NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 6 - 2012

10/02/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Netherlands Water Centre officieel geopend
2. Eric Smaling over Voedsel in Afrika
3. IRIS, DANA en WISP-3 genomineerd voor WIT award
4. Sectorbijeenkomst Indonesië platform
5. Bijeenkomst landenplatform Zuid Afrika
6. Water Footprints in Zuid Afrika
7. Water OS: ‘kernadviseurs’ van start
8. Bijeenkomst Zuid Soedan Landenplatform
9. Einddocument ‘Verkenning watergerelateerde noodhulp- en rehabilitatieactiviteiten’ beschikbaar
10. Singapore: drainage design and flood protection measures
11. Onderzoek naar verbetering overstromingsrisicobeleid Nederland
12. NWP verwelkomt twee nieuwe leden

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
13. WWF6 Marseille: grote verscheidenheid aan Nederlandse inzendingen
14. Concept Tekst voor Ministeriele Verklaring  WWF6 gereed
15. Insteek Water Governance Centre voor WWF6
16. H2OnSite B.V. introduceert de Aquaplenty©, ‘Water out of the Blue’.
17. Schlumberger Water Services (SWS) richt focus op beheer van grondwater tijdens WWF

NIEUWS VAN DEELNEMERS
18. Dunea zoekt geïnteresseerde bedrijven voor deelname aan Roemeense watertechnologiebeurs
19. Canadese waterevents in 2012
20. KuiperCompagnons en DHV stellen ontwikkelingsstrategie op voor rivierzone Poznan
21. Weet jij raad met stedelijk water? Win 1000,- in de TU Delft Urban Water Movie Contest

OVERIG
22. EU: uitnodiging organisatie side events Green week on water
23. Nieuw TV format over innovatie, branches en co-creatie 

NIEUWS

1. Netherlands Water Centre officieel geopend
Op donderdag 9 februari jl. is het Netherlands Water Centre, de expo van en voor de Nederlandse watersector officieel geopend. Een groot aantal kopstukken uit de watersector was aanwezig bij de bijeenkomst: van Chris Zevenbergen die namens de founding fathers de bijeenkomst aftrapte, tot kwartiermaker Jan Bout, NWP's Sybe Schaap, Job Dura, Koos van Oord, vertegenwoordigers van Wetsus, de TU Delft en vele anderen. De Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen sprak ook tijdens de opening.

De expo is gevestigd in een drijvend paviljoen in Rotterdam en toont aan de hand van een aantal thema's de Nederlandse expertise op het gebied van watertechnologie, deltatechnologie en de maritieme sector. De thema's  zijn afgeleid van de Toekomstvisie Water 2020/Topsector Water: Enabling Delta Life, Water for All, More Crop per Drop, plus twee Maritieme Topsector thema's. De huidige expositie zal in de loop van de tijd steeds verder groeien en inhoudelijk worden ingevuld. Het is de bedoeling dat het centrum een ontmoetingsplek is voor internationale delegaties, aankomende professionals en natuurlijk de Nederlandse watersector zelf.

De expo werd mogelijk gemaakt door de Founding Fathers van het Netherlands Water Centre – te weten: Ahoy Rotterdam, ARCADIS, DHV, Dura Vermeer, Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Technische Universiteit Delft . Dit in nauwe samenwerking met het Netherlands Water Partnership, Scheepsbouw Nederland, Stichting Nederland Maritiem Land, de Vereniging van Waterbouwers en het netwerk Clean Tech Delta.

Wilt u meer informatie of wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan de tentoonstelling, stuur dan een mail aan Christina Boomsma, c.boomsma@nwp.nl .

2. Eric Smaling over Voedsel in Afrika
Aankomend voorzitter van het Nutrient Platform, Eric Smaling, spreekt op 14 februari 2012 in de Rode Hoed over Voedsel in Afrika. Hij zal daarbij ook het fosfaatvraagstuk aansnijden. De bijeenkomst is onderdeel van een debatreeks over voedsel in de wereld. U kunt zich aanmelden via www.rodehoed.nl.

