NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 9 - 2013

08/03/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. ESPC2013 bijeenkomst groot succes
2. NWP is op zoek naar een nieuwe collega: vacature HR/Officemanager
3. Prins van Oranje houdt toespraak bij viering internationale Wereld Waterdag in Den Haag
4. Nederland en de Verenigde Staten intensiveren samenwerking op gebied van water
5. Voortgang IPC ‘Convenant Informatieketen Water en Klimaat’
6. Reünie Wetskills deelnemers
7. Wasser Berlin – Nieuwe ontwikkelingen
8. Nederlandse wateradviseur in Rwandees Water Departement
9. Kansen Wereldbankproject kustzonebeheer in Jemen
10. Landenplatform Mozambique: goede opkomst 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
11. Unieke combinatie van evenementen
12. Call for Papers nu open
13. Holland Business Pavilion op de Aquatech tijdens International Water Week 2013

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
14. Topsector Water nieuwsbrief nr. 17 is uit
15. Nationaal event Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water: aanmelden kan nog!
16. Symposium ‘Water en voedsel: de vergeten topsector!’
17. Zaken doen met de Verenigde Naties
18. ‘Call’ Lettinga Award 2013: innovaties in de anaerobe technologie
19. “Ik wil niet als een oester op mijn waterding zitten”
20. STOWA zoekt directeur met lef (36 uur)

OVERIG NIEUWS
21. Heeft u de regie in de controlekamer?
22. Water Resources and Infrastructure Investment Summit in Zimbabwe 

NIEUWS

1. ESPC2013 bijeenkomst groot succes
Europa is klaar voor eigen fosforrecycle markt
EU-commissaris Janez Potočnik hoopt de 'EU green paper on the sustainable management of phosphorus' later deze maand vrij te geven. Dit was zijn antwoord op de dringende boodschap van de Europese bedrijven en andere belanghebbenden aanwezig op de eerste European Sustainable Phosphorus Conference 2013 (ESPC2013), gehouden op 6 en 7 maart jl., in Brussel.

Europa beschikt over de kennis en de technologie om fosfor te recyclen uit afvalwater, mest en biologisch afval. Tijdens ESPC2013 hebben meer dan 300 deelnemers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, NGO's en overheden uit heel Europa toegezegd samen te werken om de fosfor waardeketen te sluiten. Zij vertegenwoordigden de sectoren landbouw, water, chemie, afval en energie.

Bekijk het filmverslag van 6 maart voor een indruk van deze succesvolle bijeenkomst. Een uitgebreide terugblik volgt binnenkort op de website www.phosphorusplatform.eu.

2. NWP is op zoek naar een nieuwe collega: HR/Officemanager
Het Netherlands Water Partnership is op zoek naar een HR/Officemanager voor 40 uur per week. De HR/Officemanager is verantwoordelijk voor het HRM- en arbobeleid en de uitvoering hiervan voor interne medewerkers en ingehuurd personeel, aansturing van het Secretariaat en ICT, Facilitaire zaken en Huisvesting. Daarnaast bent u het eerste aanspreekpunt voor (externe) medewerkers en partijen voor alle niet-inhoudelijke zaken.

Het NWP-bureau in Den Haag bestaat uit een team van 28 enthousiaste medewerkers (gemiddelde leeftijd 35 jaar), die ieder vanuit hun expertise de watersector ondersteunen en stimuleren. Ambitie, kennis van en/of affiniteit met de wereld van water maakt ons tot een hecht team.

Is deze vacature iets voor u? Download hier de vacatureomschrijving en reageer uiterlijk vrijdag 15 maart 2013. Uw motivatie en CV en/of vragen kunt u mailen naar Marjolein Kalkers, m.kalkers@nwp.nl  o.v.v. HR/Officemanager. Voor inhoudelijke informatie kunt u bellen 070 304 3700 en vragen naar Marjolein Kalkers.

3. Prins van Oranje houdt toespraak bij viering internationale Wereld Waterdag in Den Haag
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje houdt 22 maart 2013 een toespraak bij de internationale viering van  Wereld Waterdag in het World Forum in Den Haag. De Prins van Oranje is aanwezig in zijn rol van voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (UNSGAB). Het wordt het laatste grote optreden van de Prins van Oranje als voorzitter van UNSGAB, voordat hij als aanstaand Koning zijn functie zal neerleggen. In zijn toespraak zal de Prins terugblikken op dat wat door UNSGAB bereikt is in de afgelopen jaren en vooruitkijken naar het werk dat er nog ligt voor de toekomst.

