NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 8 - 2014

28/02/2014

vrijdag 28 februari 2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Debriefing Nederlandse waterexperts in de UK
2. Aqua Nederland Vakbeurs: workshop Kansen voor MKB in buitenlandse markten
3. India Water Seminar, kansen voor Topsector Water in India
4. Collectieve deelname Indowater 21-23 mei 2014, Surabaya, Indonesie
5. NWP helpt u aan relevante Poolse handelscontacten
6. Al 16 ambassadeurs voor Waterwonderen
7. NWP verwelkomt nieuw lid: Docksteel consultancy

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Vacature: Expert position KIWASH business development
9. Vacature: PME Manager voor de WASH Alliantie (36 uur)
10. Partners voor Water tender 2014 gesloten: 50 aanvragen
11. Informatiebijeenkomst Fonds Duurzaam Water 2014 op 6 maart
12. Selecteren van water methodes nog nooit zo makkelijk
13. Environmental Technology for Impact (ETE) op 29-30 april 2015 in Wageningen
14. Planning for action on water integrity

OVERIG NIEUWS
15. Enterprise Europe Network op IFAT 2014
16. 1-daagse chartervlucht naar IFAT München
17. Dutch Green Business 2014 op 20 maart in Marokko
18. Studiedag ‘technologie voor gezonde agrarische productie’ op 11 maart 2014
19. Nieuwsbrief Topsector Water
 

NIEUWS

1. Debriefing Nederlandse waterexperts in de UK
Op 7 maart organiseert het NWP samen met Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Deltares een debriefing van de twee missies van Nederlandse experts naar de UK.

De debriefing vindt plaats in het VNO-NCW gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag. De inloop is om 13.30. Vanaf 14.00 informeren strategisch adviseurs en dijkexperts, die onlangs in Engeland zijn geweest, u over hun ervaringen. Vervolgens gaat u onderling in gesprek over hoe de Nederlandse watersector zich sterker kan positioneren op de Britse markt. De bijeenkomst duurt tot 16:30.

U kunt zich via deze link aanmelden.
Meer informatie: Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl, tel 070 304 3705 , 06 51185350

2. Aqua Nederland Vakbeurs: workshop Kansen voor MKB in buitenlandse markten
De kansen en mogelijkheden op buitenlandse markten zijn bij veel MKB bedrijven onvoldoende bekend en staan daardoor vaak slecht op het vizier van de MKB ondernemer. Het wordt al snel als risicovol gezien en daarom haken veel bedrijven af. Ondernemen op buitenlandse markten (dwz buiten Europa) kan juist veel extra’s toe opleveren voor uw onderneming: ervaring, inspiratie en natuurlijk ook omzet. Daarbij biedt de overheid tal van instrumenten en mogelijkheden aan voor ondersteuning bij ondernemen in buitenlandse markten. Zodat u zich bezig kunt houden met het echte werk, ondernemen.

NWP en de overige WaterCoalitieNL partijen organiseren in samenwerking met de Kamer van Koophandel tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs twee keer een workshop, op dinsdagavond 18 en woensdagochtend 19 maart, Evenementenhal Gorinchem in Gorinchem.

Tijdens deze workshop willen we u als ondernemer graag inspireren en enthousiasmeren voor ondernemen in buitenlandse markten. Ervaren MKB-ers delen hun ervaringen en gaan graag de discussie met u aan. Welke producten en landen bieden kansen? Waar ziet u belemmeringen en welke ondersteuning zoekt u?

Voor het volledige programma en aanmelden zie de NWP website.

3. India Water Seminar, kansen voor Topsector Water in India
De uitdagingen op het gebied van water in India zijn groot. De kansen ook. Wat is de juiste aanpak om succesvol op deze markt te worden? En welke initiatieven lopen er al?
Op 26 maart 2014 organiseren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het NWP en NCH een seminar om ervaringen te delen en business cases te bespreken. Samen met u wordt de aanpak bepaald op het gebied van innovatie en business op India.

