NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 6 - 2013

15/02/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.
 

NIEUWS
1. Ozwater 2013 van 7 - 9 mei in Perth, Australie
2. EIP on Water: oproep voor Action Groups
3. Twee calls EoI gepubliceerd in Mozambique: Zambeze en de Lurio Basin.
4. “Save-the-date” sectorbijeenkomst landenplatform Mozambique 5 maart 2013
5. Water Governance Centre actief in Colombia
6. Animatiefilm The Phosphorus Challenge gelanceerd

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
7. NWO-call Building with Nature gepubliceerd
8. Vijfduizend educatieboeken Water bindt, aan de slag met water voor het Nederlands Watermuseum
9. Symposium Leven met water, in noodzaak en deugd op 13 maart 2013
10. Wetsus haalt BlueTech Forum naar Nederland

OVERIG NIEUWS
11. Britse overheid publiceert plannen voor waterkeringen tot 2015
12. Nederlandse waterexperts in Japan – Dutch integral approach-seminar in getroffen gebied
13. Lancering nieuwe website Wateropleidingen
14. Oproep voor partners: televisieserie Water, energie en grondstoffen: Overvloed
15. Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie toegekend aan Topsector Water
16. Nieuwsbrief Topsector Water nr.16

NIEUWS

1. Ozwater 2013 van 7 - 9 mei in Perth, Australie
De Ozwater is een internationale beurs gecombineerd met een conferentie en wordt georganiseerd door de AustralianWater Association. Hoofdthema's dit jaar zijn oa. Water Technology, Mining & Industry Water Management and Climate Resilient Water. De Ozwater is het grootste water evenement in Australie en biedt een uitstekende gelegenheid om uw huidige en/of toekomstige klanten en partners in de water industrie in Australie te ontmoeten. Het NWP onderzoekt of er interesse bestaat vanuit de Nederlandse sector partijen voor een collectief paviljoen op de beurs.

Meer informatie kunt u vinden op de website: http://www.ozwater.org/
NWP contactpersoon: Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl

2. EIP on Water: oproep voor Action Groups
Ondanks de slechte weersomstandigheden werd de netwerkbijeenkomst op 14 februari in het kader van het European Innovation Partnership on Water goed bezocht. Het onderwerp Action Groups stond centraal. De heer Robert Schröder gaf namens de Europese Commissie, DG Environment, een uitgebreide toelichting op de Action Groups. Momenteel loopt er een Call for for Expressions of Commitment to form Action Groups.

Interessant was ook het voorbeeld van Waterschapsbedrijf Limburg, die een Action Group opzetten voor ontwikkeling van de Modulair Duurzame RWZI. Het doel van de Action Groups is de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en marktkansen te stimuleren met vernieuwde werkwijzen. De Action Groups zijn een vervolg op de agenda die eind 2012 is vastgesteld, waarin 28 Initial Actions zijn gedefinieerd, die verder uitgewerkt moeten worden. Sectorpartijen kunnen het initiatief nemen tot het opzetten van een Action Group, die een goede opstap zijn naar onder andere Horizon 2020.

Als u wensen heeft om een Action Group te initiëren of om aan te sluiten bij specifieke Action Groups, kunt u contact opnemen met Roy Neijland r.neijland@nwp.nl. Ook het Brokerage Event op 20 februari is een goede gelegenheid om hierover in gesprek te gaan.

3. Twee calls EoI gepubliceerd in Mozambique: Zambeze en de Lurio Basin.
In het kader van de nationale ontwikkelingsplannen in Mozambique om de strategische ‘River Basin Plans’ voor een aantal rivieren te verbeteren, zijn er in de lokale krant 2 oproepen gepubliceerd. De oproepen hebben betrekking op twee opdrachten die gefinancierd zullen worden door de Wereldbank. Het centrale Nationale Directoraat voor Water (DNA) is op zoek naar adviesdiensten voor o.a. het maken van een investeringsplan voor de Zambeze River Basin. Verder vraagt DNA ook voor ondersteuning voor het opstellen van een strategisch plan voor de Lurio River Basin. Mochten er Nederlandse partijen interesse hebben, dan kunt u hieronder de link vinden naar de publicaties. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder: l.schwidder@nwp.nl