Voorafgaand aan de viering van Wereld Waterdag, op 21 maart, wordt in het Vredespaleis in Den Haag een internationale conferentie georganiseerd met deelnemers uit het bedrijfsleven, de overheid, internationale organisaties en religieuze groeperingen. De Prins van Oranje houdt de openingstoespraak. De minister van Infrastructuur en Milieu mw. M.H. Schultz van Haegen is gastvrouw en gaat in een toespraak in op het veiligstellen van water voor de toekomst. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn input voor de discussies op 22 maart.

Zie ook www.wereld-water-dag.nl en de artikelen op www.dutchwatersector.com.

4. Nederland en de Verenigde Staten intensiveren samenwerking op gebied van water
Van 4-6 maart jl. bracht minister Schultz van Haegen een bezoek aan de Verenigde staten om de samenwerking te intensiveren tussen beiden landen op het gebied van water management, climate resilience en flood prepardness. Zowel US secretary Shaun Donovan en minister Schultz van Haegen gaven tijdens de ondertekening van de MoU aan dat beide landen van elkaar kunnen leren op watergebied.  Op 6 maart nam de minister deel aan het 'High-level expert panel on Water and Disasters' in New York, geïnitieerd door de UNSGAB, waar ook de Prins van Oranje aanwezig was.

Lees meer hierover in onderstaande artikelen op www.dutchwatersector.com.

5. Voortgang IPC ‘Convenant Informatieketen Water en Klimaat’
Het IPC- project 'Convenant Informatieketen Water & Klimaat' is sinds april 2012 aan de slag. Op 25 januari jl. is in een plenaire bijeenkomst van de 13 deelnemende MKB-bedrijven, Syntens, NWP, Deltares, en deelnemers van "Netherlands Cooperation on Water and Climate Services' de voortgang besproken, en zijn de afzonderlijke projecten kort toegelicht. De gehouden presentaties zijn te downloaden.

Na de plenaire sessie  hebben we in kleinere kring afspraken gemaakt over het vervolg tot einde dit jaar. Zo wordt deelname aan de Innovatie- Estafette op 12 november in Maarssen overwogen, en hebben we in beraad of de IPC- deelnemers een eigen stand bij het NWP-paviljoen tijdens Aquatech, 5- 8 november dit jaar kunnen en willen bemannen.  Belangstelling wordt ook gepeild om in het programma van Aquatech een workshop te organiseren rondom de opbrengsten van dit IPC-project.

De vijf collectieven binnen dit project zullen hun eindresultaten in november dit jaar voor een breder publiek ontsluiten door middel van een gezamenlijke brochure. Afgesproken is om met enkele deelnemers aan dit project gezamenlijk het gesprek aan te gaan over een mogelijke vorm van samenwerking met het Waterschapshuis.

Lees meer over de plenaire bijeenkomst op 25 januari jl. en de indeling van de 5 collectieven op de website van NWP. Meer informatie is te verkrijgen bij de afzonderlijke deelnemers, en bij de projectleider namens NWP, Freek Hasselaar, freek.hasselaar@gmail.com.

6. Reünie Wetskills deelnemers
Vorige week zijn ca. 40 ex-deelnemers aan Wetskills Challenges bij elkaar gekomen voor een reünie. Tijdens deze bijeenkomst werden ervaringen van deelnemers uitgewisseld en aankondigingen gedaan van nieuwe Wetskills Challenges. Er wordt nog altijd heel positief en enthousiast op deelname teruggekeken! 

Inmiddels zijn 7 Wetskills Challenges uitgevoerd in Shanghai, Marokko, Nederland, Indonesië, Oman, Zuid-Afrika en Egypte. In mei/juni is er een Challenge in Roemenië en in oktober/november vindt opnieuw een Wetskills Challenge plaats tijdens International Water Week in Amsterdam. Studenten kunnen zich hiervoor nog aanmelden! Lees meer op www.wetskills.com of neem contact op met Johan Oost, Johan.oost@wateropleidingen.nl, tel. 06- 2028 1271.

7. Wasser Berlin – Nieuwe ontwikkelingen
Van 23 tot 26 april 2013 vindt in Berlijn de Wasser Berlin International plaats, de beurs en het congres voor water en afvalwaterbehandeling in Duitsland. Het NWP zal in samenwerking met VLM, Water Alliance en AquaNL een gezamenlijk Nederlands paviljoen realiseren.

