NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 5 - 2012

03/02/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website www.nwp.nl/nieuws/nieuwsbrief  voor de webversie.

NIEUWS
1. WIT Award voor beste mannen van de WIT project
2. Inventarisatie beurzen 2012
3. Succesvol bezoek aan Nederland eThekwini Water & Sanitation
4. Vietnam bijeenkomst 16 februari
5. Huidige vervuilingsituatie rivieren Bangkok in kaart gebracht
6. Werkgevers gezocht voor enthousiaste trainees

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
7. WWF6 Marseille: grote verscheidenheid aan Nederlandse inzendingen
8. World Water Forum 6: actuele informatie uit Parijs en info over de inzet vanuit Nederland!
9. Zandmotor uitvoerig belicht tijdens WW6
10. Deltares draagt bij aan de internationale positionering van de Nederlandse watersector
11. STREAM Policy Seminar

NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. Vacancy UNESCO-IHE: Lecturer in Resource Recovery

OVERIG
13. Invest in Argentina
14. Voortgang Basisregistratie Ondergrond (BRO)
15. Call for proposals: African Union Research Grants
16. Boek ‘Kennis als productiefactor in de maritieme sector’

NIEUWS

1. WIT Award voor beste mannen van de WIT project
Wat was het meest succesvolle Mannen van de WIT project? Binnenkort worden de drie nominaties bekend gemaakt. Op donderdag 16 februari wordt bij Grontmij in De Bilt de uiteindelijke winnaar gekozen tijdens het event ‘Een laatste boodschap van de mannen van de WIT?’.

De vele projecten en innovaties van MKB ondernemers uit de watertechnologie sector vormen gezamenlijk het toneel van deze middag, zodat u als gast betrokken wordt bij de diverse discussies. 

Begonnen als Innovatiemakelaars is het concept mannen van de WIT, voor ondersteuning van met name MKB, uitgegroeid tot één van de meest succesvolle onderdelen uit het Innovatieprogramma Watertechnologie. Het Watertechnologie Innovatie Team is inmiddels een begrip in de sector. Met het eindigen van het Innovatieprogramma, loopt ook de regeling Innovatiemakelaars af. Het belang van ondersteuning bij innovatie blijft voor MKB in de watertechnologiesector echter bestaan. Heeft u ideeën hoe dit in de toekomst aan te pakken en wilt u  dit met anderen bespreken? Meld u dan zeker aan voor deze feestelijke laatste mannen van de WIT bijeenkomst via het aanmeldformulier op de NWP website.  

2. Inventarisatie beurzen 2012
De samenwerking tijdens de International Water Week 2011 in Amsterdam is NWP, VLM, Aqua Nederland en de Water Alliance zeer goed bevallen. Daarom hebben we de evenementenlijst voor 2012 naast elkaar gelegd om te kijken op welke beurzen wij de samenwerking kunnen voortzetten.

Download hier een overzicht van de beurzen die in 2012 worden gehouden. Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan één of meer van deze waterbeurzen, dan vernemen wij dit graag. Bij voldoende interesse proberen we een collectief paviljoen te realiseren.

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl, tel: 070 304 3707

3. Succesvol bezoek aan Nederland eThekwini Water & Sanitation
Het inkomende bezoek van Ethekwini Water & Sanitation (EWS) is vrijdag 3 februari succesvol afgerond. EWS is een vooruitstrevende utility verantwoordelijk voor het drink- en afvalwater in de stad Durban, Zuid Afrika (3,5 Milioen inwoners). EWS is een van de belangrijkste en meest innovatieve utilities van Zuid Afrika en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in de regio. Veel van de door EWS geimplementeerde oplossingen worden gekopieerd door andere waterbedrijven en gemeenten in Zuid Afrika, maar ook daarbuiten.

