NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 45 - 2012

27/12/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. NWP Nieuwsbrief tijdens de feestdagen
2. Wereld Water Dag 2013
3. Nederlands paviljoen bij Wasser Berlin, 23-26 april 2013
4. Uitnodiging voor het Mali platform op 9 januari 2013
5. Uitnodiging voor het Polenplatform op 10 januari 2013
6. Call EoI: Strategisch plan Nationaal Directoraat Water Mozambique
7. Call EoI: Technische Assistentie Regionale Water Autoriteit Tete, Mozambique

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Contracten gegund voor twee projecten in masterplanningsfase van Jakarta Coastal Development Strategy
9. PWN Technologies Water Innovator of the Year 2012
10. Save the date: 12 maart 2013 van Kennis naar Toepassing
11. Ariette Brouwer nieuwe directeur van Simavi

OVERIG NIEUWS
12. Tenders voor watermeters in Ierland – deadline 11 januari 2013
13. Tweede serie inspirerende masterclasses voor waterprofessionals in 2013 van start
14. Nieuwsbrief Topsector Water – nummer 14

NIEUWS

1. NWP Nieuwsbrief tijdens de feestdagen
Voor u ligt de laatste NWP Nieuwsbrief van 2012. In het nieuwe jaar zullen we u weer wekelijks op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen en buiten het NWP. Op vrijdag 11 januari  kunt u de eerste NWP Nieuwsbrief van 2013 verwachten. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2013!

2. Wereld Water Dag 2013
Op 22 maart 2013 vindt in Den Haag de internationale viering van Wereld Water Dag plaats. Het centrale thema van Wereld Water Dag 2013 is Water Cooporation. Een onderwerp dat de Nederlandse watersector goed past. Ook uw input zal belangrijk zijn bij de discussies over samenwerking voor water, over water en door water. Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar zal onder andere bestaan uit thematische workshops, een high-level panel forum en een publiek evenement.

Voorafgaand aan Wereld Water Dag, op 21 maart, wordt een multi-stakeholder dialoog georganiseerd in het kader van de post-2015 mondiale ontwikkelingsagenda, zie www.worldwewant2015.org/water. Bezoekt alvast www.watercooperation2013.org voor meer informatie of neem contact op met Koen Overkamp.  

3. Nederlands paviljoen bij Wasser Berlin, 23-26 april 2013
Van 23 tot 26 april 2013 vindt in Berlijn de Wasser Berlin International plaats, de beurs en het congres voor water en afvalwaterbehandeling in Duitsland. Het NWP zal in samenwerking met VLM, Water Alliance en AquaNL een gezamenlijk Nederlands paviljoen realiseren, mits er voldoende interesse bestaat voor deelname vanuit de sector.

Afhankelijk van het aantal deelnemende partijen liggen de kosten (bij minimale afname van 6m2) rond de € 3500. Voor dit bedrag krijgt u een paviljoen met de uniforme uitstraling van Holland branding, koffie/thee faciliteiten, netwerkmomenten, zes vierkant meter presentatieruimte, een tafel en twee stoelen, een brochurerek en twee posterplekken. Meer vierkante meters afnemen is uiteraard ook mogelijk (per 3m). Inschrijving voor deelname aan het gezamenlijk paviljoen is mogelijk vanaf de tweede week van januari. Indien u nu al zeker bent van deelname, dan kunt u dit kenbaar maken aan Sandra Borst s.borst@nwp.nl.

4. Uitnodiging voor het Mali platform op 9 januari 2013
West-Afrika en Mali zijn dit jaar veel in het nieuws. In maart 2012 vond in Mali een coup d’état plaats met ingrijpende gevolgen: een deel van het land is niet toegankelijk. Ondanks de onrust in het Noorden zijn er toch een aantal interventies geweest. Nederland was een van de landen die humanitaire hulp verleenden via diverse kanalen. 

