NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 8 - 2012

24/02/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Wereld Waterdag 2012: meldt u nu aan voor het middagprogramma!
2. Aandacht voor water in ontwikkelingslanden op de Aqua Nederland vakbeurs
3. Partners voor Water subsidie aanvragen? Let op, drie belangrijke mededelingen.
4. Economische missie Brazilië o.l.v. minister Schultz van Haegen van 9 tot en met 13 april 2012

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
5. Netherlands Water Pavilion: DE netwerkplek tijdens WWF6

NIEUWS VAN DEELNEMERS
6. PWN Technologies bouwt modernste waterzuivering ter wereld
7. Angolese delegatie op bezoek bij Aqua Nederland vakbeurs
8. Request For Climate Scenarios Specialist
9. Stone Family Foundation Prize - Entries welcome
10. Workshop on Implementation of the Directive 2007/60/EC “Stakeholder Involvement in Flood Risk Management” - Romania
11. Introductie Offshore Wind Zone op Offshore Energy 2012

OVERIG
12. EBRD tender ‘Water and Waste Water Rehabilitation’, Kirgizië 

NIEUWS
1. Wereld Waterdag 2012: meldt u nu aan voor het middagprogramma!
Elke dag hebben we een flink aantal liters water nodig voor onze dagelijkse voedselbehoefte. Vaak meer dan we denken. De mondiale water voetprint wordt alleen nog maar groter als we kijken naar de huidige bevolkingsgroei. Vooral in ontwikkelingslanden staat de toegang tot voldoende water en daarmee ook de voedselvoorziening onder druk. Dit vraagt om creatieve oplossingen om de toenemende waterschaarste het hoofd te bieden en om samenwerking tussen sectoren die vaak conflicterende prioriteiten hebben.

Tijdens de Nederlandse viering van Wereld Waterdag op donderdag 22 maart 2012 kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek rondom Water en Voedselzekerheid. In acht parallelle workshops gaan we samen met u op zoek naar antwoorden en creatieve ideeën. Hoe kunnen we het watergebruik in de landbouw efficiënter maken? Wat kan nieuwe sanitatie en het winnen van nutriënten uit afvalwater bijdragen aan een duurzame productie van voedsel? Kortom, hoe kunnen we de werelden van Water en Voedselzekerheid dichter bij elkaar brengen?

De uitnodigingen voor het middagprogramma zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Kijk dan snel op www.wereld-water-dag.nl en vraag een persoonlijke uitnodiging aan.

De Nederlandse viering van Wereld Waterdag 2012 wordt georganiseerd door NWP en Aqua for All samen met Wageningen UR, Rabobank, Nutrient Platform en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De middag vindt plaats bij Wageningen UR, van 12.15 – 18.00 uur, en staat geheel in het teken van Water en Voedselzekerheid.

Voor meer informatie kijk op www.wereld-water-dag.nl 

2. Aandacht voor water in ontwikkelingslanden op de Aqua Nederland vakbeurs
De Aqua Nederland vakbeurs vindt dit jaar plaats van 20-22 maart in Gorinchem. Dit jaar wordt ook expliciet aandacht besteed aan het thema ‘Water/Sanitatie en Ontwikkelingssamenwerking’. Op 22 maart van 10.00-12.00 uur (voordat de beurs opent) organiseert Aqua for All samen met het NWP een speciaal seminar over dit thema, met aandacht voor:

  • Ervaringen van enkele ondernemers in ontwikkelingslanden.
  • Subsidie- en financieringsopties
  • De uitkomsten en aanbevelingen van de studie ‘Access to Safe Water for the BOP’

Meedoen aan het seminar is gratis. Meldt u wel vooraf aan via h.brunt@aquaforall.nl, want het aantal plaatsen is beperkt. Hebt u als ondernemer zelf een fantastisch pitch-idee? Bel dan met Marcel Schreurs, tel.070 351 9703 of e-mail m.schreurs@aquaforall.nl . Mogelijk is er nog pitchruimte beschikbaar.

Op de beursvloer wordt een ‘Water/Sanitatie en Ontwikkelingssamenwerking’ plein ingericht.

Voorafgaand aan het seminar is er om 9 uur nog een matchmakingsbijeenkomst in verband met een missie van Angolese besluitvormers op het gebied van waterbehandeling en sanitatie. Meer info daarover vindt u in deze nieuwsbrief onder ‘Nieuws van deelnemers’ of  via: office@ccph.pt

3. Partners voor Water subsidie aanvragen? Let op, drie belangrijke mededelingen.
De eerste tender ‘Wereldwijd werken met Water’ van Partners voor Water staat nog open tot 7 maart 2012. Wilt u een subsidieaanvraag indienen, let dan op het volgende.

