NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 7 - 2014

21/02/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Ondertekening contract ondersteuning PLAMA in Mozambique
2. Debriefing Nederlandse waterexperts in de UK
3. Aqua Nederland Vakbeurs 18 tot 20 maart Gorinchem
4. Ghana WASH Window informatie meetings – veel interesse voor deze investeringskans
5. NWP brengt bezoek aan Slovenië en Kroatië
6. Colombia bijeenkomst 5 maart
7. Uitnodiging sectorbijeenkomst Zuid Afrika Landenplatform
8. Young Water Development Program voor Indonesië aanbesteed
9. Collectieve deelname WISA Biennial Conference Water Innovation, 25 – 29 mei Zuid-Afrika
10. Heeft u zich al aangemeld voor de Open Data Estafette Water?

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Informatiebijeenkomst Fonds Duurzaam Water 2014.
12. microLAN neemt Oostenrijkse leverancier van waterkwaliteitsmonitoren over
13. Consortium onder leiding van ARCADIS ontwikkelt Masterplan río Cauca
14. Aquaver commisions world's first desalination plant based on membrane distillation on Gulhi Island, Maldives
15. Second Water Sector meets Future Water Leaders market

OVERIG NIEUWS
16. Matchmaking Energie en Water Nederland – Vlaanderen 26 maart
17. Study Tour Colombia seeks partners and sponsors
18. RainCAP’s installed in Kenya

NIEUWS

1. Ondertekening contract ondersteuning PLAMA in Mozambique
Jacqueline Barendse heeft 18 februari, als bestuurslid van NWP, het contract ondertekend voor de ondersteuning bij de oprichting van het ‘Plataforma Moçambicana da Águas (PLAMA)’. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur Frédérique de Man en Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De ondersteuning van NWP bij het opzetten van PLAMA, een vergelijkbare ‘publiek-private’ netwerkorganisatie voor de watersector in Mozambique, betekent dat NWP als een spin in het web zit. Onze vertegenwoordiger in Maputo, Ger Pannekoek, g.pannekoek@nwp.nl, kan u helpen de juiste partners te vinden. Voor alle geledingen binnen de Nederlandse watersector geldt dat samenwerking met lokale partners en andere internationale partners steeds belangrijker wordt om een succesvolle mix van prijs en kwaliteit te kunnen leveren. Via PLAMA kan eveneens de link worden gelegd met de mijnbouw en havenontwikkeling.

Voor verdere informatie/vragen: Peter van den Horn p.vandenhorn@nwp.nl of Lindsey Schwidder l.schwidder@nwp.nl

2. Debriefing Nederlandse waterexperts in de UK
Op 7 maart organiseert NWP samen met Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Deltares een debriefing van de twee missies van Nederlandse experts naar de UK.

Nederland staat al een aantal weken volop in de belangstelling in verband met de overstromingen in Somerset Levels. De foto’s van het Nederlandse bedrijf Van Heck, dat met dertig vrachtwagens met pompen naar de UK vertrok, maakten veel indruk.

Op uitnodiging van de Britse overheid hebben vijf strategisch adviseurs van Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Deltares in London een verkennend gesprek gevoerd. De Britse overheid is toen ingegaan op het aanbod om een team van vier Nederlandse dijkexperts in te zetten om te adviseren over oplossingen op de korte en lange termijn. Dit team is de afgelopen week in Bristol aan de slag gegaan.

Tijdens de debriefing op 7 maart informeren de expert u over hun ervaringen in de UK. Daarnaast gaat u onderling in gesprek over hoe de Nederlandse watersector zich sterker kan positioneren op de Britse markt. U kunt zich voor de debriefing aanmelden via de NWP website.

Contact: Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl, tel 070 304 3705

3. Aqua Nederland Vakbeurs 18 tot 20 maart Gorinchem
De WaterCoalitieNL partners NWP, Water Alliance, Aqua Nederland en VLM zijn van 18 tot en met 20 maart 2014 te vinden op de Aqua Nederland Vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem. Naast een bezoek aan onze stand op de beursvloer nodigen we u ook van harte uit deel te nemen aan het kennisprogramma.

