NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 44 - 2012

17/12/2012

14 december 2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.
Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Laatste Waterpoort van 2012, met aandacht voor Sandy
2. Terugblik OS in a Day
3. Nieuwe fase Water OS van start
4. Dutchwatersector brengt nieuws over ontwikkelingsdoelen WHO en UNICEF
5. Aanbesteding TA-pakketten EKN Juba, Zuid-Soedan gepubliceerd
6. Informatie- en consulatiebijeenkomst over aanbesteding Juba (Zuid-Soedan)
7. Sectorbijeenkomst landenplatform Indonesie
8. Team Holland Water House Colombia stelt zich voor
9. Management & coördinatie project La Mojana door Nederlandse partij?
10. Update aanbesteding Canal del Dique, Colombia
11. Technische vrouw en werkzaam in water? Meld je aan voor summit ‘Op het goede Spoor!’
12. Het Mekong Delta Plan vanavond in Nieuwsuur
13. Centre of Expertise Deltatechnologie

NWP IN EGYPTE
14. Wetskills Egypte
15. Bijeenkomst Egyptisch-Nederlands Waterpanel in Cairo
16. Nederlandse bijdrage aan de conferentie Sustainable Water Supply & Sanitation

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
17. Volop aandacht voor Fosfor
18. Save the date: 12 maart 2013 van Kennis naar Toepassing
19. Rebel PPP transactieadviseur in watervoorziening Manila
20. Vacature: Lecturer Hydrogeology UNESCO-IHE
21. Vacature: Policy Officer WASH bij Simavi

OVERIG NIEUWS
22. Vakbeurs Sustainability Live, 16 t/m 18 april 2013 in Birmingham
23. Water Sector Capacity Development: deadline call for abstracts uitgesteld
24. Water centraal thema in RTL-Z TV programma Businesslinks
 

NIEUWS

1. Laatste Waterpoort van 2012, met aandacht voor Sandy
Afgelopen dinsdag vond alweer de laatste Waterpoort van 2012 plaats. Meer dan vijftig mensen verzamelden zich in Perscentrum Nieuwspoort om onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten en te netwerken. Centraal thema van deze Waterpoort was de nasleep van de orkaan Sandy in New York. Meer nog dan de festiviteiten rond de vierhonderdjarige relatie tussen New York en Nederland zorgt Sandy ervoor dat Nederland en de Nederlandse waterkennis volop besproken worden. Mr. Stephan Raes van de Nederlandse Ambassade in Washington gaf een toelichting op de recente ontwikkelingen.
 

2. Terugblik OS in a Day
Afgelopen dinsdag werden meer dan 80 mensen van NGOs, bedrijven en overheden geïnformeerd over recente ontwikkelingen op het gebied van water en ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de openingsessie werd uitvoerig stil gestaan bij het fonds duurzaam water. Het was zowel een moment van gezamenlijke reflectie als een blik op de toekomst. Hierna volgde een middag met interactieve sessies over Amerikaanse fondsen, sustainability clausules en Water OS II. Afsluitend werden de aanwezigen ook nog kort geïnformeerd over de vorderingen rond het YEP programma en Wereld Waterdag. Het programma werd georganiseerd door NWP, DGIS/DEM en AKVO en is mede mogelijk gemaakt door het Partners voor Water programma. Na afloop sloot een gedeelte van de deelnemers aan bij de Waterpoort.
 

3. Nieuwe fase Water OS van start
Deze maanden loopt Water Ontwikkeling Samenwerking 1 (WaterOS 1) op zijn eind en wordt de volgende fase (WaterOS 2) opgestart. Een goed moment om even stil te staan bij de ontwikkelingen tot nu toe. Sinds 2011 is de focus van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingbeleid enigszins verlegd. Thema’s waar Nederland veel ervaring mee heeft, waaronder water, kregen prioriteit. Bovendien is de ambitie: armoedebestrijding door duurzame groei met meer kansen voor de Nederlandse watersector.

Uitgangspunt bij WaterOS is het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. Hierbij is voor fase 1 gefocust op vijf landen (Ghana, Kenia, Benin, Zuid-Soedan en Mali). Om de toegang tot de vijf WaterOS landen voor het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen, ook voor het midden- en kleinbedrijf zijn er o.a. landenplatforms opgericht. Voor fase twee (2013-2014) wordt voortgebouwd op de fundamenten die zijn gelegd. Verder wordt het programma uitgebreid van vijf naar elf landen: Bangladesh, Mozambique, Indonesië, Jemen, de Palestijnse Gebieden en Rwanda komen erbij. Ook hier is het doel: meer kansen creëren voor de brede Nederlandse watersector.

