NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 45 - 2013

20/12/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Minister Schultz overhandigt deltaplan Nederlands consortium voor de Mekong, Vietnam
2. Maak kennis met YEP Water tijdens het WaterLink symposium
3. Wereld Waterdag 2014 in het teken van Water & Energie
4. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieprogramma Partners voor Water
5. 5e editie Zuid Afrika platform nieuwsbrief
6. Succesvolle ledenbijeenkomst Nutrient Platform
7. Terugblik missie Palestina
8. ‘Reclaim agriculture’ wins the first Wetskills Water Challenge in Israel
9. IWA Lissabon 2014
10. Twee nieuwe calls voor het Ghana WASH Window in 2014
11. EU Fund Water Day Kroatië & Dutch Water Day Slovenië
12. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week, 1-5 juni 2014
13. Tweede call for proposals Fonds Duurzaam Water

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
14. Course ‘New Sanitation – The Resource Recovery Approach’
15. Samenwerking Simavi & Nazava waterfilters
16. Enthousiaste watertrainees zoeken werkplek!
17. Nina ter Horst nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland
18. Wereld Natuur Fonds scoort met online Water Risk Filter tool

OVERIG
19. Nederlandse deelname Metropolitan Solutions
20. Cultuur = asset management = cultuur
21. Seminar: "Investing in Colombia: Tax, Legal and Cultural Aspects"
22. Video Contest ‘Watch your Water’

NIEUWS

1. Minister Schultz overhandigt deltaplan Nederlands consortium voor de Mekong, Vietnam
Om de toekomst van de Mekong Delta in Vietnam veilig te stellen, heeft een consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV het Mekong Delta Plan opgesteld. Hierin staat de strategische visie voor de Delta tot het jaar 2100 beschreven: agro-business industrialisering, verduurzaming van land- en watergebruik en planvorming vanuit een overkoepelend raamwerk. Het plan bevat tevens ‘no-regret’-, prioritaire en langetermijnmaatregelen voor een veilige, welvarende, duurzame en klimaatbestendige Mekong Delta.

Minister Schultz van Haegen overhandigde 16 decmeber het plan aan vice-premier Vũ Văn Ninh van Vietnam. Andere consortiumpartners zijn Wageningen UR, Deltares en RebelGroup. De overhandiging is een uitkomst van de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en de watersector in het kader van Water Mondiaal.

Lees het persbericht op de website van Royal HaskoningDHV 
Lees het persbericht op de website van de Rijksoverheid
Lees het artikel op de internationale website www.dutchwatersector.com
Lees het artikel Dutch-Vietnamese joint-venture VINWATER starts new knowledge centre on water management in Hanoi Vietnam op dutchwatersector.com

2. Maak kennis met YEP Water tijdens het WaterLink symposium
Human capital is ook in de watertechnologiesector onmisbaar; de mensen zijn de drijvende kracht achter innovaties en ontwikkelingen. Wereldwijd loopt het aantal waterprofessionals echter terug. Hoog tijd dus om onze eigen young professionals de kennis en ervaring te geven die u zoekt. Tijdens het WaterLink symposium in Leeuwarden op 16 januari organiseert Marjon Reiziger, programmamanager van het Young Expert Programme Water een workshop, waarin zij u kansen laat zien voor internationale exposure! Via YEP Water www.yepwater.nl bouwt u namelijk met financiële ondersteuning aan uw toekomstige internationale netwerk met jonge professionals uit de watersector. Tijdens hun uitzending van 1 of 2 jaar in één van de 44 landen van het Fonds Duurzaam Water http://www.yepwater.nl/nl/landenlijst volgen de jonge professionals een hoogstaand trainings- en coachingsprogramma.

Het WaterLink symposium wordt georganiseerd door de Water Alliance. Op 16 januari bieden zij u een boeiend programma, maar er is meer: de winnaar van de Water Alliance Innovation Stimulation Award 2014 wordt bekend gemaakt, er is een beursvloer en voldoende gelegenheid voor ontmoetingen.

Meer informatie en aanmelden zie de website van Water Alliance.

3. Wereld Waterdag 2014 in het teken van Water & Energie
Toegang tot goed en veilig drinkwater en sanitatie is internationaal nog steeds een groot probleem. Om deze toegang te verbeteren is de betaalbaarheid van global public goods, zoals energie en water, essentieel. Op wereldniveau blijkt de energiesector daartoe beter in staat dan de watersector. Als het aankomt op de betaalbaarheid van waterservices en water utilities effectiever te laten opereren is er wereldwijd nog veel winst te behalen. Tijd voor een nieuwe aanpak!
Dit en meer komt aan bod tijdens het Wereld Waterdag evenement op donderdag 20 maart 2014 in Leeuwarden.