Het seminar vindt plaats bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op de Beatrixlaan 2 in Den Haag. Meer informatie en aanmelden.

4. Collectieve deelname Indowater 21-23 mei 2014, Surabaya, Indonesie
Het NWP zal, bij voldoende belangstelling, een collectieve deelname organiseren aan de INDOWATER 2014, die plaatsvindt van 21-23 mei 2014 in Surabaya, Indonesië. Het thema dit jaar is ‘green technology and better future’. Deelnemen aan de Nederlandse delegatie, waarbij partijen gezamenlijk de Nederlandse watersector vertegenwoordigen, levert u het volgende op:
• Zichtbaarheid in het Netherlands Water Pavilion. In een bescheiden collectieve stand wordt met een centrale boodschap de Nederlandse watersector gepromoot. Als deelnemer krijgt u een naam/logovermelding en een plek op de posterwand. U kunt uw relaties ontvangen en brochuremateriaal neerleggen.
• Een link naar het Netherlands Water Pavilion, als u ervoor kiest uw eigen standruimte af te nemen op de beursvloer. Wij linken uw standruimte zo goed mogelijk aan het collectieve paviljoen, met een verwijzing van en naar de stand en ruimte voor brochuremateriaal.
• Een uitnodiging voor de receptie/netwerkborrel, voor ons en voor uw netwerk.
• Branding van uw organisatie en individuele activiteiten in de conferentie en op de beursvloer door opname in het smoelenboek.

Meer informatie op www.indowater.com. Heeft u belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op met Sandra Borst, s.borst@nwp.nl en Ivo van der Linden i.vanderlinden@nwp.nl.

5. NWP helpt u aan relevante Poolse handelscontacten
Voor het MKB is Polen soms een lastig land: veel potentie maar lastig ‘binnenkomen’. Want waar moet je beginnen? En wie zijn de partijen om zaken mee te doen? Polenplatformcoördinator Thomas Walder en lokale Poolse NWP-adviseur Theo Tiegelaar gaan een week op pad in Polen om te praten met partijen die relevant zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. We bedienen hierbij vooral het MKB, gericht op watertechnologie/afvalwater/more crop per drop. Mogelijk kunnen we hierbij ook uw bedrijf vertegenwoordigen. Lees verder voor meer informatie of neem contact op met Thomas Walder, coördinator Polenplatform, 06-27060523, t.walder@nwp.nl.

6. Al 16 ambassadeurs voor Waterwonderen
Sinds deze week is er weer een nieuwe ambassadeur voor Waterwonderen actief: Sandra Zappeij-Ploeger, concerncontroller bij Waterschap Zuiderzeeland. Sandra heeft, net als ambassadeur Vincent Hovinga, geen waterachtergrond, maar ze werkt met veel enthousiasme bij het Waterschap. Haar passie voor werken in de watersector wil zij graag overbrengen naar jongeren, die nog een profiel-/studiekeuze moeten maken. Doel is om meer jongeren te stimuleren te kiezen voor een watergerelateerde opleiding/carriere. Dit is hard nodig, want de komende jaren zullen – als gevolg van vergrijzing – veel mensen de watersector verlaten.
Ook Hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze week toegezegd maar liefst 3 Waterwonderen-ambassadeurs te benoemen. Een overzicht van alle ambassadeurs vindt u hier. Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl, tel. 070-304 3714

7. NWP verwelkomt nieuw lid: Docksteel consultancy
Docksteel consultancy is ontstaan uit 30 jaar ervaring in dijkreparatie en onderhoud in oud Hollandse polders. Later is het uitgegroeid tot een adviesbureau dat wereldwijd kan adviseren in overstromingsproblematiek en het voorkomen daarvan. De ervaring en praktische oplossingen van Docksteel zijn wereldwijd bekend.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Vacature: Expert position KIWASH business development
Aqua for all is op zoek naar een expert voor het ontwikkelen en implementeren van een business development program voor het Kenya Integrated Wash Program (Kiwash). De standplaats is Kenia. U kunt tot en met 9 maart reageren op de vacature.