Doe mee aan de Aqua Nederland Darts League en maak kans op een i-pad! Bezoek de stand en doe mee met darten of ga voor een potje tafelvoetbal en maak de internationale ambities van uw organisatie kenbaar op onze wereldkaart.

Combineer uw bezoek aan de beurs met deelname aan één of meerdere seminars. De WaterCoalitieNL heeft zijn best gedaan een zo gevarieerd mogelijke programma voor u samen te stellen. Op vertoon van een registratie voor de vakbeurs is deelname aan de seminars gratis. Download het volledige programma hier.

4. Ghana WASH Window informatie meetings – veel interesse voor deze investeringskans
De afgelopen twee weken zijn er vier informatiebijeenkomsten gehouden over het Ghana WASH Window: drie in Ghana (Kumasi, Accra en Tamale) en één in Den Haag.

Via deze link en een link naar de RVO website zijn de presentatie door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en meer relevante informatie te vinden. Het Ghana WASH Window sluit op 28 april om 15.00 uur. Voor meer informatie over de call kunt u ook een e-mail sturen naar GWW@rvo.nl.

Namens NWP is Gert de Bruijne, kernadviseur Ghana, g.debruijne@nwp.nl beschikbaar voor matchmakingadviezen en wordt daarbij ondersteund door Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl.

5. NWP brengt bezoek aan Slovenië en Kroatië
Met twaalf bedrijven bracht NWP op 11 en 12 februari een bezoek aan Slovenië en Kroatië.

In Ljubljana stond het "Slovene - Dutch Water Seminar" op het programma, dat met een opkomst van ruim 80 Sloveense partijen een succes genoemd kan worden. Sloveense en Nederlandse experts wisselden ervaringen uit op het gebied van water management. In het kader van de 2014-2020 EU budgetten staan in Slovenië de nodige investeringen op het gebied van water supply management op het programma, aldus het Sloveense Ministerie van Landbouw en Milieu.

Na een matchmaking sessie in de middag werd per bus doorgereisd naar Zagreb voor de "Water management and EU Funds Day", georganiseerd in het kader van de EU Funds Week in Zagreb. "Er zijn veel mogelijkheden voor Kroatisch - Nederlandse samenwerking binnen EU projecten" aldus DG Internationale Betrekkingen Simon Smits die het seminar namens Nederland opende. Nederlandse bedrijven maakten van de gelegenheid gebruik de ruim 300 aanwezigen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te stellen op het gebied van river management, waste water treatment en inland water transport.

Ter afsluiting van de dag werd door UNESCO - IHE het eerste "Graduate Professional Diploma Programme (GPDP) uitgereikt aan de Kroatische Tomislav Horvat.

Lees het volledige bericht met meer informatie en de presentaties op de NWP website

6. Colombia bijeenkomst 5 maart
Graag nodigt NWP u uit voor de sectorbijeenkomst van het Landplatform Colombia op woensdag 5 maart, vanaf 12.00 uur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag.

Het Holland Colombia Water Platform geeft een update over de marktkansen en mogelijkheden voor met name de watertechnologie sector in Colombia. Verder wordt het actieplan voor 2014 toegelicht waarin de potentiele kansen, onder andere naar aanleiding van de factfinding missie in juni/juli 2013, verder worden uitgewerkt.

Concrete marktkansen die het HCWP presenteert zijn o.a.:
- Uitdagingen en investeringsplannen van EPM (Empresas Publicas de Medellin ) en EMCALI (Empresas Municipales de Cali), twee van het grootste en belangrijkste nutsbedrijven in Colombia, op het gebied van afvalwaterverwerking en drinkwater management. Deze bedrijven hebben interesse getoond om mogelijke samenwerking met Nederlandse watertechnologie partijen te verkennen.
- Projecten en plannen voor overheidsinvesteringen op het gebied van drinkwater, waterzuivering en baggerwerkzaamheden op het eiland San Andres.
- Proyecto Fronteras: nationaal overheidsproject waarbij men watervoorziening en reiniging wil realiseren voor kleine gemeenschappen. Binnen dit programma spelen drie projecten op het eiland San Andres.

