NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 6 - 2014

16/02/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

 

NIEUWS
1. Update overstromingen Engeland & debriefing door Nederlandse experts
2. Herhaalde oproep: experts en teamleiders gezocht voor DRR-teams
3. Open Data Estafette Water op 6 Maart in Utrecht. Inschrijving open
4. 20 februari: In-housemiddag YEP Water
5. Vietnam bijeenkomst 20 maart: save-the-date
6. Collectieve deelname Indowater 21-23 mei 2014, Surabaya, Indonesie
7. Collectieve deelname IWA Lissabon, 21-26 september 2014

 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Nieuwe opdracht voor Grontmij in Ho Chi Minh City Vietnam
9. Nederlands ingenieurs helpen bij overstromingen in Bolivia
10. Vitens gaat als eerste waterbedrijf gas winnen uit water
11. Blue challenges and Green opportunities: Wetlands Matter
12. Simavi doet mee aan Sanitation Business Matchmaking ambities

 

OVERIG NIEUWS
13. WaterCampus Leeuwarden en Topsector Water versterken samenwerking Human Capital
14. Vacature: WASH Sector Leader in Nairobi, Kenya (sluit 18 februari)
15. Fimfestival: “ Let’s Talk about Water” 21 en 22 februari
16. New EU support for Senegal to strengthen governance, food security and access to water and sanitation
17. Waterbouwers tekenen Green Deal Duurzaam GWW

 

NIEUWS

1. Update overstromingen Engeland & debriefing door Nederlandse experts
U heeft het kunnen volgen via www.dutchwatersector.com: Nederland stond volop in de belangstelling in verband met de overstromingen in Somerset Levels. De foto’s van het Nederlandse bedrijf Van Heck, dat met dertig vrachtwagens met pompen naar de UK vertrok, maakten veel indruk.

Op uitnodiging van de Britse overheid heeft een delegatie van Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Deltares begin deze week in London een verkennend gesprek gevoerd. Het gesprek ging over de achtergronden van de huidige problemen en eventuele oplossingsrichtingen op korte en langere termijn. Een paar dagen later heeft de Britse overheid te kennen gegeven in te gaan op het aanbod om een team van dijkexperts te laten komen. Gisteren is het team van Rijkswaterstaat en de Waterschappen aangekomen in Bristol.

Het is goed dat de Nederlandse overheden hun kennis en ervaring delen met de Britten. Inzet van hun expertise bij de wateroverlast in Engeland kan de Britten inspireren om waterveiligheid hoger op de politieke agenda te krijgen. Wellicht dat er meer budget vrij wordt gemaakt voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud van het watersysteem. Het is aan het Nederlandse bedrijfsleven om daar slim op in te spelen.

NWP heeft afgesproken met Rijkswaterstaat om in de eerste week van maart een debriefing te organiseren, waarbij de experts die in Engeland zijn geweest hun ervaringen zullen delen met geïnteresseerden uit de Nederlandse watersector. En nu maar hopen dat het snel droger wordt in Engeland!

2. Herhaalde oproep: experts en teamleiders gezocht voor DRR-teams
Vorige week is de call for experts voor DRR-teams (Dutch Risk Reduction Teams) officieel geopend. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben dit initiatief genomen. Het doel is om snel in te kunnen spelen op verzoeken van buitenlandse overheden die waterexpertise nodig hebben om een ramp te voorkomen of voor de wederopbouw na een ramp. Om snel experts ter plaatse te kunnen hebben, wordt een pool van teamleiders en experts samengesteld. Heeft u interesse? Kijk dan op www.drrteam.nl voor meer informatie. De inschrijving is verlengd tot 21 februari 2014.

3. Open Data Estafette Water op 6 Maart in Utrecht. Inschrijving open
Open data biedt kansen voor de watersector. Er is veel nuttige data beschikbaar bij (semi-)overheden en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan data over waterstanden, waterkwaliteitsgegevens, data van bruggen en sluizen en afvoer van waterzuiveringen. Deze data stelt creatieve ondernemers in staat om innovatieve producten en diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen. Deze innovaties bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid en drinkwater. Het NWP, ECP -Platform voor de InformatieSamenleving- en LEF future willen het hergebruik van open data een impuls geven door op 6 maart 2014 de Open Data Estafette voor de watersector te organiseren. Om zo vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten en u te wijzen op het aanbod van ‘waterdata’ en de mogelijke business cases van het hergebruik van open data.

Meld u direct aan.