Voor meer informatie download de volledige uitnodiging via de website van het Nutrient Platform.   

Deze debatavond is de tweede van een driedelige debatserie in de Rode Hoed o.l.v. Felix Rottenberg over de toekomst van de landbouw en ons voedsel.

3. IRIS, DANA en WISP-3 genomineerd voor WIT award
Het IRIS project van Hellebrekers Technieken en Capilix, DANA van Aqana en de WISP-3 van Water Insight zijn genomineerd voor de unieke en eenmalige uitreiking van de WIT Award. Een jury bestaande uit de mannen van de WIT,het Innovatiebureau Watertechnologie en Agentschap NL nomineerden de drie als meest succesvolle project dat door de mannen van de WIT is ondersteund vanuit het Innovatieprogramma Watertechnologie.

De WIT Award wordt uitgereikt op donderdag 16 februari tijdens de feestelijke ‘Laatste boodschap van de mannen van de WIT?’ bijeenkomst bij Grontmij in de Bilt. Sprekers en mannen gaan letterlijk op de zeepkist om de belangrijkste resultaten en lessons learned met u te delen. De vele projecten en innovaties van MKB – ondernemers uit de watertechnologiesector vormen gezamenlijk het toneel van deze middag, zodat de gasten  betrokken worden bij de diverse discussies en zeepkistmomenten. Uit de drie genomineerden kiest het aanwezige publiek de uiteindelijke winnaar van de WIT Award. Uw favoriet ondersteunen? Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van NWP

Wanneer?  Donderdag 16 februari 2012
Waar?   Grontmij, De Holle Bilt 22 in De Bilt
Tijd?   15.00 tot 18.30 uur

Begonnen als Innovatiemakelaars is het concept mannen van de WIT, voor ondersteuning van met name MKB, uitgegroeid tot één van de meest succesvolle onderdelen uit het Innovatieprogramma Watertechnologie. Het Watertechnologie Innovatie Team is inmiddels een begrip in de sector. Met het eindigen van het Innovatieprogramma, loopt ook de regeling Innovatiemakelaars af. Met de uitreiking van ondermeer de WIT Award laat het Innovatieprogramma Watertechnologie zien dat in de watertechnologiesector een basis gelegd is die meer dan genoeg potentieel biedt voor de nieuw te vormen Topsector Water.

4. Sectorbijeenkomst Indonesië platform
Op donderdag 1 maart 2012 wordt de sectorbijeenkomst van het landenplatform Indonesië georganiseerd. Het ideale moment om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren, nieuwe initiatieven te ontplooien en bekenden uit het Indonesië netwerk weer eens te ontmoeten.

De sectorbijeenkomst zal plaatsvinden bij Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft, van 12.30 tot 17.00 uur. We starten met een plenair gedeelte waarin we de actuele ontwikkelingen met u willen bespreken  en we sluiten de middag af met een netwerkborrel. Ook willen we tijdens twee workshops aandacht besteden aan de thema’s:
• Waterveiligheid: case Jakarta;
• Klimaat.

Wij nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via de NWP website. Graag hierbij ook aangeven aan welke workshop u wilt deelnemen.

Contactpersoon: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl, tel. 070 304 3712

5. Bijeenkomst landenplatform Zuid Afrika
Op 13 maart 2012 van 14.30 – 17.00 uur wordt een nieuwe bijeenkomst voor het landenplatform Zuid-Afrika georganiseerd. Gastheer van de bijeenkomst is Wateropleidingen (Waterhuis, Groningenhaven 7, Nieuwegein).  Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het WISA 2012 congres in Kaapstad (6 t/m 10 mei), de voorbereidingen ervan en de Transitie Faciliteit. Een meer gedetailleerd programma volgt later.