Voedselzekerheid en integraal waterbeheer staan hoog op de agenda voor ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse ambassade in Mali, met missies in 2011 en 2012. Bert Satijn is speciaal adviseur voor Mali bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij nodigt experts met werkervaring in Mali uit voor het Mali-platform op 9 januari 2013 van 10.00 tot 12.30 uur.
Het doel is om een overzicht van de situatie in Mali te verschaffen en de plannen van de ambassade toe te lichten op het gebied van Integraal Waterbeheer in relatie tot voedselzekerheid.

We horen graag wat uw ideeën zijn over deze plannen en welke bijdrage u zelf zou kunnen leveren. In de middag van 9 januari en /of op 10 januari zijn er ook mogelijkheden voor bilateraal overleg met geïnteresseerden. De bijeenkomst vindt plaats bij het NWP in Den Haag. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij Bert Satijn b.satijn@nwp.nl.

5. Uitnodiging voor het Polenplatform op 10 januari 2013
2012 was een goed jaar voor het Polenplatform. Er waren interessante activiteiten met veel deelnemers uit zowel de Poolse als Nederlandse watersector. Dit willen we voortzetten in 2013. Graag praat het NWP met u verder over de ambities met betrekking tot de Poolse samenwerking in 2013.

Pilotprojecten of kennisconferenties? Een inkomende missie of een beursbezoek in Polen? Het NWP Polenplatform laat zich graag richten door de leden! Ook is dit weer een goede gelegenheid om bij te praten over lopende Poolse projecten en projectkansen. Deze Polen platformbijeenkomst is donderdag 10 januari van 13:00 tot uiterlijk 15:00 uur bij het NWP in Den Haag. Aanmelden via t.walder@nwp.nl.

6. Call EoI: Strategisch plan Nationaal Directoraat Water Mozambique
In het kader van het bilaterale samenwerkingsprogramma op het gebied van water hebben Mozambique en Nederland op 25 oktober 2012 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend, met als doel om de samenwerking tussen de Mozambikaanse en Nederlandse watersector te intensiveren. Het bilaterale programma ondersteunt de verdere hervorming van de Mozambikaanse watersector, met aandacht voor de reorganisatie en verdere ontwikkeling van het centrale Nationale Directoraat voor Water (DNA) van het Ministerie van Publieke Werken en Huisvesting. Belangrijke componenten zijn de verdere ontwikkeling van expertise om de nieuwe taakstelling te kunnen uitvoeren en het versterken van de veerkracht van de organisatie.

Als onderdeel van dit institutionele hervormingsproces heeft DNA een Call for EoIs uitgegeven, waarbij Mozambikaanse en/of Nederlandse organisaties worden uitgenodigd voor het opstellen van een strategisch plan voor DNA. Het doel is om een hervormingsstrategie te ontwikkelen, dat de komende jaren vanuit het Nederlandse waterprogramma technisch en financieel kan worden ondersteund.

Uw EoI dient in het Portugees te worden opgesteld en dient een brief met de Expression of Interest te bevatten, informatie over uw organisatie en een track-record van relevante en vergelijkbare projecten. Het origineel en twee kopieën van de EoI dienen uiterlijk op 1 februari 2013 10:30 uur (lokale tijd) te worden overhandigd in Maputo.

Klik hier voor de Portugese call. Het wordt sterk aangeraden om een EoI samen met een Mozambikaanse organisatie in te dienen. Op 10 januari 2013 om 13 uur organiseert het NWP een informatiebijeenkomst. Wilt u hierbij aanwezig zijn, neemt u dan contact op Mary Anne de Haan. Via het NWP kunt u ook in contact komen met de heer H.C. Jansen van de Nederlandse Ambassade te Maputo.