Adresgegevens gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2012 is NL EVD Internationaal, onderdeel van Agentschap NL, verhuisd. Hierdoor zijn post- en bezoekadres gewijzigd. Zie de website van Partners voor Water voor de juiste adresgegevens. 

Aanvraagformulier
Per abuis heeft het oude aanvraagformulier tot en met vrijdag 17 februari 2012, 17.00 uur, op de website van Partners voor Water gestaan. Inmiddels is het goede formulier op de website geplaatst. Wij verzoeken u dit opnieuw te downloaden en op basis van dit formulier uw aanvraag te doen. 

Samenwerkingsovereenkomst
In de regeling 'subsidieprogramma Wereldwijd werken met water' wordt in artikel 3 gemeld dat partijen bij de aanvraag een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst dienen te overleggen. In het oude aanvraagformulier was dit echter nog niet als verplichte bijlage vermeld. Wij wijzen erop dat deze bijlage wel verplicht is. In het nieuwe aanvraagformulier op de website is dit aangepast.

In de samenwerkingsovereenkomst verklaren projectpartners aan elkaar samen te werken voor de duur van het Partners voor Water project en daaruit voortvloeiende activiteiten. Partners voor Water hanteert geen vast format voor de te overleggen samenwerkingsovereenkomst. Heeft u met uw partners inmiddels al een schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat u voor dit project en uw lange termijn ambitie gaat samenwerken, dan kunt u die mee sturen.

4. Economische missie Brazilië o.l.v. minister Schultz van Haegen van 9 tot en met 13 april 2012
Hebt u plannen om zaken te gaan doen in Brazilië of wilt u zich een beeld vormen van de mogelijkheden? Ga dan van 9 april tot en met 13 april 2012 mee met de economische missie naar Brazilië onder leiding van Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Deze missie staat open voor bedrijven uit de sectoren waterbeheer, havenontwikkeling & achterlandverbindingen, intelligent transportsystems & logistics, toelevering scheepsbouw, maritiem transport & logistiek en afvalverwerking en geeft u een prima gelegenheid om kennis en ervaringen met Nederlandse en Braziliaanse ondernemers uit te wisselen.

Voor geïnteresseerde bedrijven uit de sectoren watertechnologie, flood management en water governance kunnen matchmaking contacten worden gelegd. Bovendien staat een workshop over Urban Water Management in Sao Paulo op het programma. Er is uitgebreid gelegenheid voor individuele gesprekken met potentiële zakenpartners. U kunt ook de tijd gebruiken om banden met bestaande relaties aan te halen. Tijdens officiële recepties en diners met de minister bestaat de mogelijkheid bestaande relaties uit te nodigen en nieuwe contacten te leggen. Kosten voor deelname bedragen 950 euro per bedrijf, exclusief reis en - verblijfskosten.

U kunt zich aanmelden voor deze missie via de website van AgentschapNL.

Meer informatie: tel. 088 602 1275, e-mail erik.hesseling@agentschapnl.nl  of Peter van der Kolk, e-mail p.vanderkolk@nwp.nl.

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
Via de NWP nieuwsbrief krijgt u een wekelijkse update over de betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij het 6th World Water Forum, dat wordt gehouden van 12-17 maart 2012 in Marseille, Frankrijk.

5. Netherlands Water Pavilion: DE netwerkplek tijdens WWF6
Tijdens informele ontmoetingen ontstaan de beste ideeën en worden belangrijke deals gesloten.  Het Netherlands Water Pavillion tijdens WWF6 biedt daarvoor volop gelegenheid. In het paviljoen komen de Nederlandse delegatie en het internationale netwerk samen. Er wordt geluncht, vergaderd, nieuwe contacten gelegd en oude relaties worden hernieuwd. Het Netherlands Water Pavilion draagt hiermee de boodschap uit waar Nederland internationaal voor staat: Big challenges... Joint solutions... Let’s work together.

Het paviljoen is een showcase voor innovaties en projecten van partijen uit alle geledingen in de watersector: AKVO, Aquatech Global Events, DHV, Deltares, Grontmij, Schlumberger Water Services, Science Port Holland, IRC, Water Alliance, ITC Enschede, Provincie Noord Holland, Provincie Zuid Holland, Rijkswaterstaat, Netherlands Water Centre, 300in6, Connect International en Practica Foundation.