De kosten per 6m2 bedragen €2100 (minimale afname van 6m2). Voor dit bedrag krijgt u een paviljoen met de uniforme uitstraling van Holland branding, koffie/thee faciliteiten, netwerkmomenten, zes vierkant meter presentatieruimte, een tafel en twee stoelen, een brochurerek en twee posterplekken. Meer vierkante meters afnemen is uiteraard ook mogelijk. 

Activiteiten

  • de Nederlandse Ambassade organiseert ism NWP op 23 april een waterseminar “NEDERLAND ALS INNOVATIEVE WATERSECTOR”.
  • Minister Schultz van Haegen reist ook af naar de Wasser Berlin, zij zal een rol hebben in de opening van de beurs, participeert in het seminar “NEDERLAND ALS INNOVATIEVE WATERSECTOR” en zal een VIP tour over de beurs doen, inclusief een bezoek aan het Netherlands Water Pavilion
  • Netwerk borrel in het Netherlands Water Pavilion ter afsluiting van het seminar
  • Netwerkbijeenkomst en/of een 1-to-1 business matching met Singapore. Bij voldoende belangstelling organiseert Water Alliance een netwerkbijeenkomst en een 1-to-1 business matching op donderdag 25 april. Een delegatie van het International Enterprise Singapore zal de Wasser Berlin bezoeken. Meer informatie bij j.douglas@wateralliance.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met s.borst@nwp.nl.

8. Nederlandse wateradviseur in Rwandees Water Departement
Rwanda is een water focusland van het ministerie van Buitenlandse Zaken en valt als zodanig ook onder het Water OS programma. Het Rwandese water departement, dat nu 18 enthousiaste maar onervaren waterspecialisten in dienst heeft, moet het beheer van alle Rwandese stroomgebieden aan gaan sturen, terwijl districten er de eerste verantwoordelijkheid voor krijgen. Op dit moment heeft het water departement een Belgisch consultancy bureau (SHER) ingehuurd om een nationaal Water Masterplan te maken. Bij deze exercitie wordt duidelijk, dat er een groot gebrek is aan actuele en betrouwbare hydrologische en meteorologische gegevens. Het opzetten van een goed watermanagement informatiesysteem, met  protocollen om data op reguliere basis uit te wisselen tussen verschillende instanties, is dus een eerste prioriteit.

Om deze en andere prioriteiten te ondersteunen maakt de Nederlandse Ambassade in Kigali het mogelijk dat waterspecialist Tjeu van den Berg (Consultants for Development Programmes) voor minstens 18 maanden wordt ingezet ter versterking van het Rwandese Water Department van de Rwandan Natural Resources Authority (RNRA), onder MINIRENA, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Het Water OS programma is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van deze positie.
Tjeu zal zich verder bezig houden met de ondersteuning van beleidsontwikkeling en uitvoeringszaken, waarbij tijdens werkzaamheden ook aandacht wordt besteed aan institutionele versterking en overdracht van kennis en vaardigheden aan Rwandese waterspecialisten.

9. Kansen Wereldbankproject kustzonebeheer in Jemen
In Jemen is het Climate-Resilient Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Project van de Wereldbank onlangs van start gegaan. Jemen is sinds eind 2012 onderdeel van het Water OS programma dat Nederlandse ambassades in de 11 waterfocuslanden in staat stelt de Nederlandse watersector bij de waterontwikkelingshulp aldaar te betrekken. In het Water OS programma bestaat ook de ambitie om de Nederlandse sector beter bij IFI’s te positioneren, vandaar dat het NWP en de Nederlandse ambassade in Sana’a kansen zien voor de Nederlandse watersector binnen dit Wereldbankproject.

Het project richt zich op de Jemenitische kust die wordt bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering, zoals verwoestijning en stijging van de zeespiegel. Daarnaast kampt Jemen met een hoge werkloosheid en een relatief zwak bestuur. De Wereldbank heeft daarom de volgende activiteiten gepland:

i) Institutional capacity building and knowledge management for climate-resilient ICZM; ii) Demonstration of climate-resilient ICZM (Investments & Technical assistance); and iii) Project management, monitoring and evaluation. 

Voor meer informatie zie de rapporten op de website of neem contact op met Machteld Galema: m.galema@nwp.nl.

10. Landenplatform Mozambique: goede opkomst
Afgelopen dinsdag 5 maart werd er een sectorbijeenkomst landenplatform Mozambique georganiseerd in het Waterschapshuis te Amersfoort. Met een opkomst van circa 40 geïnteresseerden was het een goede opkomst. Doel van de bijeenkomst was om de Nederlandse watersector wederom bijeen te brengen en te zoeken naar mogelijke kansen om verder te bouwen op de bestaande initiatieven.