Het gehele artikel over WaterOS en informatie over internationaal beleid en internationale kansen vindt u in de zojuist verschenen Water Internationaal Krant. Voor vragen over WaterOS kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl.
 

4. Dutchwatersector brengt nieuws over ontwikkelingsfoelen WHO en UNICEF
Van 3 tot 5 december vond in Den Haag de tweede vergadering van het Joint Monitoring Programma (JMP) for Water Supply en Sanitation plaats. Het JMP is een samenwerking tussen de World Health Organisation (WHO) en UNICEF. De stakeholders bereikten een akkoord over een voorstel voor nieuwe ontwikkelingsdoelen voor drinkwater en sanitaire. Het voorstel richt zich op Wereldwijd waterveiligheid in 2040. Dutchwatersector.com bracht als eerste verslag uit van dit akkoord. Klik hier voor het Engelstalige artikel.
 

5. Aanbesteding TA-pakketten EKN Juba, Zuid-Soedan gepubliceerd
Tussen mei 2011 en juni 2012 is de Nederlandse ambassade in Juba (Zuid-Soedan) intensief ondersteund bij het formuleren en van haar bilaterale waterprogramma. De ondersteuning vond plaats vanuit het Water OS programma. Op basis van de lokale vraag en gericht op duurzame armoede bestrijding is verbinding is gelegd met de toegevoegde waarde die de Nederlandse watersector zou kunnen bieden.

Gedurende dit proces hebben er verschillende veldmissies plaatsgevonden. De Zuid-Soedanese autoriteiten hebben Nederland bezocht en de Nederlandse watersector is meerdere keren geïnformeerd en geconsulteerd. Op vrijdag 7 december zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd. Het betreft de voorselectie voor aanbesteding van drie technische assistentie pakketten: Water for Lakes State (ProWaS/SSN-Lakes), Water for Eastern Equatoria State (ProWaS/SSN-EES) en From Policy-Strategy to Governance-Knowledge (ProWaS/SSN-PSGK). De sluitingsdatum voor het indienen van offertes is op 17 januari 2013 om 16.00 uur.

6. Informatie- en consultatiebijeenkomst over aanbesteding Juba (Zuid-Soedan)
Het NWP organiseert op donderdagmiddag 20 december (14.00-16.00) een informatie- en consultatie bijeenkomst. Vanuit de betrokkenheid tijdens het formuleringsproces willen wij u graag (nogmaals) zo volledig mogelijk informeren over het programma. Wij hopen hiermee Nederlandse potentiële indieners (consortia) een goede uitgangspositie te geven voor (pre)kwalificatie voor deze tender. Dhr. Jetze Heun, betrokken als kernadviseur in het formuleringsproces, zal tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn om zijn ervaringen en kennis met u te delen. Klik hier voor de agenda  en achtergrondinformatie. U kunt zich tot 18 december 2012 aanmelden voor de bijeenkomst bij Lonneke van Klei l.vanklei@nwp.nl, met vermelding van uw naam en organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden i.vanderlinden@nwp.nl, 070-304 3712

7. Sectorbijeenkomst landenplatform Indonesie
2013 belooft een intensief en mooi jaar te worden voor de bilaterale watersamenwerking tussen Indonesië en Nederland. Er zal een ‘Joint Steering Committee’ plaatsvinden, mogelijk zullen meerdere bewindspersonen het land bezoeken en ondersteuning aan de Jakarta Coastal Development Masterplanning zal van start gaan.

Om gezamenlijk hiervoor een aftrap te geven wordt op woensdag 30 januari 2013 een sectorbijeenkomst van het landenplatform Indonesië georganiseerd. Het ideale moment om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren, nieuwe initiatieven te ontplooien en bekenden (en onbekenden) uit het Indonesië netwerk weer eens te ontmoeten.

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst.

8. Team Holland Water House Colombia stelt zich voor
Enkele maanden gelden is het Holland Water House team in Colombia uitgebreid met twee nieuwe mensen. Naast Fortunato Carvajal is Peter Vos aangesteld als business development manager en Rick Dellemann als assistant business development. Op de website van Partners voor Water stellen zij zich aan u voor.