Tender Zambezi 
Tender Lurion Basin 

4. Save-the-date sectorbijeenkomst landenplatform Mozambique 5 maart 2013
Het jaar 2013 belooft een intensief jaar te worden voor de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Mozambique. Voor de samenwerking op het gebied van water zullen dit jaar verschillende ondersteuningsprogramma’s van start gaan. Vanuit het Water Mondiaal programma worden diverse activiteiten opgestart zoals de lancering van het Mozambican Water Platform en een Wetskills Programma, gericht op jonge professionals in Nederland en Mozambique. Om hier gezamenlijk een aftrap voor te geven wordt er 5 maart 2013 een sectorbijeenkomst van het landenplatform Mozambique georganiseerd. Een mooi moment om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren over nieuwe of bestaande initiatieven en bekenden (en onbekenden) uit het netwerk te ontmoeten.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om bij de aankomende sectorbijeenkomst aanwezig te zijn. Het programma zal starten om 13.30 uur en de middag zal worden afgesloten met een borrel. Het programma en de locatie volgen binnenkort. U kunt zich hier alvast aanmelden. Voor vragen, wensen of ideeën over de invulling van deze middag kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder: l.schwidder@nwp.nl

5. Water Governance Centre actief in Colombia
Het Colombiaanse Ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling (MADS) heeft het Water Governance Centre (WGC) gevraagd een analyse van de knelpunten in de water governance in Colombia uit te voeren en mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Deze studie bouwt voort op de resultaten van de Water Governance Mission (Misión Gobernanza del Agua, MGA) uit 2011-2012, die bestond uit een serie workshops om de water governance problemen in het land in kaart te brengen. De governance scan wordt uitgevoerd in samenwerking met Deltares, water governance experts Daphne Willems en Andrea van der Kerk en consultants van de MADS. Dit team was in het afgelopen jaar ook betrokken bij de ondersteuning van enkele workshops van de Water Governance Mission. De huidige studie duurt tot april 2013 en wordt mogelijk opgevolgd door een of meerdere follow-up projecten waarin de resultaten worden besproken en verankerd samen met de relevante stakeholders in het land.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Maarten Hofstra Maarten.Hofstra@watergovernancecentre.nl.

6. Animatiefilm The Phosphorus Challenge gelanceerd
Wat is fosfor? Waar komt het vandaan? En waarom hangt onze voedselveiligheid hier vanaf? In de animatiefilm the Phosphorus Challenge stuitert een fosforatoom door onze huiskamers, langs boerderijen, in fosfaatmijnen en zelfs door ons toilet het riool in. In een kleine drie minuten krijgt de kijker een inkijkje in de wereldwijde problematiek rondom deze grondstof. De film is onderdeel van de internationale campagne van het Nutrient Platform, die inmiddels in volle gang is.

De website www.phosphorusplatform.eu werd in de eerste maand al meer dan 1200 keer bezocht. Bekijk en deel de animatiefilm met uw netwerk op http://vimeo.com/59415565 of volg @phosphorusfacts  op Twitter.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. NWO-call Building with Nature gepubliceerd
Gepromoveerde onderzoekers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen samen met partners uit het private en/of publieke domein aanvragen indienen voor innovatief onderzoek dat gebruik maakt van natuurlijke processen en structuren voor het realiseren van infrastructuurprojecten. De deadline voor het indienen van voorstellen is 7 mei 2013. Het NWO-budget voor deze call bedraagt 4 miljoen euro. 25 procent cash en/of in-kind matching door private of publieke partijen is verplicht. Klik hier voor de call en meer informatie

8. Vijfduizend educatieboeken Water bindt, aan de slag met water voor het Nederlands Watermuseum
IPC Groene Ruimte en GMB hebben gezamenlijk een informatie/lesboek over de (afval)waterketen ontwikkeld. Het boek is als educatiemethode opgezet en biedt de mogelijkheid om zelfstandig basiskennis over afvalwater op te doen en inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken die hiermee verband houden. Genoemde partijen hebben besloten 5.000 boeken ter beschikking te stellen aan het Nederlands Watermuseum. De boeken kunnen via het Nederlands Watermuseum, om niet, nuttig worden ingezet en de juiste doelgroep bereiken. GMB is al jaren sponsor van het Nederlands Watermuseum en onderstreept hiermee, samen met IPC Groene Ruimte, het belang van goede educatie over de waterketen in Nederland. Klik hier http://www.ipcgroen.nl/nieuws/nieuwsberichten/boeken-water-bindt-beschik... voor meer informatie

