NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 42 - 2013

29/11/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. Save the date: Aid & Trade in a Day
2. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week
3. Waterbeurs Ecwatech in Rusland
4. Eu Waterdag Kroatië & Dutch Water Days Slovenië
5. Watertechnologie kansen in Colombia: rapport beschikbaar
6. Twee consultants gezocht voor verkenningsmissie Bor en Twic East Counties, Jonglei, Zuid Soedan
7. Deltares en HKV-lijn in Water aan de slag met FEWS Bangladesh
8. Scholieren interesseren voor watersector tijdens Careerdays
9. Young Experts Indonesië klaar voor vertrek
10. Reminder: Informatiesessie Securing Water for Food voor innovatieve (startende) ondernemers

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Symposium 'Zout grondwater in kustgebieden: van probleem tot oplossing'
12. Nieuwe kansen Colombia
13. Gemeenten verbeteren stedelijk waterbeheer
14. Aquatech India 2014 - Call for papers

OVERIG
15. Vacature Project Developer Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta) 

NIEUWS

1. Save the date: Aid & Trade in a Day
Sinds een aantal jaar organiseert NWP een jaarlijks evenement voor de Nederlandse watersector waarbij gedurende een dag een algemene update gegeven wordt over water en ontwikkelingssamenwerking. Op 6 februari 2014 zal dit evenement wederom gehouden worden onder de naam: Aid & Trade in a Day.

Het huidige kabinet zet in op een combinatie van ontwikkelingssamenwerking en handel. Dit biedt kansen - zo zijn er veel innovatieve programma’s en financieringsinstrumenten die de Nederlandse watersector beter in staat stellen om in ontwikkelingslanden te ondernemen. Maar er zijn ook uitdagingen: hoe werkt dat in de praktijk, een samenwerking tussen een NGO en een MKB partij?

Op 6 februari zullen we middels een divers programma proberen om praktische handvatten te bieden en nieuwe ontwikkelingen te delen. Of u zich nu meer geroepen voelt door 'Aid' of 'Trade' of allebei, we nodigen u van harte uit! Reserveer 6 februari alvast in uw agenda. Informatie over programma en locatie volgen later.

2. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week
Het NWP zal bij voldoende belangstelling samen met VLM, Water Alliance en Aqua Nederland een collectieve beursdeelname organiseren tijdens de Singapore International Water Week (SIWW), 1-5 juni 2014. De focus van de SIWW 2014 ligt op Municipal Water, Industrial Water, Integrated City-Environment-Water, and Future of Water. Het programma omvat onder andere een Water Convention, Water Expo, Water Leaders Summit en verschillende business fora. Meer informatie hierover is te vinden op www.siww.com.sg.

Partijen uit de Nederlandse watersector kunnen deelnemen in het Netherlands Water Pavilion door vierkante meters af te nemen. Kosten voor deelname bedragen 400-450 euro per m2 exclusief BTW. De prijs is inclusief standbouw, catering tijdens de beurs en organisatiekosten. Eventuele extra’s voor uw deel van de stand kunnen in overleg tegen meerkosten worden besteld.

Voordelen van collectieve deelname aan de SIWW zijn:
• De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
• Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
• Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en uw bezoekers wordt verzorgd;
• De organisatie wordt u uit handen genomen;
• Extra profilering via de website van de SIWW;
• Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
• Een scherpe m2 prijs voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra.
De Water Expo van de SIWW is een van de belangrijkste water trade shows in de wereld, met een focus op innovatie, producten, diensten, maar ook aandacht voor case studies op het gebied van watertechnologie. De Water Expo vindt plaats van 1-5 juni 2014 in het Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore.

Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl / tel: 070-3043707

3. Waterbeurs Ecwatech in Rusland
Van 3 t/m 6 juni 2014 vindt in Moskou de toonaangevende waterbeurs Ecwatech plaats. Met bijna 12.000 bezoekers is dit de grootste waterbeurs in Rusland en omringende landen. Parallel aan de Ecwatech wordt de conferentie “Water Supply and Waste Water Treatment in Towns and Communities” georganiseerd.

