NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 43 - 2013

06/12/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Nederlands consortium wint WASH masterplanning opdracht in Ghana
2. Effectieve speeddate sollicitatiegesprekken met YEP Water-kandidaten
3. Wetskills Water Challenge zet voet in Israël
4. Masterclasses Water 2014
5. Appropriate finance for water seminar en netwerklunch tijdens International Water Week groot succes!
6. Huiswerk voor de Kerstvakantie: inventarisatie collectieve deelname evenementen 2014

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
7. Rockefeller Foundation investeert in koploper Rotterdam
8. Waste 2 Food internship or graduation project
9. Lambert van Nistelrooij opent pilot E4Water in Terneuzen
10. Ontwikkeling integraal tuinbouw gebied WestCaap -  Zuid Afrika
11. Circulaire Stad  #6: Think Big, Act Small
12. WASTE and Frisian Urban Sanitation Programme Mozambique sign cooperation agreement
13. Kom naar Watervisie 2013 op 12 december in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam
14. Interactive Workshop 'Adapting Irrigation for Green Economic Growth'
15. Nederlandse waterfilters voor de Filipijnen
16. WaterLink startpunt voor nieuwe (water)verbindingen

OVERIG
17. Agro-processing and Renewable Energy Sectors in East London, Eastern Cape, South Africa

NIEUWS

1. Nederlands consortium wint WASH masterplanning opdracht in Ghana
Het bilaterale waterprogramma dat de komende jaren door de Nederlandse ambassade in Accra in samenwerking met de Ghanese overheid uitgevoerd gaat worden (het Ghana Netherlands WASH Programme) wordt voorafgegaan door een veelzijdig masterplanningproces. Dit proces bepaalt de beste interventies als het gaat om de ontwikkeling van de infrastructuur en die als het gaat om behaviour change. Het consortium verenigt daarom NWP deelnemers Witteveen+Bos, Simavi en het adviesbureau Berenschot.

Parallel aan de masterplanning loopt het Ghana WASH Window (dit najaar gesloten en twee volgende rondes worden verwacht in 2014), een PPP faciliteit die innovatieve consortia rondom WASH gerelateerde business cases financiert.

Al met al is het Ghana Netherlands WASH Programme een innovatief voorbeeld van bilaterale OS financiering. NWP en Agentschap NL hebben middels het Water OS Programma een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit programma op deze manier.

Lees een artikel over het consortium op Dutchwatersector.com.  
Lees het volledige persbericht op de website van Witteveen+Bos 

2. Effectieve speeddate sollicitatiegesprekken met YEP Water-kandidaten
Tot eind vorige week konden jonge experts een sollicitatie indienen voor een specifieke functie of een algemene plaats in de kandidatenpool van het Young Expert Programme Water. Er zijn 37 sollicitaties ontvangen, waarvan 5 voorkeurskandidaten. Na een eerste selectie op CV en motivatiebrief zijn op 5 december de eerste ronde speeddate sollicitatiegesprekken gevoerd met 16 potentiële kandidaten. Alle kandidaten hadden 4 gesprekken van 10 minuten met verschillende medewerkers van het Netherlands Water Partnership en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 16 december volgt een 2e speeddatesessie, waarin bijna 30 kandidaten een kans krijgen om hun sollicitatie mondeling toe te lichten. In december worden verdere selectiegesprekken gevoerd en vanaf 27 januari start het 3 weekse trainingsprogramma voor de 2e groep uit te zenden Nederlandse Young Experts, waaraan ook de lokale Young Experts zullen deelnemen. Meer informatie over YEP Water is te vinden op www.yepwater.nl

3. Wetskills Water Challenge zet voet in Israël
Op 1 december 2013 is het officiële programma van Wetskills Israël begonnen met een zogeheten BrainHurricane. Dit evenement bestond uit de officiële opening, het delen van achtergrond informatie, teambuilding en een speeddate. Alle deelnemers, begeleiders en deskundigen werden overspoeld met informatie, ervaringen en energie: Wetskills BrainHurricane!
Ben je nieuwsgierig? Lees de gehele PRESS RELEASE op www.wetskills.com.

