NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 7 - 2013

22/02/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. NWP draagt bij aan internationale viering Wereld Waterdag in Den Haag
2. Wetskills Roemenië 2013 – Cases Gezocht
3. Nederlandse innovaties volop in het nieuws
4. Bijeenkomst landenplatform Kenia
5. Save the Date NWP Egypte Platform 26 maart 2013
6. Water OS vanuit Rwanda
7. Ghana Water OS bijeenkomst 7 maart

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Deltas 2013 Vietnam - World Delta Dialogues
9. Nieuwe matchmaking NL-Vlaanderen 'Water/zuiveringsslib en energie'
10. Handelsmissie naar Alberta, Canada en deelname aan de conference Watertech in Banff
11. Euroconsult Mott MacDonald wint contract Blue Gold programma
12. Nereda overtreft hoge verwachtingen
13. Kansen voor Nederlandse bedrijven in Polen
14. Economische missie naar Aruba
15. Deltares tekent voor modellering van Magdalena river in Colombia
16. Uitnodiging (werken aan) een goede waterkwaliteit - vragen staat vrij!

OVERIG NIEUWS
17. Tweede serie Masterclasses start op 21 maart
18. To control floods, the Dutch turn to nature for inspiration 

NIEUWS

1. NWP draagt bij aan internationale viering Wereld Waterdag in Den Haag
De voorbereidingen voor de Internationale viering van Wereld Waterdag op 22 maart in Den Haag met als thema ‘Water Cooperation’ zijn in volle gang. De ambities zijn groot om er een bijzondere dag van te maken. Naast het delen van innovatieve vormen van watersamenwerking wordt er gewerkt naar een uitkomst dat impact zal hebben op de internationale ontwikkelingsagenda voor na 2015, als de huidige Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen aflopen. Het streven is dat water een prominente rol krijgt in de nieuwe ontwikkelingsagenda die de komende maanden in VN verband wordt besproken.

NWP is nauw betrokken bij de organisatie van Wereld Waterdag en probeert de Nederlandse watersector op een zo goed mogelijke manier te positioneren bij de verschillende programmaonderdelen. In de ochtend van Wereld Waterdag wordt een aantal thematische sessies georganiseerd waarbij Nederlandse private partijen, het maatschappelijke middenveld, kennisinstellingen en overheden de ruimte krijgen om hun visie op de volgende thema’s te delen met andere (internationale) deelnemers.
• Water cooperation is key to poverty eradication, social equity and gender equality.
• Water cooperation creates economic benefits.
• Water cooperation helps preserve water resources and protects the environment.
• Water cooperation builds peace.

Tandems van een Nederlandse organisatie samen met een VN counterpart gaan deze sessies inhoudelijk voorbereiden. De uitkomsten van de sessies zullen 's middags gepresenteerd worden aan het High Level Forum waarin nationale en internationale kopstukken zitting hebben. Vanwege de grote internationale belangstelling is deelname aan deze dag alleen op uitnodiging.

Alle informatie over deze dag en de multi-stakeholder dialogue die op 21 maart wordt georganiseerd kunt u vinden op een speciaal door NWP ontwikkelde website www.wwd2013.org.
Daarnaast grijpt NWP de festiviteiten rondom Wereld Waterdag aan om de Nederlandse watersector en -expertise actief te profileren via www.dutchwatersector.com.

De inzet van NWP voor Wereld Waterdag wordt mogelijk gemaakt door het programma Partners voor Water.

2. Wetskills Roemenië 2013 – Cases Gezocht
Van 29 mei tot en met 13 juni wordt in het kader van de ExpoApa in Boekarest een evenement georganiseerd voor Nederlandse en Roemeense studenten en jong professionals: de Wetskills Water Challenge. Roemenië is het achtste land waar een Wetskills Water Challenge wordt georganiseerd, na China, Indonesië, Zuid-Afrika, Egypte, Marokko, Oman en Nederland. Tijdens de Wetskills  Challenge werken Nederlandse en Roemeense studenten samen aan creatieve oplossingen voor water vraagstukken in Roemenië. De oplossingen zullen worden gepresenteerd tijdens een speciaal evenement op de Expo Apa.

Voor de Challenge zijn we op zoek naar uitdagende vraagstukken waar de studenten mee aan de slag kunnen. Hiervoor vragen we uw hulp. Graag nodigen we u uit om een bijdrage te leveren aan Wetskills Roemenië door een uitdagende case te leveren. De cases kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een uitdaging die u ziet in de Roemeense watersector of op een vraag rondom de inzet van een van uw producten. Een groot voordeel voor u is dat uw vraagstuk of product met een frisse en jeugdige blik wordt onderzocht en dat het op een laagdrempelige manier bij een groot publiek onder de aandacht wordt gebracht.

