NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 5 - 2013

08/02/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Doe mee met de recordpoging gastlessen water!
2. EIP netwerkbijeenkomst Action Groups
3. “Save-the-date” sectorbijeenkomst landenplatform Bangladesh 26 februari 2013
4. Oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning ambassades Ghana
5. Kans in Gaza: technical assistance bij desalination plant
6. Conferentie integraal kustbeheer Mozambique, 17-23 mei 2013
7. Projectidentificatiemissie Room for the River Cauca
8. Advies diagnose dijk Agua Blanca in Cali (Colombia) nu online
9. Commissie MER adviseert over milieu-effecten aanleg Canal de Varadero, Colombia
10. Inkomende missie Colombia 13 en 14 maart

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Informatiebijeenkomst ‘Policy Dialogue watergovernance’ op 13 februari a.s.
12. Nationaal Event Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
13. Nieuwe beurs voor watertechnologie en waterbehandeling in Azerbeidzjan
14. Innovatieve wereldstad Singapore biedt Nederland kansen
15. ‘Natte kansen’ in de Pearl River Delta; de ‘H2O12’ water conferentie

OVERIG NIEUWS
16. Tender Britse Environmental Agency voor beperken overstromingsrisico’s Engeland en Wales

NIEUWS

1. Doe mee met de recordpoging gastlessen water!
In aanloop naar Wereldwaterdag op 22 maart 2013 wordt onder de vlag van de Topsector Water een poging gedaan om zoveel mogelijk gastlessen over water te realiseren. Ben jij een enthousiaste waterprofessional en wil je jouw kennis met scholieren delen? Of ben je docent op een school en wil je een waterprofessional in de klas uitnodigen? Meld je dan nu aan
Ook gastlessen die al zijn ingepland, doen mee, meld deze dus ook aan. Het behaalde aantal gastlessen zal op Wereldwaterdag bekend worden gemaakt.

De recordpoging wordt gedaan in een estafette; in november werd de aftrap gedaan door de maritieme sector. Het stokje wordt nu overgedragen aan water- & deltatechnologie. Doel van de estafette is om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met onze boeiende sector en hen te enthousiasmeren voor een watergerelateerde opleiding. 

Meer informatie over de gastlessen estafette en aanmelden staat op http://www.waterwonderen.nl/Waterprofessionals/Gastlessen-estafette. Wil jij je passie voor de watersector meer structureel aan jongeren overbrengen? Word dan ambassadeur van Waterwonderen! Lees meer op de website waterwonderen.nl

Voor meer informatie: Netherlands Water Partnership, Huiberdien Sweeris (h.sweeris@nwp.nl), tel. 070-3043716 of Liesbeth Vranken (l.vranken@nwp.nl), tel. 070-3043714.

2. EIP netwerkbijeenkomst Action Groups
Op donderdag 14 februari 2013 organiseert het NWP in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een netwerk bijeenkomst EIP. De Unie van Waterschappen treed, als NWP lid, op als host. Deze bijeenkomst staat in het teken van Action Groups waarvoor een Europese call is uitgegeven.

Robert Schroder zal namens de Europese Commissie een toelichting geven op het EIP proces en de Action Groups. Er is tevens ruimte om kennis te nemen van initiatieven van partijen uit de sector die bezig zijn met de voorbereidingen om te participeren in de Action Groups.

U kunt zich aanmelden bij Roy Neijland, r.neijland@nwp.nl.

3. “Save-the-date” sectorbijeenkomst landenplatform Bangladesh 26 februari 2013
Het jaar 2013 belooft een intensief jaar te worden voor de bilaterale samenwerking tussen Bangladesh en Nederland. Zo staat er voor medio maart een handelsmissie gepland onder leiding van Minister Ploumen (Handel- en Ontwikkelingssamenwerking). Daarnaast zullen dit jaar verschillende ondersteuningsprogramma’s  van start gaan en vinden er diverse andere activiteiten plaats in Bangladesh. 

Om hier gezamenlijk als sector een aftrap voor te geven organiseert NWP op 26 februari 2013 een sectorbijeenkomst van het landenplatform Bangladesh. Een mooi moment om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren over nieuwe of bestaande initiatieven en bekenden (en onbekenden) uit het netwerk te ontmoeten. De laatste sectorbijeenkomst is alweer een tijd geleden (22 mei 2012) en wij nodigen u dan ook van harte uit om bij de aankomende sectorbijeenkomst aanwezig te zijn!

Het programma en de locatie voor deze middag zullen nog worden gecommuniceerd, maar u kunt u bij deze alvast aanmelden. De bijeenkomst start om 13.30 uur en wordt afgesloten met een borrel. Ik zie u allen graag op 26 februari!