9. Vacature: PME Manager voor de WASH Alliantie (36 uur)
De WASH alliantie ondersteunt maatschappelijke organisaties in acht ontwikkelingslanden in Afrika en Azië bij de uitvoering van programma’s voor veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. De leden zijn Akvo, AMREF Flying Doctors, ICCO, RAIN, Simavi en WASTE.
Voor de Planning, Monitoring, en Evaluatie (PME) is de WASH alliantie op zoek naar een PME manager (36 uur per week). U kunt tot 20 maart reageren op de vacature.

10. Partners voor Water tender 2014 gesloten: 50 aanvragen
De tender in 2014 van het programma Partners voor Water heeft 50 subsidieaanvragen opgeleverd. De tender sloot afgelopen dinsdag 25 februari. Alle aanvragers krijgen binnen 13 weken bericht of hun subsidieaanvraag al dan niet wordt gehonoreerd. Op 18 van de 28 PvW landen zijn aanvragen ingediend.

De aanvragen zijn binnen gekomen op de volgende landen:
Bangladesh (1), Brazilië (3), China (4), Colombia (2), Ethiopië (1), Georgië (1), Ghana (1), India (5), Indonesië (3), Kenia (3), Mozambique (6), Oekraïne (1), Roemenië (4), Rusland (3), Thailand (1), Turkije (4), Vietnam (3), Zuid Afrika (4).

Meer informatie via Partners voor Water www.partnersvoorwater.nl, 088 602 14 11

11. Informatiebijeenkomst Fonds Duurzaam Water 2014 op 6 maart
Wilt u een voorstel indienen voor projecten op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst Fonds Duurzaam Water op 6 maart 2014 van 14.00 – 18.30 uur in New Babylon Meeting Center.

Op 24 februari opent de tweede tender voor het Fonds Duurzaam Water (FDW). Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) of kennisinstellingen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Een project moet een bijdrage leveren aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding op de langere termijn. Tevens moet het project gericht zijn op een van de volgende subthema’s:
• verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie;
• efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw;
• veilige delta’s en verbeterd stroomgebied.

U kunt zich tot 3 maart aanmelden via de website. Deelname is gratis.

12. Selecteren van water methodes nog nooit zo makkelijk
Het kiezen van de juiste technieken voor Water en Sanitatie projecten in ontwikkelingslanden is van essentieel belang als je duurzame impact wilt genereren. Er zijn zoveel aspecten waar je rekening mee moet houden: in welke lokale context gaan de tools gebruikt worden? Door wie? Heb je te maken met grondwater, regenwater of oppervlakte water? Kan er sprake zijn van besmetting van het water? Wat is het budget en wie gaan de installaties onderhouden?

Om dit selectieproces makkelijker en transparanter te maken, hebben Aqua for All en haar Dutch WASH Alliance partners Practica Foundation and Akvo het Water Compass ontwikkeld. Deze online water-technologie-selectie-tool bevat meer dan 60 water management methodes geschikt voor kansarme regio’s in ontwikkelingslanden. De tool bevat de best-practices in de wereld van water management technologie. Het WaterCompass is hierdoor interessant voor iedereen die te maken heeft met (drink) water problematiek in een ontwikkelingscontext.

Voor meer informatie over het WaterCompass, neem dan contact op met Gabor Szanto van Practica: gabor.szanto@practica.org

13. Environmental Technology for Impact (ETE) op 29-30 april 2015 in Wageningen
De sectie milieutechnologie (ETE) van Wageningen University viert haar 50-jarig bestaan in 2015 met een 2-daagse internationale conferentie: Environmental Technology for Impact 2015 (ETEI2015). De conferentie vindt plaats op 29 en 30 april 2015. Voor registratie en het indienen van abstracts, ga naar www.etei2015.org.