Als u een case aan wilt dragen of meer informatie wilt over het programma kunt u contact opnemen met Johan Oost (Johan.Oost@wateropleidingen.nl) of Bas Boterman (B.boterman@nwp.nl).  Meer informatie over Wetskills kunt u vinden op de Wetskills Webiste (www.wetskills.com).

3. Nederlandse innovaties volop in het nieuws
De Nederlandse watersector was deze week weer volop in het nieuws. De Nereda technologie overtreft alle verwachtingen op de RWZI Epe en Vitens heeft twee internationale innovatie prijzen in de wacht gesleept. Natuurlijk vertalen wij deze successen door naar interessante Engelstalige berichten op www.dutchwatersector.com zodat we ook de internationale watersector op de hoogte kunnen houden van de vele ontwikkelingen binnen de Nederlandse watersector. Hieronder een klein overzicht van de meest recente artikelen:

Interessant nieuws? Stuur het naar info@dutchwatersector.com en volg ons op twitter @HollandWater en facebook.

Contact: Bianca Dijkshoorn, b.dijkshoorn@nwp.nl, tel: 070 3043710   

4. Bijeenkomst landenplatform Kenia
Het is al een tijdje stil geweest rondom het Kenia landenplatform. Daarom brengen we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de landenplatform bijeenkomst op 4 april aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst bieden we u ook de mogelijkheid om te discussiëren over nieuwe of bestaande initiatieven/projecten en (on)bekenden uit het netwerk te ontmoeten. Jaco Mebius, watersectordeskundige van de ambassade, zal aanwezig zijn om een toelichting te geven op het lopende water meerjarenplan en om tevens een aantal perspectieven te schetsen van de Keniaanse markt. 

Wij nodigen u van harte uit om op 4 april aanwezig te zijn. De bijeenkomst start om 13.30 uur en wordt afgesloten met een borrel. Het programma en de locatie volgen binnenkort, maar u kunt zich bij deze alvast aanmelden. Voor vragen, wensen of ideeën over de invulling van deze middag kunt u contact opnemen met Machteld Galema (m.galema@nwp.nl) of Arjen de Vries (a.devries@nwp.nl).

5. Save the Date NWP Egypte Platform 26 maart 2013
Op dinsdag 26 maart wordt een bijeenkomst van het NWP Egypte Platform georganiseerd. De bijeenkomst begint om 14:00 uur in Den Haag. Een mooi moment om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren over nieuwe of bestaande initiatieven en bekenden (en onbekenden) uit het netwerk te ontmoeten. Wij vragen u deze datum alvast vrij te houden in uw agenda.
Binnenkort zullen wij een programma rondsturen. Opgeven voor deze bijeenkomst, of zelf een onderwerp agenderen, kan bij Bas Boterman (b.boterman@nwp.nl).

6. Water OS vanuit Rwanda
Rwanda is een land dat al goed op weg is op het gebied van IWRM (Integrated Water Resources Management). De commissie MER heeft onlangs een strategic environmental assessment uitgevoerd van het IWRM programma. De Nederlandse ambassade in Kigali zal dit programma de komende jaren implementeren. Lees hier het assessment rapport

De kernadviseur wervingprocedure voor onder andere Rwanda is afgerond en waarschijnlijk worden de namen van de nieuwe kernadviseurs volgende week bekend gemaakt. 

7. Ghana Water OS bijeenkomst 7 maart
In Ghana is een voor de Nederlandse sector veelbelovend waterprogramma ontwikkeld door de Nederlandse ambassade in Accra, met ondersteuning door het Water OS programma. Ghana kernadviseur Marco Schouten van Vitens Evides International heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Bij de verdere formulering van het programma zal Marco niet meer betrokken kunnen zijn. Zijn opvolger zal eerdaags bekend worden gemaakt. 

Op 7 maart a.s. wordt de laatste Ghana-platformbijeenkomst gehouden waarbij Marco Schouten aanwezig zal zijn. Geïnteresseerden in de Ghana-platformbijeenkomst op donderdag 7 maart 2013 van 14.00 tot 16.00 uur kunnen zich aanmelden op wateros@nwp.nl.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl en Marco Schouten m.schouten@nwp.nl .