Aqua for All en het Netherlands Water Partnership hebben de Watercampus (Wetsus, CEW en Water Alliance) en Vitens-Evides International bereid gevonden om samen een interessant Wereld Waterdag evenement neer te zetten. Het wordt een boeiend dagvullend programma met interessante keynote sprekers, sessies, debat en netwerkmogelijkheden. De vraag die centraal zal staan is: "Wat kan de watersector leren van de energiesector?".

Reserveer 20 maart 2014 alvast in uw agenda. Binnenkort meer!

4. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieprogramma Partners voor Water
In november 2013 is de laatste tender voor 2014 voor het subsidieprogramma Partners voor Water 3*) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze tender is al opengesteld en sluit op 25 februari 2014. Om u zo goed mogelijk te informeren over de voorwaarden van het subsidieprogramma Partners voor Water, bieden we u graag de mogelijkheid om deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 14 januari 2014 bij AgentschapNL (vanaf 1 januari RVO.nl) in Den Haag.

Programma
Tijdens de bijeenkomst zal de essentie van het subsidieprogramma worden toegelicht. Ook krijgt u informatie over het opstellen van een goed werkplan en informatie over de financiële ins en outs die bij de aanvraag van subsidie komen kijken. Na afloop vindt er een netwerkborrel plaats.

Locatie
AgentschapNL - Prinses Beatrixlaan 2 te Den Haag, van 13.00 uur tot 17.30 uur

Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan deze Partners voor Water bijeenkomst, meldt u zich dan snel aan door een e-mail te sturen aan info@partnersvoorwater.nl onder vermelding van 'voorlichtingsbijeenkomst PvW 14 januari 2014'.

Lees het volledige bericht over de voorlichtingsbijeenkomst op de website van Partners voor Water

5. 5e editie Zuid Afrika platform nieuwsbrief
Meer informatie over de ontwikkelingen in de Zuid Afrikaanse water sector en de watersamenwerking met Nederland is te vinden in de 5e editie van de nieuwsbrief voor de Zuid Afrika platform leden. De nieuwsbrief is verstuurd naar alle leden en te downloaden via de NWP website.

6. Succesvolle ledenbijeenkomst Nutrient Platform
Op vrijdag 13 december heeft de laatste Nutrient Platform ledenbijeenkomst van 2013 plaatsgevonden bij TNO in Zeist. De vergadering stond grotendeels in het teken van de activiteiten van het Nutrient Platform in 2014. In 2014 gaat het netwerk zich nóg harder inspannen om de nutriëntenkringlopen te sluiten.

Het komende jaar staat voor het Nutrient Platform in het teken van focussen en versnellen. Activiteiten zullen bestaan uit het compleet maken van het netwerk (betrekken van de levensmiddelenindustrie, financiële sector & MKB’ers), het versnellen van concrete projecten, het creëren van een vraag gestuurde kennisagenda en het opzetten van grensoverschrijdende projecten met Vlaanderen en Duitsland. Vergroten van synergie tussen watersector, landbouw en afvalindustrie moet een sterke impuls geven aan het sluiten van de nutriëntenkringlopen in Nederland. Ook de verbinding met Europese netwerken en het verder doorgroeien van de European Sustainable Phosphorus Platform zijn bij deze activiteiten van belang. Ten slotte is er de ambitie om met Nederlandse partners en lokale partners de nutriëntenkringloop in een ontwikkelingsland te sluiten.

Voor meer informatie over het jaarplan 2014 kunt u contact op nemen met secretariaat van het Nutrient Platform, tel. 070-304 3700. www.nutrientplatform.org

7. Terugblik missie Palestina
Van 7 tot en met 9 december was een grote handelsdelegatie onder leiding van premier Rutte in Israël en Palestina. Ook het onderwerp water kwam ruim aan bod. Gert de Bruijne is kernadviseur Palestina in het kader van het programma ‘Water OS’. Hij was nauw betrokken bij het watergerelateerde deel van de missie in Palestina. Lees hier zijn blog.