Wetskills is onderdeel van het Human Capital Water & Delta programma, georganiseerd door NWP. Wetskills Water Challenge wordt ondersteund door H2Oost, Waterschap Groot Salland, Topsector Water, de Nederlandse en Israëlische Ambassade, Technion Universiteit en het Grand Water Research Institute. Meer informatie is te vinden op de website van Wetskills of Facebook. Email: info@wetskills.com

4. Masterclasses Water 2014
De inschrijving voor de nieuwe serie water masterclasses „2014" is geopend. De masterclasses zijn inspirerende, interactieve sessies van 4 uur waarbij masters ongewone maar uiterst relevante onderwerpen uit de waterwereld met ‘jonge waterprofessionals' bespreken om daarmee inzicht en ervaring over te brengen. De Masterclasses zijn in het verleden steeds goed ontvangen en inmiddels zijn wij alweer aanbeland bij de derde serie. De vorm is prikkelend met aandacht voor dialoog en persoonlijke verdieping.

De masterclasses richten zich op het stimuleren van samenwerking en verandering in de sector, het beter begrijpen van het speelveld en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De masterclasses zijn met name bedoeld voor (jonge) medewerkers die zich actief met buitenland-activiteiten in de watersector bezig houden. De masters van deze masterclasses zijn Paul van Koppen, Marjon Reiziger, Linda Reijerkerk en Bert Satijn. De serie omvat 5 masterclasses die elk een halve dag duren. De kick-off wordt gecombineerd met masterclass 2 en vindt plaats op 23 januari 2014. De resterende drie masterclasses volgen op 6 maart, 3 april en 8 mei.

Aanmelden voor de hele serie of voor afzonderlijke masterclasses kan via Jennifer Roubies, j.roubies@cvc.nl. Klik hier voor de brochure, of kijk op www.masterclasseswater.nl.

5. Appropriate finance for water seminar en netwerklunch tijdens International Water Week groot succes!
Nieuwe inzichten en strategieën zijn nodig om de mondiale wateruitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Niet alleen technologische innovaties, maar vooral ook innovaties op het gebeid van bestuur en financiering zijn hiervoor nodig. Op 5 november 2013 vond over dat laatste een seminar en netwerklunch plaats waarbij lessen en succesvolle voorbeelden besproken werden door leiders op het gebied van financiering en watermanagement.

Hier vindt u het verslag en de presentaties van het seminar. Op annex II vindt u de youtube links naar opnamen van het seminar. Momenteel onderzoekt NWP hoe er zo effectief mogelijk opvolging gegeven kan worden. Het appropriate finance for water seminar heeft in ieder geval aangetoond dat de interesse en urgentie groot zijn om dit thema verder te dragen.

6. Huiswerk voor de Kerstvakantie: inventarisatie collectieve deelname evenementen 2014
Het NWP heeft samen met Water Alliance, VLM en Aqua Nederland de belangrijkste waterevenementen voor 2014 in kaart gebracht. Bij voldoende belangstelling vanuit de sector en voldoende financiële middelen zullen we een collectieve deelname organiseren (gezamenlijk paviljoen, netwerkbijeenkomsten, matchmaking, etc.) aan de evenementen van uw keuze en zo een sterke Nederlandse inbreng realiseren. Nederland BV wordt goed op de kaart gezet en u kunt daar als individuele partij van profiteren.

Graag horen wij van u welke evenementen interessant zijn voor uw organisatie.
U kunt uw keuze aangeven via www.wateralliance.nl/what/events/agenda-2014

Neem voor vragen over een van de evenementen contact op met het NWP, Suzanne Tietema: s.tietema@nwp.nl, 070-3043707

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. Rockefeller Foundation investeert in koploper Rotterdam
De Rockefeller Foundation investeert in de weerbaarheid van Rotterdam. Dit is een beloning voor de jarenlange inzet om de stad leefbaar te houden ondanks het steeds extremere weer. Het is het leiderschap op het gebied van klimaatadaptatie, het sterke wereldwijde netwerk en de internationale kennisdeling van Rotterdam die de jury deden overtuigen. Burgemeester Aboutaleb: “Het is geweldig dat de Rockefeller Foundation onze inzending voor de ‘100 Resilient Cities Centennial Challenge’ beloont met deze erkenning. Dit is een bevestiging dat Rotterdam zich internationaal op de kaart heeft gezet als een deltastad die zich voorbereidt op de toekomst en weet hoe je droge voeten houdt.” Lees het volledige bericht op de website van het Rotterdam Climate Initiative.