Het NWP, Water Alliance en VLM willen graag weten welke bedrijven interesse hebben om deel te nemen aan de Ecwatech 2014 met een bescheiden collectief paviljoen (eventueel met match making / site visit). Aan de hand van de reacties en specifieke wensen zullen we kijken wat er mogelijk is.

Contactpersoon: Sandra Borst, s.borst@nwp.nl 

4. Eu Waterdag Kroatië & Dutch Water Days Slovenië 

Kroatië - EU Waterdag
De Nederlandse ambassade in Zagreb en NWP organiseren op woensdag 12 februari 2014 een netwerkevenement “Watermanagement en EU fondsen”, in samenwerking met o.a. het Kroatische Ministerie voor Regionale Ontwikkeling en EU fondsen, Ministerie van Landbouw, Ministerie van Milieu en “Croatian Waters”. Dit evenement biedt Nederlandse spelers een uitgelezen kans om:

  • Inzicht te krijgen in de Kroatische prioriteiten en plannen voor de watersector voor de komende EU fondsenperiode (2014 – 2020). Accent zal liggen op grote infrastructurele afvalwaterprojecten, irrigatie en “flood protection",
  • De Nederlandse expertise op deze gebieden in Kroatië op de kaart te zetten,
  • Potentiële Kroatische samenwerkingspartners te ontmoeten: in totaal worden circa 250 spelers verwacht, o.a. nationale en lokale overheden, nutsbedrijven en commerciële bedrijven.

Het ochtendprogramma op 12 februari richt zich op de uit te voeren projecten voor de komende EU fondsenperiode. 's Middags staat een Business Event op het programma met de belangrijkste Kroatische aannemers en consultants. Daarnaast is er op 13 februari in de ochtend de mogelijkheid tot een site visit aan een van de EU-projecten in de regio, afhankelijk van de interesse van de Nederlandse deelnemers. Meer informatie en het voorlopige programma van het evenement zijn te verkrijgen bij Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

Slovenië - Dutch Slovene Water Days
Aansluitend aan de Waterdag in Kroatie, wordt op 13 en 14 februari door de Nederlandse ambassade in Ljubljana en het NWP voor de geïnteresseerden bedrijven een bezoek aan Slovenië georganiseerd. 

Tijdens deze 'Dutch Slovene Water Days' maakt u kennis met de belangrijkste spelers binnen de Sloveense overheid. Daarnaast staat er matchmaking op het programma met Sloveense bedrijven, met focus op (afval) waterbehandeling, water supply, irrigatie en flood protection. Onderdeel van het programma zal zijn:

  • Presentatie van infrastructurele projecten die de aankomende EU fondsenperiode (2014-2020) uitgevoerd moeten worden,
  • Succesvol zaken doen met de Sloveense watersector,
  • Meet & Match: B2B machtmaking event,
  • Site visit & networking event.

Op verzoek kan de Nederlandse ambassade in Ljubljana voor individuele bedrijven een tailor made programma aanbieden.  Onlangs is een marktscan verschenen over de kansen voor de watersector in Slovenië. Deze marktscan is op te vragen bij Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

Zowel voor het programma in Kroatië als in Slovenië worden geen kosten berekend, met uitzondering van de kosten voor uw eigen reis- en verblijf. Wel wordt een fee voor "no-show" in rekening gebracht wanneer u na officiële aanmelding uw deelname moet cancellen. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl, 0703043707

5. Watertechnologie kansen in Colombia: rapport beschikbaar
Voor geïnteresseerden in de kansen op het gebied van watertechnologie in Colombia, is het rapport van de fact-finding missie die dit jaar uitgevoerd is beschikbaar. U kunt het rapport aanvragen via colombia-platform@nwp.nl.

