NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 43 - 2012

10/12/2012

7 december 2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. NWP inventariseert beursdeelnamen in 2013
2. Uitnodiging bijeenkomst China en Topsector Water op 18 december
3. Aandacht voor watertechnologie op Dutchwatersector.com
4. Nationaal Watertraineeship van start met 5e groep trainees!
5. Nieuwe stap in bijdrage aan Jakarta Coastal Defense Strategy
6. Magazine over Nederlandse wateractiviteiten in Indonesië
7. Water OS vanuit Rwanda
8. Meld u nu aan voor OS in a Day 2012 op 11 december 2012
9. Aanbevelingen voor dijkbescherming en herstel in Colombia

WATERPROOF NIEUWS
10. Bekijk het sfeerverslag van Waterproof 2012

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Gerard Doornbos vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen
12. WaterAlliance organiseert Symposium WaterLink 13. Shifts in urban water governance, 13 december
14. PIB Brazilië voor VLM en Global Matching
15. Vacture: P hD position Water footprint assessment precision irrigation
16. Bangladesh: Call voor faecal sludge treatment options

OVERIG NIEUWS
17. Webinar op 12 december over Urban Rainwater Harvesting.
18. Workshop Mission Connect 1.0 bij HAS Den Bosch
19. Congres Watervisie 2012 met thema Waterbewust
20. Vooraankondiging jaarlijkse special Water in Telegraaf
21. Nieuwsbrief Topsector Water - nummer 13

NIEUWS

1. NWP inventariseert beursdeelnamen in 2013
Met de feestdagen voor de deur is het tijd om de kalender voor 2013 te vullen. Daarom is er een inventarisatie gemaakt van beurzen en congressen in 2013 waar NWP, VLM, Water Alliance en Aqua Nederland gezamenlijk op in willen zetten. Het gaat om de volgende internationale activiteiten:
International Water Summit, Abu Dhabi - VAE, 15-17 januari 2013
AMERICANA, Montreal - Canada, 19-21 maart 2013
Aquatech India, New Delhi - India, 8-10 april 2013
IWEX, Birmingham - UK, 16-18 april 2013
Wasser Berlin, Berlijn - Duitsland, 23-26 april 2013
WE Power, Saudi-Arabië, 12-14 mei 2013
REW, Istanbul - Turkije, 13-16 juni 2013
Expo APA, Boekarest - Roemenie, 10-12 juni 2013
Weftec, Chicago - USA, 5-8 oktober 2013
IWA Development Congress & Exhibition, Nairobi - Kenia, 14-17 oktober 2013
IFAT India, Mumbai - India, 24-26 oktober 2013
FIMAI, Sao Paulo - Brazilie, 5-7 november 2013
Voor 2014 staan in ieder geval de IFAT en de SIWW 2014 op het programma.

Op dit moment wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid van deelname aan de bovenstaande evenementen. Zodra dit bekend is informeren wij u over de kosten, de vorm en de invulling van de evenementen. Indien u interesse heeft in deelname aan een van de beurzen neemt u dan contact op met het NWP, Suzanne Tietema, 070 3043707

2. Uitnodiging bijeenkomst China en Topsector Water op 18 december
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst China en Topsector Water op dinsdag 18 december van 10 tot 12 uur bij het NWP, aan de Bezuidenhoutseweg 2 in Den Haag. Willem Mak, plv. directeur van de programmadirectie Topsector water opent de bijeenkomst. Na een kennismakeingsronde volgt een presentatie van Gerard de Vries, China coordinator van Rijkswaterstaat. Zie hiervoor het nieuwsbericht over het China Europe Water Platform. Daarn a is er aandacht voor strategiebepaling voor 2013 en missie(s) van bewindspersonen.

Voor aanmeldingen of suggesties voor de agenda kunt u contact opnemen met Lies Janssen. Geef u per omgaande op, in verband met de capaciteit in de vergaderzalen.

3. Aandacht voor watertechnologie op Dutchwatersector.com
In november leidde de orkaan Sandy tot veel nieuwe bezoekers op www.dutchwatersector.com. 10.000 unieke bezoekers bekeken de berichtgeving over de mogelijke Nederlandse bijdrage aan het oplossen van de Amerikaanse kustproblematiek. In december heeft Dutchwatersector weer ruim de aandacht voor watertechnologie. Er verschenen artikelen over de internationale activiteiten van Hatenboer-Water, Paques, de Friese samenwerkende watertechnologie, het ECOBAS project in Bangladesh en de innovatieve WISP-3, die de Partners voor Water award won. Klik hier om de diverse artikelen te lezen.