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Deltas 2013 Vietnam - World Delta Dialogues
America’s WETLAND Foundation, Vietnam National University, de Nederlandse Ambassade in Hanoi en de Wereldbank hebben het genoegen u te attenderen op deze belangwekkende conferentie die van 19-23 Mei in Ho Chi Minh City zal plaatsvinden. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerdere Deltas 2010 conferentie in New Orleans en is een initiatief van een grote groep Amerikaanse partners, met brede steun van de Vietnamese overheid en lokale instellingen in de Mekong Delta en Ho Chi Minh City. 

Naar verwachting zal een internationaal gezelschap van wetenschappers, beleidsmakers, politici, zakenlieden, etc. aan een breed palet van inhoudelijke sessies deelnemen. Door middel van een actieve bijdrage van de Nederlandse Ambassade in Vietnam aan deze internationale conferentie zullen verschillende Nederlands – Vietnamese samenwerkingsprojecten worden gepresenteerd (zie voorlopig programma overzicht op de website www.deltas2013.com). Indien u belangstelling heeft om aan een van de inhoudelijke sessies een bijdrage te leveren dan is dit momenteel nog mogelijk. Neem hiervoor contact op met martien.beek@minbuza.nl of rien.dam@deltares.nl.

9. Nieuwe matchmaking NL-Vlaanderen 'Water/zuiveringsslib en energie'
De afgelopen jaren hebben er een aantal matchmakingbijeenkomsten plaatsgevonden tussen Nederlandse en Vlaamse partijen in de watersector. Ze hebben  geleid tot diverse succesvolle samenwerkingen in onderzoeks- en demonstratieprojecten maar vooral ook directe business-to–business contacten.

Op veler verzoek staat wederom een nieuwe matchmakingbijeenkomst gepland, waarvoor we u van harte willen uitnodigen. Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 maart in Gorinchem tijdens de jaarlijkse Aqua Nederland vakbeurs. We vangen aan om 10:45 uur en het einde is voorzien om 15:00 uur zodat erna nog ruim tijd is om de beurs te bezoeken die afsluit om 20:00 uur. De matchmaking zal plaatsvinden rond het thema “Water/zuiveringsslib en energie”. 

Wanneer u hiervoor belangstelling hebt, dan verzoeken wij u zich voor 5 maart aan te melden bij Gert Jan Eg (info@aquanederland.nl). U ontvangt dan een formulier waarbij u kunt aangeven welk type partij u zoekt en wat u te bieden heeft. Op basis daarvan zetten wij ons in om voor u de ideale match te maken.

10. Handelsmissie naar Alberta, Canada en deelname aan de conference Watertech in Banff
Intussen kan de tweede PIB Canada-activiteit, Watertech, Alberta, Canada in de markt worden gezet! Zoals bekend is aan ons (Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie en Global Matching) een meerjarig project voor Canada gegund, het zgn. PIB Canada (Partners for International Business). Dit is een PPP. Handelsmissies en beursdeelnames maken er deel van uit. 

Voorlopig programma:
Aankomst maandag 8 of dinsdag 9 april 2013
9 april en 10 april in de ochtend: matchmaking in Edmonton of Calgagy of omgeving
Woensdag 10 april ’s middags: aankomst in Banff en deelname aan Watertech
Donderdag 11 april: deelname aan Watertech en matchmaking
Vrijdag 12 april: deelname aan Watertech en matchmaking en vertrek. 

We zorgen voor een kleine stand op Watertech. 

De kosten voor deelname aan dit event zijn Euro 1.450,- voor consortiumleden en Euro 2.200,- voor niet-consortiumleden. Uiteraard excl. BTW en excl. reis- en verblijfkosten. In het kader van PIB Canada organiseren wij meer van deze activiteiten. U kunt nog deelnemen aan het consortium.

Meer informatie en aanmelden:
Trudi van Spankeren
trudivanspankeren@globalmatching.nl 

11. Euroconsult Mott MacDonald wint contract Blue Gold programma
Op 20 februari jl. werden twee contracten ondertekend in het kader van het Blue Gold programma: ten eerste een Administrative Arrangement tussen Bangladesh en Nederland, en ten tweede een uitvoeringscontract tussen de Nederlandse ambassade en Euroconsult Mott MacDonald die de uitvoer van het programma zal coördineren. 

Het Blue Gold programma zal zich concentreren op verdere ontwikkeling van 25 polders in de districten van Sathkira, Khulna en Patuakhali, waarbij er gewerkt zal worden aan het rehabiliteren en/of op kleine schaal aanpassen van bestaande waterinfrastructuur. Participatory water management en waterveiligheid kan worden gezien als basis voor het verder versterken van de voedselzekerheid en voedselproductie om ook business opportunities te genereren voor de lokale bevolking. In het programma zal ook aandacht geschonken worden aan dwarsdoorsnijdende thema’s als gender en goed bestuur. Daarnaast zal er verbinding worden gelegd met enkele andere lopende programma’s in de regio. In totaal investeert het Blue Gold programma ca 50 miljoen euro in de periode 2013 – 2019.