8. Waste 2 Food internship or graduation project
On behalf of the Waste 2 Food (W2F) consortium WASTE is looking for (an) independent and proactive student(s) interested to work on developing innovative cradle to cradle business models in the field of sanitation, solid waste and agriculture in emerging economies (BoP).

The Waste 2 Food consortium is a cross-sectoral partnership that consists of the following organisations: WASTE, Grontmij, Solidaridad, Soil & More International, Sustainable Agriculture Initiative and Unesco IHE. In the W2F concept one problem (soil degradation, insecurity of supply of phosphorus rock and high energy costs of producing N-fertilizer) will be the solution for another problem (poor sanitation and solid waste management) and vice versa. The W2F concept combines organic solid waste and human excreta streams as input for the production of alternative soil improvers / organic fertilizers (in combination with the safe removal of any harmful contaminants, pathogens, etc.). By developing a demand for agricultural input produced from local organic and human waste, a market pull will be created for organic and human waste as a result of which investments in solid waste and sanitation services will increase.

The consortium is looking for a student that is developing a business case about the financial feasibility of different solutions in three potential markets. The outcome of this study will be presented towards potential financiers. Self-initiative and an entrepreneurial spirit are highly appreciated. The student will be given a high degree of freedom to build up his own network and develop a future career path within the W2F network. Interested? For more information and contact details visit the Waste website

9. Lambert van Nistelrooij opent pilot E4Water in Terneuzen
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij heeft op 29 november de officiële opening van de pilot E4Water verricht. In deze E4Water pilot werkt Evides Industriewater, brak water op tot industriewater voor Dow Terneuzen vanuit drie verschillende zoetwaterstromen.

Dow heeft wereldwijd de policy om zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de lokale drinkwatervoorziening en om dit ook niet als grondstof te gebruiken. Op de locatie Terneuzen worden al verschillende andere waterstromen ingezet; van Dow’s eigen afvalwaterzuivering (AWZI-effluent), Belgisch polderwater en van de afvalwaterzuivering Terneuzen (MBR-permeaat). Met de pilot in het kader van het Europese E4Water project, is een nieuwe stap gezet naar zoveel mogelijk inzet van lokaal water. Drie verschillende stromen zijn geselecteerd om uit te testen: het spuiwater van een koeltoren, regenwater uit de spuikom en effluent van de (relatief) zoete afvalwaterzuivering van Dow. Het doel is om deze stromen om te zetten in een multifunctioneel inzetbare waterkwaliteit. Het water kan dan ingezet worden voor bijvoorbeeld koeltoren suppletie water, de landbouw of verder opgewerkt worden tot demiwater. Lees het volledige bericht op de website van Evides

10. Ontwikkeling integraal tuinbouw gebied WestCaap -  Zuid Afrika
Nederlandse bedrijven uit de water- en voedselsector gaan samen met hun Zuid-Afrikaanse partner middels een integraal concept tuinbouw ontwikkelen in de WestKaap en daarmee o.a. 7.000 nieuwe banen creëren. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben Aqua-Terra Nova, For Elements en Verbos Business Development met hun Zuid-Afrikaanse partner Agrimega de eerste stap gezet voor de realisatie van de eerste Metropolitan Food Cluster die draait op organisch afval en afvalwater afkomstig uit de stad in Zuid-Afrika. Het concept, de Aqua-Soil Approach genaamd, springt hiermee in op de toenemende behoefte aan schoon water, voedsel en banen nabij de stad. De Aqua-Soil Approach is ontwikkeld door de Nederlandse partijen en kwalificeert zich eveneens als een CO2-reductie project. Lees het volledige bericht op de website van Aqua-Terra Nova.  