Heeft u interesse in deelname aan deze bijeenkomst of verdere vragen, geeft u zich dan op bij het NWP, Johan Oost: j.oost@nwp.nl, tel. 06 20 28 12 71

6. Water Footprints in Zuid Afrika
Van 6 t/m 10 mei vindt in Kaapstad de WISA 2012 conference and Exhibition plaats, met als thema ‘Water Footprints’. Bij voldoende belangstelling vanuit de sector zal Nederland aan dit evenement deelnemen met o.a. een collectieve stand op de beurs, bijdragen aan de conferentie, een jongerenprogramma en eventueel veldbezoeken. Het NWP zal deze deelname vanuit het South African-Netherlands Water Network coördineren, in samenwerking met WISA en de Nederlandse Ambassade.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan de WISA 2012 neem dan contact op met het NWP, Johan Oost: j.oost@nwp.nl  tel. 06 20 28 12 71, of Annemieke van Zuylen: a.vanzuylen@nwp.nl, tel. 070 304 3708.

7. Water OS: ‘kernadviseurs’ van start
Het NWP voert samen met Agentschap NL en in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DME) een intensiveringprogramma Water en Ontwikkelingssamenwerking (Water OS) uit voor vijf landen. We ondersteunen en adviseren de Nederlandse ambassades bij het formuleren en uitvoeren van hun bilaterale waterprogramma en betrekken hierbij de brede Nederlandse watersector. Dit alles binnen de nieuwe beleidskaders van ontwikkelingssamenwerking.

Sinds deze week zijn aan het huidige team vijf zogenaamde ‘kernadviseurs’ toegevoegd. Deze (senior) adviseurs hebben een brede kennis en breed netwerk in zowel de Nederlandse Watersector als in het OS-partnerland en zullen de ambassade dus ondersteunen en borgen dat (de kennis vanuit) de Nederlandse watersector hierbij aangesloten zal zijn, daarbij ondersteund door het bestaande Water OS team. De kernadviseurs zullen tot tenminste juli 2012 deze rol in deeltijd vervullen.

Zie onderstaand overzicht voor de namen en contactgegevens van de kernadviseurs:

Benin: Joop de Schutter, j.deschutter@nwp.nl
Ghana: Marco Schouten, m.schouten@nwp.nl
Kenia: Arjen de Vries, a.devries@nwp.nl
Mali: Bert Satijn, b.satijn@nwp.nl
Zuid Soedan: Jetze Heun, j.heun@nwp.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van den Horn, p.vandenhorn@nwp.nl, 06 51 01 87 44 of Ivo van der Linden,i.vanderlinden@nwp.nl, 06 16 78 63 13, of via wateros@nwp.nl 

8. Bijeenkomst Landenplatform Zuid Soedan
Vanaf 27 februari 2012 vinden er twee belangrijke missies plaats naar Zuid Soedan in de context van het Water OS programma voor het vormgeven van een bilateraal waterprogramma. De formulering van dit programma moet rond de zomer zijn afgerond zodat uitvoering vanaf de tweede helft van dit jaar kan plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst Landenplatform Zuid Soedan op vrijdag 24 februari, 9.30 – 11.30 uur bij NWP in Den Haag, willen we de Nederlandse watersector informeren maar vooral consulteren.

Doel van de bijeenkomst:
• Het informeren van de Nederlandse watersector over het Nederlandse bilaterale programma en de aanstaande missies;
• Het informeren en consulteren van de Nederlandse watersector over de waterproblematiek, strategie en plannen in Zuid Soedan;
• De Nederlandse watersector de gelegenheid te geven de missieleden te adviseren over hoe het programma het beste vorm gegeven kan worden en de specifieke bijdrage die de watersector kan leveren aan de waterproblematiek van Zuid Soedan;
• Het informeren en consulteren van de Nederlandse watersector over de (financiële) faciliteiten beschikbaar voor activiteiten in Zuid Soedan.

Rapporten van vorige missies en een MOU tussen de Nederlandse Ambassade en het Ministerie voor Water en Irrigatie zijn beschikbaar op de Water OS pagina van de website van Partners voor Water

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via wateros@nwp.nl, ovv. ‘bijeenkomst Zuid Soedan’.