8. ‘Reclaim agriculture’ wins the first Wetskills Water Challenge in Israel
On Sunday 8 December Mr. Wientjes (President of the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW)) awarded a team of two Israeli and two Dutch water students. This team won the prestigious Wetskills Water Challenge Israel 2013 with their out-of-the-box concept “Reclaim Agriculture”, about improving the social context of using reclaimed water for agricultural purposes in Arabic areas in Israel. He was impressed by the Wetskills event: “maybe you can teach politicians and professors to limit their presentations to two minutes when they present professional messages”. Lees het volledige persbericht op de website van Wetskills.

9. IWA Lissabon 2014
Na een geslaagde 2012 editie in Zuid-Korea, strijkt de IWA Exhibition & Conference komend jaar neer in Lissabon. De IWA wordt gehouden van 21 t/m 26 september 2014. 

De IWA Conference behandelt 9 verschillende thema’s, waaronder “cities and basins of the future”, “innovative water supply and wastewater treatment technologies and processes” en “information and communication technology for water”. Meer informatie is te vinden op www.iwa2014lisbon.org. De IWA World Water Exhibition is een goede mogelijkheid om de Nederlandse watersector als collectief te presenteren, vandaar dat NWP in samenwerking met Water Alliance, VLM en Aqua Nederland een Netherlands Water Pavilion zal realiseren.

U kunt bij deze collectieve beursdeelname aansluiten door vierkante meters af te nemen in het paviljoen. Kosten voor deelname bedragen 425 euro per m2 (excl. BTW), minimale afname is 6m2.
De prijs is inclusief standbouw, elektra, catering tijdens de beurs en organisatiekosten. Eventuele extra’s voor uw deel van de stand kunnen in overleg tegen meerkosten worden besteld. Deelname is exclusief reis- en verblijfkosten en deelname aan het IWA World Water Congress.

Voordelen van collectieve deelname aan de IWA Lissabon zijn:
•    De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
•    Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
•    Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en uw bezoekers wordt verzorgd;
•    De organisatie wordt u uit handen genomen;
•    Extra profilering via de website van de IWA;
•    Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
•    Een scherpe m2 prijs voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra.

Het aanmeldformulier voor deelname in het paviljoen zal in januari online verschijnen. Tot die tijd kan interesse in beursdeelname kenbaar gemaakt worden bij Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, 070-3043711.

10. Twee nieuwe calls voor het Ghana WASH Window in 2014
Op 25 november 2013 sloot de eerste call van het Ghana WASH Window Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW) en hier zijn 7 proposals op ontvangen, die momenteel beoordeeld worden.

In 2014 zullen de tweede en derde call gelanceerd worden in respectievelijk januari/februari en september/oktober 2014. Voor de tweede call is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar. De geografische scope wordt verbreed naar alle grote stedelijke gebieden van Ghana (Greater Accra Region en alle Metropolitan Assemblies en Municipal Assemblies met een bevolking van meer dan 100 000 mensen kwalificeren).Overige criteria en richtlijnen zullen hetzelfde zijn als in de eerste call.

Gezamenlijke initiatieven door overheidspartijen, private partijen en NGO’s of kennisinstituten kunnen meedingen in het GWW-FDW in 2014. Voorstellen dienen bij te dragen aan verbeterde sanitatie en hygiëne, verbeterd afvalmanagement, verbeterde toegang tot veilig drinkwater en stedelijk waterbeheer in Ghana. Het GWW-FDW draagt maximaal 60% bij aan de projectfinanciering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij gww@agentschapnl.nl. Vanuit NWP zal in 2014 wederom ondersteund worden via Ghana platformbijeenkomsten en specifieke matchmaking door Ghana kernadviseur Gert de Bruijne g.debruijne@nwp.nl.

11. EU Fund Water Day Kroatië & Dutch Water Day Slovenië
NWP nodigt u uit deel te nemen aan de volgende evenementen.

Kroatië - EU Fund Water Day
De Nederlandse ambassade in Zagreb en NWP organiseren op woensdag 12 februari 2014 een netwerkevenement “Watermanagement en EU fondsen”, in samenwerking met o.a. het Kroatische Ministerie voor Regionale Ontwikkeling en EU fondsen, Ministerie van Landbouw, de Kroatische Kamer van Koophandel en “Croatian Waters”. Dit evenement biedt Nederlandse spelers een uitgelezen kans om:

•  Inzicht te krijgen in de Kroatische prioriteiten en plannen voor de watersector voor de komende EUfondsenperiode (2014 – 2020). Accent zal liggen op grote infrastructurele afvalwaterprojecten, irrigatie en “flood protection",
•  De Nederlandse expertise op deze gebieden in Kroatië op de kaart te zetten,
•  Potentiële Kroatische samenwerkingspartners te ontmoeten: in totaal worden circa 250 spelers verwacht, o.a. nationale en lokale overheden, nutsbedrijven en commerciële bedrijven.