11. Circulaire Stad  #6: Think Big, Act Small
RAIN Foundation en Pakhuis De Zwijger presenteren op 12 december het programma Circulaire Stad #6: Think Big, Act Small. In de circulaire stad gaan we slimmer en effectiever om met water, energie, voedsel, en ook met ons afval. In eerdere afleveringen hebben we gezien dat er in Nederland op dit vlak veel gebeurt. In ons kleine land wemelt het van de inspirerende, duurzame initiatieven, opgezet door mensen met visie en een duurzaam oog op de toekomst. Maar Nederland staat hierin niet alleen. Overal ter wereld is er een groeiend besef dat de dingen anders moeten, en vooral ook kunnen. De boodschap is simpel: iedereen kan zelf bijdragen aan een duurzame samenleving.

Deze avond laten we ons inspireren door wat er buiten de stadsgrenzen van Amsterdam gebeurt. We nemen je mee naar onder andere Uganda, Nepal, Peru en India, en geven we diverse internationale denkers en doeners het woord over hun kleinschalige initiatieven die grootste, duurzame veranderingen teweeg hebben gebracht. Zo praten Indira Shakya en Zen the Rainman over slimme daken in Nepal en India die voor water, voedsel en energie zorgen. Teddy Twine en Maarten Onneweer laat ons zien dat een breed palet van kleine maatregelen kan leiden tot een bijna compleet zelfvoorzienend systeem in een klein gebied in Uganda. Benedikt Wirmer heeft slimme oplossingen voor poep in sloppenwijken. Onder andere Eva Gladek (Metabolic) en Mark Hillen (Social Enterprise) geven een reflectie op de diverse projecten die gepresenteerd worden.

Kortom, deze avond gaan we met en van elkaar leren over water, voedsel en energie en mogelijkheden in onze directe omgeving. Of dit nou Amsterdam, Nepal of Uganda is. Uiteindelijk gaat het om de keuzes die jij zelf maakt en hoe jij wilt dat de toekomst eruit gaat zien. Ga naar de website van Pakhuis De Zwijger en meld je aan via de rode "reserveer" button. Toegang is gratis.

12. WASTE and Frisian Urban Sanitation Programme Mozambique sign cooperation agreement
Recently, WASTE started a strategic cooperation with the Frisian Urban Sanitation Programme in Mozambique. The Frysian Urban Sanitation Programme (FUSP) is a consortium of Frisian Water Partners (Water Board Fryslân, Vitens Water Company, Province of Fryslân, and the Association of Frisian Municipalities) to address the challenges in (peri-) urban sanitation in Mozambique. In 2010, FUSP started as a pilot programme in the four cities of the Southern Region (Xai-Xai, Chókwè, Inhambane and Maxixe). In 2012 the programme was expanded to the Central Region, Manica Province, covering the three cities Chimoio, Manica and Gondola.

WASTE's role within FUSP will have a focus on the improvement of the private sector involvement in the sanitation chain in the 7 cities and - strongly related to this - the mobilization of local finances for sanitation through the involvement of local banks and MFI's. The cooperation has been kick started by a mission to Chimoio, Manica and Gondola in the first week of December, followed by several visits to head offices of Mozambiquan financial institutes. www.waste.nl

13. Kom naar Watervisie 2013 op 12 december in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam
Gebruikt u leidingwater voor uw industriële processen? Het Herfstakkoord wil de belasting op leidingwater verdubbelen en schrapt het maximumverbruik waarover deze belasting wordt geheven. Een bedrijf dat veel leidingwater inneemt, moet daarom jaarlijks meer dan één miljoen euro extra betalen voor water.

Tijdens Watervisie 2013 hoort u hoe u kunt overstappen op bijvoorbeeld grondwater, oppervlaktewater of zelfs afvalwater voor uw proceswater. Sprekers zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, waterschappen en de watertechnologiesector.

Bekijk het volledige programma op de website van het Watervisie Platform

14. Interactive Workshop 'Adapting Irrigation for Green Economic Growth'
On 27 February 2014, in the afternoon, the Alterra Team 'Climate Change and Adaptive Land and Water Management' is organising an interactive Workshop 'Adapting Irrigation for Green Economic Growth' on the occasion of the forthcoming retirement of Koen Roest as a regular scientist at Alterra Wageningen UR.

