NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 42 - 2012

30/11/2012

30 november 2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Jacqueline Barendse nieuw bestuurslid NWP
2. Water OS: Nieuwe fase van start
3. Young Expert Programma voor Water: sector en overheid zetten zich in voor jong internationaal talent
4. Tweede serie van inspirerende masterclasses voor waterprofessionals gaat van start in 2013
5. NWP en partners krijgen groen licht voor PIB Australie
6. Oproep tot expertise: drie kernadviseurs in het kader van het Water OS programma
7. Nederlandse watersector zet belangrijke vervolgstappen in Zuid Afrika
8. Zuid Afrika: hoe vergroten we onze businesskansen in 2013?
9. Inkomende missie uit Colombia van 9 tot 13 december
10. Sectorbijeenkomst vervolgaanpak La Mojana, Colombia uitgesteld
11. Aanbesteding Colombia voor Canal del Dique

WATERPROOF NIEUWS
12. Druk bezocht 'Waterproof' biedt informatie, inspiratie en kansen
13. And the winner is…. WISP-3 van Water Insight

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
14. Vier winnaars Waterinnovatieprijs 2012
15. Vacature: Project manager bij WASTE
16. Inzet weeramateurs zorgt voor betere neerslaginformatie
17. Prins Willem-Alexander bezoekt AMREF Flying Doctors in Kenia
18. Floodrisk 2012 geslaagd

OVERIG NIEUWS
19. Nederlandse ambassade in Marokko organiseert conferentie water en tuinbouw

NIEUWS

1. Jacqueline Barendse nieuw bestuurslid NWP
In de NWP bestuursvergadering van 26 november 2012 is Jacqueline Barendse van WASTE benoemd tot lid van het NWP bestuur voor de deelnemersgroep NGO’s. Zij volgt met deze benoeming Rolien Sasse op, die per 1 september 2012 haar functie binnen het NWP bestuur heeft neergelegd. Jacqueline is op dit moment managing director bij WASTE. De afgelopen 20 jaar heeft zij veel praktijkervaring opgedaan op financieel en zakelijk gebied in verschillende sectoren. Zij begon haar carrière bij Philips als Business Development Manager. Daarna was zij bij de ING Bank actief als Investment Manager waar zij verantwoordelijk was voor ‘finance and investments’ (risk capital, subordinated loans, equity participations). Deze financiële expertise heeft zij kunnen inzetten voor een breed aantal projecten gerelateerd aan o.a. toegang tot financiering , microfinanciering, Small Medium Enterprise (SME) ontwikkeling en garantie- fondsen. Jacqueline heeft een brede kennis van ontwikkelingsfinanciering en veel expertise op het gebied van Private Sector Development Programmes en Publiek Private Partnerships.

2. Water OS: Nieuwe fase van start
Deze maanden loopt Water Ontwikkeling Samenwerking 1 (WaterOS 1) op zijn eind en wordt de volgende fase (WaterOS 2) opgestart. Een goed moment om even stil te staan bij de ontwikkelingen tot nu toe. Sinds 2011 is de focus van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingbeleid enigszins verlegd. Thema’s waar Nederland veel ervaring mee heeft, waaronder water, kregen prioriteit. Bovendien is de ambitie: armoedebestrijding door duurzame groei met meer kansen voor de Nederlandse watersector. Uitgangspunt bij WaterOS is het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. Hierbij is voor fase 1 gefocust op vijf landen (Ghana, Kenia, Benin, Zuid-Soedan en Mali). Om de toegang tot de vijf WaterOS landen voor het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen, ook voor het midden- en kleinbedrijf zijn er o.a. landenplatforms opgericht. Voor fase twee (2013-2014) wordt voortgebouwd op de fundamenten die zijn gelegd. Verder wordt het programma uitgebreid van vijf naar elf landen: Bangladesh, Mozambique, Indonesië, Jemen, de Palestijnse Gebieden en Rwanda komen erbij. Ook hier is het doel: meer kansen creëren voor de brede Nederlandse watersector.