14. Planning for action on water integrity
On 19 and 20 February UNESCO-IHE hosted a 2-day Knowledge Sharing and Planning workshop on integrity in the water sector. About 40 water sector stakeholders from Mozambique, Ethiopia, Bangladesh, Benin, The Netherlands as well as a number of resource persons from international initiatives attended the workshop. Click here for the results of this workshop.

OVERIG NIEUWS

15. Enterprise Europe Network op IFAT 2014
Als u zaken gaat doen in Europa, is er een netwerk waar u niet omheen kunt: het Enterprise Europe Network (EEN). Dit netwerk is door de Europese Commissie speciaal opgezet om mkb’ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie. In het netwerk werken 600 organisaties uit meer dan 50 landen samen.

Nederlandse bedrijven kunnen zich aanmelden als zij geïnteresseerd zijn in additionele (gratis) EEN matchmaking tijdens IFAT 2014. De matchmaking wordt u aangeboden op basis van catalogus van bezoekers en standhouders met een samenwerkingsverzoek gepubliceerd in de EEN database.

Enterprise Europe Network NL zoekt voor u naar buitenlandse partijen die op basis van hun profiel het beste matchen. Met hen kunnen we tijdens de beurs een afspraak inplannen. Deelnemers zijn verplicht om samen met een EEN medewerker een profiel voor de catalogus op te stellen.

Meer informatie: Janine Kaya, janine.kaya@rvo.nl. De deadline voor aanmelding is 7 maart.

16. 1-daagse chartervlucht naar IFAT München
Van 5 tot en met 9 mei a.s. vindt in München weer de 2-jaarlijkse vakbeurs IFAT plaats. Op dinsdag 6 mei organiseert TradeFairs.nl een efficiënte dagvlucht naar de belangrijkste beurs op het gebied van waterbehandeling, riolering en afvalverwerking. U vliegt met een gecharterde Fokker F50 van CityJet vanaf Rotterdam The Hague Airport. Door de optimale planning van de vluchten kunt u de beurs van opening tot sluiting bijwonen. Meer informatie

17. Dutch Green Business 2014 op 20 maart in Marokko
De Nederlandse Ambassade in Marokko nodigt u uit voor het Dutch Green Business 2014. Deze conferentie vindt plaats op 20 maart 2014 in El Jadida, een uur ten zuiden van Casablanca. We hopen dat het evenement even succesvol wordt als de editie van vorig jaar in Casablanca. Verschillende Nederlandse bedrijven zullen hun innovatieve ervaringen delen met de deelnemers. U bent welkom om actief deel te nemen met een presentatie met uw ervaringen m.b.t. Green Business.
Het Dutch Green Business evenement is onderdeel van een driedaags bezoek van een delegatie onder leiding van de Nederlandse Ambassadeur Ron Strikker, aan El Jadida en Jorf Lasfar. Meer informatie: Roeland Kollen, roeland.kollen@minbuza.nl.

18. Studiedag ‘technologie voor gezonde agrarische productie’ op 11 maart 2014
Op 11 maart 2014 vind de NVTL studiedag met het thema “Technologie voor gezonde agrarische productie” plaats. De sectie Glastuinbouwtechniek gaat in op Duurzaamheid in de glastuinbouw. Innovaties vanuit het Programma Glastuinbouw Waterproof het Programma Kas als Energiebron en vanuit het project Gezonde Kas worden voorgesteld. Tuinbouwondernermers, toeleveranciers en onderzoekers zijn aan het woord. Klik hier voor het dagprogramma en aanmelden. De bijeenkomst vind plaats in het Hof van Wageningen, Wageningen.

19. Nieuwsbrief Topsector Water
De Topsector Water houdt u met hun nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Topsector Water. In de 28e editie is er onder meer aandacht voor:
Maritieme MKB’ers testen gratis bij MARIN; Nederland, de groenste stad van de wereld; Week van de Ondernemer; Wetlands symposium

Download hier de nieuwsbrief