Green Economic Growth (GEG) generates profit, benefits the poor in society and at the same time improves the environment. Green Economic Growth (GEG) counts on the private sector to provide solutions on increased resource use efficiency. During the workshop we will explore how science-based adaptation of irrigation and other innovations will enable small and large farmers to increase crop yields, to grow more profitable crops and to save water for horizontal expansion.

Read more about GEG on the Wageningen UR website

Please express your interest to receive further information with Connie Meinders, at connie.meinders@wur.nl. For more information on the Workshop, please contact Koen Roest at koen.roest@wur.nl

Details on the programme will be presented by mid-January 2014.

15. Nederlandse water filters voor de Filipijnen
Het Amsterdamse bedrijf Basic Water Needs leverde de afgelopen weken waterfilters voor 150.000 slachtoffers van de Tyfoon in de Filipijnen aan organisaties als Caritas. Het betreft huishoud waterfilters van het Siphon en Tabletop model. Connect International is bezig met een actie via Rotaries in Nederland en USA om 10.000 filters te sturen inclusief monitoring, opzetten van supply chain
en mogelijk op langere termijn een lokale assemblage. Meer informatie bij Henk Holtslag.
Zie ook www.basicwaterneeds.com en www.Connectinternational.nl 

16. WaterLink startpunt voor nieuwe (water)verbindingen
Op 16 januari vindt van 11.30 uur tot 19.00 uur voor de tweede keer het symposium ‘WaterLink’ plaats in het WTC Leeuwarden. Het symposium brengt watertechnologiebedrijven en afnemers uit andere sectoren bij elkaar en kan voor u een startpunt vormen voor interessante samenwerkingsverbanden en potentiële business cases. De sectoren worden aan elkaar gelinkt door acht verschillende workshops. Onderwerpen zoals watertechnologie; de voedsel- en zuivelindustrie; het belang van up-to-date data en subsidiemogelijkheden voor innoverende bedrijven worden behandeld. Ook wordt de winnaar van de ‘Water Alliance Innovation Stimulation (WIS) Award 2014’ bekend gemaakt.

WaterLink werd in januari 2013 voor het eerst gehouden en leverde toen het voor iedereen verrassende aantal van 300 bezoekers op. Nieuw dit jaar is de bekendmaking van de winnaar van de WIS Award 2014. Acht genomineerde innovaties strijden om deze prestigieuze prijs, waaraan een full-scale marketing en PR pakket is gekoppeld. Alle genomineerden pitchen nog eenmaal hun innovatie en u als bezoeker krijgt nog een laatste kans om uw stem uit te brengen op uw favoriete innovatie.
WaterLink is een dag vol innovatieve ideeën; inspirerende gesprekken; netwerkmogelijkheden. Kortom een dag vol innovaties en vernieuwende ideeën. Een dag die u als MKB’er niet mag missen. 

Meer informatie over de workshops, het programma van WaterLink en de kosten voor deelname is te vinden op www.wateralliance.nl/waterlink. Hier kan men zich tevens aanmelden.
Meer informatie over de Water Alliance Innovation Stimulation Award 2014 vindt u onder www.wateralliance.nl/wis.

OVERIG

17. Agro-processing and Renewable Energy Sectors in East London, Eastern Cape, South Africa
SANEC in partnership with ELIDZ (East London Industrial Development Zone) is pleased to invite you to a Roundtable Discussion on Wednesday 11 December 2013 at Amsterdam Airport Schiphol. Key focus of this Roundtable Discussion is Agro-processing and Renewable Energy sectors in East London, the Eastern Cape, South Africa.

The East London Industrial Development Zone (ELIDZ) was established in 2003, as part of the South African government initiative to improve industrial competitiveness and economic growth in the country. The zone has become a prime industrial park in South Africa, renowned for its customised solutions for various industries including automotive, agro-processing and aqua-culture. The private sector investment into the ELIDZ has grown from R188 million in 2005/6 to R4 billion in 2012/13. Moreover, of this R4 billion worth of private sector investment, 87% is Foreign Direct Investment. For more information visit the ELIDZ website.