4. Nationaal Watertraineeship van start met 5e groep trainees
Eind november is de vijfde groep van het Nationaal Watertraineeship gestart. Deze jonge, gemotiveerde nieuwe trainees kunt u onder andere tegenkomen bij Tauw, Movares, Waterschap Brabantse Delta en TNO. Wilt u meer over ze weten? De trainees en hun begeleiders worden de komende tijd voorgesteld tijdens verschillende interviews in het Vakblad H2O. Lees meer over de trainees en het Nationaal Watertraineeship in hun eigen nieuwsbrief.

5. Nieuwe stap in bijdrage aan Jakarta Coastal Defense Strategy
In het kader van de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Indonesië is een nieuwe stap gezet. In juli 2011 heeft Ben Knapen, toenmalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ondersteuning toegezegd voor het ontwikkelen van een masterplan om Jakarta te beschermen tegen overstroming vanuit zee. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt Agentschap NL voor de invulling daarvan. In dat kader zijn twee projecten gedefinieerd:
- het opstellen van een masterplan,
- het ondersteunen van een Indonesische Programme Management Unit.

Op 22 november heeft Agentschap offertes ontvangen voor beide projecten. Momenteel vindt de beoordeling plaats. Op 13 d ecember zal Agentschap NL een besluit nemen over de gunning. De projecten hebben een looptijd van 2 jaar, het gezamenlijk budget is 3 miljoen euro. De start van de uitvoering is gepland voor 7 februari 2013. Neem voor meer informatie contact op met Aris Schellinkhout.

6. Magazine over Nederlandse wateractiviteiten in Indonesië
Onlangs is het magazine Air Belanda Indonesia verschenen. Met dit magazine is geprobeerd in de volle breedte aandacht te besteden aan de watersamenwerking die er tussen Indonesië en Nederland in de loop der jaren is opgebouwd. De artikelen laten voor de verschillende subthema’s binnen het brede water-veld de toegevoegde waarde van de samenwerking zien, belicht vanuit het perspectief van betrokkenen uit beide landen. In het midden van het magazine zit een ‘uitklapkaart’ van Indonesië, met daarop de activiteiten/projecten op het gebied van water die m et medewerking van Nederlandse organisaties worden uitgevoerd. Hiermee wordt een beeld gegeven van de veelzijdigheid aan Nederlandse betrokkenheid. Dit magazine wordt zowel in het Nederlandse als Indonesische netwerk verspreid. Om ook zoveel mogelijk Indonesische betrokkenen te bereiken zal ook een versie in Bahasa Indonesia worden gemaakt.

Naast promotionele waarde dient dit magazine ook een ander doel: we hopen dat het aanzet tot meer en betere samenwerking, om de effectiviteit en toegevoegde waarde van de totale Nederlandse inzet in Indonesië te vergroten! Het tijdschrift is een uitgave van de Nederlandse overheid, programma Partners voor Water en het NWP.

Klik hier voor de digitale de publicatie. Een papieren versie kunt u opvragen bij Lonneke van Klei o.v.v. tijdschrift Indonesië.

7. Water OS vanuit Rwanda
Rwanda is een land dat al goed op weg is op het gebied van IWRM (Integrated Water Resources Management.). De commissie MER voert momenteel een strategic environmental assessment uit van het IWRM programma. De Nederlandse ambassade in Kigali zal dit programma de komende jaren implementeren. Hierbij is een proces manager van de comissie MER betrokken, een SEA expert en een IWRM expert van waterschap Aa en Maas.

Het Water OS programma, waarvoor momenteel een kernadviseur geworven wordt, zet zich in om te inventariseren hoe de Nederlandse watersector waarde kan toevoegen aan de uitvoering van het programma in Rwanda. Op dit moment in Joris van Oppenraaij in Rwanda om Water OS in Rwanda verder vorm te geven, in samenwerking met de ambassade. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

8. Meld u nu aan voor OS in a Day 2012 op 11 december 2012
Bent u benieuwd naar recente ontwikkelingen op het gebied van water en ontwikkelingssamenwerking? Meld u dan nu aan voor OS in a Day op 11 december a.s. OS in a Day bestaat uit een middagprogramma met een plenair deel en verschillende workshops. Het biedt informatie over water & finance, PPP-regeling Fonds Duurzaam Water en USA filantropen initiatief, water & ontwikkelingssamenwerking (het Water OS-II programma), water & duurzaamheid en noodhulp. Het programma vindt plaats in het Novotel City Centre hotel te Den Haag. Na afloop van OS in a Day kunt u voor een drankje aansluiten bij de NWP Waterpoort. OS in a Day wordt georganiseerd door NWP in samenwerking met DGIS/DME en Akvo. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van het programma Partners voor Water.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frodo van Oostveen of Paul van Koppen.