Contactpersonen: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl, tel. 070 304 3712 en Jetze Heun, j.heun@nwp.nl 

9. Einddocument ‘Verkenning watergerelateerde noodhulp- en rehabilitatieactiviteiten’ beschikbaar
Vorig jaar is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het NWP een studie uitgevoerd naar mogelijke betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij noodhulp- en rehabilitatieactiviteiten ten gevolge van rampen. Deze studie is een actualisatie en verdieping van eerder werk in het kader van het Risk Reduction Water Partnership. Vanuit de studie is gekeken naar enerzijds de internationale vraag om expertise, diensten of producten op het gebied van water, en anderzijds het aanbod en interesse bij partijen uit de Nederlandse watersector rond noodhulp en rehabilitatie.

Eind 2011 heeft een sectorbrede workshop plaatsgevonden waarbij de aanwezigen uitgebreid input hebben gegeven op de draft versie van het document. Met de ideeën en opmerkingen is het rapport verder afgerond en vastgesteld, en is nu gereed voor verspreiding onder de sector. Het document kunt u downloaden via de NWP website.

Op basis van het onderzoek wordt onder andere geadviseerd een structuur op te zetten waarmee snel expertise ingezet kan worden op het gebied van water en sanitatie. Daarnaast wordt voorgesteld om een afstemmings/coördinatieplatform te installeren. Dit platform moet naast een functie van coördinatie, informatievoorziening en het afstemmen van initiatieven, ook deelnemen aan internationale beleidsdiscussies.

Voor meer informatie: NWP contactpersoon Paul van Koppen, p.vankoppen@nwp.nl, tel. 070 304 3733, of Roel Blesgraaf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, roel.blesgraaf@minbuza.nl, tel. 070 348 6114. Op LinkedIn is inmiddels een discussiegroep aangemaakt over dit onderwerp: Water, Noodhulp & Rehabilitatie (WNR).

10. Singapore: drainage design and flood protection measures
Over the next five years, the Public Utilities Board (PUB) - Singapore's National Water Agency - will carry out 20 drainage improvement projects to achieve a higher level of flood protection.
The capacity of six major canals (Bukit Timah 1st Diversion Canal, Geylang River, Alexandra Canal, Rochor Canal, Sungei Bedok and Sungei Kallang), will be increased by 30 to 45 percent to meet the higher standards stipulated in the revised Code of Practice on Surface Water Drainage.

In addition, PUB will carry out an in-depth examination of each catchment and implement catchment-specific solutions to achieve the higher drainage and flood protection standards. To do that, PUB will adopt a holistic approach that covers the entire drainage system. Recognising that expanding drainage will not be sufficient, PUB will go beyond the conventional 'pathway' solutions, such as expanding drainsor canals and building diversion canals and detention ponds.

Voor meer informatie, zie de website van Agentschap NL.

Contactpersoon: Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl

11. Onderzoek naar verbetering overstromingsrisicobeleid Nederland
In het projectenoverzicht op de website Dutch Water Sector.com is afgelopen week een onderzoek opgenomen naar het vergroten van de waterveiligheid door gebruik te maken van een meerlaagse aanpak. Naast het voorkomen van een overstroming door de dijken, is gekeken hoe – zoveel mogelijk gebruikmakend van gebiedspecifieke omstandigheden – de waterveiligheid verder kan worden vergroot door de schadelijke gevolgen te verminderen van een onverhoopte overstroming. De meerlaagse aanpak bestaat uit preventie, inrichtingsmaatregelen en evacuatie.  Het onderzoek is uitgevoerd door het ingenieursbureau DHV en had specifiek betrekking op  dijkring 43 (De Betuwe, Tielerwaarden en Culemborgerwaarden). Uit de studie blijkt dat deze aanpak de waterveiligheid inderdaad vergroot.
Lees meer over het project op Dutch Water Sector

De database van Dutch Water Sector.com bevat inmiddels meer dan 200 gerealiseerde en lopende buitenlandse waterprojecten.  Maar nieuwe projecten zijn nog steeds van harte welkom. Vraag het aanmeldformulier aan via info@dutchwatersector.com  (aanmelden is gratis).