Het gehele artikel over WaterOS en informatie over internationaal beleid en internationale kansen vindt u in de zojuist verschenen Water Internationaal Krant. Voor vragen over WaterOS kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij.

3. Young Expert Programma voor Water: sector en overheid zetten zich in voor jong internationaal talent
Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft deze week het langverwachte Young Expert Programma voor Water goedgekeurd. In het Young Expert Programma worden kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven gestimuleerd jonge professionals uit Nederland en de partnerlanden 1 tot 2 jaar internationale ervaring op te laten doen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verjongen en versterken van de professionaliteit en expertise in de watersector in zowel ontwikkelingslanden als in Nederland. Het uitvoeren van het YEP stelt de sector in staat om het netwerk voor de toekomst te helpen opbouwen en zo de aanpak met de geselecteerde OS-landen te verduurzamen. In de toekomstvisie Water2020 benadrukt de watersector het belang van het opleiden van voldoende en goede professionals, zowel voor inspanningen vanuit OS als vanuit economisch perspectief . Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft met het Young Expert Programma invulling aan de wens van de sector om te investeren in jong talent dat internationaal inzetbaar is. Het NWP en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen het programma gezamenlijk uitvoeren binnen een publiek-private samenwerking. Om u verder te informeren, organiseert NWP binnenkort een informatiebijeenkomst waarin het programma en de randvoorwaarden toegelicht worden.

Wilt u meer weten over het Young Expert Programma, neemt u dan contact op met NWP contactpersoon: Huiberdien Sweeris, 070-304 3716.

4. Tweede serie inspirerende masterclasses voor waterprofessionals in 2013 van start
De inschrijving voor de nieuwe serie water masterclasses is geopend. De masterclasses zijn inspirerende, interactieve sessies van 4 uur waarbij masters ongewone maar uiterst relevante onderwerpen uit de waterwereld met ‘jonge waterprofessionals’ bespreken om daarmee inzicht en ervaring over te brengen. De vorm is prikkelend met aandacht voor dialoog en persoonlijke verdieping. De masterclasses richten zich op het stimuleren van samenwerking en verandering in de sector, het beter begrijpen van het speelveld en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De masterclasses zijn met name bedoeld voor (jonge) medewerkers die zich actief met buitenland-activiteiten in de watersector bezig houden. De masters van deze masterclasses zijn Paul van Koppen, Marjon Reiziger, Linda Reijerkerk en Bert Satijn. De serie omvat 5 masterclasses die elk een halve dag duren. De kick-off wordt gecombineerd met masterclass 2 en vindt plaats op 24 januari 2013. De resterende drie masterclasses volgen op 14 februari, 21 maart en 18 april.

Aanmelden voor de hele serie of voor afzonderlijke masterclasses kan via Jennifer Roubies. Klik hier voor de brochure.

5. NWP en partners krijgen groen licht voor PIB Australie
In het kader van de betrekkingen tussen Nederland en Queensland (Australie) heeft een aantal Nederlandse partijen (Deltares, Royal HaskoningDHV, Dutchdam, Fugro, Witteveen + Bos, UNESCO-IHE, Nethaus, Hydrologics en Holland Water Challenge) in samenwerking met NWP een voorstel ingediend bij Agentschap NL in het kader van de regeling Partners voor International Business (PIB). Doel van het plan is de samenwerking op watergebied tussen Nederland en Queensland te intensiveren en verder uit te bouwen. DE PIB-regeling gaat uit van een samenwerking tussen een consortium van private partijen en de NL-overheid om ervoor te zorgen dat de Nederlandse sector goed gepositioneerd wordt met het oog op het verkrijgen van opdrachten en het ontwikkelen van internationale business. Agentschap NL heeft afgelopen week een positieve beslissing genomen op het voorstel. De komende weken zal een plan van aanpak worden uitgewerkt voor de periode 2013 - 2015, waarna de deelnemende partijen zich formeel committeren door het ondertekenen van een convenant met Agentschap NL. Het NWP zal penvoerder zijn namens het consortium.