9. Management & coördinatie project La Mojana door Nederlandse partij?
Er zijn nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het strategische samenwerkingsproject La Mojana. De nieuwe directrice van het Fondo Adaptacíon (Adaptatiefonds) – Carman Arevalo - heeft aan de Nederlandse ambassade te Bogota bevestigd dat ze het management & coördinatie (M&C) van alle interventies van het Adaptatiefonds in de Mojana tot 2015 met Nederland wil doen. Het pakket aan werkzaamheden omvat alles van analyse, planning tot aan het operationaliseren naar (deel)aanbestedingen voor het implementeren van de werken. Het uitvoeren van de werken zelf behoort niet tot de coördinatieopdracht. Deze worden allen open internationaal aanbesteed en staan ook open voor alle geïnteresseerde Nederlandse bedrijven. De coördinerende partij zal echter wel de tenderdocumenten voor deze werken voorbereiden. Met de management & coördinatie van het totale plan La Mojana is zo'n 1,8 miljoen euro gemoeid over een periode van 3 jaar. De totale investeringen in La Mojana inclusief de uit te voeren werken is ongeveer een miljard euro. Klik hier voor meer informatie.

10. Update aanbesteding Canal del Dique, Colombia
De terms and conditions van de tender zijn aangepast door het Adaptatie Fonds. Deze informatie is nu vastgelegd in addendum nummer 4. De deadline voor deelname aan de tender is uitgesteld tot 10 januari 2013. De informatie wordt gepubliceerd op de website van het Adaptatie Fonds.
 

11. Technische vrouw en werkzaam in water? Meld je aan voor summit 'Op het goede Spoor!'
Ben je als bèta-, technische, ICT-vakvrouw/professional werkzaam in het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, bij de overheid of science centra? Ben je een vrouwelijke student en volg je een bèta/technische opleiding? Of werk je als docent exacte/technische vakken in het onderwijs? Kom dan naar de Summit ‘Op het goede Spoor!' op donderdag 17 januari 2013 in Amersfoort. Meld je nu aan en neem je vrouwelijke collega’s of medestudenten mee!

Vrouwen die studeren en werken in bèta, techniek en ICT zijn in Nederland onvoldoende zichtbaar en te weinig meisjes kiezen voor deze opleidingen. VHTO maakt zich sterk om het nut en de noodzaak van meer vrouwen in bèta, techniek en ICT onder de aandacht te brengen. Daarom wil VHTO op 17 januari alle bèta-, technische en ICT-vrouwen bijeen brengen, hun zichtbaarheid vergroten én hen bedanken voor hun inzet als rolmodel om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in deze hoek! NWP steunt VHTO, en vele vrouwelijke technische waterprofessionals nemen deel aan projecten van VHTO, waarmee zij meisjes laten zien welke carrièremogelijkheden de watersector te bieden heeft. Geìnteresseerd? Meld je nu aan voor de summit. 
NWP contactpersoon: Huiberdien Sweeris h.sweeris@nwp.nl, 070-304 3716
 

12. Het Mekong Delta Plan op Nieuwsuur
Vietnam is een van de Water Mondiaal delta's: laaggelegen delta landen waar Nederland intensieve samenwerking mee zoekt. Deze inzet wordt financieel gesteund door het programma Partners voor Water. Met name in de Mekong Delta vinden veel activiteiten plaats. In 2011 schreef Agentschap NLin het kader van het programma Partners voor Water een tender uit voor het maken van een deltaplan voor de Mekong Delta. De ontwikkeling van het Mekong Delta Plan vindt plaats o.l.v. Prof. Cees Veerman en zijn Deltacommissie. De tender werd gewonnen door een consortium onder leiding van Royal Haskoning DHV. De aanpak en plannen hebben de aandacht getrokken van het programma Nieuwsuur, dat op locatie gefilmd heeft. De reportage wordt vanavond, vrijdag 14 december, uitgezonden rond 22.00 uur.
Klik hier voor meer informatie.
 