“Mr. Carel Richter, deputy head of the mission, noted that this event was a milestone in the joint venture exercised between Netherlands and Bangladesh over the years. He expressed gratitude on behalf of the Government of Netherlands for realizing this common vision to further participatory integrated water resources development for poverty alleviation in the coastal areas and reiterated the commitment of Netherlands to continue to strengthen its cooperation with Bangladesh.”

12. Nereda overtreft hoge verwachtingen
De innovatieve en duurzame biologische afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda® blijkt de hoge verwachtingen zelfs nog te overtreffen. Op basis van uitgebreide prestatiemetingen van de installatie in deze periode is nu bevestigd dat de strenge doelstellingen gemakkelijk worden behaald.

Het energieverbruik van de installatie (inclusief zandfiltratie en slibzuivering) ligt significant lager dan enige andere conventionele zuiveringsinstallatie van vergelijkbare grootte in Nederland. Bovendien voldoet de kwaliteit van het afvoerwater aan de hoogste Nederlandse normen: de totaalconcentratie stikstof ligt onder 5 mg/l en de totaalconcentratie fosfor bedraagt minder dan 0,3 mg/l.
Vooral de robuustheid en stabiliteit van het zuiveringsproces onder sterk wisselende condities van het toevoerwater vallen op. De micro-organismen in de Nereda-korrels beschermen zichzelf bij vorstperiodes en extreme pH-waarden van het toevoerwater, zoals blijkt uit het feit dat de technologie het afvalwater bij kou sneller zuivert dan verwacht.

Dit jaar worden ten minste vijf nieuwe Nereda-installaties opgestart. In 2013 wordt verdere uitbreiding verwacht. Bijna elke week komt er wel een buitenlandse delegatie op bezoek in Epe. En: na de bouw van Nereda-installaties in Portugal en Zuid-Afrika is er nu ook concrete belangstelling vanuit onder meer Australië, Polen, het Midden-Oosten, Brazilië, India, België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Klik hier voor beeld- en videomateriaal over Nereda®. En lees ook het uitgebreide Engelstalige artikel op Dutchwatersector.com.  

13. Kansen voor Nederlandse bedrijven in Polen
Polen kenmerkt zich door een positief investeringsklimaat. De komende jaren zal deze trend zich naar verwachting voortzetten. Daarmee biedt dit Centraal-Europese land veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, zeker ook voor het mkb. Dat staat in een kansdossier van Agentschap NL over de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Polen.

Het dossier geeft een algemene schets van de mogelijkheden die Polen het Nederlandse bedrijfsleven biedt. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de meest kansrijke sectoren waaronder 'water'.

Voor meer informatie, zie de website van AgentschapNL.  

14. Economische missie naar Aruba
Van 5 t/m 8 mei organiseren Aruba en Nederland in Aruba de conferentie ‘Europe meets the Americas’. Deze conferentie richt zich op het gezamenlijk grijpen van kansen op de snelgroeiende markten van Latijns-Amerika. De conferentie vloeit voort uit een voor het Koninkrijk uniek samenwerkingsprotocol, dat Aruba en Nederland in 2011 met elkaar sloten.

Wilt u zakendoen met Latijns-Amerika en in het bijzonder met bedrijven uit Aruba, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Panama en Venezuela? Ga dan van 5 t/m 8 mei mee met de economische missie naar Aruba onder leiding van Simon Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze landen heeft u een potentieel bereik van ruim 400 miljoen consumenten.

Deelname staat open voor bedrijven uit onder andere de water(-werken) sector. De kosten van deelname bedragen 950 euro per bedrijf. Reis- en verblijfskosten en eventuele kosten voor de individuele matchmaking (tolken, individueel transport) zijn voor eigen rekening. De inschrijving voor deze missie sluit op woensdag 13 maart 2013. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie zie de website van AgentschapNL.

15. Deltares tekent voor modellering van Magdalena river in Colombia
Komend jaar zullen Deltares en CorMagdalena een hydrodynamisch model op zetten voor een traject van 800 km van de Magdalena rivier in Colombia. Hiervoor worden medewerkers van CorMagdalena getraind door Deltares experts. Tegelijkertijd worden er pilots uitgevoerd om de waterkwaliteit en riviermorfologie te modelleren. Op 1 februari jl. hebben Gerard Blom, directeur zoetwatersystemen  bij Deltares, en Augusto Garca Rodrguez, directeur van CorMagdalena, hiertoe een overeenkomst getekend.