Na een plenaire start werd de groep opgedeeld in drie workshops met als thema’s: ‘Integraal Waterbeheer’, ‘Drinkwater, Sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)’, en ‘Stedelijke en havenontwikkeling in een Delta’.  Voor het thema waterbeheer stonden de stroomgebieden van de rivieren Zambezi en Limpopo als voorbeeld. De discussie ten aanzien van WASH vond plaats aan de hand van de toekomstige samenwerking van een Nederlands consortium met AIAS voor de kleinere steden in Mozambique. De stad Beira (Masterplan) stond centraal als voorbeeld voor stedelijke en havenontwikkeling in een delta.

De centrale vraag voor de discussie was: hoe kunnen we ‘spin-off’ creëren vanuit deze bestaande initiatieven van Nederlandse partijen? Doel van deze opzet was zoveel mogelijk input te krijgen vanuit de sector voor de identificatie van raakvlakken en mogelijkheden tot samenwerking. Al met al heeft deze middag geleid tot nieuwe inzichten, een verrijking van het netwerk door het grote aantal nieuwe aanwezigen en zijn er mogelijkheden gecreëerd voor een aantal partijen om door te pakken in een mogelijke samenwerking. NWP heeft aangeboden deze (strategische) ontwikkelingsprocessen te faciliteren.

Binnenkort wordt een verslag rondgestuurd inclusief een lijst van aanwezigen. (beide documenten zullen ook op de website verschijnen). Dank aan het Waterschapshuis voor het hosten van de bijeenkomst en dank aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en input!

Voor verdere vragen/suggesties kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder l.schwidder@nwp.nl.

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

11. Unieke combinatie van evenementen
De voorbereidingen voor de International Water Week in Amsterdam zijn weer in volle gang. Het evenement wordt gehouden van 4-8 november, het onderwerp is 'Integrated Water Solutions for a Green Economy'.  Wat het evenement uniek maakt is de focus op integrale oplossingen, waarbij meerdere disciplines en sectoren worden verbonden. Daarnaast is de combinatie van evenementen een sterk punt: de IWW conferentie, De Aquatech Trade Fair, Het Industrial Leaders Forum,  vele internationale delegaties, het Young Professionals Programma, De Water Operators Partnership Conference (WOP), de Utility Leaders Conference, excursies in Nederland en social events. Het evenement wordt georganiseerd door IWA, RAI, IWC en NWP en mede mogelijk gemaakt door Partners voor Water. Wilt u meer weten over de conferentie, heeft u interesse in partnership of sponsoring, neem dan contact op met r.agterbos@nwp.nl.  

12. Call for Papers nu open
De call for papers voor de IWW conferentie is nu open. IWW nodigt specialisten rond het onderwerp 'Integrated Water Solutions for a Green Economy' uit een paper in te dienen. Voor informatie over documentatie en aanmelden neem contact op met r.agterbos@nwp.nl

13. Holland Business Pavilion op de Aquatech tijdens International Water Week 2013
In nauwe samenwerking zullen het NWP, de Vereniging van Leveranciers van Milieuapparatuur en -technieken (VLM), de Water Alliance en Aqua Nederland een collectief paviljoen realiseren tijdens de International Water Week/Aquatech Amsterdam 2013. Aquatech is het meest toonaangevende vakevenement ter wereld op het gebied van proces-, drink- en afvalwatertechnologie. Het beursprogramma biedt een compleet overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van waterbehandeling transport & opslag, procescontrole & -automatisering en point of use. De beurs vindt plaats van 5 t/m 8 november 2013 in de Amsterdam Rai.

Het Holland Business Pavilion (ruim 500 m2) is onderdeel van de International Water Week en is puur gericht op business to business. Partijen uit de Nederlandse watersector kunnen deelnemen in het paviljoen door vierkante meters af te nemen. Kosten voor deelname bedragen 400 euro per m2 exclusief BTW + 495 euro registratiekosten die door de Rai aan alle exposanten wordt berekend. De prijs is inclusief standbouw, catering tijdens de beurs en organisatiekosten. Verbruik van elektra wordt op basis van nacalculatie aan de deelnemers doorberekend. Eventuele extra's voor uw deel van de stand kunnen in overleg tegen meerkosten worden besteld. Het Holland Business Pavilion is evenals in 2011 gesitueerd in Hal 7. 