12. NWP verwelkomt twee nieuwe leden
Hoogendoorn Growth Management en eLEAF hebben zich aangemeld als lid van het NWP netwerk.

• Hoogendoorn Growth Management profileert zich als een innovatieve, vooruitstrevende leverancier van tuinbouwautomatisering. Zij zijn ruim 40 jaar actief in de tuinbouw. Deze ervaring heeft geleid tot een compleet assortiment aan producten die opbrengsten verhogen en kosten verlagen. Ze blijven vernieuwen om het klimaat in de kas verder te optimaliseren met oog voor duurzaamheid.
Hoogendoorn Growth Management is gevestigd in Vlaardingen. www.hoogendoorn.nl 

• eLEAF's missie is om de wereldwijde referentie te zijn in het aanbod van betrouwbare gegevens over water en vegetatie om op die manier duurzaam watergebruik te ondersteunen, de voedselproductie te verhogen en milieusystemen te beschermen.
eLEAF combineert de ervaring en kennis van WaterWatch en Basfood; twee bedrijven die al meer dan tien jaar geo-informatie diensten aan een wereldwijde klantenkring leveren.
eLEAF is gevestigd in Wageningen. www.eleaf.com 

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
Via de NWP nieuwsbrief krijgt u een wekelijkse update over de betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij het 6th World Water Forum, dat wordt gehouden van 12-17 maart 2012 in Marseille, Frankrijk. 

13. WWF6 Marseille: grote verscheidenheid aan Nederlandse inzendingen
De deelname vanuit Nederland aan het 6e World Water Forum in Marseille krijgt steeds verder vorm. Alle inhoudelijke bijdragen aan het Forum vanuit Nederland zijn verzameld en gebundeld beschikbaar, het Nederland paviljoen is zo goed als gereed en overige praktische zaken (reis, verblijf etc.) zijn beschikbaar voor Nederlandse watersector partijen. Alle informatie over de Nederlandse deelname aan het WWF6 kunt u opvragen bij het NWP. 

Voor vragen over de inhoudelijke programmering kunt u terecht bij: Roy Agterbos, r.agterbos@nwp.nl  
Voor vragen over het Nederland paviljoen en praktische aspecten als reis en verblijf kunt u terecht bij: Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl 

Nederland draagt aan het WWF bij met ruim 30 (bijdragen aan) inhoudelijke sessies, waarbij inmiddels al ruim 50 partijen betrokken zijn. In de komende weken wordt in elke NWP nieuwsbrief editie een aantal initiatieven vanuit Nederland op het WWF6 belicht. Onderstaand treft u de informatie aan over onderdelen en sessies met Nederlandse inbreng. In de komende weken volgt uitvoeriger voorinformatie en toelichting over deze en andere onderdelen van de Nederlandse inzending; dit biedt u de gelegenheid om uw deelname goed voor te bereiden.

14. Concept Tekst voor Ministeriële Verklaring  WWF6 gereed
Op 2 en 3 februari jl. zijn de delegaties van 110 landen (hoogste deelname ooit) het eens geworden over  de concept tekst voor de Ministeriële Verklaring  van het aanstaande World Water Forum 6 te Marseille. Aan de onderhandelingen viel de actieve deelname op van de Europese Commissie. De EC zal in Marseille ook actief zijn; er zullen 5 Europese Commissarissen deelnemen.  

Onder de strakke leiding van de Franse voorzitter, Ambassadeur Sujiro Seam, is een tekst gemaakt die is gericht op de Rio+20 conventie. Een van de kernpunten van de Verklaring is dat water in de 3 Rio conventies (Verwoestijning, Biodiversiteit en Klimaatverandering) een centrale plaats moet krijgen. De drie belangrijkste boodschappen van de Verklaring zijn 1) het recht op drinkwater en sanitatie;  2) beleidscoherentie tussen water, voedsel en energie; 3) de verankering van sociale, economische en ecologische dimensies  op bestuurlijk, financieel en samenwerkingsniveau.

