NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 44 - 2013

13/12/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Laatste tender subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’ op 4 december 2013 geopend
2. Round table CIWK over Colombia blijkt succesvol format
3. Minster Schultz overhandigt Mekong Delta Plan in Vietnam
4. Brackish Water Agriculture & Aquaculture in Egypte – Kansen voor de NL Sector
5. Interview Betsy Otto in Waterforum: Water is niet de olie van de 21ste eeuw
6. Nieuwe kansen Colombia
7. Nieuwe NWP Deelnemer: Stichting Woord en Daad

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Economische missie Tanzania, Mozambique en Angola met Minister Ploumen
9. Waterinnovatieprijs voor onderzoek naar terugwinning en hergebruik alginaat uit korrelslib
10. Euroconsult onderscheiden voor uniek milieuproject in Mongolië
11. Vacancy Simavi: Senior Programme Officer WASH
12. Vacature UNESCO-IHE: Projectcoördinator Kennisplatform Water voor Ontwikkeling
13. Vacancy Unicef: WASH Cluster Coordinator

NIEUWS

1. Laatste tender subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’ op 4 december 2013 geopend
U kunt voor deze tender tot 3 februari 2014 uw projectideeformulier ter advies toesturen. De tender sluit op 25 februari 2014 om 16.30 uur.

Gezien de looptijd van het Partners voor Water 3 programma zullen projecten die voor deze tender worden ingediend uiterlijk 31 december 2015 moeten worden afgerond. De wijziging van de subsidieregeling voor 2014 is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd en is via de website van Partners voor Water te downloaden (zie datum 3 december 2013).  Zodra het nieuwe aanvraagformulier voor 2014 beschikbaar is, kunt u deze ook op de website downloaden.

2. Round table CIWK over Colombia blijkt succesvol format
Het Convenant Water en Klimaat(CIWK)/NWP heeft samen met Royal HaskoningDHV op 29 november een round table georganiseerd over de kansen en activiteiten in Colombia. Doelstelling van deze bijeenkomst was kennismaking en matchmaking tussen Nederlandse partners geïnteresseerd in de Colombiaanse markt op gebied van water, landbouw en ondersteuning met informatie strategieën.  Op informele wijze hebben de aanwezigen een update gegeven over hun huidige activiteiten en plannen in Colombia voor de toekomst. De mix van kennisinstellingen (zoals KNMI, Deltares), NGO’s (zoals IICD), MKB’ers (Eleaf, Sarvision, Hansje Brinker) en grote bedrijven was een goede voedingsbodem voor een interessante discussie over samenwerken, financieringskansen en gezamenlijke belangen. De bijdrage van enkele Colombiaanse collega’s (Deltares, & Eleaf) was hierbij van grote toegevoegde waarde.

Dit jaar is gebleken dat het organiseren van dit soort informele en kleinschalige bijeenkomsten voor de leden van het Convenant Water & Klimaat van toegevoegde waarde is. Door in te zoomen op een specifiek land of case, kunnen leden elkaar als partners in de juiste markt vinden en bijbehorende kansen met elkaar delen. Bijeenkomsten eerder dit jaar in dit gerichte format zoals bij Mali, Bangladesh, Colombia, en bijeenkomsten bij het NWP, PvW masterclasses (Syntens) en ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben reeds tot vele matches geleid.

Voor meer vragen over het Convenant Informatieketen Water en Klimaat (CIWK) kunt u contact opnemen met Hans van Leeuwen (h.vanleeuwen@nwp.nl) of Bas Boterman (b.boterman@nwp.nl)

3. Minster Schultz overhandigt Mekong Delta Plan in Vietnam
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu brengt van 16 tot en met 18 december 2013 een werkbezoek aan Vietnam. Zij zal in Hanoi het Mekong Delta Plan overhandigen aan de Vietnamese vicepremier Hoang Trung Hai. Het is de eerste keer dat het Nederlandse Deltaprogramma wordt geëxporteerd. Vietnam is een van de 'Water Mondiaal' landen waarmee Nederlandse overheid en watersector al langere tijd samenwerken.