Ook u bent van harte welkom in het Netherlands Water Pavilion in Hal 3, standnummer 03.106.

Contactpersoon: Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, tel. 070 304 3708 

NIEUWS VAN DEELNEMERS

6. PWN Technologies bouwt modernste waterzuivering ter wereld
In Andijk, aan de rand van het IJsselmeer, bouwt PWN Technologies de modernste waterzuivering ter wereld: Andijk III. Een installatie die is gebaseerd op zelf ontwikkelde technologieën SIX en CeraMac, die resulteren in een hogere waterkwaliteit, minder milieubelasting, een lager energieverbruik en dat alles tegen lagere kosten. De waterwereld volgt de bouw met grote belangstelling. PWN Technologies heeft in opdracht van het waterbedrijf van Singapore al een CeraMac demo-installatie gebouwd als onderdeel van hun drinkwaterproductieproces. Ook is er vergaande interesse van bedrijven uit Groot Brittannië, de VS, Australië en België voor deze showcase van innovatie. Lees meer over dit project in de Special Andijk III.  

7. Angolese delegatie op bezoek bij Aqua Nederland vakbeurs
Bent u actief in de waterbehandeling- en sanitatiesector en wilt u tijdig inspringen op de markt van een van de meest veelbelovende economieën van dit moment? Dan nodigen wij u van harte uit om op donderdag 22 maart 2012 naar de Evenementenhal in Gorinchem te komen.

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert de Nederlands-Portugese Kamer van Koophandel, in samenwerking met Aqua Nederland en de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) een bezoek aan Nederland voor Angolese besluitvormers op het gebied van waterbehandeling en sanitatie.
De Angolese waterbehandeling sector biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven gezien de massale groei aan projecten op het gebied van waterproductie, -distributie en -behandeling, een prioriteit van de overheid en verschillende donororganisaties. Op het gebied van veilig drinkwater, sanitatie en waterbronnenmanagement valt nog veel winst te behalen. De Nederlandse expertise op deze gebieden kan feilloos aansluiten op de groeiende behoefte.

Op 22 maart 2012 wordt een informatie- en matchmakingbijeenkomst georganiseerd ten tijde van de Aqua Nederland vakbeurs in Gorinchem. Voor bedrijven die hun markt willen uitbreiden naar de sterk opkomende markt in Angola is dit een uitgelezen kans om in een kort tijdsbestek zowel goede contacten als marktinformatie te verkrijgen. Ook voor bedrijven die deze markt nog niet eerder op hun netvlies hadden, is dit een eenvoudige manier om meer informatie en inzicht te krijgen over de mogelijkheden in het land en de zaken waarmee rekening moet worden gehouden als men deze markt betreedt.

Graag nodigen we u uit om u in te schrijven voor de bijeenkomst op 22 maart a.s. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 1 maart via de site van NL EVD Internationaal. De deelnemersbijdrage bedraagt € 75,00 (incl. lezingen, matchmaking en marktdocumentatie). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Nederlands-Portugese Kamer van Koophandel via +351 213 955 580 of office@ccph.pt

8. Request For Climate Scenarios Specialist
Services from an international consultant are sought to develop a set of climate scenarios. These will support climate risk assessment and adaptation planning through, among others, hydrologic, hydrodynamic and coastal process modelling (carried out under a separate consulting package). These scenarios need to be based on the most up to date climate science, credible scenario analysis methodology, and to be accompanied by thorough analysis of limitations and uncertainties associated with the scenarios. This request is within the context of a larger program: The Climate Adaptation through Sub-Basin Development Program (CASDP), which aims to enhance resilience to climate change of communities in the Cauvery delta of Tamil Nadu, India. 

If you wish to apply for this position, or require more information please contact:
Ms. Mishka Stuip, tel. 015 215 1872 or e-mail m.stuip@unesco-ihe.org
Ms. Lies Janssen, tel. 070 304 3705 or e-mail l.janssen@nwp.nl 

9. Stone Family Foundation Prize - Entries welcome
The inaugural Stone Family prize for innovation and entrepreneurship in water will be accepting applications from Feb. 1 until World Water Day - March 22, 2012. The Foundation seeks new, innovative, sustainable and entrepreneurial initiatives focused on improving the quality and access to drinking water in sub-Saharan Africa and South and South East Asia.
Winning organizations will receive one of five £100,000 cash prizes to take their initiative to the next stage of its development. Individuals, NGOs, social enterprises and even for-profit companies are eligible for a prize, as long as they meet the criteria and can show their commitment and ambition to develop their initiative to achieve maximum impact.