Voor vragen/het delen van wensen of ideeën over de invulling van deze middag kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl.

4. Oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning ambassades Ghana
In het kader van het intensiveringsprogramma Water OS wordt gezocht naar senior adviseurs met een brede internationale ervaring in Ghana én kennis van de Nederlandse watersector. De adviseur zal de betreffende ambassade ondersteunen bij het proces van de vertaling van het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) naar concrete programma’s en projecten en het duurzaam positioneren van de brede Nederlandse watersector. Hij/zij wordt geacht een brug te slaan tussen de watersector in het partnerland en Nederland en hierbij de Nederlandse watersector actief te betrekken.
De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference.  

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw Curriculum Vitae sturen aan wateros@nwp.nl, uiterlijk op donderdag 28 februari 2013. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat uw kennis, ervaring en netwerk is in zowel het partnerland als Nederland. Tevens vragen wij u uw dagtarief te vermelden. Wij streven ernaar om rond half maart 2013 een beslissing te kunnen nemen ten aanzien van de selectie van kandidaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij (j.vanoppenraaij@nwp.nl, 06-14485408) en/of Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl, 070-304 3712).

5. Kans in Gaza: technical assistance bij desalination plant
Sinds eind 2012 is het landenportfolio van het Water OS Programma uitgebreid van 5 naar 11 landen. In de Palestijnse Gebieden (één van de nieuwe landen) doet zich nu meteen een kans voor. De European Investment Bank wil de realisatie van een desalination plant financieren en besteed daar een technical assistance pakket voor aan. Hier vindt u de service procurement notice

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Joost van Ettro van de Netherlands Representative Office in Ramallah joost-van.ettro@minbuza.nl  en/of Joris van Oppenraaij van het Netherlands Water Partnership j.vanoppenraaij@nwp.nl.

6. Conferentie integraal kustbeheer Mozambique, 17-23 mei 2013
De ‘Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH)’ en ‘Associação Moçambicana de Avaliação de Impacto Ambiental (AMAIA)’ organiseren van 13 tot en met 23 mei 2013 een conferentie gericht op de uitdagingen ten aanzien van integraal kustbeheer in Maputo, Mozambique. Tijdens deze conferentie zal aandacht worden besteed aan Portugees sprekende landen. Naast een interessant inhoudelijk programma, biedt deze conferentie een goede mogelijkheid partijen te ontmoeten uit landen, zoals Brazilië, Portugal en Kaap Verdië. Informatie kunt u vinden op http://www.aprh.pt/ZonasCosteiras2013/index.html

Op verzoek van de Nederlandse ambassade in Maputo willen wij graag de interesse inventariseren van Nederlandse partijen, die deel willen nemen aan deze conferentie. Wij willen u daarom vragen om uw interesse kenbaar te maken aan het NWP, Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl.

7. Projectidentificatiemissie Room for the River Cauca
Watermanagementproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied maar veroorzaken ook veel economische schade.  In 2011 startte de CVC (Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca) met het project 'Proyecto piloto en la zona hidrografica del alto Cauca'. Het project heeft tot doel een lange termijn plan te ontwikkelen waarbij (overstromings) risicomanagement en het creëren van ruimte voor de rivier bijdragen aan het herstel van het natuurlijke evenwicht in het Cauca stroomgebied.

Het project loopt inmiddels ruim een jaar en CVC heeft behoefte aan ondersteuning vanuit Nederland. In februari zal hiervoor in opdracht van de Transitiefaciliteit Colombia een projectidentificatiemissie plaatsvinden. De missie heeft tot doel 1) te onderzoeken wat de stand van zaken is m.b.t. het project incl. stakeholdersanalyse 2) te identificeren waar Nederland toegevoegde waarde kan bieden en in welke vorm en tot slot 3) welke kansen er in Colombia zijn op het gebied van river and riskmanagement / ruimte voor de rivier om de mogelijkheden voor spin off te bepalen.

Henry Opdam van omc2 BV zal als onafhankelijk adviseur deze missie uitvoeren en eind maart aan Agentschap NL (Transitiefaciliteit) en de Nederlandse ambassade in Bogota rapporteren. Op basis van het uitgebrachte rapport wordt bepaald of en zo ja in welke vorm ondersteuning zal worden geboden. Bij voldoende kansen voor de Nederlandse sector zal een aanbestedingsprocedure volgen die ertoe moet leiden dat in juni 2013 de gevraagde assistentie in Colombia paraat kan staan. 

Het Room for the River Cauca project wordt gefinancierd vanuit de Transitie Faciliteit Colombia (en uitgevoerd door Agentschap NL). Het is één van de strategische samenwerkingsprojecten binnen het Colombian Netherlands Water Partnership (CNWP). Via deze projecten probeert Nederland met kennis en expertise Colombia te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Tegelijkertijd bieden deze projecten kansen voor de Nederlandse sector om zich in Colombia te positioneren. 