Het ochtendprogramma op 12 februari richt zich op de uit te voeren projecten voor de komende EU fondsen periode. 's Middags staat een Business Event op het programma met de belangrijkste Kroatische aannemers en consultants. Daarnaast is er op 13 februari de mogelijkheid tot een site visit aan een van de EU-projecten in de regio, afhankelijk van de interesse van de Nederlandse deelnemers. Meer informatie en het voorlopige programma van het evenement zijn te verkrijgen bij Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.

Slovenië - Dutch Slovene Water Day
Voorafgaand aan de Waterdag in Kroatië, wordt op 11 februari door de Nederlandse ambassade in Ljubljana en het NWP voor de geïnteresseerden bedrijven een bezoek aan Slovenië georganiseerd. Samenwerkende partners zijn het Sloveense Ministerie van Landbouw en Milieu, de Sloveense Kamer van Koophandel, brancheorganisatie Waste & Water Utilities of Slovenia, het Institute of Public Utilities en de Slovene Association for Water Protection. Tijdens deze 'Dutch Slovene Water Day' maakt u kennis met de belangrijkste spelers binnen de Sloveense overheid. Daarnaast staat er matchmaking op het programma met Sloveense bedrijven, met focus op (afval) waterbehandeling, water supply, irrigatie en flood protection.

Onderdeel van het programma zal zijn:
•  Presentatie van infrastructurele projecten die de aankomende EU fondsenperiode (2014-2020) uitgevoerd moeten worden,
•  Meet & Match: B2B machtmaking event,
•  Site visit & networking event.

Op verzoek kan de Nederlandse ambassade in Ljubljana voor individuele bedrijven een tailor made programma aanbieden. Onlangs is een marktscan verschenen over de kansen voor de watersector in Slovenië. Deze marktscan is op te vragen bij Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.

Zowel voor het programma in Kroatië als in Slovenië worden geen kosten berekend, met uitzondering van de kosten voor uw eigen reis- en verblijf. Wel wordt een fee voor "no-show" in rekening gebracht wanneer u na officiële aanmelding uw deelname moet cancellen. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl, 0703043707. U kunt zich hier aanmelden. 

12. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week, 1-5 juni 2014
Het NWP organiseert in samenwerking met VLM, Water Alliance en Aqua Nederland een collectieve beursdeelname tijdens de Singapore International Water Week (SIWW) 2014. De focus van de SIWW 2014 ligt op Municipal Water, Industrial Water, Integrated City-Environment-Water, and Future of Water. Het programma omvat onder andere een Water Convention, Water Expo, Water Leaders Summit en verschillende business fora. Meer informatie hierover is te vinden op www.siww.com.sg.

Partijen uit de Nederlandse watersector kunnen deelnemen in het Netherlands Water Pavilion door vierkante meters af te nemen. Kosten voor deelname bedragen 400 euro per m2 exclusief BTW. De prijs is inclusief standbouw, catering tijdens de beurs en organisatiekosten. Eventuele extra’s voor uw deel van de stand kunnen in overleg tegen meerkosten worden besteld.

Voordelen van collectieve deelname aan de SIWW zijn:
•             De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
•             Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
•             Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en uw bezoekers wordt verzorgd;
•             De organisatie wordt u uit handen genomen;
•             Extra profilering via de website van de SIWW;
•             Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
•             Een scherpe m2 prijs voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra.

De Water Expo van de SIWW is een van de belangrijkste water trade shows in de wereld, met een focus op innovatie, producten, diensten, maar ook aandacht voor case studies op het gebied van water technologie. De Water Expo vindt plaats van 1-5 juni 2014 in het Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore.

Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl / tel: 070-3043707. U kunt zich hier aanmelden voor deelname in het paviljoen.

13. Tweede call for proposals Fonds Duurzaam Water
Op Wereldwaterdag 2013 heeft Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en OS de tweede call for proposals aangekondigd voor Fonds Duurzaam Water (FDW). FDW zal op 25 februari 2014 worden opengesteld voor nieuwe voorstellen. Sluiting zal op 30 juni 2014 zijn.