Samen met o.a. Vitens Evides International en Stichting Wateropleidingen is EWS de initiator van het Water en Sanitatie 'Centre of Expertise.' Dit concept probeert op structurele wijze ruimte te bieden voor innovatieve oplossingen op het gebied van water en sanitatie en een wijdere toepassing daarvan in Zuidelijk Afrika te faciliteren. Op uitnodiging van AgentschapNL (Transitie Faciliteit) was EWS de afgelopen dagen in Nederland om met partijen uit de Nederlandse watersector het 'Centre of Expertise'-concept verder uit te werken. De belangrijkste doelstelling was bedrijven uit de Nederlandse watersector de mogelijkheid te geven om met hun innovatieve diensten en producten aan te sluiten op het 'Centre of Expertise' en de belangrijkste vragen in de Zuid-Afrikaanse publieke watermarkt. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij waren: Non Revenue Water, Asset Management, Municipal Sanitation en Energy for Water & Sanitation.

Op donderdag 2 februari heeft EWS het Centre of Expertise concept gepresenteerd aan een twintigtal bedrijven uit het NWP Zuid Afrika platform. Het werd voor veel partijen duidelijk dat het Centre of Expertise erg veel kansen biedt. Niet alleen om innovatieve diensten en producten te testen en demonstreren in de Zuid Afrikaanse watersector, maar vooral om versneld op te kunnen schalen en transactiekosten te verlagen.

EWS staat open voor alle bedrijven uit de Nederlandse watersector met innovatieve producten en/of diensten die aansluiten bij hun uitdagingen.

Neem voor meer informatie over EWS en het 'Centre of Expertise'-concept contact op met NWP-contactpersoon Ger Pannekoek, g.pannekoek@nwp.nl, tel: 070 304 3734

4. Vietnam bijeenkomst 16 februari
Het is al enige tijd geleden dat een Vietnam bijeenkomst heeft plaatsgevonden, daarom nodigen wij u uit op donderdag 16 februari van 14:00 tot 16:00 bij het NWP om bij te praten.
U wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen oa met betrekking tot het Mekong Delta Plan (de Chief Technical Advisor en het VCAPS Consortium zijn inmiddels geïnstalleerd). We informeren u over de activiteiten die op de agenda staan voor 2012 , maar horen ook graag vanuit de sector wat de wensen  en/ of  verwachtingen voor 2012 zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lies Janssen (l.janssen@nwp.nl)

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het aanmeldformulier op de NWP website

5. Huidige vervuilingsituatie rivieren Bangkok in kaart gebracht
Destijds is het Nederlandse bedrijf Fugro benaderd door het Thaise bedrijf ‘Bangkok Metropolitan Administration (BMA)’, om een watersysteem te ontwikkelen voor het meten van de waterkwaliteit. Het watersysteem zal worden ingezet bij de rivier ‘Chao Phraya’ en het waternetwerk van ‘Khlongs’ in Bangkok.

In de periode 2002 – 2005 heeft het Fugro OCEANOR-OTC Consortium het Metropool Kijk Monitoringssysteem ontwikkeld. Het systeem bestaat uit twaalf automatische, real time monitoren langs de rivieren. Het watersysteem geeft een vroegtijdige waarschuwing af wanneer de kwaliteit van het water verslechterd. De waterkwaliteit-data wordt verzonden en afgehaald bij de centrale databank van het Bangkok Metropolitan Administration. Hier wordt alle data geanalyseerd en gebruikt voor het operationeel waterbeheer. Natuurlijk is deze informatie ook via internet beschikbaar voor de inwoners uit Bangkok.

Lees meer over het project op Dutchwatersector.com 

De database van Dutch Water Sector.com bevat inmiddels meer dan 200 gerealiseerde en lopende buitenlandse waterprojecten. Maar nieuwe projecten zijn nog steeds van harte welkom. Vraag het aanmeldformulier aan via info@dutchwatersector.com (aanmelden is gratis).