Tijdens de missie afgelopen maand was er ook overleg  met de directeuren van IDEAM, CVC en CAR, het nationale hydro-meteorologisch instituut en twee regionale milieuautoriteiten. Er is besproken hoe de overstromingsvoorspellingssystemen voor de rivieren  Bogot en Cauca dit jaar vorm kunnen krijgen. Deze overleggen zijn de eerste stap naar een nationaal early warningsysteem voor overstromingen in Colombia.

Dit is het resultaat van een traject dat is begonnen bij de Nederlandse Ambassade in Bogota en met ondersteuning van het Holland Water House. In juni 2012 heeft Frans van der Knaap, afdelingshoofd rivierkunde en transport over water van Deltares, reeds een demonstratie gegeven van een toepassing van Delft 3D op de Magdalena rivier.

Voor meer informatie over dit samenwerking, kunt u contact opnemen met de heer Otto de Keizer, otto.dekeizer@deltares.nl

16. Uitnodiging (werken aan) een goede waterkwaliteit - vragen staat vrij!
Ben jij een student of jonge professional met interesse in water? En wil jij meer weten over de rol van overheid, waterschappen en bedrijfsleven bij het werken aan een goede waterkwaliteit en waterveiligheid? Kom dan naar de workshop 'Werken aan een goede waterkwaliteit'. Je maakt kennis met prominente waterprofessionals die open staan voor al jouw vragen! Deze workshop wordt georganiseerd tijdens het Nationaal Event Innovatieprogramma KaderRichtlijn Water op dinsdag 12 maart 2013, Locatie 1931 Congrescentrum Brabanthallen te 's-Hertogenbosch.

Waterkwaliteit en waterveiligheid kennen vele kanten. Denk bijvoorbeeld aan waterzuivering, gezonde vissen, afspoeling van nutriënten uit landbouw, meanderende beken, meet- en regeltechniek, ongewenste uitheemse dieren en planten, effecten van medicijnresten en bestrijdingsmiddelen, natuurbeheer, volksgezondheid, etc. De Nederlandse watersector staat internationaal hoog aangeschreven op vele van deze aspecten. Dat betekent dan ook dat werken aan waterkwaliteit en waterveiligheid heel divers en uitdagend kan zijn. 

Het volgende panel staat op 12 maart open voor al jouw vragen:
• Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Regge en Dinkel,
• Renske Peters, directeur water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en
• Paul Buijs, directeur van Berson Milieutechniek BV.
In informele setting zullen zij jou tijdens de workshop meenemen in hun specifieke rollen en opgaven.

Bekijk hier het volledige programma en de workshops. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.  

OVERIG NIEUWS

17. Tweede serie Masterclasses start op 21 maart
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de nieuwe serie water masterclasses. De masterclasses zijn inspirerende, interactieve sessies van 4 uur waarbij masters ongewone maar uiterst relevante onderwerpen uit de waterwereld met jonge waterprofessionals bespreken om daarmee inzicht en ervaring over te brengen. De vorm is prikkelend met aandacht voor dialoog en persoonlijke verdieping. De masterclasses richten zich op het stimuleren van samenwerking en verandering in de sector, het beter begrijpen van het speelveld en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De masterclasses zijn met name bedoeld voor (jonge) medewerkers die zich actief met buitenland-activiteiten in de watersector bezig houden. De masters van deze masterclasses zijn Paul van Koppen, Marjon Reiziger, Linda Reijerkerk en Bert Satijn. De serie omvat 5 masterclasses die elk een halve dag duren. De kick-off wordt gecombineerd met masterclass 2 en vindt plaats op 21 maart 2013 in Amsterdam. De resterende drie masterclasses volgen op 18 april, 16 mei en 20 juni. 

Aanmelden voor de hele serie of voor afzonderlijke masterclasses kan nog t/m 7 maart via Jennifer Roubies. Bekijk de brochure of klik hier voor de website met meer informatie. 

18. To control floods, the Dutch turn to nature for inspiration
Cheryl Katz, wetenschappelijk journalist voor Yale Environment 360, heeft een artikel geschreven over Flood control en de Nederlandse Building with Nature aanpak. Voor dit artikel worden verschillende organisaties geïnterviewd zoals Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, Deltares en HKV consultants. Lees het gehele artikel online.

 (c) 2013 NWP