Daarnaast zal de Nederlandse sector geïnformeerd worden over de beschikbare financiële instrumenten van de Nederlandse overheid in 2014. Tijdens het programma is er ruimte om te netwerken en van gedachten te wisselen m.b.t. de plannen voor 2014 en om de waterkansen in Colombia verder uit te werken.

Hier vindt u het programma. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar Edilberto Baquero, colombia-platform@nwp.nl. Indien u een parkeerplaats wilt, vermeld dit dan bij uw aanmelding.

7. Uitnodiging sectorbijeenkomst Zuid Afrika Landenplatform
Graag nodigt het NWP u uit voor de sectorbijeenkomst van het Landenplatform Zuid Afrika op maart 19 a.s, van 13.30 tot 17.00 uur bij de Unie van Waterschappen, Koningskade 40 in Den Haag.

De bijeenkomst is georganiseerd met als doel van gedachten te wisselen en te informeren over de huidige activiteiten/ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse watersector, incl de ondersteuning die het NWP aan het Zuid Afrika landenplatform biedt in 2014. Bijzondere aandacht is er voor:
- Participatie in de NL delegatie voor de WISA exhibition en conference 2014 (May 2014)
- Informatie over het World Design Capital event, Cape Town 2014 (July 2014)
- Follow-up van de marktstudies en andere activiteiten van het platform in 2014

Hier vindt u het programma. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Edilberto Baquero, southafrica-platform@nwp.nl.

8. Young Water Development Program voor Indonesië aanbesteed
Een consortium van MDF Training & Consultancy, Wateropleidingen en Deltares heeft opdracht gekregen voor het opzetten en uitvoeren van een trainingsprogramma voor jonge professionals van het Indonesische Ministerie van Publieke werken (PU). Deze opdracht wordt uitgevoerd in het kader van het Water Mondiaal programma en zal officieel van start gaan tijdens het bezoek van Minister Schultz van Haegen aan Indonesië (31 maart – 4 april 2014).

De Indonesische overheid heeft sinds enkele jaren een hervormingsproces van ‘reformasi birokrasi’ ingezet, waarbij het wil doorontwikkelen tot een effectief en efficiënt overheidsapparaat op de basis principes van goed bestuur. Deze hervorming is eveneens noodzakelijk voor het Ministerie van Publieke Werken, die verantwoordelijk is voor o.m. de waterinfrastructuur. Hierbij spelen vooral elementen als ‘multidisciplinair’ werken, omgaan met meerdere belangen en betrokkenen bij projecten en omgaan met onzekerheden een belangrijke rol.

Vanuit de bilaterale watersamenwerking wordt het Ministerie van Publieke Werken (DG Water Resources en DG Spatial Planning) ondersteuning geboden deze ontwikkeling vorm te geven. Het Young Water Development Program is een pilot project dat zicht richt op het verbeteren van vaardigheden van een groep van 20 á 30 jonge professionals. Parallel hieraan wordt een opleidingsprogramma ontwikkeld dat bredere toepassing moet gaan krijgen binnen het Ministerie.

Contact Programma Partners voor Water: Hugo de Vries, 088 - 602 1387
Contact NWP: Ivo van der Linden, 070 – 304 3712

9. Collectieve deelname WISA Biennial Conference Water Innovation, 25 – 29 mei Zuid-Afrika
De eerste aanmeldingen voor de collectieve deelname aan de WISA 2014 Biennial Conference zijn binnen. Er zijn nog plekken beschikbaar. Voor meer informatie over de WISA exhibition en conference klik hier.