9. Aanbevelingen voor dijkbesc herming en herstel in Colombia
Royal HaskoningDHV heeft samen met Colombiaanse bedrijf OSSO een studie uitgevoerd naar maatregelen op de korte en langere termijn voor de bescherming, herstel en beheer van de dijk in het district Agua Blanca. Op vrijdag 7 december presenteerde Royal HaskoningDHV in het bijzijn van de Nederlandse ambassade te Bogota haar aanbevelingen om de overstromingsrisico's in het Aguablanca District van de stad Cali te verminderen.

De aanbevelingen werden gepresenteerd aan Rodrigo Guerrero Velasco, de burgemeester van Cali, Carmen Correa Arevalo, de directeur van het Fondo Adaptacíon (Adaptatiefonds) en andere lokale autoriteiten zoals CVC en EMCALI. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

WATERPROOF NIEUWS

10. Bekijk het sfeerverslag van Waterproof 2012
Hoe maken wij Nederlanders de wereld Waterproof? Met die vraag ging een filmploeg aan de slag tijdens het evenement Waterproof 2012 in de Fabrique in Maarssen. Circa 300 mensen bezochten dit Partners voor Water evenement over internationale ontwikkelingen, internationaal waterbeleid en de topsector water. Centraal stond de 'derde stap'; hoe kan Nederland vaker deelnemen aan internationaal gefinancierde projecten? Vervolgens verdiepten de deelnemers zich in drie paralelle sessies in de onderwerpen Dutch Delta approach, de Water-voedsel-energie-nexus en PPP-constructies.

Bekijk hier het sfeerverslag.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Gerard Doornbos vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen
Op 23 november heeft het bestuur van de Unie van Waterschappen Gerard Doornbos benoemd tot vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen. Gerard Doornbos is bestuurslid van het NWP. Het vicevoorzitterschap was vacant door het vertrek van Gert Verwolf uit het Uniebestuur.

Het bestuur is het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. Het bestuur vergadert iedere maand en telt 7 leden. De leden van het bestuur worden gekozen uit en door de ledenvergadering. De bestuursleden en de voorzitter worden benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De algemeen directeur van het Uniebureau is de secretaris van het bestuur. De bestuursleden hebben ieder een eigen portefeuille en uit hoofde daarvan zijn zij voorzitter van één of meer commissies.

12. WaterAlliance organiseert Symposium WaterLink
Op 17 januari 2013 organiseert Water Alliance in samenwerking met andere organisaties en bedrijven het symposium WaterLinkbij het WTC in Leeuwarden. Tijdens het programma van WaterLink,dat start om 12.00 uur en rond 18.00 uur wordt afgesloten met een diner buffet, wordt vernieuwende inhoud afgewisseld met momenten van ontspanning.

Er is een vol plenair programma, de mogelijkheid tot deelname aan de beursvloer, gelegenheid voor ontmoetingen met interessante partners en er vinden verschillende thema-workshops plaats.WaterAlliance hoopt meer dan 100 deelnemers te mogen verwelkomentijdens deze inspirerende dag!

U bent van harte uitnodigen deel te nemen aan WaterLink. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Wel is er een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij. Klik hier voor aanmelding en deelname

13. Shifts in urban water governance, 13 december
Op 13 december om 16 uur wordt een speciaal nummer van het International Journal of Water gepresenteerd bij Unesco-IHE in Delft, met de titel ‘shifts in urban water governance’. Sprekers zijn prof. Stefan Uhlenbrook, uitgever Meine Pieter van Dijk, prof. Geske Dijkstra en dr. Maria Rusca. Wilt u hierbij zijn? Klik dan hier voor meer informatie.

14. PIB Brazilië voor VLM en Global Matching
Brazilië is nu het land waar hét gebeurt. Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie VLM en Global Matching hebben van AgentschapNL een GO gekregen voor een PIB Brazilië (Partners for International Business). Het programma heeft betrekking op Water en Afvalverwerking. Op dit moment wordt het activiteitenprogramma gemaakt. Naast een G2G-programma zullen er promotionele activiteiten worden georganiseerd. Voor water wordt er gedacht aan de Milieubeurs FIMAI, die ook heel interessant is voor water en aan Waterbeur s Fenasan, beiden in São Paulo. Hiernaast natuurlijk individuele matchmaking en seminars.