6. Werkgevers gezocht voor enthousiaste trainees
Werken aan de toekomst, dat is waar het om gaat bij het Nationaal Watertraineeship. De komende jaren heeft de watersector een toenemend aantal hoogopgeleide waterprofessionals nodig. Met de juiste competenties, kennis en een brede blik, kunnen zij de uitdagingen van morgen aan!

Eind januari is de derde groep trainees gestart met het Nationaal Watertraineeship. Zij zijn aan het werk bij Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, DHV, GMB en Milieudienst Noord-West Utrecht. Inmiddels werken 18 trainees bij 13 verschillende waterorganisaties. Daarnaast is de nieuwe website online gegaan. Op www.nationaalwatertraineeship.nl is informatie over het programma, de trainingen en ervaringen van trainees en deelnemende werkgevers terug te vinden.

In mei 2012 gaat een nieuwe groep trainees beginnen. Heeft u een traineeplek beschikbaar voor een enthousiaste waterstarter of heeft u vragen? Neem contact op met Helen van Zundert (projectleider) via 070 - 3319949 of hzundert@nationaalwatertraineeship.nl.

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
Via de NWP nieuwsbrief krijgt u een wekelijkse update over de betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij het 6th World Water Forum, dat wordt gehouden van 12-17 maart 2012 in Marseille, Frankrijk.

7. WWF6 Marseille: grote verscheidenheid aan Nederlandse inzendingen
De deelname vanuit Nederland aan het 6e World Water Forum in Marseille krijgt steeds verder vorm. Alle inhoudelijke bijdragen aan het Forum zijn verzameld en gebundeld beschikbaar en het Nederland paviljoen is zo goed als gereed. Alle informatie over de Nederlandse deelname aan het WWF6 kunt u opvragen bij het NWP.

Voor vragen over de inhoudelijke programmering kunt u terecht bij Roy Agterbos, r.agterbos@nwp.nl 
Voor vragen over het Nederland paviljoen en praktische aspecten als reis en verblijf kunt u terecht bij Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl 

De Nederlandse bijdrage aan het WWF omvat ruim 30 bijdragen aan inhoudelijke sessies, waar inmiddels al ruim 50 partijen betrokken zijn. De komende weken wordt in elke NWP nieuwsbrief een aantal initiatieven vanuit Nederland op het WWF6 belicht. Onderstaand de eerste berichten, in de komende weken volgt uitgebreidere informatie en toelichting over deze en andere onderdelen van de Nederlandse inzending.

8. World Water Forum 6: actuele informatie uit Parijs en info over de inzet vanuit Nederland!
Deze week vond het laatste overleg plaats tussen de organisatoren van het Forum en de coördinatoren van de 12 thema’s en de 4 regio’s. Dit World Water Forum moet het Forum worden van de ‘oplossingen’. Een daarvoor speciaal ontwikkelde website telt inmiddels ruim 1000 ‘oplossingen’, waaronder een aantal vanuit Nederland (zie www.worldwaterforum6.org) o.a. voor deltaontwikkeling, klimaatinformatie, green growth/green accounting en verkenningen. De ‘oplossingen’ worden getoond via de media, in competities, in side events en in thematische sessies.  Ook na het Forum blijven deze ‘oplossingen’ via internet beschikbaar.

In 32 ruimtes worden parallel gedurende 5 dagen thematische, regionale en politieke sessies gehouden. De programma’s voor de meer dan 150 sessies zullen na volgende week op de site van het Forum staan (zie hierboven). Een aantal bijdragen (sprekers) vanuit Nederland is al in de programma’s van sessies  opgenomen.

Op dit moment hebben zich 3500 deelnemers gemeld, en er worden meer dan 10.000 deelnemers verwacht.  De belangstelling voor het WWF6 vanuit de Europese Commissie, de VS en Korea is opvallend. Er wordt door de Franse overheid hard gewerkt (via sponsoring) aan deelname vanuit ontwikkelingslanden.  

