de watersector bezig houden. 

De masters van deze masterclasses zijn Paul van Koppen, Marjon Reiziger, Linda Reijerkerk en Bert Satijn. De serie omvat 5 masterclasses die elk een halve dag duren. De kick-off wordt gecombineerd met masterclass 2 en vindt plaats op 23 januari 2014. De resterende drie masterclasses volgen op 6 maart, 3 april en 8 mei. Aanmelden voor de hele serie of voor afzonderlijke masterclasses kan via Jennifer Roubies, j.roubies@cvc.nl. Klik hier voor de brochure, of kijk op www.masterclasseswater.nl

(c) 2013 NWP