Voor meer informatie kunt een e-mail sturen naar Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl 

6. Twee consultants gezocht voor verkenningsmissie Bor en Twic East Counties, Jonglei, Zuid Soedan
In het kader van het Water OS programma wordt begin december een Verkenningsmissie uitgevoerd in Bor en Twic East Counties, Jonglei State in Zuid Soedan waarbij verbeteringen worden voorgesteld mbt. waterbeheersing in het plaatselijke stroomgebied van de El Shebel rivier. De missie geeft aan wat de relatie is tussen verbeterde waterbeheersing (flood control) en verbetering van lokale voedselproductie en veehouderij. De missie zal verder aanbevelingen doen tot versterking van de capaciteit van de lokale overheid om dijken beter te onderhouden. Daarbij wordt ook aangegeven hoe de plaatselijke boeren en veehouders duurzaam gebruik kunnen maken van de dijken en aanliggende landbouw gebieden.

Voor de missie worden twee consultants gezocht. Aanbiedingen worden geselecteerd op basis van criteria zoals verwoord in de ToR. In de aanbieding dient u mee te nemen: dagtarief, dsa, autohuur en reiskosten. Het maximale bedrag voor deze missie is: 44.000 euro excl. btw. De lokale consultants zijn reeds ingehuurd, daarvoor hoeven geen kosten te worden opgenomen in de aanbieding.

Contact: Wim Klaassen, w.klaassen@nwp.nl 

7. Deltares en HKV-lijn in Water aan de slag met FEWS Bangladesh
In het kader van het Water Mondiaal programma is door Agentschap NL opdracht verleend voor het demonstreren van een effectiever, nauwkeuriger, specifiek geografisch en gebruiksvriendelijk waarschuwingssysteem voor overstromingsinformatie in Bangladesh in samenwerking met het Flood Forecasting en Warning Centre (FFWC). Het consortium Deltares / HKV-lijn in water heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van dit project.

Het project heeft een servicegerichte aanpak, met de informatiegebruiker als uitgangspunt.
Het achterliggende doel van dit project is door het verbeteren van de verspreiding van vroegtijdige waarschuwing en communicatie over rivieroverstromingen of in het algemeen extreme wateroverlast in stroomgebieden, door middel van state-of-the-art informatie en communicatie technieken, bij te dragen aan verbeterde veerkracht en paraatheid op gemeenschapsniveau. Tevens vloeit mogelijk uit dit project voort dat er een servicerelatie ontstaat en een business model waarmee de basis voor lange termijn dienstverlening wordt gelegd.

Het FFWC werd opgericht in 1972 onder de paraplu van de Bangladesh Water Development Board. Sindsdien heeft zij een uitgebreid systeem ontwikkeld voor de inzameling en verwerking van hydrologische en andere gegevens als input voor voorspellingsmodellen. Het systeem wordt gebruikt om overstromingsverwachtingen en waarschuwingen af te geven, en deze tijdens overstromingsseizoen dagelijks te verspreiden aan een scala van overheids- en nongouvernementele organisaties, media en andere belanghebbenden.

Ondanks de voortdurende inspanningen op het verbeteren en verspreiden van vroegtijdige waarschuwing, is het nog steeds moeilijk om de mensen in de dorpen tijdig te bereiken als er overstromingsgevaar dreigt. Er zijn belangrijke verbeteringen mogelijk in het maken van effectieve waarschuwingsberichten, vooral als het gaat om de verspreiding van de waarschuwing aan belangrijke actoren in het veld, wat nodig is om mensen en instellingen in staat te stellen om maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van overstromingen te verminderen. Dit project draagt daar aan bij.