9. Zandmotor uitvoerig belicht tijdens WW6
Op het Wereld Water Forum wordt op dinsdag 13 maart om 8.30 uur een rondetafel sessie georganiseerd over de Zandmotor en integraal kustzonebeheer, vallend binnen het thema 3.3.6. Establishing a global coalition of Deltas. Verder is de Zandmotor onderdeel van het Holland Paviljoen op de beursvloer.

De Zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. De natuur helpt ons in de bescherming tegen de zee. Voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin ligt  een schiereiland van 128 hectare, even groot als 256 voetbalvelden of de helft van het eiland Rottumeroog. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin, dat ons tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur en recreatie biedt. We bouwen met de natuur.

De Zandmotor is een initiatief van de Provincie Zuid Holland en Rijkswaterstaat. Waterbouwers Van Oord en Boskalis hebben de Zandmotor aangelegd.

10. Deltares draagt bij aan de internationale positionering van de Nederlandse watersector
De inbreng van Deltares op het Wereld Water Forum in Marseille is ‘lean and mean’: samen met veel andere actoren vestigt Deltares de aandacht op de kwetsbare delta’s in de wereld, en op het brede palet aan kennis en expertise dat de Nederlandse watersector te bieden heeft om te komen van Targets to Solutions!

In het Netherlands Pavillion gebeurt dit met posters en andere presentatievormen op thema’s als Forecasting, Assessments for Investments, Flood Control, Subsidence, Green Adaptaton, Water and Energy, Decision Support and Governance of Adaptation. Bijdragen aan Round Tables richten zich op de inbreng vanuit netwerken als het Convenant Informatieketen Water en Klimaat – Water and Climate Services, Building with Nature  – Green Infrastructure, Delta Alliance, en Knowledge and Innovation Community on Climate. Het motto is uiteraard: Let’s work together!

11. STREAM Policy Seminar
Op dinsdag 13 maart, 12.00 – 15.00 uur, organiseert het STREAM project zijn tweede Policy Seminar “Achieving solutions for water scarcity and drought” als side-event tijdens het 6e Wereld Water Forum. Waterschaarste en droogte vormen een cruciaal probleem in de hele wereld. Deze problemen zullen alleen maar groter worden als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei. Innovatieve technologie kan van groot belang zijn bij het oplossen van deze problemen. Alleen al door het invoeren van nieuwe technologieën kan bijvoorbeeld 40% bespaard worden op de waterconsumptie in Europa. Deze technologieën bestaan al, maar ontwikkelaars moeten grote barrières overwinnen om hun technologie daadwerkelijk op de markt te krijgen.

Een belangrijk deel van de barrières heeft te maken met wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld standaardisatie, regulatie, de lage prijs van water, e.d. kunnen grote barrières vormen om technologie naar de markt te brengen. Dit STREAM Policy Seminar richt zich op de vraag hoe wet- en regelgeving beter ingezet kan worden om nieuwe technologieën sneller op de markt te krijgen.
Deelname aan het Seminar is gratis voor geregistreerde deelnemers in het Wereld Water Forum. Voor meer informatie en registratie: http://www.stream-project.eu/policy-seminars/innovative-technologies

NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. Vacancy UNESCO-IHE: Lecturer in Resource Recovery
The lecturer will join the Pollution Prevention and Resource Recovery chair group, which is primarily concerned with education and research to prevent pollution by the domestic, industrial and agricultural sector and to develop innovative techniques for the recovery of resources from waste and industrial effluents, based on a thorough understanding of the underlying bio-chemical processes. The current staff of the chair group anchors the teaching program of the specialisation Environmental Science and Technology within the Masters in Environmental Science programme and leads research and capacity development projects around the world. Read more on the UNESCO-IHE website

OVERIG

13. Invest in Argentina
Als één van de snelst groeiende economieën van Zuid-Amerika biedt Argentinie veel investeringsmogelijkheden voor bedrijven. Volgens de OECD is Argentinië het land met de minste investeringsbelemmeringen van de regio. Nederlandse bedrijven maken hier veel gebruik van, Nederland was de op twee na grootste investeerder in Argentinië in 2009. Zo lift Nederland mee op de snelst groeiende economie uit de regio tussen 2003-2011 (IMF).