Contactpersoon: Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl

4. Brackish Water Agriculture & Aquaculture in Egypte – Kansen voor de NL Sector
Op woensdagavond 27 november vond in Wageningen een informatiebijeenkomst plaats over de kansen voor gecombineerde Agriculture en Aquaculture met brak water in Egypte. Tijdens deze avond zijn de resultaten van een eerder dit jaar uitgevoerde haalbaarheidsstudie gepresenteerd en is er gesproken over het mogelijke vervolgtraject en de betrokkenheid van de sector.

In het voorjaar van 2013 hebben DLG, WUR en Imares in het kader van het More Crop per Drop programma een  haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Binnen dit thema wordt het gebruik van brak grondwater in aan de delta grenzende gebieden voor geïntegreerde visteelt en landbouw systemen gezien als een veelbelovende richting. Egypte beschikt namelijk over enorme voorraden brak grondwater van relatief goede kwaliteit. Er is een business model ontwikkeld dat laat zien dat dergelijke geïntegreerde systemen in Egypte een kans maken om uit te groeien tot een duurzame business case. De slides met meer informatie over de geselecteerde systemen en gewassen en business case vindt u hier.
Lees meer.

5. Interview Betsy Otto in Waterforum: Water is niet de olie van de 21ste eeuw
“Je hoort vaak dat water de olie van de 21ste eeuw is, maar dat is veel te simplistisch. Water is veel gecompliceerder dan olie. Aan de ene kant heb je te maken met mondiale ontwikkelingen zoals klimaatverandering en globalisering van de handel. Aan de andere kant is water inherent lokaal, omdat beschikbaarheid en kwaliteit worden bepaald door weer en klimaat, geografie, ecologie en sociaal-economische factoren zoals landgebruik en watergebruik.” Aan het woord is Betsy Otto, directeur Water Initiative van het World Resources Institute, een internationale denktank voor duurzame ontwikkeling. Betsy Otto was in Nederland om Aqueduct te presenteren, een hulpmiddel voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om huidige en toekomstige waterrisico’s in kaart te brengen.

Betsy Otto sprak tijdens de NWP Waterpoort van 20 november jl. en zij hield op deze dag een lunchlezing bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken over o.a. Aqueduct. Daarnaast heeft NWP nog een kennismaking georganiseerd tussen Betsy Otto en geïnteresseerde organisaties uit de Nederlandse watersector (o.a. Eleaf, Acacia en Hydrologic).

Lees het complete interview op de website van Waterforum.net.

6. Nieuwe kansen Colombia
Het Holland Colombia Water Platform heeft een flink aantal nieuwe kansen in Colombia voor de Nederlandse watersector geïdentificeerd. Zie het complete overzicht en de verdere details op de nieuwspagina van de HCWP website. Hier vindt u ook de oproep met betrekking tot samenwerking met een lokale baggeraar in toekomstige projecten van in totaal ca. 15 miljoen euro en de oproep tot deelname in de HCWP Nederlandse watersector presentatie om zo een overzicht te geven voor geïnteresseerde Colombiaanse partijen (beiden d.d. 5-12-2013). Geïnteresseerden partijen in deze twee oproepen kunnen een e-mail sturen aan info@hcwp.nl.

Het Holland Colombia Water Platform informeert via www.hcwp.nl vrijwel dagelijks over nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector. Na inschrijving voor de HCWP nieuwe kansen mailing list,  ontvangt u deze direct per mail van ons.

Contactpersoon: Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl

7. Nieuwe NWP Deelnemer: Stichting Woord en Daad
NWP verwelkomt Stichting Woord en Daad als nieuwe deelnemer.
Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. www.woordendaad.nl

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Economische missie Tanzania, Mozambique en Angola met Minister Ploumen
Wilt u zakendoen in Tanzania, Mozambique en Angola? Ga dan van 15 - 22 februari 2014 mee met de economische missie o.l.v. Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor de kust van Mozambique en van Tanzania zijn de afgelopen jaren enorme gasvondsten gedaan. Angola is een mondiale speler op energiegebied. Deze ontwikkelingen bieden belangrijke kansen voor het Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen. Mozambique biedt daarnaast goede mogelijkheden voor de landbouw, een belangrijke sector in de Mozambikaanse economie. Angola ontwikkelde zich in het afgelopen decennium tot een belangrijke economische macht in Afrika en verwacht de komende jaren sterke economische groei. Kansrijke sectoren (naast energie en maritiem) zijn transport, water en landbouw.