Punten van discussie waren onder andere de interpretatie van het recht op water en sanitatie, de omvang en aanleg van waterkrachtcentrales en grensoverschrijdende rivieren. Het concept ‘Green Growth’,  het kernconcept  voor Rio+20, riep vanwege de vele diverse belangen veel discussie op.

15. Insteek Water Governance Centre voor WWF6
Samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Unie van Waterschappen en het kabinet van de Deltacommissaris heeft het Water Governance Centre (WGC) de voorbereiding van de Nederlandse inbreng voor het WWF opgepakt. In goed overleg is besloten in dat kader in ieder geval aandacht te besteden aan het Bestuursakkoord Water en het Deltaprogramma.

Het Bestuursakkoord Water bevat een aantal concrete afspraken voor de korte en middellange termijn (tien jaar) tussen alle betrokken (overheids)organisaties op het terrein van waterbeheer. Daarmee biedt het een interessant voorbeeld  van de noodzakelijke “multi-level approach” in waterbeheer, waarbij in Nederland zowel het rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven een rol spelen. In andere landen is dit doorgaans niet anders en zijn ook  veel (publieke) organisaties betrokken bij het waterbeheer (zie “Water Governance in OECD Countries. A Multi-level Approach”, OESO, Parijs 2011).

Kennisneming van het Bestuursakkoord Water kan in zoverre voor andere landen buitengewoon interessant zijn. Het nieuwe Deltaprogramma bevat maatregelen om Nederland nu en  in de verre toekomst (2050 en verder) te beschermen tegen overstromingen en om de zoetwatervoorziening te verzekeren. Ook hierbij zijn de andere overheden nauw betrokken. Gezien de wereldwijde problemen op juist dit terrein kan ook kennisneming van het Deltaprogramma voor andere landen nuttig en waardevol zijn. Door Deltacommissaris Wim Kuijken en Unievoorzitter Peter Glas zullen tijdens het WWF presentaties over het Deltaprogramma en het Bestuursakkoord Water worden verzorgd.

16. H2OnSite B.V. introduceert de Aquaplenty©, ‘Water out of the Blue’.
Tijdens het WWF6 introduceert het Nederlandse bedrijf H2OnSite de AquaPlenty. De organisatoren van het WWF hebben de AquaPlenty op de shortlist geplaatst voor een presentatie in het Village of Solutions. In dit Village of Solutions worden innovatieve waterconcepten en solutions gepresenteerd. 

De Aquaplenty© is gebaseerd op water uit luchttechnologie met het principe van condensatie. Aangedreven door een windmolen, maar elke hernieuwbare energie bron is toepasbaar, zon, getijde. De basistechnologie is vergelijkbaar met een koelkast of airco. Uitgangspunt is een seriematig geproduceerd product, waarbij de prijs in verhouding is met de opbrengst en resulteert in een concurrerende waterprijs. Referentie daarbij is de gemiddelde industriële wereld waterprijs van water. Marktgebied zijn die locaties waar normaal gesproken geen water aanwezig is.

De Aquaplenty© heeft de volgende eigenschappen; geheel zelfstandig opererend, ‘non-grid connected’, voorbereid op smart-grid integratie, semi-mobiel, modulair en gebruikmakend van de modernste communicatiemiddelen.  De Aquaplenty© zal eerst in de B2B segment worden gepositioneerd om te voorzien in een deel van het industrieel benodigde water. In een later stadium zal de B2C markt ontwikkeld worden.

H2OnSite B.V. zal in samenwerking met een internationaal opererende dienstverlener de service en onderhoudsorganisatie opzetten en opereren.