Deelnemen aan de Nederlandse delegatie, waarbij partijen gezamenlijk de Nederlandse watersector vertegenwoordigen, levert u het volgende op:
•Zichtbaarheid in het Netherlands Water Pavilion, op een strategische locatie op de beursvloer.
Er zal een collectieve stand worden gerealiseerd (36m2), waar middels een centrale boodschap de Nederlandse watersector wordt gepromoot. Als deelnemer heeft u in deze stand recht op naam/logovermelding, 1 poster (op gezamenlijke posterwand), kunt u brochure-materiaal neerleggen en kunt u uw relaties ontvangen.
•Link naar Netherlands Water Pavilion, bij afname eigen standruimte.
U kunt er natuurlijk voor kiezen om eigen standruimte af te nemen op de beursvloer. Als u deelneemt aan de Nederlandse delegatie zullen wij uw standruimte zoveel mogelijk proberen te linken aan het collectieve paviljoen. U heeft recht op 1 verwijzing naar uw eigen stand (bv. een poster), u kunt brochure-materiaal neerleggen, relaties ontvangen en indien u dit wilt kunnen we uw eigen stand voorzien van een herkenbare link naar het paviljoen.
•Uitnodiging voor receptie/netwerkborrel, waarvoor u tevens uw eigen netwerk kunt uitnodigen
•Het programma Wetskills als integraal onderdeel van de Nederlandse inbreng binnen WISA Nederlandse young professionals (high potentials) zullen onderdeel uitmaken van de Nederlandse delegatie en extra aandacht genereren voor de Nederlandse deelname.
•Branding van uw organisatie en uw individuele activiteiten in de conferentie/op de beursvloer door opname hiervan in het ‘smoelenboek’
•In overleg met de organisatie proberen we om de individuele activiteiten van de Nederlandse watersector in de conferentie te combineren tot een zogenoemde Orange Day
•Bij voldoende deelname groepskorting op de toegangsprijs voor de conferentie

Deelname aan de Nederlandse delegatie bedraagt € 995,- excl. per organisatie. Reis- en verblijfkosten en registratiekosten voor de conferentie zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan via deze link.

Contact: Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, 070-3043708, Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl

10. Heeft u zich al aangemeld voor de Open Data Estafette Water?
Samen met ECP en LEF Future Center organiseert NWP donderdag 6 maart de Open Data Estafette Water. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Deelname aan de dag is gratis. Meld u nu aan! Het programma voor deze dag kunt u hier downloaden. Voor vragen over de Open Data Estafette kunt u contact opnemen met Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl tel. 06-47619814.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Informatiebijeenkomst Fonds Duurzaam Water 2014
Wilt u voorstellen indienen voor projecten op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst Fonds Duurzaam Water op 6 maart.

Op 24 februari opent de tweede tender voor het Fonds Duurzaam Water (FDW). Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) of kennisinstellingen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Voor meer informatie over de bijeenkomst en om u aan te melden zie de website van RVO.

12. microLAN neemt Oostenrijkse leverancier van waterkwaliteitsmonitoren over
microLAN uit Waalwijk heeft het Oostenrijkse bedrijf mbOnline overgenomen. mbOnline is gespecialiseerd in het monitoren van de bacteriologische waterkwaliteit. Het bedrijf heeft de Coliguard ontwikkeld. Door de overname kan microLAN deze Coliguard aan het productenpakket toevoegen, naast de iTOXcontrol en ALGcontrol.

De overname van mbOnline met de Coliguard past goed bij microLAN's huidige pakket geautomatiseerde online monitorsystemen voor het bewaken van de kwaliteit van oppervlaktewater. De drie systemen zijn heel complementair voor het detecteren van algen, bacteriën en chemische verontreinigingen. www.toxcontrol.com Lees het volledige bericht (in Engels) op Dutchwatersector.com

13. Consortium onder leiding van ARCADIS ontwikkelt Masterplan río Cauca
Een consortium van ARCADIS, Deltares, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap de Dommel en Daphnia ecologisch advies is recentelijk gestart met de ontwikkeling van een masterplan voor de beheersing van overstromingsrisico’s in het Cauca rivierbekken in het westen van Colombia. Het Nederlandse consortium staat onder leiding van advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS. De bedrijven werken intensief samen met experts van het Colombiaanse Corporacíon Autónoma Regional del Valle del Cauca, een organisatie vergelijkbaar met een waterschap in Nederland.

Watermanagementproblemen zijn belangrijke oorzaken voor de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied, maar veroorzaken ook veel economische schade. Bij de ontwikkeling van het masterplan betrekt het consortium het gedachtengoed van Ruimte voor de Rivier, het programma in Nederland om overstromingen tegen te gaan. Het masterplan moet draagvlak en commitment hebben van de betrokken autoriteiten en de belangrijkste sociaal-economische stakeholders. Het actief en tijdig betrekken van de stakeholders vormt daarom een belangrijke sleutel tot succes.