The Stone Prize has been launched this year to find and support exciting, new initiatives in the water sector that are innovative, sustainable and entrepreneurial. Initiatives should be focused on improving quality and access to drinking water in sub-Saharan Africa and South and South East Asia.

For more information, check the website www.thesff.com 

10. Workshop on Implementation of the Directive 2007/60/EC “Stakeholder Involvement in Flood Risk Management” - Romania
Between 17 and 19 April 2012, the Romanian Institute for Hydrology and Water Management (on behalf of the Ministry of Environment and Forestry) will be organising a Workshop on Implementation of the Directive 2007/60/EC “Stakeholder Involvement in Flood Risk Management”. 

The event will consist of 6 sessions:
1. International basins and stakeholder involvement / Danube Flood Risk Mapping project – a basis for a safer place
2. Flood mapping - input from and dissemination to the public and stakeholders 
3. Preparation and implementing  flood risk management plans – involvement of the public and local stakeholders 
4. Working with institutional stakeholders and other sectors, in particular on land use 
a.  Round Table 1: best practice on how to involve other sectors in flood risk management (e.g. spatial planning, energy sector, finance possibilities).
b. Round Table 2: developing land use planning for better flood risk management -by involving landowners and other interested parties
5. Awareness - the role of public and stakeholder involvement for preparedness and emergency response 
6. Transboundary aspects of stakeholder involvement

As this event is bound to offer an excellent framework for highly profiling the Netherlands’ outstanding expertise and achievements, Dutch organisations that are carrying out projects related to one or more of the workshop themes are invited to contribute with relevant information, that will serve as the basis of discussion during the workshop, and will possibly be included in a European Best Practices Manual. The papers will need to be submitted ultimately on 9 March 2012, based on a standardised questionnaire available here

If interested in attending the conference, please register via the event’s website

More information can be obtained from the Embassy of the Netherlands in Bucharest (Violeta Cozianu, +40-21-208 6039, violeta.cozianu@minbuza.nl ) or the Romanian Institute for Hydrology and Water Management (Mary-Jeanne Adler, mj.adler@mmediu.ro; mj.adler@hidro.ro).

11. Introductie Offshore Wind Zone op Offshore Energy 2012
Offshore Energy, Exhibition & Conference, introduceert de Offshore Wind Zone tijdens de 5e editie van het evenement op 23 en 24 oktober in de Amsterdam RAI. Offshore Energy is de jaarlijkse offshore beurs in Nederland dat inmiddels tot de snelst groeiende offshore evenementen in Europa behoort. Offshore Energy combineert een internationale beurs met een tweedaags conferentie programma dat ingaat op de meest actuele ontwikkelingen in de offshore olie, gas, wind en andere energie sectoren. 

In 2011 bezochten meer dan 5000 mensen Offshore Energy en exposeerden 292 exposanten op de beurs. De bezoekers kwamen uit meer dan 30 landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Italië, USA, China, Australië, Kazachtstan, Nigeria, Venezuela, de Verenigde Arabische Emiraten en Ghana. Een groot deel van de bezoekers was geïnteresseerd in offshore wind.

Offshore Energy biedt een uitgebreid conferentie programma waarin de actuele onderwerpen op het gebied van offshore olie, gas en duurzame energie zullen worden behandeld. Het programma zal bestaan uit verschillende op zich zelf staande sessies met ieder hun eigen thema. Offshore wind zal een belangrijk onderdeel vormen van het conferentie programma. www.offshore-energy.biz

OVERIG

12. EBRD tender ‘Water and Waste Water Rehabilitation’, Kirgizië
De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) heeft een tender uitgeschreven voor ‘Water and Waste Water Rehabilitation - Water Laboratories’ binnen het Osh & Jalalabad project in Kirgizië. Totaal bedrag voor deze tender bedraagt circa 250.000 euro en de sluitingsdatum is 2 maart 2012. Meer informatie over de tender en de contactgegevens voor indiening zijn te vinden via de website van EBRD.

Voor achtergrond informatie aangaande dit project kunt u contact opnemen met de heer Flip Petri, Adviseur en Trustfundmanager EBRD, flip.petri@agentschapnl.nl, tel. 088 602 1355

(c) 2012 NWP