4. 20 februari: In-housemiddag YEP Water
Op donderdag 20 februari organiseren wij van 15.00-16.30 u een YEP Water in-house middag, waarin u alles te weten komt over de inzet van een jonge professional in het buitenland via het Young Expert Programme Water. Via YEP Water, een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership, kunt u met financiële ondersteuning een jonge enthousiaste goed opgeleide professional in uw project in het buitenland inzetten. Inmiddels zijn al 18 Young Experts in het buitenland aan het werk en na dit weekend vertrekt een tweede groep van 20 Young Experts, na intensieve voorbereidende trainingen (impressies hiervan leest u op onze Twitter-stream). De Young Experts gaan aan de slag voor onder andere Vitens Evides, Royal HaskoningDHV, Waterschap Noorderzijlvest, Metameta, Akvo en Rain Foundation.
Tot en met 31 maart kunt u nog een projectvoorstel voor de inzet van een Nederlandse of lokale Young Expert indienen. Lees meer op onze website of kom naar de in-housemiddag op 20 februari. Aanmelden kan via info@yepwater.nl.

5. Vietnam bijeenkomst 20 maart: save-the-date
Op 20 maart organiseert het Netherlands Water Partnership (NWP) een Vietnam dag , waarin we terugblikken op de laatste ontwikkelingen en vooruit kijken naar de mogelijkheden voor de sector in de toekomst. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de bilaterale samenwerking met Vietnam en er staat veel op de agenda. Het is daarom een mooi moment om de sector bij te praten, met elkaar te discussiëren en gezamenlijk nieuwe initiatieven te gaan ontwikkelen. Verdere informatie over deze dag volgt en voor eventuele vragen/suggesties kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl

6. Collectieve deelname Indowater 21-23 mei 2014, Surabaya, Indonesie
Het NWP zal, bij voldoende belangstelling, een collectieve deelname organiseren aan de INDOWATER 2014, die plaatsvindt van 21-23 mei 2014 in Surabaya, Indonesië. Het thema dit jaar is “Green technology and better future. Deelnemen aan de Nederlandse delegatie, waarbij partijen gezamenlijk de Nederlandse watersector vertegenwoordigen, levert u het volgende op:
1. Zichtbaarheid in het Netherlands Water Pavilion. Er zal een bescheiden collectieve stand worden gerealiseerd, waar middels een centrale boodschap de Nederlandse watersector wordt gepromoot. Als deelnemer heeft u in deze stand recht op naam/logovermelding, 1 poster (op gezamenlijke posterwand), kunt u brochure-materiaal neerleggen en kunt u uw relaties ontvangen.
2. Link naar Netherlands Water Pavilion, bij afname eigen standruimte. U kunt er natuurlijk voor kiezen om eigen standruimte af te nemen op de beursvloer. Als u deelneemt aan de Nederlandse delegatie zullen wij uw standruimte zoveel mogelijk proberen te linken aan het collectieve paviljoen. U heeft recht op 1 verwijzing naar uw eigen stand (bv. een poster), u kunt brochure-materiaal neerleggen, relaties ontvangen en indien u dit wilt kunnen we uw eigen stand voorzien van een herkenbare link naar het paviljoen.
3. Uitnodiging voor receptie/netwerkborrel, waarvoor u tevens uw eigen netwerk kunt uitnodigen.
4. Branding van uw organisatie en uw individuele activiteiten in de conferentie/op de beursvloer door opname hiervan in het ‘smoelenboek’

 

Meer informatie www.indowater.com

Heeft u belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op met Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, tel. 070-3043711
 

7. Collectieve deelname IWA Lissabon, 21-26 september 2014
Na een geslaagde 2012 editie in Zuid-Korea, strijkt de IWA Exhibition & Conference dit jaar neer in Lissabon. De IWA Conference behandelt 9 verschillende thema’s, waaronder ‘cities and basins of the future’, ‘innovative water supply and wastewater treatment technologies and processes’ en ‘information and communication technology for water’.
De IWA World Water Exhibition is een goede mogelijkheid om de Nederlandse watersector als collectief te presenteren, vandaar dat NWP in samenwerking met Water Alliance, VLM en Aqua Nederland een Netherlands Water Pavilion zal realiseren. Meer informatie en aanmelden, klik hier.

Contactpersoon: Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, tel. 070-3043711.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMER

8. Nieuwe opdracht voor Grontmij in Ho Chi Minh City Vietnam
Het Vietnamese Climate Adaptation PartnerShip (VCAPS), onder leiding van advies- en ingenieursbureau Grontmij, heeft opdracht gekregen voor het borgen van de klimaatadaptatie strategie in stedelijke plannen voor Ho Chi Minh City in Vietnam. Deze opdracht is een vervolg op de vorig jaar door het VCAPS consortium opgestelde klimaatadaptatie strategie voor deze unieke deltastad in Zuidoost-Azië. Lees meer

9. Nederlands ingenieurs helpen bij overstromingen in Bolivia
Een consortium onder leiding van ingenieursbureau Witteveen+Bos ontwikkelt een early warning system voor overstromingen in het stroomgebied van de rivier Mamoré in de provincie Beni, Bolivia. Het consortium bestaat verder uit Deltares, RoyalHaskoningDHV en lokale partners. De huidige, ernstige overstromingen geven het belang van dit systeem aan. Lees meer

