NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 8 - 2013

28/02/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Uitstekende start Convenant Informatie keten Water & Klimaat in 2013
2. Nieuwe kernadviseurs aangesteld voor het Water OS Programma
3. Landenplatform Bangladesh: grote opkomst en een interessante middag
4. Update aanbesteding Canal del Dique, Colombia
5. Hoog Pools bezoek aan Nederland
6. Sectorbijeenkomst landenplatform Mozambique
7. Uitnodiging Heliconcafé

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Symposium Waardevol Water
9. Deltas 2013 Vietnam - World Delta Dialogues
10. Vacature Both ENDS
11. Vacancies UNESCO-IHE

OVERIG NIEUWS
12. Netwerkbijeenkomst Clingendael
13. Onderzoek tegen kostprijs in China

NIEUWS

1. Uitstekende start Convenant Informatie keten Water & Klimaat in 2013
De netwerkbijeenkomst van het CIWK op 25 januari vormde een goede start van het nieuwe jaar! Tijdens de drukbezochte bijeenkomst hebben meer dan 30 leden de nieuwe plannen en ontwikkelingen voor 2013 kunnen vernemen.

Een belangrijke ontwikkeling is het ‘Geodata For Agriculture & Water’ (G4AW) programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit programma is gericht op het stimuleren van private investeringen in op informatie gebaseerde dienstverlening aan individuele voedselproducenten in de 15 G4AW partnerlanden (Bangladesh, Benin, Burundi, Colombia, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Mali, Mozambique, Rwanda, South Africa, South Sudan, Uganda en Vietnam). Dit programma wacht op finale goedkeuring van de minister en zal formeel worden gestart na publicatie in de Staatscourant. Het programma wordt uitgezet via een call-for-tender G4AW onder de programmaleiding van het NSO (Netherlands Space Office onder Min. EL&I) met ondersteuning van het CIWK – NWP secretariaat.  

Voor de leden van het CIWK organiseert het Convenant samen Syntens en NWP in maart en april een aantal regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden leden ondersteund bij de vorming van business clusters op verschillende thema’s (product/dienst markt combinaties). Het faciliteren van dergelijke business clustering heeft tot doel duurzame projectoverstijgende activiteiten te borgen in buitenlandse markten. Het CIWK kan o.a. helpen bij het wegnemen van lokale markt hobbels, het bijhouden van ontwikkelingen (BuZa en posten), ondersteunen bij bilaterale afspraken t.a.v. dataontsluiting en beschikbaarheid, het ondersteunen van missies, maar ook bij ontvangst van buitenlandse delegaties, het organiseren van bijeenkomsten en verdere business proces ondersteuning.

Met deze activiteiten wil het CIWK nieuwe leden aantrekken om zo het huidige ledenaantal van 33 te versterken. Zo kunnen toekomstige programma’s beter in samenwerking (aansluitend op buitenland beleid) en integraal (met verschillende benodigde expertise velden) worden opgezet en uitgevoerd.

Het CIWK heeft afscheid genomen van de zeer toegewijde collega Leanne Reichard, die het secretariaatswerk de afgelopen twee jaar met veel inzet en passie heeft gedaan. Hiervoor willen wij haar hartelijk bedanken! Hans van Leeuwen zet het secretariaatswerk verder voort op het inhoudelijke strategische vlak. Bas Boterman zorgt voor de verbinding van het dagelijkse werk binnen de verschillende initiatieven van het NWP (Water OS, Landenplatforms, Kernadviseurs, etc.).

Contact CIWK: Hans van Leeuwen (h.vanleeuwen@nwp.nl, tel. 06-22393844) en Bas Boterman (b.boterman@nwp.nl, 06-47619814)  en website: www.waterandclimateservices.org

2. Nieuwe kernadviseurs aangesteld voor het Water OS Programma
Voor het Water OS programma zijn drie nieuwe kernadviseurs aangenomen: Wim Klaassen voor Zuid Soedan (als opvolger van Jetze Heun), Don Offermans voor Rwanda (nieuw land binnen het Water OS programma) en Gert de Bruijne voor de Palestijnse Gebieden  (ook een nieuw land binnen het Water OS programma). In de komende periode zullen deze nieuwe kernadviseurs zich inwerken. Voor meer informatie over het Water OS programma kunt u terecht bij Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl  en Machteld Galema, m.galema@nwp.nl. Voor specifieke zaken over de genoemde landen kunt u terecht bij g.debruijne@nwp.nl, d.offermans@nwp.nl, w.klaassen@nwp.nl.