Ervaringen uit de eerste ronde zijn vertaald naar een aantal belangrijke aanpassingen. Zo zal de procedure worden ingekort en er zal geen formele ronde met concept notes meer worden georganiseerd. In plaats hiervan komt er de mogelijkheid om op vrijwillige basis projectideeën te bespreken met AgentschapNL en advies te krijgen over de inhoud. Daarna zullen meteen complete voorstellen formeel moeten worden ingediend. De landenlijst wordt uitgebreid tot 66 landen en daarmee gelijk getrokken met het Dutch Good Growth Fund en de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). Voor FDW is een bedrag van EUR 50 mln beschikbaar en er kunnen aanvragen voor subsidie worden ingediend van EUR 0.5 mln tot maximaal EUR 7 mln.

Begin 2014 zullen er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd om de sector in meer detail te informeren, waaronder Aid & Trade in a Day op 6 februari 2014. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

14. Course ‘New Sanitation – The Resource Recovery Approach’
LeAF is organizing a two-day course “New Sanitation – The Resource Recovery Approach”, on 8-9 April 2014. The course will inform you on how to make concrete steps towards New Sanitation (also known as Sustainable Sanitation or EcoSanitation) in the built environment.
The course is given by various experts involved in research and implementation of new sanitation. The target audience are environmental and sanitary engineers, as well as decision makers working for governmental organizations. For more information please visit the LeAF website 

15. Samenwerking Simavi & Nazava waterfilters
Simavi heeft in november deelgenomen aan de grootste Nederlandse handelsmissie naar Indonesië ooit. Wij waren een van de vier NGOs die samen met ruim honderd Nederlandse bedrijven onder leiding van minister-president Rutte en minister Ploumen naar Indonesië afreisden.

De handelsmissie was voor Andy Palmen, director Partnership Development van Simavi, een uitgelezen kans om met bedrijven uit de Nederlandse en Indonesische watermanagement sector in contact te komen en te onderzoeken of Nederlandse ontwikkelingsorganisaties een rol kunnen spelen in het kust ontwikkelingsprogramma (NCICD) van Jakarta. De handelsmissie heeft ook concreet resultaat opgeleverd. Onder toeziend oog van minister Ploumen is een MoU met het Nederlands Indonesische bedrijf Nazava Waterfilters getekend. Lees het volledige bericht over de samenwerking op de website van Simavi.

16. Enthousiaste watertrainees zoeken werkplek!
Inmiddels is de werving van jong water talent van start gegaan voor de achtste ronde van het Nationaal Watertraineeship, een sector breed traineeship voor pas afgestudeerde hbo- en wo-talenten in de watersector.

In een tweejarig programma werken de jonge professionals vier dagen per week bij een organisatie. De vijfde dag werken zij gezamenlijk aan waterprojecten, ingebracht door de deelnemende organisaties, en volgen zij een persoonlijk leiderschapsprogramma. De studieachtergrond van de trainees is heel divers, het varieert van o.a. Civiele Techniek, Chemische Technologie en Hydrologie tot Bestuurskunde. De nieuwe ronde van het traineeship start in april 2014. Voor deze lichting worden nog trainee werkplekken gezocht. Is uw organisatie op zoek naar jonge waterprofessionals? Kijk voor meer informatie op: www.nationaalwatertraineeship.nl of bel 070-3319949.

Voor een overzicht van de meest recente vacatures bij NWT, klik hier 
Voor een greep uit het traineesbestand van NWT, klik hier 

17. Nina ter Horst nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland
Sinds 2010 kent Nederland een Nationaal Jeugdwaterschap. In het Jeugdwaterschap zijn de waterschappen vertegenwoordigd  door een groep van ruim 20 middelbare scholieren tussen de 14 en 17 jaar. Het Jeugdwaterschap zet zich in om jongeren te interesseren voor en te betrekken bij water en waterbeheer in ons land. Daarvoor hebben deze middelbare scholieren  inmiddels een groot aantal activiteiten ontplooid. De jeugdwaterschappers voeren niet alleen ludieke acties uit, maar gaan ook in gesprek met “waterprominenten” zoals toen nog ZKH Prins Willem Alexander, minister Schultz van Haegen, de Deltacommissaris en Tweede Kamerleden, om de stem van jongeren in de watersector te laten horen.

Het Jeugdwaterschap kiest jaarlijks een Jeugddijkgraaf. Deze Jeugddijkgraaf is een jaar lang het boegbeeld van het Jeugdwaterschap. Nina is sinds november 2012 de vertegenwoordiger van Waterschap Zuiderzeeland in het Jeugdwaterschap en is nu gekozen als Jeugddijkgraaf voor 2014.  Waterschap Zuiderzeeland is er trots op een jaar lang de Jeugddijkgraaf van Nederland te mogen ‘leveren’. Lees het volledige bericht op de website van het Jeugdwaterschap.  