6. Oproep tot expertise: drie kernadviseurs in het kader van het Water OS programma
Ondersteuning ambassades Rwanda, Jemen, Zuid-Soedan en Netherlands Representative Office in de Palestijnse Gebieden In het kader van het intensiveringprogramma Water OS wordt gezocht naar senior adviseurs met een brede internationale ervaring in Rwanda, Jemen, Zuid-Soedan en/of de Palestijnse Gebieden en kennis van de Nederlandse watersector. De adviseur zal de betreffende ambassade(s) ondersteunen bij het proces van de vertaling van het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) naar concrete programma's en projecten en het duurzaam positioneren van de brede Nederlandse watersector. Hij/zij wordt geacht een brug te slaan tussen de watersector in het partnerland en Nederland en hierbij de Nederlandse watersector actief te betrekken. De intentie is om drie adviseurs aan te stellen voor de vier landen.

De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference. Geïnteresseerden kunnen tot donderdag 13 december 2012 een curriculum vitae sturen aan wateros@nwp.nl. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat uw kennis, ervaring en netwerk is in zowel het partnerland als Nederland. Tevens vragen wij u uw dagtarief te vermelden. Wij streven ernaar om rond half januari 2013 een beslissing te kunnen nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij, 06-14485408 of Ivo van der Linden, 070-304 3712.

7. Nederlandse watersector zet belangrijke vervolgstappen in Zuid Afrika
Afgelopen week zijn twee Nederlandse waterinitiatieven een stap verder gebracht in Zuid-Afrika. Op 26 november werd het concept-Business Plan voor het nieuwe Centre of Expertise  gepresenteerd op de Nederlandse ambassade. De deelnemende partijen eThekwini Water & Sanitation, Rand Water, Vitens Evides International, Wateropleidingen, Waternet en YMOS willen innovatieve Nederlandse technologieën een springplank geven voor de Zuid Afrikaanse markt. In dezelfde week werd de haalbaarheidsstudie voor de Aqua Soil Approach gepresenteerd in twee gemeenten in de Kaap regio. Port Elisabeth en Drakensteijn waren zeer positief over de mogelijkheden voor hergebruik van afval(water) om tuinbouw te stimuleren en gaan hiermee aan de slag. Door het uitvoeren van demonstratieprojecten hoopt men volgend jaar de haalbaarheid te kunnen toetsen en het Business Plan te maken. Beide initiatieven zijn financieel ondersteund door de Transitie Faciliteit en Partners voor Water en gefaciliteerd door het NWP.

Neem voor meer informatie contact op met Dennis van Peppen of Paul van Koppen.

8. Zuid Afrika: hoe vergroten we onze businesskansen in 2013?
Op woensdag 12 december zal het Zuid Afrika landenplatform haar laatste bijeenkomst van 2012 houden bij VNG International (Nassaulaan 12 , Den Haag). In 2012 zijn een aantal nieuwe business cases opgestart binnen de watersector in Zuid Afrika. Hoe kunnen we deze trend verder versterken in 2013? Hoe kunnen we nog meer businesskansen creëren en verzilveren? Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst op 12 december. Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van het Zuid Afrika landenplatform, dan bent u van harte uitgenodigd om van 09:30 uur tot 12:00 uur deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop wordt een netwerklunch aangeboden door VNG International Aanmelden kan door een mail te sturen naar Harold Hoiting.

9. Inkomende missie uit Colombia van 9 tot 13 december
In Nieuwsbrief 38 hebben wij u geïnformerd over de inkomende missie uit Colombia van 9 tot 13 december. Tijdens dit bezoek zullen CorMagdalena, Asoportuaria, MADS, DNP, Fondo de Adaptacion en de KvK van Barranquilla Nederland bezoeken. Deze belangrijke (overheids-) organisaties komen graag in contact met Nederlandse bedrijven die actief zijn in de volgende sectoren: Integrated River Management, Multimodaal transport, Watermanagement, Havenmanagement en Afvalwater. Doel van de missie is uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van watermanagement, riviertransport en havenontwikkeling en om de al bestaande samenwerking met Nederland op dit gebied verder vorm te geven. Tijdens het hoofdzakelijk technische programma zijn diverse sessies gepland waarin u als ondernemer met de delegatie in contact kunt komen om nader kennis te maken, of om van gedachten te wisselen over samenwerking. Bent u actief in deze of aanverwante sectoren, dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan één of meerdere van de sessies. U kunt zich aanmeden via de heer Jan Bruin van het NCH (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering).