De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf. Reis- en verblijfskosten en eventuele kosten voor de individuele matchmaking (tolken, individueel transport) zijn voor eigen rekening. De organisatie van deze economische missie is in handen van Agentschap NL, in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassades in Tanzania, Mozambique en Angola. Aanmelden kan tot 8 januari 2014

Zie voor meer informatie de website van AgentschapNL.

9. Waterinnovatieprijs voor onderzoek naar terugwinning en hergebruik alginaat uit korrelslib
TU Delft, Royal HaskoningDHV, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA en de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe hebben op 10 december jl. de Waterinnovatieprijs 2013 gewonnen met hun inzending ‘terugwinnen en hergebruiken van alginaat uit korrelsib’. Korrelslib ontstaat bij het zuiveren van afvalwater met de innovatieve Nereda® technologie. Alginaat is na fosfor en cellulose (wc papier) de derde waardevolle grondstof die uit afvalwater kan worden gewonnen. Dit brengt het ideaal van een afvalwaterzuivering als 'grondstoffenfabriek' een stuk dichterbij.

Enkele jaren geleden werd de aerobe korrelslibtechnologie Nereda® ontwikkeld. Deze technologie is in vergelijking tot de traditionele afvalwaterzuiveringstechnologie goedkoper en duurzamer, omdat er veel minder energie en chemicaliën bij worden gebruikt. Een groot voordeel van de technologie is dat de slibbacteriën die zorgen voor de afbraak van organische verontreinigingen, samenklonteren tot compacte korrels die snel bezinken. Hierdoor is op een afvalwaterzuivering veel minder ruimte nodig.  Lees verder.

10. Euroconsult onderscheiden voor uniek milieuproject in Mongolië
Euroconsult Mott MacDonald heeft een erkentelijkheidsprijs gewonnen voor de succesvolle bijdrage aan een grootschalig duurzaam ontwikkelingsproject in Mongolië. De prijs, uitgereikt door de Millennium Challenge Account Mongolia (MCA-M), is een erkenning voor de technische ondersteuning die Euroconsult gedurende vijf jaar heeft geleverd aan een programma voor het terugdringen van armoede en investeren in duurzame ontwikkeling in Mongolië. De totale investering hiervan door Millennium Challenge Corporation (MCC) bedraagt 285 miljoen Amerikaanse dollars.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Mongoolse partners Green Focus, Energy & Environment en de overheid van Mongolië.

Voor meer informatie, neem contact op met Caroline la Chapelle, caroline.lachapelle@mottmac.nl

11. Vacancy Simavi: Senior Programme Officer WASH
Simavi is looking for an experienced, ambitious and dynamic Senior Programme Officer Water, Sanitation and Hygiene (36 hrs). Candidates are invited to apply before 6 January 2014. Click here for the vacancy description.

12. Vacature UNESCO-IHE: Projectcoördinator Kennisplatform Water voor Ontwikkeling
Voor het Kennisplatform Water voor Ontwikkeling zoekt UNESCO-IHE een Projectcoördinator (m/f) 0.8 - 1.0 FTE. Het Kennisplatform Water voor Ontwikkeling is een uitvloeisel van het kennisbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking, wordt gesubsidieerd door dit ministerie en wordt gehost door UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft.

Deze positie vereist iemand met ervaring in water en ontwikkelingssamenwerking met interesse in het werken op het snijvlak van wetenschap, kennismanagement en (beleids)praktijk. De projectcoördinator werkt nauw samen met de programma manager, die leiding geeft aan het secretariaat van het Kennisplatform.

Klik hier voor de complete vacatureomschrijving. Sollicitaties kunnen worden verstuurd tot 6 januari 2014.

13. Vacancy WASH Cluster Coordinator Unicef
Unicef has a vacancy for a WASH Cluster Coordinator in Geneva, Switzerland. Closing date: 17 December 2013. Click here for more information.