13. Centre of Expertise Deltatechnologie
HZ University of Applied Sciences gaat, in nauwe samenspraak met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein, starten met de voorbereiding op een Centre of Expertise Deltatechnologie. De HZ is hierbij penvoerder en heeft hiervoor extra financiële middelen gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van het werkveld wordt cofinanciering gevraagd. Dinsdag 11 december vond de officiële start van de voorbereidingsfase plaats. Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van de Topsector water kwam de felicitaties overbrengen en gaf tegelijkertijd het startsein voor een gastles estafette die zal duren tot de Wereld Waterdag. De HZ profileert zich al geruime tijd op het domein ‘water’ met de Delta Academy, waarbinnen drie hbo-opleidingen en vier onderzoeksgroepen hun plek vinden. Met de toezegging van het Centre of Expertise kan de HZ zich verder profileren op dit nationale economische innovatiespeerpunt. Middels het Centre of Expertise kan nog sterker ingezet worden op de kwaliteit van het onderwijs en de kennisontwikkeling door de onderzoeksgroepen binnen de Delta Academy. Intensieve samenwerking tussen het onderwijs, onderzoek en het beroepenveld is daarbij zowel vanzelfsprekend als onmisbaar

NWP IN EGYPTE
 

14. Wetskills Egypte
Het jongerenprogramma Wetskills Egypte is op 28 november succesvol afgesloten tijdens een drukbezochte receptie op de residentie van de Nederlandse Ambassadeur in Cairo. Vier teams van Nederlandse en Egyptische studenten en young professionals presenteerden hun innovatieve oplossingen voor watervraagstukken uit Egypte. De internationale jury wees de ‘Climate Chances - Flood free future' aan als winnende case. Dit team ontwikkelde een innovatief concept voor gefaseerde implementatie van kustbescherming aan de noordkust van Egypte. Een uitgebreid verslag van Wetskills kunt u hier teruglezen.
 

15. Bijeenkomst Egyptische-Nederlands Waterpanel in Cairo
Op donderdag 29 november vond een bijeenkomst plaats van het Egyptisch-Nederlands Waterpanel, waarin Nederland vertegenwoordigd werd door Renske Peters en Sybe Schaap. Doel van deze high level panelbijeenkomst was om de voortgang van de watersamenwerking tussen Nederland en Egypte te bespreken aan de hand van business cases en projectvoorstellen die door drie teams van Egyptische en Nederlandse experts waren voorbereid. Integrated Coastal Zone Management aan de noordkust van Egypte is door het panel aangewezen als een belangrijk speerpunt voor de toekomstige samenwerking. Daarnaast zullen projecten verder uitgewerkt worden op het gebied van ‘Brackish Water Aquaculture/Agriculture' en ‘Rural Sanitation and Wastewater Management'.

16. Nederlandse bijdrage aan de conferentie Sustainable Water Supply & Sanitation
Van 3 tot 5 decembervond de 2nd International Conference on Sustainable Water Supply & Sanitation in Cairo plaats. Het NWP en de Nederlandse Ambassade in Cairo waren gezamenlijk aanwezig om de Nederlandse watersector te promoten en om lopende initiatieven toe te lichten. Tijdens deze beurs, die o.a. werd bezocht door de Egyptische minister van Water resources, hebben diverse Nederlandse partijen zich van hun beste kant laten zien en werd uitgebreid aandacht besteed aan de geïntegreerde oplossingen die Nederland te bieden heeft.
 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
 

17. Volop aandacht voor Fosfor
Het Nutrient Platform zet zich sinds januari 2011 in om tot duurzame oplossingen te komen voor de wereldwijde fosfaatproblematiek. Hiervoor is in Nederland het Ketenakkoord Fosfaatkringloop gesloten, waarin aangesloten partijen de ambitie hebben om binnen twee jaar een duurzame markt voor fosfaat te creeren. Daarnaast werkt het Nutrient Platform op Europees niveau aan de voorbereidingen voor de eerste European Sustainable Phosphorus Conference op 6 en 7 maart 2013 in Brussel. Ondertussen ontwikkelt het Nutrient Platform samen met communicatiebureau LaVerbe een nationale en internationale mediacampagne. De voortgang hiervan wordt op dindsdag 18 december besproken tijdens de ledenvergadering, die plaatsvindt bij Twence in Hengelo. De afgelopen maanden werkte het Nutrienten Platform samen met de Nationale Denktank 2012. Zij presenteerden op 10 december hun resultaten in de Arendshoeve. Klik hier voor de eindpresentatie over het sluiten van de fosfaatkringloop en hier voor het bijbehorende animatiefilmpje.
 