10. Sectorbijeenkomst vervolgaanpak La Mojana, Colombia uitgesteld
In Nieuwsbrief 39 hebben we u uitgenodigd voor een sectorbijeenkomst op 11 december om de vervolgaanpak voor de La Mojana projecten in Colombia te bespreken. Omdat er te weinig deelnemers zijn voor deze bijeenkomst, hebben we besloten om de bijeenkomst uit te stellen. Wij informeren u over de nieuwe datum zodra deze bekend is.

11. Aanbesteding Canal del Dique, Colombia (update)
De deadline voor deelname aan de tender wordt door het Adaptatie Fonds in Colombia uitgesteld tot naar verwachting 21 december 2012. Definitieve informatie over dit onderwerp zal bevestigd worden in het nieuwe addendum voor deze tender. De informatie wordt gepubliceerd op de website van het Adpatie Fonds.

WATERPROOF NIEUWS

12. Druk bezocht Waterproof biedt informatie, inspiratie en kansen
Circa 300 mensen bezochten op 27 november het evenement 'Waterproof' van het programma Partners voor Water. Tijdens het ochtendprogramma werden de bezoekers bijgepraat over internationale ontwikkelingen in de watersector, internationaal waterbeleid en de topsector water. Centraal stond de 'derde stap'; hoe kan Nederland vaker deelnemen aan internationaal gefinancierde projecten? U kunt er meer over lezen in de publicatie "Water Internationaal', die ter gelegenheid van Waterproof verscheen. Vervolgens verdiepten de deelnemers zich in drie paralelle sessies in de onderwerpen 'Dutch Delta approach', de 'Water-voedsel-energie-nexus' en 'PPP constructies '. Dit zijn drie gebieden waarin Nederland internationaal kan excelleren. Tijdens het middagprogramma werd de focus nog concreter: in 26 ronde tafelsessies bespraken de deelnemers hoe kansen te verzilveren in landen als Bangladesh en Brazilie, en thema's als leven met zout, energiedijken voor alle delta's, steden op oceanen, etcetera. De resultaten worden de komende weken verzameld, kansrijke concepten worden verder uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Heeft u de dag gemist of wilt u nog even terugkijken, kijk dan naar deze korte sfeerimpressie.

13. And the winner is... WISP-3 van Water Insight
De winnaar van de Partners voor Water Award 2012 is de WISP-3, een soort lasergun die de kwaliteit van oppervlaktewater kan meten. De award werd op 27 november tijdens het Partners voor Water evenement ‘Waterproof’ uitgereikt. De WISP-3 is ontwikkeld door Steef Peters en Marnix Laanen van ‘Water Insight’.  Marnix Laanen ontving de award uit handen van Danielle Hirsch (NGO Both Ends), voorzitter van de vakjury. De jury roemde het project om het innovatieve karakter en de mogelijkheid om simpel en effectief waterkwaliteit te meten. De Award wordt iedere twee jaar uitgereikt door het programma Partners voor Water. De andere genomineerden waren het Sujol project en de waterplanner. Klik hier voor het volledige bericht en filmpjes van de drie genomineerden.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

14. Vier winnaars Waterinnovatieprijs 2012
Op woensdagavond 28 november is in de Rode Hoed in Amsterdam de Waterinnovatieprijs 2012 uitgereikt aan winnaars in vier categorieën. De jury is onder de indruk van de verscheidenheid aan oplossingen binnen de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Kwalitatief hoogstaande en zeer diverse projecten die vaak ‘schitteren in stilte’, volgens de jury. De winnaars zijn blij met dit nieuwe podium voor innovatieve waterprojecten. De winnaar in de categorie Bedrijven is DMC Systeem uit Friesland, een geavanceerde sensortechnologie voor dijkbewaking. De winnaar in de categorie Overheden is Waterschoon. Bij dit project wordt het afvalwater van 232 nieuwbouwwoningen aan de bron gescheiden ingezameld en schoongemaakt in een kleine zuiveringsinstallatie in de wijk. Het terpenplan Rivierverruiming Overdiepse polder wint in de categorie Belangenorganisaties & particuliere initiatieven. Dit is een mooi voorbeeld van publieksparticipatie en helpt overstroming in bovenstrooms gelegen stedelijk gebied voorkomen. Een slim ontgravingsmodel voor het baggeren en schoonmaken van rivieren gaat er met de Waterinnovatieprijs in de speciale categorie Waternet vandoor. Klik hier voor het volledige bericht en het juryrapport.