3. Landenplatform Bangladesh: grote opkomst en een interessante middag
De sectorbijeenkomst landenplatform Bangladesh werd dinsdag 26 februari gehouden bij Arcadis in Rotterdam. Doel van de bijeenkomst was de Nederlandse watersector bijeen te brengen en te zoeken naar mogelijke kansen om verder te bouwen op de bestaande initiatieven. Met de aanwezigheid van meer dan 60 geïnteresseerden was het een drukbezochte bijeenkomst die de groeiende interesse van de sector om verder betrokken te raken bij Bangladesh goed weer gaf.

Na een plenaire start werd de bijeenkomst opgedeeld in drie workshops met als thema’s: ‘Delta aanpak’ , ‘Duurzame watervoorziening textiel industrie’ en ‘Watervoorziening, Sanitaire voorzieningen en Hygiëne (WASH)’. Voor elk thema gaf een aantal sprekers vanuit de Nederlandse sector korte presentaties over de bestaande initiatieven. De centrale vraag was; Hoe kunnen we ‘spin-off’ creëren vanuit deze bestaande initiatieven van Nederlandse partijen in Bangladesh. Doel van deze opzet was zoveel mogelijk input te krijgen vanuit de sector voor de identificatie van raakvlakken en mogelijkheden tot samenwerking. Al met al heeft deze middag geleid tot nieuwe inzichten, een verrijking van het netwerk door de vele nieuwe aanwezigen en zijn er mogelijkheden gecreëerd voor een aantal partijen om door te pakken in een mogelijke samenwerking. NWP heeft aangeboden deze (strategische) ontwikkelingsprocessen te faciliteren.  

Binnenkort wordt een verslag rondgestuurd inclusief een lijst van aanwezigen. (beide documenten zullen ook op de website verschijnen).
Nogmaals dank aan Arcadis voor het hosten van de bijeenkomst en dank aan alle aanwezigen voor hun aawezigheid en input.

Voor verdere vragen/suggesties kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder l.schwidder@nwp.nl    

4. Update aanbesteding Canal del Dique, Colombia
De terms and conditions van de tender zijn aangepast door het Adaptatie Fonds. Deze informatie is nu vastgelegd in addendum nummer 7. De deadline voor deelname aan de tender is uitgesteld tot 8 april 2013 om 10:00 uur Colombiaanse tijdzone. De informatie wordt gepubliceerd op de website van het Adaptatie Fonds.

5. Hoog Pools bezoek aan Nederland
De Poolse minister voor milieu/water, Korolec, brengt op 27 maart een bezoek aan Nederland. Hier zal hij ondermeer met minister Schultz van Haegen praten over waterissues in Nederland en in Polen, en de samenwerking op die thema's.

Er is voor Nederlandse partijen een interessante manier om aan te sluiten bij deze missie en kennis te maken met de Poolse minister en diens delegatie. NWP en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseren op 27 maart het Nederlands-Poolse seminar ‘Too much, too little: Flood and droughts – lessons learned and challenges ahead’. Ook onze eigen minister is te gast op dit seminar.

Zie voor meer informatie de website van WaterNetwerk
Contact: Thomas Walder, t.walder@nwp.nl

6. Sectorbijeenkomst landenplatform Mozambique
Meer weten over de laatste ontwikkelingen in Mozambique? Discussiëren over nieuwe of bestaande initiatieven en onbekenden uit het netwerk ontmoeten? NWP organiseert dinsdag 5 maart een sectorbijeenkomst landenplatform Mozambique. De bijeenkomst begint om 13:00 in het Waterschapshuis te Amersfoort.