10. Vitens gaat als eerste waterbedrijf gas winnen uit water
Vitens is het als eerste waterbedrijf wereldwijd gelukt om methaangas te onttrekken aan het opgepompte grondwater en dit in te zetten als energiebron. Deze innovatie levert ’s lands grootste waterbedrijf de komende jaren miljoenen euro’s aan gratis energie op. De installatie wordt vandaag (14 februari) in het bijzijn van astronaut André Kuipers in gebruik genomen in het drinkwater productiebedrijf Spannenburg in Friesland. Meer informatie

11. Blue challenges and Green opportunities: Wetlands Matter
Op 3 februari jl. organiseerde Wetlands International een speciaal evenement ‘Blue challenges and Green opportunities: Wetlands Matter’ in Den Haag om de mogelijkheden te verkennen om wetlands te ondersteunen en te herstellen. Ongeveer 100 leiders uit verschillende sectoren hebben door middel van hun aanwezigheid aangetoond dat Wetlands ertoe doen. Er was een interactieve markt om huidige initiatieven van Wetlands International te laten zien. Vooraanstaande sprekers uit de industrie, de overheid en humanitaire en natuurbeschermingsorganisaties lichtten hoe deze initiatieven bijdragen aan hun inspanningen. Lees meer

12. Simavi doet mee aan Sanitation Business Matchmaking
Afgelopen november riep Aqua for All tijdens IWW in Amsterdam internationale spelers op om sanitatie-ondernemers en -financiers de gelegenheid te geven met elkaar in contact te komen en zaken te doen. Deze oproep heeft er toe geleid dat grote spelers als de Wereld Bank, WSP, Bill and Melinda Gates Foundation, World Toilet Organisation en Euromoney Water Events speciale ‘Sanitation Business Matchmaking’ mogelijk maken tijdens de volgende evenementen:
High Level Meeting World Bank in New York op 11 april 2014
Money2Water: Global Water Investment Summit in Londen op 7 en 8 mei 2014
WSP Council Meeting in Amsterdam van 17 tot 19 juni 2014
WTO BoP Convention in Singapore, op 28 en 29 augustus 2014
International Water Week in Stockholm van 31 augustus tot 5 september 2014

Samen met IRC, WASTE, Aqua for All en BoPInC, is Simavi bezig om invulling te geven aan deze Sanitation Business Matchmaking. Lees meer

13. WaterCampus Leeuwarden en Topsector Water versterken samenwerking Human Capital ambities
WaterCampus Leeuwarden en Kernteam Human Capital Topsector Water hebben op donderdag 6 februari 2014 een intentieverklaring getekend. Doel van de samenwerking is voldoende mensen op te leiden voor de watersector en een goede aansluiting tussen voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-opleidingen en de arbeidsmarkt. Concreet betekent de samenwerking dat de partijen duurzaam investeren in de kenniseconomie op het gebied van de watertechnologie. Bovendien wil men als werkgevers en opleidingen samen een programma ontwikkelen, gericht op Leven Lang Leren.

OVERIG NIEUWS

14. Vacature: WASH Sector Leader in Nairobi, Kenya (sluit 18 februari)
SNV is a not-for-profit international development organization, founded in the Netherlands. SNV Kenya provides capacity strengthening to local organizations (private, public or NGO) engaged in work for poverty reduction. SNV Kenya is seeking qualified candidates for the position of Sector Leader WASH. Complete your application in our in-house recruitment system before 18th February, 2014.

15. Fimfestival: “ Let’s Talk about Water” 21 en 22 februari
Dit jaar is de tweede editie van het film-en-water-programma Let’s Talk about Water in Delft. Vrijdagmiddag 21 februari is er bij de TU een lunch-seminar met korte films en discussies (From Academia to Business – alleen voor studenten). Vrijdagavond verwelkomen wij u graag bij een Cinema-concert in Filmhuis Lumen. De Franse muzikant-componist Alexandre Wimmer speelt daar live zijn zelfgeschreven soundtrack bij Cœur fidèle, een zwijgende klassieker uit 1923, over een hartverscheurende liefde in de havens van Marseille. Tot slot is er zaterdag een lunchdebat bij de vertoning van klimaatdocumentaire Chasing Ice, waarin National Geographic-fotograaf James Balog met time-lapse-beelden smeltende gletsjers vastlegde gedurende vele jaren, een visueel bewijs van het veranderende klimaat. Lees meer

16. New EU support for Senegal to strengthen governance, food security and access to water and sanitation
European Commissioner for Development, Andris Piebalgs, will announce €347 million of new EU support to Senegal for the period 2014-2020 during a visit to the country on 12-13 of February. In partnership with the government of Senegal the EU will work to strengthen democratic governance, foster sustainable agricultural development and food security and invest in improved water and sanitation. Read more

17. Waterbouwers tekenen Green Deal Duurzaam GWW
De Vereniging van Waterbouwers tekent de Green Deal Duurzaam GWW. De inzet is er op gericht om te komen tot duurzame innovatie, meer energiebesparing en ommeer te doen met minder budget. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen. Meer informatie