18. Save the date: 12 maart 2013 van Kennis naar Toepassing
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL willen u uitnodigen voor het nationale event van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water op 12 maart as. Tijdens dit event kunt u kennis maken met 64 innovatieve ontwikkelingen en demonstratieprojecten van KRW en horen hoe de minister denkt over de stap van “Kennis naar Toepassing”. Verder willen wij u inspireren hoe u sociale media kunt inzetten voor uw eigen project. Daarnaast dagen wij u uit om mee te denken hoe we nu vanuit de behaalde projectresultaten de volgende stap naar realisatie van de KRW doelen kunnen zetten. Via dit Innovatieprogramma KRW stimuleert het ministerie met 75 mln. euro in totaal 64 projecten, gericht op een kosteneffectieve realisatie van de KRW doelen. Voor nu vragen wij u deze datum van 12 maart alvast te reserveren. Vanaf medio januari is het complete programma bekend zijn en kunt u zich aanmelden. Mocht u nu al meer informatie willen of willen participeren, neem dan contact op met Maurice Luijten van Agentschap NL (maurice.luijten@agentschapnl.nl)
 

19.Rebel PPP transactieadviseur in watervoorziening Manila
Het Angat Reservoir in Manilla voorziet 97% van de Fillippijnse hoofdstad van water. Deze 50 jaar oude dam is kwetsbaar, onder meer door de vele aardbevingen in deze regio. Daarom is de Metropolitan Waterworks and Sewerage System Company (MWSS) op zoek naar een oplossing voor de zekerheid van watervoorziening op de lange termijn. Rebel onderzoekt momenteel samen met Allen & Overy, Crisil, PJS Law and Royal HaskoningDHV of een PPP constructie haalbaar is voor het New Centannial Water Source Project. Lees het volledige, Engelstalige nieuwsbericht op de website.
 

20. Vacature: Lecturer Hydrogeology UNESCO-IHE
UNESCO-IHE heeft een vacature voor een (senior) Lecturer Hydrogeology op het Water Science and Engineering Department. Het gaat om een full-time aanstelling. Klik hier voor de vacaturetekst. U kunt tot 15 januari 2013 solliciteren.
 

21. Vacature: Policy Officer WASH bij Simavi
Simavi zoekt een Policy Officer WASH voor het thema duurzaamheid, op de afdeling Policy and Public Affairs van Simavi. Het betreft een parttime functie van 24 uur per week. U kunt tot 31 december 2012 solliciteren. Klik hier voor de vacaturetekst.

OVERIG NIEUWS
 

22. Vakbeurs Sustainability Live, 16 t/m 18 april 2013 in Birmingham
In het buitenland staat Nederland bekend als innovatieland. Het innovatievermogen van Nederlandse ondernemers willen wij door uw deelname aan de Sustainability Live ook aan het Engelse publiek laten zien. De vakbeurs Sustainability Live vindt plaats van 16 t/m 18 april 2013 en heeft drie grote onderdelen: Energie (NEMEX), Water (IWEX) en Energie uit afval (EfW).

Inschrijven kan tot uiterlijk 21 december 2012 via de website. Hier vindt u ook meer informatie over de Holland Lounge.
 

23. Water Sector Capacity Development: deadline call for abstracts uitgesteld
Van 29 tot 31 mei 2013 vindt in Delft het vijfde ‘Water Sector Capacity Development’ symposium plaats. Het symposium wordt georganiseeerd door ADB, Cap-Net, Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Vitens Evides International en Unesco-IHE. De deadline om een bijdrage te leveren aan dit symposium is uitgesteld tot 4 januari 2013. Kijk voor meer informatie op de website van UNESCO-IHE.
 

24. Water centraal thema in RTL-Z TV programma Businesslinks
In het voorjaar van 2013 staat waterinnovatie en watermanagement centraal in het programma Businesslinks van RTL-Z . De initiatiefnemers van deze commerciële businessuitzendingen zijn hiervoor op zoek naar drie partijen die elk vanuit hun eigen specialisme een inhoudelijke en financiële bijdrage kunnen leveren. Wellicht iets voor u? Hier ziet u eerdere afleveringen in deze serie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Hepping s.hepping@medialijn.nl van Medialijn 0314-820219.