Download hier het programma

Aanmelden voor deze middag kan hier of bij Lindsey Schwidder (l.schwidder@nwp.nl)

7. Uitnodiging Heliconcafé
We nodigen u graag uit voor het Heliconcafé van de Netwerkschool Helicon Opleidingen MBO Velp op donderdag 21 maart van 16.00 uur - 19.00 uur in Velp. Het café staat dit keer volledig in het teken van Water. Tijdens het Heliconcafé gaan we met elkaar in gesprek over dit onderwerp en delen we elkaars ideeën, tips en mogelijkheden voor deze sector. Namens het NWP zal Huiberdien Sweeris onder andere ingaan op water in het onderwijs, het aantrekken van jonge mensen en het benutten van samenwerkingsmogelijkheden. Onze studenten en docenten vanuit de opleiding Watermanagement verzorgen daarnaast een interessant programma. U kunt zich voor 18 maart a.s. aanmelden via netwerkschool@helicon.nl o.v.v. aanmelden heliconcafé 21 maart a.s. We hopen van harte u te mogen begroeten op onze Netwerkschool!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Symposium Waardevol Water
In de regio IJssel Vecht Delta is de afgelopen jaren gewerkt aan verduurzaming van het waterbeheer. Nieuwe principes worden ontwikkeld en waar mogelijk in de praktijk gebracht. (Grond)water blijkt het verbindend element in duurzame ontwikkeling. Innovatie en samenwerking zijn hierbij een voorwaarde. Daarom is begin 2012 het initiatief genomen voor de Proeftuin Water regio Zwolle. Dit initiatief wordt onder andere actief gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het symposium Waardevol Water laat zien hoe (grond)water een verbindend element in duurzame ontwikkeling kan zijn. Het gaat over:
Inhoud: (grond)water als integraal onderdeel van duurzame ontwikkeling;
Samenwerking: samen leren, samen innoveren, samen doén

Meer informatie en aanmelden via http://www.waardevolwater.nl/

9. Deltas 2013 Vietnam - World Delta Dialogues
America’s WETLAND Foundation, Vietnam National University, de Nederlandse Ambassade in Hanoi en de Wereldbank hebben het genoegen u te attenderen op deze belangwekkende conferentie die van 19-23 Mei in Ho Chi Minh City zal plaatsvinden.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerdere Deltas 2010 conferentie in New Orleans en is een initiatief van een grote groep Amerikaanse partners, met brede steun van de Vietnamese overheid en lokale instellingen in de Mekong Delta en Ho Chi Minh City. Naar verwachting zal een internationaal gezelschap van wetenschappers, beleidsmakers, politici, zakenlieden, etc. aan een breed palet van inhoudelijke sessies deelnemen. Door middel van een actieve bijdrage van de Nederlandse Ambassade in Vietnam aan deze internationale conferentie zullen verschillende Nederlands – Vietnamese samenwerkingsprojecten worden gepresenteerd (zie voorlopig programma overzicht op de website www.deltas2013.com). Indien u belangstelling heeft om aan een van de inhoudelijke sessies een bijdrage te leveren dan is dit momenteel nog mogelijk. Neem hiervoor contact op met martien.beek@minbuza.nl of rien.dam@deltares.nl.

10. Vacature Both ENDS
Tobias Schmitz zal bij Both ENDS vertrekken om bij de Zwitserse NGO Waterlex aan de slag te gaan. Daarom is Both ENDS op zoek naar een Senior Beleidsmedewerker Duurzaam Waterbeheer. Voor de volledige vacature zie de website van Both ENDS.  

11. Vacancies UNESCO-IHE
UNESCO-IHE is the largest international postgraduate water education facility in the world and is based in Delft, the Netherlands. The Institute confers fully accredited MSc degrees and PhD degrees in collaboration with partner universities in the Netherlands. Since 1957 the Institute has provided postgraduate water education to more than 14,500 water professionals from over 160 countries. The Institute has a permanent staff population of 180 of whom 90 are scientific staff and around 250 guest lecturers from academia and industry contribute to the educational programmes. Each year around 750 water professionals from all over the world attend the various educational programmes at UNESCO-IHE.