Contactpersoon Partners voor Water: Corine de Zeeuw, 088 - 602 1499

8. Scholieren interesseren voor watersector tijdens Careerdays
Op woensdag 27 november waren de JetNet Careerdagen bij het Windesheim college in Zwolle. Waterwonderen-ambassadeur Erik Driessen van Vitens was erbij en was te vinden bij een stand van Wetsus. Erik vertelt: "Scholieren vanuit de verre omstreken kwamen checken welke bedrijven er zoal waren om eventueel te gaan werken. Naast ons trof je er bijvoorbeeld ook Unilever, Tata Steel, DSM en Rijkswaterstaat aan. Ons standje was gemaakt door de collega’s van Wetsus. We hadden er drie leuke experimenten staan. Eentje waar je met heel hoge elektrische spanning water kan laten kleven tot een soort bruggetje tussen twee glazen. Een sliertje water van een paar centimeter… de ogen van de scholieren rolden van verbazing! Jos van Dalfsen van Wetsus vertelde er een leuk verhaal bij."
Lees meer op de website van Waterwonderen.nl

9. Young Experts Indonesië klaar voor vertrek
Dit weekend vertrekken twee Nederlandse Young Experts naar Indonesië om via het Young Expert Programme Water (YEP Water) voor 2 jaar voor Witteveen+Bos in Indonesië te gaan werken. Naast deze twee Nederlandse Young Experts zet Witteveen+Bos ook 2 lokale Young Experts via YEP Water in. Deze 2 Indonesiërs, Anton en Aditya, waren de afgelopen weken in Nederland. Samen met Arthur, een van de Nederlandse Young Experts, vertellen zij over hun ervaringen en verwachtingen. Lees meer op de website van YEP Water.

10. Reminder: Informatiesessie Securing Water for Food voor innovatieve (startende) ondernemers
USAID (Verenigde Staten) en SIDA (Zweden) ontwikkelen in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS het programma Securing Water for Food, www.securingwaterforfood.org.
Het programma richt zich op verbeteringen op het raakvlak van water en voedselzekerheid door de implementatie en de uitbreiding van innovaties, technologie en entrepreneurship. 

Op initiatief van het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta), NWP en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal er op woensdag 4 december bij YES!Delft in Delft van 9:30-12:00 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor innovatieve (startende) ondernemers uit de water, landbouw en foodsector die belangstelling hebben voor het Securing Water for Food programma. Het doel van de bijeenkomst is potentiële deelnemers te informeren over de achtergrond en de details van het programma en hen voor te bereiden op het schrijven van een conceptvoorstel/proposal. 

Lees meer op de NWP website.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Symposium 'Zout grondwater in kustgebieden: van probleem tot oplossing'
Op 6 december 2013 zal Perry de Louw van Deltares op de VU zijn proefschrift verdedigen met de titel: Zoute kwel in delta’s. Preferente kwel via wellen en interacties tussen dunne regenwaterlenzen en zoute kwel.

In het kader van Perry’s promotie organiseert Deltares op 5 december een symposium over grondwater verziltingsprocessen en oplossingen voor een duurzame zoetwatervoorziening. In de ochtend zullen 5 presentaties worden gegeven vanuit het onderzoek. Speciale gast is Clifford Voss van de United States Geological Survey (USGS) die als eerste spreker zal ingaan op het gebruik van grondwatermodellen voor grondwaterbeheer in kustgebieden.

Perry de Louw presenteert zijn belangrijkste bevindingen van zijn promotieonderzoek over zoute kwel en zal kort ingaan op de consequenties voor de zoetwatervoorziening in de Nederlandse delta. Vóór de lunch zullen zeven PhD-studenten in 1-2 minuten hun poster introduceren die tijdens de lunch wordt gepresenteerd. Na de lunch komen de landbouw, waterbeheerders en beleidsmakers aan het woord. Ochtendprogramma is in het Engels, middagprogramma in het Nederlands.

Het symposium op 5 december vindt plaats bij Deltares,  Aanmelden kan door een email te sturen naar Perry.delouw@deltares.nl.  Voor meer informatie zie hier.