9. Symposium Leven met water, in noodzaak en deugd op 13 maart 2013
Ruimte is kostbaar, voornamelijk in stedelijk gebied. Toch moet Nederland de voeten droog zien te houden. Om in beide aspecten te kunnen voorzien moet er een combinatie van verschillende disciplines gezocht worden. Multifunctionaliteit voor waterkeringen en landinrichting is de uitkomst, maar met de kansen van multifunctionaliteit zijn er ook risico’s. Want levert de multifunctionaliteit daadwerkelijk voordelen op? Zijn de risico’s niet groter dan de baten?

Het symposium “Leven met water, in noodzaak en deugd” zal antwoord proberen te vinden op deze vragen. Op 13 maart 2013 zal het 20e symposium van studievereniging ConcepT plaats vinden in Enschede. De ochtend is gereserveerd voor enkele lezingen waarin het onderwerp van verschillende kanten zal worden belicht. In de middag zullen meerdere workshoprondes plaatsvinden. De dag zal afgesloten worden met een netwerkborrel. Meer informatie en inschrijven: www.levenmetwater2013.nl  

10. Wetsus haalt BlueTech Forum naar Nederland
Op 14 mei 2013 wordt het gerenommeerde BlueTech Forum voor het eerst in Europa gehouden. Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology, is de co-organizer van het event, dat een initiatief is van O2 Environmental. Sinds 2010 organiseert O2 Environmental het BlueTech Forum en het is een belangrijk event geworden voor de industrie en investeerders om kennis te maken met nieuwe watertechnologie en marktontwikkelingen. De laatste drie jaar werd het BlueTech Forum in San Francisco gehouden, maar dit jaar heeft Wetsus ervoor gezorgd dat het Forum op 14 mei in het Okura Hotel in Amsterdam plaatsvindt. Wetsus ondersteunt O2Environmental bij de organisatie.

Het thema is dit jaar `Brave Blue World` en het Forum geeft specifiek aandacht aan de bijdrage die nieuwe watertechnologie kan leveren in een wereld die voor de grote opgave staat steeds efficiënter om te gaan met water. In een drietal “Showcases” kunnen jonge innovatieve bedrijven hun technologie presenteren aan de industrie en investeerders. Verder gaat een panel in op de verschillende strategieën waarmee investeerders de watermarkt benaderen. Ook grote bedrijven staan voor de vraag hoe zij kunnen blijven innoveren. Enkele daarvan zijn hier succesvol in en laten zien hoe zij hier mee omgaan. Voor meer informatie en registratie: http://www.bluetechforum.com

OVERIG NIEUWS

11. Britse overheid publiceert plannen voor waterkeringen tot 2015
Het Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) kondigde recent aan dat 93 plannen voor waterkeringen doorgang krijgen in 2013 en 2014. Ook is een overzicht van waterkeringen die in 2014 en2015 gerealiseerd zullen worden gepresenteerd. Om de plannen voor 2013/2014 te realiseren, wordt een investering van €348 miljoen gedaan. Daarnaast zijn er 39 andere plannen die ondernomen zullen worden door Internal Drainage Boards en regionale autoriteiten. Er zullen 64.000 huishoudens meer beschermd worden. Deze onderneming zal ook economische groei bewerkstelligen en veilig stellen. Naast de 1.000 banen die gecreëerd zullen worden, zullen bedrijven beschermd worden, die tezamen 4.700 banen in de regio bieden.

Op www.nbso-manchester.co.uk vindt u een overzicht van de 93 waterkeringen, de plannen voor 2014/2015 en aanvullende informatie.