7. Call EoI: Technische Assistentie Regionale Water Autoriteit Tete, Mozambique
Binnen het Memorandum of Understanding (MoU) tussen Mozambique en Nederland is er een verzoek uitgegaan vanuit de ARA-Zambeze voor Technisch Assistentie. ARA-Zambeze, de Regionale Water Autoriteit in Tete, is een onafhankelijke publieke organisatie, verantwoordelijk voor het integrale water beheer in het Zambezi stroomgebied. Om ARA-Zambeze te versterken heeft de Nederlandse overheid een subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een 4-jarig samenwerkingsprogramma. Het programma richt zich op integraal waterbeheer, opleiden van personeel, betrokkenheid van belanghebbenden en technische thema’s (waterkwaliteit, monitoring, GIS en Early Warning Systemen).

ARA-Zambeze nodigt individuele consultants uit om hun interesse kenbaar te maken. Het gaat hierbij om het leveren van advies als programmacoördinator. De consultant ondersteunt de directeur van ARA-Zambeze in de implementatie van het samenwerkingsprogramma met de Nederlandse Ambassade in Mozambique. Het programma moet worden geïntegreerd met de andere initiatieven en processen waarin ARA-Zambeze een belangrijke rol speelt. Klik hier voor de Engelstalige call en hier voor de Portugese website van ARA-Zambeze.

Op 10 januari 2013 om 13 uur organiseert het NWP een informatiebijeenkomst. Wilt u hierbij aanwezig zijn, neemt u dan contact op Mary Anne de Haan.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Contracten gegund voor twee projecten in masterplanningsfase van Jakarta Coastal Development Strategy
Nederland ondersteunt de bestendigheid van Jakarta tegen overstroming, in het kader van het programma Water Mondiaal. Eén van de bedreigingen is overstroming vanuit de zee, als gevolg van de snelle daling van de bodem.  De aanpak van deze bedreiging wordt vormgegeven door de Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS). In de huidige fase moeten de masterplannen van deze strategie worden opgesteld. Op 20 december zijn de contracten gegund voor twee projecten die Nederland financiert.

De ondersteuning van de Program Management Unit (1,2 miljoen euro) is gegund aan het consortium bestaande uit RoyalHaskoning-DHV, Unesco-IHE en de Rebel Group. Het opstellen van het feitelijke masterplan (1,8 miljoen euro) is gegund aan het consortium van Witteveen+Bos en Grontmij, met bijdragen van Kuiper compagnons, Deltares, Ecorys en Triple-A. De projecten worden gefinancierd uit de bijdrage van 4 miljoen euro voor de bescherming van de bevolking van het noorden van Jakarta. Deze bijdrage is aangeboden door de toenmalige staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Knapen, tijdens zijn bezoek in juni 2011. Neem voor meer informatie contact op met Aris Schellinkhout aris.schellinkhout@agentschapnl.nl

9. PWN Technologies Water Innovator of the Year 2012
PWN Technologies is met zijn zuiveringstechnologieën SIX en CeraMac verkozen tot Water Innovator of the Year 2012. De combinatie van ionenwisseling (SIX) en keramische membranen (CeraMac) resulteert in hogere waterkwaliteit, een lagere milieubelasting en een lager energieverbruik bij de productie van drinkwater. De jury vond de combinatie van deze technieken dermate innovatief dat zij PWN Technologies de titel toekenden.

Tijdens het congres Watervisie 2012 streden vijf kandidaten in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam om de titel. Bij het bepalen van de uiteindelijke winnaars werden naast het oordeel van de jury ook de resultaten van een stemronde op internet meegenomen, evenals het oordeel van het publiek tijdens het congres. Peer Kamp, Chief Technology Officer van PWN Technologies, ontving de Water Award 2012 uit handen van juryvoorzitter Cees Buisman. Klik hier voor meer informatie.