Vanuit de Vrije Universiteit gaat het Amsterdam Research Project (ARP) op non-profit basis deskonderzoek en veldonderzoek doen in Argentinië. Met tien jaar ervaring in internationale consultancy en tal van geslaagde projecten voor bedrijven als Philips, Zoll, Oxfam Novib en vele anderen kunnen de mogelijkheden in de Argentijnse markt voor u worden onderzocht. Na een zorgvuldige selectieprocedure staan er 21 getalenteerde en gemotiveerde studenten klaar om onderzoek te verrichten in Argentinië. Het uitvoeren van marktonderzoek of het identificeren van potentiële partners zijn slechts enkele van de geboden maatoplossingen. Het ARP zal begin april voor vijf weken richting Argentinië gaan om veldonderzoek (interviews, bedrijfsbezoeken etc.) te doen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.arp-vu.nl of kunt u contact met ons opnemen via de mail: consultants@arp-vu.nl of telefoon: 020 – 598 61 36.

14. Voortgang Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Voor de Kaderrichtlijn Water dient in 2012 de kwaliteit van de grondwaterlichamen in Nederland voor de 3e keer gerapporteerd te worden. De provincies en het Informatiehuis Water werken nauw samen met TNO om de BRO hierbij te laten faciliteren. Lees verder op de website van het Dinoloket

De ambtelijke werkgroep Geotechnische Sonderingen heeft op 31 januari 2012 haar werk afgerond en het voorwerk van TNO en de expertisegroep beoordeeld. Lees meer op de website van het Dinoloket

De BRO staat ook de komende maanden weer op diverse beurzen, waar we u graag in de stand uitnodigen, de eerstvolgende is op 9 februari a.s.: BISNederland congres, te Wageningen.

Waarom moet er een BRO komen?
De huidige informatiesystemen zijn onderling onvoldoende of niet verbonden, waardoor hergebruik van gegevens door anderen belemmerd wordt. Verder hanteren we bij de vastlegging nog vaak verschillende standaarden. Bovendien worden veel ondergrondgegevens nu helemaal niet in informatiesystemen vastgelegd. De BRO creëert een eenduidig, landelijk systeem.
Op de FAQ op het DINOloket vindt u meer vragen en antwoorden over de BRO.

15. Call for proposals: African Union Research Grants
Donor:  EuropeAid
Type:  Research Grant
Budget Line: 10th EDF
Location: Africa (one or more countries)
Publication Reference: EuropeAid/132331/M/ACT/Multi

Overarching Objective: To improve science and technology research to contribute to African sustainable development. Specific Objective: To finance research projects in the fields of (a) Post-harvest and Agriculture, (b) Renewable and Sustainable Energy, or (c) Water and Sanitation. It is highly envisaged that the deployment and the improvement of science and technology research in these challenging areas will effectively contribute to Africa’s poverty reduction strategies, economic growth and social development efforts.

Project Budget min /max EUR: 500,000 / 750,000
Deadline for submission of proposals:  20 April 2012

Further information, guidelines and the information package can be found here.

16. Boek ‘Kennis als productiefactor in de maritieme sector’
Kennismanagement wordt vaak gezien als een abstract iets, waar maar moeilijk handen en voeten aan te geven is. Het boek “Kennis als productiefactor in de maritieme sector” laat zien dat het instrument kennismanagement, ook in de maritieme sector, goed concreet te maken is. Het boek geeft bedrijven in de maritieme sector houvast voor het invoeren van en omgaan met kennismanagement.

Het boek is een uitgave van Co-Capacity BV, Tripura BV en TU Delft, en is uitgegeven in opdracht van het Maritiem Innovatie Programma.

Voor meer informatie of om het boek te bestellen ga naar www.co-capacity.org of stuur een e-mail naar info@co-capacity.org