18. Wereld Natuur Fonds scoort met online Water Risk Filter tool
De Water Risk Filter wordt door veel bedrijven gebruikt om hun risico’s op het gebied van water in kaart te brengen. Op het toonaangevende GreenBiz-platform is de Water Risk Filter opgenomen in de top 20 van sustainability apps.

OVERIG

19. Nederlandse deelname Metropolitan Solutions
Nederland is in 2014 partnerland op de Hannover Messe, de belangrijkste industriebeurs ter wereld. Dit partnerschap biedt u een schitterend internationaal platform om Nederlandse innovatieve industriële en grootstedelijke oplossingen te presenteren.

De Nederlandse inzending staat geheel in het teken van “global challenges, smart solutions”.

Het thema Metropolitan Solutions is een zwaartepunt van de beurs. De Hannover Messe wil hiermee industrie en wetenschap in gesprek brengen met de besluitvormers van steden en regio’s om gezamenlijk oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen te vinden. Stedelijke en regionale overheden in Nederland slaan de handen ineen met innovatieve bedrijven en wetenschappers. Deze benadering maakt dat Nederland toonaangevend is bij het vinden van duurzame oplossingen voor grootstedelijke problematiek.

De Nederlandse ambassade in Berlijn neemt, samen met FME, het voortouw bij het organiseren van de Holland Smart City House. Meldt u spoedig aan om deel te nemen aan het Nederlands partnerschap op de Hannover Messe! Voor meer informatie zie de website van AgentschapNL 

20. Cultuur = asset management = cultuur
Op 29 januari houdt KNW de bijeenkomst Cultuur = asset management = cultuur in Cruquius. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de rol van de organisatiecultuur bij het implementeren en bedrijven van asset management.

Het onderwerp wordt op drie manieren bekeken: asset management en de heersende organisatiecultuur, cultuur en management, en de eigen rol bij de organisatiecultuur: cultuur (b)en je zelf. Doel is meer helderheid verschaffen over het onderwerp en het bewustzijn te vergroten over de eigen rol binnen de organisatiecultuur en de uitwerking hiervan op het al dan niet geslaagd implementeren en bedrijven van asset management binnen een organisatie.

De bijeenkomst is gericht op medewerkers van midden- en hoger management. Voorafgaand aan de bijeenkomst is een rondleiding bij het Cruquius Gemaal. 

Locatie: Museum De Cruquius, Cruquiusdijk 1 in Cruquius.
Meer informatie en aanmelden: www.waternetwerk.nl

21. Seminar: "Investing in Colombia: Tax, Legal and Cultural Aspects"
De Colombiaanse ambassade in Nederland organiseert in samenwerking met Hamelink & Van den Tooren N.V. en Proexport Colombia een seminar om Nederlandse bedrijven te informeren over belastingen alsmede wettelijke en culturele zaken met betrekking tot het investeren in Colombia.

Datum: 30 januari 2014
Tijd: 17.00 - 19.00 uur
Locatie: Zilveren toren. Stationsplein 51, Amsterdam

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u een e-mail sturen naar serafina.marinacci@cancilleria.gov.co
Voor meer Colombianieuws en tenders zie de Colombia website 

22. Video Contest ‘Watch your Water’
Young Europeans are the decision makers of the future. The European Water Partnership (EWP) acknowledges the commitment to promote and enhance a better involvement of young Europeans in global water issues. Aquawareness creates competitions to give the floor to young inhabitants to express their views on water via cinematography. The video contest ‘Watch your Water’ is all about water: the water we drink; the water we use for all the things we do in our daily lives and the water that farmers and manufacturers use to bring us our clothes and our food products.

Create a short movie where you show us how we can use our water resources better; how we can save and conserve water; how we can live and enjoy life whilst at the same time, be aware of the water in our environments and what the challenges are that we all face regarding the availability or scarcity of water. Show us how you see the future of our planet through better water practices.
Do you have a brilliant idea for a movie and do you want enter the competition? Record a short video of maximum 3 minutes that addresses a small or bigger water challenge in your environment and enter the competition at www.facebook.com/aquawareness. There are many aspects of water use and water conservation that you can capture on film!

This video contest is organized by the European Water Partnership within the framework of the Aquawareness programme. The deadline for submission is the 28th of February 2014.