10. Save the date: 12 maart 2013 van Kennis naar Toepassing
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL willen u uitnodigen voor het nationale event van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water op 12 maart as. Tijdens dit event kunt u kennis maken met 64 innovatieve ontwikkelingen en demonstratieprojecten van KRW en horen hoe de minister denkt over de stap van “Kennis naar Toepassing”. Verder willen wij u inspireren hoe u sociale media kunt inzetten voor uw eigen project. Daarnaast dagen wij u uit om mee te denken hoe we nu vanuit de behaalde projectresultaten de volgende stap naar realisatie van de KRW doelen kunnen zetten. Via dit Innovatieprogramma KRW stimuleert het ministerie met 75 mln. euro in totaal 64 projecten, gericht op een kosteneffectieve realisatie van de KRW doelen. Voor nu vragen wij u deze datum van 12 maart alvast te reserveren. Vanaf medio januari is het complete programma bekend zijn en kunt u zich aanmelden. Mocht u nu al meer informatie willen of willen participeren, neem dan contact op met Maurice Luijten van Agentschap NL (maurice.luijten@agentschapnl.nl).

11. Ariette Brouwer nieuwe directeur van Simavi
Per 1 januari 2013 treedt mevrouw Ariette Brouwer aan als nieuwe directeur van Simavi. Ariette Brouwer (Boskoop, 1961) heeft een lange loopbaan in het internationaal bedrijfsleven. De afgelopen 25 jaar werkte zij voor het Zweedse SCA, bekend van merken als Edet en Libresse. In haar laatste functie als directeur Social Responsibility gaf zij onder meer leiding aan grootschalige sanitatiecampagnes in Afrika.
Een uitgebreid interview met Ariette Brouwer kunt u lezen op de website www.simavi.nl.

OVERIG NIEUWS 

12. Tenders voor watermeters in Ierland – deadline 11 januari 2013
In Ierland vinden er op het moment grote veranderingen plaats in de watersector. Voor het eerst zullen consumenten voor hun watergebruik moeten betalen. Dit grootschalige project ligt in de handen van Bord Gais, een bedrijf dat in de toekomst Irish Water zal oprichten.

Het installeren van watermeters wordt grotendeels uitbesteed door Bord Gais. Bord Gais denkt hiervoor ongeveer drie bedrijven in de arm te nemen. Dit betekent dat er kansen voor de Nederlandse topsector water liggen. U kunt tot 11 januari reageren op twee tenders die uitgeschreven zijn:

Tender 1 
Tender 2

Voor meer informatie over deze tenders kunt u contact opnemen met Miriam Yakob – Nederlandse Ambassade Dublin, dub-ea@minbuza.nl, +353 1 2693444

13. Tweede serie inspirerende masterclasses voor waterprofessionals in 2013 van start
De inschrijving voor de nieuwe serie water masterclasses is geopend. De masterclasses zijn inspirerende, interactieve sessies van 4 uur waarbij masters ongewone maar uiterst relevante onderwerpen uit de waterwereld met ‘jonge waterprofessionals’ bespreken om daarmee inzicht en ervaring over te brengen. De vorm is prikkelend met aandacht voor dialoog en persoonlijke verdieping. De masterclasses richten zich op het stimuleren van samenwerking en verandering in de sector, het beter begrijpen van het speelveld en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De masterclasses zijn met name bedoeld voor (jonge) medewerkers die zich actief met buitenland-activiteiten in de watersector bezig houden. De masters van deze masterclasses zijn Paul van Koppen, Marjon Reiziger, Linda Reijerkerk en Bert Satijn. De serie omvat 5 masterclasses die elk een halve dag duren. De kick-off wordt gecombineerd met masterclass 2 en vindt plaats op 24 januari 2013. De resterende drie masterclasses volgen op 14 februari, 21 maart en 18 april. 

Aanmelden voor de hele serie of voor afzonderlijke masterclasses kan via Jennifer Roubies j.roubies@cvc.nl. Klik hier voor de brochure.

14. Nieuwsbrief Topsector Water – nummer 14
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, houdt u met de nieuwsbrief Topsector Water op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen binnen de Topsector Water.
Download hier de Nieuwsbrief. Eerdere edities kunt u vinden op de website van de Topsector Water.