UNESCO-IHE has the following vacancies:
13-EEWT-01 Lecturer/Researcher in Water Supply Engineering (m/f) - 1.0 FTE 
13-EEWT-02 (Senior) Lecturer/Researcher in Sanitation/Sanitary Engineering (m/f) - 1.0 FTE 
13-EEWT-03 (Senior) Lecturer/Researcher in Microbiology (m/f) - 1.0 FTE

OVERIG NIEUWS

12. Netwerkbijeenkomst Clingendael
Instituut Clingendael is op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om een netwerkmiddag bij te wonen met twintig junior diplomaten uit Pakistan en Bangladesh. Dit is een ideale gelegenheid voor bedrijven die in deze landen werkzaam zijn - of dat willen zijn – om contact te leggen met jonge diplomaten die in de komende jaren hun land zullen vertegenwoordigen.

De diplomaten zijn vanaf eind april in Den Haag voor een zesweeks trainingsprogramma in Internationale Betrekkingen en Diplomatie, aangeboden door het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Het intensieve programma is er op gericht de deelnemers bekend te maken met uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse diplomatie. Aan bod komen onderwerpen die specifiek relevant zijn voor de Zuid Aziatische regio zoals veiligheid, rule of law, voedselvoorziening en waterproblematiek.

Daarnaast is aandacht voor economische diplomatie; de diplomaten worden uitgedaagd na te denken over de onderscheidende kwaliteiten die hun landen op economisch gebied te bieden hebben. In het kader van het versterken van de handelsbetrekkingen tussen Nederland, Pakistan en Bangladesh wordt er op woensdag 8 mei een netwerkmiddag georganiseerd voor bedrijven die actief zijn in de water- of agrarische sector: bij uitstek sectoren waar Nederland in uitblinkt.

Het wordt een informele middag, waarbij een vertegenwoordiger van uw bedrijf de mogelijkheid heeft  tijdens  informele ‘speeddate sessies’ uitleg te geven over activiteiten en ambities in Pakistan of Bangladesh en om waardevolle contacten te leggen. Er zullen tien junior diplomaten uit Pakistan en tien uit Bangladesh aanwezig zijn. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur.

Als u interesse heeft in het bijwonen van deze bijeenkomst, of als u meer informatie over de inhoud en opzet van de middag wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met:
Willem den Blanken, wblanken@clingendael.nl of Laura Adèr, l.ader@clingendael.nl

13. Onderzoek tegen kostprijs in China
In juli 2013 vertrekken 18 studenten van het International Research Project (IRP) van de Marketing Associatie Amsterdam naar China om daar een maand lang (markt)onderzoek te doen voor Nederlandse bedrijven. Op dit moment wordt China economisch gezien steeds interessanter als afzetgebied vanwege de aantrekkende binnenlandse markt die steeds opener staat voor buitenlandse bedrijven. Daarnaast worden investeringen in de sector water in China sterk gestimuleerd vanwege de problemen met de infrastructuur voor water, het dreigende tekort aan water voor bijvoorbeeld de agrarische sector en het tekort aan drinkwater. China verwelkomt bedrijven die op dit gebied een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de economie.

Het IRP biedt bedrijven de kans om de Chinese markt te verkennen en de mogelijkheden in kaart te brengen.  Een onderzoek bestaat uit een uitgebreid vooronderzoek in juni, vervolgens het veldonderzoek in China in juli en uiteindelijk de verwerking van de resultaten en een eindrapportage in september en oktober. Zowel het voor- en veldonderzoek als de eindrapportage worden begeleid door twee professoren; drs. E.F.J. Lancée (Vrije Universiteit) en drs. R.E.W. Pruppers (Universiteit van Amsterdam). De opdrachten worden geleverd tegen kostprijs, wat betekent dat u als opdrachtgever enkel betaalt voor de onkosten die de onderzoekers maken om het project uit te kunnen voeren.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via eb@irp-maa.nl, of bel met Milou Happé (06-51563531) of Dahailia Coffie (06-48142041). U kunt onze brochure bekijken via de volgende link: www.tinyurl.com/brochure-IRP2013. Of neem een kijkje op onze website: www.irp-maa.nl.