12. Nieuwe kansen Colombia
Het Holland Colombia Water Platform heeft de volgende nieuwe kansen in Colombia geïdentificeerd:
- Opzet informatie/kwaliteitssysteem tbv beheer gevaarlijke afvalstoffen en waterkwaliteit Bogotá
- Bouw / optimalisatie afvalwaterzuiveringssysteem gemeente ten zuiden van Santa Marta
- Impact studies industriële en havenontwikkeling Urabá regio (ten noorden van Medellín)
- Audit (overstromings)risico´s openbare werken gemeente ten zuiden van Santa Marta
Voor verdere details, zie de gerelateerde nieuwspagina op de HCWP website

Het Holland Colombia Water Platform informeert via www.hcwp.nl vrijwel dagelijks over nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector. Na inschrijving voor de HCWP nieuwe kansen maling list, ontvangt u deze direct per mail.

13. Gemeenten verbeteren stedelijk waterbeheer
De riolering werkt in Nederland over het algemeen probleemloos en dat vindt iedereen eigenlijk vanzelfsprekend. Gemeenten houden met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden. Dat blijkt uit de Benchmark Rioleringszorg 2013 die Stichting RIONED donderdag 28 november jl. aanbood aan Ina Adema namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten en aan Paulus Jansen, voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.  Lees verder.

Het koepelrapport “Riolering in beeld 2013” is hier te downloaden. 

14. Aquatech India 2014 - Call for papers
From May 6 - 8 2014, the fifth edition of Aquatech India will be held at the Pragati Maidan in New Delhi. As a one-of-a-kind international high quality exhibition and conference, Aquatech India serves the complete Indian water sector by providing an extensive exhibition programme along with unparalleled networking opportunities.
Hosting over 125 exhibitors and 5000 water industry professionals with the latest products and innovations in process, drinking, and waste water technology, Aquatech India is renowned as the largest and most international water show in India. The event is supported by the Ministry of Urban Development, International Water Association (IWA), and Indian Water Works Association (IWWA) among others. 

Conference
The Council is now accepting paper abstracts for the Aquatech India Conference. Conference speakers will have the opportunity to gain professional recognition by exchanging knowledge and sharing ideas with a high profile audience of influential professionals from India's fast expanding water sector. Aquatech India provides a platform to raise awareness of water supply and waste water treatment problems in India. The call for papers deadline is 30 November 2013.

Spotlight on industrial water use
In line with market demand, the special focus for 2014 will be on the industrial use of water. The Industrial Water scarcity has become one of the most pressing global development challenges of the 21st century. Both physical and economic water scarcity leads to negative outcomes related to health, agricultural productivity and growth of the commercial and industrial sectors. We believe that leaders in the water and industrial sectors should join forces to solve these challenges. Therefore, at Aquatech we put the spotlight on industrial water use! Aquatech Amsterdam was proudly supported by an ILF panel that included Coca-Cola, PwC, Heineken, Rabobank, Amiad, Pentair and many more. The story continues in India, where industrial leaders will join forces again through the ILF in India.

More information can be found on www.india.aquatechtrade.com.

OVERIG

15. Vacature Project Developer Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta)
Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPDelta) is een programma dat het cluster deltatechnologie en water als kristallisatiepunt voor innovatieve initiatieven versnelt en zichtbaar maakt. Het programma richt zich daarbij op het bevorderen van samenwerking tussen (startende) bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn op het gebied van deltatechnologie en waterbouw. VPDelta bevordert, jaagt aan en verstevigt de valorisatieketens in de sector. Dit Europees gefinancierde programma is opgezet door de gemeenten Delft, Rotterdam en Dordrecht, TNO, Deltares, Unesco IHE, Hogeschool Rotterdam, TUDelft, Unie van Waterschappen, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap Delfland. VPDelta wordt uitgevoerd door de TU Delft (waaronder het programma management) en de ROM Zuidvleugel. Het VPdelta team zoekt versterking

Voor meer informatie Marjan Kreijns: m.s.kreijns@tudelft.nl  en www.vpdelta.nl 

(c) 2013 NWP