Het programma loopt in principe drie jaar en wordt zowel door de overheid als het bedrijfsleven gefinancierd. Het richt zich op de regio’s São Paulo en Rio de Janeiro en aangrenzende noordelijke en zuidelijke provincies. Mede in verband met het WK voetbal en de Olympische Spelen zal er ook veel op watergebied moeten worden gedaan. NWP is samenwerkingspartner in dit project. Neem voor meer informatie of deelname contact op met Trudi van Spankeren, 06 57577008.

15. Vacture: PhD position Water footprint assessment precision irrigation
De universiteit van Twente heeft een vacature voor een PhD student in het Water Engineering and Management Department bij de faculteit van Engineering Technology. Klik hier voor de vacaturetekst. U kunt tot 9 december 2012 solliciteren.

16. Bangladesh: Call voor faecal sludge treatment options
Het IRC heeft een vernieuwe call gepubliceerd voor een IRC/BRAC onderzoek over de Secondary treatment technologies for faecal sludge in Bangladesh. De deadline is 11 januari 2013. Klik hier voor de publicatie.

OVERIG NIEUWS

17. Webinar op 12 december over Urban Rainwater Harvesting.
Een webinar is een presentatie over lezing via internet. De website www.waterchannel.tv organiseert op 12 december om 14 uur haar 5e webinar. Dit keer is het onderwerp de Urban Rainwater Harvesting: promising solutions and future challenges. De spreker is Vishwanath Srikantaiah, ook bekend onder het pseudoniem Zenrainman. Klik hier om het webinar gratis te volgen.

18. Workshop Mission Connect 1.0 bij HAS Den Bosch
De HAS in Den Bosch zoekt professionals met missie en innovatieve entrepreneurs in het waterdomein die 13 december 2012 van 14.00 -17.00 mee wi llen doen aan Mission Connect 1.0 Onze maatschappij verandert in rap tempo. HAS hogeschool in Den Bosch start daarom in februari 2013 een ínnovatieklas met 12 afstuderende studenten.

De HAS Hogeschool biedt hiermee ruimte aan een nieuwe krachtige leeromgeving. Kernwoorden zijn maatschappelijke waarde creeren, zelfkennis ontwikkelen en elkaar ontmoeten in de groene passie. Bent u nieuwsgierig, leergierig en deelgierig én heeft u urgente innovatievragen en nog geen oplossingen, dan nodigen we u van harte uit voor Mission Connect 1.0. Een workshop waarin u de groene innovatietalenten van de toekomst ontmoet en betrokken raakt bij de expeditie Innovatieklas. Voor het programma en aanmelding neem contact op met Jan Buwalda.

19. Congres Watervisie 2012 met thema Waterbewust
Hoe kunnen we door bewuster om te gaan met water en oplossingen bieden voor dreigende schaarste? En hoe w orden grote waterverbruikers geholpen om stappen te zetten naar duurzaam waterbeheer? Op 12 december 2012 staan deze vragen centraal tijdens Watervisie 2012, met het thema waterbewust. Watervisie is een initiatief van Vakblad Utilities en Evides en vindt plaats in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Klik hier voor meer informative.

20. Vooraankondiging jaarlijkse special Water in Telegraaf
Op 21 maart zal de jaarlijkse special Water van Mediaplanet door De Telegraaf met 400.000 exemplaren gedistribueerd worden in het groot Randstedelijk gebied. Middels deze bijlage zal er aandacht gevraagd worden voor de Nederlandse watersector en zullen de volgende onderwer pen uiteen gezet worden: Deltatechnologie, Watertechnologie, Human Capital en Samenwerkingsvormen.

Mocht u de mogelijkheden willen bespreken om hierbij betrokken te worden neem dan contact op met Sanne van den Eijnde, 020-7077014

21. Nieuwsbrief Topsector Water - 13
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, houdt u met deze Nieuwsbrief op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen binnen de Topsector Water. In de dertiende editie onder andere aandacht voor:

Innovatie vanaf de basis
HBO erkend als Centre of Expertise
Rembrandt Water
Water innnovatieprijs
NWO bijdrage Aanvragen
TKI toeslag
National watertraineeship
Waterproof

Download hier de nieuwsbrief.

(c) 2012 NWP