Meer informatie over Colombia en de Transitiefaciliteit:
- http://www.partnersvoorwater.nl/?page_id=1795
- http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/transitiefaciliteit-tf 

8. Advies diagnose dijk Agua Blanca in Cali (Colombia) nu online
In opdracht van de Transitiefaciliteit (Agentschap NL) heeft Royal HaskoningDHV samen met het Colombiaanse adviesbureau OSSO een diagnose van de dijk bij Agua Blanca uitgevoerd. Het daarop gebaseerde advies omvat het formuleren van maatregelen op de korte en langere termijn voor de bescherming, herstel en beheer van de dijk in het district Agua Blanca.
Het eindrapport is onlangs afgerond en staat nu online

Momenteel zijn Agentschap NL en de Nederlandse ambassade in Bogota in gesprek met de gemeente Cali, CVC, Emcali en het Adaptatiefonds over de verdere betrokkenheid van Nederland in de plan- en implementatiefase. Verwacht wordt dat daar de komende maand meer helderheid over komt.
Lees verder op de website van Partners voor Water

9. Commissie MER adviseert over milieu-effecten aanleg Canal de Varadero, Colombia
Van 17 tot 23 februari is een team van Nederlandse experts van de Commissie MER (Milieu Effect Rapportage) in Colombia om daar het ministerie van Milieu (MADS) te adviseren over milieueffecten van het nog aan te leggen Canal de Varadero. De Cie MER bezoekt daar o.a. de projectlocatie en ontmoet de belanghebbenden in Bogotá en Cartagena. De haven van Cartagena speelt een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Om het groeiend aantal schepen van steeds grotere omvang te kunnen accommoderen is een nieuw toegangskanaal nodig (2 km lang, 200 m breed en 19,5 m diep). De baggerspecie wordt op twee locaties op zee gestort en deels ook gebruikt voor het aanvullen van stranden. De initiatiefnemer is de Corporación Promotora Canal del Varadero.
Klik hier om het volledige nieuwsitem te lezen.

10. Inkomende missie Colombia 13 en 14 maart
Op woensdag 13 en donderdag 14 maart, brengt de Colombiaanse minister van Transport Cecilia Alvarez een bezoek aan Nederland. Zij wordt ontvangen door minister Schultz (IenM) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Naast de minister van Transport komt ook de directeur van het National Planning Department (DNP)  Mauricio Salamanca en vertegenwoordigingen van ministerie van Milieu (MADS), verschillende CAR’s, Asoportuaria, het Adaptatiefonds en enkele andere partijen. 

Het is een brede delegatie waar de onderwerpen: havenontwikkeling, multimodaal transport, inland water transport, rivierbevaarbaarheid, integraal rivierbeheer maar ook de belemmeringen die Nederlandse partijen met Colombiaanse tenders ervaren, centraal staan. Naast de formele bezoeken (Rotterdamse haven, de Maasvlakte en het Water Management Centrum) wordt er ook een matchmaking georganiseerd door het NCH. 

Bent u geïnteresseerd in verdergaande samenwerking met Colombia, of wilt u juist verkennen of er mogelijkheden voor uw bedrijf zijn, meldt u zich dan bij het NCH en/of NWP.

Contactpersonen:
NWP: Edilberto Baquero - e.baquero@nwp.nl
NCH: Jan de Bruin - jbruin@nchnl.nl 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Informatiebijeenkomst ‘Policy Dialogue watergovernance’ op 13 februari a.s.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de Unie van Waterschappen aan de OECD gevraagd een nadere studie in ons land te verrichten naar de toekomstbestendigheid van het huidige Nederlandse model voor waterbeheer en -bestuur (water governance). Is het bestuursmodel voor water opgewassen tegen de effecten van een veranderend klimaat en  maatschappelijke, sociaal-economische,  veranderingen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een ‘policy dialogue’. Op 13 februari van 10.00 – 12.00 uur wordt in het Perscentrum van het Ministerie een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waarin de OECD dialoog wordt besproken met belanghebbenden.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Vrueh: laura.vrueh@minienm.nl

12. Nationaal Event Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
"van kennis naar toepassing"
dinsdag 12 maart 2013, Locatie 1931 Congrescentrum Brabanthallen te 's-Hertogenbosch

Wij nodigen u van harte uit voor het nationaal event Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW), met als thema "van kennis naar toepassing" op dinsdag 12 maart aanstaande.
Tijdens dit event:

  • hoort u van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hun visie op het dagthema;
  • wordt u geïnspireerd door Jeanet Bathoorn (bekend van de boeken 'Get Social+, online netwerken voor beginners' en 'Get Social in business') om de kracht van social media te gebruiken;
  • maakt u op interactieve wijze kennis met 64 innovatie- en/of demonstratieprojecten
  • wordt u uitgedaagd mee te denken hoe opgedane kennis succesvol toegepast kan worden;
  • bent u getuige van de presentatie van het boek "Hoe Henk Vleugel een visotter regelde" van en door Sonja van der Arend;
  • hoort u van de Topsector Water, Unie van Waterschappen en ministerie van Infrastructuur en Milieu hoe ze denken de resultaten uit het innovatieprogramma KRW te kunnen benutten;
  • kunt u netwerken met honderden watercollega's.