U kunt zich aanmelden via deze link, graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 maart 2013. Op 15 mei 2013 van 10.00 -13.00 uur staat een informatie bijeenkomst gepland bij de Rai in Amsterdam voor alle deelnemers in het Holland Business Pavilion. Zet deze datum dus alvast in uw agenda!
Zie voor de deelnemersvoorwaarden de website van VLM. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl / 070 304 3707, Juliette Douglas via j.douglas@wateralliance.nl  / 058 284 9044 of Ilona Hofmeester via ilona.hofmeester@fme.nl  / 088 400 8545.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

14. Topsector Water nieuwsbrief nr. 17 is uit
Op 28 februari jl. is al weer de 17e nieuwsbrief van de Topsector Water verschenen. In deze uitgave aandacht voor:

  • Internationale viering van Wereld Waterdag in Den Haag
  • Afscheid van Frank Heemskerk als trekker van het kernteam 'Export & Promotie'
  • Marktkansen in Deltatechnologie
  • En nog veel meer....

U kunt de nieuwsbrief downloaden via de website van Topsector Water.  

15. Nationaal event Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water: aanmelden kan nog!
Het Nationaal event Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, met als thema "van kennis naar toepassing", op dinsdag 12 maart aanstaande, kan nu al op de belangstelling van meer dan 600 bezoekers rekenen. Maar het is nog mogelijk u aan te melden. U kunt onder meer kennismaken met 64 innovatieve demonstratieprojecten, er zijn vele sprekers en netwerkmogelijkheden. Voor meer informatie over het programma en deelname klik hier.  

16. Symposium ‘Water en voedsel: de vergeten topsector!’
Via de supermarkt lijkt eten en drinken oneindig beschikbaar. De voedselvoorziening is fantastisch verzorgd. Wereldwijd maken boeren en tuinders dit mogelijk. Dat kunnen zij alleen als er ter plaatse voldoende water beschikbaar.
De wereldbevolking blijft groeien. De steden in de rivierdelta’s dijen verder uit; zo wordt vaak 'vruchtbare' grond en ´waterrijk´ gebied opgesoupeerd. Wat betekent dit voor de voedselvoorziening wereldwijd? Blijft er voldoende water beschikbaar voor de benodigde agrarische productie?

Het verleden toont dat Nederlandse expertise bij deze grootschalige uitdaging adequaat kan worden ingezet. Reden voor het 15de NETHCID symposium op Wereld Waterdag, 22 maart a.s., te organiseren. Het motto ‘Water en Voedsel; de vergeten topsector!’. Zijn kennisinstituten en bedrijfsleven alert genoeg om een rol te spelen in de wereldwijde uitdaging? Welke kansen laten we liggen? Hoe kan NETHCID bijdragen aan de profilering van Nederlandse kennis en kunde die al decennialang is opgebouwd en wereldwijd wordt toegepast? 

Kijk voor meer informatie op www.nethcid.nl (onderdeel van Kivi Niria).

17. Zaken doen met de Verenigde Naties
De VN koopt op jaarbasis voor circa 14 miljard dollar goederen en diensten in, wereldwijd bestemd voor noodhulp, vredesoperaties, gezondheids- en ontwikkelingsprojecten en voor de bedrijfsvoering van de VN-instellingen zelf. Voldoende mogelijkheden voor u als Nederlands bedrijf om zaken te doen met de VN!

Agentschap NL nodigt u uit om op 10 en 11 april 2013 inkopers van VN-organisaties te ontmoeten. Wij bieden u daarmee de mogelijkheid om in individuele gesprekken uw product of dienst te presenteren en vragen te stellen aan vertegenwoordigers van VN-organisaties. Daarnaast kunt u plenaire sessies volgen over zakendoen met de VN en kunt u deelnemen aan ronde tafelgesprekken.

Meld u vóór 19 maart 2013 aan! Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u vinden op de website van Agentschap NL.

18. ‘Call’ Lettinga Award 2013: innovaties in de anaerobe technologie
De ‘call’ is nu open voor de Lettinga Award 2013, een prijs van 25.000 euro. De focus van deze ‘call’ is ‘Breakthrough Innovation in Anaerobic Technology '. De award commissie roept op tot echte innovatieve benaderingen. Misschien heb jij het winnende idee voor een totaal nieuw concept of toepassing van het anaërobe proces, waardoor de Biobased Economy ten minste één stap dichterbij komt. De volgende sponsors zijn volledig overtuigd van dit potentieel en besloten om de vijfde Lettinga Award ondersteunen: Paques, Nijhuis Water Technology, Waterleau, Veolia Water - Biothane en LeAF.