17. Schlumberger Water Services (SWS) richt focus op beheer van grondwater tijdens WWF
SWS heeft de laatste jaren de nodige kennis, hardware en software ontwikkeld met als doel het in kaart brengen van grondwatervoorraden en het duurzaam beheer hiervan.  Duidelijk is dat water schaars wordt, niet alleen als drinkwater maar ook voor gebruik in industriële toepassingen. De nieuwe energiebronnen hebben veel water nodig om geëxploiteerd te kunnen worden. Ook de klimaatontwikkelingen dragen bij aan de noodzaak om het beschikbare water op een goede en verantwoorde manier te beheren.

Tijdens het WWF zal SWS zich op dit gebied presenteren in het Nederland Paviljoen.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

18. Dunea zoekt geïnteresseerde bedrijven voor deelname aan Roemeense watertechnologiebeurs
Dunea, zeer actief in Roemenië met verscheidene Partners voor Water projecten, is voornemens om deel te nemen aan Expo Apa, de Roemeense watertechnologiebeurs in juni 2012. Dunea verneemt graag van geïnteresseerde partijen uit de Nederlandse watersector die samen met haar zouden willen deelnemen aan deze beurs, eventueel in een gezamenlijk Nederlands paviljoen. Contactpersoon is Toine Ramaker: t.ramaker@dunea.nl. Graag contact opnemen uiterlijk eind februari.

19. Canadese waterevents in 2012
Ook in Canada staat er de eerste helft van 2012 weer een aantal grotere en kleinere waterevenementen op de agenda. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:
1. Conrad 2012 Water Conference And Workshops
 http://conradwater.ca/  
 March 20 -22, Westin, Edmonton
2. Water Technologies Symposium WATERTECH
 http://www.esaa-events.com/watertech   
 April 11- 13 in Banff, Banff Springs Hotel
3. Water in a World of 7 Billion
  8th to the 12th of May 2012 in Calgary, Alberta
4. Canadian Water Resources Association National Conference
 Earth, Wind and Water – Elements of Life
 http://www.elements2012.ca/     
 Juni 5-8 in Banff, in het Banff Centre
5. The 3rd Canadian Water Summit,
 a 1-day event, nog geen verdere gegevens beschikbaar
 http://www.watersummit.ca/  
6.  Centrallia
 http://www.centrallia.com
 10 t/m 12 oktober

Partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan één of meerdere evenementen, kunnen contact opnemen met Henk ten Wolde, Trade Commissioner op het Consulaat in Alberta,  h.tenwolde@alberta-holland.com  of h.tenwolde@dwcc.eu  

20. KuiperCompagnons en DHV stellen ontwikkelingsstrategie op voor rivierzone Poznan
KuiperCompagnons en advies- en ingenieursbureau DHV gaan een ontwikkelingsstrategie opstellen voor de rivierzone van de Warta in Poznan. De gemeente Poznan en projectontwikkelaar SwedeCenter participeren in het project dat gesteund wordt door het Nederlandse programma Partners voor Water via de subsidieregeling ‘Wereldwijd werken met water’. De totale investering bedraagt 400.000 euro.

De afgelopen jaren overstroomde de Warta bij Poznan meerdere keren met grote materiële en financiële schade als gevolg. De gekanaliseerde rivierloop kan de steeds groter wordende piekafvoeren niet meer verwerken. Daarnaast heeft de civieltechnische benadering van de rivier door de gemeente er de afgelopen vele tientallen jaren voor gezorgd dat de stad zich met haar rug naar de rivier heeft gekeerd.

De kern van de opgave van het project "Development Strategy River Warta Poznan" is het opstellen van een strategie waarmee ingrepen ten behoeve van de waterveiligheid ingepast worden binnen de brede maatschappelijke ontwikkeling van Poznan, én tegelijk de ruimtelijke ontwikkeling aangepast wordt aan de noodzakelijke waterhuishoudkundige ingrepen. De nu verwaarloosde rivieruiterwaarden zullen worden hersteld en aantrekkelijk gemaakt waarbij tegelijk de waterveiligheid zal worden verbeterd. De Nederlandse partners zullen hun ervaringen inzetten uit diverse “Ruimte voor de Rivier” projecten en van stedelijke vernieuwingen wereldwijd.