12. Nederlandse waterexperts in Japan – Dutch integral approach-seminar in getroffen gebied
Op 25 en 26 januari jl. namen vijf Nederlandse experts op watermanagement-, energie- en infrastructuurgebied deel aan paneldiscussies in de Japanse stad Kamaishi. Hun komst naar Japan werd georganiseerd door de Tohoku Universiteit en de Nederlandse ambassade in Japan t.b.v. een inhoudelijke bijdrage aan het wederopbouwplan van de stad. Kamaishi werd op 11 maart 2011 namelijk zwaar getroffen door de drievoudige ramp in Japan en moet grotendeels heropgebouwd worden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het reconstructieplan. De paneldiscussies werden goed ontvangen door de deelnemende burgers, academici en lokale experts en ook de Japanse media heeft met een aantal artikelen aandacht besteed aan de evenementen en de aanwezigheid van de Nederlandse experts. De Nederlandse participanten deelden met name hun ervaringen over de Nederlandse geïntegreerde benadering van het (her)bouwen van steden en regio’s. Vervolgens werden op 29 januari in Tokio de resultaten van de besprekingen gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de Japanse overheid, het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen en werd tevens van verder gedachten worden gewisseld over de integrale aanpak van watermanagement, smart cities en hernieuwbare energie. Inmiddels heeft het bovenstaande tot een concreet verzoek tot commerciële samenwerking geleid. Echter, de Nederlandse ambassade hoopt uiteraard door middel van deze events meer interesse te wekken bij de Japanse overheid, bedrijven en kennisinstellingen over de Nederlandse expertise en ervaringen op het gebied van de integrale benadering.

Een uitgebreid verslag is op te vragen bij TOK-EA@minbuza.nl.

13. Lancering nieuwe website Wateropleidingen
De vernieuwde en verbeterde website van Wateropleidingen is online. Herkenbaar maar in een nieuw jasje met meer actualiteiten, een betere navigatie en up-to-date informatie. Zo kunt u nu bij een cursus/opleiding het programma of de inhoudsopgave van een lesboek downloaden en op verschillende manieren contact met ons maken. Ook zal Wateropleidingen een actievere rol spelen op de diverse social media om u van de laatste nieuwtjes van onze opleidingen en cursussen op de hoogte te houden. Wateropleidingen blijft de website aanvullen en vernieuwen. Mocht u na het bekijken van onze nieuwe website nog suggesties hebben, neem dan gerust contact op via www.wateropleidingen.nl
14. Oproep voor partners: televisieserie Water, energie en grondstoffen: Overvloed
ASTC Media is de voorbereidingen gestart voor een televisieserie onder de titel Overvloed met als centrale presentator trendwatcher Adjiedj Bakas. Overvloed wordt ook de titel van het nieuwe boek van Adjiedj en het zal gaan over Water, Energie en Grondstoffen. In het kort: Hoe gaan we om met onze natuurlijke hulpbronnen in de komende 20 jaar? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water en energie is voor de groeiende (wereld)bevolking? Welke vormen van energie hebben de toekomst ? Nieuwe innovaties die Bakas zal beschrijven zullen een grote rol spelen bij de transformatie naar een nieuwe economie. Voor zowel boek als televisieserie zijn wij op zoek naar partners die zowel inhoudelijk als financieel willen meewerken aan de totstandkoming. Neem voor meer informatie contact op met Marcel van Rooijen: marcelvanrooijen@astc.nl

15. Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie toegekend aan Topsector Water
Topsector Water heeft de TKI-toeslagverleningsbrief officieel ontvangen uit handen van Minister Kamp. De komende jaren investeert de watersector in Nederland gezamenlijk in Kennis en Innovatie. Dit zijn € 29 miljoen private investeringen in publiek-private samenwerking en € 17,2 miljoen ‘business to business’ research, wat het totaal op € 46 miljoen aan investeringen brengt. Hans Huis in ‘t Veld, boegbeeld van de Topsector, is erg verheugd over dit bedrag. De wereld met water heeft zoveel potentie, daar moet goed mee gewerkt worden. De Nederlandse watersector is op veel gebieden marktleider en dat willen we blijven. Het is evident dat daarvoor innovatie nodig is. Binnen ons land staan we met dit bedrag in de top 3 van innoverende Topsectoren. Klik hier voor het volledige persbericht Meer informatie via Marcelien Bos: info@tswater.nl

16. Nieuwsbrief Topsector Water nr. 16
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, houdt u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen binnen de Topsector Water. In deze zestiende editie onder andere aandacht voor:
- Multitasking tunnel
- Reisagenda bewindslieden NL
- Innovatieprogramma ‘on stage’
- Bouwen met de natuur
- Techniekpact 2020 - NEVA & Wasser

Download hier de nieuwsbrief. Vorige edities kunt u vinden op www.top-sectoren.nl/water

(c) 2013 NWP