Klik hier voor meer informatie over het definitieve programma, de workshops en de online aanmeldpagina. 

13. Nieuwe beurs voor watertechnologie en waterbehandeling in Azerbeidzjan
Van 11 tot 13 april 2013 vindt in Bakoe, Azerbeidzjan, voor het eerst de vakbeurs 'Caspian International Aqua Technologies Exhibition and Forum' plaats. In dit land staat drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling in de schijnwerpers.

Azerbeidzjan moderniseert de watervoorziening- en rioleringsystemen in woongebieden en bouwt waterwinning- en waterzuiveringsinstallaties volgens nieuwe technologieën. Financiering voor deze projecten komt van de overheid, maar ook van onder meer de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank.

De vakbeurs biedt u de mogelijkheid om nieuwe technologieën en innovaties te introduceren. Tijdens het forum komt u meer te weten over nieuwe projecten in de watersector. Klik hier voor meer informatie. 

14. Innovatieve wereldstad Singapore biedt Nederland kansen
Singapore heeft de stabiele economische groei mede te danken aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Als snelgroeiende Aziatische stad onderscheidt Singapore zich door gecontroleerde en strategische groei van stad en economie, met oog voor leefbaarheid, duurzaamheid en gebruik van technologie en inzet van intelligente systemen. Net als Nederland ziet Singapore inzet van innovatie en ontwikkeling van de kenniseconomie als motor voor toekomstige groei. Daarbij is een goede internationale concurrentiepositie van groot belang. De Singaporese overheid zet daarom in op groei, innovatie en kennis.

Vergelijkbaar met Nederland, heeft Singapore een aantal topsectoren op het gebied van innovatie aangewezen. Op dit moment bieden de sectoren ‘Water/Maritiem’, ‘High Tech’, ‘Life Sciences & Health’ en ‘Food & Nutrition’ de meeste kansen.

Klik hier voor het artikel over de zakelijke mogelijkheden in Singapore.

15. ‘Natte kansen’ in de Pearl River Delta; de ‘H2O12’ water conferentie
Er liggen nog veel onbenutte kansen voor Nederland in de Pearl River Delta en in dit kader heeft het Consulate General Guangzhou onlangs haar eerste h2o12 water conferentie georganiseerd in samenwerking met Sun Yat-sen University (Zuid-China’s top universiteit).  Het doel van de conferentie was: een platform creëren voor Nederlandse en Chinese bedrijven en academici die actief zijn in de watersector en daarmee kansen te identificeren in de Pearl River Delta. Meer informatie over de h2o12 is terug te vinden op de website: www.h2o12.net 

De H2o12 bleek een stap in de juiste richting. Door onderzoeksinstituten, lokale overheid en bedrijfsleven bijeen te brengen werden business leads blootgelegd; zo werden, al kort na de conferentie, concrete resultaten gehaald door enkele aanwezige Nederlandse bedrijven. Daarnaast is de h2o12 aangegrepen om een grote verscheidenheid aan digitaal spin-off materiaal te creëren (video’s van de presentaties, interviews met deelnemers, foto’s) die door het postennetwerk, maar ook door de deelnemende bedrijven zelf, kunnen worden ingezet voor toekomstige promotionele activiteiten.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Filip Lauwerysen van het Consulate General in Guangzhou, fa.lauwerysen@minbuza.nl 

OVERIG NIEUWS

16. Tender Britse Environmental Agency voor beperken overstromingsrisico’s Engeland en Wales
Eind deze maand (februari) brengt het Britse milieuagentschap Environmental Agency tenders op de markt voor projecten die de overstromingsrisico in Engeland en Wales moeten beperken. Deelname verloopt via het Water and Environment Management (WEM) Framework
Afgelopen jaar is Engeland in de zomer en herfst weer zeer getroffen door lokale overstromingen. In totaal heeft de Britse overheid voor de komende tien jaar 2,5 miljard pond gereserveerd voor rivier- en kustprojecten. Voor meer informatie zie de website van de Environmental Agency.  

(c) 2013 NWP