15. Vacature: Project manager bij WASTE
WASTE is een organisatie die zich bezighoudt met duurzaam afvalmanagement in Afrika, Azie, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Hiertoe werkt WASTE samen met organisaties ter plaatse. WASTE is op zoek naar een project manager voor het sanitatieprogramma. Klik hier voor de volledige vacature. U kunt tot 14 december 2012 uw sollicitatiebrief met CV indienen bij Mireille Portier.

16. Inzet weeramateurs zorgt voor betere neerslaginformatie
Vanaf november 2012 zijn de neerslaggegevens van honderden weeramateurs geïntegreerd in de neerslaginformatie van HydroNET. HydroNET, een project van HydroLogic, geeft gedetailleerde informatie over waar, wanneer en hoeveel neerslag er is gevallen. Die informatie is belangrijk voor het waterbeheer in Nederland en België. HydroNET combineert informatie van neerslagradars met regenmeters op de grond. Met de toevoeging van de weeramateurs komt het totaal aantal regenmeters dat wordt gebruikt voor de correctie van de radar op ruim 600. Dat aantal is een unicum, nog nooit eerder werden er in Nederland zoveel regenmeters gebruikt voor dit doel. Het resulteert in betere neerslaginformatie die voor iedereen beschikbaar is. Hetweeractueel.nl, Hydrologic en Witteveen+Bos werken samen in dit project. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

17. Prins Willem-Alexander bezoekt AMREF Flying Doctors in Kenia
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje brengt op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december een bezoek aan AMREF Flying Doctors in Kenia. Prins Willem-Alexander vliegt zelf naar projecten op het gebied van hygiëne en sanitatie, meisjesbesnijdenis en mLearning (leren via de mobiele telefoon). De Prins is al in Kenia aanwezig vanwege de 19e vergadering van de UNSGAB, de Adviesraad van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor water en sanitatie. Aansluitend bezoekt hij diverse gezondheidsprojecten van AMREF Flying Doctors. Hiervoor vliegt hij zelf in een van onze Cessna's naar de gebieden Magadi en Loitokitok.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

18. Floodrisk 2012 geslaagd
Floodrisk 2012, de tweede Europese conferentie over overstromingsrisicobeheer in Rotterdam, trok meer dan 500 deelnemers uit veertig verschillende landen. Niet alleen de Europese landen waren vertegenwoordigd, er waren ook deelnemers uit Afrika, Amerika en het Verre Oosten. Doel van Floodrisk is het bij elkaar brengen van wetenschappers, veldwerkers en beleidsmakers die met overstromingsrisico’s te maken hebben. Floodrisk 2012 werd georganiseerd door Deltares, HR Wallingford en het onderzoeksprogramma Flood Control 2015. Flood Control 2015 organiseerde een speciale wedstrijd georganiseerd waarin internationale studenten werden uitgedaagd een nieuwe serious game te ontwikkelen op het gebied van floodcontrol. De tijd was beperkt: 24 uur. In totaal namen ruim 25 studenten deel, opgedeeld in zes teams. De prijs ging naar het spel Bangkok be aware.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

OVERIG NIEUWS

19. Nederlandse ambassade in Marokko organiseert conferentie water en tuinbouw
De Nederlandse ambassade in Marokko organiseert op vrijdag 7 december een conferentie over Nederlandse ervaring in de water en tuinbouwsector en mogelijkheden tot samenwerking in Marokko. Klik hier voor het Franstalige programma. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade.

(c) 2012 NWP