Voor meer informatie kunt u de projectsite bezoeken http://www.dorzeczni.pl/en.html

21. Weet jij raad met stedelijk water? Win 1000,- in de TU Delft Urban Water Movie Contest
‘Water in de stad’ wordt een steeds urgenter probleem naarmate steden groter worden en het merendeel van de wereldbevolking in steden woont. Waar komt het drinkwater vandaan; hoe wordt het afvalwater en het regenwater weggevoerd; hoe zorgen we ervoor dat onze steden veilig blijven met een stijgende zeespiegel, rivieren die zich anders gaan gedragen door extreem weer, en andere demografische factoren?

Dit zijn enkele vragen die naar boven komen als we aan waterproblematiek in steden denken. We zijn benieuwd naar jouw oplossing! Doe mee met de TU Delft Urban Water Movie Contest en stuur jouw film van maximaal 3 minuten in. De beste film wint EUR 1.000!
De 3 beste inzendingen krijgen bovendien een exclusieve première tijdens de Waterweek van de TU Delft (onderdeel van het 34e Lustrum) en worden ingezonden voor deelname aan het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).

DUS: Maak een film van max. 3 minuten lang. En upload je film voor 15 mei 2012 op www.tudelfturbanwatermoviecontest.org 

OVERIG

22. EU: uitnodiging organisatie side events Green week on water
Jaarlijks organiseert de Europese Unie een hele week die in het teken staat van het milieu. Dit jaar vindt de Green Week 2012 plaats van 22 t/m 25 mei en staat die helemaal in het teken van water. Dat heeft vooral te maken met het feit dat later dit jaar het EU blauwboek verschijnt met het nieuwe EU waterbeleid waarin naast waterkwaliteit, waterveiligheid ook aandacht zal zijn voor waterschaarste/natuurlijke hulpbronnen.

De EU nodigt iedereen uit tussen 1 mei en 30 juni evenementen te organiseren die aan de Green Week on Water refereren en de bewustwording bij Europese burgers vergroten. Het centrale thema is: Every Drop Counts: the water challenge. Het kan gaan om een rondleiding, een congres, een kunstevenement,  een jongerenbijeenkomst, etc.

Voor een officiële erkenning als een officieel ‘satellite event’ kan bij de EU een aanmeldingsformulier worden aangevraagd. Zie: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/ 

23. Nieuw TV format over innovatie, branches en co-creatie
ASTC Media komt met een nieuw TV format ‘De toekomst met Bakas’, over innovatie, branches en co-creatie. Het betreft een studioprogramma met diverse instarts, dat op informatieve en journalistieke wijze innovaties binnen het Nederlandse bedrijfsleven (profit en non-profit, groot en MKB) en bij particulieren toont en bespreekbaar maakt. Daarbij staat de vraag centraal: Wat is innovatie nu eigenlijk? In het programma komen succesvolle ondernemers aan het woord, overheden en innovatie specialisten.

Het format kent twee herkenbare gezichten waaronder Adjiedj Bakas, Trendwatcher van het Jaar 2009 en Zwarte Zakenman van het Jaar 2008. Vandaar ook de titel van het programma.
Doelgroep breed is iedereen die op de een of andere manier geïnteresseerd is in product- en bedrijfsontwikkelingen, teamprocessen, leidinggeven, het nieuwe denken en werken, business en human interest. Het programma is gericht op RTL Z en RTV Noord-Holland kijkers. Verwachtte hoeveelheid kijkers: 4 miljoen (bij 10 afleveringen).

Voor meer informatie over het format klik hier. Wilt u meewerken aan het programma, neem dan contact op met ASTC Media, Marcel van Rooijen: marcelvanrooijen@astc.nl 

(c) 2012 NWP