Het project is vorig jaar door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbesteed en wordt betaald vanuit de Transitie Faciliteit Colombia. Het is één van de strategische samenwerkingsprojecten binnen het Colombian Netherlands Water Partnership. Via dit soort projecten probeert Nederland met kennis en expertise Colombia te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Tegelijkertijd bieden deze projecten kansen voor de Nederlandse sector om zich in Colombia te positioneren. Het consortium onder leiding van ARCADIS heeft deze opdracht gegund gekregen en gaat het komende jaar aan de slag in Cali, Colombia en zal eind maart 2015 gereed zijn.

14. Aquaver commisions world's first desalination plant based on membrane distillation on Gulhi Island, Maldives
Water technology supplier Aquaver has delivered a membrane distillation plant to the small island of Gulhi, the Maldives. The plant was officially commissioned on 19 February in the presence of Maldivian minister Mariyam Shakeela of Environment and Energy.It is the world's first application of membrane distillation technology for desalination of sea water to produce drinking water.

The plant has a capacity of 10,000 liters of drinking water per day and utilizes waste heat of a local power generator.

The commissioning was part of a ceremony by the initiators of the drinking water project to launch their brand 'Aquiva Fushi'. The UK-based charity organisation Aquiva Foundation and state owned Maldivian electricity company Stelco started the project in 2013. Read the complete article on Dutchwatersector.com

15. Second Water Sector meets Future Water Leaders market
On 10 April 2014, UNESCO-IHE invites the water sector to participate in the second 'Water Sector meets Future Water Leaders' market'. Hans Huis in 't Veld, the Chairman of Topsector Water, will open the proceedings. This day will provide the opportunity to get acquainted and build long-term relations with UNESCO-IHE's international student population and its alumni abroad. They can play a key role in providing linkages between the Dutch water sector and international partners. This event is the ideal opportunity to proactively generate interesting business opportunities for the future. For more information & registration visit the UNESCO IHE website.

OVERIG NIEUWS

16. Matchmaking Energie en Water Nederland – Vlaanderen 26 maart
Waterschapsbedrijf Limburg in Venlo is woensdag 26 maart gastheer van de matchmakingbijeenkomst Water en Energie tussen Nederlands en Vlaamse partijen in de watersector. Eerdere matchmakingbijeenkomsten hebben niet alleen geleid tot interessante contacten maar ook tot aantoonbare omzet bij de aanbieders en het toepassen van nieuwe technologie bij eindgebruikers.

Er zijn voor de komende bijeenkomst nog enkele plaatsen beschikbaar. Zowel leveranciers van technologie als eindgebruikers worden aangemoedigd deel te nemen.

Voor meer informatie en aamelden kunt u contact opnemen met Eef Leeuw, eef@eefleeuw.nltel. 06-17385691

17. Study Tour Colombia seeks partners and sponsors
Dispuut Watermanagement, the study organization for water management master's students at the TU Delft, is currently organizing its annual study tour with Colombia as this year's destination. During the trip, students will visit local water projects, meet with professionals and academics, learn about unique challenges in the area and contemplate novel solutions. Additionally, students will enjoy the food, culture and diverse landscapes that Colombia has to offer. The trip also serves to establish and strengthen ties between the Netherlands and Colombia, both in government and the private sector. At this time, the organizers are seeking partnership and sponsorship within both the Dutch and Colombia water sectors. If you are interested please visit our website at http://gvr2014.nl/ or contact us by email at gvr@dispuutwatermanagement.nl

18. RainCAP’s installed in Kenya
Two of our staff members came back from Kenya early January 2014 finishing a RainCAP project in Mwenda and Godo for two schools together with the Kenyan-Dutch NGO Tenda Pamoja. Just in time because the rainy season will start somewhere end of February.

Five RainCAP’s were installed with an adjoining water shop. On the sites rain water is captured in the RainCAP’s during the rainy season .From there it will be pumped up, filtered through a UV WaterBox making it safe and clean to drink for human beings. More information on the Aqua-Aero Watersystems website www.aaws.nl