Bij deze alvast de belangrijke data:
1 mei 2013: deadline indienen voorstellen
1 juni 2013: beoordeling door de jury
25-28 juni 2013: presentatie tijdens AD13 in Santiago de Compostela, Spanje

Lees meer op de website van de Lettinga Award 2013.  

Meer informatie: Darja Kragić, darja.kragic@wur.nl 

19. “Ik wil niet als een oester op mijn waterding zitten”
Tijdens de conferentie ‘Klaar voor de toekomst’ op 13 februari 2013 werd het actieprogramma Water en Ruimte van de Unie van Waterschappen officieel afgesloten. Dijkgraaf Poelmann keek tevreden terug.
Dijkgraaf Poelmann was een aantal jaren de ‘geestelijk vader’ van het Actieprogramma Water en Ruimte. “Ik heb altijd moeite met het begrip ‘watertoets’ gehad. Ik was van mening dat we als waterschappers meer aan de voorkant van gebiedsontwikkeling zouden moeten zitten. Daar hebben we in het actieprogramma met succes aan gewerkt. Mensen in alle lagen van de organisatie weten elkaar beter en sneller te vinden. Tegelijkertijd is het is een mentaliteit- en cultuurkwestie en daar moet je mee bezig blijven. Ik zie bijvoorbeeld dat gemotiveerde medewerkers niet altijd de steun van hun managers krijgen. Ook die moeten de noodzaak ervan inzien. In dat opzicht gaat het om het beter ‘ritsen van organisaties’. Ik zie het actieprogramma als het begin van een proces, wat zich hopelijk voortzet.”

Poelmann vatte het Actieprogramma Water en Ruimte op originele manier samen: “Ik wil niet als een oester op mijn ‘waterding’ zitten. Als we water goed in gebiedsontwikkeling willen laten meewegen, moeten we oog hebben voor andere belangen die we in de RO tegenkomen. Het gaat om de bereidheid om mee te denken, ook als het je als waterbeheerder minder goed uitkomt.”
Meer verslagen en foto’s op de website van Helpdesk Water. Volg nu ook @waterenruimte op twitter.

20. STOWA zoekt directeur met lef (36 uur)
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland, is op zoek naar een directeur met lef voor 36 uur per week. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Voor meer informatie over deze vacature, zie de website www.stowa.nl 

OVERIG NIEUWS

21. Heeft u de regie in de controlekamer?
In deze tijd van digitalisering worden processen op afstand bestuurd: bijvoorbeeld het op afstand regelen van waterpeilen of het zuiveren van water. Hoe gaat dit in z’n werk? Hoe richt ik een controlekamer in? Wat betekent dit voor de organisatie en voor medewerkers?  Interessante vragen? Kom dan naar de Klantenmiddag op 2 april a.s. van Wateropleidingen.

U kunt deelnemen aan de rondleiding in het Watermanagementcentrum. Daarnaast kunt u kiezen uit een tweetal workshops:
1)Marco Mons van Waterschap Vallei & Veluwe i.s.m. Hans van der Kolk en Aris Witteborg van DHV/Haskoning: vertelt over de visie op centrale regie, ervaringen met procesmatig werken, de inrichting van een controlekamer. Wat betekent het voor de organisatie? Wat betekent dit voor de samenwerking op de werkvloer? En wat betekent dit voor de scholing van medewerkers.

2)Een drinkwaterbedrijf zal vertellen over de ervaringen met een  controlekamer. Daarnaast zal dhr. Ferry Ditewig van INTER Visual Systems  een demonstratie geven van het bedienen van diverse systemen en de veranderingen die dit teweeg brengt in het werk.

Aanmelden: reactie@wateropleidingen.nl (kosteloos)
Locatie: Watermanagementcentrum, Lelystad

22. Water Resources and Infrastructure Investment Summit in Zimbabwe
Op 22 en 23 april organiseert het ministerie van Water Ontwikkeling in Zimbabwe een evenement rond water en afvalwater. Het wordt geopend door de minister van Water Ontwikkeling en men zegt dat de meeste gemeenten en relevante professionals aanwezig zijn. Daarnaast verwacht men internationale spelers. Het is mogelijk om deel te nemen aan het event of een stand te huren op de beurs die wordt georganiseerd. Voor meer informatie: http://www.mncapital-group.com/zimbabwewaterresource 

(c) 2013 NWP